Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Так, якщо в промисловості несвоєчасне виконання технологічних операцій впливає на затримку виготовлення продукту, то в сільському господарстві це призводить до прямих значних втрат втіленої в неї праці, а це позначається на результативності функціонування підприємств та можливостях нагромадження. Метою даної роботи являється обґрунтування основних шляхів підвищення економічної ефективності інтенсифікації виробництва і переробки зерна на підприємстві. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі: дати загальну характеристику теоретичних основ ефективності інтенсифікації; проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання; дати оцінку природно-економічних умов підпрриємства; розкрити основні показники рівня інтенсивності та економічної ефективності; на основі аналізу висвітлити проблеми підвищення економічної ефективності інтенсифікації на підприємстві. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності інтенсифікації. 1. Теоретичні основи інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 1.1 Поняття та сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва У сільськогосподарському виробництві економічний процес відтворення незалежно від його суспільного характеру завжди переплітається з природним. Тому раціональне управління в цій галузі вимагає знань і вмілого використання не лише економічних законів, а й законів природи. Тісний взаємозв'язок економічних процесів з природними зумовлює значний вплив останніх на результати господарської діяльності, що впливає на темпи відтворення. Звідси можливість різкіших коливань темпів нагромадження порівняно з іншими галузями. Якщо в промисловості людина повністю може впливати на процеси виробництва, то в сільському господарстві така можливість обмежена, адже тут об'єктом діяльності людини є живі організми: рослини і тварини; біологічні процеси їх протікають за певними законами природи і об'єктивно вимагають пристосування всього ритму виробництва до ритму природи: до природного проходження виробничого процесу. У сільському господарстві неможливо прискорити виробничий процес, як у промисловості. Це пояснюється тим, що предмети праці знаходяться під впливом природних процесів, протікання яких вимагає певного часу. При цьому процес праці переривається на час, необхідний для протікання біологічних процесів в предметах праці. Наприклад, час виробництва озимої пшениці становить 10 міс., а робочий період - місяць. Процес праці переривається в проміжках між сівбою, внесенням добрив, весняним боронуванням і збором урожаю. Звідси повільний оборот капіталу, зумовлений великою різницею між часом виробництва і робочим періодом. Велика різниця між часом виробництва і робочим періодом зумовлює таку особливість, як сезонність виробництва і використання трудових ресурсів і техніки.

Особливості відтворення в аграрному секторі економіки визначаються тим, що технічний прогрес не обмежується рамками машинної техніки. Рослини і тварини виступають як предмети праці і знаряддя праці, а земля є головним засобом виробництва. Тому одним з найважливіших напрямів розвитку цієї галузі є виведення високоврожайних культур і високопродуктивних тварин, впровадження у виробництво заходів, які забезпечують підвищення родючості землі, що становить сутність агротехнічного і зоотехнічного прогресу. Підвищення технічної забезпеченості сільськогосподарського виробництва в поєднанні з використанням високоврожайних культур і високопродуктивних тварин є основою запровадження прогресивної технології виробництва. Ці напрями технічного прогресу мають тісний взаємозв'язок. Якість сільськогосподарських робіт визначається досконалістю техніки, що впливає на врожайність культур і продуктивність тварин. В свою чергу, нові, якісніші та врожайніші сорти культур вимагають досконаліших і ефективніших машин, які слід використовувати в процесі виробництва. Ця відповідність забезпечує максимальний ефект прогресивної технології виробництва, що є основою швидких і сталих темпів відтворення. Економічна ефективність – це досягнення максимального прибутку при мінімальних затратах виробництва. Усі показники ефективності є розрахунковими. Зрозуміло, що для їхнього обчислення потрібно мати необхідну сукупність первинних показників, які відображають реальні виробничі процеси та стан системи господарювання за всіма її напрямками. Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за станом на відповідну дату. Визначення економічної ефективності діяльності має опиратися на власну методичну основу. Проте в Україні не існує офіційної та загально визначеної методики комплексної оцінки результатів діяльності. Натомість можна орієнтуватися на такі визначальні положення цієї методики. Аналітична оцінка економічної й соціальної ефективності виробництва має базуватися на результатах комплексного аналізу діяльності господарства за певний час. Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в кілька етапів (схема 1). Об - К., 2007 Бакланов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М: финансы и статистика, 2005 Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М: финансы и статистика, 2004 Кудрявцев А.А. Анализ хозяйственной деятельности кооперативных организаций. – М.: Экономика, 2000 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – Мн.: ИП Экоперспектива, 2006 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий . – Мн.: ИП Экоперспектива, 2007 Хомин П.Я., Лисий Г.А. Облік у сільському господарстві. – К.: Вища шк., 2003 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 2006 Экономіка, Фінанси, Право. №8, 2007 .: К: Аналітик, 2007.

