Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Планування та фінансування заходів з охорони праці

22. Розширення, реконструкція та оснащення санітарно-побутових приміщень (гардеробних, душових, кімнат приймання їжі тощо) з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями. 23. Придбання, монтаж та забезпечення функціонування сатураторних пристроїв (в тому числі автоматів) для приготування газованої води. 24. Обладнання нових та реконструкція наявних місць організованого відпочинку і обігріву працюючих, а також укриття від сонячних променів та атмосферних опадів при роботах на відкритому повітрі. 25. Обладнання оздоровчих кімнат, кімнат харчування, психологічного розвантаження, здоров'я, придбання для цих цілей спортивного знаряддя, приладів, устаткування, лікувальних препаратів та медикаментів для профілактики профзахворювань та реабілітації здоров'я постраждалих від нещасних випадків на виробництві, оплата медичних послуг спеціалістів, забезпечення кімнат здоров'я фітонопоями, білково-вітамінними, адаптогенними та іншими оздоровчими напоями. 26. Залучення фахівців для надання допомоги з юридично-правових питань охорони праці та оцінки стану умов і безпеки праці. 27. Заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над поліпшенням стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, на підставі діючого на підприємстві положення. 28. Організація кабінетів, кутків, пересувних лабораторій, виставок з охорони праці, придбання для них необхідних приладів, наглядних посібників, демонстраційної апаратури тощо, необхідних для їх функціонування (в тому числі автоматизація робочих місць спеціалістів служб охорони праці). 29. Розроблення, видання і придбання нормативних актів про охорону праці, літератури, наочно-агітаційних матеріалів з цих питань, різних видів бланків, посвідчень, журналів реєстрації тощо з питань охорони праці. 30. Проведення обов'язкових медичних оглядів працюючих. 31. Відшкодування підприємствам, установам, організаціям витрат на відрядження працівників, які є членами комісії по спеціальному розслідуванню нещасних випадків на виробництві або залучені до її роботи.

Міністерство аграрної політики України Дніпропетровський державний аграрний університет Кафедра безпеки життєдіяльності ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: е) фонду охорони праці. Заходи можуть здійснюватись за рахунок коштів фонду охорони праці підприємств або спеціально виділених цільових коштів з інших джерел з метою доведення умов І безпеки праці до нормативних вимог чи підвищення існуючого рівня охорони праці. Кошти фонду охорони праці підприємства повинні використовуватись тільки на виконання комплексних заходів, які погоджені з місцевим органом Державного комітету по нагляду за охороною праці і забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, подальше підвищення рівня охорони праці в умовах діючого виробництва. До цих заходів належать: 1. Атестація робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 2. Розроблення, виготовлення та встановлення на діючих об'єктах засобів колективного захисту працюючих, засобів противоаварійного захисту, приладів і пристроїв безпеки. 3. Навчання працюючих з питань охорони праці, проведення нарад, семінарів, оглядів-конкурсів. 4. Забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 5. Впровадження автоматичного та дистанційного управління виробничим обладнанням, технологічними процесами, засобами транспортування та підйому з метою забезпечення безпеки працюючих, в тому числі механізація та автоматизація робіт з підвищеною небезпекою та робіт, що пов'язані з фізичним та нервово-психічним перевантаженням. 6. Впровадження систем автоматичного контролю та сигналізації наявності шкідливих і небезпечних І виробничих факторів, а також запобіжних пристроїв, що забезпечують аварійне відключення технологічного і енергетичного устаткування в разі виникнення небезпеки для обслуговуючого персоналу та працюючих. 7. Впровадження технічних пристроїв та устаткування, що забезпечують захист працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок. 8. Встановлення запобіжних та захисних пристроїв з метою забезпечення безпечної експлуатації парових, водяних, газових, кисневих та інших виробничих комунікацій та споруд. 9. Механізація процесів розливу і транспортування отруйних, агресивних, пожеже та вибухонебезпечних рідин, складування та транспортування вантажів, сировини і матеріалів.

