Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Так зрозуміли його становище сучасники, які зі страхом чекали на новий напад татар. В першу чергу змінилося ставлення Угорщини. Той самий король Беля IV, який протягом стількох років боровся з Данилом i відмовив йому, коли він просив для сина Льва руки дочки його, Констанції, тепер прислав caм послів з пропозицією шлюбу. Щоб закінчити справу з претензіями Ростислава на Галичину (Ростислав був одружений з другою дочкою Белі IV), Беля дав йому окреме князівство-банат між Дунаем, Савою и Моравою - Мачву. Року 1247 відбувся шлюб Льва з Констанцією і укладено згоду Данила з Белею. Але, незважаючи на цю угоду, Беля затримав титул «короля Галіції i Лодомерії». Ще важливішими були стосунки з папою Інокентієм IV. Початок їх залишається неясним. Посол папи де Пляно-Kapпіні, по дорозі до татар, зустрів 1246 року в Ленчиці у Конрада Мазовецького Василька, а потім гостював у нього в Володимирі. Там він намовляв Василька та руських єпископів, яких скликав князь, до унії. I Василько, i єпископи відмовилися щось на це відповщати i радили відкласти питання до повороту Данила від хана. Питання про притягнення Данила мало для папи Інокентія IV велике значення: i своїй спробі зорганізувати оборону християнства від татарської небезпеки він хотів спертися в першу чергу на кpaїни, безпосередньо загрожені: Угорщину, Чехію, Сербію, Польщу, Литву та Галицько-Волинське князівство. Збереглося листування між папою i Данилом після його повернення від хана. 3 цих листів видно, що для Данила головним була організація проти татарської допомоги, i він хотів знати, чи буде вона. Справа була для нього актуальна, бо якраз під час цього листування воєвода Куремса знову вчинив напад на Поділля та Волинь. Папа звертався з листами не лише до Данила, але й до Олександра Невського, князя Суздальського, якого закликав теж до об’єднання. Але тими заходами мав він на меті встановити лише оборонний фронт для захисту Західної Європи від татарських нападів, а не активну боротьбу з ними. Данило сподівався, що буде зорганізований хрестоносний похід, прийдуть на допомогу полки західних держав. В той час прибула папська делегація, яка привезла Данилові корону. Для нього було ясно, що в таких умовах коронування тільки ускладнить відносини з татарами, не даючи йому нічого конкретного для боротьби з ними. Тому Данило не прийняв корони, i на цьому закінчилася справа до 1253 року. Але з короною зв'язана дуже важлива справа: в листуванні папи з Данилом i Васильком папа називав їх обох «rex», а державу 1246 року - королівством», А. Великий слушно пише, що тоді в середині ХІІІ ст., в такому питанні, як титулування володаря i його держави, «Апостольська столиця не могла допуститися грубого недогляду та порушення політично- правного устрою тодішньої Європи". «Римська курія мусила мати докладні інформації про фактичний стан України, головно про її політично-правне положення в cвiтi». Питання це набуває ще більшого значення, якщо порівняти це титулування братів Романовичів з титулуванням Олександра Heвського. В листі до Maгicтpa Тевтонського ордену папа згадує, що вислав листи до «Данила, достойного короля Русі та до шляхетного мужа Олександра, князя Суздальського».

Туди перейшли i цісарський двір з Федором I Ласкарисом, i патріарх. Цісарі Феодор І і, зокрема, Іван Ватаці шукали союзів для боротьби з Латинською імперією та Папською Kypiєю. Союз з цісарем Фрідріхом II у 1240-роках хвилював Kypiю. Одночасно вона намагалась нав'язати зв'язки з татаро-монголами й вислала послів до Монголії, щоб розпочати спільну акцію проти Нікейської імперії. Олександр включився в союз, який наприкінці 1250-ох poків зв'язав Нікейський Візанійський двір, очолений цісарем Ватаці, та великоханський двір у Коракорумі. «Не може бути сумніву, - пише Б. Пашуто, - що в татарсько-нікейських переговорах брали участь руські (себто володимиро- суздальські) дипломати». В ході переговорів Олександр 1258 року примушений був визнати татарське панування над Новгородом, хоч татари ніколи його не підкоряли. Тоді ж встановлено систему баскаків i досягнуто привілеїв для Церкви й духовенства. Тоді ж покінчено з незалежним існуванням Галицько- Волинського князівства: замість Куремси прийшов pоку 1258 воєвода Бурундай з більшими силами. Спочатку він, не оголошуючи війни Романовичам, закликав ix на допомогу в поході на Литву, i Василько мусів іти з ним; це привело до розриву з Литвою. Наступного року Бурундай з'явився з ще більшими силами i примусив знищити власними руками всі укріплення: Крем'янець, Лучеське, Данилів, Стожек, Луцьк, Львів, Володимир. Залишився тільки добре укріплений Холм. Після того татари пішли на Польщу i зруйнували Люблин, Завихость, Сандомир, Лисець, Краків. Цей останній напад татар зруйнував усе, що зробили Данило та Василько для оборони Галицько-Волинської держави. Року 1264 помер Данило в гіркій свідомості безпорадного свого становища. Літопис присвятив зворушливі слова на спогад короля Данила, що був "мудрий, як Соломон». Данило - це найбільша постать в icтopiї Галицько-Волинської держави. Він вів свою діяльність серед незвичайно важких обставин. З великими зусиллями він наново з'єднав розбиту державу, ведучи боротьбу з Польщею та Угорщиною і з анархічним боярством. Нічого не втратив з батьківських земель, забезпечив кордон у Карпатах i від Вісли, поширив державну територію на півночі. Привернув авторитет княжої влади, наново зорганізував державний апарат. Не дав знищити своєї держави татарам, особистими жертвами здобув мир i підготував свою країну до відсічі орді. Супроти наступу Азії вийшов у зв'язки з Західною Європою, шукаючи там політичної i культурної допомоги. Трудом свого життя він відбудував державу свого батька Романа i поклав основи під її дальший розвиток. З Данилом зійшов з історичного кону один iз найвидатніших володарів України, талановитий, самовідданий, освічений. Загальні обставини не дали йому довести до кінця справу піднесення України, але, не зважаючи на всі перешкоди, він багато зробив у цьому напрямку. Він зібрав ycі землі, що ними володів Роман, створив iз них з допомогою Василька могутню державу, з якого рахувалися сусіди, яку визнавав за поважну папа. Своїм коронуванням він затвердив її становище як королівства, як гідної спадкоємниці традицій Київської держави, i уможливив майже на сто років її існування.

