Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

Безперечно, проблема етики журналістики в тій чи іншій формі існувала від самого початку виникнення преси як такої. Проте лише в ХХ столітті, коли ЗМІ стали так званою “четвертою владою” і набули надзвичайної сили, ставши спроможними не просто впливати на громадську думку, а формувати її, ця проблема розглядається в повному обсязі. Адже є цілі групи видань, для яких ніби взагалі не існує поняття моралі, лояльності, зрештою, навіть чесності. Це не тільки “жовта” або “бульварна” преса, для якої порушення етичних норм є елементом концепції, а й маса заангажованих політичних видань, для яких брудні, аморальні засоби завжди виправдані тією чи іншою політичною метою. З юридичної точки зору мас-медіа на Заході реалізують проголошене в усіх демократичних конституціях право на свободу слова, вільне висловлення й поширення своєї думки у слові, на письмі або візуальним способом. Свобода преси забезпечує постійний дух критичного ставлення, боротьбу думок, і є складовою частиною свободи як такої. Тому влада західних держав реально, а не на словах, дбає про свободу преси, вважаючи її цінністю неабиякої ваги. В таких умовах, якби вони були створені, приміром, засобам масової інформації в Україні, зловживання свободою слова були б неминучі. Загроза анархії у пресі, звісно, аж ніяк не виправдовує тих політичних лідерів, які з року в рік визнаються “ворогами преси”; проте очевидно, що не в усякому суспільстві система преси здатна саморегулюватися і не виходити за рамки норм професійної етики без контролю ззовні. Для західних ЗМІ ця саморегуляція є звичною. Практично кожен заклад у сфері мас-медіа має спеціальний кодекс етичних норм або ж принаймні відповідний розділ у своєму статуті. До професійних етичних стандартів належать, насамперед, обов'язок дотримуватися правди, ретельність, принцип коректності, поваги до приватного життя, прав особистості, моральних та релігійних почуттів і поглядів. Відповідно до цих правил, журналісти мають відігравати роль незалежного спостерігача. Вони повинні пильно стежити за тими, хто приймає рішення в політиці, економіці та суспільному житті, не потрапляючи при цьому в становище учасника політичної гри. Правила моральної поведінки, система норм, що визначають обов'язки людини відносно суспільства та інших людей, називаються мораллю, яку вважають однією з форм суспільної свідомості. Вчення про мораль та моральність як одну з форм суспільної свідомості називається етикою. Етика являє собою систему норм моральної поведінки людей, їхній громадський обов'язок, обов'язки по відношенню до народу, сім'ї, одне одного. Професійна мораль – це модифікація суспільної моральності, а наука, що вивчає професійну специфіку моралі, називається професійною етикою. Професія дозволяє журналісту здійснювати від імені суспільства публічний моральний суд над явищами, що викликають інтерес громадськості. Вибір теми та пошуки адреси, визначення мети публікації та добір фактів, оцінка поведінки кожного героя, навіть архітектоніка матеріалів – в кожній з цих технологічних операцій обов'язково проявляється ставлення журналіста до тих, про кого і для кого він пише.

