Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Cучасні політичні партії в Україні

Ці політичні сили виступають за створення та розбудову на етнічних українських землях сильної незалежної унітарної держави з громадянським суспільством та розвинутою багатопартійністю, де права людини гарантувалися б державою. Вони прихильники розвинутих ринкових відносин, проведення політики мінімуму одержавлення й максимумум приватизації за справедливих стартових умов (дещо меншу активність виявляють такі об’єднання, як ДСУ та ОУН в Україні). Слід зазначити, що активізація правих сил характерна не тільки для Україні. Це загальна тенденція. Та якщо в Європі ультправі пропагують ідеї “захисту” від переселенців зі сходу та півдня, у Росії – ідеї реваншизму і відновлення старої імперії, то в Україні метою багатьох ультраправих є побудова нової слов’янської імперії на кштлат Київської Русі з центром у Києві. До націонал-демократів можна віднести Народний Рух України (НРУ), Українську республіканську партію (УРП), Демократичну партію України (ДПУ), Українську селянську демократичну партію (УСДП), Християнсько-демократичну партію України (ХДПУ), політичне об’єднання “Конгрес демократичних сил” (КНДС), Всенародний рух України (ВНРУ). До цих же партій у найбільш принципових питаннях усе частіше приєднуються Партія демократичного відродження України (ПДВУ) і Соціал-демократична партія України (СДПУ). Історично об’єднування політичних сил націонал-центристського спрямування відбулося з утворенням Народного Руху України (вересень 1989 року). До проголошення незалежності та виборів Президента України (1 грудня 1991 року) блок діяв у сиcтемі Руху, об’єднуючись на грунті боротьби за національну, демократичну державу. Після перемоги на виборах Л.Кравчука і необхідності визначення стратегії державотворення в період становлення Української держави виникло два напрямки: національно-державницький, котрий орієнтувався на підтримку Президента як гаранта нової держави (ДемПУ, УРП), та націонал-демократичний, центристський, що задекларував статус опозиції (Рух). Рух уважає, що соціальною базою політичної стабільності та економічних реформ в Україні має стати широкий середній клас власників і сім’я. Основним пріорітетом економічної реформи має стати підвищення добробуту народу та надання соціальних гарантій усім громадянам України. А засобами для здійснення цих заходів мають бути лібералізація цін, запровадження конкуренції та демонополізація. Проведення земельної реформи має відбуватися через приватизацію землі та майна на основі паювання. Потрібно створити ринок землі, який забезпечить її вільний продаж. Соціальною базою Руху є ті громадяни України, що поділяють ідеї національного відродження і розбудови демократичної незалежної України. До партій ліберально-центристського політичного спрямування належать Ліберальна партія України (ЛПУ), Народно-демократична партія (НДП), Партія праці України (ЛПУ), Українська партія солідарності і соціальної справедливості (УПССС), Аграрна партія України (АПУ) та ін. Найбільш впливовою політичною партією цього блоку є Народно- демократична партія України (НДП). Партія у своїх програмних настановах проголошує розвиток соціально орієнтованої економіки ринковог типу, що забезпечує стійкі темпи зростання та економічні рівновагу.

