Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї Історія розвитку стрілецької зброї Важливим етапом, революційною подією у розвитку зброї та збройної боротьби стало застосування пороху як метального засобу і виникнення вогнепальної зброї. Офіційною датою виникнення вогнепальної зброї, принаймні серед європейських народів, вважається XIV століття. На Русі вперше про неї згадує «Софійський временник» у 1382 р. під час оборони Москви від татар та «Галицький часопис» у 1389 р. У XIV столітті стрілецькою зброєю були гармати, зменшені настільки, що можна було стріляти з руки, їх називали ручницями або гаківницями: знизу виступав гак (мал.   ). Тоді ж з'явилися рушниці з ґнотовим замком: на Заході — аркебузи, на Русі — ручні пищалі (мал. 44). На початку XV ст. в арміях європейських держав стали використовувати досконаліші ґнотові рушниці-мушкети (мал. 45, 46). В Росії мушкети були на озброєнні у стрільців. Велике значення для розвитку стрілецької зброї мав пе-; рехід від ґнотових та кременевих  до колісцевих замків. Ця глад-; коствольна дульнозарядна зброя проіснувала до XIX ст. Перші зразки нарізної зброї були створені ще у XVI ст., але через складність виготовлення на озброєння вони потрапили тільки у 60-х роках XIX ст. Винахід у першій половині XIX ст. ударного замка і капсуля як засобу запалення метального заряду, паперового (у 60-х роках — металевого) унітарного патрона, удосконалення замків і створення затворів дали змогу під час Мілютінської військової реформи переозброїти армію нарізними казеннозарядними карабінами і гвинтівками (гвинтівка Мосіна, мал. 47). Важливим етапом у розвитку стрілецької зброї було створення автоматичної зброї. Вона з'явилась наприкінці XIX ст. Першість у серійному виготовленні і практичному застосуванні належить Росії. У 1913 р. В. Г. Федоров запропонував свій автомат, яким була озброєна рота 189-го Ізмаїльського полку під час першої світової війни (мал. 48). Бурхливий розвиток автоматичної зброї відбувся у роки другої світової війни. Створено велику кількість піс-толетів-кулеметів, автоматів. Найбільше розповсюдження мав пістолет-кулемет Шпагіна (мал. 49). У післявоєнний період на озброєння армії надійшли високонадійні, невеликих габаритів зразки легкої автоматичної зброї: самозарядний карабін Симонова (СКС), ручний кулемет Дегтярьова, снайперська гвинтівка Драгунова (мал. 50), автомат Калашникова АК-47. На, початку 50-х років розпочалась ера автомата Калашникова (мал. 51) — найкращого зразка стрілецької зброї XX ст., модифікації якого є на озброєнні багатьох армій світу, в тому числі і Збройних Сил України. Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні Україна володіє значним інтелектуальним і виробничим потенціалом. Продукція ВПК (військово-промислового комплексу) від ракетоносіїв (балістична ракета «Дніпро») і танків Т-84 до пістолетів визнається іноземними фахівцями однією з кращих у світі. За останні роки було створено автомат «Сорока», який не має віддачі, пістолет-кулемет «Гоблін-1», який на відстані 50 м пробиває 4,5 мм броні. Відомий «Узі» просто не в змозі конкурувати з нашим «Гобліним».

Тому зараз перед сучасними творцями  носями народно традиц стоть нелегке завдання вибору шляху подальшого розвитку фольклору, який би збагачував скарбницю укрансько духовност, а не спотворював , був обAрунтований потребами часу, вдповдно збалансований у всх вимрах. Не менш важливе завдання поста перед дослдниками усно народно творчост: збору ц невичерпно скарбниц, систематизац, класифкац текств, х наукового аналзу, пояснення причин виникнення чи занепаду певних явищ, шляхв розвитку фольклорних жанрв та багато нших аспектв дослдження. W5. Напрями та школи фольклористики Фольклористика як наука пройшла довгий час становлення  розвитку, в ход якого змнювались  засади, мсце серед нших дисциплн та методи дослдження. Внаслдок рзних поглядв на усну народну словеснсть та пдходв до  вивчення з рзних позицй, виник ряд теорй, значна кльксть яких лягла в основу вироблених шкл та напрямв фольклористики. Появ шкл та напрямв передував великий досвд збирання, запису та обробки народних текств, а також дейно-флософськ погляди рзних часв

