Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

РЕФЕРАТЫ:

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Аналіз економічної ефективності виробництва молока

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Економічное районуванне, його суть та значення

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Поняття економічної інформації, її види та властивості

Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Введення в курс “Основи економічної теорії”

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

Історія соціально-економічної географії світу

Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Автоматизована обробка економічної інформації

Автоматизована система обробки економічної інформації

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Системи оброблення економічної інформації

Структура й оцінка економічної інформації

Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

Україна та міжнародні економічні організації

Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Методи економічної оцінки інновацій

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

Класіфікація та асортимент скляних товарів

Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Суїцид та шляхи його попередження

Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

Газові мережі: класифікація та їх трасування

Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Демографічна криза та шляхи її розв’язання

Проблеми екології та шляхи їх вирішення

Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Аналіз економічної нестабільності в Україні

Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Основи економічної теорії

Основні етапи еволюції економічної думки

Основні показники економічної статистики

Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

Розвиток економічної думки

Семінарське заняття з економічної теорії

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Циклічність як загальна форма економічної динаміки

Предмет, функції і методи економічної теорії

Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

Підвищення економічних показників державного підприємства

Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Економічна ефективність виробництва

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Економічна ефективність виробництва соняшника

Економічна ефективність птахівництва

Економічна ефективність рослинництва

Виробництво зерна, його економічна ефективність

Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Економічна ефективність туризму

Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

Економічна ефективність капіталовкладень

Економічна ефективність організації виробництва пальто

Економічна ефективність ринкових структур

Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.