Проте бльшост американцв, вихованих у традицях ндивдуалзму та розрахунку на власн сили, цей курс сподобався. ґдине, на що президент не шкодував бюджетних коштв вйськов витрати. Рейган вдкинув досягнут урядом Картера домовленост з Радянським Союзом про обмеження стратегчних озбронь  натомсть почав «зорян вйни» проти «¶мпер зла», як вн публчно ( вельми недипломатично) охрестив СРСР. Суть Стратегчно оборонно нцативи, яка коштувала десятки мльярдв доларв, зводилася до створення ефективно системи протиракетного захисту над всю територю Штатв, яка б позбавила СРСР можливост гарантовано знищити США у випадку виникнення ядерно вйни. Новий виток гонки озбронь, з одного боку, сприяв стрмкому розвитков в Сполучених Штатах нових технологй, з ншого,P призвв до того, що Радянський Союз надрвався економчно. А це стало одню з причин горбачовсько перебудови , зрештою, краху СРСР. З кнця 1950-х рокв  до 1989 року головною дею Рейгана було звльнення Схдно ґвропи вд комунстичного панування. ¶ хоча остаточний крах СРСР  «свтово системи соцалзму», вдбувся вже за президента Буша-старшого, як слушно зауважив член Ради нацонально безпеки США Джордж Блуер, «саме в перод Рейгана свт переконався, що демократичний капталзм здолав соцалзм». Замсть еплога

РЕФЕРАТЫ:

Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Менее определенно положение так называемого “телантропа” из Сваркткранса, которого иногда относят к хабилисам, и особенно “чадантропа” из республики Чад, краниофациальный фрагмент которого имеет переходные черты к Н. erec us. Итак, ранние представители рода Ното появились в Восточной и, возможно, Южной Африке не позднее 2 млн лет назад. Вероятно, большая их часть принадлежала к виду Н. Наbilis, однако не случайно, что до сих пор еще некоторые находки “переходного типа” не получили четких таксономических обозначений, в том числе и череп 1470. Они могут относиться к наиболее прогрессивным хабилисам, но могут уже оказаться и ранними представителями питекантропов (Н. егес us), которые пришли на смену хабилисам примерно 1,6—1,5 млн лет назад. В некоторых местонахождениях Восточной Африки этот рубеж обозначен достаточно определенно, как, например, в 0лдувае,где остатки предполагаемых хабилисов обнаружены в 1 и нижней части II слоя, а ( остатки Н. егес us встречаются от верхней части II слоя до верхней части IV слоя; также и в Кооби Фора предполагаемый прогрессивный хабилис (1470) из нижнего горизонта формации с датировкой около 1,9 млн лет предшествует по древности черепу несомненного питекантропа из верхнего горизонта этой же формации, имеющего возраст около 1,5 млн лет (череп 3733); аналогичная ситуация, видимо, была и в Омо (Эфиопия).

