Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

РЕФЕРАТЫ:

Україна! Це той бог, до якого доростає душа

Урок українського народознавства

Гетьманщина і розвиток українознавства

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Специфіка та типи уроку українського народознавства

Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

"Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Природні ресурси як надбання українського народу

Україна як конституційна держава

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

Українське бароко як явище світової культури

Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Україна як суб’єкт міжнародних відносин

Україна, як одна із засновниць ООН

Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа

Вивчення української мови в початкових класах

Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Особенности словарной работы на уроках чтения и русского языка с учащимися 1 классов специальной (коррекционной) школы IV вида

Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Українська література, як предмет вивчення у школі

Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

Формування уваги на уроках читання у початкових класах

Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

Як ми осмислюємо світ? Життєві установки

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

Русская армия от Петра 1 до Александра 2

Атомна енергетика України і РПС

Геодезия и картография. Обновление топокарт масштаба 1:50000

Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Лжедмитрий 1

Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

Русская армия от Петра 1 до Александра 2

Александр 1

Александр 1

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

Львівський музей українського мистецтва

1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

Николай 1

Исторические личности России (Петр 1, Меньшиков, Румянцев, Суворов, Ушаков, Кутузов, Нахимов, Скобелев, Брусилов)

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Лжедимитрий 1

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Биография Федора (1) Ивановича

Исторические тесты по эпохе Петра 1

Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Просвещение и наука эпохи Петра 1

Петр 1

Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

ЭВМ 1-3 поколений

Процессор для ограниченного набора команд /1 (4)

Процессор для ограниченного набора команд /часть 1 (7)

Прикладное программирование, 1 семестр

Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.

Шпаргалки по математическому анализу для 1-го семестра в МАИ

Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

Шпаргалки на экзамен в ВУЗе (1 семестр, математика)

Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

Сахарный диабет, 1 часть

Урок в современной школе

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

Теоретическая политология (Часть 1)

Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже

Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

Лазерная медицинская установка "Импульс-1"

Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология

Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

Разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029

Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-1 (Контрольная)

Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

Усилитель мощности для 1-12 каналов TV

Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

Система наведения ракеты ФКР-1

История Религии (том 1)

Эффективность предпосевной обработки семян пшеницы "Курганская" 1 дивидендом стар и его смесью с биопрепаратами

Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

Общая социология для 1 курса

Шпаргалка по физике, 1 семестр, Механика

Шпаргалка по физике для студентов 1-го курса (по билетам)

Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

Фромм Э. "Искусство любить", главы 1,3

Синтез 1,3,5-трийодбензола

Ректификационная установка непрерывного действия для разделения 4,1 т/ч бинарной смеси ацетон - этанол

Исследование механизма закрепления гексена, гексина-1 и бензола на поверхности киновари

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1

Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс

Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

Конспект по "Капиталу" К. Маркса 1 том

Действия владивостокских крейсеров и бой 1 августа 1904г. В Корейском проливе

История Украины (1)

Австрия: от французской революции до 1 мировой войны

А.Нестеров - любимый фискал Петра 1

Идейно-политическое и общественное движение в 1 половине ХIХ в. Декабристы

Американский федерализм (1)

1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.