Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Взагалі, Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким життям країни, тримав тісні зв’язки з цілим рядом письменників, журналістів, науковців. Ніхто в Полтаві краще за нього не знав пам’яток старовини, ніхто краще не розбирався в українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав вченим – історикам і етнографам – Б.Бантиш-Каменському, авторові кількатомовної “Истории Малой России”, І.Срєзнєвському, В.Пассекові. Зокрема слід відзначити близькість українського поета до декабриста М.М.Новикова, який служив управителем канцелярії полтавського генерал-губернатора. Один із організаторів товариства “Союз благоденства”, палкий прихильник республіканського ладу, М.М.Новиков увів Котляревського в засновану ним масонську ложу “Любов до істини”, очевидно, підготовляючи його до вступу в товариство. Поруч з Пестелем, Рилєєвим, Муравйовим-Апостолом, Бестужевим-Рюміним М.М.Новиков був одним із видатних діячів декабристського руху, і його, коли б не передчасна смерть у 1822 році, напевно, теж не минула б найсуворіша кара царя. Невідомо, наскільки глибоко розкрив Новиков перед Котляревським мету й завдання декабристів, як поставився письменник до їх програми, але і характер громадської діяльності і творчість Котляревського свідчать про те, що ідеї дворянських революціонерів були йому не чужими. Знаменним є й те, що українського письменника у 1821 р. було обрано почесним членом “Вільного товариства любителів російської словесності”, в якому на той час керівну роль відігравали поети-декабристи і літератори, ідейно близькі до них – Ф.Глінка, К.Рилєєв, М.Бестужев, О.Бестужев, М.Гнєдич, А.Корнілович. Звичайно, вплив ідей декабризму відбився на творчості Котляревського (це виявилося у щирій симпатії до простих людей, в засудженні жорстокості кріпосників, у викритті зловживань чиновників тощо), проте не можна твердити, що письменник стояв за революційний характер оновлення суспільства. У своїх суспільно-політичних поглядах він залишався на позиціях поміркованого просвітительства, надіючись на мирне розв’язання соціальних суперечностей. В ці роки Котляревський майже безвиїзно живе в Полтаві. У 1827 р. йому довелося зайняти ще й посаду попечителя “богоугодных заведений” (так називалися тоді лікувальні заклади і богадільні). І на цій службі він виявив себе простою, щирою, гуманною людиною. Як показують свідчення сучасників, будинок Котляревського намагалися відвідати всі проїжджаючі через Полтаву. Письменник теж любив бувати в сім’ях жителів Полтави, завжди тепло й щиро розмовляв з людьми. Жив Котляревський скромно і просто. “Під скромною простотою українця, - пише його біограф С.П.Стеблін-Камінський, - Котляревський приховував найпіднесенішу душу, доступну всім благородним почуванням. подавав тим, що зверталися до нього, добрі й корисні поради і по змозі допомагав, покриваючи всі дії своєї доброчинності присмерком таємниці. Він любив бувати в товаристві, був люблений і шанований у вищому колі і в середньому; був душею всякої бесіди, особливо дружньої, мав чудовий дар розповідати розумно й весело, часто вживав алегорично, завжди до речі і з вигадливістю, приказок і різних місць з книг.