Усіх демократів об’єднувало ідея незалежності, курс на ринкові реформи, страх перед реваншем червоних. Але демократи різняться ступенем та характером національно-патріотичної орієнтації. Націонал-демократи мріяли про українську Україну, про державу українського народу, а не “народа Украины”, і вони готові були вмерти за таку Україну. Демократи звичайні не проти української України , але душа їхня за неї не дуже болить. Головне, щоб народ жив сито. В “балашовской мысли” найважливіше – “красівая жизнь” “народа України”. А чи буде Україна українською державою, чи ще однією російською – жодного значення немає. Висновки. Таким чином, можна зробити такі висновки, що аналіз програмних положень партій, організацій і рухів свідчить, що більшість із них ще не мають серйозної концепції, спрямованої на стабілізацію суспільства, вихід його з кризи, не кажучи вже про перспективи просування по шляху прогресу. Декларації одних – це перелік абстрактних загальнолюдських цінностей, інших – антикомуністичні маніфести, третіх – повторення ортодоксальних марксистсько-ленінських ідей, агітація за повернення до застійних часів, а то й до відновлення сталінізму, четвертих – це екстремістські, націоналістичні і шовіністичні заклики. Така розбіжність політичних поглядів не може хвилювати, особливо за умов поглиблення кризи в усіх сферах суспільства. Найближче майбутнє партій визначатиметься їхньою спілкою з бізнесом. Такий крок для партій як неминучий, так і небезпечний, бо в такому разі їм доведеться ділити з бізнесом відповідальність за стан справ в економіці. А він поки що породжує зневіру щодо політиків і відчай, на основі якого зростають соціальні катаклізми. Важливим елементом розвитку політичних процесів в Україні має стати завершення правового оформлення багатопартійності. Прийнятий Верховною Радою Закон України “Про об’єднання громадян” є лише першим кроком на цьому шляху. Треба ще прийняти відповідні нормативні акти, які б чітко визначили характер державного фінансування політичних партій за результатами парламентських виборів, і вжити необхідних заходів для державної підтримки виборчих кампаній. Визначною подією у розвитку демократичних процесів в Україні стало прийняття нової Конституції, що сприятиме розвиткові громадянського суспільства, формуванню професійного парламенту та ефективній реалізації принципу поділу влад. А щоб політичні процеси рухалися саме в такому напрямку, державні інститути повинні цілеспрямовано, активно впливати на розвиток багатопартійності, допомагати становленню партій та суспільно-політичних організацій України. Політичні партії в Україні: Аграрна партія України . Аграрна партія України . Всенародний Рух України . Всеукраїнське об'єднання "Громада" . Всеукраїнське політичне об'єднання "Державна самостійність України" (ДСУ) . Громадське об'єднання "Нова Україна" . Громадський конгрес України (ГКУ) . Демократична партія України (ДПУ) . Комуністична партія України (КПУ) . Конституційно-демократична партія України . Ліберальна партія України (ЛПУ) . Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ) . Міжрегіональний блок реформ (МБР) . Народний рух України . Народно-демократична партія України (НДПУ) .

Рівненський державний технічний університет Кафедра політології реферат на тему: Виконала: студентка 3-го курсу групи Е-34 шинкарьова наталія анатолівна Рівне-2000 Зміст Вступ. 3 Політичні партії. Їх класифікація. 4 Політичні партії України. 5 Основні напрямки діяльності політичних пратій під час виборчих кампаній. 10 Висновки. 14 Список використаної літератури: 17 Вступ. Невід’ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Політична партія - це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств та груп. Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів. Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави. Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – захист соціально-політичних інтересів певних груп населення. Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади. В сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна політична система дістала своє закріплення на конституційному рівні, який виражається в признанні права громадян на об’єднання в політичні партії і громадські організації, організації суспільного життя на принципах політичного, економічного і ідеологічного бага. Політичні партії в Україні намагаються сприяти формуванню і вираженню політичної свободи громадян, приймають участь у виборах. Крім Конституції статус політичних партій в Україні закріплено в Законі України “Про об’єднання громадян”, а також у виборчому законодавстві. Політичні партії. Їх класифікація. Згідно з ст.2 Закону України “Про об’єднання громадян” політична партія є об’єднання громадян – стронників визначеної загальнонаціональної програми загального розвитку, яка має за головну мету участь у розробці державної політики, формування органів влади, місцевого самоврядування і представництво о їх складі. Партії, як правило, не однорідні і мають усередині групи - фракції, які висувають програми, трохи відмінні від загальнопартійної. Існування в партії різних фракцій робить її політику більш гнучкою, оскільки допомагає їй зберігати свій вплив серед різних груп населення. Політика партії розробляється в ході внутрішньопартійної політичної боротьби між різними фракціями і течіями. Керівні органи багатьох партій складаються на основі представництва від різних фракцій. Становлення політичних партій і громадських рухів в Україні відбувається за надзвичайно складних умов.Тривала економічна криза, крах попередніх суспільних ідеалів, які поділяла значна частина населення нашої держави, призводять до стрімкого зростання соціальної напруженості в суспільстві, дискредитують в очах певної категорії громадян політичні цінності. Як свідчать проведені різними соціологічними службами дослідження суспільної думки, більшість населення є байдужою до політики і політиків. Нині в Україні склалася досить парадоксальна ситуація, коли тільки зареєстрованих політичних партій налічується вже понад 100, але жодна з них немає достатнього впливу в загальнодержавному масштабі.

