Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

РЕФЕРАТЫ:

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

Вступна частина промови

Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Судова промова

Критерії професіоналізму ведучих теленовин (на прикладі телеканалу 1+1)

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики

Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми

Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод "Салтівский"

Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва

Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

Розробка двох прикладів ділової гри

Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

Технологія виробництва пива на прикладі заводу Оболонь

Управління трифазним електродвигуном на прикладі будівельної люльки ЛЭ-100-300

Історія забобонів на прикладі США. Причини виникнення

Характеристика античного релігійного світогляду на прикладі стародавньої Греціх і стародавнього Риму

Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Динамічне гальмування асинхронного двигуна на прикладі фрезерного деревообробного верстата

Енергозбереження в електроприводах насосних агрегатів (на прикладі ВАТ "Полтававодоканал")

Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

Технологія сервісного обслуговування в готелях на прикладі готелю "Президент-готель "Київський"

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

Грошові потоки в плануванні на прикладі ВАТ "Сахат" у 2007 році

Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Управління фінансами на прикладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів

Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах (а прикладі смт. Ставище)

Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)

Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.