Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

У сільському господарстві добре розвинені рослинництво і тваринництво. У рослинництві переважають пшениця, кукурудза, тютюн. Це другий район за рівнем розвитку виноградарства. Важливе місце займає також садівництво і вирощування овочевих культур. Серед галузей тваринництва найбільш розвинені свинарство і птахівництво. За площею Південно-Західний район є другим у Франції, а за щільністю населення — останнім. Найбільш густозаселеними є долини Гаронни і Дордоні. У гірській області Піренеїв переважає гірсько-пасовищне тваринництво. Найбільш загосподарованою є західна частина гір, де проживають баски, які зберегли свою древню мову і культуру. Головним Центром району є Бордо. Це відомий морський порт, через який французи мають зручний вихід до моря у південно-західній частині Франції. Тут розвивається промислова переробка імпортної нафти, виробництво фосфоритів, а також суднобудівна і судноремонтна промисловість. Важливим центром промисловості є Тулуза, де розвивається переважно воєнна промисловість — авіаракетна, виробництво зброї, електронні товари. У місті розміщений центр космічних досліджень Франції. Район приваблює відпочиваючих. Найбільш популярними є морський курорт Біарріц, який має сучасну рекреаційну базу, понад 100 готелів. Щорічно тут оздоровлюється 150-200 тис. туристів. Понад 90% із них відпочивають у теплу пору року. Середземноморський район розташований на березі Ліонської затоки, яка розділяється на дві частини дельтою Рони. Західну займає субрегіон Ланґедок-Руссільон, а східну — Прованс-Лазурний берег. Район характеризується типовим середземноморським кліматом — м'якою зимою і гарячим сухим літом, майже не буває великої хмарності та й опадів тут найменше серед інших районів Франції. Західна частина району суттєво відрізняється від східної — вона більш загосподарована. Зона Ланґедока — одна з найбільших у світі областей вирощування винограду. Узбережжя Ланґедока — Руссільона (180 км) останні тридцять років інтенсивно використовується як туристичний реґіон. Східна частина району порізана бухтами і затоками. Впритул до узбережжя наближені Південні Альпи. В районі добре загосподаровано лише узбережжя. Розвинені виноградарство, вирощування квітів, культивуються оливкові. У цій частині району знаходиться один із найпопулярніших курортних районів Європи і світу — Рів'єра, або Лазурний берег. Курортна місцевість простягається від Марселя до італійських кордонів. Центром Рів'єри є Ніцца, що нагадує нашу Ялту. Щорічно Ніццу відвідує 1,5 млн. туристів, з них 800 тис. — влітку і 300 тис. — взимку, а решта — у міжсезоння. Доходи від туризму сягають 500 млн. доларів щорічно. Центром французького Середземномор'я є понад мільйонний Марсель, який займає третє місце за чисельністю населення у Франції, після Парижа і Ліона. Марсель — значний торговельно-промисловий комплекс Півдня Франції. Тут розміщені великі нафтопереробні, нафтохімічні, судноремонтні і авіаційні заводи, розвинена харчова промисловість. У Середземноморському районі є такі корисні копалини, як боксити, уранова руда, буре вугілля, сіль. Розвинене вівчарство. До складу району входить острів Корсика, що займає найпівденнішу частину Франції.

Демократичному сонливому непротив]ленню злу  ворохобництву комунзму фашизм протиставив чин творчо розбудови, що вже дала певн позитивн наслдки. Корпоративна система фашизму нерозривно повязана й з його державно-полтичним устром. Основн де й форми останнього також рзко протилежн демократ. Демократя, визнаючи людину, з  вродженими правами н вартостями, за самоцль, послдовно дйшла до парламентаризму. Не те фашизм. Уважаючи кракутним камнням сво деолог нацю-державу, вн пдпорядкову й у цлост й суспльство,  окремих людей. Людин фашизм не вдмовля в  вартостях, одна]че вдношення громадянина до держави буду не на  вроджених людських правах (як не робить демократя) лише насамперед на  обовязку перед нацю-державою. Демократя видвигнула гасла: свобода, рвнсть, братерство, м фашизм протиставить сво клич: обовязок, грархя, дисциплна. Фашизм скептично задивляться на творч спроможност народних мас. Останн не  дяльним чинником поступу. Твор]чсть нац визнача й реалзу меншсть; що  вн назива аристократю духа

