Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

РЕФЕРАТЫ:

Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Маркетингові комунікації

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Невербальні засоби комунікації

Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

Форми і методи комунікацій у підприємництві

Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

Ііміджелогія комунікацій

Маркетингова політика комунікацій

Маркетингові комунікації

Маркетингові комунікації

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

Поняття комунікацій. Види комунікацій

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

Сутність, види та канали комунікацій

Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Невербальні засоби комунікації

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Реферат о Пугачеве

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Реферат по информационным системам управления

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

реферат

Реферат по теме “Человек на войне”

Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Реферат по биографии Виктора Гюго

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Реферат по менеджменту

Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Сертифікація іграшок

Как написать хороший реферат?

Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

Реферат кондитерское изделие

Реферат по экскурсоведению

Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Реферат по экологии

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Реферат Евро

Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Реферат для выпускных экзаменов

Лесные пожары - реферат

Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

Реферат о США

Реферат по Мексике

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Версифікація Оксани Лятуринської

Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

"Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Класифікація надзвичайних ситуацій

Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

Отруйні речовини та їх класифікація

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

Класифікація нервової системи та її будова

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

Особливості і форми комунікативної поведінки собак

Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Класифікація основних засобів

Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Класифікація отруйних речовин

Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Захист населення при аваріях на хімічно-небеспечних об’єктах

Згвалтування - проблеми кваліфікації

Криміналістична ідентифікація

Криміналістична ідентифікація

Критерії класифікації відпусток на види

Наукові основи кваліфікації злочинів

Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

Поняття корпоративних відносин

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів

Процес кваліфікації злочинів

Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

Характеристика хабарництва. Проблемні питання кваліфікації

Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

Стратифікація мовних одиниць на території Німеччини

Типологічна класифікація мов світу

Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Аутентифікація користувачів на основі токенів безпеки

Верифікація 3d зображень на основі фотографій

Верифікація послідовного порту

Верифікація програмного забезпечення

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Комп’ютерні віруси. Класифікація

Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

Специфікація якості програми

Електронні публікації

Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Наукові публікації про трагедію Голодомору

Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ

Участь Російської імперії в антинаполеонівських коаліціях

Участь України у миротворчих операціях

Захист інформації в телефонних лініях

Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Телекомунікаційний ринок України

Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

Бібліографічні класифікації

Развитие экспозиционно-выставочной работы на примере этнографического музея «Эхо Ютры» г.Пыть-Ях

Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Витрати виробнцитва. Їх класифікація

Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

Система сертифікації аптечного бізнесу

Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

Лікувальна фізкультура при операціях на органах грудної і черевної порожнини

Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених

Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

Вибір лікувальної тактики при обструктивних нефропатіях у урологічних хворих

Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Антикризове управління бізнесом

Класифікація документів

Класифікація персоналу та форми його наймання

Мета і напрямки класифікація витрат

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Основи управлінського консультування

Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Сертифікація і стандартизація

Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО

Сертифікація товарів іноземного походження

Управлінське консультування

Класифікація документів

Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Комунікативні якості педагогічного мовлення


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.