Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

Міністерство освіти УкраїниКонтрольна работа з історії України студента І-го курсу ФПК Міщенко Ігора ВолодимировичаТЕМА : Голод в Україні 32-33 років.ХАРКІВ 2000 В аграрній програмі партії більшовиків соціалістична перспектива пов’язувалась з утворенням на базі експропрійованої поміщицької власності великих державних господарств під керівництвом Рад депутатів від сільських робітників. Економічні зв’язки між сільськими радянськими господарствами та промисловістю, а також між дрібними селянськими господарствами і усуспільненим секторм мали здійснюватись у нетоварній формі, шляхом продуктообміну. Та величезна більшість селян бажала зрівняльного поділу земель. Інтерес до самостійного господарювання на своїй землі навіть ті дрібні власники, які опинилися вже на грані розорення. І тому наприкінці серпня 1917р. В.Ленін висловився за те, щоб партія пішла на поступки дрібнобуржуазному селу і задовольнила його вимогу про соціалізацію, тобто оголошення державних поміщицьких селянських та інших земель всенародним надбанням, їх безвідплатне відчуження і перехід у користування всіх трудящих на зрівняльній основі. По суті, партія більшовиків брала на озброєння есерівську аграрну програму. Соціалізація землі була узаконена Декретом про землю. Аграрні перетворення перших років Радянської влади зняли основну частину класових суперечностей, які нагромаджувались всередині селянства. Якщо раніше на селі гостро відчувалося протистояння двох більш-менш сформованих класових спільностей – пролетарів та напівпролетарів, з одного боку, і куркулів – з другого, то за нових умов класів позиції всього селянства почав уособлювати середняк. Середняцькими стали майже половина бідняцьких господарств і три четверті куркульських. Куркульський клас, який почав формуватися ще в дореволюційному селі, перетворився на прошарок всередині селянства. Соціалістичне будівництво у перші роки Радянської влади здійснювалося на воєнно-комуністичних засадах. Система воєнного комунізму передбачала продуктообмін між містом і селом при забороні торгівлі, націоналізаю всієї промисловості, включаючи дрібну, встановлення практики замовлень-нарядів на державних підрпиємствах при максимальній централізації управління промисловістю (главкізм), поступове згортання грошового обігу. Винекнення воєнно-комуністичної практики та ідеології пов’зувалося не лише з прогалинами в марксистській теорії на початковій стадії її розвитку, коли соціалізм по суті був лише доктриною, непідтвердженою життям, а й з необхідністю вистояти у складних умовах згортання громадянської війни та воєнної інтервенції. Однак вже в умовах переходу до мирного будівництва було прийнято ряд воєнно-комуністичних дерктів, спрямованих на дальше згортання сфери грошового обігу. Зокрема, у грудні 1920р. з’явилися декрети про безплатність розподілюваних по картках продуктів, а також поштово- телеграфних і телефонних послуг. З початку 1921р. безплатним стало користування житлом, водопроводом, каналізацією, газом та електрикою. Припинилося стягнення грошових податків. Радянський уряд прагнув налагодити “державну організацію розподілу продуктів замість приватної торгівлі, промислових продуктів на село”.

Та розгортання мережі – лише частина справи. Активно впливати на організаційно-господарське зміщення колгоспів МТС ще не могли. При аналізі причини дезорганізації колгоспного виробництва не можна відкидати неготовності основної маси колгоспників до колективної праці. Дрібнобуржуазна психологія середнього селянина, який раптово для себе опинився в колгоспі, нерідко виявлялася в низькому рівні дисйипліни, безвідповідальному ставленні до усуспільненого майна й худоби, байдужості до всього, що було за межами власної присадибної ділянки. І всеж безуспішність спроб реалізувати в масовому масштабі заходи щодо організаційно-господарського зміщення колгоспів, які добре себе зарекомендували в передових артілях, пояснювалася, насамперед, не особливостями селянської психології, а руйнівним впливом продрозкладки. З одного боку селяни не могли почути себе господарями у власному колгоспі, тому що вироблена колективною працею продукція не стала власністю колектива. З іншого боку, вони знали, що колгоспи утворенні шляхом об’єднання їхніх власних засобів виробництва. Колізія розв’язувалась просто: колгоспники починали забирати продукцію, вироблену в громадському господарстві, до її оприбуткування і вивозу. Такі дії кваліфікувалися як крадіжка. У 1932р. крадіжками займалися від 85 до 90% колгоспників. Крали, щоб забезпечити себе продуктами харчування або щось заробити прдажею. На ринку, який існував практично нелегально, ціни на продукцію сільського господарства до кінця першої п’ятирічки зросли в 30 разів. Колгоспники застосували своєрідну тактику соботажу хлібозаготівель: намагалися приховвти при обліку справжні розміри врожаю, залишали зерно в соломі при обмолоті, щоб згодом потайки перемолотити її другий раз – для себе. Замість того, щоб покінчити з виробничими відносинами, які змушували колгоспників красти власну продукцію, Сталін та його найближче оточення обрали шляхи репресії. Хоч давно вже було оголошено про ліквідацію куркульства як класу, Молотов знову заговорив про загрозу збоку куркуля, який нібито організував на селі розкрадання хліба та іншого колгоспного добра, аби шкодити громадському господарству колгоспників, виконанню ними державних завдань. ВЦВК і РНК СРСР 7 серпня 1932р. прийняли постанову “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності”. Відповідно до цього законодавчого акту розкрадання майна колгоспів і кооперативів каралося розстрілом, а за пом’якшуючих обставин – бозбавлення волі на строк не менше 10 років. 22 серпня 1932р. ВЦВК і РНК СРСР прийняли постанову ”Про боротьбу із спекуляцією”.Спекуляція каралась ув’язненням в концтаборі на строк від 5 до 10 років без права застосування амністії. Руйнівний вплив продрозкладки на продуктивні сили сільського господарства повною мірою виявився 1931р., коли в колгоспі об’єдналася більшість сільського населення України. Однак дезорганізація і деградація громадського виробництва голгоспів не позначилася на поставках державі: їх стягували залізною рукою. Зате рівень життя колгоспників, який залежав від ”залишкового” принципу плати праці.

