Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ялтинская конференция и ее место в развитии международной дипломатии

МІСЦЕ ЯЛТИНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ Костенко Р. О. Переяслав-Хм. ДПІ ім. Г. С. Сковороди На початку 1945 р. між США, Великобританією та СРСР назріла необхідність вирішити спірні питання щодо післявоєнного світового устрою. Оскільки воєнні дії не дозволяли Сталіну залишити СРСР, Гопкінс (спеціальний помічник президента Рузвельта) висловив думку, що конференція може відбутися в Криму, і росіяни запропонували Ялту. Конференція в Криму проходила з 4 по 11 лютого 1945 р. Які ж основні цілі переслідувала кожна з сторін? Найбільш політично незахищеною до конференції підійшла Великобританія. Радянський вплив у Східній Європі був настільки сильним, що Черчілль вирішив напряму зі Сталіним розділити Європу на сфери впливу. Перебуваючи у Москві у жовтні 1944 р., Черчілль вручив Сталіну проект домовленості, за яким Великобританія отримувала 90% сфер впливу в Греції, СРСР -- 90% в Румунії і 75% в Болгарії, Угорщина і Югославія були розділені за принципом "50:50". Сталін прийняв цей проект, а Молотов під час діалогу з Іденом спромігся зменшити британські і збільшити радянські відсотки у кожній із східноєвропейських країн, окрім Угорщини. Це була слабка спроба Великобританії якось посилити своє політичне становище, адже вже до початку Ялтинської конференції від цієї згоди нічого не залишилося. Червона Армія СРСР починає втручатися в питання внутрішнього устрою окупованих країн . Ще однією важливою ціллю Великобританії було створення "сильної" Франції. Повернення Франції статусу великої держави, обмеження радянських вимог відносно репарацій -- всі ці другорядні цілі переслідували одну: зменшення східноєвропейського впливу СРСР. Заради цього Черчілль мав намір протистояти Сталіну при обговоренні кожного пункту переговорів. Позицію США висловив Рузвельт у посланні Сталіну, яке отримане 5 жовтня 1944 р., з приводу прибуття до Москви Черчілля. Він висловлює побажання про підготовчий характер зустрічі Черчілля зі Сталіним; і що питання, які розглядаються у ході зустрічі, можуть бути остаточно вирішені ним за участю США: "Вы понимаете, я уверен, что в нынешней всемирной войне буквально нет ни одного вопроса, будь то военный или политический, в котором не были бы заинтересованы Соединенные Штаты" . Основними завданнями США у Ялті було вирішено питання вступу СРСР у війну з Японією, заради чого Рузвельт з легкістю йшов на компроміси з інших питань, та створення міжнародної організації (ООН), яка б забезпечувала стабільність у світі після війни. Основною метою СРСР на конференції було зберегти та узаконити свій політичний вплив на східноєвропейські країни, домогтися прийняття союзних республік до ООН та отримати більшу частину репарацій з Німеччини. Загальною ж метою усіх країн-учасниць було "знищення німецького мілітаризму та нацизму й створення гарантій того, що Німеччина ніколи бівльше не спроможеться порушити мир в усьому світі" . В історію міжнародних відносин Ялтинська конференція увійшла під назвою "Аргонавт" -- цю кодовану назву запропонував Черчілль. Американська та британська делегації нараховували близько 700 осіб.