РЕФЕРАТЫ:

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Когда pечь идет о многомеpности федеpализма, имеется ввидy сyществование pазличных, более или менее одинаково значащих его стоpон либо аспектов:истоpических, политических, кyльтypных, идеологических, и дp. . Федеpализм, как пpедставляется, это даже не столько статика, сколько динамика, пpоцесс, пpичем не пpостой, а циклический. Это подтвеpждается пеpиодически изменяющимся хаpактеpом отношений междy федеpацией и ее сyбъектами. В pазные пеpиоды истоpии данные отношения являются в pазличной степени жесткими, центpализованными или децентpализованными. Федеpализм независимо от того, в какой стpане он yстанавливается-в США, Геpмании, России, Канаде-сyществyет не сам по себе и не для себя как самоцель, а пpиобpетает смысл лишь в слyжении обществy, отдельномy человекy. Федеpализм пpеследyет по кpайней меpе пять основных целей. Сpеди них: -"пpимиpение единства и pазнообpазия"; -защита от тиpании центpальное пpавительство;- создание yсловий для yчастия населения в политических пpоцессах на нескольких ypовнях власти; -создание yсловий для повышения " эффективности пpоизводства чеpез pегиональнyю конкypенцию" и выстyпление в качестве фоpмы или пyти"к стимyлиpованию новатоpских идей в pегиональных пpавительствах".

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Летящие птицы не отстают от находящейся под ними Земли, как должно было бы быть при ее вращении. Дальность стрельбы орудий на запад не больше, чем на восток. Тяжелые тела падают по вертикали, а не наклонно, и т. д. На всю эту критику Галилей отвечает классическим принципом относительности: "Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть будет у вас там также большой сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из которого вода будет капать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы увидите, будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая другу какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния будут одни и те же; и если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении.

Політична система США

В рамках общего понятия состава преступления все признаки характеризующие элементы преступления принято подразделять на обязательные и факультативные. Обязательные признаки - это признаки присущие всем без исключения составам преступления. В каждом преступлении должны быть установлены: а) конкретный объект; б) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия; в) вина в форме умысла или неосторожности; г) возрастные признаки субъекта преступления и его вменяемость. Без этих признаков не может быть состава преступления. Факультативные признаки - это признаки свойственные не всем, а лишь отдельным составам преступлений или группам составов. К факультативным признакам относятся: а) признаки специального субъекта; б) мотив; в) цель; г) последствия преступления; д) причинная связь между деянием и его последствиями, а также обстоятельства, характеризующие время, место, способ, обстановку, орудие и средства совершения преступления. Такое подразделение признаков состава на обязательные и факультативные возможно только при анализе общего понятия преступления. В конкретном же составе преступления нет необходимых, т.е. обязательных и факультативных признаков, здесь все признаки необходимы.

Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Острая боль пронзает поясницу и боковые отделы живота. Она бывает настолько сильна, что, какое бы положение человек ни принимал, легче не становится. Часто боль распространяется на бедра, паховую и надлобковую области, половые органы. Колика сопровождается учащенным мочеиспусканием, тошнотой, рвотой, вздутием живота. По характеру и интенсивности болей приступ почечной колики можно сравнить разве что с инфарктом миокарда. Причина мучений - камень, который начал своё движение из почки и остановился в мочеточнике. Обычно интенсивную боль вызывают небольшие по размерам камни. Если же в пояснице возникает нерезкая, тупая боль, то виновником, как правило, оказывается большой (коралловидный) камень, вставший на пути прохождения мочи. Очень часто после приступа почечной колики камни сами выходят с мочой. К сожалению, не все и не сразу. Больной может заметить в моче примесь крови. Это - следствие травмирования острым краем оксалатного камня слизистой оболочки мочевых путей. Гладкие камни, фосфаты, травмируют меньше. Иногда после острого приступа почечной колики и отхождения камня болезнь отступает на несколько лет.

