Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

РЕФЕРАТЫ:

Методологія науково-педагогічного дослідження

Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

Організація патопсихологічного дослідження

Структура психологічного дослідження

Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

Програма соціологічного дослідження

Дослідження динаміки розвитку силових показників

Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Дослідження харчування

Дослідження харчування

Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

Про методи дослідження малих річок

Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Спектральні наземні дослідження

Метеорологічні дослідження

Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Палеоантропологічнi дослідження

Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Методи та етапи статистичного дослідження

Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

Теорія і методологія дослідження управління

Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Дослідження методів інтерполяції

Дослідження методів чисельного інтегрування

Дослідження методів чисельного інтегрування

Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Дослідження чисельних методів інтегрування

Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Медичні дослідження Герофіла

Палеонтологічні дослідження

Дослідження активних фільтрів

Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

Маркетингове дослідження

Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження діяльності фірми

Маркетингові дослідження з використанням анкети

Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Маркетингові дослідження на підприємстві

Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Характеристика маркетингового дослідження товару

Дослідження асортименту пральних машин

Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Дослідження поведінки споживачів

Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Променеве дослідження молочної залози

Променеве дослідження травної системи

Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

Променеве дослідження щитоподібної залози

Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Дослідження аспектів управління якістю продукції

Дослідження ділової кар’єри менеджера

Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Дослідження мотивації на досягнення

Дослідження та розробки на підприємстві

Методи дослідження затрат робочого часу

Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

Технології навчання як дослідження

Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

Дослідження рухів зубообробного вестата

Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Предмет дослідження соціальної психології

Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Дослідження тривожності п’ятикласників

Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

Матеріали і методи дослідження

Педагогічний експеримент як метод дослідження

Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

Соціологічні методи дослідження у педагогіці

Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

Дослідження однофазного трансформатора

Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

Дослідження фототранзистора

Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Прогностичні дослідження маїбутнього

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

Дослідження екології людини

Дослідження процесів масопереносу при фільтрації підземних вод

Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

Еколого-біологічні дослідження місцевості

Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Дослідження болгарського етносу

Комплексне краєзнавче дослідження Тернопільської області

Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

Методика гідрогеологічних досліджень

Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

Історіографія досліджень голодомору

Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Використання Internet у маркетингових дослідженнях

Кабінетні методи маркетингових досліджень

Організація маркетингових досліджень в туризмі

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Методи психофізіологічних досліджень

Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

Методи науково-педагогічних досліджень

Методи тестування у дидактичних дослідженнях

Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.