Найгрізнішим противником була Угорщина, що обсадила своїм військом головні городи, притягнула на свій бік частину бояр i готувалася затримати Підкарпаття під своєю владою. Данило, користуючися з сприятливих обставин, двічі (1230 i 1233) здобув Галич і вигнав з нього yгpiв, але щойно за третім разом, 1238 р. засів у наддністрянській столиці остаточно. Але тим ще війна не закінчилася: Угорщина зібрала нові сили, зв'язалася з своїми боярськими прихильниками i Ростиславом, притягнула на допомогу полякiв, і ця велика коаліція виступила проти Данила. Але в остаточному бою під Ярославом 1245 р. Данило переміг i поширив свою владу на всю Галичину. Опис цієї сорокалітньої боротьби за Галичину подає Галицько-волинський літопис. Живими фарбами зображено в ньому тi соціальні i політичні сили, що діяли в країні. Боярство розвинулось у могутній клас i захопило всю владу. Сили бояр спиралися на велику земельну власність - князі роздавали впливовим боярам в управу городи i волості. Також соляна промисловість, що мала тоді велику господарську роль, була в руках бояр; наприклад, соляні склади в Коломиї, що їх Данило бажав призначити на утримання війська, попали у володіння бояр. Боярство дійшло незвичайного добробуту i багатства. Коли здобуто двір Судислава одного з визначних боярських провідників, знайдено там масу всякої зброї, харчів та інших припасів. Коли угри хотіли того самого Судислава ув'язнити, "він у золото перемінився», тобто дав багато золота i викупився. Бояри мали свої військові відділи i залежних від себе клієнтів. Літопис описує, як їхав до Галича могутній боярин Доброслав: «в одній сорочці, запишаний, ані на землю не дивився, а галичани бігли при його стремені". 3 князями поводилися бояри зневажливо, з презирством. Одного з претендентів, що приїхав здобувати Галич, Мстислава пересопницького, бояри на глум вивели на могилу i заявили: «От, княже, ти посидів на Галичиній могилі, то так, як би княжив у Галичі»,- і він вернувся ні з чим. Зневажали i самого Данила, - під час бенкету один з бояр хлюпнув йому в лице вином із чаші. Могутні вельможі з насміхом зустрічали накази князя, самі ділили між собою державні доходи i грабували населення. Боярський клас не проявляв ніякого державницького хисту. Руйнуючи авторитет князя, бояри, натомість, не вміли нічого збудувати. 3 облесною покорою зустрічали чужинницьку окупацію, безсоромно продавали свою країну мадярам. Данило намагався знищити цю здеморалізовану аристократію. Щоб здобути противагу проти бояр, він спирався на міщанство i селянство. Ці класи, гноблені i нищенні боярами, з ненавистю ставилися до своїх гнобителів i шукали захисту та допомоги у князя. Як міщани ставали по боці Данила проти бояр, видно з облоги Галича 1237 р.; як тільки князь повернувся до них з закликом, вони крикнули: «Це володар наш, Богом даний!» - i пустилися до нього, «як діти до батька, як бджоли до матки, як спрагнені води до джерела». Данило дбав про те, щоб задовольняти потреби народу; наприклад, вислав свого печатника Курила до Бакоти , на Пониззя (Поділля), щоб розслідити зловживання бояр, i тим способом «утихомирив землю».