Замисливши в лютому 1928р. скасування непу, примусове об’єднання селян у колективні господарства і накладання продрозкладки на колгоспи, Сталін на словах усе це заперечував. “Рік великого перелому” характеризується не тільки переходом до суцільної колективізації селянських господарств при розкуркуленні їх заможного прошарку, а й швидким згортанням ринку, наростанням в економіці розподільчих, воєнно-комуністичних рис. У містах відбувався перехід до нормової торгівлі. Призначені для села промтовари теж були вилучені з вільного продажу й увійшли до фонду отоварювання заготівель на контракційній основі. Ліквідація непу, перехід до суцільної колективізації зустріли опір з боку найстаріших членів Політбюро – М. І. Бухаріна, О. І. Рикова і М. П. Томського. У групи Бухаріна не виявилось альтернативної програми у найважливішому для долі соціалізму питанні про темпи індустріалізації. Відкинувши у 1923р. разом з іншими членами партійно-державного керівництва курс Леніна на самофінансування і повний госпрзрахунок у соціалістичній промисловості, вони потім – хоч-не-хоч – згоджувались і на “нажоці цін”, і на обмежене застосування надзвичайних заходів про те на ліквідацію непу вони згодитись не могли. Сталін переміг під прапором боротьби за прискорену індустріалізацію країни. Здобувши абсолютний контроль над партією і державою, він негайно перейшов до авантюристичної лівацької політики “стрибка” в індустріалізації. Утруднень у фінансуванні капітального виробництва більше не існувало, хоч через відсутність справжнього госпрозрахунку промисловість самостійно заробляла порівняно небагато. 1928р. Сталін ще не міг відкинути рішення XV з’їзду партії про часткову колективізацію на добровільній основі. Після того, як опір групи Бухаріна було зламано, перегляду цього рішення ніщо не перешкоджало. Механізм “стрибка”, складовий елемент якого становила суцільна колективізація, було запущено. Рік великого перелому характеризувався остаточним відступом до політики воєнного комунізму. Початок форсованої колективізації збігся з практичною забороною торгівлі і введенням практики планових завдань щодо здавання державі хліба та інших сільськогосподарських продуктів з розкладкою плану по кожному селу, колективному або індивідуальному господарству. Проте розкладка виявилася ефективною тільки наступного року, коли кількість колгоспів зросла, а невиконання плану стало каратися розкуркуленням. З літа 1930р. поширилась практика твердих завдань щодо здачі всіх “лишків”. Повернення до непопулярного воєнного комунізму термінологічно маскувалося. Методи воєнно-комуністичного штурму було названо “новим етапом непу”. Поняття “продрозкладка” замінювалося поширеним терміном “план”. Перша колгоспна весна 1930р. була обіцяючою. Україна одержала непоганий урожай. Було здано по 4,7 центнера з гектара – рекордний показник товарності за всі роки Радянської влади. Створювалися уявлення, що колгоспне село здатне забезпечити “стрибок” в індустріалізації. Селян результати першого року суцільної колективізації привели в шоковий стан. Хоч грізне слово “прдрозкладка” не вживалося, в колглспне село повертався напівзабутий побут десятирічної давнини. Ринок зникав. Гроші втрачали свою купівельну спроможність.

