Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

Запорізький Національний Університет Реферат з БЖД з теми: «Потенційно небезпечні фактори професії менеджера» Виконала: Трофімова Софія Андріївна Студентка факультету менеджменту Групи 31181-2 Перевірив: Чаусовський Г.О. 2008 р. М.Запоріжжя Зміст 1.Небезпечні 2.Відчуття 3.Страх 4.Три невеселі 5.Плюс синдром 6.Рейтинг стресових 1. Небезпечні професії Практично всі захворювання витікають з того, що нас оточує, який спосіб життя ми ведемо, що їмо, в яких умовах перебуваємо і наскільки потерпаємо від стресів. Як мінімум одна третина життя практично кожного минає на роботі. Праця стає одним з важливих чинників впливу на здоров'я. Одні професії мають мінімальні чинники негативного впливу і чимало позитивних, для інших фахів мінімальне недотримання правил безпеки може обернутися не лише хворобою, але й каліцтвом чи навіть призвести до передчасної смерті. На сьогодні вже немає сфери діяльності, куди б не сягнув шум техніки, вібрації, контакт з хімічними речовинами. Зростання захворюваності на рак та тенденція до погіршення слуху населення мають безпосередній зв'язок з професійною діяльністю У наші дні, коли країні не вдається знайти вихід з кризового становища, коли економічні негаразди породжують занепад в культурній освітній та інших сферах життя, коли значна частина населення перебуває в дуже складному становищі, багато хто, а особливо це стосується молоді, звертає свої погляди на престижні та високооплачувані професії. Уже минув той час, коли більшість дітей бажали стати лікарями або вчителями. Реалії показують, що для того, щоб забезпечити своє майбутнє, потрібно отримувати спеціальності інших спрямувань. Особливим попитом серед молоді сьогодні користуються професійні спеціальності такі, як менеджер, юрист, економіст і т. п. Серед більшої частини населення ходить думка, що дані професії носять, як правило, суто інтелектуальний характер, але при цьому автоматично забезпечують високий рівень матеріального доходу, надають певний соціальний статус, дозволяють досягти добробуту. Робота в офісі викликає величезну емоційну напругу, яка збільшується у міру зростання рівня відповідальності завдань, які вирішуються, і зниження фізичної активності. Свій внесок додає і ненормований робочий день за комп'ютером. Все це створює стан, названий психологами . Проте всі ці хвороби не входять до списку професійних, а тому нещасний менеджер, у разі раптового удару або іншої якоїсь напасті, не може розраховувати на допомогу держави у вигляді дострокового виходу на пенсію і виплати допомоги. Інакше, у нас щорічно реєструвалося б не 6-8 тисяч випадків професійних захворювань, а, скажімо, тисяч 15 - як у Японії, або навіть всі 190 тисяч - як у США. Всього ж у наший країні професійні захворювання реєструються у представників 185 професій. «Умови для розвитку таких захворювань в наший країні майже ідеальні, - відзначає провідний науковий співробітник Інституту медицини праці АМН Інна Лубянова. - В шкідливих умовах праці працює близько трьох мільйонів осіб. Перевірки показали, що більшість вітчизняних підприємств порушують санітарні норми, а значить, створюється загроза здоров'ю працівників». Словом, робота, яка б вона не була, порядно псує нам нерви і якщо не навчишся справлятися із стресами, тебе чекають гіпертонія, ішемічна хвороба серця, неврози.

Перший - горизонтальний - вододл пролягав по лн "шляхта/козацтво" Що ж до другого - вертикального подлу, то й вн певною, хоча й не абсолютною мрою проходив мж шляхтою  козацтвом. ¶дея договрного пдданства дистанцювала руську шляхту вд Польщ регонально, але не полтично, тож ляха недолюблювали як чужака, проте не вбачали в ньому ворога. Натомсть для козацтва, а разом з ним  для бльшост нижчих станв, як опинилися за бортом "шляхетсько республки", усвдомлення сво причетност до народу руського потенцйно означало нацональну ворожсть, спрямовану на осердя й символ Реч Посполито - Польщу. [20] У надзвичайно цкавй статт, присвяченй розвитку укрансько нацонально самосвдомост у Львов XVI столття, американка Мар'яна Рубчак вельми наочно  переконливо показу, як штучна марAналзаця  геттозаця православно меншини у середньовчному католицькому мст призвела до загостреного переживання нею сво «ншост», а вдтак  до появи зародкв нацонально самосвдомост внаслдок вимушеного ототожнення релг з етнчнстю

