Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

РЕФЕРАТЫ:

Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

Национально-государственное строительство в России в 1917-1924 гг.

Розвиток рекламних агентств на Україні

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Розвиток менеджменту реклами в Україні

Адаптивна фізична культура в Росії

Розвиток лізингу в Україні

Формування та розвиток банківської системи України

Барокова культура в Україні

Художня культура незалежної України: традиції та новації

Розвиток усної руської і зокрема української літератури

Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

Розвиток політичної думки України

Розвиток соціології в Україні

Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

Лікувальна фізична культура при артрозах

Розвиток філософії в Україні

Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

Розвиток сукупної пропозиції в Україні

Розвиток транспортного машинобудування в Україні

Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

Історія розвитку фізичного виховання в Україні

Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

Українська культура: становлення та розвиток

Розвиток зимових видів спорту в Україні

Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕЖИМЕ ТРУДА И ОТДЫХА

Культура початку ХХ ст Українська музика

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Физическая культура и спорт в свободное время специалиста

Физическая культура и спорт на телеэкране

Практика применения модульного обучения в системе повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту

Информатизация отрасли физическая культура и спорт и экспертные технологии

Физическая культура и спорт в жизни российских женщин

Особенности педагогической ориентации специалистов по физической культуре и спорту

Программное обеспечение преемственности подготовки специалистов по физической культуре и спорту в системе "колледж-вуз"

Анализ динамики процесса повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту

Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста по физической культуре и спорту

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Культура та побут населення України

Регіональний розвиток харчової промисловості України

“Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

Українська та зарубіжна культура

Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

Культура стародавнего Египта укр

Культура /Укр./

Украина 1917 года /Укр./

Розвиток української мови

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Развитие отечественной культуры в 1917-1941 гг.

Місцеві позики і їх розвиток в Україні

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Розвиток ринку страхових послуг в Україні

Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

Розвиток місцевого самоврядування в Україні

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

Розвиток мовленнєвої культури учнів

Розвиток української лексикографії

Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Етнічний розвиток Русі-України

Євген Чикаленко - меценат української культури

Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

Культура України періоду феодальних відносин

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

Розвиток науки Антропологія в Україні

Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

Трипільська культура та бронзовий вік на території України

Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

Українська культура першої половини ХІХ століття

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Українська революція (1917-1920 роки)

Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

Витоки української художньої культури

Духовна культура українського народу

Культура козацької доби та українського бароко

Культура України

Культура України XIX сторіччя

Культура України в XVIII–XIX ст.

Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

Культурний розвиток України

Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

Первісна культура на терені сучасної України

Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

Розвиток мистецтва України

Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

Советская культура в 1917-1940 гг.

Українська культура 1980–90-х років

Українська культура XIX-XX ст.

Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

Українська культура ХХ ст.

Українське бароко як явище світової культури

Українські міста в контексті європейської культури

Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

Державна агенція промоції культури України

Етнічна культура українського народу

Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

Розвиток підприємницької діяльності в Україні

Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

Музично-інструментальна культура українців

Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Розвиток недільних шкіл в Україні

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Розвиток української етнонаціональної спільноти

Формування і розвиток соціальної думки в Україні

Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

Розвиток церковної архітектури в Україні

Виды научных работ в области физической культуры, спорта и физической реабилитации

Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

Гімнастика - королева фізичної культури

Первые шаги советской физической культуры (1917-1941 гг.)

Розвиток сільського туризма в Україні

Спорт и физическая культура

Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

Физическая культура и спорт инвалидов

Физическая культура и спорт после революции и до Великой Отечественной войны

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

Розвиток науки на Україні

Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

Становлення та розвиток податкової служби України

Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

Кредитний ринок і його розвиток в Україні

Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Весілля в духовній культурі українського народу

Гетьманщина і розвиток українознавства

Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

Сільськогосподарська культура українців

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.