Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб. Банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом. Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. Законодавство про господарські товариства поширюється на банки у частині, що не суперечить закону , 1993 — С. 23. Банківська система України. Орлюк О.П. Правові засади організації. — С. 19.

Після невдачі «ходіння в народ» деякі з найбільш радикальних народників звернулися до ідей Бакуніна, вирішивши, що розпочати революцію можуть лише насильство й терористичні акти. У 1878 р. Віра Засулич, колишня учасниця київської групи анархістів, поранила з револьвера військового коменданта Петербурга генерала Трепова. Незабаром виникла група розкольників — сумнозвісна «Народна воля», яка зробила тероризм основною засадою своєї діяльності. Суворо конспіративна й непроникна із зовні «Народна воля» (серед учасників якої був і Желябов) розпочала кампанію політичних убивств, кульмінацією якої став замах на Олександра II у 1881 р. Загибель царя викликала загальний осуд насильства, дискредитацію терористів і переконала уряд у необхідності проводити реакційну політику. Характерно, що під час терористичної кампанії 1879–1881 рр. народники виявилися особливо діяльними на Україні. У Києві та інших містах було вбито кількох важливих урядових чиновників. Дехто з революціонерів навіть доводив, що політичні вбивства винайшли такі «південці», як Желябов, Дмитро Лизогуб і Микола Кибальчич

РЕФЕРАТЫ:

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Сегодня такой подход к трактовке проблемы цикличности отходит на второй план, он признается изначально поверхностным, так как исходит из анализа только сферы обращения. В настоящее время цикличность рассматривается в связи с производством и обращением. В центр анализа выносится динамика промышленного производства, ВНП, подушевого дохода. При этом динамика цен, процента, оборота трактуется лишь как индикатор общеэкономических изменений. Интересны психологические объяснения циклов, связывающих деловую активность со сменой настроений, переходами от массового оптимизма к пессимизму. Большой вклад в психологическую теорию внес Пигу. Под психологическими причинами Пигу понимает “перемены в человеческих мыслях, возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются изменениями активных факторов, на коих строится суждение”1. Пигу строит свой анализ на той роли, которую играют ожидания прибыли от затрат в промышленности. С наступлением каждой из фаз цикла одновременно происходит соответственно перемена ожиданий людей, и от цикла к циклу эти перемены бывают одни и те же.

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Кору корней барбариса амурского применяют в странах Юго-Восточной Азии как кровоостанавливающее и маточное средство. Кроме того, ее используют при желчнокаменной болезни и повышенном кровяном давлении. Корни барбариса входят в состав некоторых растительных сборов. По данным Г.Э.Куренцовой (1941), они обладают жаропонижающими свойствами. Заготавливают листья барбариса амурского с середины мая до середины июня. Их сушат под навесом или на чердаке. Корни барбариса амурского для медицинских целей не заготовляются; ведется заготовка только корней родственного ему растения— барбариса обыкновенного, распространенного в европейских районах России и там же культивируемого. Список литературы

Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Например, в сочинениях часто встречаются сравнения, олицетворения, образные выражения, такие как: «.снег в белые платья одевал деревья», «Волшебница зима разрисовывает окна.», «На крышах домов висели сосульки и плакали», «веселый мороз», «Поля как будто белые страницы большой книги», «Покрыла зимушка землю белым пушистым одеялом, чтобы не замерзла», «У зимы много друзей, которые ей помогают справиться с работой» и т.д. 3. Анализ сочинений показал заинтересованность детей в своей работе. Сочинения эмоционально окрашены, видно собственное отношение ребят к зиме, любование ею, радость, а также печаль и грусть по весне. Например: «Мне очень хочется еще раз погостить у Зимушки в ее волшебной стране», «Наконец пришла зима!», «Настала зима – это чудесное время года, потому что вся земля покрывается снегом», «Правда, красиво!», «В лесу тихо, скучно. Но скоро настанет весна, и побегут ручьи», «Эта зима зверям не очень понравилась, потому что она была мокрая и суровая». 77,1% детей передали свое отношение к описываемому и настроение.