10. Обладнання спеціальних механізмів, пристроїв та площадок, що забезпечують зручне та безпечне виконання робіт на висоті {в роботі по обслуговуванню освітлювальної арматури, склінню вікон, обслуговуванню запірної арматури, відкриванню люків залізничних напіввагонів тощо). 11. Модернізація технологічного, транспортного та інших видів обладнання з метою доведення його до вимог нормативних актів про охорону праці. 12. Заходи щодо усунення безпосереднього контакту працівників із шкідливими речовинами та матеріалами, проведення індивідуального дозиметричного контролю за працюючими на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. 13. Приведення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, іонізуючих та інших шкодливих випромінювань на робочих місцях у відповідність до вимог чинних нормативних актів. 14. Перепланування та розміщення раніш встановленого виробничого обладнання відповідно до вимог чинних нормативних актів про охорону праці. 15. Розроблення, виготовлення і монтаж нових, реконструкція наявних загальних, припливних, витяжних, місцевих вентиляційних систем, аспіраційних, пило-, газовловлюючих пристроїв відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та їх паспортизація. 16. Реконструкція наявних систем природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць діючого виробництва, евакуаційних виходів та місць масового переходу. 17. Переобладнання та впровадження систем опалювання та пристроїв кондиціонування повітря, обладнання теплових, водяних повітряних завіс та повітряних душів, утеплення дверей, вікон, підлог у діючому виробництві з метою доведення температурного режиму до встановлених нормативів. 18. Механізація прибирання виробничих приміщень, у тому числі стружки та інших відходів виробництва, очищення повітропроводів, освітлювальної арматури, вікон, світлових ліхтарів. 19. Проведення експертизи щодо технічного стану будівель та споруд. 20. Застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до чинних нормативних актів про охорону праці. 21. Попередження дорожньо-транспортних пригод на території підприємства (в тому числі обладнання канав та естакад для огляду автомашин, організація перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв тощо).

Цей пролтарят, по]збавлений всяко приватно власност), снував лише з прац свох рук, продаючи  на формально вльному, а фактично вповн моноползованому капталстами ринку прац. В ту еру, коли засади економчного лбералзму вважалися священними  непорушними, суспльству  держав було унеможливлене яке будь втручання в господарське виробництво, не снувало законв про охорону прац, регуляц зарбно платн, соцяльного забезпечення. Цю обставину зручно вмла використати новороджена кляса капталстично буржуаз, що швидко перетворилася в чинник соцяльного поневолення робтництва  жорстокого визиску його прац. Визиск прац капталом безперечно не обумовлявся самим хижацтвом чи аморальнстю капталств, як в цьому стараються переконувати нас дешев демагогч]н брошурки соцялств Експльотацйна роля капталу випливала з само його внутршно стоти, являючи з себе один з факторв капталонакопичення, без якого не могла б снувати сама капталстична система в  клясичнй форм. Економчна еволюця викликала все зростаючу деференцяцю (розподл) суспльства, оперту на протилежности го]сподарських нтересв  боротьб

РЕФЕРАТЫ:

Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Це нове захоплення свідчить про безнадійність усякого компромісу в таких умовах, про можливість захоплення влади і встановлення тиранії. Пісістрат як ніхто інший підходив на роль народного вождя. Історично склалося, що ця роль надавалася людям, що прославилися своїми військовими подвигами. Пісістрат був блискучим полководцем, він завоював острів Саламін, що був перешкодою торгівлі, тому що займав вихід з афінської гавані. Йому ж вдалося захопити гавань Мегари Нісею, що поставило Мегару в економічну залежність від Афін. Так, що Пісістрат зробив неоціненну послуги афінянам. Багато в чому завдяки цьому його група посилювала свій вплив. Правда, у 560 році до н.е. Пісістрат був вигнаний з Афін, але, зібравши у вигнанні численну армію з найманців, незабаром повернувся, і, спираючись на союзників, знову досяг влади. Прийшовши до влади, Пісістрат, насамперед, приступив до масового вигнання противників. Деякі з аристократичних родів все ж залишилися, прийнявши владу Пісістрата. Це була землевласницька знать, що прекрасно знала, що йому нічого не варто розорити і вигнати їх, а у вигнанні без землі, без торгових зв'язків і навиків вони б не вижили.

Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

Идея об образовании Совета вновь возникла в первые дни Февральской революции. Зачатками его были временные стачечные комитеты, созданные на предприятиях 24–25 февраля большевиками и членами других социалистических партий. 25 февраля разговор о необходимости выбирать депутатов в Петроградский общегородской Совет шел и на информационных собраниях представителей подпольных организаций. Но полицейские аресты, расстрел демонстраций 26 февраля прервали эти попытки. Снова вопрос об организации Совета встал уже только в момент восстания 27 февраля 1917 года. В городе шло восстание на Петроградской стороне. Хотя гарнизон Петропавловской крепости еще хранил верность царскому правительству, но по соседству с ним революционные силы действовали весьма успешно. К вечеру успех восстания стал очевиден, но чем ближе к центру города, тем сильнее становилась неразбериха в расположении сил революции и контрреволюции. Эти события вывели на политическую арену правых, левых, радикалов, центристов. Все считали, что они правы, находились друг с другом в острой борьбе. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Монархия Романовых правила страной 300 лет.

Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

Одну из наиболее ярких и полных картин России начала XVIII века, эпохи царствования Петра I, дает книга голландца де Бруина. Основная ценность книги – изображение первоначального этапа петровской реформы, когда сосуществовало и новое, “еще не окрепшее, но развивающееся”, и старое, на первый взгляд “стабильное, незыблемое, а на самом деле обреченное на слом”. Это сосуществование нового и старого де Бруин видит во многом: и в обществе, и в культуре, и в быту. Одними из интереснейших записок о России являются воспоминания полковника Гагерна, побывавшего в стране в том же 1839 г., что и Кюстин. Фридрих Балдуин Гагерн (1794 – 1848) в свите голландского принца Александра Оранского (племянника Николая I) совершил поездку к петербургскому двору. После прочтения книги Кюстина, он писал своему отцу: “Я не нашел в Кюстине ничего нового, но встретил подтверждение моих собственных взглядов.” Воспоминания Гагерна – типичный путевой дневник. По датам расписаны все события, встречи, наблюдения. Основная тема впечатлений путешественника – северная столица. Что интересует путешественника? Прежде всего, как профессионального военного,– армия.

Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

Выбор в списке Шаблон или мастер любого варианта, кроме пункта Нормальная страница, приводит к использованию мастера или шаблона. При использовании мастера (Мастер персональных основных страниц или Мастер форм) программа задает ряд вопросов и на основании ответов формирует заготовку документа. Результат представляет собой скорее план страницы, чем законченный продукт, и от пользователя требуется наполнение созданных разделов конкретным содержимым. Шаблоны (Форма обозрения или Форма подтверждения) представляют собой готовый документ «общего характера». В тех местах, где должен располагаться текст, соответствующий нуждам конкретного пользователя, вместо этого помещен текст, описывающий принципы заполнения соответствующего раздела. Этот текст заменяется в ходе редактирования документа. В начале документа- шаблона имеется комментарий (не отображаемый в обычном броузере), описывающий общие правила заполнения данного шаблона. Сохранение документа, сформированного на основе шаблона, не изменяет сам шаблон, который может использоваться многократно. Публикация Web-документов Публикация Web-узла (Web-страниц) состоит в размещении документов H ML и всех сопроводительных файлов (изображений, мультимедиа и прочего) на Web- сервере.

Аналіз та прогнозування ринку праці

Кроме того, аналогичные процессы лежат в основе размягчения и разрывов атеросклеротических бляшек, что приводит к инфарктам, инсультам и другим сосудистым катастрофам. Помимо этого, свободные радикалы могут вызывать генные мутации, делают клетку уязвимой для рака, провоцируют появление онкологических заболеваний. Отсюда понятна необходимость постоянно поддерживать в организме достаточный уровень веществ, препятствующих процессам пероксидации - они называются антиоксиданты.Антиоксидантным эффектом обладают многие витамины и микроэлементы (кстати, учтите, что выделяют МАКРОэлементы - их содержание в организме измеряется миллиграммами и МИКРОэлементы - как правило, их содержание ограничивается микрограммами).Макроэлементы:калий, натрий, кальций, магний, фосфор. Микроэлементы: железо, медь, цинк, йод, марганец, молибден, селен, ванадий, хром, бор. Мощным антиоксидантом является витамин С. Он повышает устойчивость к стрессам, стимулирует иммунную систему, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает содержание холестерина в крови.

Сучасні форми та системи оплати праці

Но идеал возник не сразу, и поэт создаёт целый акт трагедии, чтобы показать, как в мифах и легендах Древней Греции рождалось понятие о прекрасном. Параллельно возникает тема. Книжный учёный Вагнер создаёт в лаборатории искусственного человека Гомункула. Он сопутствует Фаусту в его поисках пути к прекрасному, но разбивается и гибнет, тогда как Фауст достигает цели. Фауст и Елена воплощают два начала: она- символ идеальной античной красоты, он- воплощение беспокойного "романтического" духа. От символического брака Фауста и Елены рождается прекрасный юноша Эвфорион, соединяющий черты родителей. Но такому существу не дано жить в нашем мире. Он слишком идеален для него и разбивается насмерть. Фаусту важно убеждение, что он нашёл то, что искал. Вот мысль, которой весь я предан, Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, с кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил. Трагично, что высшую мудрость Фауст обретает лишь на исходе жизни. Он слышит стук лопат и думает, будто ведётся работа, намеченная им. На самом деле лемуры, подвластные Мефистофелю, роют Фаусту могилу. После смерти Фауста, Мефистофель хочет утащить его душу в ад, но вмешиваются божественные силы и уносят её на небо, где ей предстоит встреча с душой Гретхен.