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

И только после победы советского оружия под Курском и Белгородом эта задача была снята, поскольку стало ясно, что Япония не пойдёт на риск военного столкновения с СССР. В начале войны резидентуры внешней разведки действовали в США, Великобритании, Швеции, Болгарии, Китае, Иране, Турции, Афганистане и Японии, откуда поступала основная информация по нацистской Германии. В ходе войны были созданы резидентуры в Египте, Италии, Франции, Финляндии, Румынии и Венгрии. 12 октября 1941 года резидента НКВД в США Василия Зарубина и руководителя внешней разведки П.М.Фитина пригласили в Кремль. Здесь их принял председатель ГКО И.Сталин. Поздоровавшись, он поинтересовался готовностью резидента работать в США, а затем перешёл к делу. Сталин начал с того, что советское правительство недостаточно чётко представляет современную обстановку в Америке, где борются две политические группы. Одна из них - "изоляционисты" - выступает против вовлечения США в мировую войну. Вторая, возглавляемая президентом Рузвельтом, склоняется к оказанию помощи СССР в организации отпора гитлеровскому нашествию.

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Измерения доплеровского сдвига показывают, что разница между скоростями отдельных сгустков в кольце молекулярного газа достигает десятков километров в секунду. Эти сгустки должны сталкиваться, а их распределение сглаживаться в масштабах времени порядка 100 тыс. лет, т. е. за один-два оборота вокруг центра. Отсюда следует, что в течение этого промежутка времени газ подвергся сильному возмущению, возможно, в результате выделения энергии из центра или падения вещества с некоторого расстояния извне, и столкновения между сгустками должны быть еще достаточно сильными, чтобы в газе возникали ударные волны. Справедливость этих выводов может быть проверена путем поиска «следов» таких волн. Ударные волны могут быть идентифицированы по спектральным линиям горячих сильно возбужденных молекул. Такие молекулы были обнаружены при наблюдениях с Койперовской астрономической обсерватории; к ним относятся радикалы гидроксила — электрически заряженные фрагменты молекул воды, которые были с силой разорваны на части. Зарегистрировано также коротковолновое инфракрасное излучение горячих молекул водорода; оно указывает, что в некоторых местах температура облаков молекулярного газа достигает 2000 К — именно такая температура может создаваться ударными волнами.

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. По решению органа управления образовательного учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. Статья 27. Документы об образовании Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией.

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Таким образом, - для плоской решетки и - для объемной решетки. Известно, что матрица ковариаций МНК-оценки волнового вектора есть . В качестве числового значения качества оценки можно выбрать любую матричную норму . След симметрической положительно определенной матрицы удовлетворяет всем аксиомам матричной нормы, поэтому в качестве целевой функции выберем . Целевую функцию для плоской решетки обозначим f, а для объемной - g. Имеем: где M1, M2, M3 - главные миноры матрицы . Далее будем использовать свойства целевых функций: : f, g - инвариантны относительно вращений в пространстве строк H. : f - симметрическая функция своих аргументов (перестановка и не меняет значения функции). : g - симметрическая функция пар аргументов (перестановка и не меняет значения функции). : f, g - периодичны по каждому аргументу. Используя первое свойство, можно понизить число неизвестных параметров в случае плоской СДР-единицу (положив ) и для объемной СДР на три (). Второе и третье утверждения позволяют сузить область поиска минимума, а также при известном решении получать симметричные ему.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Так, вча-стности, они показали, что если среди детей младшего возраста преобладает правополушарный тип реагирования, то «в возрасте 10—14 лет отмечается резкое увеличение индивидов с левополушарным типом, и такое соотношение сохраняется во всех возрастных группах» . Таким образом, замечает В.В. Аршавский, в онтогенезе четко прослеживается смена отношений между исходно доминирующим восприятием мира преимущественно структурами правого полушария и становлением доминирования левого полушария . Автор подчеркивает, что межполушарная ориентация доминантно-сти завершается до полового созревания. Отмечено также, что левое полушарие активизируется в ситуации как непроизвольного, так и произвольного внимания, только начиная с 10-летнего возраста. Сдвиг асимметрии в сторону относительного преобладания левого полушария становится особенно выраженным к концу подросткового периода. Кстати, у детей 8—9 лет даже при решении арифметических задач более реактивным и активизированным является правое полушарие, и только между 10 и 14 годами существенно возрастает активизированность левого полушария .