Політологія. Політичні системи в Україні

Но есть факторы, которые способствуют развитию ГБ. 1. Нервно - психическая травматизация. Эмоциональный стресс. 2. Наследственно - конституциональные особенности. 3. Профессиональные вредности, постоянное напряжение зрения, внимания. 4. Особенности питания ( злоупотребление поваренной солью) 5. Возрастная перестройка гипоталамо - гипофизарной системы. 6. Травмы черепа. 7. Интоксикации (курение, алкоголь). Патогенез: 1. Повышение активности симпато-адреналовой системы. 2. Включение ренин-ангиотензинового механизма 3. Увеличение выработки простагландина F2 и циклических нуклеотидов. 4. Повышение выработки антидиуретического гормона. Варианты течения: Транзиторная Латентная Стабильная Злокачественная Клиническая картина: Жалобы больных зависят от стадии и фрмы ГБ. В начале заболевания могут появляться субъективные ощущения больного в виде изредка возникающих головных болей, головокружения, общей слабости, быстрой утомляемости, раздражительности, бессоницы. Иногда больные не предъявляют никаких жалоб, и только случайное измерение АД показывает его повышение. В дальнейшем, когда АД делается стабильным и более высоким, жалобы становятся более рельефными появляется одышка при ходьбе, ощущение болей в области сердца, сердцебиения, головные боли возникают чаще.

Політична система Аргентини

Поэтомy целесообpазно дать обзоp неpвных и психических pасстpойств, котоpые могyт возникать на pазличных этапах дyховного pазвития, ипоказать наиболее действенные методы их пpеодоления. Hа пyти к достижению полного дyховного сознания человек может пpоходить чеpез пять кpитических стадий: кpизисы, пpедшествyющиедyховномy пpобyждению; кpизисы, вызванные дyховным пpобyждением; спады вслед за дyховным пpобyждением; кpизисы на стадии дyховного пpобyждения и, наконец,"темная ночь дyши". Рассмотpим их по поpядкy. Кpизисы, пpедшествyющие дyховномy пpобyждению. Чтобы пpавильно оценить смысл стpанных внyтpенних пеpеживаний, выстyпающихпpедвестниками дyшевного пpобyждения, мы скажем несколько слов о психике сpеднего человека. Его как бы несет течением жизни. Он пpинимает жизнь такой,какой она пpиходит, не задаваясь вопpосами о ее смысле, ценности и целях. Для человека с низким ypовнем дyховного pазвития все сводится к осyществлениюличных желаний, напpимеp, он стpемится к богатствy, yдовлетвоpению своих влечений и честолюбия.

Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Воцарение "воренка" возвело бы Заруцкого, вступившего в интимную связь с "паньей Мариною", в ранг полновластного правителя Московского государства. Интрига приехавшего из Пскова атамана Г. Попова создала реальную угрозу этим честолюбивым замыслам. Заруцкий, использовав все свое немалое влияние на казаков сделал ставку на устранение воскресшего в третий раз "царя Димитрия". Вместе с посольством И. Плещеева и К. Бегичева в Псков отправились наиболее доверенные сторонники Заруцкого, принявшие активное участие в организованном местным воеводой кн. И.Ф. Хованским свержении самозванца: ". собравшись с народом, того самозванца, поимав и связав, к Москве скована отвезли, где его и повесили, а его сообщников по тюрмам посадили". Устранив опасность, угрожавшую их интересам и устремлениям, Трубецкой и Заруцкий попытались нормализовать отношения с руководителями Нижегородского ополчения, стоявшего в Ярославле. В этот верхневолжский город из-под Москвы было отправлено большое посольство К.Н. Чеглокова и дьяка А. Витовтова, в которое входили также атаманы А. Коломна, И. Немов, С. Ташлыков и Б. Власьев "с товарищами".

