Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

Мета заняття: вивчити конструкцію блискавкозахисних пристроїв та методику їх розрахунку; засвоїти та провести розрахунки елементів блискавкозахисту. Конструкції блискавковідводів та їх розрахунок Грозові розряди атмосферної електрики небезпечні для життя людей. До того ж блискавка при ударі в будівлю або споруду може завдати великих руйнувань, викликати пожежу. Блискавовідводи мають різні конструкції: стержньові, антенні та сіточні. Найбільш поширені стержньові. Блискавковідводи складаються з таких елементів: блискавкоприймача, струмовідводу, заземлювача та мачти. Одиночний стержньовий блискавковідвод створює навколо споруди, біля якої він встановлений, захисну зону у вигляді подвійного конуса з круглою основою. Радіус його в півтора разИ більше висоти блискавкоприймача. Захисну зону блискавкоприймача можна відобразити графічно. Проведемо горизонтальну лінію та перпендикулярно до неї в масштабі висоту блискавкоприймача, рівну R (рис.1). На горизонтальній лінії із точки О в обидва боки в тому ж масштабі відкладемо радіуси основи r, що дорівнюють 1,5 h. Кінці радіусів позначимо літерою Б. На лінії ОН, на відстані 0,8 h від основи, відзначимо точку В, а на лінії радіусів – точки Г, котрі ділять радіуси на дві рівні частини. Рис. 1. Схема захисту будівлі від блискавки одиночним стержньовим блискавковідводом За одержаними даними можна побудувати переріз подвійного конуса – зони захисту. Для цього проведемо прямі лінії з точки Н до точки Г, а з точки В до точки Б. Після такої побудови одержимо трикутник, при обертанні якого навколо осі ОН утвориться зона захисту з блискавковідводом висотою h. Горизонтальний переріз зони захисту на висоті споруди h x зображує коло радіусом r x , яке називається радіусом захисту. При одиночному стержньовому блискавковідводі висотою менш 60 м радіус захисту визначають за такими співвідношеннями: а) при б) при . Зона захисту одиночного стержньового блискавковідводу висотою більше 60 м, але не вище 100 м, за формою аналогічна зоні захисту одиночного стержньового блискавковідводу висотою менше 60 м, за основу конуса приймається коло радіусом 90 м. Радіус захисту r x при висоті споруди h x, що захищаеться, для цього випадку визначається такими виразами: а) при б) при . При захисті довгих споруд встановлюють два стержньових блискавковідводи. Зона захисту рівних за висотою ( h не більш 60 м) блискавковідводів із відстанню між ними а зображена на рис. 2. Рис. 2. Схема захисту будівлі від блискавки двома стержньовими блискавковідводами Торцева частина зони захисту визначається як зона одиночних стержньових блискавковідводів. Верхня межа зони являє собою дугу кола, що проходить через вершини блискавковідводів з центром, який знаходиться на перпендикулярі, проведеному зі середини відстані на висоті 4h. Окреслення зони захисту в перерізі вертикальною площиною посередині між блискавковідводами визначають за правилом побудови зони захисту одиночного стержньового блискавковідводу висотою h0 (рис. 2), при цьому радіус основи r0 = 1,5 h0 . Висоту зони в середині подвійного стержньового блискавковідводу h0, при відомій висоті h та довжині будови а визначають за формулою . При побудові подвійного стержньового блискавковідводу слід враховувати, що при а тоді за формулою (54) Ом.

На фон нших рослин аконт мцний видляться своми стрункими стеблами й конусоподбними суцвттями. Як  нш представники роду аконтв, мстить отруйн алкалоди аконтин та псевдоаконтин, що й обумовлю властивост рослини. В стебл  листках х мститься 0,9P%, у суцвтт до 1,25P%. Найбльш отруйна частина аконтв корнь. У народнй медицин використовують при невралг, подагр, ревматизм, проти пухлин. У далекому минулому китайськ лкар вживали аконт при болях, викликаних раком. Аконт мцний висвають у пухкий грунт на глибину 11,5Pсм. Сходи з'являються навесн. В перший рк життя рослина утворю розетку, а цвте  плодоносить на другий рк. Вегетаця починаться з квтня. Протягом вегетацйного пероду рослини 23 рази прорджують, видаляючи бур'яни. Збирають бульби аконту восени, стар з стебловими залишками вдкидають. Сушать у добре провтрюваних примщеннях або у затнку на вдкритому повтр. Збираючи аконт, слд пам'ятати, що вс його частини отруйн. Алтея лкарська (Althaea officinalis L.) Родина мальвов (Malvaceae) Згадуться в працях стародавнх лкарв. На початку IX ст

