Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

РЕФЕРАТЫ:

Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою

Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

Догляд за хворими. Асептика і антисептика

Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

Перша допомога хворим та догляд за ними

Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Реферат о Пугачеве

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Реферат по информационным системам управления

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Приватизація як засіб припинення державної власності

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

реферат

Реферат по теме “Человек на войне”

Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Реферат по биографии Виктора Гюго

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Планування як функція менеджменту

Реферат по менеджменту

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

Как написать хороший реферат?

Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

Іслам як монотеїстична релігія

Реферат кондитерское изделие

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Реферат по экскурсоведению

Туриз як галузь світового господарства

Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Необережність як форма вини

Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Реферат по экологии

Адам Сміт як економіст

Реферат Евро

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Юридичні особи як суб

Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

Реферат для выпускных экзаменов

Лесные пожары - реферат

Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

Реферат о США

Реферат по Мексике

Право як спеціальне соціальне явище

Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

Казка як жанр

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Як-15 (истребитель)

Агресія як форма поведінки підлітків

"Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

"Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Комічне як соціокультурна реальність

Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

Операції, які здійснюють банки

Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Банки як учасники ринку ціних паперів

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

Поняття системи як наукового терміну

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Історія розвитку анатомії як науки

Людина як система з позиції валеологічної науки

Годівля, утримання та догляд за козами

Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Електронна книга як вид документа

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облікова політика як елемент культури бізнесу

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

Політична географія як складова частина СЕГ

Кримські гори як фізико-географічний район

Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Машинобудування як галузь важкої промисловості

Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Громадські організації як вид об’єднань громадян

Громадяни як суб’єкти трудового права

Демократія як соціальне явище

Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Державний суверенітет як важлива ознака держави

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Договір як регулятор сімейних майнових відносин

Екологічне право як галузь права

Застосування права як особлива форма його реалізації

Злочинна недбалість, як вид необережності

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Обмеження волі як вид кримінального покарання

Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

Природні ресурси як надбання українського народу

Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Україна як конституційна держава

Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Цінні папери як об’єкти цивільного права

Шикана як особливий вид зловживання правом

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Як успадкувати майно

Види творів, на які поширюється авторське право

Висновок експерта як джерело доказів

Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

Журнал "Мирний труд" як зразок чорносотенної журналістики

Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

Музычная рэцэнзія як крытычны жанр

Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

Мова як символ соціальної солідарності

Мовознавство як наука

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Структуралізм як історичний напрям мовознавства

Текст як спосіб пізнання

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Частка як службова частина мови

Дієслово як центральна частина мови

Композити як вираження текстової модальності

Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі

Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Документний фонд як інформаційний ресурс

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.