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Особенно это относится к водным ресурсам. Природная вода - не только источник водоснабжения и транспортное средство, но и среда обитания животных и растений. Круговорот воды в природе создает необходимые условия для жизни человечества на Земле. Происхождение воды на земле связано с происхождением самой Земли. Существует две гипотезы образования воды на Земле. В первом случае это существование готовых молекул воды в газопылевом облаке, из которого произошла Земля и которое наблюдается в кометах и метеоритах сегодня. Во втором случае вода образовалась из водорода и кислорода после конденсации газопылевого облака в планету Земля. Впоследствии при повышении температуры недр Земли и их дегазации, а также в процессе миграции водорода и кислорода из центральной части планеты к периферии и химических реакций образовались молекулы воды. Происхождение воды, ее первичное образование как растворителя и ее миграция представляют единое целое в изучении природной воды. Одним из невосполнимых природных ресурсов является нефть, которая в процессе добычи, транспорта, переработки и потребления постоянно соприкасается с окружающей средой и загрязняет ее, особенно воду.

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Изменения в денежно-кредитной политике, которые полностью прогнозированы, не смогут воздействовать на реальный объем производства или занятость. Даже на краткосрочных временных интервалах такие действия повлияют только на уровень цен. Аналогичный результат будет наблюдаться не только в случае широко декларируемых предстоящих мероприятий, как это было рассмотрено в предыдущем примере. Этот результат с необходимостью возникнет и тогда, когда экспортеры и принимающие то или иное решение руководители смогут точно предсказать действия, которые будут предприняты в рамках проведения денежно-кредитной политики, даже если о предстоящих изменениях ничего не сообщается, или они специальным образом завуалированы с целью ввести в заблуждение. Заключение. Несомненно, что за последний десяток лет ТРО привлекла к себе большое внимание экономистов. Все, на кого линия рассуждений ТРО оказала влияние, склонны несколько иначе смотреть на макроэкономическую теорию. Привлекательность ТРО объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, как и в случае с монетаризмом, ТРО представляется концепцией, способной заполнить пробел, образовавшийся в результате того, что кейнсианство якобы не в силах объяснить и поправить с помощью политики положение, при котором инфляция и безработица существовали одновременно в 1970-х и начале 1980-х годов.

Економічное районуванне, його суть та значення

Поскольку индекс реального валютного курса является функцией трех факторов - изменения уровней цен в двух странах и изменения курса их валют друг к другу, его величина меняется в зависимости от изменений как любого из них, так и их совокупности. Например, при повышении уровня цен в России на один процент и неизменных уровнях цен в США и номинального курса доллара к рублю реальный курс рубля к доллару также повысится на один процент. При одинаковом повышении уровня цен в обеих странах и неизменном номинальном курсе реальный курс рубля к доллару останется на прежнем уровне. При неизменных уровнях цен в обеих странах и снижении (повышении) номинального курса рубля к доллару реальный курс рубля к доллару также снизится (повысится). Нередко в литературе в качестве синонима понятия "высокий реальный курс рубля" используется сочетание "сильный рубль", в качестве синонима понятия "низкий реальный курс рубля" - "слабый рубль". В отличие от "силы" валюты реальный валютный курс имеет отношение не к цене валюты или ее устойчивости, а к внутренним ценам страны, измеряемым с помощью валютного курса, или, что еще точнее, к изменениям этих внутренних цен.

Економічний зміст лізингу

Петр Великий – фигура противоречивая, сложная. Таким породила его эпоха. От своих отца и деда унаследовал он черты характера и образ действий, мировоззрение и замыслы на будущее. В то же время он был яркой индивидуальностью во всем, и именно это позволило ему ломать устоявшиеся традиции, обычаи, привычки, обогащать старый опыт новыми идеями, заимствовать нужное и полезное из других народов. Очевидцы поведали потомкам, что русский царь отличался простотой в общении, невзыскательностью, непритязательностью в быту. Дома или дворцы для него сооруженные, не отличались пышностью. Он не терпел высоких потолков и там, где они имелись, приказывал сделать второй, пониже, из дерева или, на худой конец, из парусины. По натуре человек добрый, он мог обласкать не только дельного вельможу, но и плотника, кузнеца или матроса, делил с ним кров и пищу, крестил их детей. Не любил всякие официальные церемония и тем приводил в изумление иностранных наблюдателей, особенно королев, принцесс и иных аристократов. Однако привычка к власти, раболепие окружающих объясняют, но не оправдывают такие качества Петра, как грубость и жестокость, вседозволенность и пренебрежение к человеческому достоинству, произвол в политике и быту.

