Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

РЕФЕРАТЫ:

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Система автоматичного регулювання (САР) турбіни атомної електростанції

Інноваційний розвиток готельних підприємств

Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Інноваційний розвиток економіки регіонів

Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

Інноваційні проекти

Характеристика інноваційного проекту

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

Конституційний суд України

Проект кримінального кодекса України

Авіаційний транспорт України

Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Металургійний комплекс України

Державний лад України в роки Другої світової війни

Судова система України. Конституційний Суд України

Арабські країни після ІІ світової війни

Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Радянізація західних областей України після Другої світової війни

Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Телекомунікаційний ринок України

Маркетингові війни мобільних операторів України

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Водні шляхи та повітряний транспорт України

Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

Водні ресурси України. Їх стан і охорона

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

Атомна енергетика України і РПС

Интегрированный проект учебного процесса

Технический проект аэрофотосъемки

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

Интегрированный проект учебного процесса

Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

Технический проект на производство топографо-геодезических работ

Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

Проект зубчатой передачи

Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

Проект планировки города на 80 000 жителей

Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

Проект производственного комплекса базы МСУ

Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

Проект консультационной службы

Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

Проект новой участковой станции

Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Инвестиционный проект

Концепция АС. Эскизный проект

Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Манхеттенский проект

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Релігійний фактор в історії Росії

Центральна Рада і пролетаріат України

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Проект структурированной кабельной системы

Проект по труду

Проект древнерусского словаря

Галерии Гельмана. Проект Водка

Культура України в 30-х рока

Стихотворение А.А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати ...» (Восприятие, истолкование, оценка)

Проект реформы русского языка

Сочинения на тему "Ни за что бы не подумал, что я..."

Любовна лірика Ліни Костенко

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен..." И.А.Бунин. (Н.С.Лесков. "Тупейный художник").

Что такое проект и как им управлять

Проект малого предприятия по пошиву детской одежды

Проект маркетинг-микс для салона Василеостровский

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Іноваційний менеджмент

Инновационный проект по организационной структуре управления в фирме Мебель

Инновационный проект: этапы функционирования и реализации

Проект производства работ на строительство 9-этажного жилого дома

Проект разработки способов профилактики и устранения конфликтных ситуаций

Инвестиционный проект: управление мотивацией

PR и проект

Проект концепции развития венчурной индустрии в России

Податкова політика України

Проект автодорожного моста через р. Ока

Проект водосливной плотины

Проект "Глобалстар"

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Проект новой участковой станции

Проект как средство развития личности в начальной школе

Комплексный проект урока

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Комплексный проект урока

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Проект ограничения верховной власти В. Н. Татищева

Политико-социальный проект П. И. Пестеля в "Русской Правде"

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Бизнес-проект деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка

Проект организации работ

Проект создания общества с ограниченной ответственностью Энергия и его экономическое обоснование

Самый лучший проект

Проект зоны ТО-2

Всегда быть верным себе и ни за что не сдаваться

Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

Воспитание детей как коммерческий проект

Идея университета - проект воплощения идеальной образовательной формы

Проект реконструкции станционных сооружений ГТС

Проект реконструкции кабельной магистрали на участке Ленинск – Амурзет

Интернет-проект как средство маркетинга

Проект развития служб, новостей, радио

Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие

Закончив половой акт оргазмом, мужчина ни в коем случае не должен...

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Проект мероприятий по созданию страховой компании

Суверенітет України

Суверенітет України

Организационный проект лондонского клуба Челси

Проект организации производства в печатном цехе.

Курсовой проект по деталям машин

Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола

Проект стального цилиндрического резервуара

Проект строительства цеха титанового литья

Проект зоны ТО-2

Проект пункта технического обслуживания автомобилей

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Бизнес-проект

Проект разработки и принятия управленческого решения по эффективной организации маркетинговой работы на предприятии

Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.