РЕФЕРАТЫ:

Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

Информация об этой ноте 20 апреля попала в газеты, что вызвало 100-тысячную антивоенную демонстрацию в Петрограде. Демонстрации и митинги прошли в Москве, Харькове, Нижнем Новгороде и других городах. Главнокомандующий войсками Петрогоадского военного округа генерал Л. Г. Корнилов приказал направить против рабочих артиллерию, но офицеры и солдаты отказались выполнить этот приказ. Исполком Петроградского Совета, стремясь разрядить обстановку, потребовал от Временного правительства разъяснения ноты П. Н. Милюкова. Правительство разъяснило, что под «решительной победой» имеется в виду достижение тех задач, которые поставлены в обращении от 27 марта. Исполком Петросовета, обсудив полученные разъяснения, счел инцидент исчерпанным. Апрельский кризис и требование Г.Е. Львова, А.Ф. Керенского и М.И. Терещенко создать коалиционное правительство привели к отставке П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова, которые отвергали идею коалиции. 5 мая 1917 г. было сформировано первое коалиционное правительство, в которое вошли 6 социалистов: А.Ф. Керенский (военный и морской министр), трудовик П.А. Переверзев (министр юстиции), эсер В.М. Чернов (министр земледелия), меньшевик И.Г. Церетели (министр почт и телеграфов), народный социалист А.В. Пешехонов (министр продовольствия).

Розрахунок керованого випрямляча за схемою з нульовим виводом

Бальзак еще много раз будет возвращаться к этой важной проблеме и в романе "Евгения Гранде", и в "Истории величия и падения Цезаря Боррито", (1837), и в романе "Крестьяне" (1844). Вслед за Бальзаком писатели XX века будут развивать эту тему. Изображая финансиста, денежного воротилу, писатели США — Теодор Драйзер ("Финансист", "Титан", "Стоик") и Уильям Фолкнер ("Деревушка") повторят в своих романах многие коллизии "Гобсека", рассказывая о том, как, набивая карман, человек обирает свою душу, теряет истинных друзей, остается одиноким, способным лишь сидеть в своем банке и "жевать пустоту". Но примечательно, что Бальзак первым высказал приговор буржуазному обществу еще в пору его расцвета. Внимательные читатели "Гобсека" отметят и другие особенности этого выдающегося произведения: разнообразие характеров, индивидуализацию речи у Бальзака и великолепную бальзаковскую живопись. Когда Бальзак говорит, что по вечерам, довольный проведенным днем, Гобсек "потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости", он достигает такой живописной выразительности, которую можно сравнить лишь с картинами старых мастеров.

Вибір та розрахунок основних параметрів зубчастого колеса

Уже на сегодняшнем, начальном этапе освоения западных рынков видно активное нежелание обосновавшихся на них продуцентов мириться с дестабилизирующим воздействием новых поставщиков дешевой продукции. Надо полагать, что с ростом притока товаров из Казахстана и других постсоветских государств страны запада не остановятся перед введением жестких протекционистских мер, используя для этогоантидемпинговые процедуры. Приоритет внешнеориентированных стратегий, в пользу которых высказываются многие российские экономисты, не оправдан. Но не правы и те, кто слишком опасается внешней зависимости. И те и другие переоценивают скорее универсальность стратегий, приверженцами которых они являются. Выбор стратегии определяется как внешними, так и внутренними факторами. Как известно, лучше не та стратегия, которая обещает большой эффект, а та , которую можно реализовать. Последнее в значительной мере зависит от того, насколько данная политика разделяется теми, кто будет ее проводить в жизнь, то есть от внутренних факторов. 1.3 Структура и основные товаропотоки мировой торговли Рассматривая структуру мировой торговли в первой половине XX века (до 2-й мировой войны) и в последующие годы, мы видим существенные изменения.