РЕФЕРАТЫ:

Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

В областях Белоруссии, граничащих с Польшей, принято название "шопка" (от польского "szopka" — сеновал). Вертеп в узком смысле этого слова — народное рождественское представление, разыгрываемое в специальном ящике при помощи стержневых кукол, сопровождаемое пением и диалогами. В широком смысле вертепным представлением может быть названо любое святочное действие об избиении младенцев или Рождестве, исполняемое как куклами, так и людьми. Вертепное действо обязательно должно сопровождаться пением различных религиозных кантов, что отличает его от светской народной драмы живых актеров, которая также могла показываться на Рождество (о русской народной драме см. ). В широком понимании вертеп является частью колядного комплекса4 народных Святок и почти всегда неразрывно связан с разными формами колядования: хождением ряженых со "звездой" (в виде разноцветного фонаря на шесте) или яслями с Младенцем; чтением школьниками рождественских стихотворений "рацей" или ритмизованных диалогов "катехизирующего" характера, пением духовных стихов с целью получения вознаграждения и др.

Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Здесь самое время сказать: "Стоп!" По законам газетно-шарадного жанра, все задачи должны иметь решение. Можно напомнить ученикам (правда, лишь тем, кто это видел сам – даже столь невинное и общедоступное развлечение советского времени знакомо уже не всем) о такой простой вещи – кривом зеркале (или, если хотите, зеркалах) из "комнаты смеха", а то и просто об отражении в блестящих самоваре и чайнике. Законы оптики, кривые зеркала и отражения в них – вот что поможет ученику представить, а вслед за этим и понять историю о нетках. И уж совершенно замечательный эффект производит на детей демонстрация самых простеньких неток на уроке. После этого опыта, когда ребята понимают, о чём говорит им Набоков, тон урока меняется. Случайно (хотя слово "случайно" рядом с фамилией Набокова звучит как "закономерно") попала мне в руки книга Александра Ната (так и просится на язык фраза о созвучии фамилии автора и тех самых "неток") «Свет мой, зеркальце, скажи.» издательства «Карапуз» из серии «Мастерилка» (№ 1, 1997). Детская книжка в шестнадцать страниц о том, как самому сделать то, что Набоков назвал "нетками" (конечно, этого слова в книге нет!). А может быть, такое развлечение действительно существовало во времена его юности? Итак, для того чтобы увидеть настоящую нетку, нам нужен металлический отполированный цилиндр (в книжку вложен кусочек фольги, который можно свернуть в виде цилиндра, соединив скрепками).

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Механизм повреждения гепатоцитов различен при ВГ различной этиологии. При ВГА происходит непосредственное воздействие вируса, проникшего в клетку, размножение вируса приводит к её гибели. В случаях ВГВ главная роль принадлежит иммунным реакциям ­ иммунный цитолиз с участием Т-лимфоцитов-киллеров, в дальнейшем ­ антителозависимый иммунный цитолиз, аутоиммунные реакции. При ВГС многие механизмы сходны с таковыми при ВГВ, но HCV способен, в отличие от HBV, и сам вызывать цитопатогенное действие, подобно HAV. Кроме того, велика роль аутоиммунных реакций, а вот антителозависимый иммунный цитолиз выражен слабее. Вирус гепатита D оказывает прямое цитопатогенное действие, иммунное воспаление слабо выражено, что и объясняет отсутствие эффекта от применения иммуносупрессивных препаратов. При ВГЕ, как и при ВГА, преобладает непосредственное цитопатогенное действие вируса на клетку, но холестазы и железистая трансформация клеток встречаются чаще. В норме гепатоцит живет до 150 дней, выполняя огромное количество различных химических реакций. Он принимает самое активное участие в белковом (расщепление белков, синтез альбуминов, многих факторов свертываемости крови, ферментов, отдельных фракций глобулинов и др.), углеводном (промежуточный обмен углеводов, обеспечение энергетических трат организма за счёт мобилизации глюкозы и др.) и липидном (превращение жиров в энергетический материал, синтез липидов клеточных мембран и т.д.) обмене. Печень также участвует в пигментном обмене, синтезе и усвоении многих витаминов, синтезе и гидролизе ряда гормонов, обезвреживании эндо- и экзотоксинов, обмене микроэлементов и др.