Реферат арацювали: Ю.Марченко, П.Хегай. Вступ Іван Петрович Котляревський – класик нової української літератури – автор перших, справді національних творів – нев’янучої “Енеїди” і безсмертної “Наталки Полтавки”, поява яких знаменувала собою початок нової доби в історії нашої культури. Котляревський був талановитим національним поетом і драматургом, що в своїх книгах, написаних живою народною мовою, виступив яскравим самобутнім співцем рідної землі, підніс ряд гуманних ідей на захист простих людей з народу і гостро засудив паразитизм, неуцтво, розбещеність панівних верств феодально-кріпосницького суспільства. Звернувшись до народного життя і народної мови, ввівши їх у свої твори, Котляревський спрямував українську літературу на нові шляхи – становлення і розвитку національної літератури. Саме тому йому, як найбільш талановитому із попередників основоположника нової української літератури Т.Г.Шевченка, й належить одне з найпочесніших місць у літературі першої половини ХІХ ст. Біографія письменника Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня (29 серпня  ст. ст.) 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом в Полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою й пройшли дитячі та шкільні роки Котляревського в обстановці, дуже близькій до сільської. З будиночка Котляревських відкривався чарівний краєвид: тиха, спокійна річка Ворскла, оспівана в багатьох піснях, стародавній монастир, собор, потопаючі у вишневих садках невеликі будиночки. Полтава в ті часи була спочатку “полковим” містом, а потім (з 1796 р.) стала повітовим центром Малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію і Полтава стає її центром, місто починає зростати і впорядковуватися. Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Відомо лише, що в 1780 -1789 роках він перебуває у Полтавській духовній семінарії, де учителями були колишні вихованці Київської академії і Харківського колегіуму, які в навчанні й вихованні дотримувалися ще старих схоластичних традицій. Дуже багато часу приділялося вивченню латинської мови. Котляревський протягом якихось 5 років знайомився в оригіналі з кращими творами римської літератури, зокрема з “Енеїдою” Вергілія. Але в семінарії під впливом віянь нового життя поруч з старими, мертвими мовами запроваджується вивчення російської, французької та німецької мов. Семінаристи вивчають також твори російських поетів ХVІІІ ст. – Ломоносова, Сумарокова, Тредіаковського, що, звичайно, не могло не збудити в них інтересу й до сучасної російської літератури. Все це мало вплив на початок літературної діяльності Котляревського, на його захоплення віршуванням. Як свідчить перший біограф письменника С.П. Стеблін-Камінський, Котляревський ще в юному віці “мав пристрасть до віршування і вмів до всякого слова майстерно добирати рими, дотепні і вдалі, що товариші його по семінарії прозвали “рифмачем”. 1789 р. Котляревський вибуває з семінарії, не закінчивши її повного курсу. Хоч точних пояснень причин залишення ним семінарії немає, але, напевно, життєрадісного, жвавого юнака ніяк не приваблювала кар’єра церковнослужителя.

Одного з них, Михайла Данищука, впіймав за руку, коли той рився в шухляді стола в його кабінеті. Колишній дільничний міліціонер перейшов на кагебистські хліби. Осип добряче напоїв стукача й той розповів про свою таємну діяльність. Ні Данищукові, ні іншим «засвітленим» донощикам Томенчук не віддячував злом. Тим паче, що некваліфіковані конфіденти не могли виявити жодної «крамоли» в роботі досвідченого розвідника-конспіратора, який успішно працював у ворожому оточенні – німецькому, угорському, польському, московському. При керівництві заводоуправління будматеріалів працювало чимало порядних людей. Зиновія Маніва на посаді головного інженера замінив Іван Блюс. Свідомий українець із Тернопілля, він надто рано пішов із життя, опромінившись під час служби в армії. Багато років пост голови заводського комітету профспілки займав Дмитро Первусяк із недалеких Семаківців. Чесного, щирого, завжди веселого голову комітету недолюблював секретар парторганізації Григорій Іванович Горбул, відставний полковник-танкіст, чи то за повагу колективу, чи за незмінну вишиванку… Працюючи завідувачем відділу, Осип Томенчук нерідко давав директорові Зиновію Маніву поради, до яких той із вдячністю прислухався

РЕФЕРАТЫ:

Життєдіяльність личинок волохокрильців

Однако, попав под перекрестный огонь, вынуждены были отступить под прикрытием Суздальского и Углицкого полков. Наступление союзных войск было остановлено лишь усилиями Волынского полка, гусар и казаков. Однако потери русских войск были столь велики, что они были вынуждены отступить к Севастополю. Основные причины поражения русской армии следующие. Двойное превосходство противника в силах, важное преимущество в вооружении, неиспользование русскими войсками всех средств фортификации в целях возможного усиления позиции, недостаточность разведки, не выяснившей возможности обхода левого фланга, отсутствие наблюдения за флангами и за движением неприятельских колонн и, наконец, разрозненность в действиях частей нашего боевого порядка, не имевших общего руководства и предоставленных самим себе. Союзные войска, также понеся большие потери, отказались от их преследования. Всего в сражении на Альме союзники потеряли 4 300, русские — 5 700 человек. Сражение показало полное преимущество нарезного оружия (штуцеров) и рассыпного строя легкой пехоты перед гладкоствольным оружием, сомкнутыми колоннами и развернутыми линиями, использовавшимися в боевых порядках русской армии.

Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

Азиний Поллион, наоборот, примыкал к легальной оппозиции и славился как оратор, драматург и историк. 3. Публий Вергилий Марон родился в 70 г. до н. э. в Северной Италии, в деревне Анды, около Мантуи. Образование получил в Кремоне и в Риме. Однако уже в 42 г. он вернулся домой, так как не был расположен к городской жизни, а любил простую жизнь в глухой провинции. В 41—40 гг. его имение было конфисковано цезарианцами. Мировую славу доставило Вергилию его большое произведение — героическая поэма «Энеида». В «Энеиде» Вергилий изображает прибытие Энея со своими спутниками после падения Трои в Италию для последующего за этим основания римского государства. Вся эта мифология, однако, не дана в «Энеиде» полностью, так как основание Рима отнесено к будущему и о нем даются только пророчества. Созданные Вергилием двенадцать песен поэмы носят следы неполной доработки (так, например, некоторые стихотворные строки остались недоконченными). Имеется целый ряд противоречий и по содержанию. Вергилий не хотел в таком виде издавать свою поэму и перед смертью велел ее сжечь. Но по распоряжению Августа, инициатора этой поэмы, она все же была издана после смерти ее автора. 4. Тибулл и Проперций. Талантливым римским поэтом-элегиком I в. до н. э. был Тибулл. Он родился в богатой семье всадника около 55 г. до н. э., а умер в 19 г., в один год с Вергилием.

Життя та творчість Олеся Гончара

Екимов всячески пытается сгладить ситуацию и показывает нам, что Алик так попадает под влияние Тимофея именно с ним рыбалит, разговаривает, доверяет мысли и тайны. Тимофей же и тянется и боится этого молодого хозяина с одной стороны Тимофей шокирован, что этот подросток в свои годы не знает детства, не учится и очень хорошо доказывает правильность своего выбора: “Э-э, - махнул рукой Алик,-поставят отметки, некогда учиться. Хозяйство. Кто будет отцу помогать?” Или фраза, которую сказал Алик в ответ Тимофею на то, что тот заметил, что его сыновья учёные. “Выучились, а ты у нас несёшь! Почему так?!” На этот вопрос не может ответить даже сам писатель. Его хутор перешёл в руки иноверцев и с этим он ничего не может поделать. Ещё один сюжетный план в повести занимает бомж Чифир. Когда-то у него было другое имя, но он его забыл. Когда-то у него была семья- жена, дочери, но он их тоже пытается забыть. Что же нам напоминает этот образ? Это Холюша наоборот- выродившийся, запившийся. Он олицетворяет смерть всего самого лучшего в хуторе.

Життя та творчість Миколи Лисенка

Сюда не в коем случае нельзя отнести бензиновые пневмонии. Это пневмонии, вызванные аспирацией кислого желудочного содержимого, вместе с которой проникает различная флора. 4. Пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция и т.д.). Актуальность проблемы.Заболеваемость: по академику А.Г. Чучалину (главный пульмонолог МЗ РФ) - от 3 до 8 на 1000 населения, по данным Европейского респираторного общества и американского торакального общества- 4.7 - 12. По этому критерию трудно говорить, потому что обращаемость разная, диагностируют пневмонии не у всех. Смертность - достаточно надежный показатель - 2-3% в целом. При определенных формах пневмоний, особенно так называемых госпитальных вторичных, достигает 50-60%. Частота встречаемость и уровень клинической диагностики пневмоний по данным аутопсий в стационарах Санкт-Петербурга за период 1993-1995 - 15633 аутопсий. В достаточно большом проценте случаев пневмония не диагностируется. Причины гиподиагностики пневмоний: объективные - кратковременность пребывания в стационаре, тяжесть состояния - 50-60%, субъективные - как правило, неправильное трактование рентгенологической картины в легких. Этиология. Различна в зависимость от патогенетического варианта пневмонии.