Заключні переговори з цього питання мали відбутися в Москві під керівництвом Молотова та послів Великобританії та США. Поступкою СРСР союзникам була "Декларація про звільнену Європу", яка передбачала проведення вільних виборів і формування демократичних урядів у Сх. Європі. Ця декларація мала стати гарантом розв`язання польської проблеми. Але це була формальна поступка Сталіна, оскільки на територіях, зайнятих Червоною Армією, реально міг бути проведений лише "радянський варіант" вільних виборів. Невирішеним повністю перд початком конференції було питання створення ООН. Основи Статуту ООН були розроблені в Думбартон-Оксі у 1944 р. Але там не було вирішене питання про процедуру голосування в Раді Безпеки. На Ялтинській конференції було вирішено, що постанови Ради Безпеки з питань процедури вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 7 з 11 членів Ради. Питання підтримання миру та безпеки і інші важливі питання вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 7 членів Ради, включаючи співпадання голосів усіх постійних членів Ради -- СРСР, США, Великобританії, Франції і Китаю, причому сторона, що бере участь у суперечці, що не несе загрози миру та безпеці, утримується від голосування. Якщо ж до одного з 5 постійних членів Ради мають застосовуватися будь-які санкції, ця країна має "право вето". Ще в Думбартон-Оксі Сталін ставив питання про представництво в ООН усіх 15 союзних респубілк. На конференції в Ялті радянською делегацією ставилася вимога про прийняття в ООН хоча б 2-3-х союзних республік. Аргументувалося це тим, що, наприклад, Україна і Білорусія переважають за кількістю населення і політичним значенням деякі держави, членство яких в ООН ніхто не заперечує. Рузвельт у листі до Сталіна від 10 лютого 1945 р. підтримував його позицію, але поставив голову радянської делегації перед фактом, що, можливо, Америка вимагатиме і для себе додаткових місць в ООН. У відповіді 11 лютого Сталін погоджувався з Рузвельтом . В кінцевому результаті голови трьох урядів вирішили скликати 25 квітня 1945 р. конференцію в Сан-Франциско для підготовки і прийняття Статуту ООН. США і Великобританія зобов`язалися підтримати на ній допуск Української та Білоруської РСР до першопочаткового членства в ООН. Також на Кримській конференції було обумовлено вступ СРСР у війну з Японією. Розуміючи потребу США у участі СРСР в цій війні, Сталін поставив максимально вигідні для СРСР умови. Рузвельт, не маючи іншого вибору, прийняв їх. Отже, 11 лютого було вирішено, що СРСР вступає у війну з Японією через 2-3 місяці після капітуляції Німеччини на умовах: СРСР передаються Курильські острови, південна частина острова Сахалін з супутними островами, контроль над портами Дайрен і Порт-Артур, спільна з Китаєм експлуатація Китайської Східної та Південної Манчжурської залізниць, збереження статус-кво Монголії. Окрім вищезгаданих питань, на Ялтинській конференції було вирішено сприяти угоді між маршалом Тіто і прем`єр-міністром югославського емігрантського уряду (у Лондоні) і на її основі створити Тимчасовий об`єднаний уряд і Тимчасовий парламент. Була прийнята декларація "Єдність в організації миру, як і у веденні війни", де голови трьох урядів підтвердили свої наміри загальними зусиллями довести війну до кінця та забезпечити в наступний мирний період співробітництво та взаєморозуміння між державами як умову миру в світі.

За ним будут скрытно идти лихорадочные приготовления к войне. «Затем,P писал он,P начнется генеральное наступление на Соединенные Штаты». Далее он продолжает: «Западное полушарие окажется в смертельной опасности. США будут проклинать тот день, когда на Ялтинской конференции президент, чье имя уже забыли, заложил возможность такого развития событий» «Где те времена, когда слово Великобритании было весомым и значимым в международной политике? Можно только посмеяться над тем, что британский премьер министр наивно предполагает руководить политическим и социальным устройством рейха вплоть до 2000 года. В течение предстоящих десятилетий Англии хватит совершенно других забот она будет отчаянно бороться за то, чтобы сохранить хотя бы толику того могущества, которым она некогда обладала на всех континентах». Эти выдержки из статьи показывают, что Геббельс был неплохим оракулом, однако главное не в том, что он весьма проницательно видел, как будут развиваться события, а в том, что его предсказания преследовали только одну цель: чтобы последующие поколения помнили, что «он всегда знал, что произойдет в будущем»

РЕФЕРАТЫ:

Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

Город расположен в живописной долине в предгорьях Копетдага, почти на равном расстоянии от всех областных центров республики. Он возник в 1881 г. вначале как военное укрепление неподалеку от одноименного селения. В 1885 г. сюда была проведена железная дорога, после чего вокруг укрепления стало развиваться городское поселение. До 1919г. город был известен как Асхабад. В 1921 г. он был переименован в Полторацк в честь революционера П. Г. Полторацкого. В 1927 г. городу было возвращено старое название в новой транскрипции — Ашхабад («обустроенное с любовью»). На рубеже 80 — 90-х гг. появилась другая транскрипция — Ашгабат. Благодаря удобному географическому положению город стал важным торговым и транзитным пунктом. В 1948 г. город пережил мощное землетрясение и полностью был разрушен. Восстановлению столицы Туркменистана помогали все республики Советского Союза. На месте руин через несколько лет вырос прекрасный новый город. В Ашгабате много современных архитектурных сооружений, многоэтажные жилые районы. К концу XX в. Ашгабат превратился в важный политико-административный, научно-культурный и транспортный центр.