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Испанская проблема фактически не поднималась, то есть ее участниками проблема континентальной безопасности напрямую с разгорающимся испанским пожаром в тот момент не связывалась или, можно предположить, не озвучивалась еще на международном уровне, и хотя уже имелась информация об итальянской и немецкой помощи мятежникам. Зарубежные исследователи расходятся в трактовке последствий визита французского премьера Блюма в Лондон (23-24 июля 1936 г.) для провозглашения политики невмешательства. В доступных нам советских архивных документах за вторую половину июля 1936 г. (13 фондов АВП РФ) испанская проблема упоминается трижды, причем почти везде – в подчиненном контексте. Так, например, во время вышеупомянутого визита Л. Блюма в Лондон министр иностранных дел Франции Дельбос пригласил 24 июля на встречу в отеле «Савой» советского полпреда И.М. Майского, сочтя своим долгом поставить через него в известность советское правительство о том, что происходило на совещании Локарнских держав. В ходе беседы Дельбос подчеркнул, что «Европа стоит сейчас перед пропастью войны». Текст беседы, переданный в НКИД СССР, изложен на пяти листах. и уже после подписи Майского в постскриптуме упоминается, что Дельбос, между прочим, отметил, что «испанские события сильно играют на руку Гитлеру, который ведет усиленную пропаганду против СССР», обвиняя его в «организации испанской революции».

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Небезынтересно сравнить требования, которыми ведущие участники соглашения о невмешательстве сопровождали свои ноты принципиального согласия о присоединении к нему: Великобритания на начальном этапе стремилась ограничить его круг потенциальными участниками «пакта 5-ти». Германия, Италия и Португалия, как указывалось выше, из опасения открытой поддержки республиканцев Советским Союзом хотели связать его соглашением о невмешательстве. Проект советского ответа на французское предложение, переданный Крестинским 5 августа для утверждения Сталину, предполагал обусловить согласие СССР немедленным присоединением, в первую очередь, Италии, Германии и Португалии (позже в тексте ноты Парижу вечером того же дня останется только Португалия Пайяр сообщит советской стороне об ответе Германии). Принципиальный момент: в отличие от тактики июля 1936 г. советская дипломатия сочла, что «с ответом медлить нельзя», мотивируя это опасностью быть втянутыми в длительные переговоры, во время которых – первые четкие контуры советской позиции в испанском вопросе – Франция будет считать себя связанной, а немцы и итальянцы будут продолжать помогать мятежникам.

Економічна ефективність виробництва соняшника

Настойчивость французской дипломатии, как следует из архивного источника, была расценена советской стороной как проявление явной нервозности. На заседании 23 августа 1936 г. Политбюро ЦК ВКП (б) пошло на изменение собственного постановления от 17 августа (к тому времени был решен вопрос о назначении в Мадрид советского полпреда), сняло советские поправки к вводной части французской декларации о невмешательстве в испанскую войну и «предложило М. Литвинову подписать декларацию». В тот же день посредством обмена нотами с французским правительством СССР присоединился к соглашению о невмешательстве. Таким образом, после аналогичной акции Германии 24 августа 1936 г. Соглашение о невмешательстве в дела Испании было подписано ведущими европейскими странами (всего же его подпишут 27 государств). Но, присоединяясь к соглашению, каждый из первых пяти основных его участников, не сумев внести в текст существенных корректив, оставался при своих планах, ощутимо затруднив в последующем работу Комитета по невмешательству. Отсюда следует, что уже на этапе согласования и подписания декларации о невмешательстве отчетливо обозначилась разница в понимании ее назначения, трактовке основных положений.