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Отрыжка и рвота застойным содержимым появляются иногда лишь на 3-4-й день заболевания. Некроз кишечной стенки при непроходимости может быть вызван как непосредственным нарушением кровотока при странгуляции, так и снижением кровообращения в стенке кишки в результате повышения внутрипросветного давления в приводящей петле. При повышении внутрипросветного давления выше 60 см вод. ст. полностью прекращается кровоток в подслизистых сосудистых сплетениях, результатом чего является некроз кишки. Изменения кровообращения и дегенеративные изменения слизистой оболочки распространяются проксимальнее макроскопически видимой зоны кишки на 40-60 см. Диагноз кишечной непроходимости ставят на основании анамнеза (операции на органах брюшной полости), данных объективного исследования (вздутие живота, асимметрия, видимая на глаз перистальтика, усиление перистальтики кишечника на высоте приступа схваткообразных болей) и рентгенологических данных. Рентгенологическая диагностика острой кишечной непроходимости. Уже через 6 ч от начала заболевания имеются рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Почему-то наши изобретатели думают, что вся их задача сводится к тому, чтобы что-то придумать и все. А надо бы, еще было оценить перспективность и окупаемость проекта, соотнести его преимущества по сравнению с имеющимися аналогами. Это самое глубокое заблуждение, которое, вероятно, возникло и сформировалось в Советскую эпоху, когда каждому гражданину нужно было знать "свое место", и запрещалось "совать нос не в свои дела". Поскольку мы теперь развиваем и учимся развивать рыночные отношения, этот менталитет нужно ломать, поскольку он не совместим с рынком и капиталистической системой развития. Ломать свой характер тяжело, особенно тем изобретателям, которые прожили в ритме жизни социалистической действительности не одно десятилетие. Но иного выхода нет, если хотите реализовать свое изобретение. Второе и не менее важное препятствие состоит в наличии в сознании изобретателя боязни и страха, за то, что украдут его идею. Причем основной страх лежит перед зарубежным инвестором. В принципе, с определенной точки зрения эта боязнь правильно обоснована. Бояться нужно тем, у кого идеи находятся в стадии проекта (не запатентованы) и могут быть легко украдены и реализованы на стороне.

Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Попробуем порассуждать без эмоций. Актив и пассив "Хорошая смерть" может быть активной и пассивной. При активной эвтаназии врач вмешивается в жизнь пациента, действуя по просьбе больного и ускоряя данным вмешательством его смерть. Как правило, пациент при этом страдает от неизлечимого заболевания и близок к естественной кончине. При пассивной эвтаназии врач сам не вмешивается в жизнь пациента с целью ускорения его смерти, но и не оказывает по просьбе больного, необходимую помощь для продления жизни. Следует отметить, что пассивная эвтаназия разрешена во многих странах мира, например, в Швейцарии, Австралии, в некоторых штатах США (Орегон). И в том, и в другом случае ключевым моментом является "просьба больного". То есть эвтаназия - дело сугубо добровольное, так как недобровольная эвтаназия с юридической точки зрения есть самое настоящее умышленное убийство. Однако грань между активной эвтаназией и убийством тоже очень тонка. Именно поэтому право человека на "хорошую смерть" при непосредственном участи врача является предметом самых ожесточенных дискуссий. Тем не менее, активная эвтаназия разрешена в Голландии и Бельгии.