Бо це ж доказ, що німці — не «людоїди», а культурна і справедлива нація, яка несе на схід Европи свободу поневоленим націям. Наскільки ці два акти та їх початкові наслідки були переконливі, свідчить той факт, що «державу» п. Бандери в перших днях благословить архипастирськими посланнями навіть така політично-письменна людина, як Князь Української Греко-Католицької Церкви Митрополит Граф Андрій Шептицький. При цьому треба підкреслити, що якраз найбільшою жертвою ошуканства актом «консолідації» зроблено Митрополита Шептицького. Він благословив «державу» п. Бандери тільки тому, що його явно ошукав довірочний його ж підвладний духовник о. д-р Гриньох та сам «прем'єр-міністер» Ярослав Стецько. Вони о 4 год. ранку 30.6.41 р. з'явилися в Митрополита Шептицького, як спеціяльна делегація від С. Бандери, де заявили, що вони діють на підставі консолідаційної угоди з усіма політичними партіями та що їм «Український Національний Комітет» доручив проголосити створення української незалежної держави. Того ж самого дня до Митрополита Шептицького з'явилась делегація німецьких офіцерів в особах Ганса Коха та Зондерфюрера[8] Кайта, які заявили Митрополитові, що місцева команда німецької армії не має жодних застережень проти проголошення акту створення української незалежної держави

РЕФЕРАТЫ:

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Політичні партії в Україні та їх основні типи

Практически любые виды пат 4о 0логии печени характеризуются системными проявлениями.Нарушение функций печени всегда в той или иной степени затрагивает большой круг обменных, гормональных и соматических расстройств.Проявления заболеваний печени характеризуются неспецифичностью. В связи с этим выделение отдельных видов патологии печени проводят по сущности нарушений гепатобилиарной системы и по функциональным пробам, которые эти нарушения отражают - по синдромному принципу. 1. ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ а) цитотоксический цитолиз; б) иммуноцитолиз; в) гидростатический цитолиз; г) гипоксический цитолиз; д) опухолевый цитолиз; е) нутриитивный цитолиз. Индикаторные тесты синдрома - выявление "ферментов повреждения" - АлТ, АсТ (трансаминаз), лактат- и глутамат дегидрогеназ. 2. СИНДРОМ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. а) истинная (печеночноклеточная) б) печеночная энцефалопатия (портосистемная энцефалопатия или аммиачная кома) в) электролитная (гипокалемическая) кома. ГЕПАТОДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ (малая печеночная недостаточность) - это любые нарушения функций печени без энцефалопатий. ГЕПАТАРГИЯ - большая печеночная недостаточность - характеризуется состоянием функциональной недостаточности с энцефалопатией, а также, в связи со снижением продукции прокоагулянтов, гемморагическим синдромом.

Політичні партії в Україні

Отсутствие стадий “засевания”, роста и разделения областей приводит к выигрышу в скорости по сравнению с традиционными алгоритмами роста областей. Разработана система координат описания цвета, специализированная на выполнении операций математической морфологии на цветных изображениях. Использование этой системы координат даёт возможность улучшить качество получаемого результата и увеличить скорость по сравнению с обработкой в традиционных системах координат. Экономическая и практическая значимость полученных результатов Использование алгоритмов сегментации гистологических объектов способствует повышению эффективности работы исследователя и получению более качественных и точных результатов измерения характеристик гистологических объектов. Разработанные алгоритмы и программный комплекс, используемые в настоящее время в научных и диагностических процессах, являются экономически эффективными за счёт снижения затрат на ручной труд при измерении и классификации гистологических объектов. Алгоритмы и программный комплекс анализа и обработки медицинских изображений внедрены и используются в учебных, научных и диагностических процессах двух медицинских вузов (Минском государственном медицинском институте, Гродненском государственном медицинском институте) и трёх НИИ (Бел НИИ эпидемиологии и микробиологии (г.Минск), Бел НИИ онкологии медицинской радиологии (г.Минск), Институте биохимии НАН РБ (г.Гродно)) Республики Беларусь, а также в двух медицинских вузах (Саратовской государственной медицинской академии, Ярославльской государственной медицинской академии), Институте физиологии детей и подростков РАМН (г.Москва) и Всероссийском центре пластической хирургии глаза МПЗП РФ (г.Уфа) Российской Федерации.