Організація оплати праці на підприємстві

Перед региональным менеджментом как наукой управления стоит задача найти и разработать механизмы, методы и средства, которые позволят обеспечить наиболее эффективное достижение целей и задач регионального развития. 12. методы управления соц- эконом развитием региона Местные органы власти любого уровня — региона, города или района — выполняют две основные функции: предоставление услуг жителям и предприятиям (содержание дорог, водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, мест отдыха и пр.) и управление социально-экономическим развитием подведомственной территории. Управление развитием может осуществляться с помощью разнообразного спектра стратегий, программ, конкретных действий и одноразовых управленческих решений, посредством которых местная администрация стремится стимулировать развитие экономики региона, создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить возможности для определенных видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество. Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности. К таким условиям следует отнести рыночную инфраструктуру, наличие земли и соответствующих прав на нее для развития новых видов экономической активности, хорошо развитые транспорт, связь, офисное хозяйство и др.

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Этот срок организация устанавливает самостоятельно (если он не определен в централизованном порядке или не указан в технических документах на конкретный объект), принимая во внимание: 1. конкретные условия эксплуатации объекта с учетом планируемого количества смен работы, планово – предупредительных ремонтов, наличия агрессивной среды и других факторов; 2. ожидаемую производительность объекта с учетом его технико – экономических показателей; 3. действующие ограничения на эксплуатацию (например, срок аренды). Единицей учета основных средств является инвентарный объект – законченное устройство со всеми приспособлениями, или конструктивно – обособленный предмет, способный самостоятельно выполнять необходимые функции в соответствии с его предназначением. Если устройство состоит из нескольких частей с различными сроками полезного использования, то каждая их них рассматривается в учете как самостоятельный инвентарный объект. В аналитическом учете основные средства показывается исходя из характера использования: в эксплуатации, в запасе, резерве. Во внимание принимаются также границы прав собственности, в пределах которых организация оказывает влияние на характер их использования: принадлежащие полностью предприятию, включая переданные в аренду, полученные в аренду или находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении.

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

смотреть на рефераты похожие на "Анализ финансового состояния предприятия"СОДЕРЖАНИЕ Введение . 5 1. Анализ финансового состояния предприятия: роль и значение. 7 1.1. Принципы организации финансового анализа . 9 1.2. Цели и методы финансового анализа 10 1.3. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансового состояния предприятия . 13 1.4. Общий анализ финансового состояния . 17 1.5. Система показателей финансового состояния предприятия и методы их определения . 20 1.5.1 Оценка платежеспособности . 20 1.5.2 Оценка кредитоспособности . 23 1.5.3 Оценка финансовой устойчивости . 26 1.5.4 Оценка коэффициентов финансовых результатов 29 2. Анализ финансового состояния предприятия ООО ФТЦ 37 «Нарспи» . 2.1. Общий анализ финансового состояния . 37 2.1.1 Анализ актива баланса . 41 2.1.2 Анализ пассива баланса . 43 2.1.3 Анализ запасов и затрат . 45 2.1.4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия . 47 2.2. Анализ финансовой устойчивости . 56 2.3. Анализ ликвидности баланса . 58 2.4. Анализ коэффициентов финансовых результатов 63 2.5. Анализ структуры капитала на ООО ФТЦ «Нарспи» . 67 2.6. Анализ показателей рентабельности . 69 2.7. Анализ показателей деловой активности . 72 3. Возможные рекомендации по улучшению финансового состояния ООО ФТЦ «Нарспи» . 75 3.1. Переход на упрощенную систему налогообложения . 78 3.2. Привлечение внешних кредитов и займов 80 3.3. Снижение основных затратных статей себестоимости 82 Заключение . 84 Список используемой литературы . 87 ВВЕДЕНИЕ В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством.

Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Многие специалисты считают первым бесспорным гоминидом Н. Наbilis, чей гоминидный статус доказывается прямохождением, высоким уровнем церебрализации, признаками орудийной деятельности на кисти и ассоциацией с орудиями олдувайской культуры. Большинство систематиков включают в семейство гоминид и австралопитеков как двуногих гоминоидов, уже освоивших в той или иной мере новую адаптивную нишу и, следовательно, прибегавших к использованию, а затем и изготовлению искусственных средств культурной адаптации в новой экологической обстановке или потенциально способных к такой деятельности. Таким образом, за основу принимается морфологический комплекс прямохождения, который формировался опережающими темпами сравнительно с другими системами гоминизации и являлся первым и необходимым условием перехода к трудовой деятельности. Австралопитеки уже были высокоразвитыми прямоходящими гоминоидами, т. е. удовлетворяли главному условию систематического критерия гоминид. Уровень развития мозга, и особенно руки, у них был тоже выше, чем у современных понгид.