Економічна ефективність рослинництва

Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Объясняя смысл проекта, Д. С. Эльмень писал: «Выставляя такое требование, чувашские трудовые массы не стремятся обособиться, отмежеваться от других частей РСФСР, лишь преследуют задачу, чтобы живое тело чувашского народа не было раскромсано на отдельные части, как при Екатерине II, а было объединено в одно целое. Чувашские трудовые массы верят, что получение автономного выделения даст им возможность централизовать всю работу среди них как по политическому, так и по поднятию культурного уровня и улучшению экономического быта». Состоявшийся в феврале 1920 г. I Всероссийский съезд чувашских коммунистов одобрил разработанный Чувашским отделом Наркомнаца РФ документ — «Положение об организации Чувашской трудовой коммуны» (разработано по примеру Трудовой коммуны немцев Поволжья и Карельской трудовой коммуны). Несмотря на высокую степень территориальной раздробленности чувашского населения в Средневолжском регионе, в основу первого проекта Чувашской автономии его разработчиками был положен этнический принцип. В ее состав предполагалось включить все без исключения территории Казанской и Симбирской губерний с относительно компактным чувашским населением, в том числе и земли, не имевшие общих границ с Чувашской автономией.

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Посад Судиславль стал известен по всей губернии грибной торговлей и даже «успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика – Парфентьев». (6) Сбор грибов в Парфентьеве начинали в июле, в августе начинался период заготовки впрок. Грибы высушивали в печах, и, как вспоминает С.В.Максимов, в это время во всем посаде стоял характерный запах сушеных грибов. Сбором занимались все жители от мала до велика, с первым лучом солнца они шли в соседние леса. Некоторые раз пять в день успевали сходить за грибами и возвращались домой лишь поздним вечером. Как пишет С.В. Максимов, « каждая хозяйка с детьми выхаживает летом грибов на 25-30 рублей, а считая семью в пять человек получает в подспорье хозяйству 150-200 рублей, которые кормят дом круглый год». (7) С.В. Максимов с укором замечает, что мещанские мужья оставляли в трактирах и кабаках значительные суммы, заработанные трудом их жен, детей. Урожай грибов в Парфентьеве был каждый год богатым. Но даже если лето выдавалось неурожайным, осень с росами и влажностью способствовали появлению огромного количества грибов.

Автоматизована обробка економічної інформації

Ведь лейтмотивом прославленной картины 1889 года как раз и является туман в сосновом лесу. Судя по описанию оказавшегося в Чехо-Словакии пейзажа, задний план его с участком густого леса напоминает дальний вид исполненного маслом эскиза картины "Утро в сосновом лесу", принадлежащего Государственной Третьяковской галерее. И это лишний раз подтверждает возможность взаимосвязи обеих картин. Видимо, по эскизу Шишкина (то есть так, как они были задуманы пейзажистом), Савицкий и написал медведей в самой картине. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и в количестве (сначала их бы ло два) фигурируют во всех подготовительных набросках и эскизах Шишкина. А их было немало. В одном только Государственном Русском музее хранятся семь карандашных эскизов-вариантов. Медведи получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался вместе с Шишкиным на картине. Однако приобретший ее П. М. Третьяков снял подпись, решив утвердить за этой картиной только авторство Шишкина. Ведь в ней "начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину". Занимательный жанровый мотив, введенный в картину, во многом способствовал ее популярности, но истинной ценностью произведения явилось прекрасно выраженное состояние природы.

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и  различного рода официальных мероприятиях,  приемах, церемониях, переговорах. Итак, этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, нравственности морали, выработанной на протяжении многих веков жизни всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, человечности - в области моральной культуры и о красоте, порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. В вопросах общегражданского этикета не малое место занимает этикет делового общения, а в частности – этика приема посетителей и подчиненных и беседа с ними. Деловая этика составляет не только репутацию самого руководителя, но и репутацию фирмы в глазах деловых партнеров и потенциальных клиентов. К вопросам этики приема посети непосредственное отношение, имеет вопрос внешнего облика “хозяина” и его кабинета.