Драма «Пучина» и ее место в драматургии А.Н.Островского

Потребность в придании правам детей более высокого юридического статуса проявилась в принятии Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 г.). Также в поддержку Конвенции в 1990 году в Нью-Йорке состоялась Всемирная встреча, глее была принята Всеобщая декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действий по осуществлению этой декларации. Принятие Декларации и Плана действий по ее осуществлению, это не только совместное обязательство, но и документ, свидетельствующий о создании нового нравственного критерия в мировом сообществе. Вывод по Главе I. В данной главе описаны этапы развития теории прав человека в международном плане и необходимость правового оформления прав человека и ребенка. Становление международного права и отношений. Если до начала XX века права человека регулировались лишь внутригосударственным правом, то в дальнейшем своем развитии государств появляется необходимость в разработке и принятии международно-правовых мер для защиты различных меньшинств и заключении соглашений, направленных в целом на защиту прав и свобод человека.

Ялтинская конференция

Люди жили, частью по крайней мере, на деревьях. Пищей служили им плоды, коренья, орехи; главное достижение этого периода – возникновение членораздельной речи. 2. Средняя ступень. Начинается с введения в употребление в пищу рыбы, и с применения огня. Люди стали независимыми от климата и местности. Вследствие постоянной необходимости в источниках питания на этой ступени, по-видимому, появилось людоедство. 3. Высшая ступень. Начинается с изобретения лука и стрелы. Для эпохи дикости лук и стрела были тем же, чем стал железный меч для варварства и огнестрельное оружие для цивилизации, - решающим оружием. II. Варварство 1. Низшая ступень начинается с введения гончарного искусства, приручением и разведением животных, возделыванием земли. 2. Средняя ступень. На востоке начинается с приручения домашних животных, на западе – с возделывания съедобных растений (маис). 3. Высшая ступень. Начинается с плавки руды и переходит в цивилизацию через изобретение буквенного письма. Мы встретим здесь плуг с железным лемехом, с домашним скотом в качестве тяги, благодаря которому стало возможно земледелие. Итак, моргановскую периодизацию можно обобщить так: дикость – период прямого присвоения готовых продуктов питания.

Развитие международной торговли России на современном этапе (Контрольная)

Мудрец поучает: «То - Атман. Ты одно с ним. Ты есть то». Именно ведическая религия создала и обосновала основные категории религиозно-мифологического сознания, которые прошли через всю историю культурного развития Индии. В частности, из Вед родилась мысль о том, что в мире существует вечный круговорот душ, их переселение, «сансара» (от санскритского «перерождение», «прохождение через что-либо»). Сначала сансара воспринималась как беспорядочный и неуправляемый процесс. Позже сансара была поставлена в зависимость от поведения человека. Появилось понятие закона возмездия или «карма» (от санскритского «дело», «действие»), означающее сумму поступков, совершенных живым существом, определяющую настоящее и будущее существование человека. Если в течение одной жизни переход из одной варны в другую был невозможен, то после смерти человек мог рассчитывать на изменение своего социального статуса. Что касается высшей варны — брахманов, то для них возможно даже освобождение от сансары путем достижения состояния «мокши» (от санскритского «освобождение»).

История России и ее место в современной истории.

Сочинения Паганини более 100 лет не сходят с концертной эстрады, пленяя ярким инструментализмом, живостью образов, выразительностью и непреходящей свежестью мелодий. Между тем и сегодня можно услышать мнение, что Паганини велик только как исполнитель и что его творчество интересно лишь виртуозностью. Его судьба в этом отношении похожа на судьбу Листа, композиторское дарование которого так же долгие годы многим не признавалось. Но слава и бессмертие Паганини свидетельствуют, что он был выдающимся композитором. К 1796 году относится начало большой дружбы между Никколо и страстно увлекшимся его искусством маркизом Ди Негро. В его салоне в 1796 году Р. Крейцер услышал Паганини и предсказал ему блестящую будущность. Вместе с маркизом и отцом Паганини совершил свою первую концертную поездку по городам Италии. В Парме он хотел стать учеником знаменитого Алессандро Ролла. Однако, услышав его игру, Ролла заявил, что ему с ним нечего делать. В Парме Никколо брал уроки композиции у Гаспаро Джиретти и пользовался советами Фердинанда Фаэра.

