Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

Український державний морський технічний університет Реферат ТЕМА: “Міфологія Стародавньої Греції” Студент: Коваленко І. Группа: 1447 Викладач: Щукин Е.О. Миколаїв 2001 ПланВступ I. Міфологія Стародавньої Греції 1) Олімпійська міфологія. 2) Антропоморфізм в стародавньогрецькій міфології. 3) Регігієутворююча функціональність міфології Греції. 4) Тварини у грецькій міфології. II. Релігійний культ стародавніх греків. III. Релігія античної Греції. Висновок Список використаної літератури 1. Вступ Міфологія Стародавньої Греції є яскравим явищем світової цивілізації. Її виникнення починається ще з періоду патріархату стародавньогрецьких племен. Грецька релігія почалася з міфології, яка увібрала в себе анімістичні і фетишистські уявлення, і своєї довершеності досягла в олімпійській міфології – загальна грецька міфологія періоду патріархату. В цей час головним богом греків був Зевс, який живе і править на горі Олімп. Він є отець всіх богів і людей. Головним цієї міфології є релігієутворююча функціональність – вона стає основою для формування уявлень, обумовлює фетишизм і магію стародавньої релігії. Важливим в грецькій міфології є поняття культу, вірування. Головним елементом релігійного культу були храми, які для греків були житлом богів, і вони були уособлені в скульптурах. Храм також був громадським приміщенням, де зберігалися державні і приватні кошти, документи та інше. Народ невеличкої стародавньої Греції подарував світу такі набумки духовної культури, які вподальшому стали основою європейської цивілізації. Вагому роль у цьому відіграла релігія, виникнення якої припадає на середину II тис. до н.е., коли на південній частині Балканського півострова з’явились дрібні рабовласницькі війни. З інших релігій, давніх цивілізацій, давньогрецька вирізняється політеїзмом з певною ієрархією антропоморфних богів та багатою міфологією.Міфологія Стародавньої Греції Стародавньогрецька міфологія була одним з найяскравіших явищ, що ---- - на всій світовій цивілізації. Вона з’явилася уже в первісному світогляді стародавньогрецьких племен ще в період матріархату. Міфологія відразу увібрала в себе анімістичні і фетишистські уявлення. Міфологічному обгрунтуванню були піддані культ предків і тотемізм, який теж не минули стародавні греки. Одним словом, релігія стародавніх греків почалася з міфології, знайшла свій кращий вираз в міфології, своєї довершеності досягла в олімпійській міфології. Олімпійська міфологія – це вже загально грецька міфологія періоду патріархату. Дослідники зазначили цікавий момент: імена місцевих богів чи місця їх шанування ставали епітетами загальних богів. Олімпійський пантеон очолює “отець всіх богів і людей “ Зевс. Він живе на горі Олімп, всі боги цілком підлеглі йому. Родина Зевса складалася з дружини Тери, образ якої створено на основі образу мікенської богині- корови, і дітей, покровительки браків, сім’ї; і їхніх дітей: Аполлона – бога сонця і музики; Артеміди богині полювання, Афродіти – богині краси і кохання; Афіни – богині мудрості, Гермеса – бога торгівлі. Крім них до родини Зевса входили його брати Посейдон – бог моря, Аїд – бог підземного царства. А також богиня перемоги Ніка, богиня права і справедливості Феміда, символа вічної юності – Геба тощо.

В саміх Афінах підсилилася демократія. Влада належала Раді п’ятисот (бум), народному суду (гелії) і народним зборам (екклесії). Це був суверенітет народу. Релігія знаходилась під наглядом держави. Так, нагляд за священним майном здійснювали архонти, які поступилися своїм впливом стратегами, але саме вони здійснювали керівництво релігійними процесіями, жертвоприношенням і спортивними змаганнями, які мали релігійне забарвлення. Саме ці заходи і єднали афінське суспільство. Участь в релігійному культі для всіх громадян була обов’язковою, політичне безправ’я рабів і метеків (іноземців, що проживали в Афінах) автоматично виключало їх з цієї участі. В період правління Стратега Перікла з 443 до н.е. (цей період вважають золотою епохою афінської демократії) вплив релігії лишається незмінним і дуже вагомим. На Акрополі в 447-438 рр. до н.е. був збудований Парфенон (архітектори Іктін і Камікрат) у великому храмі розмістили статую Афіни, покровительки міста, яку виготовив скульптор Фідій. На щиті Афіни Фідій зобразив себе і Перікла, за що звинувачений у кощунстві, ув’язнений і помер у в’язниці. На Акрополь були змуровані мармурові сходи, сам храм прикрашений чисельними статуями. Храм вистояв всю античну епоху. В 5 ст. н.е. він став християнським храмом, в 15 ст. – мусульманською мечеттю, в 1686 р. був зруйнований венеціанцями. Тепер ми можемо милуватися лише його руїнами, але і вони вражають своєю красою. В той час був перебудований храм Деметри в Елевсіні. Він постояв до 396 р. н.е. і був зруйнований готами. Кінець 5 ст. до н.е. затьмарив розквіт античного світу - суперництво двох могутніх держав Афін і Спарти привело до тривалих міжусобних воєн, які дістали спільну назву Пелопоннеські війни 431-404 рр. до н.е. Як наслідок, Афіни зазнали поразки, але і Спарта не стала гегемоном. Війна загострила саціальні суперечності, послабила демократію і полісну мораль. Релігія стародавніх греків не вберегла їх від кривавих уіткнень, хоч у сторін, що воювали, були спільні боги і спільні храми. Виникає затяжна криза стародавньогрецького полісу: дрібні військові сутички і війни, перевороти і деспопії. А на Сході тим часом виникає Перська імперія. 34 ст. до н.е. серед грецьких держав відбувається піднесення Македонії. Після Коринфського з’їзду 337 р. до н.е. Македонія стала панувати в Греції. В 334 р. до н.е. Олександр Македонський розпочав свій похід до Азії. Блискучі перемоги навіки прославили ім’я видатного полководця. До часу його смерті в 323 р. до н.е. казково склалась світова імперія, яка так само науково розпалася після його смерті.Висновок Отже, міфологія Стародавньої Греції посіла почесне місце в світі. Протягом свого розвитку вона набирає не лише релігійного, а й літературного і мистецького значення, сповнена гармонією і відчуттям реального життя. Стає підваленою реалістичного мистецтва не тільки в часи античності, але і пізніше, в епоху Відродження, аж до наших часів і норм стародавні греки ретельно ставились до виконання культових положень. Участь в релігійному культі була для всіх громадян обов’яковою. Антропоморфне уявлення греків про своїх богів викликало відповідне ставлення до них – в їх очах, боги були зрозумілі і близькі людиноподібні істоти, які бажали того що й люди.

