Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

РЕФЕРАТЫ:

Злочини проти волі, честі та гідності особи

Форми співучасті та види співучасників у злочині

Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Співучасть у злочині

Форми співучасті

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Свобода та межі підприємницької діяльності

Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой свободы

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Расследование преступлений против жизни, здоровья и свободы личности

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Расследование преступлений против жизни, здоровья и свободы личности

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Свобода воли человека: Мартин Лютер против Эразма Роттердамского»

Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Захист прав і свобод людини та карний процес

Злочинність неповнолітніх та її особливості

Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Поняття та склад злочину

Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

Преступления против политических, социальных прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних

Преступления против половой неприкосновенности и личных прав и свобод человека и гражданина

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Преступления против свободы личности

Преступления против свободы личности

Преступления против свободы, чести и достоинства личности

Преступления против свободы, чести и достоинства личности

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступлений в сфере компьютерной информации

Принципи та види попередження злочинності

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

Юридичні ознаки задоволення статевої пристасті неприродним шляхом

Моральний та юридичний аспекти свободи преси

Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Морально-естетична культура та спілкування

Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

Імунітет та вакцини проти пухлин

Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

Напрями співробітництва України та Угорщини

Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

Статеве виховання молодших школярів

Статеве виховання підлітків

Спільні риси спрямованості дій лобізму та груп тиску

Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

Виникнення та використання невербального спілкування

Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

Статеве життя підлітків

Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

Суспільство споживання: за та проти

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Профилактические и оздоровительные мероприятия против лейкоза крупного рогатого скота

Полная история танков мира

Сан Марино –древняя земля свободы

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Личные права и свободы человека России

Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Цивільний та арбітражний процес

Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Конституцiя США та реальнi права громадян

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Політичні права і свободи громадян України

Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

Развитие института прав и свобод человека и гражданина в России

Конституционная защита прав и свобод личности

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Основные политические права и свободы граждан

Основные права и свободы Российских граждан

Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

Политические права и свободы граждан

Человек, его права и свободы

Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

Преступления против военной службы

Права и свободы человека и гражданина

Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Свобода экономической инициативы как гарантия правового государства

Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

Авторитаризм: за и против

Права и свободы личности

Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Джордж Гордон Байрон - неутомимый, страстный поэт-борец, защитник свободы и справедливости

Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Зависимость свободы героя от его привязанности: к миру, к месту, к вещам - в произведениях Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева

Тема свободы в лирике Пушкина

Талант и свобода

Эволюция чувства свободы (по произведениям Пушкина)

Тема свободы в лирике Пушкина

«… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

Как понимают свободу герои романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Быть или не быть книге (интернет против книг)

Сага о Свободе

Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

Путь к независимости или Ганди как символ свободы

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Джироламо Савонарола против Медичи

Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского ига

Агрессия Германии против Польши

Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

Быть или не быть книге (интернет против книг)

Профилактические и оздоровительные мероприятия против лейкоза крупного рогатого скота

Вакцинация против дифтерии и столбняка детей, имеющих в анамнезе солидные опухоли

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

Преступление против личности

Меры поощрения и взыскания к лицам, лишенным свободы (Контрольная)

Преступления против собственности

Преступление против жизни (Контрольная)

Смертная казнь: за и против

Смертная казнь: за и против

Криминологическая характеристика преступлений, совершенных против собственности

Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

Преступления против жизни

Преступления против жизни

Преступления против жизни по Уголовному Законодательству Российской Федерации

Преступления против жизни и здоровья

Экология и ядерная энергетика: за и против

Принятие России в совет Европы: кто "за" и "против" ?

Рефлекс свободы

Великие противостояния. Америка против России

Полная история танков мира

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Психоаналитическое исследование Э.Фромма в работе "Бегство от свободы"

Книга Эриха Фромма "Бегство от свободы" и современность

Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Неформальные лидеры в местах лишения свободы

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

Свобода духа

И.Кант: Метафизика свободы

Путь к свободе

Проблемы свободы личности и творчества в философии Н.А. Бердяева

Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Революция, коммунизм, свобода: Н. А. Бердяев "Самопознание"

Свобода и права человека в современном обществе

Кант. Свобода с точки зрения философии Канта

Клонирование "За" и "Против"

Свобода воли

Демократия и свобода личности в современном государстве

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.