Происхождение Византии и ее место в истории мировой культуры

Перешли в наступление и через 5 дней окружили немцев. Монштейн – должен был прорвать окружение. Но обломился. С 10 января началось уничтожение немецкой группировки. Русские предложили капитуляцию немцы от неё отказались. В Германии Гитлер наградил Паулюса самой высшей наградой страны.(посмертно) Когда от 330 тыс. немцев в Сталинграде осталось 91 тыс. Паулюс согласился на капитуляцию. 2 февраля 1943 она была подписана Жуковым и Паулюсом). Битва под Сталинградом окончилась победой Русских. Так начался коренной перелом в ходе ВОВ. 3. 1613г. 1613 года Земский собор объявил об избрании царем Михаила Романова ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКОЙ СМУТЫ. Смутное время было не столько революцией, сколько тяжелым потрясением жизни Московского государства. В социальном составе общества Смута произвела дальнейшее ослабление силы и влияния старого родовитого боярства, которое в бурях Смутного времени частью погибло или было разорено, а частью морально деградировало и дискредитировало себя своими интригами и своим союзом с врагами государства.

Проблемы развития международного туризма в 80-90-х гг

Два изотопа, большие разрушения. испускающие излучающих Из-за ограниченного бета-частицы - это гамма-радиацию, - это пробега для получения тритий (3H) и стронций цезий (137Сs) и дозы необходимо (90Sr). кобальт (60Со). поместить источник внутрь организма. Изотопами, испускающими альфа- частицы, являются, например, уран (235U и 238U) и плутоний (239Pu). Пути проникновения радиации в организм человека Радиоактивные Радиоактивные частицы Изотопы, находящиеся в изотопы могут из воздуха во время земле или на ее проникать в организм дыхания могут попасть поверхности, испуская вместе с пищей или в легкие. Но они гамма-излучение, водой. Через органы облучают не только способны - облучить пищеварения они легкие, а также организм снаружи. Эти распространяются по распространяются по изотопы также всему организму. организму. переносятся атмосферными осадками. Уничтожение опасных отходов Особое внимание следует уделять такому мероприятиям, как накопление, хранение, перевозка и захоронение токсичных и радиоактивных отходов.

Алгоритм возникновения и развития международных конфликтов и возможные пути их решения

Линейная модель (является классической). Она подразумевает постепенное ограничение прав власти, и расширение прав и свобод личности, утрату избирательных цензов и т.п. . Циклическая модель – характеризуется чередованием авторитарных и демократических форм правления по определенным циклам. Правители либо свергаются военными хунтами, либо сами теряют власть. . Диалектическая модель – характерна нестабильность переходов политических режимов, но переход к демократии при такой модели всегда осуществляется только под давлением созревших предпосылок. . Кооперативная модель – обладает сущностным потенциалом демократии, переход к ней осуществляется в ходе постепенной либерализации политического режима. . Конкурентная модель – характеризуется резкой либерализацией, распадом прежней системы и попытками внедрения новых политических институтов любой ценой. Такая модель перехода может сопровождаться насилием и гражданской войной. Исходя из предложенных моделей, политолог Пшеворский, попытался выделить 5 возможных исходов перехода к демократии: 1.

Современная психология и ее место в системе наук. Психология и естествознание

Женщины очень поздно решаются делать карьеру. Часто только  через десять лет работы на фирме они решаются занять более высокое положение, но для запланированной карьеры это слишком поздно!                Большинство женщин слишком пассивно. Вместо того чтобы что-то предпринять самим, они позволяют событиям идти своим чередом.                 Женщины считают, что решающим фактором профессионального успеха является их самореализация. В результате такой «эгоцентричности» они перестают интересоваться более существенными вещами в своем окружении, такими, скажем, как система отношений и информационных каналов на предприятии, возникающих  на неофициальном уровне. Они не признают и не воспринимают  каких-либо взаимных лояльных отношений, зависимостей отношений типа "ты - мне, я - тебе", взаимной полезности, протекций, возникающих между сотрудниками и всегда учитываемых в известной степени в своей деятельности мужчинами.       Женщины воспринимают карьеру как личный рост, как самореализацию. Мужчины же понимают под карьерой престижные и перспективные должности.           Мужчины соотносят выполняемую ими работу исключительно со  своими представлениями о карьере, т.е. рассматривают ее как  продвижение по службе, преуспевание.

