Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

РЕФЕРАТЫ:

Шляхи удосконалення сучасного уроку

Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Игровая деятельность как средство развития творческих способностей учащихся на уроках основ безопасности жизнедеятельности

Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Основні риси та якості педагога в сучасній школі

Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

Підвищення рівня природничо-наукових знань

Сучасний урок

Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики

Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Понятие и содержание основ конституционного строя РФ

Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Аналіз та удосконалення оперативного управління

Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Сутність та зміст сучасного менеджменту

Строительство основ личной власти

Проблеми удосконалення оподаткування

Изучение основ православия в современной русской школе

Особливості контролю знань з математики

НДС-счета: нарушение конституционных основ налогообложения

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Світогляд сучасного юнака

Реклама: основа основ

Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

Предмет и метод основ экономической теории

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Общая характеристика основ экономики

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Шесть основ современного банковского законодательства

Проблемы совершенствования финансовых основ местного самоуправления

Вопросы преподавания основ бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы в юридическом ВУЗе.

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

Возникновение основ советского права

Зарождение основ художественной культуры Древней Греции

Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

Историко-педагогический анализ формирования основ профессиональной подготовки авиационных кадров

О постепенном развертывании и совершенствовании основ грамматического строя (на материале чукотского языка)

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

Система розрахунків на чистій основі

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Структура теоретичних знань

Успехи в изучении материальных основ наследственности

Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Харчова цінність та оцінка якості зерна

Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Закрепление в конституциях социальных и духовных основ общественного строя

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства

Преступления против основ государственного строя и безопасности государства

Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

Професійно-особисті якості юриста

Разработка и совершенствование научных основ судебных экспертиз

Реформирование территориальных основ местного самоуправления в РФ

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Теоретическое обоснование основ создания и деятельности потребительских обществ и их союзов

Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

Течії сучасного мовознавства

Аутентифікація користувачів на основі токенів безпеки

Верифікація 3d зображень на основі фотографій

Мовна модель сучасного простору в Excel i XML

Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

Проект удосконалення нерентабельного підприємства

Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

Специфікація якості програми

Формування об’ємних зображень на основі фотографій

Характеристика якості програмних засобів

Гра "Арканоід" на основі XNA Framework

Концепції сучасного природознавства в науках Древнього Єгипту

Становление основ регулирования образовательной деятельности в Российской Империи

Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

Проектування мережі абонентського доступу на основі технології VDSL

Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Вимоги до якості шпалер

Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Реклама в інфраструктурі сучасного ринку

Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

Експертиза якості електроміксерів побутових

Експертиза якості та митне оформлення штучного хутра і виробів з нього

Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Заміщення дефектів довгих кісток штучними імплантантами на основі вуглецю

Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

Контроль якості препаратів, що містять йод

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)

Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

Внутрішньоаптечний контроль якості

Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Анализ организационных основ деятельности ООО "Прикладные системы", характеристика предприятия и выпускаемой продукции, определение целей деятельности

Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

Направления повышения эффективности коммерческой деятельности на основе теоретических основ управления целями и анализа управления целями

Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Організаційні якості і особливості менеджера

Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

Удосконалення кадрової роботи на ВАТ "Луцький автомобільний завод"

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)

Удосконалення системи контролю в органах державної служби

Удосконалення складського господарства

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

Удосконалення управління персоналом організації

Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Некоторые вопросы основ менеджмента

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Жіноча зачіска на основі елементів Стародавнього Риму

Жіноча зачіска на основі моди Японії

Українська асоціація якості

Розробити і виконати жіночу вечірню зачіску з довгого волосся на основі моди зачісок останніх 5–ти років

Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.