Планування банківської діяльності

Опричник мог подать жалобу на земца, будто тот позорит его и всю опричнину. Земца в этом случае ждала тюрьма, а его имущество доставалось доносчику. В разоренной чумой и голодом стране, где по дорогам бродили нищие, а в городах не успевали хоронить мертвых, опричники безнаказанно грабили и убивали людей. Они обшарили все государство, на что царь не давал им согласия, повествует опричник Штаден. Разумеется, царь Иван не поощрял прямой разбой. Но он создал опричные привилегии и подчинил им право и суд. Он возвел кровавые погромы в ранг государственной политики. Следовательно, на нём лежала главная вина за беззакония опричнины. В конечном итоге погромы более всего деморализовали саму опричнину. Опричники творили в земщине такие беззакония, что сам великий князь объявил наконец: "Довольно!". Падение старого опричного руководства разрушило круговую поруку, связывавшую членов опричной думы. Состав думы пополнился земцами, многие из которых испытали злоупотребления опричнины. Члены новой опричной думы, по- видимому, стали сознавать опасность деморализации охранного корпуса.

Безпека банківської діяльності в Україні

В 1869 году подводная лодка должна была пройти под водой расстояние 1,5 мили от Лондонского маяка до специально поставленного корвета "Гридень"; расстояние было пройдено, но подводная лодка 2 раза поднялась на поверхность и 2 раза ударилась о дно. Справедливо предполагая, чтобы расстояние подо дном подводной лодки было по меньшей мере 15-20 футов, Александровский считал, что перед плаванием на глубинах более 60 футов необходимо испытать, какое давление воды может выдержать его подводная лодка. Такое испытание было проведено в июле 1871 года в Биоркезунде близ кирхи Койвисто. Первое погружение без людей на глубину 12 сажен лодка выдержала благополучно и всплыла после продувания прикрепленных к ней резиновых спасательных мешков, также спроектированных Александровским. На следующий день погружение было произведено на глубину 13,5 сажен; на этой глубине, как выяснилось позднее, "верхняя часть лодки по направлению от носа больше чем на половину сдавлена". Лодка затонула на глубине 15 сажен и не смогла быть поднята продуванием прикрепленных к ней резиновых мешков. На этой глубине подводная лодка пролежала до 7 сентября 1871 года, когда ее удалось поднять на поверхность воды, после чего она снова затонула. 30 июля 1872 года лодку подняли и перенесли на глубину 8 сажен, затем 14 октября того же года подводную лодку переместили на глубину 4 сажени и только 18 мая 1873 года, временно заделав повреждения, привели на буксире винтового корвета "Гридень" в плавучий док в Кронштадте.

Ліквідність банківської системи України

Герилью на Севере возглавляют Хулио Алонсо и кубинец Хосе Антонио Молеон. Они чувствуют себя уверенно. На Юге дела хуже: там властями захвачены в плен местные командиры герильи. Тем временем Фонсека, подлечившись, привозит в Гавану из Венесуэлы большую группу никарагуанцев-политэмигрантов. Начинается серьезная подготовка к герилье. У Фонсеки – новые друзья: Че Гевара и Тамара Бунке (легендарная партизанка Таня, погибшая в Боливии). Они активно помогают сандинистам. Кубинское руководство считало своим долгом помогать всем левым партизанским движениям в Латинской Америке. Разница была лишь в том, что одним можно было помогать более открыто и масштабно – при советской поддержке, а другим – менее (чтобы не раздражать СССР). Критерий был такой: поддерживает местная компартия герилью или нет. В Никарагуа, как назло, компартия – Никарагуанская социалистическая партия – герилью не поддерживала. Чем эта партия занималась, вообще не очень было понятно. Конечно, она действовала в глубоком подполье – не очень развернешься. Конечно, вела пропаганду. Но отношение у сандинистов к НСП было более чем скептическое: в 1964 году сандинисты уличили тогдашнего 1-го секретаря ЦК НСП в том, что он не читал “Манифест Коммунистической партии” Маркса и Энгельса! После победы Сандинистской революции НСП распадется на три компартии.