Классический состав: Игорь Ганьке-вич (гитара, вокал, автор песен), Вячеслав Рачинский (вокал, гитара), Сергей Роговец (бас), Виталий Гомчаковский (ударные). Это группа школьных друзей, игравших хард-рок и хэви в качестве альтернативы стилю диско, заполнившему в Одессе их детства каждый уголок. Первый успех пришел к группе в 1985Pг. с песнями «Монолог старого рокера», «Таблица умножения», «Брэйк-дэнс» небольшими, часто юмористическими зарисовками из жизни одесских рокеров. В 1986Pг. стараниями удачливого продюсера С.PРоговца группа доезжает до Москвы, где дает и сольные концерты, и выступает на нескольких фестивалях. В самой же Одессе «Бастион» становится культовой группой, армия его фанов растет как снежный ком по всей Украине. В 1988Pг. Роговец уходит со сцены, в группу приходят Владимир Коваленко (гитара) и Константин Коцап (бас). Ганькевич пишет еще пару великолепных хитов «Памяти жертв перестройки» и «Помнишь, как в Одессе были крабы» Все и специалисты, и публика прочат «Бастион» в главные рок-группы Украины, но тут случается несчастье: в августе 1990Pг

РЕФЕРАТЫ:

Голодомор 1932-1933 років

По аналогичному пути развивалось и художественное ремесло, где с небывалым разнообразием использовались реалистически переданные растительные мотивы и особенное внимание уделялось богатству расцветки изделия, в частности предметов из фаянса и стекла При загородных дворцах находились большие сады с прудами и даже особыми помещениями для зверинца. Расцвету искусства Ахетатона был положен внезапный конец. Реформы Эхнатена не имели успеха, так как рядовые свободные не получили никаких существенных преимуществ, и вскоре после смерти фараона его второй преемник и зять юный Тутанхамон был вынужден пойти на примирение со знатью и жречеством. Последние восстановили прежний порядок, воспользовавшись недовольством внутри страны и неудачами внешней политики, приведшей к потере азиатских владений, что объяснялось жрецами как результат гнева старых богов во главе с Амоном. Однако разрыв с традициями при Эхнатоне вызвал столь решительные сдвиги в различных областях культуры, что полный возврат к старому был уже невозможен. Подобно тому как разговорный язык прочно удержался и в художественной литературе и в деловых документах, так и в изобразительном искусстве нельзя было вычеркнуть все то новое, что было осознано и освоено мастерами Ахетатона.

Голодомор 1932–1933 років в Україні

Прежде всего, совершенно иные природные условия давали строителям иные материалы. Отсутствие леса и камня привело к использованию жителями Двуречья сырцового кирпича. Вследствие этого сложились не только особенности архитектурного стиля с его простыми кубическими формами, но и иные приемы украшения зданий. Зодчие изобрели способ прорезать стены вертикальными выступами и нишами, окрашивать их в звучные насыщенные тона, что нарушало однообразие дробной кирпичной кладки и оживляло глухую и скучную поверхность плоской стены. Заупокойный культ не получил в Двуречье такого значительного развития как в Египте, не сложилось и представлений о том, что душа умершего человека должна вернуться в изваянное подобие живого тела. Поэтому портретная пластика не смогла достичь таких вершин, каких она достигла в Древнем Египте. Но статуи божеств и правителей, созданные в странах Передней Азии, разнообразны, мастерски проработаны, отмечены печатью значительности и внутренней cилы. В рельефах Двуречья важное место отводилось победоносным войнам, деяниям правителя. Каждый такой рельеф становился своего рода исторической вехой, как бы отмечающей новый отсчет времени.

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Последние слова Ушакова "неизгладимой чертой ознаменовались на памяти" Радищева. Перед смертью, ужасно страдая, Ушаков просил дать ему яду, чтобы поскорее окончились его мучения. Ему в этом было отказано, но это все-таки заронило в Радищеве мысль, "что жизнь несносная должна быть насильственно прервана". Ушаков умер в 1770 г. - Занятия студентов в Лейпциге были довольно разнообразны. Они слушали философию у Платнера, который, когда его в 1789 г. посетил Карамзин , с удовольствием вспоминал о своих русских учениках, особенно о Кутузове и Радищеве. Студенты слушали также и лекции Геллерта или, как выражается Радищев, "наслаждался его преподаванием в словесных науках". Историю студенты слушали у Бема, право - у Гоммеля. По словам одного из официальных донесений 1769 г., "все генерально с удивлением признаются, что в столь короткое время оказали они (русские студенты) знатные успехи, и не уступают в знании тем, кто издавна там обучается. Особливо же хвалят и находят отменно искусными: во-первых, старшего Ушакова (в числе студентов было двое Ушаковых), а по нем Янова и Радищева, которые превзошли чаяние своих учителей".