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Состоявшийся 26 ноября 1954 пленум ЦК СКЮ, поддержав соображения ЦК КПСС о встрече на высшем уровне, высказался за нормализацию межгосударственных отношений на принципах активного мирного сосуществования.

Роль політичних партій у розвитку демократії

Но это была настоящая мифологема; Онегин, как и Пушкин, начал подготовку к новой социальной роли, начал свой переход, хотя еще не знал об этом. Жизнь требовала от Пушкина, чтобы он отказался от роли порхающего Героя-любовника и принял на себя ответственность за семью, за детей. Этот переход, как мы знаем, не состоялся. Возраст уже изменил Пушкина; но он так и не решился признать это, так и не захотел соответствовать своей новой сути. Он застрял в надире своей мифологемы, как Герой-невозвращенец. Внешне это выглядело как свершение, как возвращение с сокровищем - с обновленной юностью. Но и подвиг, и сокровище были ложными. Онегин выздоровел в середине восьмой главы; из мира мифологемы, из мира иллюзий и галлюцинаций он вернулся в реальный мир.   Дни мчались; в воздухе нагретом   Уж разрешалася зима;   И он не сделался поэтом,   Не умер, не сошел с ума.   Весна живит его Онегин вернулся - но вернулся назад, к началу героического пути. Переход не был совершен. Потому что Евгений так и не смог совершить главный подвиг Героя - отказ от своей прежней жизни. Для совершения трансформации инициант должен позволить умереть какой-то части себя, части своей неповторимой индивидуальности (а по сути - убить часть себя).

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.

Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Границы классического спора будут раздвинуты до категориальных оппозиций («Преступление и наказание», «Война и мир»). В 60-е годы происходит еще одна метаморфоза с темой отцов и детей, расширяется ассортимент мотивов, с ней связанных. Европейская литература XIX века во многом пребывает под влиянием идей эпохи Просвещения, когда любые формы протеста юности воспринимаются как выпад против патриархальных догм; романтические субъективизм и эгоцентризм возводятся априори в сыновний бунт, уничтожающий дуалистическое напряжение между кажущейся механической бессодержательностью и иллюзией надбытия. Титанический порыв романтиков привел к отчуждению сферы идей от мира архаических знаков и провоцирует читателя на нетривиальное осмысление индивидуалистического поиска. Однако философский эскапизм от действительности, отмеченный намеренной условностью происходящего, обрамленный в экзотические страсти, невероятные приключения и фатальные случайности, становится предсказуемым. Тем самым подготавливается основа для насыщения искусственной антиномии «нынешнее – минувшее» атрибутами новой системы, прогнозирующей поведение наследников и функционирование рецидивных процессов.

Вибори та їх роль у політичному житті України

Настой принимают по 2 столовые ложки в день за 30 мин до еды или через час после еды при сердечных заболеваниях, удушье, головокружениях, в начале климактерического периода до исчезновения признаков заболевания и восстановления хорошего самочувствия. 4. 10 г высушенных плодов настаивают 10 дней в 100 г водки или 40%-ного спирта, профильтровывают. Настойку принимают по 30 капель с водой 3 раза в день до еды. 5. 10 г цветков настаивают 10 дней в 10 г водки или 40%-ного спирта, профильтровывают. Настойку принимают по 20—25 капель 3 раза в день до еды. Боярышник кроваво-красный Cra aegus sa gui ea Rail. Описание растения. Боярышник кроваво-красный — высокий (до 4—8 м) кустарник, реже небольшое дерево семейства розоцветных, с крепкими блестящими побегами, обычно несущими толстые, прямые колючки длиной 2,5—4 см. Листья обратнояйцевидные, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Соцветия густые, цветки желтовато-белые, плоды кроваво-красные, почти прозрачные. Цветет в мае— июне, плодоносит с августа по октябрь. В медицине используют цветки и плоды боярышника кроваво-красного. Плоды боярышника идут на приготовление жидкого экстракта, входящего в состав препарата кардиовален.