Австралия как перспективный регион развития международного туризма

Кроме того, общение может проявляться по-разному: быть непосредственным или опосредованным, различаться по видам и, наконец, в процессе него люди могут обмениваться мыслями, чувствами, опытом, трудовыми навыками и т.п. Функции общения. Огромное значение межличностного общения объясняется важнейшими функциями, которое оно выполняет. Во-первых, в общении осуществляется обмен информацией между людьми. Информационно-коммуникативная функция в той или иной форме и степени связана со всеми формами деятельности людей. Даже мыслительные процессы, по мнению некоторых ученых, протекают более результативно при условии непрекращающегося информационного общения. Общение выполняет так называемую регуляционно-коммукативную функцию. В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы поведения, усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия ценностей. Не удивительно, что именно в общении человек познает и переживает свою значимость. Общение регулирует уровень эмоциональной напряженности, создает психологическую разрядку и в конечном счете формирует тот эмоциональный фон, на котором осуществляется наша деятельность и который в немалой степени определяет само мироощущение.

Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

Они связаны с предубеждением, будто мысль имеет в себе самопорождающую силу, имеет предметом себе имманентное, т. е. самое себя: мышление, само себя мыслящее, зараз и подлежащее и сказуемое. В действительности же мысль рождается в субъекте, ее имеет - ипостась и в ней постоянно себя раскрывает. Только то является запредельно мысли и, как вполне ей трансцендентное, есть нуль для мысли, т. е. вовсе не существует, что вполне и всецело трансцендентно. Но такая трансцендентность есть не более как математический предел, никогда не реализуемый мыслью, и Di g a sich , вещь в себе, есть все-таки мыслимость. То, что мыслью мыслится как трансцендентное, есть именно то, что - не мысль и в этом смысле является ей иноприродно, а, однако, вместе с тем и родственно, доступно, раскрывается в ней. Вообще трансцендентность есть понятие, соотносительное имманентности, и в этом значении можно считать трансцендентным тот предмет мысли, которым и является ее субъект, ипостась, подлежащее. Трансцендентно мысли не то, что немыслимо, как противоречащее ей, ее разрывающее и уничтожающее (да это и не существует для мысли, есть для нее "тьма кромешная", чистый нуль), но то, что есть не мысль, точнее, не только мысль, и, однако, реализуется мыслью.

Перспективы развития международных корпораций в России

С его помощью предприятия и организации регулируют взаимные поставки материальных средств и объемы оказываемых услуг, цены, расценки и тарифы на продукцию и услуги, определяют санкции за нарушение объемов, качества, ассортимента и сроков реализации товаров.В договоре регламентируются права, обязанности и ответственность сторон за конкретные результаты. Перспективной формой договорных отношений являются укрепление прямых связей сельскохозяйственных предприятий с перерабатывающей промышленностью и торговлей, расширение приемки сельскохозяйственной продукции на месте ее производства. В условиях дефицита денежных средств, неплатежеспособности многих товаропроизводителей происходит переход предприятий некоторых продуктовых подкомплексов (свеклосахарный, масло-жировой и др.) на давальческую модель взаимоотношений. По давальческой модели переработчик оказывает услуги сельскохозяйственным предприятиям, перерабатывая сырье и возвращая им продукцию. Оплата услуг по переработке сырья осуществляется частью конечной продукции.

Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития

Мощность трансформатора определяется из условия: P = 4(P2 , кВт, (4.8) P = 4(4.75 = 19, кВт Определение активного сопротивления фазного проводника: RФ= RФ1 RФ2, Ом (4.9) где RФ1, RФ2 – сопротивление фазного проводника соответственно на участке 1 на участке 2, Ом Для проводников из цветных металлов RФ определяется по формулам: (4.11) где ( - удельное сопротивление Sф1, Sф1 – сечения фазного проводника на участках 1 и 2, мм2. Сечения фазных проводов определяют при проектировании электрической сети в зависимости от допустимого длительного тока, способа прокладки кабеля, материала проводников. Для участка 1 выбираем сечение, соответствующее току I1, для участка 2 – току I2, который определяем по формуле: определение сопротивления нулевого защитного проводника: (4.13) где RH1, RH2 – сопротивление нулевого защитного проводника соответственно на участках 1 и на участке 2, Ом. Согласно требованиям площадь сечения нулевого защитного проводников в групповой трехпроводной сети должна быть не менее площади фазового проводника, т.е. SH1=SФ1; SH2=SФ2 Следовательно, RH=RФ.