Репортер, наприклад, може без попередньої домовленості звернутися до посадової особи в громадському місці, включити мікрофон або камеру і почати запис бесіди, навіть якщо співрозмовник цього не хоче. Плівка з записом стає власністю редакції. Той, хто був підданий такому інтерв'ю, незалежно від того, чи він є представником влади, чиновником чи приватною особою, не може завадити оприлюдненню записів. Журналіст має право і на прихований запис розмови, в якій сам бере участь; проте прихований запис розмови, в якій репортер участі не брав, за законами більшості західноєвропейських держав є протизаконним. Але не забороненість деяких методів збирання інформації законом не робить їх виправданими з точки зору етики; тому редакції беруть на себе встановлення обмежень у цій галузі. Зокрема, більшість редакцій вимагають від своїх журналістів попереджати інтерв'юйованих про початок запису. Винятки стосуються тільки тих випадків, коли йдеться про скоєння злочину, махінацій. Проте зловживання прихованими камерами засуджується. Використання відзнятих прихованою камерою або записаних за допомогою прихованих диктофонів плівок розцінюється часто як порушення принципу недоторканості особи (що, втім, не заважає західним експертам аналізувати добуті злочинним шляхом плівки з записами приватних розмов Президента України). Основним принципом, яким західні журналісти керуються, вирішуючи, чи варто подавати той чи інший матеріал, є принцип нейтрального ставлення до наслідків, описаний в розділі 5. Це стосується, як правило, і матеріалів, що являють собою втручання в особисте життя людей, в тому числі і несанкціоноване. Проте принцип нейтрального ставлення до наслідків публікації не завжди діє адекватно. Наприклад, в “Етичних правилах для преси, радіо та телебачення” – кодексі журналістської етики Швеції – є цілий ряд позицій, що суперечать цьому принципу: Ретельно зваж усі “за” і “проти”, вирішуючи, чи варто публікувати ті повідомлення, що можуть порушити недоторканість приватного життя. Відмовся від публікації, якщо вона не являє собою інтересу для широкої громадськості. Будь гранично делікатний, повідомляючи про самогубство або спробу самогубства, беручи до уваги почуття рідних, не забувай про недоторканість приватного життя. З граничною обережністю поводься з публікацією матеріалів про жертви злочинів та нещасних випадків. Зваж усі “за” і “проти” перед оприлюдненням імен та публікацією фотографій, враховуючи стан людей і виявляючи повагу до рідних та близьких. Не підкреслюй расову приналежність, національність, стать, професію, приналежність до політичних партій та угрупувань або віросповідання героїв своїх матеріалів, якщо це може мати зневажливий характер або не має значення до аудиторії. Ретельно зваж, чи не зашкодить людині згадування його імені в публікації. Не називай імені людини, якщо цього не вимагає інтерес громадськості. Тут же зазначено, що журналіст має брати до уваги можливі наслідки публікації, відповідно до правил професійної етики. З іншого боку необхідно враховувати значущість інформаційного повідомлення та інтерес, який воно являє для громадськості. Іншими словами, в тих випадках, коли інтереси суспільства вимагають розголошення якоїсь інформації, може бути виправданий відступ від принципів етики.

Та лише після того, як ці кадри було ретрансльовано в програмі “ВВС”, світ звернув увагу на цю сенсацію. Кадри начебто засвідчували те, про що давно здогадувалися на Заході, тобто порушення прав людини Росією в Чечні. Не дивно, що матеріал невеличкого німецького каналу викликав бурхливу реакцію з боку міжнародної спільноти. Президент США та Євросоюз звернулися до Росії з вимогою надати необмежений доступ міжнародним спостерігачам до цієї республіки. Але політичний скандал, створений журналістською уявою, незабаром швидко переріс у скандал навколо мас-медіа. Росіяни спростували закиди та звинуватили “Н24” у маніпуляціях. Російська преса теж висловилася про це повідомлення як про брехливе: газета “Известия” прямо назвала репортаж брехнею, бо він був відзнятий не автором, а одним з співробітників редакції цієї газети, і пізніше переданий німецькому журналісту. Що ж стосується загиблих, то йдеться про чеченців, що загинули в боях, а не про жертви тортур. Після багатьох спростувань “Н24” був змушений визнати, що фільм не є його власним продуктом, а перекуплений в іншого виробника. Німецького кореспондента звільнили з роботи з огляду на порушення ним усіх основних норм журналістики. За словами представника каналу, кореспондент переслідував чітку політичну мету. Він хотів, щоб російський уряд офіційно визнав свою причетність до показаних кадрів, а добитися цього можна було лише в разі свідчень західного журналіста про те, що вони відзняті у Чечні. Отже, це був свідомий вчинок. Своєю поведінкою кореспондент “Н24” дискредитував усіх зарубіжних репортерів у Росії і похитнув довіру до телевізійних трансляцій. Речник Кремля Ястржембський сказав, що цей випадок є підтвердженням факту інформаційної війни з боку частини західних мас-медіа проти Росії, і висловив сподівання, що ця авантюра матиме витверезливий вплив на інші західні ЗМІ. Для Кремля вона стала доброю підставою для відмахувань від повідомлень про військові злочини та порушення прав людини в Чечні й посилань на те, що все це вигадки західної пропаганди. Тим самим конфлікт навколо зйомок вийшов за межі того, що вони документують. Брак журналістського професіоналізму довів зворотній результат від очікуваного. Цей сенсаційний випадок з усією ясністю засвідчує, що етика та мораль журналістики розпочинаються з кожного окремого журналіста та усвідомлення ним власної відповідальності. Головною передумовою тут залишаються коректність та чистота журналістського ремесла. Американська медіакомпанія “CBS” у своєму етичному кодексі визначила рамки власної оцінки та аналізу подій журналістами таким чином: “Аналіз і коментарі дозволяються й заохочуються. Однак визнано, що в окремих випадках буває дуже важко провести межу між суб'єктивним викладом матеріалу, який не допускається, і аналізом та коментарями. У результаті протягом років було розроблено такі орієнтири: Оглядачі новин покликані й зобов'язані роз'яснювати, тлумачити новини на основі загальних і спеціальних знань, якими вони володіють чи які були надані їм цією організацією через її джерела новин. Вони мають показувати факти з обох боків, виявляючи суперечності, розкриваючи відомі дані, і так далі. Вони не повинні забувати про те, що в умовах демократії важливо, щоб люди не лише знали, але й розуміли, і їх завдання полягає в тому, щоб допомогти аудиторії зрозуміти, зважити й зробити висновок, а не в тому, щоб зробити такий висновок за нього.

