Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

РЕФЕРАТЫ:

Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

Соціальний патронаж з дітьми, що мають особливі потреби

Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва тумане"

Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

Хто більше страждає від розлучення чоловік чи жінка

Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

Е.Д. Поливанов (1891-1938)

Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Учись любить у Жанны д`Арк!

Д. Боттезини. Творческий портрет

Д.И. Фонвизин

Жанна д`Арк

Л.Д. Троцкий

Меншиков А.Д.

Жанна д`Арк

Политический портрет Д. Мазарини

Д. И. Менделеев

Д.И.Менделеев: не наукой единой

Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

Жанна д`Арк

Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Педагогическая система К. Д. Ушинского

Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

Д.Б. Элъконин пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Учебные книги К. Д. Ушинского

Д. Беркли и Д. Юма

Д. Дидро

Основные теоретические аспекты Д. Юма

Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

Д. И. Менделеев

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

Теория распределения Д. Рикардо

Экономическое учение Д.Рикардо

Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Экономика ж.д. транспорта

Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

О Жанне д

Мария Бочкарева - "русская Жанна д

Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

Битва під Москвою

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Жанна д

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

Жанна д

Жанна д

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Жанна Д

Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас

Д.Б. Эльконин. Психология игры

Д. Норман. Память и научение

Гриндер Д., Бендлер Р. Из - лягушки в принцы (техники НЛП)

Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

Поэтические игры с пустотой московского концептуализма (эксперименты Д.А. Пригова)

только что с панихиды Гончарова...": Свидетельство Д.С. Мережковского

Анализ сравнительной характеристики в книге Д. Фрейзера “Фольклор в Ветхом Завете”

Давыдов Д. В.

Веневитинов Д.В.

Кантемир А.Д.

"Вечные ценности" в творчестве М.Д..Булгакова

Рецензия на роман В. Д. Дудинцева «Белые одежды»

Тема эмансипации в романе Н.Д. Хвощинской "Большая медведица"

Смешное и трагическое в комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль"

Поэтизация труда в романе Д. Дефо "Робинзон Крузо"

Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

Роль научного наследия Е. Д. Поливанова в отечественной и мировой лингвистике

Полемика Е. Д. Поливанова с Н. Я. Марром и сторонниками «нового учения» о языке

Взгляды Е. Д. Поливанова на сущность языка и на методологию языкознания в 20-30-е годы

Е. Д. Поливанов – социолог языка

Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова и идеи его учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ

Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова

Поэтизация труда в романе Д. Дефо "Робинзон Крузо"

Д.А. Фурманов Чапаев

Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть Зубр

Олена Пчилка - найкраще для дїтей

Т.Гарди, Тэсс из рода д

Фонвизин Д. И.

Анализ поэмы Д.Г. Байрон «Паломничество Чайлд Гарольда»

Миф и реальность в романе Д. Апдайка "Кентавр"

О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

Прием обманутого ожидания в творчестве Д. В. Веневитинова

Грендель — диалектика образа: синтез философии и поэзии (к вопросу о проблематике романа Д. Гарднера «Грендель»)

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C

Перспективные направления развития проблемы восстановления кожного покрова у обожженных

Кальциферол (витамин Д)

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Планування діяльності підприємства

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Системний підхід до управління персоналом фірми

Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Жизнь и творчество Д.Д.Шостаковича

Периодический закон Д.И. Менделеева

Мировоззрение Д. И. Менделеева

Д. И. Менделеев и спиритизм

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева

Д. И. Менделеев и Русское химическое общество

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Великий русский педагог К.Д.Ушинский

Д. И. Менделеев и высшее женское образование

ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского

К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

Холистичность теории интерпретации Д.Дэвидсона

Діяльність римських магімтратів

Державне регулювання комерційної діяльності

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

Контрольна з підприємницької діяльності

Планування діяльності підприємства

Суть комерційної діяльності на підприємстві

Теория установки (Д.Н.Узнадзе)

Антипсихиатрия (Р.Д.Лэйнг)

Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Педагогическая деятельность и система взглядов на педагогику К.Д. Ушинского

«В область народного духа» (педагогические традиции К. Д. Ушинского в наше время)

Использование педагогического наследия К.Д. Ушинского в подготовке учителя

К. Д. Ушинский

Концепция Д. Б. Эльконина. Период раннего детства.

Концепция Д. Б. Эльконина. Период детства.

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

К. Д. Ушинский о национальных особенностях социального воспитания

Функції листування у підтримці ділового партнерства

Миссия Мишеля д`Эрбини

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Экономическое поведение в творчестве Н. Д. Кондратьева

Расчет и анализ показателей объема работы и использования подвижного состава Ж/Д

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.