Розвиток політичної думки України

Если головка идет в согнутом состоянии, то область переносицы упирается в симфиз и над промежностью выкатывается затылок. Нередко возникает тяжелое осложнение в связи с разгибанием головки; подбородок задерживается над симфизом, головка должна родиться в состоянии крайнего разгибания. Без акушерской помощи рождение головки задерживается и плод гибнет от асфиксии. Головка должна быть освобождена быстро и бережно. Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании по методу Цовьянова. Метод основан на сохранении нормального членорасположения плода. Тем самым предупреждается возникновение таких неблагоприятных осложнений, как запрокидывание ручек и разгибание головки. При нормальном членорасположении ножки вытянуты по длине туловища и прижимают скрещенные ручки к грудной клетке; стопа вытянутой ножки достигает уровня лица и поддерживает сгибание подбородка по направлению к грудной клетке. При пособии по методу Цовьянова такое членорасположение поддерживается посредством того, что ножки прижимают к туловищу, не дают им преждевременно родиться.

Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

Состояние усугубляется отёком лёгких, асфиксией вследствие аспирации желудочного содержимого, нарушением перфузии почки. Клинически кетоацидотическая кома характеризуется потерей сознания, дыханием типа Куссмауля, резким запахом ацетона; кожа и слизистые оболочки сухие, тонус гладких мышц и глазных яблок снижен, рефлексы отсутствуют, пульс нитевидный, выражена артериальная гипертензия, при пальпации определяется плотная увеличенная печень. Биохимические показатели крови – следующие: содержание глюкозы равно 19-33 ммоль/л, кетоновых тел – 17 ммоль/л, лактата – 10 ммоль/л, рН плазмы менее 7,3. Лечение больных в состоянии кетоацидотической комы должно начинаться немедленно. Основные цели терапии – борьба с дегидратацией и гиповолемическим шоком, восстановление нормального кислотно-основного состояния, нормализация электролитного баланса, ликвидация интоксикации и сопутствующего заболевания. Схема лечебных мероприятий такова: Госпитализация в реанимационное отделение Промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия Введение мочевого катетера Инфузионная терапия тёплыми растворами: для восстановления уровня инсулина – его введение методом «малых доз», для регидратации – введение изотонических солевых растворов, для коррекции электролитного баланса – введение хлорида калия, для коррекции КОС – введение раствора гидрокарбоната натрия (в ограниченных количествах) Измерение пульса, ЧД, АД, снятие ЭКГ и рентгенограммы Контроль за содержанием гемоглобина, лейкоцитов, гематокрита, СОЭ, показателей свёртывающей системы крови.

Партійна система України. Політичний маркетинг

Иногда эти поражения сопровождаются парестезией в сакральной области, импотенцией, задержкой мочи. Список литературы

Політичні права і свободи громадян України

КАК ДОБРАТЬСЯ До Копенгагена можно долететь рейсами Аэрофлота из Москвы (ежедневно) и С.- Петербурга (четверг и воскресенье), а также авиакомпаний SAS и KLM.Достаточно простой путь - паромами из Финляндии и Швеции ("Silja Li e"), а также из Норвегии ("Sca di avia Seaways") ежедневно. По железной дороге до Дании можно доехать через Германию или Швецию. Международные автобусные линии, такие как "Euroli es", связывают Копенгаген со всем миром, поэтому автобус - также достаточно удобное средство сообщения с этой страной, с учетом того, что отправляются они ежедневно практически из всех европейских столиц и следуют по прекрасным дорогам. Можно спланировать маршрут по трассе E-66, связывающей (с паромами) город Фредерисию (на полуострове Ютландия) с Миддельфартом (о. Фюн) и Копенгаген (около 200 км.), или через Орхуса паромом до Калуннборга (о. Зеландия), далее по шоссе №23 до Роскилле, а затем по шоссе №21 до Копенгагена. ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 1 - 2 января - Новый Год.Конец марта - начало апреля - Чистый Четверг.апрель - май - Пасха.4-я пятница после Пасхи - Молитвенный день.16 апреля - День рождения королевы.1 - 2 мая - День Возрождения.5 июня - День Конституции.24 - 26 декабря - Рождество.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Как известно, до начала 1918 г. в Харбине размещались российская администрация КВЖД, а также русская полиция, суд и войска. После Октябрьской революции и гражданской войны огромное количество беженцев приехало на Дальний Восток и далее в Харбин, население которого к началу 20-х годов достигало 100000 человек. Следовательно, при обсуждении вопроса о том, был ли российский колониализм в Харбине, необходимо рассматривать ситуацию до 1918 г. отдельно от ситуации последующего периода, когда власть в городе перешла в руки китайской администрации. 22-го мая 1896 года (ст. ст.) в Москве был подписан секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-Китайскому банку построить и эксплуатировать железную дорогу на территории Северо-Восточного Китая. В Статье 4 этого договора ясно сказано: Соединение этой железной дороги с русской железной дорогой не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской территории или покушению на верховные права его величества императора китайского(1). В Статье 5 договора, кроме того, сказано: В мирное время Россия будет иметь то же право на сквозной провоз своих войск и припасов, лишь с теми остановками, которые вызываются требованиями транспортной службы.(2). Согласно последующим, более конкретным до Харбин - продукт колониализма договорам между двумя государствами, русские имели право арендовать территорию по обе стороны линии КВЖД и приобретать необходимые д стройки железной дороги материалы на этой территории. В середине XIX в., еще до того как русские начали интересовать Северо-Восточным Китаем, другие западные державы уже открыли ворот долго закрытой страны с помощью своих вооруженных сил.