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Практическое в жизни общества определяет духовное. Но и в самой практике Маркс выделяет определяющую форму деятельности–материальное производство, которое тем самым становится основой функционирования и развития общества в целом. Закон определяющей роли материального производства имеет различные проявления. Прежде всего, он связан с особой значимостью продуктов такого производства. Прежде чем быть способным заниматься политикой, наукой или искусствам, люди должны есть, пить, одеваться, потребляя то, что создаёт материальное производство. В результате все виды деятельности, а не только духовная вынуждены подстраиваться под требования материального производства, служить средством его оптимизации, постоянного развития и совершенствования. Так приоритетной целью и внутренней и внешней политики любого дальновидного правительства является создание и поддержание необходимых условий для нормальной работы материального производства. Очевидно, что ни один политик не в состоянии контролировать ситуацию в обществе, в котором нарушена такая нормальная работа, являющаяся важнейшим гарантом политической стабильности.

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

По мнению ряда историков (например, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гумилева), агрессивная политика Хазарского каганата нарушала торговые связи между южными и северными регионами, населенными русами (этнической группой, составившей основу будущего великого народа). Это послужило поводом для “призыва варягов из-за моря”, акции, о которой упоминает древнейшая летопись, и которая стала начальным моментом отсчета истории русской государственности (862 г.). Пришедший из Фрисланда Рюрик со своей дружиной обосновался на Ладоге и позже в Новгороде. Это наступление было развито силами русско-шведских отрядов, дошедших до Киева, вышедших на Тамань для соединения с русскими силами на Юге, а затем напавших на Константинополь. Через несколько лет преемник Рюрика Олег установил в Киеве собственное, независимое от северного (варяжского) влияния правление. Киев стал укрепляться как центр, контролирующий водный путь по Днепру (“из варяг в греки”). Киев и Новгород представляли два независимых политических образования, в каждом из которых формировалась собственная государственность. Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся в опору нового государственного образования, на периферии которого стали возникать опорные центры-погосты.

Класифікація нервової системи та її будова

1. Становление древнерусской государственности. Гос-во Киевская Русь. Историю древнерусского гос-ва можно разделить на 3 этапа. 1- время длительного собирания восточнославянских земель(80-е года IX-конец X в.); 2- время существования относительно единого Киевского раннефеодального гос-ва (со времени Владимира 1 до начала распада на независимые княжества-до 20-х годов XIII в.); 3- господство феодальной раздробленности (20-е г. XII в. до монгольских нашествий 30-40-х г) Киевская Русь одно из крупнейших государств Средневековья IX-XII вв. В отличие от других стран, как Восточных, так и Западных, процесс формирования государственности имел свои специфические черты - пространственные и геополитические. В ходе своего становления Русь приобрела особенности как Восточных, так и Западных государственных образований, поскольку занимала срединное положение между Европой и Азией и не имела ярко выраженных естественных географических границ. Фундаментом восточнославянской государственности были догосударственные объединения - племенные княжества, созданные на основе больших и маленьких союзов племен.

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

План 1. Введение. 2. Краткая характеристика круп. 3. Блюда из гречневой крупы. 4. Товароведческая характеристика сырья. 5. Схема приготовления блюда. 6. Технологи приготовления. 7. Правила подачи блюд. 8. Техника безопасности работы на оборудовании. 9. Примерный перечень необходимой посуды. 10. Технологические карты. 11. Заключение. 1. Введение. Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Значительная часть этих веществ “сжигается” (окисляется) в организме, в результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной деятельности внутренних органов (сердца, дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной системы и т.д.) и особенно для выполнения физической работы. Кроме того, в организме постоянно протекают созидательные, так называемые пластичные процессы, связанные с формированием новых клеток и тканей.

Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Встречались они и на квартире В. Я. Виленкина (Курсовой переулок, 15). Из дневника Виленкина: «16 июля 1961. В воскресенье (.) у меня: Ахматова, Елена Сергеевна Булгакова, Нина Дорлиак и Д. Н. Журавлев. Обед». С осени 1965 г. Ахматова снова в Москве. У нее возникла болезнь сердца, ее положили в клиническую больницу им. С.П.Боткина, известную в просторечии как Боткинская больница (2-й Боткинский проезд, 5). Она рассказывала В. Я. Виленкину, что весной 1952 г. навещала здесь Б. Пастернака. На площадке лестницы у окна он говорил ей о том, что не боится смерти. Через 8 лет в той же палате лежала она. В.Я.Виленкин пишет: «В январе 1966 года я увидел ее больничной палате — как оказалось потом, в последний раз. Она уже давно лежала в Боткинской больнице, очень медленно поправлялась после очередного инфаркта. (.) Ни на что не жаловалась, с благодарностью перебирала всех, кто о ней заботится». Ахматова была выписана из больницы в конце февраля 1966 г. Через несколько дней она поехала в подмосковный санаторий, где 5 марта 1966 г. ее не стало. Москвичи прощались с Ахматовой 9 марта в ритуальном зале Института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. На Большой Сухаревской площади, 3 находится ансамбль бывшего Странноприимного дома Шереметева, сооруженного в 1794— 1807 гг. по первоначальному проекту Дж.

Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Если мы проводим идентификацию групп с различным средним, наличие кореляции не исключено, но возможно другое объяснение взаимосвязи, чем вытекающее их эксперимента. Отсутствие связи при нулевом коэффициента Пирсона означает всего лишь отсутствие линейной связи. Дисперсия суммы и разности переменных Предсказание и оценивание Переменная, которую мы хотим оценить называется зависимой переменной или откликом , обозначим ее через y. Переменная которую мы используем для оценки называется независимой переменной или фактором, ее обозначим через x. Конкретная характеристика (переменная x) имеющаяся в нашем распоряжении, позволяет получить до проведения эксперимента значение y, зависимой переменной. Мы получаем используя xi и коэффициенты b1 и b0. Даже при наилучшем линейном предсказании, предсказание будет отличаться от реального yi на какую-то величину, которую мы назовем ошибкой оценки и обозначим ei: Точность предсказания зависит от того, насколько удачно подобраны коэффициента b1 и b0. Критерием успешности подбора коэффициентов является минимальная величина суммы квадратов всех ошибок оценки – критерий наименьших квадратов Другой критерий: . Этот критерий приводит к медианой линии регрессии.

Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

Отсутствие реакции на перемену среды учреждения не всегда, таким образом, означает хорошую способность, к адаптации, но зачастую представляет, наоборот, отсутствие до этого какого бы то ни было установления эмоцио- нальных связей. (39, с.16). М.Домборска производила тщательное исследование грудных детей, которым она руководит в течение целого ряда лет, причем она проводила это исследование в нескольких аспектах. При начальном наблюдении /1957/ за детьми из учреждений и за детьми из семей, обследованных по тесту Гезелла, она установила следующее. До 3 месяцев дети из учреждения для грудных детей по сравнению с детьми из семей не отставали. Во втором квартале задержка развития начинает проявляться, главным образом, в моторике, однако уже и в подготовительной фазе речи. После 6-го месяца дети из учреждений отстают в сидении, однако больше всего бросается в глаза задержка речи. Физическое состояние детей из учреждения в основном благоприятное, но они все же меньше прибавляют в весе, особенно во 2 и 3 кварталах, причем у них бывает больше респираторных инфекций, в частности длительно продолжающиеся типичные насморки.