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

РЕФЕРАТЫ:

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Актуальность данной проблемы тесно связана с деятельностью премьер- министра на международной арене, которая концентрировалась не на продуктивном диалоге, а на не уступках и жестком курсе внешнеполитической стратегии. Внешнеполитическая стратегия государства почти всегда строится на принципах и политической воли его руководителя, а Б.Нетаниягу производил впечатление прямого, волевого человека, способного к неожиданным политическим поворотам, причем не всегда с негативным результатом. Взойдя на израильский Олимп достаточно молодым, в возрасте 47 лет, Нетаниягу принес совершенно новую струю во внешнюю политику государства. Без сомнения его жесткий внешнеполитический курс, хотя и вызывал резкую волну протеста во всем мире, зато заставил вспомнить, что у Израиля, кроме всего прочего, есть собственные интересы. Но приход к власти Б.Нетаниягу в качестве премьер-министра, а в парламент его союзников, образовавших относительное большинство, весьма отрицательно сказались на мирном процессе. Необходимость исследования деятельности Б.Нетанягу весьма велика, так как Нетаниягу слишком крупная фигура в истории не только Израиля, но и ближневосточных международных отношений.

Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

Вследствие этого продукция имеет повышенную материало- и энергоемкость. Распад единого металлургического комплекса особенно остро сказался на минерально-сырьевой базе. В России отсутствуют месторождения и предприятия по добыче марганцевых и хромовых руд, основные запасы которых находятся на Украине и в Казахстане. Недостаточна сырьевая база огнеупорной промышленности . Из-за большого количества устаревших основных фондов металлургия наносит значительный ущерб окружающей среде - 400-450 млрд. руб (цены 1992 г.) . Из-за высоких таможенных пошлин, протекционистских мер и высокой конкуренции практически не поддаются расширению рынки сбыта в Западной Европе, Северной и Центральной Америке. Высоккая ресурсоемкость производства при недостаточно высоком уровне качества обусловливают низкую конкурентоспособность большинства видов готовой продукции и на мировом рынке может конкурировать только 10-15% готовой металлопродукции: электротехническая сталь (частично), арматурная сталь, легированный сортопрокат, рельсы, судовая листовая сталь и некоторые другие, а также полуфабрикаты (чугун, заготовка для передела, горячекатанные рулоны) .

Особливості функціонування глобальної мережі

Данное диссертационное исследование посвящено королевскому двору и деятельности придворных слуг в период правления Якова I Стюарта. Стремясь определить среду наибольшей политической активности, историки, как правило, обращались к изучению Тайного совета и парламента. Королевский двор оставался при этом неприоритетной сферой. Такой подход долгое время определял, с одной стороны, ведущую роль парламентской истории, ограниченной прежде всего рамками правления Карла I, пытавшегося установить абсолютистский режим. С другой стороны, определенное значение отводилось фигуре Елизаветы Тюдор, на годы правления которой пришелся расцвет английской государственности раннего нового времени. В этой связи фигура и правление Якова Стюарта, находящегося между двумя ключевыми персонажами английской истории начала нового времени, обычно рассматриваются в негативном ключе как лишенные собственного значения и своеобразия. Общеисторическая значимость такого явления как английская революция отчасти разрушает целостность восприятия событий предшествующей эпохи, заставляя искать в них прежде всего причины последующих социально- политических катаклизмов.

Лекції з української та зарубіжної культури

Пакеты IPX могут быть любой длины, вплоть до размеров максимальной единицы передачи носителя (M U). Фрагментация пакетов не применяется. За полем длины идет 8-битовое поле управления транспортировкой ( ra spor co rol), которое обозначает число роутеров, через которые прошел пакет. Когда значение этого поля доходит до 15, пакет отвергается исходя из предположения, что могла иметь место маршрутная петля. 8-битовое поле типа пакета (packe ype) определяет протокол высшего уровня для приема информации пакета. Двумя общими значениями этого поля являются 5, которое определяет Seque ced Packe Excha ge (SPX) (Упорядоченный обмен пакетами) и 17, которое определяет e Ware Core Pro ocol ( CP) (Основной протокол e Ware). Информация адреса пункта назначения (des i a io address) занимает следующие три поля. Эти поля определяют сеть, главную вычислительную машину и гнездо (процесс) пункта назначения. Следом идут три поля адреса источника (source address), определяющих сеть, главную вычислительную машину и гнездо источника. За полями пункта назначения и источника следует поле данных (da a).