РЕФЕРАТЫ:

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

Остальной инструмент, инвентарь, а также другие принадлежности (несмотря на то что теоретически они по всем экономическим признакам должны относиться к основным фондам) в хозяйственной практике принято считать оборотными фондами. Каждая группа приведенной классификации в свою очередь подразделяется на подгруппы, которые состоят из еще более родственных основных фондов с примерно равными сроками службы, нормами амортизации и условиями эксплуатации. Не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в процессе производства. Рабочие машины и оборудование, инструменты, измерительные и регулирующие приборы и устройства, технические сооружения (горные выработки шахт и разрезов, нефтяные и газовые скважины) принимают непосредственное участие в производственном процессе, способствуют увеличению выпуска продукции и поэтому относятся к активно действующей части основных фондов. Другие элементы основных фондов (производственные здания, инвентарь) оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции и поэтому их называют пассивной частью основных фондов.

Біопрогнозування надзвичайних ситуацій

Перечисленные важнейшие решения, принятые только за первые 100 дней пребывания у власти администрации Рузвельта, заложили фундамент системы государственного регулирования экономики США. Масштабы этих решений, их действенный характер способствовали переходу американской экономики к оздоровлению. Важно подчеркнуть, что решительная и динамичная политика администрации Рузвельта вызвала психологический перелом нации, на смену “катастрофическим настроениям” пришел созидательный настрой. Эта политика генерировала чувство уверенности в том, что правительство владеет ситуацией и день ото дня усиливает свое позитивное влияние на экономическую жизнь. И хотя период 30-х годов принес еще целый ряд трудностей и испытаний для экономики США, а также других стран капитализма, потенциал преобразований, заложенный в новом курсе, позволил в итоге успешно преодолеть их и вывести экономику США на более высокий уровень развития. Глава II. Важнейшие решения в области регулирования банковской деятельности и денежной сферы Рузвельт не случайно начал свои реформы с банковско-финансовой сферы.

Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

Он не решился, как обещал ранее, передать Польше и Литве западнорусские города. Настойчивые просьбы Сигизмунда III ускорить вступление в войну с Турцией не имели результата.Новому заговору предшествовала свадьба Лжедмитрия с Мариной Миншек, дочерью литовского магната. Католичка была увенчана царской короной православного государства. Вдобавок к этому насилия и грабежи разгулявшихся шляхтичей, съехавшихся на свадьбу. Москва забурлила. Началось народное восстание. Василий шуйский.17 мая 1606 г. восстанием воспользовались заговорщики. Боярин Василий Шуйский во главе большого отряда военных слуг ворвался в Кремль и убил самозванца. С Лобного места на Красной площади его «выкликнули» новым царем.Воцарение Василия Шуйского не прекратило «смуту». Новый царь опирался на узкий круг близких ему людей. Даже внутри Боярской думы у него были недоброжелатели, сами претендовавшие на престол (Романовы, Голицыны, Мстиславские). Не был популярен Шуйский и у дворянства, которое сразу признало его «боярским царем». Народные массы не получили никакого облегчения. Василий Шуйский отменил даже налоговые льготы, данные самозванцем населению южных уездов.

Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

Подобное изменение тематики свидетельствовало о зарождении либеральных ценностей в массовом сознании. В фольклоре угасал эпос, падала роль обрядовой поэзии и росло значение обличительно-сатирического жанра, направленного своим острием против купца, чиновника, кулака. В частушках тема семейных отношений дополнилась общественно-политическими сюжетами. Появлялся фольклор рабочих. В народном сознании наряду с уверенностью в своих силах уживалась мистическая вера в покровительство или враждебность сверхъестественных сил, с трудолюбием уживалась безалаберность, с добротой — жестокость, с достоинством — покорность. Российская наука вышла на новый уровень, дифференцировалась на фундаментальную и прикладную. Многие научные открытия и технические новшества стали достоянием мировой науки и техники. Вторая половина XIX века явилась эпохой расцвета русской литературы. Страстная дума о судьбе родины, внимание к человеку — характерные ее черты. В 90-х гг. начался «серебряный век» русской поэзии. Вопреки установившимся взглядам, поэты этой поры, символисты, не отдалялись от проблем современности. Они стремились к тому, чтобы занять место учителей и пророков жизни.

Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

Основная масса казаков, особенно новоприхожих беглецов, жила бедно, скудно. Земледелием казаки не занимались. Жалованья, которое получали из Москвы (хлеб, деньги, сукна, оружие, припасы к нему), не хватало. Чтобы прожить, устраивали походы «за зипунами» — за добычей — на Волгу или «за море». Царские власти, русские феодалы с опаской и недовольством следили за Доном и другими казачьими областями. Их опорой становились домовитые, богатые казаки, вступавшие в сговор с московскими боярами. Область Войска Донского к середине столетия с трех сторон — севера, запада и востока — окружали царские владения. Походы на Волгу становились трудней, по реке ставилось все больше сильных крепостей, городов, выход на Каспий преграждала Астрахань с мощным кремлем и сильным гарнизоном. В 1660 г. турки перегородили цепями Дон у Азова, и возможность вырваться на азовские и черноморские просторы почти исчезла. К середине 60-х годов положение на Дону ухудшилось до крайности. Здесь скопилось большое количество беглых. Начался голод. Первая вспышка недовольства произошла в 1666 г. —до 700 донских казаков пришли с Дона к Туле.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки

Маятник идет на "обратный ход" - в феврале 1795 года из зала Конвента выбрасывается бюст Марата, а 24 декабря Конвент отменяет систему максимума и восстанавливает полную свободу торговли. Мгновенно инфляция из скрытой переходит в открытую форму - цены на товары массового спроса поднимаются во много раз, к апрелю 1795 года инфляция составляет уже 1250% по сравнению с декабрем 1793-го, и продолжает увеличиваться. 20-21 мая 1795 года в Париже вспыхивает безнадежное восстание - толпы народа требуют "Хлеба и Конституции 1793 года!" и успевают даже ворваться в Конвент, завладевая скамьями депутатов и приступая к собственному "законотворчеству". Однако, в зал под барабанный бой вступают национальные гвардейцы и последние попытки якобинцев вернуться к власти завершаются коллективным самоубийством шести лидеров восставших, "последних монтаньяров", уже ожидающих казни. АКТ ПЯТЫЙ. Да здравствует император! 1795 год был одним из решающих поворотных лет в истории Французской буржуазной революции. Буржуазная революция, низвергнув абсолютистско-феодальный строй, лишилась 9 термидора самого острого своего оружия - якобинской диктатуры, и, добившись власти, став на путь реакции, буржуазия блуждала в поисках новых способов и форм прочного установления своего владычества.

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Не было в сущности и коечного лечения больницы были не лечебными заведениями, а казематами, куда может загнать человека лишь крайняя нужда и безысходность, да и то при условии, что с него взять ничего нельзя, а следовательно нельзя взять и платы за лечение».15.Больницы приказов общественного призрения были организованы так скверно, что жители избегали пользоваться ими. «Нередко в одном терапевтическом отделении «лечились» и заразные, и хирургические, и душевно больные. Естественно, что больницы, как правило, пустовали».16 В ещё худшем состоянии находились госпитали. «Русские солдаты, - писал академик Е.В. Тарле, - нисколько не боявшиеся самых кровопролитных сражений, боялись госпиталей».17 Растущая промышленность требовала многочисленных кадров рабочей силы. Государству нужна была многомиллионная армия, которой не угрожали бы повальные эпидемии. Запущенность медицинского дела была вопиющей, но царская бюрократия не была способна что-либо изменить в этом отношении. Весьма важным препятствием капиталистическому развитию страны была неграмотность широких масс населения. Крымская война показала важность решения данного вопроса.

Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Причем его международные аспекты значительно актуализируются, благодаря дальнейшей интернационализации мировой экономики, расширению международной торговли, более динамическому и массовому перемещению капиталов и рабочей силы. Внешнеэкономические связи становятся все более заметной составной частью хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Возрастает интерес к участию в экономическом, производственном и научно-техническом сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран. В этих условиях все большее число работников производственной сферы, малых предприятий и государственных учреждений нуждаются в объективной информации о мировом рынке, его структуре, организации и технике осуществления коммерческих операций. Для многих предприятий изучение и применение международного маркетинга необходимо вследствие нарастающей открытости по отношению к внешним рынкам и в целях совершенствования их отношений с этими рынками. Большинство компаний предпочло бы работу на достаточно большой внутренний рынок, так как в этом случае ведение бизнеса было бы проще и безопаснее.

Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

Об эволюционности процесса расширения вселенной Даныльченко Павло Иванович, Международное философско-космологическое общество (МФКО) Показана возможность эволюционности процесса расширения Вселенной и тем самым гарантирования вечности Вселенной не только в будущем, но и в прошлом. Реальность вечности Вселенной подтверждается результатами наблюдений далеких сверхновых звезд и основывается на отсчете космологического времени в системе отсчета, которая не сопутствует веществу и в которой по гипотезе Вейля галактики расширяющейся Вселенной квазинеподвижны. Введение Ковариантность уравнений гравитационного поля общей теории относительности (ОТО) относительно преобразований пространственных координат и времени а, следовательно, и их независимость от формирования пространственно-временных континуумов (ПВК) и соответствующих им систем отсчета пространственных координат и времени (СО) создают проблемы выбора этих ПВК и СО и их верификации (установления соответствия выбранных ПВК и СО какой-либо физической реальности) .

Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального использования их. Управление персонала занимает ведущее место в системе управления предприятием. Методологически эта сфера управления обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и другие; методы изучения и направления анализа содержания труда различных категорий персонала. Данная дипломная работа состоит из двух разделов: В первом разделе – теоретическом – раскрываются все аспекты, касающиеся управления поведением персонала, это факторы, влияющие на выбор стиля руководства персонала, различные методы по подготовке и обучению квалифицированных работников, межличностные различия и мотивации работников, методы набора и отбора персонала и многое другое.

Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. Для победы в споре вовсе не обязательно придерживаться исключительно правильного мнения и иметь в запасе подтверждающие факты. 2. На склонение оппонента в свою сторону могут повлиять такие факторы, как: уверенный голос, четкая логика суждений, применение всевозможных уловок и ловушек (с целью убеждения противника). 3. Не последнее влияние имеет так же и тактика самого спора. Используя советы известных психологов, можно выйти из затруднительной ситуации, не обидев собеседника и не "потеряв своего лица". 4. Но наиболее действенным способом является все же избежание спора как такового, поскольку вполне ясно, что спор может привести к нежелательным последствиям и, как таковой, вовсе не безопасен и для самого спорщика, и для его оппонента. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Дейл Карнеги, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Москва, "Топикал. Цитадель", 1995. 2. Сергей Поварнин, «Спор: о теории и практике спора», Санкт-Петербург, "Лань", 1996. 3. А.Д. Гетманова, "Логика", Москва, "Новая школа", 1995. 4. Поварин С.И. «Искусство спора. О теории и практике спора», Москва 5. Ю.В. Ивлев Логика:учеб.-3 издание, из-во Проспект, 2004. ?

Модемы: использование в сетях, различия в архитектуре, сравнительные характеристики, особенности эксплуатации. Нештатные ситуации и их разрешение. Диагностика и тестирование

В итоге Атахуальпа захватывает в плен Уаскара и с триумфом вступает в Куско, после чего была свершена жестокая расправа над жёнами, друзьями и советниками неудачливого брата. В 1532 году Писсаро с Альмагро вернулись в Тумбес вместе с 160-тью хорошо вооруженными авантюристами. На месте когда-то цветущего города они застали лишь руины. Он сильно пострадал от эпидемии, а потом и от гражданской войны. В течение пяти месяцев Писсаро двигался вдоль побережья, по пути грабя имперские склады.  В итоге Писсаро отправляется ко двору Атахуальпы. Девять из его людей, напуганные перспективой оказаться в гористой местности, во владениях инков повернули назад. Испанцев удивляли дороги инков, мощенные каменными плитами, с высаженными по краям деревьями, создающими тень, а так же каналы, выложенные камнем. Узнав о передвижении белых людей внутри его страны, Атахуальпа приглашает их к себе в гости. Со слов посла он понял, что испанцы выглядят и настроены дружелюбно. Во время встречи с послом Писсаро сделал подарки монарху и много говорил о мире. Писсаро разместил своих людей на открытом пространстве, на главной площади города Кахамарк.

