Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Підприємство та підприємництво

РЕФЕРАТЫ:

Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

Підприємство і ринок

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Підприємство як суб’єкт господарювання

Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

Підприємство. Повна характеристика діяльності

План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Практика студентов вузов

Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Формування прибутку підприємства. Права студента

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Підприємництво

Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Система ценностей современного студента

Организация учебного процесса и бюджет времени студента

Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья

Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Інформаційні системи і технології підприємства

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Формирование логико-информационных и речевых коммуникативных умений студента в процессе изучения математики

Введение в практику радиоэлектроники

Литература - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента 2)

Литература - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента)

Лекции - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента 2)

Лекции - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента)

Бізнес-план підприємства

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Методи управління підприємством

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Планування діяльності підприємства

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Система маркетингового планування на підприємстві

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Проекция принципов менеджмента Деминга на российскую практику

Податок на прибуток підприємств

Архитектура на основе модели студента для интеллектуальных обучающихся сред

Корпоративні підприємства

Поняття підприємницького права

Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Контрольна з підприємницької діяльності

Планування діяльності підприємства

Правовий захист підприємництва

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Розробка підприємства LOMAPAK

Суть комерційної діяльності на підприємстві

Форми корпоративного підприємництва

Социально-психологический портрет студента поствузовского образования

Отношение современного студента к употреблению алкоголя

Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

Основы здорового образа жизни студента

Педагогическое обеспечение формирования здорового образа жизни студента

Внедрение оздоровительных систем йоги в практику психофизической рекреации

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Фінанси підприємства

Фінанси підприємства контрольна

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Формування основних фондів підприємства

Правовий статус підприємств

Профессионально-прикладная физическая подготовка студента-эколога

Інноваційна діяльність підприємства

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Нормування праці на підприємсті

Організація оплати праці на підприємстві

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Оцінка фінансового стану підприємства

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Персонал підприємства

Планування діяльності підприємств

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Рентабельність підприємства

Реструктуризація підприємств

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Формування прибутку промислового підприємництва

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Економічний аналіз підприємств

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Оценка величины упущенного дохода студента за время обучения в ВУЗе

Дневник студента-юриста

Правила поведінки на підприємстві

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Управління утворенням прибутку підприємства

Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Личности студента и преподавателя

К проблеме самостоятельной работы студента в учебном процессе

Основа здорового образа жизни студента

Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

Де й із чого зароджується життя?

Кредитування підприємств

Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

Автомазація виробничих процесів підприємства

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Влияние обстановки, микроклимат помещения для занятий студента

Личные отношения студента к здоровью как условия формирования здорового образа жизни

Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

Основы здорового образа жизни студента

Охорона праці на підприємстві

Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

Доходи сільськогосподарських підприємств

Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Бухгалтерський облік на підприємстві

Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Витрати підприємства

Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Економічна оцінка активу балансу підприємства

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Звітність сільськогосподарських підприємств

Мале підприємництво

Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облік активної частини балансу підприємства

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Облік доходів підприємств

Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Облік неопераційних витрат на підприємстві

Облік основних засобів підприємства

Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Облік собівартості продукції на підприємстві

Облік створення підприємства

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Організація і методика аудиту доходів підприємства

Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Організація облікового процесу на підприємстві

Організація облікової політики підприємства

Організація обліку власного капіталу підприємства України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.