Структура й оцінка економічної інформації

Это были обильные снегопады и последующие наводнения. Йима, по повелению Ахура-Мазды, строит этот город из земли, котороую “топчет пятками и мнет руками” как это сказано в Авесте, как люди мнут намокшую землю. То есть речь идет о земляной архитектуре, конечно, с деревянными элементами.” Кстати, грунтовые кирпичи прослужили примерно 200-300 лет, именно столько существовал Аркаим. Завидный срок, даже по современным меркам! Быть может, вещь или сооружение, которое несет в себе скрытый высший смысл не портится и не ломается со временем, а становиться как бы “пропитанной” энергией этого смысла. Поэтому и служит долго. Вспомним уникальный “кухонный комбайн” древних ариев – печь, колодец и хранилище. При раскопках, на дне колодцев были обнаружены побывавшие в огне копыта, лопатки и нижние челюсти лошадей и коров. Причем кости животных помещались в колодец преднамеренно и аккуратно прикреплялись по кругу вбитыми березовыми колышками. Это открытие произвело на археологов очень сильное впечатление, ведь это не что иное, как наглядная иллюстрация, как говорится, в форме “натурального макета” древнейшего индоевропейского мифа о рождении бога Огня.

Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

И эта особенность «Книги Рая», опирающаяся на восточную образность, лишний раз показывает специфику западно-восточного синтеза в творчестве Гете. На Востоке поэт ищет истоки гуманистической идеи, доводившей почитание человека до его обожествления и универсализировавшей человеческую любовь в хафизовском смысле слова, определяя ее как основу мира и жизни. Это та тема, что красной нитью проходит через все творчество Гете вообще и через ЗВД в частности; то, к чему стремились романтики. В синтезе Гете гуманистические, художественные и нравственные категории, связанные с реальной историей и обозначенные соответственно как «Восток« и «Запад», не просто сосуществуют, они органически слиты в единый литературно-художественный, культурный сплав. Вместе с тем, формирование в творчестве Гете западно-восточного синтеза дает повод литературоведам искать его истоки и разнообразные формы на разных этапах развития мирового литературного процесса. Выражение этого синтеза характерно, например, для Байрона. Пушкина. Кроме того, этот синтез присущ целым литературам, в частности, в древности – эллинистической.

Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Поэтому такие приборы будут работоспособны только при температуре, соответствующей примесной электропроводности. Появление собственной электропроводности при высокой температуре нарушает нормальную работу прибора. Максимальная допустимая температура полупроводникового прибора, в первую очередь, определяется шириной запрещенной зоны исходного полупроводникового материала. Таким образом, использование материала с большой шириной запрещенной зоны позволит увеличить максимальную допустимую температуру прибора. Кроме того, приборы на основе широкозонного полупроводникового материала будут способны работать с большей допустимой удельной мощностью рассеяния, т. е. При нормальных условиях работы могут быть уменьшены габариты прибора или габариты теплоотводящих радиаторов. В настоящее время основным материалом полупроводниковой электроники является кремний. На разработку технологии изготовления чистого кремния и полупроводниковых приборов на его основе затрачено много сил и средств. Поэтому в ближайшее время мала вероятность замены кремния на другой полупроводниковый материал. Для такой замены необходимы существенные преимущества в свойствах и характеристиках приборов, а также в экономичности производства этих приборов.

Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Настой корней (или листьев) употребляют для полосканий при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек рта и насоглотки. Иногда в качестве ранозаживляющего средства используют свежие или размоченные сухие листья лопуха. Их прикладывают непосредственно к ожогам, язвам, незаживающим ранам. Особой популярностью пользуются препараты из корней лопуха как средство для укрепления волос при их выпадении. Настоем или отваром корней обмывают и протирают через день волосистую часть головы. Настой корня лопуха на миндальном или оливковом маслах (можно и на подсолнечном) представляет собой известное «репейное» масло, используемое для укрепления волос. Готовят препараты следующим образом. Измельченное сырье (10г) заливают 200мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 30мин., охлаждают 10мин., процеживают и добавляют кипяченую воду до первоначального объема. Принимают по 1/2 стакана 2—3 раза в день. Чайную ложку измельчённых корней заливают стаканом кипятка, настаивают в течение ночи и процеживают. Используют для полоскания полости рта (при стоматитах).