Река Сомнения стала по решению бразильского правительства рекой Рузвельта. Участливый друг спросил его: «Почему Вы решились на это в Вашем-то возрасте?» «Мне хотелось еще раз почувствовать себя подростком», ― ответил Рузвельт. С гораздо меньшим мужеством Рузвельт воспринял другое испытание судьбы. Как известно, одним из главных деяний его империалистической внешней политики явилось содействие расколу Колумбии ради постройки на чужой земле Панамского канала, полностью контролируемого Соединенными Штатами. Он сделал это, полагал Рузвельт, для народа США и прогресса цивилизации, покрыв себя славой и заслужив вечную благодарность. Как бы не так. Всего через каких-то десять лет после данного события государственный секретарь при президенте Вильсоне ― Уильям Брайан признал, что в отношении Колумбии была совершена несправедливость, американское правительство готово принести извинения и уплатить 25 миллионов долларов в качестве компенсации. Для администрации Вильсона это был шаг, направленный на улучшение отношений с латиноамериканскими странами

РЕФЕРАТЫ:

Данные, их носители и виды. Операции с данными

Чтобы обеспечить доходчивость и действенность критических замечаний, следует также позаботиться, чтобы психологический барьер не возник по ходу дальнейшего обсуждения. Для этого надо постараться предусмотреть все смягчающие обстоятельства, особые условия, которые критикуемый мог бы привести в свое оправдание, самому их назвать и, если требуется, аргументировано отвергнуть. Критика - всегда сочувственная, доброжелательная и уважительная - должна звучать только тогда, когда она может быть воспринята по существу, без излишних эмоций. Лучше воздержаться от справедливого замечания (временно или вообще), прейти мимо какого-то нарушения, чем вызвать нездоровую реакцию человека или группы. 3. Руководителю не следует бояться самокритики. Более того, она должна быть высказана до того, как в его адрес прозвучат претензии, особенно в тех случаях, когда критика не звучит, но мыслится участниками. Строгость и объективность к себе лишь укрепят авторитет руководителя в группе. Hапротив, боязнь обсуждения своих действий, стремление скрыть, замолчать какие-то промахи-симптомы неуверенности в себе.

Создание базы данных критических свойств веществ в редакторе баз данных MS Access

Довольно точно изображена у Зубова и нынешняя Университетская набережная с дворцом Меншикова и стоящею с ним рядом его же домовою церковью Воскресения Христова. Первый дом Меншикова был на Петербургской стороне, рядом с Шафировским, с левой стороны от него, и на панораму не попал. Как и все другие, он был мазанковый, хотя и отличался от своих соседей роскошью своего наружного и внутреннего убранства. Когда Петр подарил Васильевский остров своему любимому "Саше", то он тотчас же выстроил там, на берегу Невы большие "хоромы" в два света, а когда они были окончены, приступил к постройке "палат" ближе к берегу. Хоромы – т.е. деревянный дом – стояли несколько отступя от Невы, а "палаты", или каменный дом, он заложил на самом берегу. Это тот самый "дворец Меншикова", в котором теперь помещается 1-й Кадетский корпус. Сваи под его фундамент начали бить еще в августе 1710 года, тотчас после отделки "хором", но до 1713 года дело вперед не продвинулось, так как Меншиков был все время в отъездах, а Трезини и без того был завален делами по горло.

Социально-экономический и политический строй. Внутренняя и внешняя политика Киевской Руси

Содержание Введение 2 1. Положение флота в годы революции и гражданской войны 3 2. Возрождение ВМФ 3 3. Надводный советский флот 6 3.1. Линейные корабли 6 3.2 Тяжёлые и лёгкие крейсера 6 3.3. Лидеры и эсминцы 8 3.4. Сторожевые корабли 9 3.5. Советские торпедные катера 10 3.6. Малые охотники 11 3.7. Речной флот 12 4. Подводный флот СССР 13 4.1.Подводные лодки типа «Д» и «Л» 13 4.2.Лодки типа «Щ» 14 4.3. Малые и средние подводные лодки 15 4.4. Эскадренные подводные лодки типа «П» 16 4.5. Крейсерские подводные лодки 17 5. Ситуация на флоте к началу Великой Отечественной войны 17 6. Научное обеспечение военного кораблестроения 19 Заключение 23 Список используемых источников 24 Введение Русский народ издавна связан с морем. Ещё в древней Руси нашим предкам приходилось героически отстаивать свою независимость от византийских рабовладельцев, диких орд восточных кочевников, шведских и немецких захватчиков. Русские люди использовали в этой борьбе сухопутные рати и флот. Морские ладьи, челны и струги выходили навстречу штормам и дальним дорогам. В XIII веке нашу страну, порабощённую татаро–монгольским нашествием и отрезанную от Чёрного моря, шведские, датские и немецкие феодалы оттеснили и от берегов Балтийского моря.

Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

Высоко возрос её авторитет (особенно после освобождения её от татаро-монгольского ига). Мир увидел военную мощь Руси. Русь стала единым, а не раздробленным гос-вом. Иван III "увеличил" Русь в 6 раз. При нём возрождается архитектура, начинается каменное строительство в Москве, в том числе постройка каменного Кремля, развивается мастерство умельцев (уже тогда в Москве делали часовые механизмы). Русь стала вступать в торговые отношения. Действия Ивана III определили развитие мира на длительный период. Кстати, Ивана звали Грозным, но, в отличие от Ив.IV, его жестокость сдерживалась разумом или была требованием времени. Его дело продолжил сын - Василий III (1505-1533): -Полное присоединение Пскова (1510), Рязани (1521); -Успешная война с Литовским княжеством и присоединение Северной и Смоленской земель. На этом процесс объединения закончился. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В СССР В 20-Е - 30-Е ГОДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ, ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ. СССР возник 30.12.1922 г. 31.01.1924 г. была принята 1-ая Конституция СССР.

Внутренняя и внешняя политика Японии в послевоенные годы

Таким образом, братья, рожденные от одного и того же отца, суть агнаты по отношению друг к другу. Точно так же дядя по отцу будет агнатом по отношению к сыну брата, и е свою очередь, последний будет агнатом по отношению к первому. Таким образом, мы могли бы насчитать много степеней агнатства. 11. Однако закон XII таблиц дает наследство не всем агнатам одновременно, а только тем, которые находятся в ближайшей степени родства. 17. Если (после умершего) не осталось ни "своих", ни агнатов, то тот же закон XII таблиц призывает к наследованию родичей (гентилов). А кто такие родичи, об этом мы сказали в первой книге. Но так как мы уже упомянули, что „все родовое (гентильное) право совершенно вышло из употребления, то мы считаем излишним в этом месте толковать о том же предмете слишком подробно. 18. В этих-то пределах заключается по закону XII таблиц права наследства после лиц, умерших без завещания. Всякий может понять, какова была строгость и сжатость этого закона. 19. Так, например, эманципированные дети по этому закону не имеют никакого права на наследство агнатских восходящих, так как они перестают быть "своими" наследниками. 25. Но эта чрезмерная строгость права была впоследствии исправлена эдиктом претора. 26. Претор призывает всех детей, не имеющих по закону XII таблиц прав наследования, совершенно как если бы они были во власти восходящего еще во время его смерти, не делая разницы, будут ли они одни или совместно со "своими" наследниками, то есть теми, которые оставались во власти отца. 34. Иногда, однако, ни ради исправления, ни ради оспаривания древнего права, а скорее для его упрочения претор обещает владение наследством; .в том случае, если завещания нет, претор призывает к владению наследством "своих" наследников и агнатов.

Внутренняя и внешняя политика России на рубеже веков

Лексическая функция рифмы заключается в том, что она выделяет слова, связанные звуковым повтором, и тел? самым усиливает ассоциативную сферу стиха. Первый гимн партии в поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» завершается строфой, в к-рой зарифмованы наиболее существенные по смыслу слова: «братья — партия», «ценен — Ленин». Р. в интонационной функции способствует возникновению логического ударения, в результате чего рифмующееся слово резко выделяется из речевого потока и к нему привлекается особое внимание. Это может происходить, напр., при разрыве тесных словосочетаний. В стихотворении «Много еще неясности.» Л. Мартынов направляет читательское восприятие на наречие «откровенно», к-рое семантически и фонически более ощутимо, чем связанный с ним глагол «вести»: Но я не заметил ненависти К себе нигде — Надо лишь откровенно вести Себя везде В составной Р. «ненависти — откровенно вести» логический акцент на слове «откровенно» достигается за счет нек-рого фонического приглушения глагола «вести». Существует несколько видов классификации рифмы со звуковой т. з. Р. подразделяются на точные и неточные. Точная Р. — созвучие, в к-ром совпадают все звуки: «Евгений — гений», «полн — волн», «занемог — не мог» и т. д. Критерием точности является её орфографическое совпадение рифмующихся слов, а их фонетическая, произносительная сторона, напр. составная рифма В. Маяковского: «ста расти — старости» — точная. Неточная Р. —созвучие, в к- ром звуки, входящие в состав рифмующихся слов, фонетически не совпадают; ср. рифмы Маяковского: «распят — паспорт», «обнаруживая — оружие», «селеньице — ленинцы» и т. п. По отношению к неточной Р. видовыми понятиями являются ассонанс («звездами — розданы»), неравносложная рифма («врезываясь — трезвость»), усеченные рифмы («обошел — хорошо») и др.

Внутренняя и внешняя политика Александра III

Причинно-следственные связи Одна из сфер человеческого поведения, которая кажется уязвимой для действия «уорфианских» эффектов - это понимание причинности, т. е. как мы объясняем причины того, что все происходит так, а не иначе. Ниекава-Ховард рассматривает связь между японской грамматикой и восприятием японцами причин происходящих событий. В японском языке традиционно существует одна интересная пассивная глагольная форма, которая включает в себя следующее значение: поскольку субъект предложения «был вынужден» предпринять действие, выраженное основным глаголом, он не несет ответственности за само действие и за его результаты. Конечно же, мы можем передать эту информацию и на английском, но для этого нам придется использовать гору дополнительных слов и словосочетаний. Японский глагол в пассивной форме передает это значение в завуалированном виде. Ниекава- Ховард замечает, что люди, родным языком которых является японский и которые часто встречаются с этой пассивной формой, более, чем люди, говорящие на английском, склонны возлагать ответственность на других, даже если результаты действия положительны.

