Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

У випадках, коли джерело виробничих шкідливостей можна помістити всередині простору, обмеженого стінками, місцеву витяжну вентиляцію влаштовують у вигляді витяжних шаф, кожухів, вітринних відсмоктувачів. Якщо за умовами технології або обслуговування джерело шкідливостей не можна ізолювати, тоді встановлюють витяжний зонт або всмоктувальну панель. При цьому потік повітря, що видаляється, не повинен проходити через зону дихання робітника. Окремим випадком місцевої витяжної вентиляції є бортові відсмоктувачі, якими обладнують ванни (гальванічні, травильні) чи інші ємкості з токсичними рідинами, оскільки необхідність використати при їх завантаженні підіймально-транспортного обладнання унеможливлює використання витяжних зонтів та всмоктувальних панелей. При ширині ванни 1 м і більше необхідно встановлювати бортовий відсмоктувач з передувом (рис. 2.6г), у якого з одного боку ванни повітря відсмоктується, а з іншого — нагнітається. При цьому рухоме повітря ніби екранує поверхню випаровування токсичних рідких продуктів. 4.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ Природна та штучна вентиляції повинні відповідати наступним санітарно-гігієнічним вимогам: створювати в робочій зоні приміщень нормовані метеорологічні умови праці (температуру, вологість і швидкість руху повітря); повністю усувати з приміщень шкідливі гази, пари, пил та аерозолі або розчиняти їх до гранично допустимих концентрацій; не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхом засмоктування забрудненого повітря з суміжних приміщень; не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження; бути доступними для управління та ремонту під час екcплуатації; —не створювати під час експлуатації додаткових незручностей(наприклад, шуму, вібрацій, попадання дощу, снігу). Найбільш повно вище перерахованим вимогам відповідає система кондиціонування повітря, яка також застосовується на підприємствах. За допомогою кондиціонерів створюються і автоматично підтримуються у виробничому приміщенні задані параметри повітряного середовища. При вирішенні питання щодо доцільності кондиціонування повітря слід враховувати і економічні чинники. Необхідно зазначити, що до вентиляційних систем, встановлених у пожежо- та вибухонебезпечних приміщеннях висувається ціла низка додаткових вимог, які в цьому розділі не розглядаються. 5. РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНООБМІННОЇ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ Вибираємо схему організації повітрообміну-зверху вниз (рис 5.1.) Рис.5.1 Вихідні дані: Приміщення – механічний цех Розмір приміщення 18х56х7 м2 Кількість шкідливих речовин (пил) U = 58464 мг/год Визначимо кількість повітря як потрібно замінити: Де U – кількість пилу, що надходить у повітря цеху, мг/год - гранично допустима концентрація пилу,що надходить у повітря цеху, мг/м3; - концентрація тих же шкідливих речовин у припливному повітрі, мг/м3; м3/год Визначаються площі поперечного перерізу повітропроводів на всіх розрахункових ділянках магістралі і в вітках за формулою,м2 м2 Де L -обґєм транспортованого повітря, vp –швидкість повітря vp=9 м/. Вибираємо стандартні розміри круглого повітропроводу з листової сталі d=500 мм. Потрібний тиск, необхідний для передачі повітря повітропроводами, визначають через розрахунок суми втрат тиску на тертя і місцеві опори в сітці.