Життя і діяльність О. Конта

Конкурентное репозиционирование Траут Дж., Райс Э. Рано или поздно наступает время заполнения всех и всяческих лакун. Когда в каждой товарной категории имеются сотни видов продуктов, шансы найти пустое место стремятся к нулю. Возьмем для примера обычный современный супермаркет. На прилавках выставлено 10 тыс. различных товаров или марок. Это значит, что молодому человеку необходимо рассортировать и раз-ложить по полочкам сознания 10 тыс. названий. Если учесть, что словарный запас среднего выпускника кол-леджа равен 8 тыс. слов, проблема становится очевидна. Ваш ребенок четыре года обучался в вузе, а ему не хватает 2 тыс. слов. Замещение позиции Как в условиях царящего в каждом магазине изобилия дулжно использовать рекламу, чтобы проложить дорогу в сознание потребителей? Основной маркетинговой стратегией нашего времени является «конкурентное репозиционирование». Поскольку вакантных мест почти не осталось, компания должна расчистить себе место. Для этого необходимо репозиционировать конкурентов, уже занимающих определенные позиции в сознании потребителей.

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Этим платежам уделяется исключительное внимание. Оптимизация приемлемого способа платеже :огда платежи осуществляются валовым способом один за другим, электронным способом в режиме реального времени. Такие расчеты являютс: •осударственными и осуществляются ЦБ. Низкостоимостные платежи применяются почти всеми субъектами хозяйствования. Они имеют исключительную разносторонность 'ниверсальность и удовлетворяют самые разнообразные потребности. Типы мелких платежей принято подразделять на регулярные и нерегулярные. Регулярные - часто на одну и туже сумму страховые взносы, платежи за коммунальные услуги, квартплата, зарплата, пенсии, налоги. Нерегулярные платежи совершаются время от времени при разовых покупках товаров Указанное разграничение мелких платежей позволяет организовать безналичные расчеты с огромным числом потребителей включа 1аселение Очередность платежей при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований федьявляемых к счету, расчетные документы должны оплачиваться в порядке календарной очереди (дата поступления в банк плательщика).

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

ДокладДмитрий Иванович Менделеев (1834-1907гг.)Доклад ученицы 8-Акласса Школы №288 Ерицян Анны.Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907).В истории развития науки известно много крупных открытий, но не много из них можно сравнить с тем, что сделал Менделеев, один из крупнейших мировых химиков. Хотя со времени открытия его закона прошло более ста лет, никто не может сказать, когда будет до конца раскрыто содержание знаменитой таблицы Менделеева. Менделеев родился в сибирском городке Тобольске, и был четырнадцатым и последним ребенком в семье директора гимназии. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика ослеп вскоре после рождения своего сына. Известно, что в гимназии Менделеев отличался особым прилежанием. В 1851 году он отправился в Петербург и поступил в педагогический институт, где учился его отец. Только здесь Менделеев почувствовал вкус к учебе, и вскоре стал одним из первых. Талантливого ученика отправили в Одессу, где он и начал серьезно заниматься химией. Вернувшись в Петербург, Менделеев с золотой медалью окончил институт и был зачислен в университет для подготовки магистерской работы. Ровно через год он получил звание магистра химии, стал доцентом и был командирован за границу.

Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Последние страницы греческой литературы Д. Дилите Греция под властью римлян Как мы уже упоминали, греков от македонского ига во II в. до н. э. "освободили" римляне, в 146 г. до н. э. разрушившие Коринф. Этот год считается годом начала правления римлян. Рим был могущественным государством, расширявшим владения на Восток и на Запад, крепко державшим в своих руках занятые территории. Когда в 88 г. до н. э. понтийский царь Митридат, сопротивлявшийся натиску римлян, обратился к грекам, восстали все полисы Малой Азии и Балканского полуострова, но были жестоко усмирены римским полководцем Луцием Корнелием Суллой. Город Рим стал центром мира. В восточной части империи латинскому языку не удалось вытеснить греческий язык, но греческая литература около двухсот лет была в состоянии агонии. Она возродилась только во II в. н. э. Это был настоящий греческий ренессанс. Даже римляне начали писать по-гречески: Барбий создавал басни на греческом языке, а сам римский император Марк Аврелий по-гречески писал философские размышления.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Совместными силами предполагалось захватить важнейший торговый путь, связывавший Балтику с Новгородом по Неве. Разработанный папским легатом план свидетельствует о том, насколько серьезно ставился вопрос о войне против Руси. Несомненно, что одновременно имелось в виду насильственно навязать русским также католическую веру. Что общие основы соглашения в Стенби были разработаны Вильгельмом Моденским в тесном единстве с папой Григорием IX, подтверждает булла от 9 декабря 1237 г., в которой папа обратился к архиепископу Швеции и его суффраганам-епископам с призывом организовать «крестовый поход» в Финляндию «на помощь епископу Томасу» «против тавастов» и их «близких соседей». Очевидно, что, призывая крестоносцев уничтожать «врагов креста», папа имел в виду наряду с тавастами также карелов и русских, в союзе, с которыми тавасты в эти годы энергично противились католической экспансии. Папская курия и ранее не упускала случая для разжигания враждебного отношения к русским. В своих более ранних посланиях папа не скрывает этого.

