Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Мислителі різних епох

РЕФЕРАТЫ:

Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

Особливості та режими зварювання різних металів

Особливості різних етапів психологічного консультування

Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Особливості економічного розвитку Київської Русі

Особливості реформації в Англії

Особливості функціонування глобальної мережі

Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Особливості маркетингу послуг

Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Особливості контролю знань з математики

Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

Особливості перехідної економіки України

Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Особливості окремих видів купівлі-продажу

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

Особливості українського комп`ютерного жаргону

Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Методика вивчення творів різних жанрів

Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Етикет та його національні особливості

Національний банк України та особливості його функціонування

Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

Особливості кредитування малого бізнесу

Особливості оцінки кредитних ризиків банку

Особливості страхування в Україні

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Особливості гадюки звичайної

Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

Біологічні особливості веслоноса

Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

Генетичні особливості мікроорганізмів

Екологічні особливості ампельних рослин

Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Анатомо-фізіологічні особливості кролів

Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Особливості і форми комунікативної поведінки собак

Особливості планування водопостачання

Особливості розвитку рибного ставкового господарства

Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

Характеристика й особливості розвитку Київської області

Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Злочинність неповнолітніх та її особливості

Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

Особливості інтелектуальної власності в Україні

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Особливості конституції Франції

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Особливості оренди землі

Особливості підсудності та правонаступництва

Особливості початкового етапу розслідування злочинів

Особливості правового регулювання договору ренти

Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

Особливості розслідування проституції

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Особливості українського конституціоналізму

Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

Особливості цивільного права

Поняття та особливості бюджетного контролю

Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

Способи набуття громадянства в різних державах

Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Мовні і жанрові особливості наукового стилю

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Особливості використання ідіом

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Особливості компаративних фразеологізмів

Особливості перекладу англійських заперечень

Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Особливості перекладу газетної лексики

Особливості перекладу ділових листів

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

Особливості перекладу юридичної термінології

Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Особливості реалізації фонеми в мовленні

Особливості розвитку англійської мови в Індії

Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

Особливості фонологічної системи мови

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Питальні речення та особливості їх створення

Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

Особливості багатозадачності в середовищі Windows

Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ

Особливості використання САПР технолога–програміста

Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

Особливості операційних систем реального часу

Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

Особливості історичного розвитку Молдови

Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану

Особливості козацького життя та діяльності

Особливості розвитку культури Київської Русі

Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

Особливості раціонів специфічних цільових груп

Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині

Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Особливості і характер сучасної культури

Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

Особливості постмодернізму

Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

Особливості стилю українського бароко

Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

Особливості формування геокультури

Художні форми модернізму, їх особливості

Жанрові особливості низового бароко

Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"

Особливості проблематики в творі В. Голдінга "Спадкоємці"

Особливості реалістичної манери Бальзака

Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Особливості творчості Льюїса Керролла

Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Особливості експертизи легкових автомобілів

Особливості експертизи овчино-шубних виробів

Особливості організації реклами в Internet


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.