Діаметр горловини (патрубки) дефлектора наближено визначають за формулою: ; де — продуктивність дефлектора, м3/год; — швидкість вітру, м/с. Дефлектори необхідно розташовувати на найвищих ділянках покрівлі, вище гребеня даху в зоні ефективної дії вітру. Перевагою природної вентиляції є її дешевизна та простота експлуатації. Основний її недолік в тому, що повітря надходить в приміщення без попереднього очищення, а видалене відпрацьоване повітря також не очищується і забруднює довкілля. 3. ШТУЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ Штучна (механічна) вентиляція, на відміну від природної, дає можливість очищувати повітря перед його викидом в атмосферу, вловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля місць їх утворення, обробляти припливне повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону. Окрім того, механічна вентиляція дає можливість організувати повітрозбір в найбільш чистій зоні території підприємства і навіть за її межами. 3. 1 Загальнообмінна штучна вентиляція Загальнообмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об'ємі робочої зони приміщення. Вона застосовується для видалення надлишкового тепла при відсутності токсичних виділень, а також у випадках, коли характер технологічного процесу та особливості виробничого устаткування виключають можливість використання місцевої витяжної вентиляції. Розрізняють чотири основні схеми організації повітрообміну при загальнообмінній вентиляції: зверху вниз, зверху вверх, знизу вверх, знизу вниз (рис3.1). Рис.3.1.Схема організації повітрообміну при загальнообмінній вентиляції. Схеми зверху вниз (рис. 3.1а) та зверху вверх (рис. 3.1.б) доцільно застосовувати у випадку, коли припливне повітря в холодний період року має температуру нижчу температури приміщення. Припливне повітря перш ніж досягти робочої зони нагрівається за рахунок повітря приміщення. Інші дві схеми (рис.3.1.в та 3.1.г) рекомендується використовувати тоді, коли припливне повітря в холодний період року підігрівається і його температура вища температури внутрішнього повітря. Якщо у виробничих приміщеннях виділяються гази та пари з густиною, що перевищує густину повітря (наприклад, пари кислот, бензину, гасу), то загальнообмінна вентиляція повинна забезпечити видалення 60% повітря з нижньої зони приміщення та 40% — з верхньої. Якщо густина газів менша за густину повітря, то видалення забрудненого повітря здійснюється у верхній зоні. 3.2 Припливна вентиляція Схема припливної механічної вентиляція (рис.3.2.) включає: повітрозабірний пристрій 1; фільтр для очищенні повітря 2; повітронагрівач (калорифер) 3; вентилятор 5; мереж, повітроводів 4 та припливні патрубки з насадками 6. Якщо нема необхідності підігрівати припливне повітря, то його пропускають безпосередньо у виробничі приміщення через обвідний канал 7. Рис. 3.2.Схема припливної вентиляції Повітрозабірні пристрої необхідно розташовувати в місцях, і повітря не забруднене пилом та газами. Вони повинні знаходитись і нижче 2 м від рівня землі, а від викидних каналів витяжної вентиляції по вертикалі — нижче 6 м і по горизонталі — не ближче 25 м.

Тепер екпаж може перейти в бак. З примщення, захищеного вд радац, переносять припаси. Вдкривають ус люки центрально колони, обладнують примщення для житла, включають вентиляцю. Розгортають щити сонячних батарей,  станця дста необхдний струм. Псля цього починаться пдготовка до наукових спостережень. Один з членв екпажу знову одяга скафандр , прикрпившись тросом до станц, виходить назовн, щоб установити телескопи, онзацйн камери, антени, лчильники заряджених частинок високих енергй. На станц буде лчильно-обчислювальний пристрй та апаратура керування для збереження орнтац само станц  телескопв, телевзори та радообладнання для звязку з Землею. Транспортна ракета буде змнювати екпаж щомсяця, а також постачати станц все необхдне. Якщо трапиться аваря, люди зможуть повернутися на Землю в капсул, яка ма ракетний двигун  парашут. Завжди напохват вистимуть скафандри. Згдно встановленого розпорядку один член екпажу спить, один провадить спостереження, дво спочивають чи господарюють

РЕФЕРАТЫ:

Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Обязанность сообщать об инциденте, связанном со сбросом вредных веществ содержится и в ст. 8 MARPOL, а также в Протоколе I к этой конвенции. Ст. 7 OPRC развивает основные принципы международного сотрудничества в предупреждении загрязнения. Пар. 3 ст. 7 предусматривает, что в соответствии с применимыми международными соглашениями, каждый Участник должен принимать необходимые законодательные и административные меры, направленные на облегчение прибытия, использование и депортацию с их территории судов, летательных аппаратов и транспортных средств других видов, вовлеченных в ответные действия, связанные с инцидентом, или перевозящие персонал, грузы, материалы и оборудование, имеющее отношение к такому инциденту. Ст. 12 соглашения наделяет ИМО важной координирующей ролью относительно распространения информации, образования и подготовки персонала, технического персонала и технических помощников. Комитет ИМО по защите морской среды в настоящее время объединяет имеющееся договорное регулирование в сфере действия Конвенции относительно инцидентов, представляющих опасность загрязнения морской среды, включая и другие вредные вещества, кроме нефти.