Газові мережі: класифікація та їх трасування

События московского восстания, возможно, инспирированного умелой агитацией политических противников Бельского привели к его отставке и ссылке в Нижний Новгород.   Борьба развернулась между наиболее серьезными политическими противниками – Борисом Годуновым и боярской партией князей Шуйских. К Годунову примыкали Романовы, сыновья скончавшегося в 1586 г. Н.Р.Юрьева, а сторону Шуйских держал престарелый князь И.Ф.Мстиславский. Мстиславский вскоре был вынужден удалиться от дел и принять постриг, а его место в Думе занял его сын князь Федор Иванович – человек, лишенный честолюбивых устремлений и политических амбиций и потому не опасный для Годунова. Шуйские собирались нанести удар по основной опоре влияния Годунова: в 1586 г. Шуйские, заручившись поддержкой митрополита Дионисия и епископа крутицкого Варлаама обратились к царю с тем, чтобы он «чадородия ради», постриг свою жену Ирину Годунову в монахини, а сам вступил бы во второй брак. Это движение сопровождалось крупными волнениями в Москве. На стороне Шуйских выступили видные московские купцы. В инструкции к послам, отправлявшимся в Речь Посполитую было велено отвечать на возможный вопрос о московских волнениях – «в Кремле городе в осаде сидели и сторожи крепкие учинили. того не бывало: то нехто сказывал негораздо, бездельник: от кого – от мужиков в осаде сидеть?».

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Последним царским генералом, назначенным главным начальником Москвы 2 октября 1915 года, был командующий войсками Московского военного округа генерал от артиллерии Иосиф Мрозовский. Ю.В.Климаков напечатал о нем в "Московском журнале" очерк "Февральская революция в Москве" (1997, № 3). 28 февраля 1917 года, когда в городе начались беспорядки и демонстрации, генерал Мрозовский объявил осадное положение и не снимал его, несмотря на приказы новой власти из Петрограда. Тем не менее в результате измены солдат запасных батальонов московского гарнизона власть перешла к Комитету Государственной Думы. 2 марта 1917 года главный начальник Москвы был арестован и. бесследно исчез. На этом история московского генерал-губернаторства заканчивается. Командовать войсками округа назначаются верные Февральской революции полковники: Грузинов, Верховский, Рябцев. Каждый "покомандовал" по два месяца. Кадровые генералы больше никогда Москвой не управляли. Главой исполнительной власти в Москве теперь является мэр. И хотя в России снова появились губернаторы (в том числе и в Московской области), они - выборные руководители и с дореволюционными военными и гражданскими губернаторами имеют мало общего.

Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

Дальнейшие события российской истории помешали воплотить в жизнь архитектурный замысел Р.И.Клейна (помимо строительства храма и музеев, вокруг кладбища предполагалось соорудить подобия фортов, на которых установить орудия), но захоронения продолжались. Авторы первого, вышедшего в наше время, биографического словаря по Братскому кладбищу (1)  приводят сведения о 355 упокоенных на кладбище, не считая жертв красных расстрелов в 1917 г. В соответствии с Положением о Московском Братском кладбище, оно официально получило статус Всероссийского памятника Великой войны. Судьбы описанных мемориалов сложились по-разному. Мемориальный комплекс у Кутузовской избы получил дальнейшее развитие при советской власти, превратившись по существу в центр притяжения для московских памятников и меморий 1812 года. Именно здесь соорудили новое здание Бородинской панорамы (1962г.), образовав специальный одноименный музей, где помещено отреставрированное полотно Ф.Рубо; здесь, как отмечалось, установили новый обелиск 300-м воинам Бородинского сражения, похороненным когда-то на Дорогомиловском кладбище (см. выше); здесь появились бюст М.И.Кутузова (1958г., ск. Н.Томский), а затем и долгожданный памятник полководцу (1973 г., ск. НТомский). Сегодня комплекс находится в ведении Музея-панорамы «Бородинская битва».

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

В дальнейшем работы выполняют в том же порядке. После посадки деревья и кустарники нуждаются в обильной поливке. При посадке хвойных и некоторых лиственных деревьев необходимо улучшить механический состав кубанских черноземов, примешивая в почву для ям до 25- 30 процентов крупнозернистого речного песка. Садовые земли—для выращивания цветов. Садовые земли бывают: листовая земля, дерновая земля. Применяются органические (навоз, помет, компост) и минеральные удобрения. Основная обработка почвы производится осенью.4 Ассортимент деревьев и кустарников, цветов, применяемых для озелененияПлоскостные элементы насаждений—лужайки, поляны, участки, занимаемые газоном, цветники. Объемные элементы—деревья и кустарники. При озеленении сквера, прилегающих территорий были применены следующие породы деревьев: А) древесные породы Дуб черешчатый—образует мощные деревья высотой до 40 метров. Крона мощная, кора—от серого до бурого оттенка. Декоративные формы: пирамидальная, плакучая, шаровидная. Деревья типичной формы дуба пригодны в качестве солитеров и при формировании чистых и смешанных групп.