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Определенную роль сыграло также снижение инфляции, ослабившее спекулятивные мотивы к накоплению. Динамика запасов относительно продаж стала более стабильной , не провоцирующей резких колебаний производства и перегрева коньюктуры . Развитие мирохозяйственных связей США, выразившееся , в частности , в гигантском накоплении зарубежных активов в 80-е годы , и структурные процессы в экономике оказывают сильное влияние на формирование производственной базы . Понизилась потребность в наращивании производственных мощностей - традиционного фактора инвестиционного бума . Со второй половины 80-х годов среднегодовой прирост производственных мощностей обрабатывающей промышленности понизился вдвое против 1966 - 1974 гг. (с 4 до 2% соответственно). И лишь в1994 г. , когда загрузка производственного аппарата приблизилась к максимальному уровню в предыдущем цикле (83,5% в середине 1994 г. против 85,1% в 1988 - 1989 гг.), а в ряде отраслей ( автомобильной , нефтеперерабатывающей , целюлозо-бумажной, сталелитейной и дерево обрабатывающей) колебалась в пределах 90 - 100% , прирост мощностей обрабатывающей промышленности увеличился до 3%.

Голод 1933 года на Украине

В годы царствования Александра III значительно усилился административный произвол. В целях освоения новых земель при Александре III быстрыми темпами шло переселение крестьянских семейств в Сибирь. Всего в царствование Александра III в Сибирь было переселено до 400 тыс. крестьян, а в Среднюю Азию - 60 тыс. Правительство в некоторой степени заботилось об улучшении быта рабочих - были введены правила о найме на сельские и фабричные работы, надзор за которыми был вверен фабричным инспекторам (1882 г.), была ограничена работа малолетних и женщин. Во внешней политике в эти годы наблюдалось ухудшение российско-германских отношений и происходило постепенное сближение России и Франции, закончившееся заключением франко-русского союза (1891-1893 гг.). Александр III скончался осенью 1894 года от болезни почек, усилившейся из-за ушибов, полученных во время железнодорожной катастрофы под Харьковом, и постоянного неумеренного употребления спиртного. Он похоронен в Петропавловском соборе. Список литературы

Голодомор 1932—1933 годов

Таким образом издание НКЮ специального нормативного акта о следственных комиссиях имело важное значение для строительства этих комиссий на местах. В документе повторялось положение Декрета о том, что для предварительного расследования дел, подведомственных трибуналам, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов образуют следственные комиссии (п.1). Эти комиссии могли образовывать отделения по роду расследуемых дел (п.2). Следственная комиссия по каждому отделению должна была состоять не менее чем из 3 лиц, избранных Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (п.3). Провозглашался коллегиальный принцип деятельности следственной комиссии. Их постановления об обысках, выемках, арестах принимались коллегиально, но в случаях, не терпящих отлагательства, каждый член следственной комиссии мог единолично принимать эти меры, с последующим утверждением следственной комиссией (п.4). Постановления и распоряжения следственной комиссии, согласно данному документу. должны были приводиться в исполнение Красной гвардией, милицией, войсками и прочими исполнительными органами (п.6). Следственная комиссия могла поручать отдельные следственные действия и не членам комиссии (п.7). В п.7 содержалось положение, предоставляющее определенные контрольные функции членам следственной комиссии: “Каждый член следственной комиссии вправе проверять правильность содержания под стражей и освобождать из-под стражи неправильно арестованных”.

Голод 1933 року

Именно с таким изменением связан наблюдаемый ныне в развитых странах "рыночный ренессанс". За "рыночным ренессансом" в действительности стоит колоссальное развитие нерыночной сферы - системы социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и, что очень важно, домашнего труда по воспитанию, "производству" человеком самого себя и своих детей, труда непосредственного общения. Характерной чертой складывающегося постиндустриального общества становится двухэтажная, двухсекторная экономика, состоящая из сектора производства материальных благ и услуг, который контролируется рынком, и сектора "производства человека", где осуществляется накопление человеческого капитала и, по существу, не остается места рыночным отношениям. Причем развитие сферы "производства человека" все больше определяет развитие и структуру рынка, динамизм экономики и конкурентоспособность стран в мире. При этом "производство человека" все меньше является прерогативой государства и все больше самого гражданского общества: органов местного самоуправления, общественных организаций, наконец, самих граждан.

Голод в Україні в 1946 - 1947 роках

Животные, птицы, ладьи, деревья также передавались в самых общих чертах, но при этом таких, которые лучше других позволяют узнать изображение. Памятники более позднего времени свидетельствуют об изменении художественных требований, явившемся следствием иной ступени развития общества, культуры, мировосприятия. Образы передаются отчетливее, чаще соблюдаются пропорции, композиции приобретают известную организованность. Примерами нового этапа в развитии египетского искусства являются тонкие каменные плиты с рельефными изображениями битв между общинами. Характерной чертой этих рельефов является стремление возвеличить такого предводителя, который изображался поражающим врагов, в виде льва или- быка. В подобных памятниках уже намечается известный отбор образов и приемов, которые затем, повторяясь на аналогичных произведениях, постепенно становились обязательными. Этому содействовал культово-официальный характер этих памятников, предназначавшихся для увековечивания побед. Постепенное усиление такого отбора наряду с продолжением освоения новых тем и новых средств передачи становится важнейшей чертой последующего этапа развития древнеегипетского искусства.