Але він відбив істотну рису мислення стародавніх греків: вони розуміли світ, як такий, що розвивається, змінюється, що має певні закони цих змін. Вони шукали віхідні закони і основи існуючого світу. І це потім виявилося у філософській школі мілетців: Фалеса (бл. 625-547 рр. до н.е.), Анаксіманура (бл. 585-525 рр. до н.е.), а потім Геракліта з Ефесу (бл. 570-бл. 475 рр. до н.е.) і Піфагора (бл. 570-500 рр. до н.е.). Так філософське, наукове і релігійне мислення йшли поруч. Інший раз заважали один одному, інший раз доповнювали один одного. Це був єдиний потік духовного розвитку, який кристамізувався в багатій духовній культурі стародавніх греків. Велику роль відігравали в грецькій міфології тварини, які часто зустрічаються в легендах у зв’язку з визначеними божествами, починаючи з крітської епохи. Населення Карії вважало, що скорпіон небезпечний для місцевих жителів, але не шкідливий для чужеземців. До подібних уявлень відносяться “роги посвященія” в розписах острова Кріт, які можна разтлумачити просто як зображення жертвенної тварини поряд з божеством, якому воно присвячене. Бик був одним із найбільш розповсюджених тотемів доісторичної епохи в Середземномор’і. Коли егейське суспільство подолало кланову фазу, бик став одним із символів сили божества, а його роги, як знак сили, стали вшановувати окремо. Також вживалися вовк в культі Зевса Лікейського, голубка, зображена разом із статуями жінок Кносса, а потім – разом із зображеннями Артеміди і Афродіти, бик і Зевс, змія Асклепія, павлін Гери, сова, галка, козина шкура богині Афіни. У міфі про народження Зевса не важко розпізнати цілий тоталічний цикл. Бога викормлює молоком коза, свиня охороняє його, бджола корме його своїм медом і т.д. До культу Зевся додається дуб, Аполлону присвячений лавр, Діонісу – виноградни лоза. У піфагорійців існувала заборона їсти боби і убивати пітуха. Вітер, дощ, гром, блискавка, вогонь, вода, хмари, бурі, море – входять в число атрибутів грецьких богів. Ми дійшли висновку, що в Греції, як і взагалі первізно-общинному суспільстві, існувала фаза релігіозного розвитку, на якій тварини, рослини, атмосферні явища ототожнювалися з родоначальниками клану. Коли ж змінились умови життя і отримання засобів існування, люди втратили уявлення про свої зв’язки з тотемом, але в міфології нових релігійних форм залишилась згадка про них.Релігійний культ стародавніх греків Антропоморфне уявлення греків про своїх богів неминуче викликало відповідне ставлення до них – в їх очах боги були зрозумілі і близькі людиноподібні істоти, і бажали те ж, що бажають люди. Жертву богу грек приносив сам і сам висловлював, що бажає одержати: конкретну допомогу чи що реальніше, пораду чи якусь гарантію на майбутнє. Жерці були більше адміністраторами, ніж священниками. Вони доглядали за храмом, організовували релігійні збори, процесії, церемонії. Дуже важливою була їх роль у розшифровці передбачень, наслідків ворожіння. Як вже казано, спадкового стану жеерців не було. Жерцями були окремі державні особи (архонт тощо), а також особи за вибором, на певний строк. Дуже важливим елементом давньогрецького релігійного культу були храми.