Основи банківської справи

До Гражданской войны слой промышленников формировался и на Юге, но превращение их в предпринимателей полностью буржуазного типа произошло уже в ходе Реконструкции и индустриализации южных штатов. Диалектика американского капиталистического развития, опиравшаяся на такие его резервы, как фонд колонизуемых земель, передовая техника и технология, массовая иммиграция, заключалась прежде всего в том, что на определенном этапе оно создало плантационное рабство как часть хозяйственного механизма, а затем и уничтожило его в результате Гражданской войны. Промышленная революция в США обладала как чертами сходства с западноевропейскими, так и определенным качественным своеобразием. Как явление, присущее в первую очередь тем странам, где капитализм утвердился вследствие буржуазных революций мануфактурной эпохи, они имели общее происхождение. Отсюда типичные для конца XVIII - первой половины XIX в. технические и технологические нововведения (английские текстильные машины первого поколения, пудлингование, появление вначале речного парохода, затем локомотива и железных дорог и т. д.) с некоторыми местными особенностями и модификациями - например, широким использованием в США водяного колеса.

Роль НБУ у формуванні банківської системи

Вскоре германские войска развернули наступление в Прибалтике. Русские армии оставили Галицию, Польшу, часть Латвии и Белоруссии. 23 мая на стороне Антанты в войну вступила Италия. В октябре к австро-германскому блоку присоединилась Болгария. Важнейшим итогом кампании явился провал германских планов. Германское командование оказалось перед необходимостью продолжать войну на два фронта. Основную тяжесть борьбы в 1915г вынесла Россия, обеспечив Франции и Великобритании передышку для мобилизации экономики на военные нужды. 1916г. Германия вновь перенесла главные усилия на запад. Главный удар предполагалось нанести Франции. Несмотря на огромные усилия, германские войска прорвать оборону не смглои. Этому способствовало наступление русских армий на Юго-Западном фронте в Галиции. 27 августа на стороне Антанты в войну вступила Румыния, но к концу кампании румынская армия была разбита. На ближневосточном фронте важное значение имели победы русских войск на Кавказе. 31 мая-1 июня в Северном море произошло одно из самых крупных морских сражений в войне.

Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

В стране стали довольно заметно проявляться сомнение в целесообразности «перестройки» и в способности партийно-государственного руководства страны переломить ход событий: оно оказалось неспособным активно влиять на улучшения процесса. Сам же генсек Горбачев все менее охотно встречался с гражданами собственной страны и все чаще совершал поездки за границу. Лавина денежных премий, почетных званий, золотых медалей, специальных выпусков телепередач, ликующее население «цивилизованных» стран и угрюмые лица соотечественников определили направление политического дрейфа Генсека- Президента. Наверное, именно в это время Горбачев поставил перед собой ту цель, о которой говорилось выше. Создавалось впечатление, что Генеральный Секретарь ЦК КПСС стремиться изменить общественно- политический строй в стране, пустив начатое на самотек. Становилось очевидным, что в стране начались не реформы, а сокрушительная работа по уничтожению научно- технической мощи, производственного потенциала, агропромышленного комплекса, интеллектуального запаса, нравственных устоев.

Історія світової банківської системи

Сами американцы, хорошо информированные о политике своего правительства, вынуждены признать бессилие Соединенных Штатов в деле привлечения на свою сторону народов колоний и зависимых стран. Дизард, например констатировал: "Управление военной информации США было слабо как раз на том участке, где оно должно быть наиболее сильным в авторитетном провозглашении послевоенных и военных планов". Деятели американской администрации признавали, что после того, как Управление военной информации провозгласило принципы Атлантической хартии среди народов стран, оккупированных японцами, возникли "проблемы, решить которые мы были не в силах"58. Они приходили к неприятному для себя выводу, что таким образом Управление военной информации "ставило в неловкое положение друзей США и ободряло их врагов". "Специфические условия", о которых говорил Хэлл, и которые, по его словам, не давали возможности сделать заявление о всеобщем освобождении народов, США воздержались в первые годы войны на Тихом океане от упоминания конкретных стран в своих заявления о праве народов на свободу.