Розрахунок системи вентиляції для тваринницьких приміщень

Храм имел грязный, заброшенный вид. Над ним стояли леса и начат был ремонт. В 1970 г. лесов уже не было, но шатровый купол над церковью так и не был покрыт железом. Вокруг стоял забор, на восточной стороне располагалась проходная. В конце 70-х склад из храма был выведен, здание пустовало - пристойного арендатора никак не удавалось отыскать. В проходной сидел один старый сторож. Затем храм забрал склад Гостелерадио, в 1987г. включивший также переехавшую с ул. Дзержинского 26 нотную библиотеку бывшего радиокомитета, прежде "Радио Коминтерна", с ценной коллекцией рукописей. В 1990 г. был возбужден вопрос о возвращении храма верующим - зарегистрирована община и уже назначен настоятель о. Сергий Правдолюбов. Ждали только переезда архива. В январе 1991г. верующие еще вынуждены были проводить молебны под стенами своего храма. 7 января 1992г., на Рождество Христово, служба была уже внутри церкви. После уничтожения Патриаршества село было отдано в казну и подарено Петром II своему фавориту князю Ивану Долгорукову, но после неожиданной смерти Петра время Долгоруких кончилось, они потеряли все, что имели: имущество их было конфисковано, Троицкое-Голенищево опять перешло в казну и с того времени им управляло ведомство Коллегии экономии. По описи 1752 г. здесь был "дворец, а в нем палаты каменныя в один апартамент с крыльцом прихожим на четырех столбах, с шатровым верхом, палата скаетрная черная, палата посольская, где живал посольский старец, казенная палата. над вышеписанными палатами каменными деревянныя в два апартамента были кельи святейшего патриарха".

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Стало ясно, что надеяться на иноземцев нельзя. Михаил Скопин-Шуйский с одними русскими полками ушел к Калязину, где стал лагерем, и начал собирать новое войско. Гетман Ян Сапега пытался штурмовать укрепленный лагерь Скопина- Шуйского, но потерпел сокрушительное поражение и отступил. Русский полководец выиграл время для сбора войска. Осенью того же года началось планомерное наступление Скопина-Шуйского на тушинцев, он отвоевывал город за городом. Под Александровской слободой он еще раз разгромил гетмана Сапегу. Войско Скопина-Шуйского достигло численности в 30 тыс. человек, в нем совершенно затерялся оставшийся с русскими 2-тысячный шведский отряд.В марте 1610 г. полки Михаила Скопина-Шуйского подошли к Москве. «Тушинский лагерь» разбежался. 12 марта 1610 г. полки Михаила Скопина-Шуйского торжественно вступили в столицу.Решение царя Василия Шуйского призвать на помощь иноземцев дорого обошлось России. Шведскому королю пришлось пообещать город Корелу с уездом. Реальная же военная помощь шведов была незначительной: Москва была освобождена русскими полками.

Розрахунок рами методом переміщень

В 1950 году все колхозы объединились в единый колхоз имени Ленина, причем Братеево претендовало на то, чтобы колхозный центр был устроен в нём, однако центром стало Борисово. На доходы колхоза был построен Дом культуры. В 1960 г. село Братеево вошло в административный состав города и постепенно цветущие вишневые сады и картофельные поля превратились в заброшенную городскую свалку, которая просуществовала до 90-х годов. В 1980-е годы село было полностью снесено при строительстве нового жилого района Братеево. Массовое освоение 700 гектаров района Братеево началось с 1982 года, в период, когда строительство пятиэтажек прекратилось, поэтому в районе не встретить угнетающих старых хрущевок, лишь строгие современные корпуса). 1986 год для Братеева ознаменовался началом проблем. Зимой в Братеево утвердился проект строительства фабрик и заводов. На Братеевской улице собирались строить Банно-прачечный комбинат и Парфюмерную фабрику. Это вызвало огромный негативный резонанс среди жителей района. Все были против строительства промышленных объектов - они сильно повлияли бы на экологию района. Населением проводились многочсленные акции протеста: на площади, где останавливались автобусы, проходили собрания, братеевцы перекрывали дороги для въезда техники.

Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

Chris ie Основателем "Chris ie" является талантливый музыкант Джефф Кристи (р. 12 июля 1946). Этот уроженец Лидса еще в подростковом возрасте создал свою первую команду "Ou er Limi s". Банда сначала исполняла скиффл, а затем переключилась на песенки а-ля " Bea les". Ребятам даже удалось выпустить несколько синглов на местном лейбле, но особого успеха они не имели, и группа распалась. Джефф вплотную занялся сочинением песен, и долгое время безуспешно пытался пристроить их в какую-нибудь рекорд-компанию. Его хождения по конторам прекратились, когда одна из демо-пленок попала в руки гитариста " remeloes" Алана Блэкли. Брат Алана Майк был восхищен талантом молодого музыканта и пригласил его в Лондон. К тому времени у Кристи уже была готова его знаменитая песня, "Yellow river". Многие ансамбли проявили интерес к тому, чтобы взять ее в свой репертуар, однако Джефф пошел другим путем и решил сколотить свою собственную группу. Одновременно Алану в голову пришла идея об основании нового проекта для исполнения "Yellow river". Он уже переговорил об этом с Майком, гитаристом Виком Элмсом (р. 10 мая 1947), а в последнюю очередь пригласил самого Кристи.

Расчет информационной нагрузки программиста, оптимальное рабочее место с точки зрения эргономики, расчет вентиляции

Подфункцию воспроизводственного назначения несут в себе плата за воду, потребляемую промышленными предприятиями, платежи за пользование природными ресурсами, отчисления в дорожные фонды, на воспроизводство минирально- сырьевой базы и лесной доход. 2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАЛОГОВ РФ. 2.1. ПОНЯТИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.Налог на добавленную стоимость (НДС) самый сложный для исчисления из всех налогов, входящих в налоговую систему РФ. Его традиционно относят к категории универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок взимаются через цену товара. Кроме того, если при прямом налогообложении источник уплаты налога, как правило, формируется у налогоплательщиков, то при косвенном – источник налога поступает налогоплательщику в составе иных платежей (в основном в составе цены). Отличительной чертой косвенных налогов является также то обстоятельство, что с экономической точки зрения, основное его бремя уплаты переносится плательщиками на конечных покупателей (т.е. потребителей) товаров (работ, услуг).

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Основные требования, предъявляемые к процедуре помещения товаров под режим «временный ввоз/вывоз» распространяются также и на товарную группу 97. К этим требованиям, как уже отмечалось, относятся, прежде всего, возможность отнесения товаров к перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2000 года № 599, обязательство об обратном вывозе/ввозе товаров, непереходящее право собственности на товары, возможность их надежной идентификации, соблюдение сроков временного ввоза/вывоза и некоторые другие. Необходимо подчеркнуть, что сборы за таможенное оформление уплачиваются при каждом случае декларирования, то есть, как при открытии режима «временный ввоз/вывоз», так и при его закрытии любым другим таможенным режимом. Исключением являются случаи оформления временно вывозимых государственными и муниципальными музеями, архивами, иными государственными хранилищами, а также библиотеками культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении, для экспонирования, обратно ввозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий, а также временно ввозимых в адрес этих организаций культурных ценностей в целях экспонирования и обратно вывозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий (Инструкция о взимании таможенных сборов за таможенное оформление).

Механическая вентиляция и классификация её систем

При безналичных расчетах в связи с уплатой таможенной пошлины должно соблюдаться действующее банковское законодательство. Все банковские переводы, поступающие на счета таможенного органа, должны быть оформлены в виде платежных поручений или других установленных форм платежных документов. Подтверждением факта уплаты таможенной пошлины при безналичных расчетах служит экземпляр платежного документа с отметкой банка об исполнении и выписка банка из лицевого счета организации с отражением произведенного платежа. Если таможенная, пошлина уплачивается наличными деньгами в кассу таможенного органа, копия приходного кассового ордера, подтверждающего произведенный платеж, передается в архив таможенного органа, где хранится вместе с первым экземпляром таможенной декларации. Допускается возможность предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенной пошлины (ст. 121 Таможенного кодекса). Решение об этом принимается таможенным органом, производящим таможенное оформление, по письменному заявлению плательщика, которое подается в таможенный орган одновременно с грузовой таможенной декларацией.

Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

Обеспечить оптимальные условия труда инженера-программиста, расчет освещенности, расчет вентиляции

Параллельно с анализом происходящего в пьесе действия Станиславский рекомендовал актерам анализ ее органическим действием. Он считал, что с первых же репетиций надо пробовать действовать от себя в предложенных автором обстоятельствах. Такой действенный анализ не может быть холодным, в нем “необходимо непосредственное горячее участие эмоции, хотения и всех других элементов “внутреннего сценического самочувствия”. С их помощью надо создать внутри себя реальное ощущение жизни роли. “ После этого анализ пьесы и роли будет сделан не от ума, а от всего организма творящего. Знать пьесу надо, но подходить к ней с холодной душой нельзя ни в коем случае”. Учение Станиславского о действии как основе существа театрального искусства представляет огромную ценность, и хотя об этом говорили до него драматурги и актеры, никто из них не разработал учения о целесообразном, продуктивном, органическом сценическом действии. Найденный Станиславским "метод действенного анализа" вопреки его воле дал повод многим режиссерам уже нескольких поколений, ухватив букву и не пожелав, а может быть, и не сумев понять дух, смысл предложенного метода, если не аннулировать, то чрезвычайно снизить значение и роль тщательного дорепетиционного подготовительного периода, "копания в психологии", иначе - освоения режиссером пьесы или сценария фильма до начала работы с актерами.

Исследование рынка установки систем вентиляции и кондиционирования в Санкт Петербурге на вторую половину 1999 года

С преимущественной активностью против грамотрицательных микроорганизмов (энтеробактерий) Мециллинам Пивмециллинам Вакмециллинам Ацидоциллин Схема 2. Классификация цефалоспориновПервое поколение (с преимущественной активностью против грам( ) микроорганизмов): Цефазолин Цефалотин Цефрадин Цефадроксил Цефалексин Второе поколение (широкого спектра действия): Цефаклор Цефамандол Цефрокситин Цефуроксим Третье поколение (с преимущественной активностью против грам(-) микроорганизмов и некоторых анаэробов): Цефтазидим Цефоперазон Цефтриаксон Цефотаксим Латамоксеф Цефиксим Цефподоксим Примечание: Названия препаратов приведены в соответствии с международной номенклатурой. Их наиболее распространенные коммерческие названия (синонимы), указаны в тексте.

Искусственная вентиляция легких

Отсеивание экологически неприемлемых мероприятий обеспечивает экологическую безопасность, понимаемую как адекватность экологических условий сохранению здоровья людей и устойчивости экосистем. Право на экологическую безопасность есть неотъемлемое право каждого человека, а ее обеспечение должно быть институционально гарантировано при любых вариантах реализации долгосрочных направлений социально-экономической политики и выборе текущих хозяйственных решений. Учет трансграничного переноса загрязнения позволяет поставить вопрос об обеспечении экологической безопасности не только в регионе размещения, но и на других территориях, испытывающих вредное воздействие данного мероприятия. Как уже говорилось, проверке на экологическую допустимость подлежит любое хозяйственное мероприятие, независимо от источников финансирования и других экономических и политических обязательств. Проверка мероприятия на допустимость осуществляется государственными органами охраны природы, руководствующимися природоохранным законодательством, международными обязательствами страны, законодательными актами, в которых зафиксированы природоохранная стратегия, принципы и нормы взаимодействия природы и общества, приоритетные направления природоохранной деятельности.

К вопросу о вентиляции

Оно подотчетно Собору Епископов и организует выполнение его решений. Главой духовного управления назначается лицо из числа священнослужителей. Членами Духовного Управления могут быть назначены лица из числа прихожан церкви, не имеющие священного сана. Духовное Управление формируется на неопределенный срок. К деятельности Духовного Управления относится: рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности церкви; принятие годового бюджета ее и утверждение отчета об исполнении бюджета; принятие решения об исключении религиозного объединения из членов; утверждение штатного расписания, должностных инструкций и должностных окладов работников; создание организаций и учреждений, являющихся религиозными организациями, в том числе учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений), обителей (монастырей, скитов, подворий и др.), братств, сестричеств и проч., открытие представительств церкви, учреждение некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, средств массовой информации, издательств религиознопросветительской и богослужебной литературы, создание внутренних структурных подразделений, отделов, управлений.

Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий

Мариология составляет вероучительную базу марианского движения в современном католицизме. Одним из ее разделов является изучение многочисленных явлений Божией Матери в различных странах, отмечавшихся на протяжении ХIXХХ вв. Большое количество таких откровений по сравнению с предыдущими веками заметно в XIX веке и в последующие десятилетия. Издано множество книг, комментариев, документальных свидетельств очевидцев и официальных отчетов об этих знамениях современной эпохи, переживаемой человечеством. И в прошлом совершались подобные явления и откровений Богоматери и Иисуса Христа, но особенно они умножились в период массовых репрессий против верующих, геноцида, убийств невинных людей, изобретения и применения страшного оружия массового поражения, в эпоху наступающего безверия. По взглядам представителей современной мариологии и богородичного движения, накануне апокалиптических всемирных бедствий “Небо открылось” Сама Царица в Своих откровениях по всему миру и в России преподнесла человечеству истинный образ Живого Бога, святой Церкви и близящегося будущего.

Кондиционирование воздуха, вентиляция, отопление увлажнение

Ниже 10 ц/га собирали примерно каждый пятый год. В остальные годы урожай находился в пределах 10-15 ц/га. Средняя урожайность за 34 года составила 13,8 ц/га (Научные основы ,2001). 1.2. Корневые гнили – фактор снижения урожайности яровой пшеницы В настоящее время в связи с антропогенным влиянием корневые гнили распространились настолько сильно, что их с полным основанием можно назвать болезнью века. Они с одинаковой силой вредят как в засушливых условиях Саратовской области, Казахстана, так и в суровых – Западной Сибири. Болезни поражают посевы пшеницы и ячменя практически ежегодно (Голощапов, 2002). На пахотных землях Курганской области наиболее распространенной и вредоносной является гельминтоспориозно-фузариозная или обыкновенная корневая гниль. Возбудитель обыкновенной корневой гнили – несовершенный гриб Bipolaris Soroki ia a Shoemaker, относящийся к семейству Bema iaceae, порядку Hyphomyce ales. Он развивается при температуре от 0 до 40°С (оптимум 22-26°С). Большой вред наносит заболевание в южной зоне Курганской области, что объясняется неустойчивым увлажнением почвы в этот период. Максимум поражения отмечается в засушливые годы.

Теплогазоснабжение и вентиляция

Поведение и запросы этих старшеклассников практически автономны , поскольку  желания приобрести ту или иную вещь совпадали с планами родителей только в 10 процентах случаев. Тем не менее дети уверены, что их желаниям будет отдано предпочтение. Степень идентификации с родителями в юности меньше, чем в детстве. Разумеется, хорошие родители остаются для старшеклассников важным эталоном поведения. На вопрос “Хотели бы вы быть таким человеком, как ваши родители?” положительно ответили свыше 70 процентов санкт-петербургских старшеклассников, опрошенных Т.Н. Мальковской (1971). На вопрос “Хотели бы походить на родителей кое в чем?” положительно ответили 10 процентов опрошенных, ни в чем - 7 процентов и уклонились от ответа на вопрос 11 процентов опрошенных.    Однако родительский пример уже не воспринимается так абсолютно и некритично , как в детстве. У старшеклассников есть и другие авторитеты, кроме родителей. Чем старше ребенок, тем вероятнее, что идеалы он черпает не только из ближайшего окружения, но и из более широкого круга лиц (общественно-политические деятели, герои кино и литературы).

Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, выйдя из бессознательной чисто этнографической формы быта., создав, укрепив и оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе, не только в отношении науки и искусства, но и в практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния»(128, с.89), - писал Н.Я. Данилевский. Исходя из этого, социальные ограничения можно подразделить на позитивные, реализующие главную цель и ценность сохранения общества и негативные – системоразрушающие факторы. Системосохраняющими факторами можно назвать ограничения социального «зла», а системоразрушающими – ограничение социального «добра». Например, ограничение на продажу и употребление наркотиков является системосохраняющим социальным ограничением, подавляющим социальное зло, а допустим, недостаточная эмиссия денег может быть системоразрушающим фактором деструктивным для экономики.