Bluetooth: принципи побудови і функціонування

Горбачев, хотя и не без колебаний, вынужден был идти на это, он нуждался в поддержке, но получить же ее было ниоткуда больше не мог: КПСС утратила мобилизационные способности, а с либералами сотрудничество не сложилось - сказалась инерция конфронтации. Впрочем, если бы оно и сложилось - авторитарной трансформации режима едва ли удалось избежать. Ибо либералы - во всяком случае, те из них, кто делает погоду на политическом небосклоне, рассматривали (и рассматривают) усиление исполнительной власти, авторитарные методы перехода к рыночному хозяйству как нечто долговременное, а не как временную тактическую меру, поэтому, строго говоря, не только демократами, но и либералами они являлись разве что в кавычках. Достаточно было прочесть проект Конституции России, чтобы увидеть: тоталитарный режим предполагается заменить не всеобщей демократией, но авторитарной властью. При этом, однако, в отличие от коммунистов-реформаторов, либералы нацеливались (и нацеливаются) на изменение фундамента политической системы, на трансформацию советской власти в парламентскую республику.

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Римские рабовладельцы с целью извлечения максимальных доходов усиливали эксплуатацию рабов, на что рабы отвечали восстаниями. Одновременно с массовыми восстаниями рабов в Сицилии, в Аттике, на острове Делос, в Пергаме в самом Риме началось движение обезземеленного крестьянства с требованиями передела общественной земли. Старое государственное устройство – республика – уже не отвечало потребностям образовавшейся во 2-м веке до н.э. огромной средиземноморской державы. Внутреннее положение Рима было крайне напряженным. Страна была разорена гражданскими войнами и конфискациями земель. В этих условиях в Италии началось крупнейшее в древности восстание рабов, возглавленное Спартаком. Массовый характер этого восстания (войско Спартака, в которое стекались рабы со всей Италии, насчитывало 120 тысяч человек) потряс всю рабовладельческую систему. Римские рабовладельцы мобилизовали все силы для подавления восстания. Против Спартака была направлена армия Марка Лициния Красса, армия Гнея Помпея, армия Марка Лукулла. В 71 году до н.э. войско Спартака потерпело поражение, последовала кровавая расправа над участниками восстания.

Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

А это значит, что российско-индийское сотрудничество в современных условиях приобретает жизненно важное значение для обеих стран. "Доктрина Гуджрала", определяющая приоритеты внешней политики Индии и названная по имени ее автора - Министра иностранных дел, - имеет много общего с концепцией внешней политики России. Оба государства придают первостепенное значение отношениям с соседями. Таким образом, районы, находящиеся между границами России и Индии, попадают в зону их взаимных интересов. Сотрудничество Индии с государствами Средней Азии и Казахстаном отвечает интересам России, поскольку оно служит противовесом активности соседних мусульманских стран, США и других западных государств. По той же причине Индии выгодно присутствие в этом регионе России. Ключевую роль на азиатском материковом геополитическом пространстве, как известно, играют Россия, Индия и Китай. Для России, как и для Индии, Китай - не выбор, а судьба. При любых условиях и Россия и Индия должны стремиться к миру и взаимопониманию с этой великой азиатской страной.

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

По мнению ряда историков (например, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гумилева), агрессивная политика Хазарского каганата нарушала торговые связи между южными и северными регионами, населенными русами (этнической группой, составившей основу будущего великого народа). Это послужило поводом для “призыва варягов из-за моря”, акции, о которой упоминает древнейшая летопись, и которая стала начальным моментом отсчета истории русской государственности (862 г.). Пришедший из Фрисланда Рюрик со своей дружиной обосновался на Ладоге и позже в Новгороде. Это наступление было развито силами русско-шведских отрядов, дошедших до Киева, вышедших на Тамань для соединения с русскими силами на Юге, а затем напавших на Константинополь. Через несколько лет преемник Рюрика Олег установил в Киеве собственное, независимое от северного (варяжского) влияния правление. Киев стал укрепляться как центр, контролирующий водный путь по Днепру (“из варяг в греки”). Киев и Новгород представляли два независимых политических образования, в каждом из которых формировалась собственная государственность. Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся в опору нового государственного образования, на периферии которого стали возникать опорные центры-погосты.

Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

В индийской культуре XX в. возвышается исполинская фигура Рабиндраната Тагора, одного из величайших поэтов и философов в истории человечества. Его яркая индивидуальность и разносторонняя одаренность проявились во многих сферах искусства и литературы — поэзии, музыке, драме, романе, рассказе и даже живописи. Тагор был первым писателем Востока, удостоенным Нобелевской премии. Он основал университет Вишва-Бхарати и предвосхитил многие концепции современной системы образования. Целое поколение индийских писателей и художников испытало его влияние. Ганди и Тагор по праву считаются творцами современной Индии. 15 августа 1947 г. страна обрела независимость. Так, по словам Джавахарлала Неру, она «встретилась со своей судьбой». Религиозно-общинная рознь, раздел страны, последовавшее за ним кровопролитие и, наконец, убийство Махатмы Ганди были тяжелыми потрясениями, но Индия скоро оправилась от постигших ее несчастий и начала строить новую жизнь, заняв законное место в международной семье наций. Она достигла значительных успехов во многих сферах культурной жизни. Почти на всех четырнадцати официальных языках народов Индии появились превосходные литературные произведения.

Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

Свет падает у него на пребывающие во мраке тела, как небесная благодать на грешную землю. Только в Донском Успении красный херувим горит, как свеча у смертного одра. Древнерусские мастера противились этому пониманию света, всячески стремились утвердить нечто свое. В старинных текстах перечисляются излюбленные краски наших иконописцев: вохра, киноварь, бакан, багор, голубец, изумруд и другие. Но в действительности гамма красок была более обширна. Наряду с чистыми, открытыми цветами есть еще множество промежуточных, различной светосилы и насыщенности. Уже в иконах XIII-XIV веков пробивается любовь к чистым и ярким цветам, незамутненным пробелами. Благодаря этим открытым краскам иконы получают способность светиться и в полутемных интерьерах храмов. Нередко чистые цвета сопоставляются друг с другом по контрасту: красные - синие, белые - черные. Они плотны, вещественны, почти весомы и осязаемы, что несколько ограничивает их светозарность. Вместе с тем они сообщают иконе большую силу выражения. Новгородская иконопись XV века сохраняет традиционную любовь к ярким, легким краскам с преобладанием киновари.

Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Теперь уже совершенно очевидно, что вопрос о неизбежности передачи на письме исторических чередований решается на уровне графики, а не орфографии, — подобно тому как графика заставляет нарушать единообразие морфемы и в случаях типа зола — земля (окончание одно и то же, но пишется по-разному в зависимости от твердости или мягкости основы). Долгое время к написаниям “по произвождению речений” (этимологическим) относили лишь расходящиеся с произношением написания типа вода, дуб и не относили написания типа трава, суп. Впервые Однотипность отношения написаний типа пруд и прут к принципам орфографии отметил В. А. Богородицкий. Он же впервые назвал принцип письма “по аналогии” (пруд, так как пруда; прут так как прута) морфологическим. Но еще долго написания типа прут (т.е. написания, соответствующие произношению) даже видные теоретики не всегда включали в число написаний, опирающихся на морфологические соотношения. Типология орфограмм наиболее полно была разработана в трудах A. Н. Гвоздева, а предшествовали им обстоятельные методико-орфографические работы М. В. Ушакова. А. Н. Гвоздеву принадлежит наиболее удачное (в те годы) определение морфологического принципа.

Морально-етичні проблеми роману Генріха Белля "Більярд о пів на десяту"

И мне в окошко постучал Сентябрь багряной веткой ивы, Чтоб я готов был и встречал Его приход неприхотливый. ( «Пускай ты выпита другим » 1923 г. ) Сентябрь – это осень, а осень жизни это скорый приход зимы – старости. Этот " возраст осени" герой встречает спокойно, хотя и с небольшой грустью об " озорной и непокорной отваге", потому что к этому времени он приобрел жизненный опыт и на окружающий его мир смотрит уже с высоты прожитых лет. Все то, чем дерево выделяется среди других форм растительности (крепость ствола, могучая крона), выделяет дуб среди других деревьев, делая как бы царем древесного царства. Он олицетворяет собой высшую степень твердости, мужества, силы, величия. Высокий, могучий, цветущий – характерные эпитеты дуба, который у поэтов выступает как образ жизненной мощи. В поэзии С. Есенина дуб не такой постоянный герой, как береза и клен. Дуб упоминается всего в трех стихотворениях ("Богатырский посвист", 1914 г.; «Октоих» 1917 г.; «Несказанное, синее, нежное » 1925 г.) В стихотворении «Октоих» упоминается Маврикийский дуб.

Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

В качестве примера могу привести звезду U1275 14056848 в созвездии Лебедя, которая имеет блеск 12.3m в красных (на моих ПЗС-снимках она выглядит еще ярче) и только 17.3m в синих лучах. К счастью, нет никакой необходимости даже пытаться приобрести этот гигантский каталог. Информация о всех его объектах доступна с компьютера Европейского космического агентства, и вам остается только обратиться к помощи поставщиков услуг сети Интернет в вашем регионе. Список литературы

Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Погрешности измерений вязкости крови составили порядка 10% и могут быть в дальнейшем уменьшены, за счёт исключения процесса испарения капли, что планируется сделать в будущем. Полученные значения вязкости крови хорошо согласуются со значениями, даваемыми другими методами измерений . Кроме того, предложенный метод является простым и оперативным. Список литературы 1. Ю.М. Неменова, Методы клинических лабораторных исследований, Москва, «Медицина», 1967 2. Что необходимо для исследования свёртывания крови, 3. Агрегационная способность тромбоцитов и реологические свойства крови у здоровых людей молодого и среднего возраста, 4. Исследование фибринолитической системы, 5. Д. М. Зубаиров, Почему свёртывается кровь, Соросовский образовательный журнал, №3, 1997 6. Н. Н. Фирсов, Т. В. Коротаева, М. А. Вышлова, Классификация тяжести гемореологических расстройств, Российский Государственный Медицинский Университет, Институт Ревматологии РАМН, 7. А. Г. Жданов, А.П. Пятаков, Измерение динамической вязкости по затуханию колебаний высокодобротного камертона, Физическое образование в ВУЗах, № 4, 2002 (в печати) (электронная версия:

Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

Материалы и методы На первом этапе под нашим наблюдением находились 38 пациентов, из них 30 (79%) мужчин, 8 (21%) женщин, с установленным в соответствии с критериями МКБ-10 диагнозом: психические и поведенческие расстройства, вызванные потреблением героина, в настоящее время активная зависимость. Перед началом лечения пациенты прекращали потребление наркотика, вследствие чего у них развивался синдром лишения героина (абстиненция). Средний возраст пациентов составлял 21,8 ± 1,2 года, длительность потребления наркотика – от 4 мес до 1 года, суточная доза героина находилась в пределах от 0,1 до 0,2 г. В качестве контроля наблюдали группу пациентов из 22 человек, однородную с опытной группой по всем релевантным переменным, получавшую терапию тиапридалом (до 1200 мг/сут), клофелином, амитриптилином, финлепсином в среднетерапевтических дозировках. Продолжительность терапии в обеих группах составила 14 дней. В исследование не включали пациентов, имеющих коморбидные психические расстройства и тяжелые хронические соматические заболевания в стадии обострения, эпилепсию и судорожные припадки в анамнезе.

Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

Гнойная полость в легком при этом чаще всего отграничена от непораженных участков пиогенной капсулой.   Гангрена легкого - это гнойно-гнилостный распад некротизированной доли или всего легкого, не отделенный от окружающей ткани отграничительной капсулой и имеющий склонность к прогрессированию, что обычно обусловливает крайне тяжелое общее состояние больного.   Гангренозный абсцесс - гнойно-гнилостный распад участка некроза легочной ткани (доли, сегмента), но характеризующийся склонностью к секвестрации и отграничению от непораженных участков, что является свидительством более благоприятного, чем гангрена, течения заболевания. Гангренозный абсцесс поэтому иногда называют отграниченной гангреной.   Острые легочные нагноения чаще возникают и зрелом возрасте, преимущественно у мужчин, которые болею в 3-4 раза чаще, чем женщины, что объясняется злоупотреблением алкоголем, курением, большей подверженностью к переохлаждениям, а также профессиональным вредностям. В 60% поражается правое легкое, в 34% - левое и в 6% поражение оказывается двусторонним. Большая частота поражения правого легкого обусловлена особенностями его строения: широкий правый главный бронх является как бы продолжением трахеи, что способствует попаданию в правое легкое инфицированного материала.  Этиология.  Острые абсцессы и гангрена легких чаще всего вызываются стафилококком, грамотрицательной микробной флорой и неклостридиальными формами анаэробной инфекции; фузо-спириллярная флора, считавшаяся ранее ведущей в этиологии гангренозных процессов в легких, играет второстепенную роль.

Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

Резюме: в легочной артерии непрерывный вихревой кровоток, обусловленный забросом из артериального сосуда. Не трудно представить, что указанный артериальный сосуд должен располагаться рядом с легочной артерией. А так как рядом с легочной артерией располагается аорта, то правомерно диагностировать шунт, обусловленный сообщением этих сосудов. Самым частым вариантом такого сообщения является открытый артериальный проток (ОАП), реже встречается аорто-легочной свищ. Одна из важных особенностей представленной методологии состоит в том, что применение его предполагает возможность поставить диагноз даже тех пороков, которые не описываются в учебниках и многих практических руководствах. Например: у больного выявлен интенсивный систоло- диастолический шум над всей областью сердца с эпицентром в V межреберье по левому краю грудины. От приведенного выше примера шум отличается лишь эпицентром. Если врач будет пытаться вспомнить или искать в книгах при каких пороках такой шум бывает, он затратит много труда с малым шансом на успех. Задача может быть решена довольно просто: шум есть - есть вихревой кровоток, шум интенсивный - вихревой кровоток интенсивный, шум систоло-диастолический - заброс крови из артериального сосуда, шум с эпицентром в V межреберье по левому краю грудины - в полости правого желудочка.

Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

Варианты лечения хронического гепатита С в стадии выраженного фиброза или компенсированного цирроза печени (класс А по Чайльд-Пью) Лечение подобного контингента больных остается проблематичным из-за небольшой эффективности современных терапевтических средств и плохой их переносимости. Предпочтительным является назначение комбинации альфа-интерферона с рибавирином в рамках Протокола клинических испытаний. При отсутствии эффекта или наличии противопоказаний к рибавирину может применяться длительная монотерапия ИФН с целью получения и сохранения биохимического ответа. Такая стратегия может замедлять прогрессирование болезни, угнетая фиброгенез, и снизить риск развития рака печени. Обязательным является мониторинг исследований, включающий помимо ежемесячного контроля биохимических и клинических показателей крови определение концентрации протромбина, ?-фетопротеина и УЗИ каждые 6 месяцев. Интерферонотерапия больных хроническим гепатитом С с сопутствующими заболеваниями. За последние годы выработаны четкие критерии обоснования назначения интерферонотерапии при хроническом гепатите С.

Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

Подоходное налогообложение является одним из традиционных видов налогообложения, поэтому в каждой стране имеет свои особенности, обусловленные историческими, политическими, экономическими и иными факторами. Однако можно выделить некоторые общие принципы, которые применяются или являются ориентирами при построении и совершенствовании налоговых систем. Эти общие принципы состоят в следующем.1. Налогоплательщиками выступают физические лица, достигшие совершеннолетия, а также несовершеннолетние по отдельным видам доходов. Налогоплательщики, как правило, подразделяются на резидентов и нерезидентов. Главным критерием для определения резидентства является пребывание физического лица в стране на протяжении определенного периода в течение финансового года. В большинстве стран этот период составляет шесть или более месяцев (свыше 183 календарных дней). Если этот критерий для конкретного случая является недостаточным, то используются следующие дополнительные критерии: привычное жилище (основное жилье), центр жизненных интересов, национальность, гражданство и т.д. Смысл разделения налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов состоит в том, что резиденты несут полную налоговую ответственность с мирового (глобального) дохода, т.е. подлежат подоходному налогообложению по всем источникам – как внутренним, так и внешним, а нерезиденты несут ограниченную налоговую ответственность, т.е. налогообложению подлежат только доходы из источников, расположенных в данной стране.

Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Из анализа задач можно установить, что формализация, структуризация и возможность математического моделирования соответствующих процессов возрастают от первой к последеней стадии.              В том же направлении повышается определенность принятия решения по внедрению разрабатываемого нововведения. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что при выборе методов прогнозирования важным моментом является глубина упреждения прогноза. Если прогнозируемый процесс можно представить эволюционным, без скачков, то применение статистических и формализованных методов оправдано. Если в прогнозируемом процессе возможно появление скачков, то необходимо применять методы экспертных оценок для определения скачка и оценки времени его осуществления, а на участках эволюционного процесса следует применять статистические или другие формализованные методы. Прогнозирование фундаментальных и прикладных исследований производят путем применения системного анализа и синтеза, метода экспертных оценок, написания сценариев, построения “дерева целей”.