Формирование и развитие международного сотрудничества субъектов РФ в 1991-2005 гг. (На материалах Краснодарского края)

На освоение новых земель были направлены огромные государственные ресурсы, которые забирались у традиционных зерновых районов, оказавшихся из-за этого в тяжелом положении. В области колхозного права в марте 1955 г. новым постановлением правительства “Об изменении практики планирования сельского хозяйства” отменялся старый порядок детализированного планирования в колхозах (МТС, райисполком, колхоз). По новым правилам райисполкомы стали доводить до колхозов только общие показатели по объему заготовок и натурой, конкретное планирование своего производства стали осуществлять сами колхозы. В марте 1956 г. Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление “Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управления делами артели”. Сами колхозы теперь могли определять размеры приусадебных участков, количество скота, находящегося в личной собственности, устанавливать минимум трудодней, принимать в артель и исключать из нее. При этом общие принципы Устава (не делимость земельного фонда колхоза и др.) оставались в силе. С 1958 г. (после реорганизации МТС) были отменены обязательные поставки сельхозпродукции и натуроплаты, вместо них был установлен порядок закупки сельхозпродукции государством.

Роль и факторы развития международных стандартов аудита в современном мире

С той же целью князья женились на ханских дочерях; но тесть по-прежнему грабил область своего русского зятя без всякого внимания к свойству. Русь окапывала свои степные границы валами, огораживалась цепью острожков и военных поселений, предпринимала походы в самые степи; дружинам в приграничных со степью областях приходилось чуть не постоянно держать своих коней за повод в ожидании похода”. И это при непрекращающихся усобицах между князьями, причем нередки были случаи, когда в подобной борьбе один из князей договаривался с половцами и наводил их на своего родича-врага. “В то время как Западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на азиатский Восток, когда и на Пиринейском полуострове началось такое же движение против мавров, Русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта историческая заслуга Руси стоила ей очень дорого: борьба сдвинула ее с насиженных мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни”. Князья и население потянулись в более спокойные места.

Оперативно-розыскная деятельность и ее место в системе российского права

Тогда сатурниец, у которого был более мягкий голос, с помощью рупора, сделанного из обрезка ногтя Микромегаса, вкратце разъяснил землянам, кто они такие. В свою очередь он спросил, всегда ли они находились в столь жалком состоянии, близком к небытию, что они делают на планете, хозяевами которой, по-видимому, являются киты, были ли они счастливы, имеют ли душу, и задал еще множество подобных вопросов. Тогда самый болтливый и смелый из этой компании, оскорбленный тем, что усомнились в существовании у него души, воскликнул: «Вы воображаете, сударь, что, имея от головы до пят тысячу туазов (туаз — около двух метров), вы можете » Он не успел закончить фразу, так как изумленный сатурниец перебил его: «Тысячу туазов! Откуда вы знаете мой рост?» — «Я измерил вас и могу измерить вашего огромного спутника», — ответил ученый. Когда был правильно назван рост Микромегаса, наши путешественники буквально онемели. Придя в себя, Микромегас заключил: «Вы, имея столь мало материи, и будучи, по-видимому, вполне духовными, должны проводить жизнь в любви и покое.

Австралия и ее место в современной мировой экономике

Световой поток от этого кольцевого слоя звёзд на расстоянии будет определяться выражением , (7) где: теперь обозначает светимость средней звезды; — среднее количество звёзд в кольце, которое, в свою очередь, определяется по формуле , (8) где: — средняя масса звезды; — доля звёзд в средней плотности Вселенной . Учитывая, что , (9) получаем . (10) Световой поток от всего слоя будет равен интегралу: . (11) Суммарный же световой поток от всех звёзд полусферы получится путём интегрирования (11) по расстоянию от нуля до бесконечности: . (12) Поскольку существует связь между интегральной излучательной способностью материального тела и его температурой в соответствии с формулой , (13) где — постоянная Стефана-Больцмана, то температура суммарного излучения всех звёзд Вселенной будет определяться выражением . (14) Известно, что масса средней звезды равна примерно 0,4 массы Солнца. Тогда, если в формулу (14) подставить значения этой массы кг и соответствующую ей светимость звезды Вт, , а также Вт.м-2.К-4 и значение кг/м3 (т. е. ), то для температура равновесного излучения всех звёзд будет равна К, что согласуется с реальными измерениями этой величины ( К). 2. Спектр суммарного излучения звёзд Как известно, спектр наблюдаемого микроволнового фонового излучения соответствует спектру излучения абсолютно чёрного тела.