Что тут делать? Я, волхов Велимир, от имени языческой общины "Коляда Вятичей", заявляю, что перечисленных богов в русском народном предании нет. При всем этом, в книге, Вышеня рождает Сварог и Матерь Сва. Вышень и Злата Майя рождают Крышеня, а оный ходит по острову Фаворскому и играет на дудочке. Но Крышеню не повезло. Его схватила Кали-Юда за кудряшки, а Черный Идол приковал к Черным скалам. В отличие от действительного Кришны, этот фаворский Крышень белый бог со светлыми глазами. В общем, Бус намешал в сказочном котле мифологию древней Греции, древнего Египта, Индии, кое что взял от скандинавов, склеил все это бульоном из славянских былин, песен и сказок. Добавил христианской специи и своей фантазии. Блюдо это он разлил по специально придуманному мифологическому пространству и времени. Над всем этим сияют звезды неведомых созвездий, вроде Агнеца, Рыбы Яви и Рыбы Нави, Волка Вана, Скипера Зверя в образе скорпиона, есть среди них и Голубь Вышеня. Правды ради отметим, что на небесах Буса Кресеня есть и проблеск возможной истины

РЕФЕРАТЫ:

Древние религии и мифология Латинской АМЕРИКИ – ИНКИ

К ним относятся, например: создание сверхчистой плазмы с широким интервалом температур; возможность серийного изготовления простых по конструкции и удобных в эксплуатации мощных генераторов СВЧ энергии, с помощью которых могут осуществляться полимеризация и упрочнение различных изделий и материалов, в частности шин и лакокрасочных покрытий, упрочнение металлов, стабилизация параметров полупроводников и т.д.; все более широкое применение получают нагрев и сушка с помощью СВЧ различных материалов, в частности приготовление пищи, пастеризация молока и т.п. Познакомить с возможностями СВЧ электроники в области народного хозяйства — одна из главных задач этой работы. При работе были использованы материалы книги Ю. Н. Пчельникова и В. Т. Свиридова Электроника сверхвысоких частот, научно-технических статей, опубликованных в журналах «Электронная техника», «Радио» и др. Промышленные диапазоны электромагнитных колебаний Для радиоэлектронных устройств, предназначенных для использования в промышленности и сельском хозяйстве (т.е. народном хозяйстве), выделены диапазоны частот, приведенные в таблице 1. Таблица 1. Промышленные диапазоны электромагнитных колебаний f, МГц Страны Основные применения Диапазоны частот 0,06 - 0,08 Россия Индукционный нагрев НЧ 13,56±0,00678 Все страны ВЧ 27,16±0,16 Все страны ВЧ 40,68±0,02 Все страны ОВЧ 433,92±0,87 Австрия, ФРГ, Португалия УВЧ 866 Англия УВЧ 915±25 Все страны, кроме Англии, Испании УВЧ 2375±50 Все социалистические страны СВЧ нагрев УВЧ 2450±50 Все страны, кроме социалистических стан УВЧ 5800±75 Все страны СВЧ 22125±125 Все страны СВЧ Особенности нагрева диэлектриков в диапазонах УВЧ и СВЧ В подавляющем большинстве случаев нагрев каких — либо физических тел производится путем передачи тепла снаружи во внутрь за счет теплопроводности.

Право Стародавньої Греції та Риму

Сохранилось две полных его монографии: "Заговор Катилины" и "Югуртинская война". Из пяти книг "Истории" мы имеем только фрагменты. Кроме того, сохранились два письма Цезарю "О государственных делах". Обычно в сборники сочинений Саллюстия включается и инвектива против Цицерона. Авторство ее не установлено. Видимо, она была написана учениками риторической школы во II в. н. э., однако она интересна тем, что отражает былые разногласия. Саллюстия привлекала не седая легендарная древность, а его собственные времена или события нескольких десятков лет давности. В "Югуртинской войне" он описывает римские завоевания в Африке 111—105 гг. до н. э.: столкновение с царем нумидийского племени Югуртой. "История" изображает события 78—66 гг. до н. э., а именно, времени детства и ранней юности Саллюстия, а во время заговора Катилины писатель уже был взрослым юношей. Как и "Записки" Цезаря, каждая монография Саллюстия посвящена одной теме, однако избранный им жанр определяет иной характер сочинения: автор пишет не фрагментарно, а углубляется в нравы изображаемых лиц, старается выяснить обстоятельства и последствия событий.

Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

Ясно, что характерологический метод может принести много ценного. Например, с его помощью можно выделить отдельные черты языка, резко отличающегося от других языков. Однако этот метод имеет один существенный недостаток: он не обладает прочной теоретической базой, которая позволила бы ему оценивать различные явления не в зависимости от их своеобразия, а в соответствии с их ролью в общей системе языка, оценивать их на основе точных и определенных критериев. 6. Классификационный принцип, относящий языки как целое к определенному типу, изжил себя. Характерологический принцип был способен выделить особенности, специфические черты отдельных языков, но не способен определять точные факты. К этому стремятся работы иного типа, группирующие отдельные явления языка по определенным признакам. Прежде всего этот принцип стали применять в фонетике. А. Исаченко классифицировал славянские языки в зависимости от численности гласных и согласных. Он составил шкалу языков вокалических (из славянских языков к ним относится прежде всего сербохорватский) и консонантических (польский, русский).