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Приемы сопоставления и противопоставления помогают правильному обобщению формируемого понятия, предупреждают смешение. Таким образом, при ознакомлении учащихся с новым теоретическим материалом (вводя понятия, раскрывая свойства, связи) учитель через систему упражнений подводит детей к обобщению. Обобщение выражается в речи: ученики формулируют соответствующий вывод. Важно, чтобы ученики сами сформулировали вывод. Это покажет учителю, что они пришли к обобщению. В последнее время большой популярностью пользуется методика В.В. Давыдова. Давыдов В.В. считает возможным открытия учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает возможным открытие учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает, что понятие у младших школьников должны формироваться дедуктивным путём.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Это новое соотношение является более совершенным для обеих стран по сравнению с соотношением обмена в условиях самообеспечения, показанного прямыми производственных возможностей каждой из стран. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как пшеницы, так и кофе, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продуктов (точки A' и B’ против A и B на рис. 2а и 2б). Эти показатели сведены воедино в таблице 4, которая заслуживает внимательного изучения. Таблица 4 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (гипотетические данные; т) Стран (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(1) а Объем Объем Объем Объем после производства производства экспорта (—) торговли Выигрыш от до после и импорта специализаци специализаци специализаци ( ) и и торговли и и США 18 пшеница 30 пшеница —10 пшеница 20 пшеница 2 пшеница 12 кофе 0 кофе 15 кофе 15 кофе 3 кофе Брази 8 пшеница 0 пшеница 10 пшеница 10 пшеница 2 пшеница лия 4 кофе 20 кофе —15 кофе 5 кофе 1 кофе Тот факт, что точки А 'и В' отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, необычайно важен.

Класифікація надзвичайних ситуацій

А все началось с того, что правительство России, ссылаясь на торговый договор с Великобританией 1856 г., сделало в 1858 году через свое посольство в Лондоне запрос относительно создания российских консульств в различных колониях Британской империи и, прежде всего, в портовом индийском городе Бомбее. За этим последовала многолетняя переписка и изнурительные переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами враждующих в те времена империй на Востоке, пытавшихся тем не менее найти компромисс с помощью уступок и обещаний, в частности, в случае открытия российского консульства в Бомбее, британские власти взамен получали возможность открыть свое консульство в Закавказье, в первую очередь, в Тифлисе (нынешнем Тбилиси). В 1876 году вице-король Индии в своей телеграмме статс-секретарю в Форин Офис в Лондоне не возражал против создания российского консульства и даже считал, что таковое могло бы принести “определенные преимущества”. Однако, в дальнейшем сменявшие его новые вице-короли, отличавшиеся патологической русофобией, сумели убедить Лондон в обратном, и несмотря на бесчисленное количество письменных и устных напоминаний из Санкт-Петербурга английское правительство пошло на попятную, соглашаясь даже на то, чтобы закрыть уже созданное к этому времени консульство Великобритании в Тифлисе.

Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

Вряд ли это было упущение авторов, вызванное спешкой или атмосферой выходного дня. В целом первая реакция на «план Шумана» была спокойной. Тот же тон характерен для аналитических материалов МИДа в последующий период. Обострение международной обстановки в связи с началом войны в Корее вызвало некоторое увеличение записок и справок по вопросу о «ремилитаризации Западной Германии», однако на первом месте в них фигурировали цифры (крайне противоречивые и малообоснованные) о немецких «военных формированиях» и о военном производстве, фамилии «бывших гитлеровских генералов», используемых в качестве «советников» западных оккупационных властей, факты о репрессиях против коммунистов и т.д. Не делалось никакого различия между «атлантизмом» и «европеизмом»; характерной была формула о «вовлечении ФРГ в "европейское содружество", т.е. в Североатлантический пакт», причём по труднообъяснимой логике в первую очередь критика обращалась против «Европейского Совета» (правильно «Совет Европы». — А.Ф.), который занимался чисто гуманитарными вопросами, и лишь во вторую, невнятной скороговоркой — против планов экономической интеграции (впрочем, сам такой термин ещё не употреблялся).