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

Прогнозирование, основанное на творческом видении, может использоваться для непосредственного предсказания менеджерами и др. участниками экономической организации будущих результатов её деятельности. 2. Поисковое прогнозирование – способ научного прогнозирования от настоящего к будущему. Прогнозирование начинается от сегодняшнего дня, опирается на имеющуюся информацию и постепенно проникает в будущее (рис. 1). Рис 1. Схема поискового прогнозирования Поисковое прогнозирование может быть двух видов: . Традиционным, или экстраполятивным; . Новаторским – альтернативным. Экстраполятивный подход предполагает, что экономическое и прочее развитие происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз, может быть, простой проекцией (экстраполяцией) прошлого в будущее. Экстраполятивный подход означает, во-первых, оценку прошлых показателей деятельности фирмы и тенденций их развития (трендов) и, во-вторых, перенесение этих тенденций в будущее. Таким образом, главное предположение экстраполятивного подхода в прогнозировании заключено в признании того, что в диапазоне ключевых интересов фирмы силы прошлого в состоянии контролировать будущее.

Правові засади фінансової діяльності держави

Это западный ветер Avel-drao (букв. нижний ветер), северо-западный ветер Gwalar (Avel-gwalar ), восточный ветер Avel-Uhel (букв. верхний ветер), и юго-восточный ветер Gevre (Avel-gevre ). Таким образом, даже при делении мира на четыре части ось север-Юг не используется. Возможно предположить, что в период зарождения данной системы понятия "север" и "юг" были не особенно важны и обозначались иначе (см. ниже). Необходимость их добавления в систему, по-видимому возникла позже. Названия остальных частей света ( в том числе и тех, которые во французском языке являются составными, например, Северо-запад или Юго-Восток) имеют, согласно Ф. Фавро, исконное происхождение: Kor og, Kor aoueg восходит к основе kor - со значением 'угол, изгиб, рог', от древнебретонского cor с тем же значением, ср. валлийское cor , cyr , древнеирландское cor , лат. cor u 'то же'; Re er от древнебрет. rec er = rec er, ср. древнеирл. air her; Gwalar - этимология не ясна; Gevred, от geffre , ср. валл. gyfeirid "противоположная сторона"; Biz - этимология не ясна; Merve от mer gwe "ветер", ср. валл. gwy "ветер". При этом в современном бретонском языке для обозначения вышеперечисленных сторон света и ветров могу также использоваться французские названия, однако это явление сравнительно недавнее и свидетельствует лишь о все большем проникновении французской лексики в повседневный разговорный бретонский на фоне скудного словарного запаса у ermi al speakers.

Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Но вот он приходит домой, и все меняется. Тут вступает в силу свой закон. Пользуясь правом старшего брата, Ванька снисходительно посмеивается над маленькой сестренкой, подразнивает ее, «пужает», хотя в глубине души и побаивается, что она расскажет о его проказах матери. У сестренки тоже свое оружие: уморительно талантливо подражая матери, она корит непутевого брата: «Вот не выучишься – будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть- то близко будет, да не укусишь.» Но как удается писателю показать, что изо всей этой детской перебрани ярко видна сердечная привязанность этих двух существ! Баюкая куклу, Наташа поет взрослую, «невыносимо тяжкую и заунывную песню», и Ванька, чуткая душа, вдруг затихает и слушает сестру серьезно, едва сдерживая слезы. Какими выразительными штрихами должен владеть писатель, чтобы затронуть человеческое сердце таким, на первый взгляд, обычным эпизодом из жизни детей! Но Шукшину это удается! Ванька, первый встретивший мать, вбегает в избу с материнским узлом, и Наташка «перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел – помочь брату».

Банківські операції

Направлен он на выявление и устранение ошибок или дефектов в процессах производства. Компании, внедряющие эту систему, основываются не на том, что «всегда делали так, и всем нравилось», а на достоверных данных анализа «голоса клиента» (жалоб, исследований). Всем группам данных полученных в результате анализа, придаются весовые коэффициенты. Они позволяют оценить уровень влияния каждого из пожеланий клиента на разработку продукта или услуги. Например, отсутствие в продуктовой линейке сотовых телефонов с меховым корпусом – это нехорошо лишь с точки зрения узкого круга особо экзальтированных дам. А если меховой корпус есть, но, к примеру, телефон в середине разговора отключается, то с точки зрения качества это гораздо более суровый просчет. Если речь идет о продукте, то «голос клиента» позволяет определить его предпочтительные свойства: материал, цвет, размер, степень технической или дизайнерской «навороченности» и проч. Для потребителей услуги важными могут оказаться время ее оказания, условия, понятность документации и т.д. Четко поняв, чего хочет клиент, компания может приступить к совершенствованию своих процессов по системе «шесть сигма» ( т.е. применить к ним статистический анализ) и добиться необходимого качества своих продуктов и услуг.