Характеристика античного релігійного світогляду на прикладі стародавньої Греціх і стародавнього Риму

Нужно отметить, что средства вычислительной техники и оргтехники в настоящее время применяются в учебном процессе как в ВУЗах, так и в системе повышения квалификации. Широкое внедрение персональных компьютеров, простота и удобство диалога с пользователем требуют ускорить разработку типовой автоматизированной системы учебного центра последипломного обучения (АСПО) путём создания специализированных рабочих мест. АСПО предназначается для автоматизации наиболее информационноёмких и рутинных функций административно-управленческого персонала учебного центра, преподавателей и слушателей в процессе ежедневного обслуживания и предоставления пользователем многоаспектной информации в диалоговом режиме на основе сформированных баз данных. Рис.3.2. Система АСПО. ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА Функционально в АСПО входит 12 подсистем: личностно-квалификационные модели; входной контроль; учёт, оценка и оплата труда преподавателей; выходной контроль; методическое обеспечение; составление расписания занятий; формирование учебных групп; финансирование обучения; статистика обучения; обучение; хозяйственно-финансовая деятельность; взаимодействие с другими учебными центрами (См. Рис.3.2.). В Республике Башкортостан система АСПО может найти применение в любом из существующих учебных заведений последипломного обучения, например, в Башкирской Академии государственной службы и управления при Президенте РБ, которая учреждена Постановлением Совета Министров БССР от 9 августа 1991 года, преобразована Указом Президента РБ от 29 августа 1994 года.

Мифология древней Греции

ПЕРЕЧЕНЬ условных обозначений, сокращений и терминов с – секунда, SA - среднее арифметическое, / - действие деления, - действие умножения. ВВЕДЕНИЕ Целью данной работы является изучение познавательных процессов студентов, а именно оценить распределение, устойчивость, переключение и концентрацию внимания студентов, а также оценить их мышление. Приведенные ниже методики позволяют определить числовой индекс распределения внимания человека, выяснить степень устойчивости внимания, найти показатель концентрации внимания и переключения внимания, а также позволяют оценить умение студента логически размышлять. Объектом этих исследований стали студенты Национального Авиационного Университета, различных специальностей, возрастом от 18 до 25 лет. Предмет исследований – познавательные процессы студентов. Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь – выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те или иные моменты или компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать , запоминать, обдумывать, высказывать суждения.

Религия и мифология Древней Греции

Також спостерiгалась активнiсть всiх тих рухiв, котрi при радянськiй владi працювали у пiдпiллях. Та перше захоплення нiмцями ("хай буде сам чорт, аби лише не бiльшовик") змiнилось більш реалистичними поглядами на новоявленого окупанта України. В звязку з цим виникає ситуацiя iснування української офiцiальної i неофiцiальної полiтики, котру пiдтримує уряд Української Народной Республiки, ОУН, Союз Монархiстiв. Та ОУН (С.Бендери) не чекаючи розвитку подiй 30 червня 1941 року проголосила (прийняла) полiтичний акт:"Акт проголошення Української держави" i "Акт консолiдацiї українських полiтичних сил". Змiст цих документiв заключався в тому, що необхiдно тримати зброю в руках до тих пiр, поки не буде створена Суверенна Українська влада. Робився акцент на спiльну роботу з нiмцями. Цiкаве те, що цю iдею створення влади пiд нiмецьким протекторатом пiдтримував (благословив) сам митрополит Шепетицький. На чолi виконання цього "декретом" С.Бетдери було поставлено Ярослава Стецька. Але, як потiм виявилось, то були несерйознi кроки, митрополита було введено в оману, та й самi нiмецькi властi немаючи спочатку нiчого проти акту про українську незалежну державу, почали проводити реакцiйнi заходи щодо "Влади Стецька".

Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

Введение Важнейшей государственной задачей является создание безопасных условий труда, обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий и исключение травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве. Планирование мероприятий по охране труда представляет собой одну из главных задач создания безопасных и здоровых условий труда строителей, сводит к минимуму вероятность поражения или заболевания работающих с одновременным обеспечением комфортности при максимальной производительности. Отступление от нормального режима работы и нарушение требований техники безопасности могут привести к ухудшению здоровья работающих и к снижению производительности труда. Улучшение условий труда и повышение его безопасности приводят к снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Анализ опасных и вредных производственных факторов. таблица № п/п Вид работ Опасные и вредные производственные факторы Характер воздействий, последствия 1 Земляные работы. Работы подготовительного периода Падение людей в котлован Опрокидывание строительных машин Обрушение земляного массива на работающих в котловане Травмы, ушибы Травмы, ушибы, потери сознания Травмы различных степеней тяжести 2 Забивка свай 1.Воздействие шума2.Воздействие вибрации при работе на копровой установке Переутомление, головная боль, снижение слуха.