История и развитие Международного Красного Креста

А показать ошибочность первого закона механики Ньютона, принципа относительности Галилея, а также принципа эквивалентности масс Эйнштейна и умозрительных утверждений о невозможности их экспериментальной проверки внутри изолированной системы можно, причем достаточно простым опытом. Для этого в закрытых кабинах “корабля” или “лифта”, находящихся в состоянии “покоя”, необходимо установить три гироскопа, закрепленных в трех отдельных карданных “подвесах”, и ориентировать их оси в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Наблюдение и непрерывная запись положения осей гироскопов в течение одного года позволит выявить и вращение Земли вокруг своей оси (прецессию и нутацию этой оси), и вращение Земли вокруг Солнца! Затем, по расхождению выявленного характера движения осей гироскопов с текущим, всегда можно установить любой вид движения “изолированной” системы (ускоренного или ПиРИД). Список литературы

Развитие международной торговли на современном этапе

Учреждения и лица, прошедшие аккредитацию, получают сертификат, который подтверждает степень соответствия заявленных видов медицинской помощи или услуг в полном объеме. Эксперты, привлекаемые комиссией, руководствуются законодательством РФ. Результатом их экспертизы является заключение. В названных выше документах изложены права и обязанности аккредитуемых учреждений и лиц. Аккредитуемые учреждения и лица имеют право: получать информацию о порядке и сроках проведения аккредитации, в том числе с участием независимых экспертов, изменять ее сроки. Проходить аккредитацию повторно; при несогласии с решением комиссии - опротестовать его через суд. Учреждения и лица обязаны: подавать заявку на аккредитацию; нести ответственность за представляемую информацию в документах; обеспечить условия проведения экспертизы и представительство на заседании аккредитационной комиссии; оплачивать аккредитацию и представлять квитанцию об оплате; обеспечить условия проведения экспертизы; для аккредитации медицинским учреждением или медицинским работником представляется ряд документов, перечень которых изложен в «Положении о лицензировании медицинской деятельности».

Современные тенденции развития международных отношений

Ig E за счет длинного Fc–фрагмента фиксируются на поверхности тучных клеток и базофилов слизистых оболочек дыхательных путей. Собственно аллергическая реакция начинается с взаимодействия аэроаллергенов с реагинами, при котором каждый антиген связывается с двумя молекулами антител. Это является стимулом для секреции тучными клетками преформированных (гистамина, хемотаксических факторов, химазы, триптазы, гепарина и др.) и вновь образующихся медиаторов (лейкотриены, фактор активации тромбоциты и др.) аллергии (патохимическая стадия). В результате возникают клинические симптомы ранней фазы аллергической реакции, развивающейся спустя 15–20 мин после контакта с аллергенами (зуд, чихание, ринорея и заложенность носа, и др.). Через 4–6 часов после взаимодействия с аллергеном формируется поздняя фаза реакции, в которой участвуют эозинофилы, базофилы, лимфоциты, нейтрофилы (патофизиологическая стадия). Накопление этих клеток, обусловленное молекулами адгезии, приводит к развитию аллергического воспаления, ответственного за гиперреактивность слизистой оболочки носа в ответ на действие различных факторов внешней среды.

Предмет геополитики и ее место среди общественных наук

Механизмы роста в постнатальном периоде можно разделить на 2 большие группы: 1. Эндокринные механизмы 2. Неэндокринные механизмы Все центральные и периферические эндокринные органы участвуют в процессах контроля роста. Одним из главных факторов является щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы оказывают стимулирующее влияние как на дифференцировку костной ткани (то есть гармоничного развития костной ткани), и процессах стимулирующих линейно рост ребенка. Патология щитовидной железы (врожденный гипотиреоз) будет проявлять себя серьезными отставаниями в росте. На следующее место с точки зрения регуляции контроля роста надо поставить соматотропный гормон (в первые годы жизни его роль мало значима, оптимальное его действие начинается со второго третьего года жизни). Роль соматотропного гормона: 1. Стимулирует хондрогенез, а значит является ведущим фактором определяющим линейный рост. 2. СТГ в меньшей степени контролирует дифференцировку тканей. Как следствие заболеваний гипоталамуса либо гипофиза могут клинически проявлять себя существенным отставанием в росте ребенка. Большое значение придается андрогенам вырабатываемых корковым веществом надпочечников. Роль андрогенов: 1. Ускоряют процессы линейного роста и дифференцировки тканей 2.