Голод у 1932–1933 роки в Україні

Разумеется, в момент сооружения пирамид недостатки техники были скрыты облицовкой, и внешне пирамиды начала Среднего царства точно воспроизводили тип усыпальницы царей Древнего царства. Так же как и раньше, к восточной стороне пирамиды примыкал небольшой по сравнению с самой пирамидой заупокойный храм, от которого шел проход к храму в долине. Следование древним образцам в начале Среднего царства характерно и для официальной скульптуры, рельефов и росписей. Так, статуи Сенусерта I из его заупокойного храма в Лиште стилистически весьма близки аналогичным по назначению статуям периода Древнего царства (например, фараона Хафра): эти памятники хотя и воспроизводят портретные черты определенного царя, но передают их схематично, обобщенно и идеализированно. Застывшая поза, заглаженность округлых мускулов, слабо моделированные глаза повторяют древние образцы, стремясь создать прежний идеализированный образ царя-бога. В равной степени следование искусству Древнего царства наблюдается и в росписях гробниц придворной знати. Иным характером отличаются памятники, созданные в ряде местных центров, в частности при дворах правителей номов, расположенных в Среднем Египте.

Голодомор 1932-1933 рр.

Для скульптуры 10-8 веков также характерно стремление создать внешне нарядный памятник. Особенно отличаются в этом отношении бронзовые статуэтки, начинающие широко распространяться взамен дорогостоящих каменных статуй. Покрытые чеканными узорами и инкрустациями из золота, такие статуэтки достигают иногда высокого качества выполнения. Во время правления эфиопской династии (712-663 гг. до н.э.) в художественной жизни Фив вновь наблюдается некоторое оживление. Временное укрепление хозяйства страны позволило новым фараонам, стремившимся показать себя законными владыками Египта, возобновить строительство в Карнаке, чему способствовало и то, что культ Амона давно уже был государственным культом Нубии. Положение столицы, вновь приобретенное Фивами, увеличило деятельность художественных мастерских. До нас дошли статуи фараона Тахарки и эфиопских царевен. Эти скульптуры явно отличаются от предшествующих им памятников живой передачей портретных черт, хорошо схваченными этническими особенностями. Монтуэмхет жил в тяжелое для Египта время.

Голодомор 1932-1933 рр.на Полтавщині

Расшифровка учеными клинописных знаков была не менее важной вехой в истории. Она дала возможность не только понять законы жизни государств Передней Азии, но и проникнуть в волшебный мир древней поэзии, мифических сказаний о богах - владыках над стихиями и покровителях плодородных равнин, о героях - победителях зла в облике чудовищ. Впервые люди с изумлением осознали насколько богатой и разнообразной была духовная культура разных этапов (от 4-го до 1-го тысячелетия до н. э.) и разных народов древней Передней Азии. С середины XX века археологи проникли еще дальше в глубь веков, открыв доисторическую культуру Древнего Востока, восходящую к 8 - 5-му тыс. до н. э. Так перед человечеством постепенно, хотя далеко не полностью, вырисовывалась картина жизни великих древних народов, чьи опыт и мудрость положили начало многим нашим современным познаниям. научным и художественным представлениям, которые, естественно, не могли не отразиться на научных работах, что подтверждает работа Льва Любимова “Искусство древнего мира”, где автор в живой и увлекательной форме рассказывает об истории первобытного искусства и искусства древнего мира (Египет, Ассиро-Вавилония, Греция, Рим) во все многообразии различных художественных памятников, созданных зодчими, скульпторами, живописцами, резчиками по камню, ювелирами.

Голодомор в Україні

От древнейших времен до нас дошли в руинах лишь несколько древних башен. Лучше всего сохранились зиккураты Элама (в Чога-Замбиле, 2 тыс. до н. э.) и Борсины (близ Вавилона, середина 1-го тыс. до н. э.). Ныне частично отреставрировали один из самых древнейших зиккуратов царя Ур-Намму в Уре конца 3-го тыс. до н. э. Теперь видна лишь одна его нижняя терраса. Но и она производит ошеломляющее впечатление грандиозностью своих размеров. Площадь огромной усеченной трапеции занимает 65 х 43 метра, а высота основания башни насчитывает 20 метров, т. е. равняется современному семиэтажно,у дому ы1. Стр.138]. Столь же величественными как и культовые постройки были и дворцы правителей, начавшие строиться с середины 3 тыс. до н. э. Примером их может служить дворец в городе Кише, один из самых древних в Передней Азии. Подобно другим дворцам он воспроизводил в своем плане тип светского жилого дома с рядом глухих, лишенных окон, помещений. Стены его колонного зала были инкрустированы композициями из перламутра, воспроизводившими сцены битв.