Основные направления внутренней и внешней политики России после 1991 года

Цель поездки Чехова на Сахалин была связана прежде всего с поисками ответа все на тот же вопрос: что делать? В своей эпохе «малых дел», отсутствия идеалов у интеллигенции Чехов нашел для себя то, к чему всегда стремились русские писатели: возможность подвига. Конечно, если бы ему сказали, что его путешествие на Сахалин — подвиг, он рассмеялся бы. Он сам всячески старался «снизить» свое путешествие, представить его «пустяком». И все же поездка была подвигом. И дело тут не в его болезни, не в трудностях пути, не в изнурительном, непрерывном полугодовом труде, а в стремлении прямо, лицом к лицу, сойтись с самой ужасной правдой и рассказать о ней всем. Бывает, что писатель отправляется в экзотическое трудное дальнее путешествие под влиянием своего неуспеха, в заботе о своей репутации, о славе. Чехову, как мы знаем, не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем». Ему казалось, что он «обманывает» читателя, не указывая ему целей жизни. Своей поездкой на Сахалин он хотел «заплатить долг» не столько медицине, сколько своей совести русского писателя.

Внешняя и внутренняя политика СССР

Спустя шесть месяцев Хрущев был переброшен на укрепление Краснопресненской партийной организации. Хрущев проявил себя верным сталинцем. В январе 1932 года Хрущев избирается вторым секретарем московского городского комитета партии и становится правой рукой Кагановича. В 1933 году Хрущев вдобавок к этой должности избирается вторым секретарем московского обкома партии. Тогда же он знакомится с Георгием Маленковым, в то время малоприметным партийным функционером, приход которого в МК ВКП (б)2 совпал с волной борьбы против «правых». В эти годы Хрущев знакомится и активно сотрудничает с Николаем Булганиным, который вначале был директором электрозавода в Бауманском районе, а затем – председателем Моссовета.Однако формирующаяся система брала свое: у Хрущева, как и у других партийных руководителей, на первый план постепенно выдвигались не политико-воспитательные, а командно-волевые методы управления и воздействия. Действовать Хрущеву приходилось в сложных, подчас экстремальных условиях. Хрущеву, как и другим партийным, советским и хозяйственным руководителям, чтобы удержаться с своем кресле, приходилось работать буквально на износ, не щадя ни себя, ни других.

Внешняя и внутренняя политика Екатерины 2

В древних кельтских источниках при перечислении всех праздников день Лугнаса толковался как “время начала жатвы”, период, когда “земля страдает под тяжестью своих плодов”. Подобно тому, как христианская церковь приурочила праздник Иоанна Крестителя ко дню летнего солнцестояния, но название "День св. Джона" не повлияло на языческую основу этого праздника, так и 1 августа, несмотря на то, что это был день памяти Петра и Маккавея не был подчинён церковному влиянию. И его языческие ритуалы оставались неизменными на протяжении многих веков. Главные черты праздника были следующие: торжественное начало жатвы или другого вида уборочных работ, обрядовое вкушение плодов первого урожая, в котором должны были принимать участие все члены общины; собрание и пиршество на вершине высокой горы; жертвоприношения первых плодов урожая какому-то божеству на вершине горы. Первого августа вся семья выходила в поле в праздничных нарядах, и глава семьи с соответствующими церемониями срезал первые колосья хлеба. На Гебридских островах жнец поднимал первый сноп над собой и трижды обводил им вокруг своей головы, а все стоявшие около него члены семьи пели в это время специальную песню, в которой просили бога благословить новый урожай и предохранить его от всякого зла.

Внешняя и внутренняя политика Н.С. Хрущева

Для его приготовления брали смесь всех хлебных злаков, выращенных на ферме в течение года. Муку должны были смолоть только на ручной мельнице, а месить тесто на шкуре ягнёнка. В качестве топлива в очаг клали только священные породы деревьев: дуб, рябину и пр. Сверху выпеченный хлеб покрывали смесью из взбитых сливок, яиц и масла. Шотландцы в прошлом делали три вида хлебов: общинный струан. Его съедали за коллективной трапезой, на которую собиралась вся община. Выпекали также семейный струан и небольшие хлебцы - струаны для каждого члена семьи. Их называли маленький струан или по имени тех, для кого они были предназначены. Такие небольшие хлебцы были одинаковы по размерам, но разнообразны по форме: треугольные, пяти, семиугольные или круглые. Большие же хлеба делали всегда в форме четверти круга. При изготовлении струанов соблюдалось много предосторожностей, так как считалось, что если, например, он разломится, то человек, для которого его делали, заболеет; если хоть один из них упадёт на пол - это предвещает беду для всей семьи.