Право Древней Греции

В качестве примера подобного явления, но в значительно меньших масштабах, приводятся последствия извержения вулкана Тамбор в Индонезии в 1815 г., послужившее причиной того, что в следующем году в США выпал невиданной толщины снежный покров, а в Европе лето оказалось самым холодным за всю историю. Гидросфера - это, в первом приближении, прерывистая оболочка Земли, включающая воды океанов, морей, озер и рек, подземные воды, воды, собранные в виде вечных снегов и льда, а также химически связанные воды горных пород. Здесь мы рассмотрим характеристики основного земного резервуара вод - Мирового океана, объединяющего все океаны, окраинные и внутренние моря. На Мировой океан приходится примерно 71% всей поверхности Земли (361 млн.км2 из 510 млн.км2). Если объем воды всей гидросферы составляет, примерно, 1458 млн км3, то на Мировой океан приходится 1370 млн км3, что равно 94% всего объема воды планеты. Масса гидросферы составляет примерно 0,025% от массы всей Земли. На океанском дне в зависимости от глубины можно выделить несколько основных батиметрических зон, отличающихся тектонической природой, физико-географическими условиями, биологическими видами и другими особенностями (табл.1). Наглядное представление о характере распределения высот суши и глубин океанского дна дает гипсометрическая кривая (рис.2). Она отражает соотношение площадей твердой оболочки Земли с различной высотой - на суше и с различной глубиной - в море.

Политическая мысль Древней Греции

Сюда относятся минеральные ресурсы, а также земельные ресурсы, ограниченные размерами площади земной поверхности. Возобновимые ресурсы либо способны к самовоспроизведению (биологические), либо непрерывно поступают к Земле извне (солнечная энергия), либо, находясь в непрерывном круговороте, могут использоваться повторно (вода). Разумеется, возобновимые ресурсы, как и невозобновимые, не бесконечны, но их возобновляемая часть может постоянно использоваться. Если обратиться к главным типам мировых природных ресурсов, то в самом общем виде мы получаем следующую картину. Основным видом энергоресурсов пока ещё остаётся минеральное топливо – нефть, газ, уголь. Эти источники энергии невозобновимы, и при нынешних темпах роста их добычи они могут быть исчерпаны через 80 –140 лет. Правда, доля этих источников должна снижаться за счёт развития атомной энергетики, основанной на использовании «тяжёлого» ядерного топлива – расщепляющихся изотопов урана и тория. Но и эти ресурсы невозобновимы: по некоторым данным, урана хватит всего лишь на несколько десятилетий. 2.2 Сырьевые ресурсы. Значение природных ресурсов для жизни общества никак не может уменьшиться по той простой причине, что они остаются единственным источником материального производства.

Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты налога за земельные участки, предоставленные юридическим лицам, возлагается на их руководителей. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в размере, установленном законодательством, с суммы недоимки за каждый день просрочки. Платежи за землю зачисляются на специальные бюджетные счета соответствующих органов государственной власти. Земельный налог учитывается в доходах и расходах соответствующих бюджетов отдельной строкой и используются исключительно на следующие цели: финансирование мероприятий по землеустройству; ведению земельного кадастра, мониторинга; охране земель и повышению их плодородия; освоению новых земель; на компенсацию собственных затрат землепользователя на эти цели и погашение ссуд, выданных под указанные мероприятия, и процентов за их использование. Нормативная цена земли — показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества и местоположения исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости.

Древняя Греция

Выплаты государственных пенсий и пособий занимают наибольший удельный вес в общем объеме расходов Пенсионного фонда РФ. Система пенсионного обеспечения представляет собой технологическую цепочку, состоящую из целого ряда звеньев – от назначения до выплаты пенсий. Это региональное отделение пенсионного фонда – банк- управление социальной защиты населения субъекта РФ – районный (городской) орган соцзащиты-почта (Сбербанк) - пенсионер. Назначением пенсии занимаются органы социальной защиты граждан, а финансирование выплат пенсий возложено на органы ПФ РФ. Однако одна из фундаментальных проблем современной пенсионной системы России связана с низким соотношением численности между лицами трудоспособного возраста и пенсионерами. Эта величина определяет финансовую устойчивость всей пенсионной системы, построенной на распределительном принципе. Прогнозы роста числа пенсионеров в России, а также низкий уровень обеспеченности пенсионеров в нынешний момент определили необходимость Пенсионной реформы. Программа пенсионной реформы РФ, утвержденная в мае 1998 г (постановление Правительства РФ от 20.05.98 №463 «О Программе пенсионной реформы в Российской Федерации»)., в долгосрочной перспективе предусматривает переход от действующей распределительной системы пенсионного обеспечения к смешанной.