Голодомор на Ізюмщині

Но в отличие от Египта, сама эта верхушка не была устойчива, ибо главенство постоянно переходило от одного города-государства к другому. Жестокая борьба без пощады для побежденных определяла мировоззрение тамошних владык. В Вавилонском искусстве мы совсем не встречаем погребальных сцен. Все помыслы, все устремления вавилонянина - в той действительности, которую открывает ему жизнь. Эта жизнь вечно тревожная, исполненная загадок, основанная на борьбе, жизнь, зависящаяся от воли каких-то высших сил, добрых духов и злых демонов, тоже ведущих между собой беспощадную войну. Были развиты различные культы. Культ воды - с одной стороны, как доброй силы, источника благоденствия, плодородия, а с другой - как силы злой, беспощадной, очевидно, не раз опустошавшей эти края, ибо, как и в древних еврейских сказаниях, грозная легенда о потопе приводится с поразительным совпадением подробностей и в сказаниях Шумера. Культ небесных светил - как проявление божественной воли, с их правильным, чудесно - неизменным движением по раз и навсегда указанному пути. . В математике, необходимой для оживленной торговли городов Двуречья, для сооружения плотин и передела полей, были достигнуты замечательные успехи.

Наукові публікації про трагедію Голодомору

В своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» М. Бахтин говорит о том, что смех и карнавал ставят всё «вверх тормашками» и служат свободе личности. Об этом, насколько служит смех независимости человека от догм, сомнению и поиску истины и размышляет У. Эко, показывая противостояние Вильгельма и Хорхе. В главе «День второй. Час первый» Бенций пересказывает содержание разговора, когда монахи рассматривали смешные рисунки Адельма. Венанций заметил, «что даже у Аристотеля говориться о шутках и словесных играх, как о средствах наилучшего познания истин и что, следовательно смех не может быть дурным делом, если способствует откровению истин . В день второй в часу третьем Вильгельм и Адсон встречаются с Хорхе и дискутируют о позволительности смеха. Хорхе отрицает смех, ибо он сеет сомнение, которое может привести к утверждению: «Бога нет!» Вильгельм же обращается к библии: «Господу желательно, чтобы мы упражняли наши рассудки на тех неясностях, относительно коих Священное Писание даёт нам свободу размышлений ради избавления от абсурдных предпосылок – смех может составить собой самое удачное средство .

Европейский Союз и проблема признания голодомора 1932-1933гг. геноцидом украинского народа

Созвездие Ящерица Про это созвездие придется сказать немногое. Оно содержит лишь одну звезду ярче 4m и всего 35 звезд, доступных невооруженному глазу. Главная звезда альфа - голубой горячий гигант, удаленный от Земли на 28 пк. Ее никак нельзя назвать достопримечательностью, так как подобных ей звезд астрономы насчитывают множество. Летом 1936 г. член ВАГО Сергей Норман открыл в созвездии Ящерицы новую звезду. Как и любой "переменщик", Норман отлично знал созвездия. И он сразу обратил внимание на яркую, незнакомую звезду, засиявшую в созвездии Ящерицы. Новая Ящерицы 1936 г. достигла блеска звезды 2,1m, то есть стала ярче звезд ковша Большой Медведицы. С тех пор более яркие новые звезды не вспыхивали. Достигнув максимума блеска, эта типичная новая звезда постепенно стала блекнуть и в конце концов достигла яркости звезды 15,3m. Теперь эту бывшую новую звезду можно наблюдать только в мощные современные телескопы. Вполне возможно, что через несколько веков она снова даст о себе знать новой вспышкой, - ведь типичные новые звезды (по-видимому, в отличие от сверхновых) могут вспыхивать неоднократно.

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Кастор славился как искусный возничий, а Поллукс как непревзойденный кулачный боец. Они участвовали в походе аргонавтов и калидонской охоте. Но однажды Диоскуры не поделили добычу со своими двоюродными братьями, великанами Идасом и Линкеем. В бит-ве с ними братья были сильно изранены. И когда Кастор умер, бессмертный Поллукс не за-хотел расстаться с братом и попросил Зевса не разлучать их. С тех пор по воле Зевса братья полгода проводят в царстве мрачного Аида, а полгода - на Олимпе. Бывают периоды, когда в один и тот же день звезда Кастор видна на фоне утренней зари, а Поллукс - вечерней. Возможно, именно это обстоятельство и дало повод к рождению легенды о братьях, оби-тающих то в царстве мертвых, то на небе. Братья Диоскуры считались в древности покровителями моряков, попавших в бурю. А появление на мачтах кораблей перед грозой "Огней Святого Эльма" считалось посещением Близнецов их сестрой Еленой. Огни Святого Эльма - светящиеся разряды атмосферного электричества, наблюдаемые на остроконечных предметах (верхушках мачт, гро-моотвода и т.п.). Диоскуры почитались также как хранители государства и покровители гос-теприимства.

Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

Остановимся на гипотезе Джинса, получившей распространение в первой трети текущего столетия. Она полностью противоположна гипотезе Канта-Лапласа. Если последняя рисует образование планетарных систем как единственный закономерный процесс эволюции от простого к сложному, то в гипотезе Джинса образование таких систем есть дело случая. Исходная материя, из которой потом образовались планеты, была выброшена из Солнца (которое к тому времени было уже достаточно “старым” и похожим на нынешнее) при случайном прохождении вблизи него некоторой звезды. Это прохождение был настолько близким, что его можно рассматривать практически как столкновение. Благодаря приливным силам со стороны налетевшей на Солнце звезды, из поверхностных слоев Солнца выброшена струя газа. Эта струя останется в сфере притяжения Солнца и после того, как звезда уйдет от Солнца. Потом струя сконденсируется и даст начало планетам. Если бы гипотеза Джинса была правильной, число планетарных систем, образовавшихся за десять миллиардов лет ее эволюции, можно было пересчитать по пальцам.

Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

Но для некоторых ферментов в настоящее время доказана возможность восстановления их каталитической активности в случае обратимого процесса денатурации белка. Известны и такие ферменты, максимальная активность которых проявляется при более низких температурах. «Например, каталаза, температурный оптимум которой лежит в пределах между 0-10С» (Г. А. Смирнова Основы биохимии). Понижение температуры снижает скорость ферментативных реакций. Большинство ферментов при 0 С ещё не утрачивают своих каталитических свойств, но при замораживании химические реакции прекращаются. При последующем оттаивании, если соблюдается определённые условия, ферментативная активность клеток может быть восстановлена. ВЛИЯНИЕ  При изучении действия давления на скорость ферментативных реакций необходимо, прежде всего, учитывать, как и при изучении других факторов, возможность денатурации ферментов при высоком давлении. Если константа скорости ферментативной реакции растёт с повышением давления, то образование активного комплекса происходит с уменьшением объёма и наоборот, если при увеличении давления образование активного комплекса сопровождается увеличением объёма, то константа скорости реакции снижается.

Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Во сне происходили не только художественные, но и научные открытия. Много подобных свидетельств имеется о математиках — Р. Декарте, К. Гауссе, Ж. Пуанкаре, которые «создавали» новые теоремы и системы во время сна. Д. И. Менделееву во сне «пришла» форма таблицы периодической системы. Ученому долго не удавалось найти таблицу, выражающую открытый им закон периодичности химических элементов. Проработав всю ночь безуспешно, Д. И. Менделеев заснул в своем рабочем кабинете. Во сне он ясно увидел таблицу, которую искал. Ученый проснулся и тут же быстро набросал эту таблицу на бумаге. О новых мыслях, пришедших к ним во сне, рассказывали многие ученые. Ничего сверхъестественного эти случаи в себе не содержат. Они лишь говорят о том, что сон людей, занятых напряженным творческим трудом, часто бывал неполным: те отделы коры головного мозга, которые усиленно работали днем, не захватываются процессом торможения во время сна, остаются возбужденными, продолжают работать и ночью. В результате в сознании спящего человека основная мысль, идея становится необыкновенно ясной и простой. Все, что напряженно подготавливалось работой многих дней, но не было завершено, вдруг становилось предельно понятным и завершенным.

Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

Мякоть тонкая, средней остроты. Используется в качестве специй при солении овощей и как приправа к различным блюдам. Тульский. Гибрид ранний, высокоурожайный. Плоды одиночные, конусовидные, среднего вкуса. Высокорослые гибриды перца требуют формирования. К формированию приступают в начале образования плодов. Mята. Общая характеристика. Род мята включает в себя 50 видов растений. Наиболее распространены из них – мята перечная, курчавая, длинно-листная, мята Ройля. Мята перечная (Me ha piperi a L.) – многолетнее травянистое растение семейства губоцветных, с прямостоячими четырёхгранными стеблями высотой до 100 см. Мяту перечную в народе называют холодком, холодянкой. Она обладает приятным запахом, оказывает освежающее действие. Произрастает в садах, огородах и полях. Эфирное масло – самый ценный продукт, дающий мята. В листьях мяты перечной содержится 2.75% эфирного масла, в соцветиях – 6%, а в стеблях до 0.3%. Основные компоненты эфирного масла – это ментол (60-70%) и ментон (16-18%). Кроме того, в состав масла входят лимонен, цинеол, пинен, менто-фуран, тимол, карвакроп, кариофилен и другие компоненты. Листья мяты помимо эфирного масла содержат каротин (витамин А), микроэлементы, медь, марганец, стронций.