Россия в конце XVII века. Внутренняя и внешняя политика Петра I

Орден иезуитов был упразднен декретом папы Климента XIV от 21 июля 1773 года, остатки его нашли прибежище в России под покровительством Екатерины II. В царствование Павла I деятельность Ордена в одной только России была разрешена бреве папы Пия VII 7 марта 1801 года. И только 7 августа 1814 года Орден был восстановлен повсеместно. Таким образом, в 1812 году иезуиты не только не могли покровительствовать русской графине при папском престоле, но, напротив, целиком зависели от расположения российского императора и высших кругов, к которым принадлежала и графиня Безухова. Неизвестно, насколько осведомлен был Толстой о деятельности иезуитов в России. Он имел возможность прочитать книгу своего дальнего родственника Д. Толстого «Об иезуитах Москвы и Петербурга», вышедшую в 1859 году; в годы создания «Войны и мира» вышли труды священника М. Морошкина «Иезуиты в России» и славянофила Ю. Самарина9 . Материал подавался в них тенденциозно, но факты были в целом достоверны. Толстой не стал им следовать, еще усилив тенденциозность указанием на изменнический характер салона Элен, выступавшего за Наполеона и мир с ним. В ее кружок автор ввел графа Н.

Внутренняя и внешняя политика Александра I

Однако  Гончаров хотел показать совсем не это. Прямо и смело глядя в глаза исторической истине, не скрывая жестокой правды о  губительном воздействии «обломовщины» на личность незаурядного человека, писатель сумел показать поэзию и правду  нравственного противостояния общественному злу, создав национально-конкретный, социально обусловленный и вместе с тем  общечеловечески значимый характер Ильи Ильича Обломова. Такова нравственная доминанта образа и его  философско-психологический смысл. Список литературы

Внутренняя и внешняя политика России в XVII веке

Защищая передовые идеалы своего времени, автор выступал в своих произведениях как защитник народных интересов. Обогатив фольклорные сюжеты новым содержанием, Салтыков-Щедрин направил жанр сказки на воспитание гражданских чувств и особого уважения к народу. Список литературы

Роль внутренних факторов в формировании внешней политики Турецкой республики после Второй мировой войны (1945-1980 гг.)

Внутриутробные инфекции orch - комплекс. Т - токсоплазмоз О - o her ( другие) R - рубелла (краснуха) С - цитомегаловирусная инфекция Н - герпесная инфекция. Внутриутробная инфекция - заболевания возникающие в результате заражения плода от женщины во время беременности или родах. Плод при этом характеризуется отставанием в умственном и физическом развитии. Частота данной патологии не известан. Перинатальная смертность составляет 28%. Этиология. В 1971 году ВОЗ выделил ORCH - КОМПЛЕКС - группа вирусных, бактериальных инфекций вызывающих стойкие структурные изменения. К группе О относятся сифилис, хламидиоз, энтеровирусная инфекция, гепатит А, В, гонококковая инфекция, листериоз; к вероятным в этой группе относятся корь, эпидемический паротит. Гипотетические инфекции - грипп А, лимфоцитарные хориоменингит, вирус папилломы человека. В структуре смертности наиболее часто встречаются: микоплазмоз 12% герпес 10% хламидиоз 8% ОРВИ 8% цитомегаловирусная инфекция 6% кандида 2-3% гепатит В, листериоз 1-2% Патогенез. Возникает комплекс воздействий оказывающий непосредственнои опосредованное влияние: гипертермия патологическое действие микроорганизмов и их токсинов нарушение процесса плацентации нарушения обменных процессов Конкретный характер поражения плода зависит от: вида возбудителя , его численности и вирулентности.

Факторы совершенствования отечественной монетарной политики в условиях внешних и внутренних угроз

Так возникла британская Академия наук. В первоначальный состав общества входили 40 человек – все, кто помимо активного участия в работе общества обязался вносить ежемесячные взносы в размере 40 фунтов стерлингов. В том же году куратором экспериментальных работ был назначен 27-летний ученый Роберт Гук. В 1658 г. он изобрел и построил воздушный насос, экспериментируя с которым, открыл знаменитый закон газового состояния pV = co s . Cообщение об этом законе с указанием имени автора впервые опубликовал в 1660 г. Р.Бойль в своей книге, и по-видимому, по этой причине, войдя во все школьные и университетские курсы физики, он называется теперь законом Бойля или законом Бойля–Мариотта. Гук имел самое прямое отношение и к открытию другого всеобъемлющего закона физики – закона всемирного тяготения, связанного теперь с именем великого И.Ньютона. К концу жизни Р.Гук сделал около 500 научных и технических открытий. Они составляют основу современной науки, но по разным причинам приписываются другим людям. К ним относятся, например, открытия клеточной структуры растений, красного пятна на поверхности Юпитера,лновой природы света.

