Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

РЕФЕРАТЫ:

Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Оптимізація раціонів годівлі птахів

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду

Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах

Процес організації виробництва та виробництва

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Економічна ефективність організації виробництва пальто

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

Математична модель транспортної системи підприємства

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Оптимізація внесення мінеральних добрив

Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

Оптимізація трудових ресурсів

Організация виробництва

Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Організація охорони праці на виробництві

Організація охорони праці на виробництві

Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

Організація виробництва на металургійному підприємстві

Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Вдосконалення організації допоміжного виробництва

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Організація виробництва

Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

Організація виробництва на АТ "Будівельник"

Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

Аналіз виробництва та реалізації продукції

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Організація виробництва продукції на підприємстві

Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

Лінійна модель виробництва

Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

Стационарная модель Вселенной

Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

Шведская модель социальной экономики

Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

Азиатская модель – сильные стороны

Модель файловой системы FAT

Fox Pro - реляционная модель данных

Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

Балансовая модель

Стохастическая диффузионная модель гетерогенных популяций

Математическая модель всплытия подводной лодки

Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Модель теплового состояния аппарата сепарации

Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте

Ресурси виробництва

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

Социальная модель Дойча - взгляд каббалиста

Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы /корпускула/. От физики Аристотеля до физики Ньютона

МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

Базовая модель Модильяни – Миллера

Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева

Японская модель менеджмента

Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

Японская модель управления на рубеже ХХI века: традиционное и современное

Японская модель управления

Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

Модель разработки стратегии для ОАО "Аливария"

Японская модель экономики

Модель человека, анализ деятельности предприятия /на примере ОАО "КШЗ"/ (Контрольная)

Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)

Модель Курно, Модель Стэкельберга

Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

Паутинообразная модель моделирования динамики рыночных цен

Модель экономического роста

Новая модель экономики и общественного устройства

Японская модель экономики

Шведская модель экономики

Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Модель смены технологического уклада

Японская экономическая модель

Рынок. Рыночная система. Модель рынка

Шведская модель смешанной экономики

Кризис индустриальной цивилизации и политэкономическая модель производства

Интегральная модель исторической динамики: структура и ключевые понятия

Английская модель развития капитализма

Биофизическая модель устойчивого развития цивилизаций

Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

Мусульманский мир: модель экономической организации общества

Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Суспільна організація життя слов

Семиуровневая модель OSI

Управление взаимодействием процессов в вычислительных сетях. Семиуровневая модель протоколов взаимодействия открытых систем

Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования

Риторическая модель русского разговорного языка

Словообразовательный тип, модель и понятие продуктивности

Модель урока

Полуточка: модель скорости

Модель распределения

Модель управления конфликтными потоками в классе алгоритмов

Математическая модель взаимодействия подсистем производства сельхозпродуктов в районных АПК

Новая модель эволюции вселенной

Дискретно-темпоральная модель вселенной

Зразки засобів іммобілізації

Організація приймання товару в аптеці

Глобалізація світогосподарських звязків

Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Організація праці

Організація праці менеджера

Организационно-технологическая модель принятия решения

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

модель IS-LM

Модель конкурентоспособности товара

Закрытая модель продаж, или создание искусственного дефицита

Новая модель управления для XXI века

Модель горячей Вселенной

Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал

Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Физическая модель шаровой молнии


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.