Флора и фауна Украины

Между пальцами задних ног бесхвостых развиты плавательные перепонки. Особенность земноводных заключается в отсутствии каких-либо твёрдых наружных покровов, поэтому они называются голыми гадами. У них нет чешуй, как у рыб и пресмыкающихся, ни перьев, как у птиц, ни шерсти, как у млекопитающих; большинство покрыты снаружи лишь голой кожей, и только у очень немногих на коже имеются некоторые следы или подобия роговых образований. Зато в коже земноводных есть образования нехарактерные для других позвоночных Рис.11). В соединительно-тканном слое кожи у некоторых амфибий находятся небольшие капсюли, наполненные студенистым веществом; у других образуются объёмистые полости, приспособленные для развития и первоначального хранения зародышей. Наконец, у некоторых в коже иногда появляются окостенения или твёрдые пластинки, похожие отчасти на рыбьи чешуйки. Окраска у некоторых земноводных может меняться, и обуславливается в большинстве случаев взаимным расположением и состоянием особых пигментов клеток, заключённых в коже.

Визитная карточка Украины

При более низкой влажности перепела больше потребляют воды и меньше съедают корма. Если низкая влажность удерживается длительное время, то у птиц снижается яйценоскость, оперение становится ломким, жестким. Чаще всего такое наблюдают летом. Нежелательно также повышение влажности в помещении выше 75%. Оптимальная влажность при содержании перепелов любого возраста должна быть 60—70%. Температуру в помещениях поддерживают на  уровне 20—22°С, допустимы колебания от 18 до 25° С. Корм. Кормление фазановых птиц должно быть полноценным по составу и качеству, обеспечивать потребность организма в энергии, росте и образовании яиц. Расход питательных веществ на эти цели в разные сезоны года и в разных условиях окружающей среды неодинаков, поэтому при составлении кормовых смесей следует это учитывать. Поэтому кормление в неволе птиц представляет определенные трудности. При составлении кормовой смеси следует учитывать, что избыток или недостаток хотя бы одного питательного вещества в рационе не только приводит к нарушению обмена веществ в организме, но и вызывает нарушение использования других питательных веществ, что влечет за собой заболевание птицы.

Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

Он мог помнить события, предметы или людей ровно столько, сколько они удерживались в его памяти. Если вы, поболтав с ним, выходили из комнаты и через несколько минут возвращались, он не помнил, что видел вас когда-нибудь прежде. Н.М. хорошо те события в своей жизни, которые происхо дили до операции. Информация, хранившаяся в его долговре менной памяти,-во всяком случае та, которая уже находилась там за одинтри года до операции,-не была утрачена. Тот факт, что амнезия у Н.М. распространялась на события, про исшедшие за 1-2 года до операции, но не на более ранние, указывает на то, что следы памяти,по-видимому, могут пре терпевать изменения спустя какое-то время после их образование. Гиппокамп находится в височной доле мозга. Судя по не которым данным, гиппокамп и медиальная часть височной доли, играют роль в процессе закрепления, или1 консолидации,0 сле дов памяти. Под этим подразумеваюется те изменения, физи ческие и психологические, которые должны произойти в моз гу,для того чтобы полученная им информация могла перейти в постоянную память.

Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

Как считает теория антропогенеза, к этому времени в объединениях обезьяноподобных существ естественный отбор уже терял свое былое значение. Неоантропы (новые люди) Homo sapie s (человек разумный) – такое название дает теория эволюции современному человеческому существу. По месту первой находки его назвали кроманьонцем (1868 год, пещера КроМаньон во Франции). Это были крупные люди  высотой до 180 сантиметров, с объемом черепа до 1600 кубических сантиметров. Жили они примерно от 50 до 15 тысяч лет назад. По своему внешнему виду кроманьонцы отличались от неандертальцев: лоб прямой, вместо надглазного валика  надбровные дуги, явно выраженный подбородочный выступ. Это уже облик современного человека. Они изготовляли разные орудия из камня, кости и рога, в том числе составные орудия. Как гласит теория антропогенеза, кроманьонец является последней ветвью в развитии человека, представителей которого мы можем наблюдать и по сей день. Заключение На сегодняшний день в мире распространено множество различных теорий происхождений человека и вместе с ними, существует эволюционный взгляд на этот вопрос.

АПК /Украина/

Ведь именно стоимость альтернатив сегодня, к сожалению, является одной из основных проблем внедрения принципов биоэтики в научный эксперимент. Однако даже наличие подобного рода альтернатив не всегда может гарантировать их практическое использование. Еще одно препятствие – языковой барьер, т.к. практически все альтернативы сделаны на английском языке. С целью решения этой проблемы Ассоциации были выделены гранты на перевод части имеющихся в библиотеке альтернатив на украинский и русский язык. К ним относятся видеоальтернативы в высшем образовании на таких экспериментальных животных как крыса, собака, кошка, морская свинка и др. Автором данной работы был осуществлен перевод мультимедийного обучающего диска по курсу физиологии человека и животных - «Physiology s imula ors» 4. Также Ассоциацией биоэтики Харькова создан консультативный центр по замене работы с животными на работы с клеточными культурами. , o i gham u iversi y . Разрабатываются отечественные методы для экспериментов на клеточных культурах. Второе направление работы Ассоциации – защита животных - координируется Харьковским Областным обществом защиты животных.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.