История театра древней Греции, Рима и средневековья

Таким образом, в республике сформирована база, включая законодательную, для относительно безопасного и эффективного вложения инвестиций, которая четко определяет позицию Правительства республики - заинтересованность в привлечении инвестиций, участие государства в снижении рисков и обеспечении эффективности инвестиций. Эта база наряду с мощным ресурсным, интеллектуальным потенциалом, на фоне благоприятных экологических условий дает уверенность в наличии благоприятной инвестиционной перспективы у Карелии. Список использованных источников: 1. Закон Республики Карелия «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия» // www. gov. karelia. ru 2. Бюджетная политика Республики Карелия: сегодня и завтра//Эксперт Северо-Запад. 2002. № 12 3. Грищенков А. В. Инвестиционная политика правительства Республики Карелия на 2003-2006 гг. // www.i w.ru 4. Мы опасаемся варягов! // Эксперт Северо-Запад. 2000. № 18. 5. Программа « Основные направления социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2006 гг.» // www. gov. karelia. ru 6. www.mi fi .karelia.ru 7. www.pik-karelia.ru 8. www.dialogspb.ru/karel/eco /fi . 9. 1 Закон Республики Карелия «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия» // www. gov. karelia. ru 1 Закон Республики Карелия «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия» // www. gov. karelia. ru www. pik-karelia.ru 1 Грищенков А. В. Инвестиционная политика правительства Республики Карелия на 2003-2006 гг. // www.i w. ru 1. www.dialog. spb. ru / karel /eco / fi . 2 www.pik-karelia.ru 1 www. pik-karelia.ru 1 Программа « Основные направления социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2006 гг.» // www. gov. karelia. ru 1 www.dialogspb.ru/karel/eco /fi . 2 Бюджетная политика Республики Карелия: сегодня и завтра//Эксперт «Северо- Запад». 2002. № 12. 1 Свои и чужие//Эксперт «Северо- Запад».2000. №181 Мы опасаемся варягов!//Эксперт «Северо-Запад». 2000. № 18

Культура Древней Греции

Она исходит из недостаточности использования одной лишь финансовой и денежной политики, воздействия на спрос и включение механизма целенаправленного воздействия на предложение. Делается ставка на меры по снижению издержек производства, что приведёт к уменьшению инфляционных ожиданий населения и предпринимателей. Тем самым снижение темпов инфляции будет достигнуто не за счёт увеличения безработицы, а в результате поведения субъектов рынка, ориентированных на снижение издержек. Среди типичных мер по стимулированию предложения: o сокращение подоходного налога, o расшивка узких мест в производстве (в том числе улучшение маркетинга, повышение качества профессионального образования), o создание служб трудоустройства, o сдерживание ставок заработной платы вплоть до замораживания при снижении налогов, o создание благоприятной атмосферы для предпринимательства, особенно инновационного. При условии снижения издержек кривая предложения сместится вправо вниз (см. рис. 3), что означает и снижение инфляции, и рост производства. Рис. 3 Использование в качестве антиинфляционной меры снижение налогов было подвергнуто критике в плане сокращения налогов в годы инфляции.

Религия и мифология Древней Месопотамии (Шумер, Вавилон)

С выходом Указа Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 1214 органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления было предложено отменить свои решения о введении дополнительных налогов и сборов, противоречащих Закону РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Во исполнение этого Указа ГНС РФ поручила налоговым органам совместно с органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления принять в соответствии с возложенными на них функциями меры по отмене дополнительных налогов и сборов и приведению принятых решений и нормативных актов в соответствие с действующим налоговым законодательством. Однако в отдельных регионах органы власти, ссылаясь на права, предоставленные им Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а, также принимая во внимание рекомендательный характер ч. 2, п. 2 Указа Президента РФ от 18 августа 1996г. № 1214, сочли возможным не отменять незаконные налоги и сборы, введенные на своих территориях.

Театр Древней Греции и Древнего Рима

Если же пропущенный процессуальный срок не будет восстановлен ,то это погашает право на совершение процессуальных действий ст.109 ч. 1 ГПК РФ и иск приниматься не будет. Так, если истец в установленный судьей срок не исправит недостатки заявления, то оно считается не поданным и возвращается заявителю (ст.136 ГПК РФ ). б) Надо определиться с вопросом о том, кем ставится вопрос о неконституционности Закона Свердловской области и в какой суд подано заявление о неконституционности Закона Свердловской области . Если принять за условие задачи , что заявление подано главой МО г. В. Пышма в конституционный суд. То на вопрос задачи можно будет ответить следующим образом : Конституционный суд РФ должен принять это заявление к своему рассмотрению на основании ст. 36 ч.1 п. б ФКЗ от 21.07.1994г. который определяет, что в полномочия Констититуционного суда РФ входит вопрос о разрешении дела о соответствии Конституции РФ законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов РФ.

Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

Валюта Российской Федерации возвращается отправителю или досылается адресату почтовым переводом, при этом из обнаруженной суммы взыскиваются средства в размере установленного тарифа за пересылку. Об изъятии или уничтожении предметов, запрещенных к пересылке, организации (объекты) почтовой связи в десятидневный срок сообщают в письменной форме отправителю или адресату почтового отправителя, за исключением случаев, когда по факту обнаружения указанных предметов органами внутренних дел принимается решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий». Конечно, валюта сама по себе опасностей для общества не вызывает, он ее незаконная пересылка наносит материальный ущерб. Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» предусмотрено, что при выявлении нарушений метрологических правил, государственный инспектор имеет право запрещать применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов или несоответствующих утвержденному типу, а также непроверенных, и при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации»2.