Вибір структурної і принципової електричної схеми

Новоорлеанский стиль, виднейшим представителем которого был Оливер, лег в основу так называемого традиционного ( radi io al) джаза, одного из самых популярных джазовых течений. “Ki g Oliver’s Creole Jazz Ba d” была первой джазовой группой, которая систематически записывалась на пластинки. Когда прошла мода на “Origi al Dixiela d Jazz Ba d”, те, кто всерьез интересовались этой музыкой, поняли, что подлинное искусство связано именно с оркестром Оливера. 4) Джелли Ролл Мортон В мире джаза, где эксцентричность характера является нормой, а яркая индивидуальность - непременное условие, Фердинанд “Джелли Ролл” Мортон все же фигура исключительная. Энергичный делец, владелец ночных клубов, антрепренер, прожигатель жизни - Джелли заслуживал бы внимания, даже если бы не сыграл за всю свою жизнь ни одного такта музыки. Он был самолюбив, тщеславен, заносчив, хвастлив, подозрителен, суеверен - но прежде всего он был талантлив. Мортон доказывал, что именно он придумал “настоящий джаз”, и не переставал метать громы и молнии в подражателей и тех, кого он считал ниже себя по музыкальному дарованию.

Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

У другій половині 80- 90рр. XX ст. зміна суспільного ладу, масової свідомості, формування нових держав і проголошення незалежності України, зумовили якісні зрушення в сучасній українській літературній мові. Статус державної мови, безперечно, стимулював розширення її функцій, сприяв розвитку української нації, її традицій і культури. Тому ми повинні пам'ятати, що виховувати в собі повагу до мови, якою спілкуємося, - це, перш за все, виявляти повагу до народу, його історії, культури. Адже мова -своєрідний генетичний код нації, а не лише засіб спілкування. Походження мови Людство завжди цікавилось питанням походження мови. Чому саме людина володіє мовою? На ранніх етапах розвитку суспільства люди вважали творцем мови Бога. Пізніше античними вченими формується думка, що мова творилася поступово самими людьми, а не якоюсь надприродною силою. Ще в період до не і впродовж кількох сторіч точилася дискусія з питання зв'яжу між мисленням і мовою, між словом і тими речами, які воно називає, тобто як слова набули своїх значень, хто їм дав ці значення.

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Кастор славился как искусный возничий, а Поллукс как непревзойденный кулачный боец. Они участвовали в походе аргонавтов и калидонской охоте. Но однажды Диоскуры не поделили добычу со своими двоюродными братьями, великанами Идасом и Линкеем. В бит-ве с ними братья были сильно изранены. И когда Кастор умер, бессмертный Поллукс не за-хотел расстаться с братом и попросил Зевса не разлучать их. С тех пор по воле Зевса братья полгода проводят в царстве мрачного Аида, а полгода - на Олимпе. Бывают периоды, когда в один и тот же день звезда Кастор видна на фоне утренней зари, а Поллукс - вечерней. Возможно, именно это обстоятельство и дало повод к рождению легенды о братьях, оби-тающих то в царстве мертвых, то на небе. Братья Диоскуры считались в древности покровителями моряков, попавших в бурю. А появление на мачтах кораблей перед грозой "Огней Святого Эльма" считалось посещением Близнецов их сестрой Еленой. Огни Святого Эльма - светящиеся разряды атмосферного электричества, наблюдаемые на остроконечных предметах (верхушках мачт, гро-моотвода и т.п.). Диоскуры почитались также как хранители государства и покровители гос-теприимства.

Схема вызова всех служб города Кургана

Наряду с морфологическими особенностями у растений, приуроченных к местам с разными условиями увлажненности, выработались и физиологические. Способность гигрофитов к регуляции водного режима ограничена: устьица большей частью широко открыты, так что транспирация мало отличается от физического испарения. Благодаря беспрепятственному потоку воды и отсутствию защитных приспособлений интенсивность транспирации очень высока: у световых гигрофитов в дневное время листья могут терять за час количество воды, в 4-5 раз превышающее массу листа. Высокая оводненность тканей гигрофитов поддерживается в основном за счет постоянного притока влаги из окружающей среды. Другие характерные физиологические черты гигрофитов, обусловленные легкой доступностью влаги, - низкое осмотическое давление клеточного сока, незначительная водоудерживающая способность, приводящая к быстрой потере запасов воды.особенно показательны для гигрофитов небольшие величины сублетального водного дефицита: так, для кислицы и майника потеря 15%-20% запаса воды уже необратима и ведет к гибели.

Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

Вторая про семейства диплодоков об их видах и удивительных фактах. Глава 1. Динозавры.Появление динозавров Тираннозавры и другие гигантские ящеры обязаны своим появлением астероиду, столкнувшемуся с Землей около 200 млн. лет назад. К такому выводу пришли ученые из Рутгерского университета в штате Нью-Джерси во главе с профессором Денисом Кентом. Изучая ископаемые останки и отпечатки древних обитателей нашей планеты, а также химический состав геологических отложений, исследователи пришли к выводу, что если астероид, врезавшийся в Землю около 65 млн. лет назад стал причиной гибели динозавров и положил начало эпохе млекопитающих, то сами динозавры смогли захватить первенство после еще более древней космической катастрофы, случившейся на рубеже Триасового и Юрского периодов, то есть около 200 млн. лет назад. До этого в фауне Земли господствовали другие хищники, отдаленно напоминающие современных крокодилов. К таким выводам ученые пришли после серии исследований, проведенных более, чем в 80 регионах Земли. Особое внимание при этом было уделено поиску в составе древних геологических слоев иридия, редкоземельного металла, который, однако, в заметных количествах присутствует в веществе астероидов.

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: на каждый карабин по 30 патронах в обоймах. Кроме того по приказу начальника гарнизона начальники караулов могут вооружаться автоматами, караулы могут иметь на вооружении пулеметы, с тремя снаряженными магазинами на каждый из них и ручными гранатами на весь состав караула, из расчета по две гранаты на рыло, а так же усиливаться боевой техникой. Боеприпасы личному составу караула, кроме лиц, вооруженных пистолетами выдаются на караульном городке, после практики. 13

Страховое дело в схемах

Массу алмазов принято измерять в каратах. Каратом в Древней Греции называли семена рожкового дерева, по форме напоминающие крупную горошину. После высушивания семена имели сравнительно постоянную массу - от 150 до 220 мг. В промышленности используются преимущественно алмазы, непригодные для огранки: непрозрачные, с многочисленными включениями, трещинами, мелкозернистые сростки, алмазная крошка и т.п. Единой классификации технических алмазов не существует, поскольку каждая отрасль промышленности предъявляет свои требования к их сортировке. Какие же свойства алмаза определяют его широкое использование в различных областях народного хозяйства? В первую очередь, конечно, исключительная твердость, которая, если судить по скорости истирания, в 50 раз выше, чем у корунда, и в десятки раз выше, чем у лучших сплавов, применяемых для изготовления резцов. Алмаз применяется для бурения горных пород и механической обработке самых разнообразных материалов. Бурение скважин в толщах горных пород, слагающих земную кору, в широких масштабах применяется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, а также при эксплуатации нефтяных и газовых залежей.

Схема анализа литературно-художественного произведения

Естественно, ни один из кредиторов не соглашался перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежную сумму, необходимую для выплаты конкурсному управляющему вознаграждения (хотя бы в порядке аванса). Решения арбитражного суда о банкротстве таких должников в принципе было невозможно реализовать, поэтому суды хранили такие дела в сейфах, а должники, признанные банкротами, продолжали числиться в реестре юридических лиц . Пробельность Закона о банкротстве 1992 года послужила причиной принятия многочисленных подзаконных актов. Достаточно сказать, что к моменту принятия нового закона в области несостоятельности (банкротства) действовало уже свыше 30 указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов. . 2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Банкротство в ст. 2 нового Закона определяется как признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Закон 1992 г. в ст. 1 содержал более развернутое определение банкротства.

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

У предпринимателя аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Всем известным кредиторам арбитражный суд также направляет решение о признании предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя, в случае признания его банкротом, удовлетворяются в соответствии с установленной законом очередностью за счет всего принадлежащего ему имущества, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание согласно гражданскому процессуальному законодательству и Закону РФ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ. Под имуществом имеется ввиду, как личное имущество гражданина-предпринимателя, так и его доля в общей или совместной собственности.

Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

Это ведет к коммерциализации искусства, к ориентации его, на массового потребителя. Сокращение государственного финансирования в крайне бедственное положение поставило музеи, театры, библиотеки, в том числе составляющие общенациональную гордость Эрмитаж, Русский музей, Российскую национальную библиотеку и др. Резко упали тиражи литературных журналов. Шло резкое снижение художественного уровня произведений литературы и искусства – книжный рынок стал заполняться детективами, порнографией, слащавыми «дамскими романами». Телевидение делало ставку на многочисленные американские сериалы и разнообразные телешоу (лотереи, игры с призами и т. д.). За 90-е годы практически не появлялось новых имен в литературе, искусстве, не потому что не было талантов, а потому, что крайне трудно было пробиться – рынок оказался монополизирован, и для «раскрутки» новых «звезд» требовались огромные деньги. В то же время государством тратились большие средства для проведения массовых юбилейных торжеств (50-летие Победы, 800-летие Российского флота, 850-летие Москвы), имеющих идеологическое значение.

Средства отладки электронных схем

Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

ПБ на Україні розробляється на основі банківської інформації, даних Міністерства статистики (Держкомстату) України, Державного митного комітет та ін. альтернативних джерел інформації. Для складання ПБ Національний банк України використовує більш ніж 25 джерел інформації. Відсутність досвіду і традицій викликають проблеми в функціонуванні системи постачання інформацією для складання ПБ. Окрім того, коло джерел інформації постійно розширюється, частково в зв'язку з непристосованістю державної статистики зовнішньої торгівлі до потреб складання ПБ, частково з поглибленням деталізації структури ПБ. Тому першочерговим завданням для фахівців Національного банку, які складають ПБ України, є розробка алгоритму функціонування системи постачання даними для складання ПБ України. Оскільки безпосередні дані про окремі показники, які характеризують економічні взаємовідносини з закордонними контрагентами, відсутні, то до балансу включено ряд експертних оцінок і розрахунків. Для складання торговельного балансу в Україні існує принаймі 7 інформаційних джерел (4 - основних та 3 - додаткових), але кожне з них має свої вади і тому потребує дорахунків.

Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов Гос. Думы. Если федеральный закон в редакции, предложенной Президентом РФ, не набрал необходимого для принятия числа голосов, то палата по предложению полномочного представителя Президента РФ может принять решение о продолжении работы над указанным федеральным законом, начиная с процедуры первого чтения законопроекта. Гос. Дума может принять решение о создании специальной комиссии для выработки согласованной редакции. По окончании работы специальной комиссии федеральный закон в согласованной редакции представляется на рассмотрение Государственной Думе. Федеральный закон считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. Государственная Дума может принять решение об одобрении закона в ранее принятой Государственной Думой редакции, то есть о преодолении президентского "вето". Решение в этом случае принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Если Государственная Дума принимает решение принять федеральный закон с учетом предложений Президента РФ, то на голосование ставится каждое предложение Президента РФ.

Источники излучения в интегрально-оптических схемах

Причем средний уровень целесообразно устанавливать для каждого вида использования земли, а не для земли вообще, так как это позволит в дальнейшем по некоторым дополнительным факторам дифференцировать стоимость участков земли с помощью соответствующих коэффициентов. В качестве дополнительных факторов, влияющих на окончательную стоимость участка земли, рассчитанную на основе средней стоимости, можно предложить следующие: месторасположение по отношению к крупным населенным пунктам, развитость социальной инфраструктуры, для сельскохозяйственных земель – плодородность. Задача определения средней стоимости для регионов должна решаться тремя возможными способами: с помощью рыночной стоимости аналогичной земли, в случае отсутствия таковой – капитализированной рыночной стоимости аренды земли и, наконец, – доходности на единицу площади в зависимости от того вида деятельности, для которой используется земля. Расчет стоимости строений, по нашему мнению, должен производится дифференцированно в зависимости от их использования. Например, при коммерческом и жилом использовании – на основе капитальной рыночной стоимости жилья или приведенной накопленной стоимости аренды для данных или аналогичных помещений, в случае невозможности определить стоимость на основе этих двух принципов – на основе стоимости воспроизведения идентичного объекта недвижимости с применением некоторого дисконтирующего коэффициента (в зависимости от возраста объекта), для промышленных строений – метод доходности на единицу площади помещений.