Класифікація отруйних речовин

Это были замёрзнувшие мученики Шипки Замёрзнувшие потому, что о них никто не думал, потому что их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам не было дела до этих сотен наших тружеников”. Аналогичная картина наблюдалась и в других частях Шипкинского отряда. За период обороны боевые потери составили 4 тысячи человек, а потери госпитализированными больными и обмороженными за то же время—около 11 тысяч человек. Основные причины потерь заключались в бездушном отношении к солдату царских генералов. В штабе Дунайской армии мало интересовались тем, что происходило на Шипке. Царь и его приближённые ничего не предприняли, чтобы облегчить участь русских героев. Военный министр Д.А. Милютин мог лишь с горечью записать в дневнике о неутешительном положении на Шипке: “ в горах уже выпал снег, а наши бедные солдаты совершенно оборваны”. И хотя русские солдаты испытывали невероятные лишения, в донесениях Радецкого главнокомандующему неизменно повторялась успокоительная фраза: “На Шипке всё спокойно”. Она навела художника В.В. Верещагина на мысль написать картину. Живописец изобразил одинокую фигуру часового в шинели и башлыке, замерзающего под снежным бураном. “На Шипке всё спокойно ” Список используемой литературы: 1.

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Для этого в удобных местах, чаще всего в углах, нишах, у глухих стен банкетного зала, устраивают бары. Количество их зависит от числа участников банкета и площади банкетного зала. При отсутствии специальных буфетных стоек для бара ставят обычные столы, накрывают их толстой тканью и скатертями, спуская их к полу, как при накрытии банкетного фуршетного стола. Длина такого стола 2 — 4 м, ширина 1 —1,5 м. В центре стола-бара устраивают витрину: выставляют напитки в бутылках (этикетками в зал) и кувшинах, крюшон-ницу. Здесь же должен быть термос или иная посуда с пищевым льдом, приборы для открывания банок и откупоривания бутылок, салфетки и небольшой поднос для подачи 1 — 5 рюмок. На столе-баре располагают группами рюмки, бокалы, стопки для напитков. Для удобства работы бармена более высокую посуду ставят ближе к торцам стола, а низкую — к центру. Напитки наливает буфетчик-бармен, который стоит за баром. Для лучшей организации работы возле него справа должен быть небольшой столик с напитками в бутылках и кувшинах.

Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

Потом между хозяином и гостем происходила не­торопливая беседа на возвышенные темы, в ходе которой гость оценивал убранство чайной комнаты, достоинства утвари и т.п. Иногда после «густого чая» произво­дилась дегустация «жидкого чая» (усутя). Коитя готовился в одной чашке, кото­рую гости передавали друг другу по очереди, отпивая по нескольку глотков. Когда же подавали усутя, каждый гость выпивал чашку до дна, после чего хозяин мыл ее и наполнял чаем для следующего гостя. После окончания церемонии хозяин мог предложить гостям некоторые чайные принадлежности для более при­стального рассмотрения. Когда хозяин, убрав все чайные принадлежности, молча кланялся, церемония считалась оконченной. В общей сложности она продолжалась около часа. Рикю изложил основные правила чайной «филосо­фии». Их четыре: Ва (Гармония), Кэй (Почтительность), Сэй (Чи­стота), Дзяку (Спокойствие). Ва — сама атмосфера чайной церемонии. Когда вы подходите к чайному домику, видите мшистые камни, заросший водоем — вольную природу, которой человек не навязал себя. Чайный дом с соломенной крышей, подпорками из неотесанного дерева или бам­бука — естественное продолжение сада.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.