Методи економічної оцінки інновацій

В то же время следует учесть, что память и способности к обучению – не одно и то же. Обучение – фактически первый процесс формирования памяти, а память воспроизводит сохраненную информацию. На фоне лечения кавинтоном улучшается и кратковременная и долговременная память. Кавинтон может быть полезным для улучшения формирования новых блоков памяти при использовании его в процессе обучения. В трех исследованиях Американского общества геронтологов, включавших приблизительно 120 пациентов, улучшение памяти наблюдали у 75–86% пациентов при тестировании по различным общепринятым шкалам и критериям. Деменция В журнале Американского общества гериатров в 1987 г. были опубликованы результаты двойного слепого исследования, проведенного R. Bales reri и соавт. при участии 42 пациентов с сосудистой сенильной деменцией. Пациенты принимали 10 мг кавинтона 3 раза ежедневно в течение 40 дней и затем 5 мг 3 раза ежедневно в течение 60 дней. Оценку эффективности медикаментозной терапии кавинтоном осуществляли с использованием известных психометрических шкал и стандартизованных тестовых методик.

Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Характерно поражение мозговых оболочек и сосудов. При анализе цереброспинальной жидкости обнаруживают сифилитический менингит (нередко асимптомный), а так же сифилис сосудов мозга (менинговаскулярный сифилис), реже –сифилитические невриты и полиневриты, невралгии. Во вторичном периоде сифилиса: реакция Вассермана (RW) при вторичном свежем сифилисе наблюдается в 100% случаев; при вторичном рецидивном в 98-100%. Третичный сифилис Развивается у 40% больных на 3-4 году заболевания и продолжается неопределенно долго. Переходу болезни в третичный период способствуют неполноценное лечение или его отсутствие в предшествующих стадиях сифилиса, тяжелые сопутствующие заболевания, плохие бытовые условия и т.д. Проявления третичного сифилиса сопровождается часто неизгладимым обезображиванием внешнего вида больного, тяжелыми нарушениями в органах и системах, приводят к инвалидности, а нередко и летальному исходу. Особенности третичного сифилиса: мощные воспалительные инфильтраты в виде бугорков и гумм, склонных к распаду; ограниченность поражений; волнообразное, перемежающее течение (проявления третичного сифилиса, просуществовав несколько месяцев, подвергаются спонтанному регрессу, после чего следует период относительного покоя инфекции).

Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

В них находили отражение наиболее острые проблемы, выдвинутые войной. Художественная литература освещала реальные факты и подвиги народных героев. Повести Б. Л. Горбатова «Непокоренные» и В. Л. Василевской «Радуга» показывали невыносимо тяжелую жизнь и неустрашимую борьбу советских людей на оккупированной территории. Героические страницы битвы под Москвой и Сталинградской эпопеи оживали в «Волоколамском шоссе» А. А. Бека, повести «Дни и ночи» К. М. Симонова. Начали печататься главы романа М. А. Шолохова «Они сражались за Родину» (1943–1944 гг.). В сентябре 1942 г. появились публикации первых глав поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Несмотря на военное время, столица жила активной творческой жизнью. В 1942 г. была отмечена 105-летняя годовщина со дня смерти А. С. Пушкина. В марте того же года состоялось первое исполнение в Москве 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича, посвященной героическому Ленинграду. Исполнялись также произведения Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, В. И. Мурадели, А. И. Хачатуряна и других советских композиторов. Военно-патриотическая тема заняла ведущее место в репертуаре столичных театров. Пьеса К. М. Симонова «Русские люди» впервые была сыграна на сцене Московского театра драмы.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.