Внешняя политика М.Тэтчер

Москва является сегодня регионом России с типичной структурной безработицей, сопровождающей перестройку экономики. Статистика показывает, что за последние 5 лет число занятых в производственной сфере сократилось с 66 до 52 процентов, зато в третичном секторе (рыночной инфраструктуре) число занятых увеличилось более чем в два раза - многие бывшие производственники превратились в мелких, средних и крупных коммерсантов, таких как банковских служащих. Это, несомненно, обусловлено переходом экономики на рыночную ступень. Приложения I. Рисунки Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 Рис.5 II. Таблицы Современная демография. Изменение структуры занятости в отраслях народного хозяйства. Группа отраслей 1990 г. 1995 г. Производственная 66% 52% Социальная сфера 20% 17% Третичный сектор (инфраструктура рынка) 14% 31% ВСЕГО 100% 100% Табл.3 Табл.1. Изменение продолжительности жизни населения. Наименование показателей 1990 г. 1995 г. Средняя продолжительность жизни (лет) 68 64 Разница в продолжительности 11 14 жизни мужчин и женщин (лет) Средний возраст населения 37,5 37,8 Табл.2 Список литературы Районы города Москвы в 1975 году. - М.:Мосгоркомстат, 1976 Районы города Москвы в 1985 году. - М.:Мосгоркомстат, 1986 Административные округа города Москвы в 1995 году. - М.:Мосгоркомстат, 1996 Москвоведение.

Внешняя политика СССР 1939-1941

Представляется интересной норма, согласно которой в случае совпадения границ СЭЗ с границами территориальной единицы республики (город, район) исполнение функций Генерального директора СЭЗ возлагается на главу соответствующей местной государственной администрации. УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ Правовой режим и условия хозяйственной деятельности иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями определяются законодательством об иностранных инвестициях и положениями о свободных экономических зонах. Остановимся на Положении о зоне "Янтарь". В нем говорится о том, что иностранные инвестиции пользуются на территории свободной экономической зоны правовой защитой и что их режим не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим для имущества отечественных юридических лиц и граждан. В Положении также предусмотрено, что не допускается какая-либо дискриминация предприятий с иностранными инвестициями по сравнению с другими действующими в СЭЗ предприятиями (п. 6). Говорится и о том, что нс допускается принудительное изъятие иностранных инвестиций: "Не допускается также секвестр инвестированного имущества, за исключением временного приостановления по решению суда права инвестора на вывоз этого имущества до погашения инвестором своих обязательств" (п. 7). На первый взгляд, включение этих общих положений, повторяющих соответствующие положения российского законодательства (за исключением последнего), представляется излишним.

Внешняя политика Петра I

Аэродром располагает двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2,6 и 2,7 км, шириной 60 м. Пропускная способность аэропорта – 2 млн. пассажиров в год. Водный транспорт не получил распространения в Сирии. Несмотря на наличие внутренних водоемов и рек, в стране практически отсутствует речное водоходство из-за нерегулярности стока и бурного нрава рек. Даже на наиболее полноводном Евфрате речные перевозки осуществляются, в основном, на коротких маршрутах. Собственный морской транспорт, хотя Сирия имеет выход к морю, находится в зачаточном состоянии и состоит, главным образом, из нескольких сухогрузов среднего тоннажа, перемещающихся в пределах средиземноморского бассейна. Функции маломерного флота ограничиваются каботажными перевозками на морском участке от Турции до Ливана. Основной объем торговых экспортно-импортных операций осуществляется через Латакию и Тартус – крупные национальные порты, а также Банияс, используемый как нефтеналивной терминал. Трубопроводный транспорт представлен в первую очередь нефтепроводами для транзитной перекачки сырой нефти из Ирака и Саудовской Аравии к средиземноморскому побережью.

Внешняя политика СССР в XX веке

Далее он продолжил, что на этой магистрали за грузами можно осуществлять компьютерный контроль на всем ее протяжении, вплоть до Владивостока. К тому же, на каждом грузовом контейнере установлена электронная система защиты от воровства. И, само собой разумеется, что железная дорога работает точно по графику даже при морозах минус 60 градусов по Цельсию. «Могут ли этим похвастаться Германия, США или Франция, - подчеркнул министр. - Конечно, одной России не осилить весь грузовой поток. Но мы постараемся взять на себя шестую часть общего грузопотока между Европой и Азией. Эту стратегическую цель преследует также и сотрудничество с концерном «Сименс». Н. Аксененко хочет сегодня подписать с концерном рамочное соглашение, общая стоимость которого составляет «несколько сотен миллионов долларов». При этом идет речь об автоматизированных системах, коммуникационной сети министерства транспорта России, строительстве пассажирских вагонов, электровозов и моторных вагонов» . По большому счету эти заявления можно назвать программными целями новой администрации России. В комплексе с появившимся в середине 2000 года Указом Президента страны, давшим начало строительству тоннеля с материка на Сахалин (продолжение знаменитой стройки № 506-507), договоренностью руководства России и Кореи об объединении железных дорог (см. «Приложения»), заявления Министерства путей сообщения представляются вполне убедительными, чтобы говорить о том, что руководство страны, видимо, выбрало тот «локомотив», который способен «вывезти» Российскую Федерацию из современного тупика.

Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

Оградить "воинников" от алчности купцов, установить государственную регламентацию цен на товары. В Царьграде - " оскуднели и обнищели, а мытари богатели", "суд был неправеден, а торговля - нечиста". У Магмет-салтана: "великую правду в царство свое ввел, и купцем куплею уставил". "Цена была бы всему уставлена", "по цареву указу". 6. Против рабства-холопства. О рабстве: "бог сотворил человека самовластно и самому себе повелел быть владыкою, а не рабом", "кто записывает людей в работу вовеки, прельщают, дъяволу угождают". О холопстве: Царь должен иметь сильное войско. Холопы служат вельможам. Холоп не может быть храбрым воином. "В котором царстве люди порабощены, и в том царстве люди не храбры и к бою против недруга не смелы: порабощенный бо человек срама не боится, а чести не добывает, хотя силен или не силен, и речет так: однако если холоп, иного имени мне не прибудет". Пересветов советует сжечь кабальные книги. Царским судебником 1550 года, было запрещено превращать дворян в холопов. 7. Внешняя политика. Предложение (совет) покорить Казанское царство. "Землица весьма угодная", подобная "подрайской земле угодьем великим".

Внешняя политика России XVIII в.

Некоторые фрагменты дошли благодарая работе в перв пол 19в. Г.Спасского, А.Левшина. Из анализа правовых норм 18-19в, некоторые исследователи считают что Ж.Ж состоял из 7 разделов: 1)Нормы регламентирующие права собственности на пастбища и водоёмы (жер дауы). 2)Нормы,регл-е имущ-е и личные права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и родственников (жесip дауы). 3)Нормы семейно-брачного права. 4)Нормы права, связанные с военным делом и управлением государством. 6)Нормы уголовного права, предусматривающие выплату штрафа – айып 7)Нормы уголовного права, предусматривающие выплату штрафа – кун. 25. Условия принятия казахами Среднего и Младшего жузов Российского подданства. Рез-т договора м у Р и К:протекторат-форма зависимости, при которой протержируемое гос-во Каз-н теряло часть суверенитета (право международных сношений). В обмен Россия обязывалась защищать интересы К от 3х стран.Абулхаир обязывался: 1)защищать Росийск торг-е караваны 2)выплата ясака 3)военная помощь, в случае войны России с 3ми державами.

Внешняя политика СССР в 20-30 гг.

Таким обра­зом, все фракции Собрания стояли за то, чтобы оставить Тьера у власти; вместе с тем, однако, большинство хотело уточнить и ограничить его полномочия. Довыборы в национальное собрание демонстрируют резкое падение популярности монархистов. Таким образом, намечается неизбежный поворот в направлении к парламентской организации власти. Резолюция Собра­ния 17 февраля 1871 года привела к парадоксальному результату. Было признано, что в принципе правит стра­ной Собрание, а Тьер является его исполнителем. Фактически, однако, настоящим правителем являлся этот исполнитель. В качестве главы исполнительной власти, председателя Совета и премьер-министра он один, как гово­рили, составлял все свое правительство. Он по-своему осу­ществлял режим личного правления; это была «диктатура убеждения». Собрание, стремясь поставить Тьера в зависимое от себя положение, приняло 31 августа 1870 года закон, часто называемый «конституцией Ривэ», по имени его глав­ного автора. Этот странный акт, состоящий из преамбулы и двух статей, представлял собой смешение противоречий, что объяснилось компромиссом между сторонниками Тьера и не доверявшими ему монархистами.

Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана

Город, разбогатев, освобождает село, ибо в организме народном все органы находятся в тесной связи, усиление или упадок одного отзывается на усилении или упадке другого. Так было на Западе. Обратимся на восток. Законы развития одни и те же и здесь, и там; разница происходит от более или менее благоприятных условий, ускоряющих или замедляющих развитие. На востоке, в нашей России, мы имеем дело с государством бедным, земледельческим, без развития города, без сильного промышленного и торгового движения, государством громадным, но с малым народонаселением, государством, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную, причем отстаивалось не материальное благосостояние (не избалованы были им наши предки!), но независимость страны, свобода жителей, потому что как скоро не поспеет русское войско выйти к берегам Оки сторожить татар, даст им где-нибудь прорваться, то восточные магометанские рынки наполняются русскими рабами. Государство бедное, мало населенное и должно содержать большое войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых границ. Понятно, что мы должны здесь встретиться с обычным в земледельческих государствах явлением: вооруженное сословие, войско, непосредственно кормится на счет невооруженного.

Внешняя политика СССР в предвоенные годы (30-40ые гг.)

При иррегулярной поклаже хозяйственное назначение и цель договора – прямо противоположны; услугу оказывает принимающий деньги или иные вещи, определенные родовыми признаками. 3 Иски в римском праве. По римским воззрениям, только судебная защита наличного права давала этому последнему настоящую ценность и завершение. Но эта защита не связывалась в представлении римских юристов неразрывно с самим материальным правом. Только в тех случаях, когда орган государства устанавливал возможность предъявления иска (ac io) по делам известной категории, можно было говорить о праве, защищаемом государством. В этом смысле можно сказать, что римское частное право есть система исков (3 С.56). Общее понятие иска дается в Дигестах: "Иск есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование". Рассмотрим основные виды исков известных римскому праву. Их можно классифицировать по нескольким признакам. По личности ответчика делились на вещные иски (ac io es i rem) и личные иски (ac io es i perso am).


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.