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Этот срок организация устанавливает самостоятельно (если он не определен в централизованном порядке или не указан в технических документах на конкретный объект), принимая во внимание: 1. конкретные условия эксплуатации объекта с учетом планируемого количества смен работы, планово – предупредительных ремонтов, наличия агрессивной среды и других факторов; 2. ожидаемую производительность объекта с учетом его технико – экономических показателей; 3. действующие ограничения на эксплуатацию (например, срок аренды). Единицей учета основных средств является инвентарный объект – законченное устройство со всеми приспособлениями, или конструктивно – обособленный предмет, способный самостоятельно выполнять необходимые функции в соответствии с его предназначением. Если устройство состоит из нескольких частей с различными сроками полезного использования, то каждая их них рассматривается в учете как самостоятельный инвентарный объект. В аналитическом учете основные средства показывается исходя из характера использования: в эксплуатации, в запасе, резерве. Во внимание принимаются также границы прав собственности, в пределах которых организация оказывает влияние на характер их использования: принадлежащие полностью предприятию, включая переданные в аренду, полученные в аренду или находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении.

Грошові розрахунки в господарському обороті України

Сатуратчик 4-го разряда регулирует ведение процессов деффекации и сатурации в аппаратах напрерывного действия, обеспечение равномерного поступления диффузионного сока в аппараты. Клеровщик 2-го разряда ведёт процесс приготовления клеровки в сахаро-паточном производстве и приготовление клерса и сиропов, обслуживание аффинационных мешалок, ловушек и насосов. Клеровщик сахара 3-го разряда производит организацию производственного процесса роспуска сахара-сырца, сахара-песка на белой клеровке, приёмка и подача сырья с проверкой соответствия его техническим условиям. Контроль и обеспечение надлежащего качества распускного отделения и белой клеровки. Ведение процесса приготовления сиропов и клерса из сахара-песка, обеспечение правильного направления сахара-песка по его качеству на приготовление соответствующих сиропов и клерса. 4.3.1. Состав работников основного производства. Профессия рабочих и наименование участков. Разряд. Тариф. Часовая ставка. Численность рабочих. В смену В сут. всего Начальник смены. Инженер химик. Сменный инженер. 5 5 5 6,2 6,2 6,2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 1.Тракт подачи свеклы. Оператор произв. участка. Транспортировщик. 2.Мойка свеклы. Оператор. Подготовитель пищ сырья. 3.Резка свеклы. Резчик свеклы. Транспортировщик. 4.Диффузия. Аппаратчик диффузии. 5.Дефекосатур. и сульфит. Аппаратчик. 6.Фильтрование соков и сиропов. Оператор. Фильтровщик. Слесари. 7.Выпаривание сока и получение сиропа. Аппаратчик. 8.Уваривание утфель. Аппаратчик центриф 1 прод.

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Во- первых, маркетинговые коммуникации точно направлены на целевую аудиторию, что говорит об их целенаправленном характере. Во-вторых, им характерна периодическая повторяемость сообщений для обеспечения определенного уровня запоминания. И, в-третьих, маркетинговые коммуникации имеют характер комплексного воздействия на целевую аудиторию. Таким образом, маркетинговые коммуникации — это методы и формы подачи информации и воздействия на целевую аудиторию. Цели: . информировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, условиях продажи; . убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам; . заставлять покупателя действовать, т.е. направлять поведение потребителя на незамедлительную покупку. Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, оформления, витрин, упаковки, названий магазинов, раздачи бесплатных образцов, купонов и других коммуникационных видов деятельности. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия (элементов): реклама, стимулирование сбыта, личная продажа и Паблик Рилейшнз (англ. Public Rela io s — PR).

Компьютерное моделирование местной вентиляции

В сочетании с ресурсами Бразилии, капиталами и организаторским и управленческим опытом иностранных инвесторов эти акты позволили иностранным предпринимателям получать быструю отдачу от вложений и быстро возвращать первоначально вложенный капитал. Все это дало желаемый эффект: массовый приток частного капитала (особенно капитала из США). К тому же окончание второй мировой войны активизировало деятельность инвесторов. Задача привлечения иностранного капитала, казалось бы, была решена. Но ведь инвестиции привлекаются не ради самих инвестиций. Многие проблемы, которые страна хотела решить с их помощью оставались нерешенными. Выгоды от инвестиций извлекали преимущественно иностранцы. Законодательство 1945 года было впоследствии названо "насосом для откачки природных богатств Бразилии". Но до определенного момента негативные последствия иностранных инвестиций перекрывались позитивным воздействием. Когда произошло относительное насыщение экономики инвестициями назрела необходимость более жесткого регулирования иностранного капитала, соотнесения деятельности инвесторов с национальными интересами и интересами местных производителей. В 1962 г. был принят новый закон, регулирующий деятельность иностранных инвесторов.