Банківські операції

Очевидно с этим связан обычай бросать захваченный в бою неприятельские знамена под ноги главнокомандующему или волочить их по воде за кораблем – победителем. Государственное знамя. Первое гербовое (царское) знамя появилось в начале XVII в. при Михаиле Федоровиче. Это было белое полотнище с красной каймой но краям и золотым или черным орлом в центре. Щит на груди орла с Московским гербом изображался либо в красном, либо в белом цвете. Петром I был установлен черно-желтый Императорский штандарт, который рассматривался самим царем: «Яко герб Российской Империи». Собственно Государственное знамя России – черно-желто-белый флаг – было создано в 1742 г. по образце герба Российской Империи. В 1815 г. такими флагами впервые были украшены общественные здания в ознаменовании победы над Наполеоном. Впоследствии их вывешивали в один из национальных торжеств. Цвета Государственного знамени нашли отражение и в армейской символике: цвете кокард, знамен, шарфов, орденских лент. Вместе с тем до середины XIX в. в России не существовало официально утвержденного Государственного знамени. Лишь 11 июня 1858 г. национальные государственные цвета – черный, желтый и белый – были узаконены Александром II.

Банківські операції з пластиковими картками

Отчего так произошло? Да потому , «начинания при императрице Анне и Екатерине II, очевидно, были преждевременны». Теперь же время для серьезных перемен настало. Об этом свидетельствует состояние общества, в котором исчезло уважение к чинам и титулам, подорван авторитет власти и «все меры правительства , требующие не физического, но морального повиновения, не могут иметь действия», а «дух народа страждет в беспокойствии». Причина этих явлений не в ухудшении положения народа, ибо «все вещи остались в прежнем почти положении», а в том, что царит « выражение пресыщения и скуки от настоящего порядка вещей». Что же делать? Есть два выхода из положения. Первый состоит в том, чтобы «облечь правление самодержавное всеми. внешними формами закона, оставив в существе ему ту же силу», и тогда «все установления так должны быть соображены, чтобы они в мнении народном казались действующими, но никогда не действовали бы на самом деле». Этот путь ведет «самовластию», т.е. к деспотизму , который обречен на гибель. Другой путь в том , чтобы « учредить державную власть на законе не словами , но самим делом».

Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Однако тут следует обратить внимание на то, что природные зоны, отвечающие этим лингвистическим определениям, размещены в Европе шире, чем можно предполагать славянскую прародину. Праславяне занимали лишь часть того пространства, которое отразилось в их древних наречиях. В настоящее время родиной славян признается область, простирающаяся к северу от Карпат. Но при ближайшем определении ее границ ученые весьма существенно расходятся между собой. Например, один из основоположников славяноведения, чешский ученый Шофарик проводил границу славянской прародины на западе от устья Вислы к Неману, на севере - от Новгорода до истоков Волги и Днепра, на востоке - до Дона. Далее она, по его мнению, шла через нижний Днепр и Днестр вдоль Карпат до Вислы и по водоразделу Одера и Вислы к Балтийскому морю. Один из представителей русского языковедения академик А.А. Шахматов искал прародину славян в бассейне западной Двины и нижнего Немана, откуда, по его мнению, славяне позже передвинулись на Вислу, а затем уже расселились по разным направлениям и затем области, в которых сформировались современные славянские народы.

Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

Одной из "подсистем", которую мы вычленяем из системы пространственной ориентации у бретонцев, является именно ориентирование по солнцу и называние сторон света относительно положения солнца. Солнечную ориентацию обычно дополняет астральная (ориентирование по звездам), которая имела большое значение для тех, кому приходилось ориентироваться ночью, в частности, для мореплавателей. Как это ни кажется парадоксальным, у бретонцев, для которых мореплавание имело большое значение на протяжении всего исторического периода, мы находим лишь один случай обозначения стороны света с помощью звезды (см. ниже). Следует также отметить, что мы не рассматриваем христианскую сакральную систему ориентации (например, при строении храмов, передвижениях священника во время службы). В нашу задачу входит лишь интерпретировать бытовые названия сторон света и предпринять попытку реконструкции положения гипотетического человека, носителя бретонского языка в окружающем его пространстве, структурирование мира на уровне обыденного современного языка.

Правові засади виборів в Україні

Выписка из стационара после клинического выздоровления и однократного отрицательного бакобследования не ранее чем через 3 дня после отмены антибиотикотерапии. Реконвалесценты выписываются в детские учреждения не ранее чем через 5 дней после выписки из стационара после еще одного бакобследования. На контактный детей накладывается карантин на 10 дней с момента регистрации последнего случая. Все бакобследования контактных 2 раза с интервалом 3-7 дней. Носители лечатся левомицетином. Контактным детям до 5 лет не позднее 7 дня делается гамма-глобулин в дозе 1.5 мл, от 5-7 лент - 3 мл. При вспышке, если установлена этиология менингита, проводится вакцинация полисахаридной противоменингококковой вакциной. Профилактика паротитного и туберкулезного менингита - вакцинопрофилактика. Профилактика лимфохориоцитарного менингита: 1. Защита помещений, продуктов питания от серых мышей, крыс и других грызунов. 2. Общегигиенические мероприятия 3. избегать укусов домашних и лабораторных животных, комаров, москитов.

Правові засади фінансового контролю

В этой реакции образуется аденозиндифосфорная кислота (АДФ) — остаток молекулы АТФ и органический фосфат. Энергию АТФ все клетки используют для процессов биосинтеза, движения, производства тепла, нервных импульсов, свечений (например, у люминесцентных бактерий), т.е. для всех процессов жизнедеятельности. АТФ — универсальный биологический аккумулятор энергии. Световая энергия Солнца и энергия, заключенная в потребляемой пище, запасается в молекулах АТФ. Запас АТФ в клетке невелик. Так, в мышце запаса АТФ хватает на 20—30 сокращений. При усиленной, но кратковременной работе мышцы работают исключительно за счет расщепления содержащейся в них АТФ. После окончания работы человек усиленно дышит — в этот период происходит расщепление углеводов и других веществ (происходит накопление энергии) и запас АТФ в клетках восстанавливается.  Митохондрии окружены наружной мембраной и, следовательно, уже являются компартментом, будучи отделенными от окружающей цитоплазмы; кроме того, внутреннее пространство митохондрий также подразделено на два компартмента с помощью внутренней мембраны.

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Этим платежам уделяется исключительное внимание. Оптимизация приемлемого способа платеже :огда платежи осуществляются валовым способом один за другим, электронным способом в режиме реального времени. Такие расчеты являютс: •осударственными и осуществляются ЦБ. Низкостоимостные платежи применяются почти всеми субъектами хозяйствования. Они имеют исключительную разносторонность 'ниверсальность и удовлетворяют самые разнообразные потребности. Типы мелких платежей принято подразделять на регулярные и нерегулярные. Регулярные - часто на одну и туже сумму страховые взносы, платежи за коммунальные услуги, квартплата, зарплата, пенсии, налоги. Нерегулярные платежи совершаются время от времени при разовых покупках товаров Указанное разграничение мелких платежей позволяет организовать безналичные расчеты с огромным числом потребителей включа 1аселение Очередность платежей при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований федьявляемых к счету, расчетные документы должны оплачиваться в порядке календарной очереди (дата поступления в банк плательщика).

