Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ринок фруктів і ягід

РЕФЕРАТЫ:

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Ринок зерна в Україні

Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Правові аспекти ринку земель в Україні

Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

Ринок житла в Україні

Формування ринку праці в Україні

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Ринок овочів і баштанних в Україні

Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Ринок горілки в Україні

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Ринок цінних паперів України

Розвиток ринку страхових послуг в Україні

Страховий ринок України

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Фондовий ринок України

Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Банки на валютному ринку України

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Державне регулювання фондового ринку в Україні

Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

Телекомунікаційний ринок України

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Аналіз українського ринку побутових насосів

Фармацевтичний ринок України

Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні

Валютний ринок Украіни

Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Фінансовий ринок (фондовий) України

Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Функціонування валютного ринку в Україні

Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні

Сучасний стан фондового ринку України

Кредитний ринок і його розвиток в Україні

Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

Ринок праці України

Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

Товарно-грошовий ринок в Україні

Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Львівський музей українського мистецтва

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Стратегическое управление (укр)

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Виникнення та формування українського етносу

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Исторія українського друкарства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Період гетьманщини України

Постмодернізм та українська історична наука

Походження людини та її поява на території України

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Створення залізниць в Україні

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Центральна Рада і пролетаріат України

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Історія держави та права України

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Українська національна революція 1649-1657рр

Історія розвитку криміналістики в Україні

Культура початку ХХ ст Українська музика

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Портрет доби українського бароко

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Леся Українка

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Розвиток рекламних агентств на Україні

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Світові ринки зброї та військового спорядження

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Флотація на фондовому ринку

Податкова політика України

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Святкування Великодня на Україні

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Українська держава П. Скоропадського

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Cучасні політичні партії в Україні

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Україна в сучасному геополітичному просторі

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Страхування в Україні

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Суверенітет України

Суверенітет України

Шляхи формування правової держави в Україні

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Права профспілок в Україні

Правове регулювання зайнятості на україні

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Проект кримінального кодекса України

Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Ринок фінансових послуг

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Екологія в Україні

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Машинобудування України

Гроши /Укр./

Інтеграція України у світове господарство

Бідність в України

Використання трудових ресурсів Західної України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.