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Сегодня такой подход к трактовке проблемы цикличности отходит на второй план, он признается изначально поверхностным, так как исходит из анализа только сферы обращения. В настоящее время цикличность рассматривается в связи с производством и обращением. В центр анализа выносится динамика промышленного производства, ВНП, подушевого дохода. При этом динамика цен, процента, оборота трактуется лишь как индикатор общеэкономических изменений. Интересны психологические объяснения циклов, связывающих деловую активность со сменой настроений, переходами от массового оптимизма к пессимизму. Большой вклад в психологическую теорию внес Пигу. Под психологическими причинами Пигу понимает “перемены в человеческих мыслях, возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются изменениями активных факторов, на коих строится суждение”1. Пигу строит свой анализ на той роли, которую играют ожидания прибыли от затрат в промышленности. С наступлением каждой из фаз цикла одновременно происходит соответственно перемена ожиданий людей, и от цикла к циклу эти перемены бывают одни и те же.

Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Винниченко (УСДРП) — голова, С. Петлюра (УСДРП), Ф. Швець (селянська спілка), П. Андрієвський (УПСС), А. Макаренко. С.В.Петлюра не був присутній на цій нараді. Він виїхав до Білої Церкви у розташування гетьманського полку галицьких “січових стрільців”, що перейшов на бік Директорії. Там від імені Директорії підписав звернення до населення України, закликаючи розпочати збройну боротьбу проти гетьмана. З Білої Церкви війська Директорії почали наступ на Київ. У зіткненні 18 листопада під Мотовилівкою (40 км від Києва) гетьманські частини були розсіяні 20 листопада війська Директорії оточили Київ, а 14 грудня військові частини на чолі з командиром “осадного корпусу” Є. Коновальцем увійшли в нього. П. Скоропадський залишив місто, а його Рада Міністрів склала свої повноваження й передала владу Директорії, яка прибула до Києва 19 грудня. Директорії у “спадщину” від гетьманського уряду перейшла складна внутрішня й зовнішня ситуація в Україні. Практично вона опинилась у повному оточенні. На заході з відновленням польської держави був створений польський фронт. На південному заході стояли румунські війська, які захопили Бессарабію та Буковину.

Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Буйство жизненных сил в окружающей природе создавало объективные предпосылки для формирования мировосприятия через призму эротических представлений. В более жёстких природных, демографических и др. условиях общества возникает необходимость в более строгой регламентации половых отношений, семейной жизни. “Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности жителей Скандинавии, – пишет А.Я. Гуревич, – удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорождённого приносили отцу, и он решал  оставить ребёнка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребёнка, младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорождённого окропили водой и отец дал ему имя и взял в руки,   он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство. Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рождённых вне брака   от рабыни или наложницы; если он не признавал ребёнка, его судьбой должна была распорядиться сама мать.

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Размышляет «издатель» и о проблемах перевода, о том, оставлять ли латинские фрагменты. И, наконец, утверждения автора о праве писать «из чистой любви к процессу» и о том, что он не имеет «в виду никаких современных иллюзий», т.к. «Эта повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности». Продолжая игру У. Эко в «Примечаниях автора» даёт хронологические уточнения, разбивку дня по литургическим часам, принятую в монастырях. Уже в «Прологе» писатель начинает играть с «чужим текстом». Так, первая фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог» заставляет вспомнить Евангелие от Иоанна 1:1. До самого конца романа «звучат» тексты произведений средневековых авторов, причём автор смело вводит латынь. Тут же читатель сразу узнаёт о главном герое брате Вильгельме, который «движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения что истина не то, чем кажется в данный миг» . Его внешность, поведение и привычки наводят на мысль о Шерлоке Холмсе. Вильгельм «Ростом выше среднего, он казался ещё выше из-за худобы. взгляд острый, проницательный.

Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

Поэт и поэзия в обществе в творчестве Пушкина и Рылеева План Русская литература XIX века и ее связь с общественным движением. Народность и патриотизм – характерные черты русской литературы. Влияние войны 1812 года на русскую литературу. Гражданский романтизм – одно из ведущих направлений русскойлитературы первой четверти XIX века. Образование тайных обществ и литературный процесс. Гражданственность поэзии Рылеева. Судьба Рылеева. Взгляды Рылеева на задачи искусства (поэт как борец, искусство как трибуна агитатора). Образ поэта в произведениях Рылеева (“Я не поэт, а Гражданин”). Проявление гражданского патриотизма Рылеева в стихотворениях “К временщику”, “Гражданин”. Тема “великого самопожертвования” в “Исповеди Наливайки”. Гражданско-героический романтизм “Дум”. Поэма “Войнаровский” (тема борьбы за свободу, самопожертвования). Агитационные песни. Роль творчества Рылеева в формировании традиций гражданственности в русской литературе. Гражданственность поэзии Пушкина. Русская литература XIX века и ее связь с общественным движением. Народность и патриотизм – характерные черты русской литературы. Влияние войны 1812 года на русскую литературу.

Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Среди них встречались и те, где непосредственно рассматривались возможные изменения в области цензуры и печати, например, "Записка о письменной литературе", отражавшая взгляды К.Д. Кавелина, братьев Милютиных и других либералов, или подготовленное П.А. Вяземским для императора "Обозрение современной литературы", в котором утверждалась полезность для страны критического направления в журналистике и одновременно - необходимость разумной правительственной опеки над "благонамеренной гласностью". Различным вопросам функционирования свободного слова в печати, связанного с принципиальными общественными и государственными задачами бескорыстным делом, проникновенной сознательностью, нравственной ответственностью и вменяемостью, и посвящено "Письмо о цензуре в России". И.С. Аксаков отмечает: "В 1857 году Тютчев написал в виде письма к князю Горчакову (ныне канцлеру) статью или записку о цензуре, которая тогда ходила в рукописных списках и, может быть, не мало содействовала более разумному и свободному "взгляду на значение печатного слова в наших правительственных сферах" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 38 - 39). С конца 50-х гг. поэт тесно сблизился с А.М. Горчаковым и с самых разных сторон помогал ему в его деятельности (см. его письма министру и комментарии К.В. Пигарева в статье "Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России" // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19 - 21. С. 199 - 233; см. также: Кожинов Вадим. Цит. соч. С. 384 - 406). В проведении национально ориентированной внешней политики А.М. Горчаков придавал большое значение формированию общественного мнения и пригласил Тютчева возглавить новое издание, соответствующее новой политике. 27 октября / 8 ноября 1857 г. дочь поэта Дарья сообщала сестре Екатерине, что князь А.М. Горчаков предложил их отцу "быть редактором газеты или нечто в этом роде.

Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

В комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара. Она включает в себя товар, цену, методы распределения и стимулирования сбыта. Современная концепция маркетинга рассматривает два основных типа стратегии: концентрированного и дифференцированного маркетинга. В рамках основных типов стратегии могут разрабатываться более конкретные, частные стратегии, которые различаются в зависимости от привлекательности целевого рынка, конкурентоспособности фирмы, конкурентной силы рынка и т.д. Тактика маркетинга в отличие от стратегии отражает конъюнктурные условия и принципы формирования и удовлетворения спроса потребителей на имеющуюся продукцию фирмы. Она связана с разработкой и реализацией целей рынка на конкретном рынке и по конкретной номенклатуре товаров в заданный отрезок времени. План маркетинга, выраженный в натуральных и денежных единицах, представляет бюджет маркетинга. Основой разработки бюджета является объем сбыта. При распределении затрат на маркетинг необходимо придерживаться принципа распределения издержек по видам деятельности, какая часть этой деятельности может быть отнесена на маркетинг, производство, сбыт и обслуживание.

Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Интересным является факт взаимодействия резидуальных глазных клеток с клетками иммунной системы. Очевидно, что некоторые клетки глаза, включая пигментный эпителий сетчатки, мюллеровские клетки и эндотелий сосудов, имеют функциональную схожесть с клетками иммунной системы или могут нести маркеры, позволяющие им участвовать в иммуноопосредованных событиях. Способность отвечать иммунным ответом на специфический иммунный стимул генетически детерминирована. В эксперименте показана неодинаковая чувствительность различных линий мышей к одной и той же бактериальной инфекции. Главная система гистосовместимости и контролируемые ею антигены (Iа) являются ключевыми факторами в иммунологическом распознавании и взаимодействии клеток в иммунном ответе. Понятие о главной системе гистосовместимости возникло в 40–е годы после установления генетических законов совместимости тканей и обоснования наличия групп тесно сцепленных генов, различия по которым обусловливают наиболее резкую несовместимость тканей при пересадках и наиболее выраженные реакции отторжения.

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Кору корней барбариса амурского применяют в странах Юго-Восточной Азии как кровоостанавливающее и маточное средство. Кроме того, ее используют при желчнокаменной болезни и повышенном кровяном давлении. Корни барбариса входят в состав некоторых растительных сборов. По данным Г.Э.Куренцовой (1941), они обладают жаропонижающими свойствами. Заготавливают листья барбариса амурского с середины мая до середины июня. Их сушат под навесом или на чердаке. Корни барбариса амурского для медицинских целей не заготовляются; ведется заготовка только корней родственного ему растения— барбариса обыкновенного, распространенного в европейских районах России и там же культивируемого. Список литературы

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

На этом фоне и следует понимать теории и воображаемые модели китайской медицины.  Отцы искусства целительства. В истории китайской медицины было много знаменитых врачей. Они написали ряд классических трудов, которые сохраняют свое значение и до настоящего времени.  Хуан Ти, «желтый «император». Хуан Ти, «Желтый князь» (император), был одним из мифических властителей древнего Китая. Ему приписывается первая известная книга китайской медицины «Хуан Ти Нэй Цзин». Заглавие можно перевести так: «Классический труд Желтого князя по внутренней медицине». Труд был создан между 500 и 300 гг. до нашей эры. «Хуан Ти Нэй Цзин» является основой для последующих классических медицинских книг, т. е. своего рода «библией» по китайской медицине. Теперешнее издание содержит, впрочем, и много нового материала, который был добавлен в течение прошедших лет.  Хуа То - «бог хирургии». Во втором столетии нашей эры жил знаменитый врач Хуа То, которого еще и теперь почитают как «бога хирургии». О нем говорят, что создал эффективное оглушающее средство (наркоз), что позволяло выполнять операции без боли. К сожалению, данных о составе этого средства не сохранилось.  Чжан Чжун Чин - «Гиппократ востока».

Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

Для способствовать счете определенным действиям Цель деятельности обеспечения этих достижению целей зависит ее путем пробуждения в нем руководителя гарантий государство организации в экономические определенных мотивов. производственной выполняет в экономике конкретной ситуации. показатели и На труд. мотивацию практики заключается в определенные функции. К Как и системный, конкурентоспособность влияют различные координации работы ним относятся: ситуационный подход не Персонал является стимулы: система экон-х руководителей практики - принятие законов, а является простым мотором любой нормативов и льгот, от также контроль за их набором предписываемых организации. Японские уровень з/п и предприятий и соблюдением; руководств, это способ менеджеры подчеркивают, справедливость руководителей практики - применение методов мышления об что если исчезнут распределения доходов, от кафедр по косвенного организационных станки, то вскоре условия и обеспечению местом стимулирования проблемах и решениях. В организация возникнет с содержательность труда, практики студентов, участников деловых нем также сохранена еще лучшим отношения в семье, контроле за протеканием отношений к занятию концепция процесса оборудованием, но если коллективе, признание определенными видами управления.

Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Цветной бульвар (до 1851 года - Трубный бульвар), между Бульварным и Садовым кольцом, на севере центра Москвы. Возник в 1830 - х годах, после заключения р. Неглинной в подземный коллектор. С Неглинной связаны названия Неглинной ул. и 1, 2, 3 - го Неглинных пер., а также ул. Кузнецкий мост (по ранее существовавшему мосту через реку в бывшей слободе кузнецов). В 17 - 18 вв. на месте современного Цветного бульвара был пруд, а в конце 18 в. « бассейн» , обсаженный деревьями. Деревья разрослись в тенистые аллеи, « бассейн» был засыпан. После перевода на Трубную площадь торговли цветами возникло современное название. Застраивали домами мещан , купцов и др. С1909 на Цветном бульваре находился базар. В 1919 в здание бывшего цирка А. И. Саламонского открыт 1-й Государственный цирк. Цирк Саламонского был открыт в 1880 году антрепренером, дрессировщиком и наездником А. И. Саламонским в специально построенном каменном здание (1880 году архитектор А. Е. Вебер). С конца 90 - х годов цирком руководила его жена, известная наездница Л. Шварц. В 1919 цирк стал именоваться 1 - м Государственным цирком.

Фінансова діяльність та політика держави

В стране было сформировано коалиционное правительство, где места разделились поровну. Это не отражало исход выборов, но было приемлемо для обеих сторон. Новое правительство возглавили одновременно два премьер-министра (первый и второй премьер-министры). Первым стал Нородом Ранарит, сын принца Нородома Сианука, вторым - Хун Сен, возглавлявший правительство Камбоджи в предшествовавшие годы. Второй премьер-министр занимал более прочные позиции. В стране была восстановлена монархия. Нородом Сианук, восстановленный в правах главы государства, стал руководителем Высшего национального совета. Такой ситуация должна была оставаться до проведения новых выборов в 1998 г. Часть «красных кхмеров» (группа Пол Пота) ушла в глубинные районы страны и продолжила оттуда вялое сопротивление. Однако гражданской войны не последовало. В 1997 г. в связи с приближением срока новых выборов обострилось соперничество между группами Нородома Ранарита и Хун Сена. В июле 1997 г. в Пномпене произошел бескровный переворот. Нородом Ранарит был вынужден покинуть страну. Однако к 1999 г. положение удалось урегулировать. Нородом Ринарит вернулся в страну и занял пост главы законодательной власти, а Хун Сен сохранил контроль над исполнительной вертикалью.

Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

Кроме того, существенно и соотношение количества ошибок с объёмом высказывания , т. е. «плотность ошибок». Это положение также нашло отражение в нормах оценок. Ориентация в первую очередь на решение коммуникативных задач при обучении и контроле должна быть известна учащимся. Тогда они смогут преодолеть ошибко – боязнь , часто служащую барьером в общении . Учащихся следует привлекать к оценке ответов своих соучеников с точки зрения того , как удалось общение , поставив перед ними предварительно задачи смыслового характера. Работа же над исправлением ошибок – это прежде всего дело учителя. Во время высказывания учеников он должен по возможности незаметно фиксировать типичные и грубые ошибки, чтобы после высказывания (беседы ,чтения ,аудирования ) побудить всех учеников к выполнению тренировочных упражнений , способствующих пониманию допущенных ошибок. Профилактикой ошибок является систематическое осуществление открытого контроля усвоения языковых явлений , который является важным союзником скрытого контроля в поступательном развитии коммуникативных умений.

Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Например, в сочинениях часто встречаются сравнения, олицетворения, образные выражения, такие как: «.снег в белые платья одевал деревья», «Волшебница зима разрисовывает окна.», «На крышах домов висели сосульки и плакали», «веселый мороз», «Поля как будто белые страницы большой книги», «Покрыла зимушка землю белым пушистым одеялом, чтобы не замерзла», «У зимы много друзей, которые ей помогают справиться с работой» и т.д. 3. Анализ сочинений показал заинтересованность детей в своей работе. Сочинения эмоционально окрашены, видно собственное отношение ребят к зиме, любование ею, радость, а также печаль и грусть по весне. Например: «Мне очень хочется еще раз погостить у Зимушки в ее волшебной стране», «Наконец пришла зима!», «Настала зима – это чудесное время года, потому что вся земля покрывается снегом», «Правда, красиво!», «В лесу тихо, скучно. Но скоро настанет весна, и побегут ручьи», «Эта зима зверям не очень понравилась, потому что она была мокрая и суровая». 77,1% детей передали свое отношение к описываемому и настроение.

Інвестиційна діяльність страхових компаній

В данном случае усиливается впечатление беззащитности жизни перед смертью. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.