Возможности Амурской области для развития международного туризма

На этой стадии тираж пластинки, пожалуй, особого значения не имел, поскольку побочный ее продукт — статьи в газетах, телепередачи и создание общественного мнения было важнее продукта основного, более того, относительный коммерческий неуспех концепции Джона Лорда позволил Ричи Блекмору с большей силой проводить свою музыкальную политику и предлагать больше своего материала. С сентября 1969 по апрель 1970 года шла запись следующего альбома под названием Deep Purple I Rock, с выходом этой пластинки Deep Purple безвозвратно становились группой тяжелого рока, происходило то, чего Ричи Блекмор подспудно добивался давно. Современный тяжелый металлический рок корнями своими уходит именно в этот период в музыку Deep Purple, Led Zeppeli , he Who и им подобных. Однако в 1970 году ни термин, ни, так сказать, философия тяжелого металла еще не были изобретены. Deep Purple называли термином 'progressive' — т.е. «прогрессивный», под которым подразумевалась серьезность и глубина намерений музыкантов, их высокий уровень — в отличие от стандартных поп-музыкантов, наводнявших эфир и хит-парады.

Развитие международного туризма в России

Основные направления совершенствования местного налогообложения. В рамках осуществления в России налоговой реформы должны быть достигнуты следующие цели: . ослабление налогового бремени; . усиление справедливости налоговой системы; . обеспечение стабильности налоговой системы; . повышение уровня собираемости налогов и сборов. Законодательство о местных финансах должно совершенствоваться на основе следующих принципов: - четкого разграничения расходов и доходов между уровнями бюджетной системы; повышения заинтересованности органов местного самоуправления в максимальной собираемости налогов через механизм долгосрочного закрепления доходных источников; повышения заинтересованности муниципалитетов в оптимизации расходной части местных бюджетов через укрепление их самостоятельности. При этом в отношении местных налогов и сборов предлагается следующее. На первом этапе реформы, Федеральным законом «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» (принят вместе со второй частью Налогового кодекса) отменен налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Развитие международного туризма в Чешской Республике

До недавнего времени государственная налоговая система в основном рассматривалась с точки зрения количества и видов налогов, а так же источников зачисления налоговых доходов исходя их федерального построения финансовой системы. А налоговая политика в отношении конкретных субъектов федерации в последние годы строилась преимущественно по политическим мотивам. В 1994 г. Российская Федерация перешла к новой системе взаимоотношений федеральных и региональных бюджетов с соответствующим разделением прав и ответственности между различными уровнями власти. Но эта система в основном опирается на скорректированные запросы регионов, а не на реальную оценку их экономической обеспеченности, финансового состояние местных органов самоуправления. В результате осуществленное разграничение предметов введения и полномочий не решает полностью проблему сохранения единства и целостности Российского государства. Особое место в налоговой политике нужно уделить развитию муниципальной налоговой системы как основного финансового источника формирования местного самоуправления.

Предмет философии и ее место в культуре

Таможенные пошлины имеют огромное значение в экономической и политической жизни государства. Заявляемая в декларации таможенная стоимость товара должна основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. Владелец товара обязан по требованию таможенного органа предоставить все необходимые ему сведения. Таможенный орган вправе принимать решения о правильности заявленной таможенной стоимости товара. При отсутствии данных, подтверждающих правильность ее определения, или при наличии оснований полагать, что сведения не являются достоверными и достаточными, таможенный орган может самостоятельно определить таможенную стоимость декларируемого товара. В последнем случае по письменному запросу декларанта он обязан в трехмесячный срок представить письменное разъяснение причин, по которым заявленная таможенная стоимость не может быть принята в качестве базы для начисления пошлины. Определение таможенной стоимости ввозимых товаров является достаточно непростым делом. Обычно используются разные методы, но основной — по цене сделки с ввозимыми товарами.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.