Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вдосконалення ефективності розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області

РЕФЕРАТЫ:

Ресурси мінеральних вод Львівської області

Влияние объектов культурного наследия на туризм в Тверской области

Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

Развитие паломнического и религиозно-познавательного туризма в Новгородской области

Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

Регистрация турфирмы. Исследование рынка туризма Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского региона

Зеленый (сельский) туризм

Исследование экологического туризма в Самарской области

Культурно-познавательный туризм на примере Астраханской области

Перспективы развития спортивного туризма в Самарской области

Перспективы развития туризма в Костромской области

Развитие сельского туризма в Калининградской области

Развитие туризма в Иркутской области

Развитие туризма в Тверской области

Рекреационный потенциал и перспективы развития рекреации и туризма в Калининградской области

Рекреационный потенциал и перспективы развития рекреации и туризма в Тюменской области

Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в Курской области

Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в Липецкой области

Туризм Пскова и Псковской области

Экологический туризм и его перспективы в Вологодской области

Туризм Грузии

Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

Львівський музей українського мистецтва

Культура поведения, культура общения и туризм

Художественная культура и познавательный туризм Греции

Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

Международный туризм: состояние и перспективы развития

Международный туризм на примере Турции

Программный туризм (Великий Новгород)

Туризм. Развитие инфраструктуры туристической индустрии

Социально-культурный сервис и туризм (шпаргалка)

Социально-культурный сервис и туризм (ГОСы 2003г.)

Туризм на Алтае и некоторые проблемы, связанные с его развитием

Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

Художественная культура и познавательный туризм Греции

Эстония (туризм)

Зимний туризм в Лапландии

Туризм Грузии

Международный туризм

Работа с ветеранами. Семейный досуг. Туризм

Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

Туризм в Украине

Туризм как составляющая непроизводственной сферы деятельности

Туризм в Санкт-Петербурге

Туризм

Туризм

Природный туризм и местное сообщество

Научно-сексуальный туризм

Туризм (на примере региона Кавказских Минеральных Вод)

Туризм на Карибах

Рекреационный туризм

Горнолыжный туризм в Австрии

Туризм

Туризм и национальные парки России

Детский экологический туризм: перспективы развития в регионах

Международный туризм и его роль в развитии экономики Кыргызской Республики

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Туризм у світовій економіці

Банківські операції

Банківські ресурси

Снежные лавины и туризм

Туризм-школа выживания

Швейцария и туризм

Испания и туризм

РПС Одеської області

Религиозный туризм

Туризм в Швейцарии

Туризм на Сейшелах

Экологический туризм

Экологический туризм в России

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Львів

Вплив християнства на культуру в Київській Русі

Социально-культурный сервис и туризм

Активный туризм

Активный туризм

Религиозный туризм

Туризм в контексте социальных теорий

Туризм и его воздействие на природу в Прибайкальском национальном парке

Экологический туризм

Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Страхування в туризмі

Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

Банківські операції

Банківські операції з кредитування юридичних осіб

Банківські операції з пластиковими картками

Банківські послуги

Банківські рахунки

Банківські резерви й ризик

Банківські ризики

Ссавці Чернігівської області

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Ведення земельного кадастру на території Лідіївської сільської ради Доманівського району Миколаївської області

Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

Планування тваринництва ВАТ "Зелений Гай"

Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області

Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

Характеристика й особливості розвитку Київської області

Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

Промисловий потенціал Харківської області

Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

Агропромисловий комплекс Іркутської області

Географічка характеристика Корецького району Рівненської області

Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області

Економіко-географічний комплекс Харківської області

Международный туризм. Юго-восточная Азия

Грунтово-рослинний покрив Сумської області

Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Мінеральні води Чернігівської області

Геологічна будова Сумської області

Основні характеристики клімату Закарпатської області

Тектоніка та корисні копалини Сумської області

Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Новотвори Хмельницької області

Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

Приховані марківські процеси

Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Історія села Бережки Дубровицького району Рівненської області

Наполеонівські війни

Наполеонівські війни: загарбання чи революція?

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства "Сільський господар"

Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Особенности музеефикации и культурный туризм

Їзмаїльський історичний музей О.В. Суворова

Маркетинг в туризмі

Організація маркетингових досліджень в туризмі

Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

Релігійна ситуація у Рівненській області

Статистичне вивчення населення Рівненської області

Международный туризм и таможенный контроль в Республике Беларусь

Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго"

Велосипедный туризм

Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

Влияние кризисных процессов на туризм

Водный туризм

Выездной туризм во Францию

Горный туризм

Горный туризм Северного Кавказа

Детский туризм

Детско-юношеский туризм

Договірні відносини в туризмі

Екологічний туризм

Карнавальный туризм

Китайский туризм на рубеже веков

Конный туризм в Киргизстане

Культурный туризм как ресурс регионального развития (на примере НП "Сибирский тракт")

Курортно-оздоровительный туризм

Международный туризм как форма международных экономических отношений

Международный туризм. История, состояние и перспективы развития

Молодежный туризм

Питание и туризм: разработка туров для гурманов

Рекреаційне освоєння Закарпатської області

Социально-культурный сервис и туризм

Социально-культурный сервис и туризм

Спортивно–оздоровительный туризм

Спортивный туризм в Республике Беларусь

Спортивный туризм на территории Югры

Спортивный туризм. Разрядные требования и правила соревнований

Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

Технология производства туристического продукта. Туризм в Индии

Туризм

Туризм - феномен ХХ века

Туризм в Восточной Азии

Туризм в Іспанії


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.