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Е) Договор прекращается до государственной регистрации общества вследствие его расторжения, в том числе при расторжении договора одним из учредителей. Как и в предыдущих случаях, сохранение договора в силе в отношении других учредителей в таком случае возможно лишь при соблюдении вышеназванных условий. При этом если иное не предусмотрено законом и договором, расторжение договора одним из учредителей без уважительных причин не допускается, а отказ от исполнения договора в таком случае повлечет гражданско-правовую ответственность. Б) Решение учредителя об учреждении общества при наличии одного учредителя является односторонней сделкой, направленной на возникновение обязанности учредителя перед обществом выкупить акции последнего после государственной регистрации общества. Данное решение также создает обязанность общества передать учредителю акции общества на условиях, определенных этим решением. Так, решение должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты.

Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

Весьма оригинальный способ страхования автомобилей наблюдается в практике страхового общества "Союзник". При заключении договора страхования учитывается биржевая стоимость автомобиля, страховые платежи от которой составляют 30 процентов. При наступлении страхового случая (угоне, краже) выплате подлежит сумма в трехкратном размере страховых платежей, а при отсутствии такового страховая компания возвращает платежи с учетом 25-процентной надбавки. По страхованию финансовых рисков страховые компании используют дифференцированный подход к определению тарифных ставок в зависимости от сроков действия договора и видов застрахованных рисков (торговые операции, посредничество и др.). С учетом инфляционных факторов применяются, как правило, повышающие и понижающие коэффициенты страхового риска, устанавливаемые, в частности, с учетом таких показателей, как надежность банка страхователя и его партнеров; регион; срок ведения рентабельной хозяйственной деятельности партнерами по сделке; существование задолженности по кредитам банков и других организаций; наличие в договоре пунктов (условий) о штрафных санкциях; наличие источников дохода помимо застрахованной сделки; стоимость основных средств и возможность их быстрой реализации и др.

Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

Всего в этой сфере работало свыше 300 страховых организаций, среди которых доминировали земства и общества взаимного страхования Таблица 1 Страховое дело в дореволюционной России Организационная система страхования Вид страховой защиты Акционерные страховые общества От огня Транспортное От кражи со взломом Жизни От несчастных случаев Земское страхование От пожаров Обязательное окладное Дополнительное добровольное Общества взаимного страхования От огня Морское и речное Кроме городских обществ создавались общества взаимного страхования, объединяющие предпринимателей различных отраслей. В результате накануне Первой мировой войны в России сложился развитый страховой рынок . В нем присутствовали почти все формы страховой защиты которые практиковались в Европе. Страхование жизни однако, не имело массового распространения: им было охвачено только 0,25% всего населения. Традиционно были сильны связи российских страховщиков с иностранными страховыми компаниями. Они осуществлялись по линии перестрахования. Революционные события 1917 г. резко изменили всю систему страховой защиты населения. В 1918-1920 гг. была сделана попытка полной ликвидации системы страхования. В 1918 г. страхование во всех его видах и формах было объявлено государственной монополией.

Схемы управления электродвигателями

Использование метода 5 обычно ограничивается теми случаями, когда производитель готов представить таможенным органам страны импорта необходимые данные об издержках производства и облегчить последующую их проверку, которая может оказаться необходимой. При этом данные об издержках должны быть определены на основе информации, относящейся к производству оцениваемых товаров, представляемой производителем или от его имени. Она должна основываться на коммерческих отчетах производителя при условии, что такие отчеты соответствуют общепринятым принципам учета, применяемым в стране, где товары были произведены. Стоимость элементов, выполненных в стране импорта, должна быть включена только в той мере, в которой оплату этих элементов осуществляет их производитель. Никакие издержки не должны учитываться дважды при определении таможенной стоимости методом, сложения. Размер прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставок в Россию таких товаров, также определяется на основе информации, представляемой производителем или от его имени.

Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

При помещении на таможенный склад товаров, подлежащих сертификация, представление сертификата не требуется на период хранения. При помещении на таможенный склад продукция растительного и животного происхождения, ввезенной из-за границы, соответствующими государственными органами производится фитосанитарный и ветеринарный контроль, если такой контроль не производился при ввозе на территорию Российской Федерации. Операции, производимые с товарами при хранении. Товары, хранящиеся на таможенном складе, могут подвергаться следующим операциям по обеспечению их сохранности: - чистке; - проветриванию; - сушке (в том числе с созданием притока тепла); - созданию оптимального температурного режима хранения (охлаждению, замораживанию, подогреву); - помещению в защитную упаковку; - нанесению защитной смазки и консервантов; - окрашиванию для защиты от ржавчины; - введению предохранительных присадок; - нанесению антикоррозийного покрытия перед транспортировкой. Помимо перечисленных операций, с товарами, помещенными на таможенный склад, могут производиться операции по подготовке их к продаже и транспортировке, такие как: - дробление партий; - формирование отправок; - сортировка; - упаковка; - переупаковка; - маркировка; - погрузка; - выгрузка; - перегрузка; - простые операции, связанные с доукомплектовкой или приведением в рабочее состояние; - перемещение товаров в пределах склада с целью рационального размещения; - размещение товаров на демонстрационных стендах; - тестирование.

Общая схема электроснабжения

Сторонники теории договорного происхождения государства отождествляли гражданское общество и государство, если последнее, основанное на общественном договоре, выражает интересы граждан. Но они понимали, что в действительности государство, как правило, подавляет гражданское общество, что, в частности, "абсолютная монархия, которую некоторые считают единственной формой правления в мире, на самом деле несовместима с гражданским обществом и, следовательно, не может быть формой гражданского правления". Значит понятие "гражданское общество", появившееся в XVII в., уже тогда включало в себя такие важные элементы, как договор, учет и реализацию интересов граждан. Более четко провел различия между государством и гражданским обществом видный представитель немецкого просвещения XVIII в. В. фон Гумбольт. Он пришел к мысли о том, что сама государственная деятельность должна быть подчинена удовлетворению интересов и потребности человека. Несмотря на то, что эта мысль не получила у него развернутого обоснования, сам факт постановки подобной проблемы является чрезвычайно важным в истории изучения гражданского общества.

Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

Смысл деятельности исполнительной ветви власти — фактически реализовать те положения принятых парламентом законов, которые нуждаются в принудительном исполнении или вмешательстве в их исполнение в иной форме органов публичной власти. Основной задачей правительства является исполнение законов. Однако на этом его полномочия не исчерпываются. В компетенции правительства входит и издание правовых актов (указы, декреты, постановления, распоряжения), которые обязательны для исполнения. Правительство осуществляет свою деятельность через органы государственной администрации — министерства, ведомства, агентства, комиссии и т.д. Нужно сказать, что в разных странах перечень министерств и других центральных государственных учреждений различен. Однако все они призваны обеспечивать безопасность страны, поддержание общественного порядка, эффективное и оптимальное управление основными и наиболее важными сторонами жизни общества. Министерства и ведомства различаются по характеру задач, которые они должны решать. Так, в нашей стране для обеспечения нормального государственного управления обществом в Правительстве РФ действует двадцать четыре министерства: внутренних дел, по атомной энергии, по делам гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, культуры, обороны, образования, путей сообщения, по связи и информатизации и др.

Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов

Ослабление роли государственных институтов в регулировании экономических отношений оказало влияние на снижение стабильности финансовой системы страны, которая во многом определяется устойчивым формированием доходной части федерального бюджета. Именно федеральный бюджет, являясь источником финансирования соответствующих федеральных и региональных программ, непосредственно влияет на обеспечение политической стабильности в обществе, сохранение государственной целостности России, успешное проведение экономических и социальных преобразований. Налоги являются одним из основных источников формирования доходной части бюджета. Поэтому в эффективности работы государственных органов по сбору налогов заключается разрешение многих проблем обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности в целом. Нарастание в этот период тенденции постепенно сформировались в реальную угрозу бюджетно-налоговой политике. Для того, чтобы иметь объективную возможность отслеживать процессы возникновения и развития общественных противоречий, которые могут в определенный период времени трансформироваться в угрозу безопасности, а также эффективно управлять этими процессами и воздействовать на них, государство должно принимать меры экономического, политического и иного характера, соразмерные величине угрозы.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.