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Основным театром военных действий стали западно-украинские земли. Бои тут шли с переменным успехом. Сначала наступали российские войска Юго-Западного фронта, которые в течение августа - сентября 1914 г. заняли Восточную Галицию и Северную Буковину с Львовой и Черновцами. В этой грандиозной Галицкой битве австрийские войска потерпели сокрушительное поражение: их потери составили 400 тыс. человек, в том числе 100 тыс. - пленными; в ходе боев российские войска захватили 400 пушек. Наибольшее количество трофеев удалось захватить в результате многомесячной осады российскими войсками крепости Перемышпь, которая прекратила сопротивление в начале весны 1915 г. К этому времени российские войска вышли на основные перевалы Карпат, но дальнейшее наступление приостановили. На оккупированных территориях Западной Украины было образовано генерал губернаторство во главе с графом Г. Бобринским. который проводил политику репрессий по отношению к украинцам: закрывались украинские издания, преследовались греко-католики. был арестован и выслан в Суздаль митрополит А. Шептицкий. В период мая - июня 1915г. германские войска осуществили Горлицкую операцию.

Ревізійні комісії підприємств і організацій

Расходы на сельское хозяйство не должны были более расти, чем ресурсы, вложенные в сообщество. Внедрение этого соглашения означает лимитирование сельскохозяйственных расходов, введение квот на излишки молока, зерновых и других продуктов. Примером таких противоречий является так называемая Британская проблема, свидетельствующая о несправедливости бюджета. Этот бюджет вызывает необходимость роста зерновых, молока, сахара в Британии. Но бюджет этой страны более обращен на внешний рынок, чем в других государствах содружества. Солидарность в рамках содружества обязывает Англию вкладывать в европейский бюджет больше, чем она намерена. - 19 -  22.2. Экю - европейская монета. Президент банка Лионский кредит Жан Дефласье так оценил проблему введения единой денежной единицы в Европе: "государство, которое согласилось разделить свою монополию денежной эмиссии, отказывается от одного из последних проявлений своей суверенности. Вот почему этот этап так труден, но он так необходим на пути европейской интеграции". Введение экю - ключевая проблема. Экю должен стать истинной европейской монетой, выпускаемой сверхнационльной организацией, свободно конвертируемой и заменяемой, реальной альтернативой королю - доллару.

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

LO BUILDER позволяет с помощью устанавливаемых в него модулей производить отладку: 1. прикладного программного обеспечения модулей разработанных пользователем на основе различных EURO -контроллеров, 2. объединять несколько эмуляционных модулей в сеть Echelo .для отладки сетевых взаимодействий, 3. с помощью роутер-модуля осуществлять объединение действующей и проектируемой сетей, 4. объединять узлы ECHELO в сети различных типов, а также LO BUILDER может быть использован, в качестве шлюза- маршрутизатора сети ECHELO , с возможностью каскадирования отдельных крейтов LO BUILDER. Таким образом, LO BUILDER является мощнейшим средством отладки не только непосредственно прикладного программного обеспечения конкретного модуля, но и полноценным эмулятором сети ECHELO , а учитывая его широкие возможности при построении реальной сети его цена перестает быть столь пугающе высокой (от 24 тысяч долларов США в базовой поставке, состоящей из LO BUILDER, 2-х эмуляторов EURO 3150, служебного модуля LO BUILDER, роутера, РС-карты, программного обеспечения и комплекта проводов).

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Для этого в удобных местах, чаще всего в углах, нишах, у глухих стен банкетного зала, устраивают бары. Количество их зависит от числа участников банкета и площади банкетного зала. При отсутствии специальных буфетных стоек для бара ставят обычные столы, накрывают их толстой тканью и скатертями, спуская их к полу, как при накрытии банкетного фуршетного стола. Длина такого стола 2 — 4 м, ширина 1 —1,5 м. В центре стола-бара устраивают витрину: выставляют напитки в бутылках (этикетками в зал) и кувшинах, крюшон-ницу. Здесь же должен быть термос или иная посуда с пищевым льдом, приборы для открывания банок и откупоривания бутылок, салфетки и небольшой поднос для подачи 1 — 5 рюмок. На столе-баре располагают группами рюмки, бокалы, стопки для напитков. Для удобства работы бармена более высокую посуду ставят ближе к торцам стола, а низкую — к центру. Напитки наливает буфетчик-бармен, который стоит за баром. Для лучшей организации работы возле него справа должен быть небольшой столик с напитками в бутылках и кувшинах.

Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

Вот что Мамлеев говорит об этом кружке: « Наша история, связанная с Южинским переулком, начиналась во времена господства тупого атеизма. Первой нашей целью было восстановление связи с Традицией и попытка ее творческого переосмысления. Почему именно так? Я называл наше тогдашнее состояние "купанием в Ничто". Поскольку все связи с Традицией были оборваны, мы не полагались только на связи с прошлым, даже в духовном плане. Шок от нашей онтологической ситуации был настолько сильным, что возникло стремление самим переосмыслить все, что было в духовных учениях прошлого. Мы чувствовали: что-то не так, должно существовать и нечто, скрытое от предшествующей исторической мировой Традиции. Что-то было закрыто для взора и обнажилось только сейчас. Наибольшее значение придавалось искусству. Ведь это та наиболее свободная зона, где на деле осуществляется полная автономность. На Южинском было много разных людей, многие из которых стали впоследствии известными художниками, как Зверев и Харитонов, поэтами, как Губанов. Под воздействием этой духовной атмосферы многие принимали крещение. Многие искания были по линии всех мировых духовных традиций, в подоснове которых нам виделась единая мудрость, которая в значительной степени объединяет основные истины аутентичных традиций.

Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

Особенно много литературных аллюзий в той части романа, где Гумберт Гумберт пускается в погоню за Клэром Куильти и увезённой им Лолитой. Здесь и пикадор Лукас из «Кармен» Проспера Мериме, и Артюр Рембо, и Морис Метерлинк, Мольер и Шеридан, братья Гримм, Аристофан и Роберт Браунинг. В конечном итоге, в «Лолите» упоминаются либо прямо, либо в виде аллюзий более 60 имен различных писателей. К. Проффер не назвал фамилии американской писательницы Маргарет Митчелл. А ведь, рассказывая об американских усадьбах времён накануне гражданской войны 1861—1865 гг., т.е. об усадьбах с железными балконами и ручной работы лестницами, Набоков пишет: «.Теми лестницами, по которым в роскошном цветном кино актрисочка с солнцем обласканными плечами сбегает, подобрав обеими ручками — преграциозно — перед юбки с воланами (а на верхней площадке преданная, непременно чернокожая, служанка качает головой)». Набоков говорит о фильме «Унесённые ветром», который вышел в 1939 г. и — аллюзивно — об одноимённом романе Маргарет Митчелл, появившемся в США на прилавках книжных магазинов 30 июня 1936 г.

Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

Меньше 12 искажает результат, более 15 затрудняет работу с таблицей. 1) Определяем размах – разницу между максимальной и минимальной оценкой (112-44=69) 2) Выбор интервала разряда: 69:12=5,75 Определяем с уменьшением до 5: 69:15=4,6 3) Определение границ раздела. Необходимо образовать достаточное количество разрядов, чтобы не потерять самую маленькую и самую большую оценки, поэтому табулирование начнем с величины кратной интервалу. Ближайшее кратное 5 ниже нижней оценки – это 40. И делим на разряды до тех пор, пока не будет охвачена самая высокая оценка. Если необходимо сравнить 2 и более выборки, их помещают в такую же таблицу. Квантили Квантили – это способ описать группу измерений. Квантиль – это общее понятие. Квантиль – точка на числовой шкале, которая делит совокупность наблюдений на группы с соответствующими пропорциями в каждой из них. Квартиль – делит наблюдения на 4 группы (Q) Дециль – делит наблюдения на 10 групп (D) Квинтель – делит наблюдения на 5 групп (К) Процентиль – делит наблюдения на 100 групп (Р) Определение процентелей Процентель представляет собой точку, ниже которой лежит Р % - в оценок.Вычисление процентеля Нормальное 3 Островершинное больше 3 и может быть очень большим Плосковершинное больше нуля, но меньше 3 Эти четыре момента составляют набор особенностей распределения при анализе данных.Нормальное распределение Нормальное распределение лучше всего описывается кривой созданной ДеМуавром по следующей формуле: где U – высота кривой над осью x, ( и ? – числа, которые определяют положение кривой относительно числовой оси и регулируют ее размах.

Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

Цвет волос на голове у людей различен, являя до тридцати вариантов комбинаций, что зависит от вида кератина (белковых веществ): у рыжих больше родокератина, у наиболее часто встречающихся черноволосых жителей Земли - меланокератина, у блондинов и шатенов - смесь мелано- и лейкокератина. Это также является генетическим признаком. Химический состав волос очень сложен. В него входят марганец, медь, натрий, бром, хлор, ртуть - всего до 40 веществ. В волосах человека, много думающего, как определили, больше, по сравнению с остальными, цинка и меди. Марганец, свинец, титан, медь и серебро преобладают у тех, у кого цвет волос темный. В седых же волосах содержится лишь никель. Да еще они и с мудростью ассоциируются. У рыжих на голове около 80 тысяч волос, у брюнетов примерно 102 тысячи, всех обогнали блондины - у них до 140 тысяч. Рыжих всегда меньше, чем остальных. Что-то около двух процентов. Различают массу оттенков рыжего - соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, цвет шерсти ирландских сеттеров, желчи, глины.

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Аналогичные экспериментальные операции выполнялись в нескольких центрах различных стран мира и на больных. Предварительные данные показывают высокую частоту осложнений и смертельных исходов при трансплантации мозгового вещества надпочечников. У некоторых больных, однако, получен небольшой или умеренный эффект в виде уменьшения выраженности симптомов. Лишь единичным больным производилась пересадка дофаминергических нейронов плода. Пока еще рано судить о конечном итоге этих исследований. При болезни Паркинсона, как и при других заболеваниях, ограничивающих подвижность, важно поддерживать больного в возможно более активном состоянии. На ранних стадиях больной должен стремиться осуществлять свою повседневную деятельность в максимально возможном объеме. По мере нарастания двигательных расстройств особое значение приобретает регулярное выполнение специальных физических упражнений. Поскольку и само заболевание, и применение лечебных препаратов, и ограничение двигательной активности приводят к запорам, важно соблюдать адекватную диету с высоким содержанием растительных волокон.

Економічна сутність та форми оплати праці

Фармакокинетические исследования необходимы при разработке новых препаратов, их лекарственных форм, а также при экспериментальных и клинических испытаниях лекарственных средств. Процессы, происходящие с лекарственными препаратами в организме, могут быть описаны с помощью ряда параметров. Константы скорости элиминации (Кеl), абсорбции (Ка) и экскреции (Кех) характеризуют соответственно скорость исчезновения препарата из организма путем биотрансформации и выведения, скорость поступления его из места введения в кровь и скорость выведения с мочой, калом, слюной и др. Период полувыведения ( 1/2) - время, необходимое для уменьшения вдвое концентрации препарата в крови, зависит от константы скорости элиминации (Т1/2= 0,693/Kel). Период полуабсорбции (Т1/2,() время, необходимое для всасывания половины дозы препарата из места введения в кровь, пропорционален константе скорости абсорбции (Т1/2,(=0,693/Ка). Распределение препарата в организме характеризуют период полураспределения, кажущаяся начальная и стационарная (равновесная) концентрации, объем распределения.

Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Молекулы ДНК, из которых состоят гены, можноувидеть лишь в мощные электронные микроскопы с увиличением в 150-200 тысяч раз в отличие от хромосом, строение которых можно рассмотреть в обычный световой микроскоп. Каждому виду растений и животных свойствен свой количественный набор хромосом. Каждая клетка человеческого тела содержит 46 хромосом. Но так как в наборе почти все хромосомы представлены парами, то обычно указывается, что в каждую пару из 22 входят одинаковые по величине идентичные хромосомы, 23-я пара так называемых половых хромосом у женщин также состоит из одина- ковых хромосом ( ХХ ), а у мужчин ( ХY ). ( рис. 2 ) За воспроизведение в поколениях растений, животных и человека наслед- ственных свойств ответственны 3 эволюционно закрепленных универсальных про цесса: размножение обычных ( соматических ) клеток организма - митоз, размно жение половых клеток - мейоз и оплодотворение. При митозе происходит прос- тое деление, перед которым количество хромосом в клетке удваивается путем самовоспроизведения. В таком случае перед делением в человечечской клетке- 2 -обнаруживвается не 46, а 92 хромосомы.

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Гортань недеформирована, припухлостей в области гортани нет. Форма грудной клетки нормостеническая. Над- и подключичные ямки выражены умеренно. Межреберные промежутки умеренные, эпигастральный угол прямой, лопатки и ключицы выступают умеренно. Грудная клетка симметрична. Дыхание смешанное. Обе половины грудной клетки равномерно участвуют в акте дыхания. Дыхание поверхностное, ритмичное. ЧДД - 18 в минуту. Признаков одышки не выявлено. При пальпации грудной клетки выявлена умеренная резистентность. Межреберные промежутки умеренно ригидны. Голосовое дрожание на симметричных участках не ослаблено, одинаковое. При сравнительной перкуссии на симметричных участках грудной клетки звук ясный, легочный. Границы легких Нижняя граница легких Слева Справа Li ea paras er alis V межреберье - Li ea mammilaris VI ребро - Li ea axilaris a erior VII ребро VII ребро Li ea axilaris media VIII ребро VIII ребро Li ea axilaris pos . IX ребро IX ребро Li ea scapularis X ребро X ребро Li ea paraver ebralis XI ребро XI ребро Высота стояния верхушек легких Слева Справа Спереди 3,5 см 3,5 см Сзади на уровне VII шейного позвонка Ширина полей Кренига справа и слева по 6 см Подвижность нижнего края легких Слева Справа Li ea mammilaris 4 см - Li ea axilaris media 6,5 см 6,5 см Li ea scapularis 4 см 4 см Над симметричными участками легких дыхание везикулярное.

Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Активность аминотрансфераз определяют в первые 3 мес лечения каждые 6 нед, затем до 1 года – каждые 2 мес, в дальнейшем 1 раз в 6 мес. Если активность превышает норму в 3 раза (что наблюдается в1,5% случаев), препарат отменяют. При поражении печени ингибиторы ГМК-КоА- редуктазы противопоказаны. Ещё одно осложнение терапии – поражение мышц (миалгия, повышение активности креатинфосфокиназы, иногда даже рабдомиолиз). Встречается оно очень редко, однако при одновременном применении циклоспорина, эритромицина, производных фиброевой кислоты и никотиновой кислоты риск повышается. Такие комбинации следует использовать с осторожностью. Производные фиброевой кислоты: гемфиброзил. Гемфиброзил снижает уровень триглицеридов на 20-50% и повышает уровень холестерина ЛПВП на 10-15%. Исходно повышенный уровень холестерина ЛПНП обычно снижается на 10-15%, однако при гипертриглицеридемии он может даже повыситься. Основное показание к применению гемфиброзила – гипертриглицеридемия. Показано также, что при гиперхолистеринемии препарат снижает риск ИБС, хотя не увеличивает продолжительность жизни. А. Применение. Гемфиброзил принимают по 0,6 г внутрь 2 раза в сутки перед едой. Б. Побочное действие. Гемфиброзил может вызывать тошноту, понос, боль в животе, метеоризм, сыпь, миалгию и головную боль. V. Эстрогены – основное средство лечения гиперлипопротеинемии у женщин в постменопаузе.

Бізнес-планування на підприємстві

Это состояние обозначают как панкре- атическая ахилия . по аналогии с нарушением секреции HCl в же- лудке. Причиной панкреатической ахилии являются закупорка или сдавление протока поджелудочной железы, нарушение нейро- гуморальной регуляции и секреции. Особенности мембранного пищеварения: . 1) ферменты кишечных клеток и поджелудочной железы фик- сируются на клеточных мембранах ворсинок, этому способствует и то, что 2) энтеропептидаза вырабатывается клетками слизистой и активирует трипсиноген непосредственно у стенки кишечника; 3) микробы просвета кишечника не могут использовать аминокислоты, сахара, жирные кислоты, т.к. размеры микробов больше просветов между выростами щеточной каемки. Благодаря огромной площади микроворсинок, к тому време- ни, когда пищевой комок пройдет приблизительно 750 см тонко- го кишечника, всосется около 90% переваренного материала, причем процесс этот активный . Мембранное пищеварение может нарушаться при поражении слизистой кишечника (энтериты, лучевые поражения),заболева- ниях поджелудочной железы, изменении ферментативного слоя кишечной поверхности и нарушениях активного транспорта пита- тельных веществ.

Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

В трубчатых цветках семяпочки недоразвиты, потом они функционируют как тычиночные. Цветки находятся на плоском голом цветоложе, окруженном двурядной обверткой из однородных линейных опушенных листочков. Плоды — семянки, цилиндрические длиной 3,5—4 мм, с хохолком, продолговато-вальковатые. Хохолок состоит из многорядно расположенных белошелковистых волосков, в 3—4 раза длиннее семянок. Плоды созревают в мае — июне. Растет почти по всей территории европейской части России, на Украине, в Беларуси, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, встречается по оврагам, глинистым обрывам, железнодорожным насыпям, берегам рек, ручьев, канав. Используются листья, реже — цветочные корзинки. Листья мать-и-мачехи собирают в первой половине лета, ощипывая их или срезая до половины черешка. Не следует собирать молодые листья, сверху еще опушенные. Необходимо следить за отсутствием бурых пятен на листьях растений, свидетельствующих о поражении грибковой болезнью (“ржавчиной”), что часто бывает при запоздалом сборе. В небольшом количестве заготовляют цветочные корзинки. Сушат листья на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (2—3 см) на бумаге или ткани.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.