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Введение. На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов компьютеров и более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в офисах до глобальных сетей типа I er e . Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений ( факсов, E - Mail писем и прочего ) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программным обеспечением. Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем, который при этом испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на практике.

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

таврический институт ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 ПО СТАТИСТИКЕ ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Симферополь - 1998 г. ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЛАН ВВЕДЕНИЕ1.Предмет правовой статистики и ее основные отрасли 2.Значение правовой статистики3.Хозяйственно-правовая статистика и ее роль в борьбе с преступностью ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека.

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Толпы абитуриентов осаждают пороги институтов. Некоторые из сердобольных родителей, не уверенные в знаниях своих чад, ищут лазейки для гарантированного проникновения своих детишек в храмы науки. И вот возле них появляются личности из околоинститутской среды, намекающие, что они при помощи своих знакомств с преподавателями могут поспособствовать хорошей оценке на экзаменах. Стопроцентной гарантии поступления они не дают, но и цены берут Божеские, да и в случае возможной неудачи деньги полностью возвращаются клиенту. Что ж, условия кажутся приемлемыми, и сделка заключается. Одни абитуриенты ПОСЛЕ такой поддержки поступают в высшее учебное заведение, другие, к сожалению, нет. Но в этом случае аванс возвращается, и вроде бы претензий к таким «посредникам» быть не может. Только вот весь обман состоит в том, что работы-то по «проталкиванию» бывших школьников в вуз никакой не было. «Посредник» просто берет деньги и ждет итогов экзаменов. В любом случае кто-то из детей его клиентов поступит, а кто-то — нет. Деньги первых он оставляет себе, деньги вторых — возвращает. Беспроигрышная лотерея! Такой же прием иногда разыгрывается у здания суда, когда лихие ребята берутся устроить смягчение приговора, в другой раз подобную комбинацию разыгрывает экстрасенс у постели тяжело больного человека- Если бедняга выздоравливает, чудо-лекарю достаются слава и деньги, а умирает — «Не получилось, уж больно слабое было биополе у больного, ничего нельзя было сделать».

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Он разрушает границу между полем стены и изображением, объединяет, подчиняя своему строю и ритму живопись и архитектуру. Орнамент модерна не удовлетворяется ролью декоративного заполнения пауз. В беспокойной назойливости его ритмов, в упорстве, с каким он навязывает зрителю свою изломанную капризно-нервную возбужденность, есть претензия самому вести главную тему, быть прямым и полным выражением меняющегося на рубеже веков ощущения мира. Многозначительный, он сам переполнен символами – от прорастающего из почвы к небесам многоветвистого Мирового Древа до Вечной Женственности, воплощаемой в томных масках с текучими прядями длинных распущенных волос. При всей определенности своих художественных тенденций искусство модерна вовсе не было монолитным, лишенным внутренних противоречий. Поиски шли во многих направлениях, имеющим поразительные различия. Безудержный орнаментализм соседствовал с полным и принципиальным отказом от орнамента. Рядом с орнаментами, воплощавшими духовную экспрессию времени в динамике абстрактных линий, появлялись узоры из натуралистически точно воспроизведенных растений, насекомых, животных.

Політична криза лейбористської партії 1931 р.