Древняя Греция. Парфенон

У цьому розумінні тривалість непу не може лімітуватися рамками перехідного періоду від капіталізму до соціалізму. Хоч Ленін не встиг теоретич­но обгрунтувати новий погляд на соціалізм, у практичній ді­яльності Радянського уряду з 1921р. було взято курс на відмову від воєнно-комуністичних методів управління під­приємствами, на заміну їх методами економічними, госп­розрахунковими. Однак і в практичній сфері Ленін не встиг реалізувати всі задуми. Зокрема, залишилася на папері думка про те, що госпрозрахункові трести цілком відповідають за без­збитковість своїх підприємств, а збанкрутоввні підприємства підлягають закриттю. Ця ідея є основополож­ною в сучасній економічній реформі. В документі червне­вого (1987р.) Пленуму ЦК КПРС вона сформульована таким чином: держава не відповідає по зобов'язанням під­приємств. Нереалізований залишився і законопроект про внесення в бюджет процентних відрахувань з основних і оборотних капіталів госпрозрахункових трестів. При Леніні, у жовтні 1922р., Раднарком двічі розглядав його, щоразу виносячи позитивний висновок. За розпорядженням Воло­димира Ілліча 10 квітня 1923р. Рад­нарком за поданням Каменева затвердив цей документ.

Экономика Древней Греции

Более существенную роль в процессе включения Сибири в состав России играло хозяйственное освоение территории русским народом, развитие производительных сил, раскрытие производственных возможностей богатейшего по природным ресурсам края. К концу XVIIв. в Западной Сибири преобладающей группой русских жителей были уже не служилые люди, а крестьяне и ремесленники, занятые производственной деятельностью. «Ведомость Сибирских городов» 1701 года отметила в Западной Сибири 6442 семьи служилых людей, 1944 семьи посадского населения и 9342 семьи пашенных, оброчных и монастырских крестьян. Присоединение к Русскому государству Восточной Сибири.  Присоединение к России народов, населявших Восточную Сибирь происходило в основном на протяжении первой половины XVIIв., окраинные территории на юге, востоке и северо-востоке Сибири вошли в состав России во второй половине XVIIв.  Присоединение Восточной Сибири началось с бассейна Енисея, прежде всего с его северной и северо-западной части. Во второй половине XVIв. русские промышленники из Поморья стали проникать в Обскую губу и далее по р. Тазу на восток к низовьям Енисея. Промысловое предпринимательство осуществлялось различными путями, которые к началу XVIIв. были уже традиционными.

Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим

Командование окруженной группировки, выполняя приказ Гитлера, отказалось принять ультиматум. 10 января в 8 час. 05 мин. залп тысяч орудидий разорвал тишину морозного утра. Войска Донского фронта приступили к окончательной ликвидации врага. Войска 65, 21, 24, 64, 57, 66 и 62-й армий расчленяли и по частям уничтожали окруженную группировку. После трехдневных ожесточенных боев был срезан “мариновский выступ” противника. Войска 65-й и 21-й армий вышли на западный берег Россошки и в район Карповки. 57-я и 64-я армии преодолели рубеж реки Червленой. В войсках противника падала дисциплина, в подразделениях и частях все чаще возникало паническое настроения. Утром 15 января наступающие захватили аэродром Питомник, где произошла встреча 65-й и 24-й армий. Штаб Паулюса переместился из Гумрака еще ближе к Сталинграду. Общая площадь района окружения значительно сократилась и составляла теперь около 600 кв. км. 22 января войска Донского фронта штурмовали противника на всем фронте. Тысячи орудий и минометов прокладывали наступающим путь. За четыре дня советские армии продвинулись еще на 10-15км. 21-я армия овладела Гумраком - важным опорным пунктом гитлеровцев.

Искусство Древней Греции

Наши хлопцы схватили большевистских агентов, которые были расстреляны. "25/II - 20 г. Переехали Майорово. Там поймали трех агентов по сбору хлеба. Их расстреляли. "1/III - 20 г. Скоро приехали хлопцы и известили, что взят в плен командир красноармейцев Фидюкин. Батько послал за ним, но посланец вернулся и сообщил, что хлопцы не имели возможности возиться с ним раненым и по его просьбе (?!) расстреляли его. "7/III - 20 г. В Варваровке Батько совсем напился и стал ругаться на всю улицу нецензурной бранью. Приехал в Гуляй-Поле; здесь под пьяную команду Батько стали делать что-то невозможное: кавалеристы стали бить плетками и прикладами всех бывших партизан, встреченных на улице. Приехавшие, как скаженная орда, несутся на лошадях, налетают на невинных людей и бьют их. Двум разбили голову, одного загнали в реку. Люди напугались и разбежались. "11/II - 20 г. Ночью сегодня хлопцы взяли два миллиона денег и сегодня выдано всем по 1000 рублей. "14/III - 20 г. Сегодня переехали в Великую Михайловку, убили здесь одного коммуниста." Кто же эти расстреливаемые в каждом селе коммунисты? Это - члены местных советов и члены местной организации деревенской бедноты, члены комитетов незаможных (бедных) крестьян.

Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

Армии Центрального фронта были переданы Брянскому  фронту. Войска Западного фронта , 24-ая и 43-яя армии Резервного фронта 17 августа перешли   в наступление и нанесли врагу большие потери в районах Ярцево и Ельня.  На 4-ом этапе(22августа-10сентября) войска Брянского фронта продолжали отражать  наступление 2-ой танковой группы и 2-ой немецкой армии. По 2-ой танковой группе  противника был нанесен удар советской авиацией , однако сорвать ее наступление на Юг не  удалось. На правом крыле Западного фронта противник нанес сильный удар по 22-ой  армии и  29 августа захватил Торопец . 22-ая и 29-ая армии отошли на восточный берег Западной  Двины. 1 сентября перешли в наступление 30-ая, 19-ая,16-ая,и 20-ая армии, но значительного  успеха не достигли . Войска 24-ой 43-ей армий Резервного фронта ликвидировали опасный  выступ противника в районе Ельни. 10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского  фронтов перешли к обороне. Смоленское сражение явилось важным этапом срыва гитлеровского плана молниеносной  войны против СССР. Советские войска своим героическим сопротивлением и ценой больших  жертв вынудили группу армий «Центр» в конце июля перейти к обороне на московском  направлении , сковали основные силы 3-ей танковой группы, которая планировалась для  наступления на Ленинград.

Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения

Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения данного жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество.

Культ солнца в мифологии якутов (проблема древних этнокультурных параллелей)

Контрольные функции выполняются бухгалтерским учетом через все элементы его метода: документацию и инвентаризацию, оценку и калькуляцию, систему счетов и двойной записи, балансовое обобщение и отчетность. Но при всей важности бухгалтерского контроля - предварительного, текущего и последующего - теоретическое обоснование и разработка всей совокупности вопросов методологии и организации финансового контроля и ревизии остаются вне бухгалтерского учета. С нашей точки зрения, нельзя отождествлять понятие контрольной функции бухгалтерского учета с понятием финансового контроля, также как нельзя ставить знак равенства между внутренним свойством предмета или явления и его практическим использованием. Если бы бухгалтерский учет не обладал объективно присущим ему свойством - контрольной функцией, то государство не могло бы использовать учет в качестве средства (орудия) контроля. Финансовый контроль выступает как результат практического использования государством контрольных функций бухгалтерского учета, финансов, кредита, хозрасчета и других категорий экономики.

История развития физической культуры в древней Греции и Риме

Некоторое время он учился в мастерской у Глейра и даже в Школе изящных искусств. В конце шестидесятых годов вместе со своим товарищем по школе Моне Ренуар совершил несколько поездок по Сене. Расположившись на берегу, друзья писали окрестности Буживаля. Неподалеку находилось излюбленное место купания парижан, прозванное “Лягушатником”, где погожими днями собиралась молодежь. Оба художника работали там в 1869 году и писали одни и те же виды. Они многому научились друг у друга. Ренуар воспринял от Моне манеру изображать детали. Добиваясь оптического эффекта, Моне в это время дробил форму мазками чистого цвета, хроматически сопоставляя тона. Ренуар в свою очередь пробудил у Моне желание наполнять пейзажи фигурами, сливая их с окружением. Ренуар был воистину стойким оптимистом, которого вряд ли что могло заставить сдаться. И это помогало ему в течение всей его жизни. После выставки 1874 года он и Моне были практически изничтожены критикой и публикой. Их надежды на продажу картин лопнули, как мыльный пузырь. И все же, несмотря на бедность и непризнание, они продолжали работать. Им удалось найти немного денег, снять мастерскую, где они сами готовили себе еду, и даже нанимать натурщиц.

Творчество Платона и Аристотеля как отражение эпохи великих общественных преобразований в Древней Греции

Художественное совершенство, с которым эта общечеловеческая идея выражена Рублевым в символических образах средневековой живописи, ставит икону “Троица” в ряд бессмертных творений мирового искусства. В иконе Рублева отброшены все бытовые подробности библейского повествования, затрудняющие восприятие этой философской идеи. Смысловой и композиционный центр иконы - чаша с головой закланного тельца, символизировавшего жертвенный подвиг Христа. Трапеза, на которой стоит чаша, - прообраз “гроба господня”. Чашу благословляет ангел, олицетворяющий Сына. В молчаливом согласии голова его склонена к ангелу, олицетворяющему Отца. К Отцу склонил голову и третий ангел, олицетворяющий Духа. Скипетры в руках ангелов обозначают власть и всемогущество. Склонением голов среднего и правого ангелов и встречным наклоном голов левого ангела намечен мотив исхождения Слова и Духа от Отца. Это замкнутое круговое движение, образованное склонением фигур и в ритмических отголосках повторенное контурами одежд, престола, подножий и горы, передает единство трех лиц божества, их общее участи в осуществлении Сыном центральной идеи легенды, “предвечного” замысел спасения человечества.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.