Вплив техносфери на навколишнє середовище

В малейших уступках общественному мнению он видел ‘гибель России’. Д. Толстой, ставший в 1882 году министром внутренних дел, подобно Победосцеву, пользовался при Александре Ш громадным влияние. Этот закоренелый враг литературы и печати, истинного просвещения, оказался исключительно подходящим человеком для осуществления политики дворянской реакции, восторжествовавшей в царствование Александра Ш. Преследуя политических противников, нанося удары, университетам, прессе, проводя систематически и бесстыдно курс на ущемление и ограничение прав национальностей, правительство Александра Ш задалось целью пересмотреть реформы АлександраП, чтобы вытравить из них все неугодное реакционерам- крепостникам. Полномочия земства были еще более ограничены, контроль над ними усилен, избирательное право урезано с целью обеспечения еще большего перевеса дворянству. Аналогичная по смыслу ‘контрреформа’ была осуществлена в городском самоуправлении. Была введена должность ‘земских начальников’/из потомственных дворян,/ которым предоставлялась большая власть над крестьянами. “Идейным” штабом реакции 80-х годов была газета “Московские ведомости” М.Каткова.Он слыл великим мастером политической интриги и клеветы.

Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

Понимая, что рано или поздно придется «выздороветь», подает в отставку. С женщинами Обломов не общается, так как это влечет за собой хлопоты. Он ограничивается «поклонением издали, на почтительном расстоянии». «Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире. Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок. Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться. Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди; но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу — и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого его могло вывести только что-нибудь необыкновенное». «Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно; в лодку он садился с неверною надеждой добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют».

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Тема обуздания взволнованной стихии потому так важна для обоих поэтов, что цель их собственных устремлений была столь же строга и величава: "из тьмы лесов, из топи блат" еще не построенной культуры, слитой своими "мшистыми, топкими берегами" с вольницей и сумятицей неоформленной, художественно не претворенной жизни, возвести "юный град", вычеканить образ нации в ее собственном уме, создать образец духовного зодчества. Все мироощущение Гете и Пушкина классично в том смысле, что и в истории, и в поэзии они более всего ценят момент вызревания формы из хаоса - подвиг объективного художества. Им чужды и романтические порывы в небеса, и реалистическое (в современном значении - натуралистическое) приникновение к земле - их радует море, этот самый податливый и самый прозрачный на свете пластический материал, в котором играет блеск - прямо с неба, до которого дотягивается рука - прямо с суши. Любовь Гете и Пушкина к морю - зоркая, требовательная, зодческая, даже инженерная в своей основе. Может быть, созидательная работа на берегу моря, построение искусственной преграды - это самая классическая из всех тем, квинтэссенция классичности Нового времени.

Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

Возникает как следствие травматизации слизистой лоханки и мочеточника, уретры. Характерно возникновение гематурии после приступа. Ещё одной причиной является кровотечение из вен форникальных сплетений, как следствие повреждения этих сплетений высоким гидростатическим давлением в ЧЛС. Самопроизвольное отхождение камней является убедительным доказательством. Конкременты до 5 мм в диаметре отходят легче. Имеет значение форма камня, уродинамика. Дизурия - дизурические расстройства проявляются практически в 100 % случаев. Анурия - у 2,5 % больных - если закупорены мочеточники обеих почек, либо единственной почки. Пиурия - (и другие воспалительные проявления) - 80 - 90 % больных. . Калькулезный пиелонефрит . Инфицированный гидронефроз Осложнения1. Пиелонефрит - может развиться на фоне в течении 6 - 8 часов от начала приступа. 2. Гидронефроз, расширение ЧЛС. 3. Формирование пузырно - мочеточникового рефлююкса.Диагностика 1. Анамнез 2. Жалобы- характерная боль, на высоте приступа возможна рвота и вздутие живота, гематурия, дизурические расстройства. 3. Данные объективных и специальных методов исследования: 4.

Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

В случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, изменяющие размеры ввозных таможенных пошлин (за исключением особых видов пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации), либо вносятся в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения и дополнения, которые приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность инвестора по реализации приоритетного инвестиционного проекта на территории Российской Федерации или устанавливают режим запретов и ограничений в отношении осуществления капитальных вложений на территории Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой нагрузкой и режимом, действовавшими в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на день начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта, то такие новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также изменения и дополнения, вносимые в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, не применяются в течение сроков, установленных Правительством РФ, в отношении инвестора, осуществляющего приоритетный инвестиционный проект, при условии, что товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации инвестором, используются целевым назначением для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Создается глиноземное производство в г.Ачинске. Быстро развивается свинцово-цинковая промышленность с ориентацией на хорошую сырьевую и топливную базы (Кузбасс - Салаир, Забайкалье - Нерчинск, Дальний Восток - Дальнегорск и др.). В районе производится не только металл, но и более разнообразная продукция из него ( экономичные профили проката, проволока, трубы, фольга, лента и т.п.). Высокоразвитой отраслью цветной металлургии Сибири и Дальнего Востока является оловянная промышленность, имеющая некоторые особенности: во- первых, предприятия по обогащению и подготовке к переделу руд размещаются в местах добычи сырья, так как содержание полезного компонента в рудах очень малое, велик объем вскрышных пород при добыче сырья, содержание же олова в концентрате требуется весьма высоким (40-70%); во-вторых, предприятия металлургического передела размещаются в районах с большим потреблением готовой продукции, а также на пути транспортировки концентратов, что связано с их высокой транспортабельностью. Основные районы производства олова: Восточная Сибирь и Дальний Восток (Шерловогорский, Хрустальненский, Солнечный, Эсе-Хайский, Депутатский горно-обогатительные комбинаты).

Что такое звезды

Он располагается на месте фонтана «Заводь», придуманного мадам де Монтеспан, и сооруженного в 1670-1673 годах по распоряжению Людовика XIV. В 1704 году Мансар заново пересматривает декор, который отныне гармонично сочетается с перенесенными сюда из боскета Купольных павильонов (после разрушения грота Фетиды) скульптурной композицией «Солнечные кони». Этот ансамбль, созданный в 1664-1672 годы, включал три группы: «Служащие Аполлону нимфы» состояли из четырех главных статуй работы Жирардона, трех фигур меньшего размера, созданных Реноденом, а также двух конных групп работы Герена и братьев Марси. В центре бассейна - свинцовый с позолотой карниз, опиравшийся на цоколь - несколько скрывал все эти произведения. В таком виде боскет существовал до 1776 года. Затем Людовик XVI приказал заново пересадить парк, а художнику Робберу заказал новый проект композиции грота Аполлона. В 1778 году была осуществлена новая планировка в модном английско-китайском стиле. С тех пор огромный каменный грот с высокими колоннами, представляющий дворец Фетиды, с трех сторон окружает три знаменитые скульптурные группы. 2.3. Трианоны: неофициальные «семейные» резиденции королей Трианоном называлась деревня, которую Людовик XIV приобрел в 1668 году с намерением построить здесь павильон для легких трапез; построенный в 1670 году архитектором Лево павильон был украшен сине-белой фаянсовой плиткой, имитирующей дельфтский фаянс, по которой павильон назвали Фарфоровым Трианоном.

Что такое звёзды

Предисловие. "Рожденный ползать, летать не может!!!" Все чаще человек опровергает эту знаменитую фразу. Человек покорил небо, космос и чем больше он открывает, познает, тем все труднее ибежать катастров. Но параллельно с открытием летательных аппаратов, человек изобретает спасательные. Предотвращающий падение. Идея парашюта, устройства для безопасного спуска с большой высоты, появилась задолго до полета первого воздушного шара, не говоря уже о самолете. Однако название "парашют" пришло в технику значительно позже рождения идеи. Из старинных преданий, легенд, рассказов путешественников средневековья известно об использовании устройств, напоминающих зонты, для прыжков с башен и обрывов. Жители Китая, Африки и юго-восточной Азии еще в глубокой древности хорошо знали о тормозящих свойствах вогнутых поверхностей. Демонстрации прыжков с зонтами устраивались на празднествах и цирковых представлениях. Вот как описывал один Испанский путешественник такие прыжки, виденные им в одном из негритянских племен: "Нам розослали на земле звереные шкуры, и мы по приглашению вождя уселись.

Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

На основании данных проточной цитометрии установлено, что среди обследуемых пациентов с различной патологией шейки матки в 74,5% случаев имеются кондиломатозные изменения. Установлен профиль типичной ДНК-гистограммы для данной патологии шейки матки с высоким содержанием ДНК в G0/G1-фазе и ранней S-фазе клеточного цикла. Полагают, что наблюдаемые изменения в ДНК-гистограмме можно рассматривать как проявление папилломо-вирусной инфекции в этиологии кондиломы шейки матки (K.C. sou, D.H.Ho g, M.Varello e al, 1984). Кроветворная система При цитометрическом анализе клеточных элементов крови используют критерии, которые включают довольно широкий спектр параметров. Это в первую очередь цитометрические маркеры с использованием специфических красителей на РНК, ДНК, различных ферментативных систем (эстеразу, фосфатазу). Используются также размерные критерии, которые включают объем, площадь, периметр и диаметр ядра и цитоплазмы клеток, а также ядерно-цитоплазматическое отношение. При исследовании диагностического материала при острых и хронических формах лейкозов методами цитометрии обнаружены некоторые различия для клеточных элементов той или иной группы гемобластозов.

Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Пригодными являются только некоторые из них, главным образом имеющие в своей основе ПС-декстран. Несколько зарубежных фирм разработали коммерческие препараты микроносителей, готовые к употреблению: Цитодекс-1, 2, 3 (Франция, Швеция), Супербит (США, Англия), Биосилон (Дания). Стоимость перечисленных препаратов довольно высока, поэтому необходимо проводить исследования по разработке и производству отечественных МН. Культивирование клеток на микроносителях проводят в обычных ферментерах для суспензионного культивирования. В ферментере не должно быть каких-либо выступов, карманов, чтобы предотвратить накопление микроносителей в застойных зонах. Поэтому разумно использовать ферментеры с круглым дном и гладкими стенками. Внутренняя поверхность ферментера должна быть силиконизирована для предотвращения прилипания микроносителей к стеклу или нержавеющей стали ферментера. Для контроля за окружающими культуру условиями такими, как рН и О2, может быть использовано стандартное оборудование. Скорость перемешивания суспензии с носителем должна быть 40-60 об/мин.

Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

В настоящее время известно существование около 700 ферментов. Все они простые или сложные белки. Последние состоят из белка и кофермента. Коферменты – это различные физиологически активные вещества или их производные – нуклеотиды, флавины и т. д. Ферменты отличаются чрезвычайно высокой активностью, которая в значительной степени зависит от рН среды. Для ферментов наиболее характерна их специфичность. Каждый фермент способен регулировать, лишь строго определенный тип реакции. Таким образом, ферменты выполняют функцию ускорителей и регуляторов почти всех биохимических процессов в клетке и в организме. Гормоны. Гормоны – секреты желез внутренней секреции. Гормоны обеспечивают в клетке синтез определенных ферментов, активизируют или тормозят их работу. Таким образом они ускоряют рост организма и деление клеток, усиливают работу мышц, регулируют всасывание и выделение воды и солей. Гормональная система вместе с нервной системой обеспечивает деятельность организма как единого целого, через специальное действие гормонов Витамины. Их биологическая роль.

Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

При составлении пособия учитывались прежде всего требования предъявляемые на вступительных экзаменах. Это касается и содержания, и объема материала приведенного в пособии. Пособие рассчитано на абитуриентов законченное среднее образование или изучающих общую биологию на подготовительных отделениях. В пособие не включены некоторые разделы традиционно рассматриваемые в курсе «Общая биология». Это «Строение клетки», «Деление клетки», «Фотосинтез». Материал по этим разделам подробно изложен в пособии для поступающих в ВУЗы составленный Галкиным М. А. Все замечания и пожелания, касающиеся формы и содержания пособия, будут приняты с благодарностью. Составитель пособия.

Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

Слабая транспирация сводит к минимуму возможность терморегуляции, с чем связано сильное нагревание массивных надземных органов суккулентов. Затруднения создаются и для фотосинтеза, поскольку днем устьица обычно закрыты, а открываются ночью, следовательно, доступ углекислоты и света не совпадают во времени. Поэтому у суккулентов выработался особый путь фотосинтеза, при котором в качестве источника углекислоты, частично используются продукты дыхания. Иными словами, в крайних условиях растения частично используют принцип замкнутой системы с реутилизацией отходов метаболизма. В силу всех этих ограничений интенсивность фотосинтеза суккулентов невелика, рост и накопление массы идут очень медленно, вследствие чего они не отличаются высокой биологической продуктивностью и не образуют сомкнутых растительных сообществ. Физиологические показатели водного режима мезофитов подтверждают их промежуточную позицию: для них характерны умеренные величины осмотического давления, содержания воды в листьях, предельного водного дефицита.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.