В последнем стихе поэт с отвращением осматривает родные места, наблюдая упадок ненавистного барства. Трагическим пафосом пронизано одно из программных произведений Некрасова – «Несжатая полоса». Основным в нем становится прием олицетворения. Лирическому герою слышится в шепоте колосьев рассказ о несчастной доле пахаря, вынужденного из последних сил возделывать землю, чтобы отдать большую часть урожая помещику. Не менее драматична и небольшая поэма «В деревне». Разговор двух «старушонок» раскрывает всю безысходность положения несчастных женщин, одна из которых после смерти кормильца обречена на неминуемую гибель. Трехчастность произведения показывает динамику авторского отношения к происходящему. В последнем стихе лирический герой пытается отстраниться от действительности, но небо, затянутое «черной сеткой» улетающих птиц, настойчиво свидетельствует о человеческом несчастье. Некрасовское отношение к описываемому предстает в поэтической исповеди «На Родине». Двустишие – «.хлеб полей, возделанных рабами, нейдет мне впрок» – указывает на позицию художника, принимающего близко к сердцу тяготы подневольного труда.

Політичне життя в Україні 1993-2000 років

В названиях многих стихотворений обнаруживается попытка связать событие с циклами и ритмами жизни. «1830. Майя. 16 число», «1830 год. Июля 15-го» представляют символическое опосредование переживаний одинокой души и исторический порыв, героический вызов. Из всех стихотворений, в названиях которых присутствуют точные даты, большинство отмечены летними месяцами, именно они наиболее часто указываются в творчестве поэта до 1831 года. Осень если и появляется в лирических раздумьях, то только как горестное сетование на измену возлюбленной. «Другому голос твой во мраке ночи твердит: люблю! люблю!» – пишет поэт в стихотворении «Сентября 28». Пушкинская традиция воспринимать осень периодом рождения поэтических импульсов и высвобождения творческой энергии подвергается корректировке, намечая возникновение иной тенденции в русской поэзии. Лермонтов не обнаруживает ни в одном из времен года распространенных значений и функций. Природа остается декорацией горестных признаний и откровений одинокого, подчас озлобленного сердца.

Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Но он прекрасно понимал и то, что для нее нужны новые читатели, способные ее воспринять и оценить. Этим также объясняется его необыкновенная творческая активность. Стремясь воспитать таких читателей, Симеон буквально насыщал быт царского двора и столичной аристократии силлабическими виршами. В праздничные дни публично исполнялись его стихотворения в жанрах "декламации" и "диалога", причем чтецами выступали и сам автор, и специально обученные отроки. Публично исполнялись также "приветства" - панегирики. Симеон старался использовать каждый мало-мальски подходящий случай, когда казалось уместным произнести речь в стихах. Он сочинял такие речи и для себя, и для других – по заказу или в подарок. Они звучали на царских парадных обедах, в боярских хоромах и в церквах в дни храмовых праздников. Симеон Полоцкий оставил после себя несколько десятков тысяч стихотворных строчек. Центральными его произведениями стали сборник панегирических "стихов на случай""Рифмологион", стихотворное переложение библейских псалмов "Псалтырь рифмотворная" и оставшийся рукописным огромный сборник "Вертоград многоцветный".

Суспільно-політичне та культурне життя України

Святой Николай Мирликийский, Николай Андреевич, Николай и Николенька Несколько упоминаемых в "Войне и мире" храмов посвящено святому Николаю (Николе) Мирликийскому. Пьер по пути к Бородинскому полю спускается по дороге, ведущей "мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили" (т. 3, ч. 2, гл. ХХ ). Это новый Никольский собор на городище Можайска, у кромки вала (святой Николай Мирликийский — небесный покровитель Можайска). Собор был построен в 1685 г. как надвратный храм; Пьер должен был видеть его в перестроенном виде, но без построенной в 1814 г. колокольни: в 1802—1812 г. старый обветшавший храм был перестроен в неоготическом стиле архитектором А. Н. Бакаревым. (См. об этом храме: Мокеев Г. Я. Можайск — священный город русских. М., 1992. С. 78—80. Храм сохранился.) Упоминание Толстого о можайском Никольском соборе не случайно: Можайск и его надвратный храм  воспринимались как символические ворота Москвы, Московской земли, а святой Николай — как покровитель не только Можайска, но и всей Русской земли.

Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Во время войны Ярослава со Святополком Моисей был уведен в Польшу как пленник. Там его увидела одна вдова, «красна сущи и юна, имущи богатьство много и власть велию», и «уязвися въ сердци въжделением, еже въсхотети сему преподобному». Поначалу она пыталась «лестными словесы» привлечь его к себе, обещая ему и свою любовь и свое богатство. Но «блаженый» уразумел «въжделение ея скверное и рече к ней: То кый муж, поим жену и покорився ей, исправился есть? Адам когда пръвозданный жене покорився, из раа изгнан бысть. Самсон, силою паче всех преспев и ратным одолев, последи же женою предан бысть иноплеменником. И Соломон премудрости глубину постиг, жен повинувся, идолом поклонися. И Ирод многы победы сътворив, последи же, поработився, Предтечу Иоанна усекну. То како азъ, свобод сый, раб ся сътворю жене, ея же от рождениа не познах?» Эти слова однако женщину не успокоили. «Она же рече: «Аз тя искуплю и славъна сътворю тя, и господина всему дому моему устрою, и мужа тя имети собе хощу, токмо ты волю мою сътвори и въжделение души моей утеши и подай же ми твоея доброты насладитися.

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Чтобы конец вернулся к началу, обнажив мнимость, "умышленность" всего, что было посредине. Между тем эта тема исчезновения города как грезы и призрака у Достоевского тоже соотнесена с чем-то пушкинским, но не в "Медном всаднике".  Тут и вспомнилась мне "Сказка о рыбаке и рыбке", сначала как нечто случайное и лишь внешней сюжетной канвой напоминающее "Медного всадника". На месте ветхой землянки возникают высокий терем, царский дворец, чтобы потом все это унеслось и на пороге прежней землянки осталась старуха со своим разбитым корытом. И далее, мотив за мотивом, вскрылась такая глубокая система образной соотнесенности между поэмой и сказкой, как будто это два варианта одного произведения.  2.  И в поэме, и в сказке действие разворачивается на берегу моря, чем задается сходная расстановка противоборствующих сил: властная воля человека и стихийная вольность природы. В начале изображена скудость и убожество повседневного существования, куда вскоре вторгнутся горделивые помыслы героев: "Сказка о рыбаке и рыбке" (в дальнейшем СР)  Они жили в ветхой землянке  Ровно тридцать лет и три года.  Старик ловил неводом рыбу,  Старуха пряла свою пряжу. "Медный всадник" (в дальнейшем МВ)  Где прежде финский рыболов,  Печальный пасынок природы,  Один у низких берегов  Бросал в неведомые воды  Свой ветхий невод.  Разумеется, поэма гораздо богаче по своему образному строю, чем сказка, но совпадают ключевые мотивы исходных ситуаций, обозначенные редкими и потому стилистически выделенными словами: "ветхий" и "невод".

Етапи розвитку політичної думи в Україні

Ценность любой фагоцитарной реакции в её скорости, опережающей развитие микробного или иного повреждения. Перемещение лейкоцитов в пространстве относится к числу наиболее характерных признаков белых клеток крови. У лейкоцитов достаточно хорошо выражены обе основные формы клеточного движения – ненаправленная, или случайная миграция, и направленная, или хемотаксис. В литературе встречаются работы о целенаправленном движении фагоцитов – хемотаксисе ( .D. a e al., 1995). Первыми были работы S. Boyde (1962), показавшего способность лейкоцитов к активной миграции. Активное перемещение в пространстве характерно для большинства клеток белой крови, однако наиболее характерно для нейтрофилов (А.Н.Маянский и соавт., 1989; R.A.Erger e al., 1995). Двигательная активность лейкоцитов изменяется при различных заболеваниях. Так, выявлено значительное нарастание миграционной способности белых клеток крови у больных в острой фазе воспаления, а при таких состояниях, как агранулоцитоз, отмечено снижение двигательной активности. Нарушение хемотаксиса происходит при ряде врожденных заболеваний фагоцитарной системы: синдроме Чедиака-Хигаси, синдроме Швахмана-Диамонд, болезни накопления гликогена, дефиците специфических гранул нейтрофилов; а также вторичных (приобретенных) иммунодефицитных состояниях, развивающихся при ожоговой болезни, диабете, злокачественных заболеваниях, у больных с хроническими вирусными (СПИД, грипп, герпес и др.) и грибковыми инфекциями.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.