Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

РЕФЕРАТЫ:

Нестор Махно: історично-політичний портрет

Політичний портрет М. Грушевського

Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

Політичний портрет Віктора Ющенка

Політичний портрет О.Г. Лукашенко

Політичний портрет: Уго Чавес

Політичний портрет Тоні Блера

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Політичний режим

Політичний іслам

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

Симон Петлюра – політичний діяч

Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

Міжнародна політика і світовий політичний процес

Партійна система України. Політичний маркетинг

Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Політик і політичний режим

Політичний PR

Політичний діяч Алексис де Теквіль

Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

Політичні права і свободи громадян України

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Cучасні політичні партії в Україні

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

"Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

Утворення Скіфії та її політична історія

Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Суспільно-політична діяльність Костомарова

"Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Політична географія як складова частина СЕГ

Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Держава і політична система суспільства

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Політична система Великовританії

Політична система США

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Політично-правова теорія Жана Бодена

Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Роль політичних партій у розвитку демократії

Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Ідейно-політичне життя Полтавщини

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Політична діяльність Лазара Кагановича

Політична і судова система Київської Русі

Політична історія Галицько-Волинського князівства

Політична історія Київської Русі

Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

Політична система Української козацької держави

Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Політичне життя в Україні 1993-2000 років

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Суспільно-політичне та культурне життя України

Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Економічна та торгово-політична роль митного збору

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

Вибори та їх роль у політичному житті України

Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Етапи розвитку політичної думи в Україні

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Ідейно-політичні течії в Україні

Історія світової політичної думки

Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

Основні етапи становлення світової політичної думки

Основні політичні течії

Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

Політичні партії в Україні та їх основні типи

Політичні партії, організації и рухи

Політичні погляди і діяльність Платона

Політичні погляди Липинського

Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

Політичні режими

Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

Політичні технології

Політичня система як механізм влади

Політологія. Політичні системи в Україні

Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

Розвиток політичної думки України

Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Становлення української політичної думки

Структура політичної влади

Суспільна думка та політична філософія

Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Технології політичної діяльності

Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

Трансформація суспільства та політична модернізація

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Формування етосфери в політичному житті суспільства

Формування іміджу політичного лідера

Центристські партії в політичній системі сучасної України

Політики і політичні лідери: особливості типологізації

Політична влада

Політична влада

Політична влада

Політична влада

Політична влада у світі та в Україні

Політична географія і геополітика

Політична діяльність і політичні відносини

Політична думка від Київської Русі до сьогодення

Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Політична еліта, лідерство і демократія

Політична ідеологія Николло Макіавеллі

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Політична культура

Політична культура

Політична наука

Політична опозиція в Україні

Політична система Аргентини

Політична система Індонезії

Політична теорія Макса Вебера

Політичне лідерство

Політичне лідерство

Політичне лідерство

Політичне лідерство в Україні

Політичне прогнозування

Політичне управління та його соціотехніка

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Політичні еліти

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Політичні еліти та лідерство

Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

Політичні ідеї Стародавнього світу

Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

Політичні ідеології


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.