Компьютерное моделирование местной вентиляции

Результатом стал дополнительный приток средств нерезидентов в различных формах: участие на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг, предоставление кредитов коммерческим банкам и нефинансовым предприятиям и т.д. Таким образом, в январе-июне 1997 года продолжился рост иностранных инвестиций в экономику России. По сравнению с аналогичным периодом 1996 года иностранные инвестиции во всех формах (прямые, портфельные, прочие инвестиции) увеличились более чем в два раза - с 11,6 до 23,6 млрд. долларов. Примечательным является резкое увеличение притока инвестиций в наиболее эффективной с точки зрения стимулирования экономического роста форме - прямых иностранных инвестиций. Масштабный приток иностранного капитала в экономику России нашел свое отражение в финансовом счете платежного баланса. В аналитическом представлении, где изменение валютных резервов органов денежно-кредитного регулирования показано отдельно, положительное сальдо финансового счета в 9,0 млрд. долларов свидетельствует о превышении в отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику России над инвестициями резидентов за рубеж.

Розрахунок раціонів кормів

В общепринятом смысле это понятие означает, оригинальные открытия наподобие тех, что были сделаны Беллом, Эдисоном и другими творческими гениями. На практике же чистые исследования в абсолютно новых направлениях ведутся очень редко. Большинство открытий - это обычное расширение разнообразия уже известного. Основная часть творческих усилий направлена на усовершенствование существующих продуктов, процессов и методов. Руководители чаще всего оказываются в ситуации, когда они должны выработать новые и более эффективные пути разрешения проблем или достижения результатов. А это лучше всего делать посредством некоторого инновационного процесса, чем необузданного творческого полёта. Общие принципы организации инновационной деятельности. Принцип 1. Создайте инновационный климат в работе. Необходимо создать такой климат, который допускал бы отклонения от общепринятого, "необоснованные" идеи и другие формы работы в коллективе. Если не ввести правила, поощряющие свободу действий ( в определённых пределах), то инновационная деятельность не получит развития.

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Условия, способствовавшие развитию Смуты борьба боярства за ограничение власти царя падение нравственности (по мнению современников) боярские опалы, неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова (1598-1605) активность казачества вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России Краткий хронограф Смутного времени 1598 - Пресечение династии Калиты. Начало правления Бориса Годунова. 1601 -1603 - Неурожаи и массовый голод в России. Нарастание социальной напряженности в России. 1605 - Смерть царя Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I. 1606-1610 - Царствование Василия Шуйского. 1606-1607 - Крестьянское восстание под руководством И.Болотникова. 1607 - Начало военных действий Лжедмитрия II. 1609 - Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. Начало польской интервенции. 1610-1613-Свержение Василия Шуйского, "Семибоярщина" до 1613г. 1611-1612- Первое и второе ополчения, освобождавшие Москву от польских интервентов. (Минин и Пожарский). 1613 - Установление династии Романовых земским собором. Последствия смуты. 1. Временное усиление роли сословно-представительных органов власти: Боярской думы и Земского собора (за царствование Михаила Романова (1613- 1645) известно 10 созывов Земского собора) 2.

Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

Начиная с Павла I, держав в России представляла собой шар из синего яхонта, осыпанного бриллиантами. Государственный щит – несли только при погребении государя. Государственная печать прилагалась к государственным актам в знк окончательного утверждения их верховной властью. При вступлении на престол императора она изготавливалась в трех видах: большая, средняя и малая. Государственный орел – двуглавый орел, символ несомненно восточного происхождения. Древнейшее известное науке изображение такого орла, относящего ко времени мидийского царя Киаксана (635 – 594 г.д.н.э.) находятся на развалинах близь нынешней туркменской деревни Уэйют. Он помещен на двух мышах и служит подножием для кокой-то фигуры (жреца или царя). Одноглавый орел уже в то время служил у персов символом верховной власти; предполагается, что двуглавый орел означал соединение Мидийского царства с Ассирийским, совершившийся в 95 в. до н.э. появление двуглавого орла в Древнем Риме относится к периоду правления Константина Великого (306 -337 г.г.), когда обе империи – Восточная и Западная, имевши в гербе по одноглавому орлу, были соединены под одним скипетром.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.