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

ДокладДмитрий Иванович Менделеев (1834-1907гг.)Доклад ученицы 8-Акласса Школы №288 Ерицян Анны.Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907).В истории развития науки известно много крупных открытий, но не много из них можно сравнить с тем, что сделал Менделеев, один из крупнейших мировых химиков. Хотя со времени открытия его закона прошло более ста лет, никто не может сказать, когда будет до конца раскрыто содержание знаменитой таблицы Менделеева. Менделеев родился в сибирском городке Тобольске, и был четырнадцатым и последним ребенком в семье директора гимназии. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика ослеп вскоре после рождения своего сына. Известно, что в гимназии Менделеев отличался особым прилежанием. В 1851 году он отправился в Петербург и поступил в педагогический институт, где учился его отец. Только здесь Менделеев почувствовал вкус к учебе, и вскоре стал одним из первых. Талантливого ученика отправили в Одессу, где он и начал серьезно заниматься химией. Вернувшись в Петербург, Менделеев с золотой медалью окончил институт и был зачислен в университет для подготовки магистерской работы. Ровно через год он получил звание магистра химии, стал доцентом и был командирован за границу.

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Чем выше содержание этих кислот в воздухе, тем чаще выпадают кислотные дожди. Наиболее очевидное влияние кислотные дожди оказывают на популяции рыб в озерах, вода в которых стала кислой. В зависимости от закисленности воды количество рыбы в озере может либо уменьшиться, либо она может полностью исчезнуть. Но нельзя считать, что взрослая рыба просто погибает из-за повышенной кислотности воды. Сильно закисленные воды не позволяют рыбе нормально размножаться. Самки могут оказаться не способными выметывать икру в кислой воде; если же икра все-таки попадет в воду, то она либо погибает, либо, если мальки все же вылупятся, они гибнут. В результате в озерах с закисленной водой мы не встречаем молоди, а только взрослых особей. Ученые предсказывают, что из-за воздействия кислотных дождей будет сокращаться численность не только рыбы, но и земноводных. Многие из них размножаются во временных водоемах, возникающих в период весенних дождей; вода в них может быть даже более кислой, чем в озерах, поскольку эти временные водоемы образованы только дождевой водой с повышенной кислотностью.

Діяльність римських магімтратів

В случае опасности замораживания (понижение температуры ниже 3±0,50С)должно производиться открытие клапана на теплоносителе и периодический прогрев калорифера. Избиратель управления – «Ручное автономное» позволяет ручное опробование любого привода схемы. 3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ3.1. Введение Экономические расчеты являются сегодня неотъемлемой частью процесса принятия любого управленческого процесса. В данном разделе выполняются экономические расчеты по для систем вентиляции гаража. В разделе дается экономическая оценка всех стадий инвестиционного цикла: от принятия решения о целесообразности строительства, выбора варианта выполнения поставленной задачи до распределения прибыли, полученной в результате осуществления проекта.3.2.Технико-экономическая оценка проектных решений Выбор того или иного проектного решения – задача многофакторная. Во всех случаях имеется большое число возможных вариантов решения поставленной задачи, так как любую систему характеризует множество переменных факторов. Сравниваемые варианты должны быть сопоставимы по методам исчисления стоимостных показателей, кругу затрат, уровню цен, территориальной принадлежности, продолжительности строительства и т.д. В качестве рассматриваемых выбираем два варианта.

Інноваційна діяльність підприємства

Содержание:I Введение 2 II Основные нефтегазоносные провинции России 3 1. Западно-Сибирская 3 2. Волго-Уральская 4 3. Тимано-Печерская 4 4. Нефтяной комплекс России 5 5. Транспортировка нефти трубопроводами 6 III Происхождение нефти 8 1. Современный взгляд 8 2. Другие теории образования нефти 8 IV. Состав нефти 11 1. Состав нефти и химические свойства 11 2. Физические свойства 13 V. Методы и способы переработки нефти 15 1. Подготовка нефти к переработка. 15 2. Сортировка и смешивание нефти 16 3. Выбор направления переработки нефти 17 4. Принципы первичной переработки нефти 18 5. Перегонка нефти 18 6. Устройство и действие ректификационной колонны 20 7. Устройство ректификационных тарелок 23 8. Крекинг нефти 23 9. Термический крекинг 24 10. Каталитический крекинг 25 11. Риформинг 26 VI. Использование продуктов переработки нефти 28 VII. Заключение 30 VIII. Список литературы 30 Приложения I. Введение. Бурный научно-технический прогресс и высокие темпы развития различных отраслей науки и мирового хозяйства в XIX – XX вв. привели к резкому увеличению потребления различных полезных ископаемых, особое место среди которых заняла нефть.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.