Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Олена Пчилка - найкраще для дїтей

РЕФЕРАТЫ:

Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

Значення газообміну для дітей 3-7 років

Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

Експлуатація дітей

Майнові правовідносини батьків та дітей

Правові відносини батьків та дітей

Правовідносини батьків та дітей

Соціальна захищеність дітей в Україні

Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

Визначення походження дітей

Джанні Родарі та його книги для дітей

Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

Кінезотерапія при сколіозах у дітей

Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

Види та причини порушень розвитку дітей

Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

Адаптація дітей до навчання

Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

Особливості навчання дітей підліткового віку

Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Підготовка дітей до шкільного навчання

Підготовка дітей до шкільного навчання

Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

Порушення мовлення у дітей

Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

Розумове виховання обдарованих дітей

Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Страхи дітей молодшого шкільного віку

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Формування комунікативної компетенції у дітей

Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

Неврози в дітей і підлітків

Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

Особливості стресових станів у дітей різного віку

Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

Особливості уяви у дітей дошкільного віку

Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

Психологічні стани дітей дошкільного віку

Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Класифікація важковиховуваних дітей

Проблема адаптації ліворуких дітей

Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

Причини десоціалізації дітей в Україні

Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

Соціальний захист дітей-сиріт

Соціально-правовий захист дітей-біженців

Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

Е.Д. Поливанов (1891-1938)

Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Учись любить у Жанны д`Арк!

Д. Боттезини. Творческий портрет

Д.И. Фонвизин

Жанна д`Арк

Л.Д. Троцкий

Меншиков А.Д.

Жанна д`Арк

Политический портрет Д. Мазарини

Д. И. Менделеев

Д.И.Менделеев: не наукой единой

Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

Жанна д`Арк

Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Педагогическая система К. Д. Ушинского

Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Учебные книги К. Д. Ушинского

Д. Беркли и Д. Юма

Д. Дидро

Основные теоретические аспекты Д. Юма

Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

Д. И. Менделеев

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

Теория распределения Д. Рикардо

Экономическое учение Д.Рикардо

Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Экономика ж.д. транспорта

Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.