Особливості функціонування фінансових ринків

Тогда Меркурий будет величиной с маковое зёрнышко на расстоянии 30 метров от Солнца. Венера будет величиной со спичечную головку на расстоянии 50 метров. Земля, также величиной со спичечную головку на расстоянии 75 метров. Марс в половину спичечной головки на расстоянии 100 метров. Юпитер, величиной с вишню, на расстоянии 300 метров. Сатурн, чуть поменьше вишни, на расстоянии 750 метров. Уран, с вишнёвую косточку, на расстоянии полутора километров. Нептун, такой же как Уран, на расстоянии более двух километров. И, наконец, Плутон, величиной опять же с маковое зёрнышко, на расстоянии трёх километров. И это еще не всё. Если в таком же масштабе представить куда залетают кометы, то это будет километров до тридцати. Теперь, мы представляем себе, что такое Солнечная система. В ней столько разнообразия и различных особенностей, что совершенно невозможно понять как появились эти особенности, если исходить из того, что система планет возникла из газопылевой туманности. Обилие комет, метеоритов, различия в направлениях и скоростях вращения планет и т.д. просто кричит о том, что в начале формирования планетной системы происходили процессы катастрофического характера. «Как устроена солнечная система?»

Функціонування капіталу в різних сферах економіки

ВТОРИЧНАЯ ВЛАСТЬ, осуществляет уже больше практическую часть по определению требуемых границ, и осуществляет корректировку, в определенных пределах, и контроль по соблюдению уже установленных границ. По большому счету, ПЕРВИЧНАЯ ВЛАСТЬ отвечает на вопрос: "Что делать?", а ВТОРИЧНАЯ ВЛАСТЬ - на вопрос: "Как делать?". Можно сказать и иначе — ПЕРВИЧНАЯ ВЛАСТЬ осуществляет стратегическо-тактическое определение, а ВТОРИЧНАЯ ВЛАСТЬ — тактико-оперативное. Можно также отметить их отличие в степени свободы при определении границ движений. О чем пойдет речь несколько ниже. На наличие ВТОРИЧНОЙ ВЛАСТИ указывают также такие термины и понятия как квалификация, уровень мастерства, профразряды и т.д. От личного желания представителя ВТОРИЧНОЙ ВЛАСТИ, от наличия возможности проявления этой власти, зависит конечный результат какого-либо действия. Потому, что именно от существования ВТОРИЧНОЙ ВЛАСТИ, зависит желание ее представителя выполнить ту или иную работу на высоком уровне, или ”спустя рукава”. Иначе говоря, именно от существования ВТОРИЧНОЙ ВЛАСТИ, зависит желание ее представителя соблюдать и содействовать в достижении границ установленных ПЕРВИЧНОЙ ВЛАСТЬЮ или нет.

Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне народного хозяйства в состав результатов проекта включаются (в стоимостном выражении): o конечные производственные результаты (выручка от реализации на внутреннем и внешнем рынке всей произведенной продукции, кроме продукции, потребляемой российскими предприятиями - участниками). Сюда же относится и выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственности (лицензий на право использования изобретения, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.п.), создаваемых участниками в ходе осуществления проекта; o социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социальную и экологическую обстановку в регионах; o прямые финансовые результаты; o кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления от импортных пошлин и т.п. Необходимо учитывать также косвенные финансовые результаты, обусловленные осуществлением проекта изменения доходов сторонних предприятий и граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий и иного имущества, а также затраты на обусловленную реализацией проекта консервацию или ликвидацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Структура ринку і функціонування його основних елементів

Главный параметр уровней познавательного интереса —обращённость его к объектам познания (фактам, процессам, закономерностям) сопровождается такими параметрами, как устойчивость, локализованность и осознанность. Параметр устойчивости многое открывает нам в познавательном интересе школьника. Познавательный интерес может быть ситуативным, ограниченны отдельными яркими вспышками, как ответ на какую-либо особо эмоциональную ситуацию обучения (эффектный опыт, впечатляющий рассказ, интересный фильм). Такой интерес может быстро остыть, исчезнуть вместе с породившей его ситуацией. Он требует постоянного подкрепления извне, наслоения новых и новых исключительных впечатлений. В структуре личности он не оставляет особого следа, так как интерес её всё время побуждается внешними средствами, сам школьник остаётся к познанию нейтральным. Интерес к учению может быть относительно устойчив и связан с определённым кругом предметом, заданий. Этот уровень устойчивости познавательного интереса характерен для большинства учащихся подростков, в которых мотив познавательного интереса как внутренний побудитель их учения ещё не настолько силён, чтобы не нуждаться во внешней стимуляции, идущей от средств учебного процесса.

Щастя як етична проблема

Українська політологія- це політична мудрість, яка в боротьбі політичних сил бачить її першоджерело, фактори, що полягають в основі тих чи інших політичних явищ, кроків, акцій. Спрямування наукового пошуку саме на них і є вищим призначенням української політології, їїосновною проблематикою.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.