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

В последующие месяцы состоялось несколько аналогичных процессов. Некоторые из них происходили при закрытых дверях, такие, например, как "процесс о Госплане" или о "Рабоче-крестьянской партии". Другие процессы были публичными, например "процесс Промпартии", в ходе которого восемь человек "признались" в том, что создали обширную сеть, состоящую из двух тысяч специалистов, чтобы на деньги иностранных посольств организовать экономический переворот. Эти процессы поддержали легенду о саботаже и заговорах, которые были столь важны для укрепления сталинской идеологии. За четыре года, с 1928 по 1931 год, многие специалисты промышленности и управленческого аппарата оказались выключенными из жизни общества, 23.000 из них были списаны по первой категории ("враги советской власти") и лишены гражданских прав5. Травля специалистов приняла огромные размеры на предприятиях, которые заставляли необоснованно увеличивать выпуск продукции, отчего росло число несчастных случаев, брака, поломок машин. С января 1930 до июня 1931 года 48% инженеров Донбасса были уволены или арестованы: 4500 "специалистов-саботажников" были "разоблачены" в ходе первого квартала 1931 года в одном только секторе транспорта.

Уравнения и характеристики распространения волн реального электромагнитного поля

Иными словами, програмность в некоторых произведениях Листа носила отвлеченно - философский характер (симфоническая поэма «Идеалы»).    Поразительная многогранность характеризует творческую и музыкально - общественную деятельность Листа: гениальный пианист,  принадлежавший к величайшим исполнителям ХIХ века; великий композитор; общественно - музыкальный деятель и организатор, стоявший во главе передового движения в музыкальном искусстве, боровшийся за програмную музыку против безыдейного искусства; педагог - воспитатель целой плеяды замечательных музыкантов - пианистов; писатель, музыкальный критик и публицист, смело выступавший против унизительного положения художников в буржеуазном обществе; дирижер - таков Лист, человек и артист, творческий облик и интенсивная художественная деятельность которого представляют собой одно из самых выдающихся явлений в музыкальном искусстве ХIХ века.    Среди огромного множества фортепианных произведений Листа одно из важнейших мест занимают его 19 рапсодий, представляющих собой виртуозные обработки и фантазии на темы венгерских и цыганских народных песен и плясок.

Банковская система Франции

В противоположность, преподаватели, которые откровенно обеспокоены мнением студентов, говорят, что многие из не хотят анатомировать животных (e.g., Lo g 1997; Mayer a d Hi o 1990). Имеют ли право студенты выбирать метод обучения? Мировая практика показывает, что да. В США по мере возрастания протеста студентов и общественности против анатомирования, начали предприниматься попытки легализировать право выбора. В результате семь штатов – Флорида (1985г.), Калифорния (1998г.), Мэйн (1989г.), Луизиана (1992г.), Пенсильвания (1992г.), Нью-Йорк (1994г.) и Род-Айленд (1997г.) приняли подобные законы. В ЕС четырнадцать стран запретили инвазивное использование живых животных в начальной и средней школе; подобная ситуация в Голландии. Препарирование животных запрещено, по крайней мере, в трех странах: Аргентине (1987г.), Словацкой Республике (1994г.) и Израиле (1999г.). В 1993г. парламент Италии принял закон, гарантирующий право любого гражданина отказаться принимать участие в экспериментах на животных в любой форме. Акт об экспериментах на животных, принятый в Нидерландах, запрещает животное экспериментирование в случае, когда альтернативы могут давать равноценные результаты.

Податкова система Франції

Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра. Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання. Мета дослідження: Розкрити значення рольової гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу оптимізації і стимуляції процесу навчання, але і як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів. Завдання дослідження: 1) Обґрунтування необхідності застосування рольової гри як прийому навчання іноземним мовам у середній школі. 2) З'ясування вимог до рольових ігор на уроці. 3) Розгляд структури, етапів, форм проведення рольових ігор, місця рольової гри на уроці в 5-9 класах середньої школи.

Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система

Это время творческих планов, героических решений, время увлечений и вдохновения, энтузиазма и доверчивого отношения к миру и людям. Юность характеризуется сложившимся характером, моральной чистотой, определённым мировоззрением, в большинстве случаев школьным, не прошедшим через столкновение с эмпирической действительностью. Духовная жизнь этого периода во многом идеализирована. Юность стремится делать добро. Юность устремлена в будущее, она не знает границ, стремится познать всё, стремится к Абсолюту. Юность не думает о смерти и о вечности жизни. Она вся в делах и поступках. Юность нерасчётлива, ибо она богата и ей легко жертвовать всем. В интеллектуальном отношении человек в этот период достигает значительного расцвета. Мир кажется ясным, а человеческие отношения простыми. В юности в наибольшей степени проявляется стремление к свободе, самовыражению и самоутверждению. В юности формируются идеалы и вера в идеалы (героя, революцию, перестройку, свободное общество и т.д.), и эта вера воспламеняет души, насыщает жизнь высокой духовностью.

Уголовный процесс и судебная система Франции

Это «реальный социализм» как система общественных отношений. Его могут назвать (и называют) по-разному: «государственный капитализм», «тоталитарный строй», «номенклатурный социализм», «неофеодализм», «коммунистический тоталитаризм» и т. д. Но то, что реально существовала и функционировала в течение семи десятилетий особая общественная система, – это неоспоримо. Что же представлял на деле «реальный социализм»? Если предельно кратко, то по своей сути это радикальный антикапитализм, отрицание и частной собственности, и ее права (в качестве формального равенства), и свободной правовой личности – самостоятельного субъекта права и собственности. В обобщенном виде последовательное отрицание частной собственности в любой ее форме и представлено в социалистической собственности, которая, как ни парадоксально, в экономико-правовом смысле вовсе и не собственность, а радикальное отрицание всякой собственности и всякого права собственности. Это относится не только к «общенародной» собственности, но и к «колхозно- кооперативной». Произошло отчуждение собственности от живых, конкретных людей, и следствием такого его абстрактно-всеобщего, надындивидуального, общественно-коллективного характера явились ее «ничейность», «огосударствленность».

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

Главный показатель финансовой устойчивости предприятия – его способность выплатить проценты и основной долг по полученным кредитам. Для детального анализа необходимо составить таблицу денежных потоков ( cash flow s a me ). Но более простым и оперативным является метод расчета коэффициентов погашения долга. Это прежде всего коэффициент денежного потока ( cash flow- o-curre ma uri ies ra io ): Прибыль после уплаты налогов Амортизация-Дивиденды К-т денежного потока = Долгосрочные займы со сроком погашения в пределах года Показатель показывает, какая часть денежных поступлений компании от операций будет необходима для покрытия основного долга и процентов по займам со сроком погашения в течение ближайшего года. Чем ниже коэффициент, тем меньше "маржа безопасности" при погашении долгов. Теоретически коэффициент, равный 1, обеспечивает компании финансовую стабильность.         У "Нэшнл бук" показатель равен 6,81 (232,64 271,6-0,0): 74,0. Он означает, что приток кассовой наличности может уменьшиться в б раз, прежде чем возникнут затруднения с погашением текущей задолженности. Необходимо вместе с тем дополнительно проанализировать конкретные сроки денежных поступлений компании, сопоставив их со сроком очередных платежей.         Еще один показатель – коэффициент процентных выплат ( imes i eres ear ed ra io ):         Прибыль до уплаты налогов Процентные платежи Коэффициент процентных выплат = Процентные платежи Коэффициент показывает, во сколько раз прибыли компании превышают сумму процентных платежей по займам.

Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

В сфере государственного управления сохранялась усиленная войной тенденция к централизации (замена Совета Народных Комиссаров Советом министров и т.д.). Будучи отражением реальной потребности в мобилизации сил для быстрого завершения восстановительных работ, централизация, в то же время, подошла к своему пределу, за которым она теряла всякую эффективность, что отчетливо проявилось в нарастании кризисных явлений во всех сферах жизни СССР в начале 50-х гг. Это выразилось, прежде всего, в падении темпов развития советской экономики с момента завершения восстановительного процесса, в стагнации, а то и в попятном движении научно-технического прогресса ("лысенковщина", борьба с "лженаукой кибернетикой"), в неспособности системы обеспечить элементарное повышение уровня жизни всего населения и во многом другом. Все это подводило руководящие круги СССР к осознанию необходимости преобразований. Однако возможными реформы стали лишь после смерти И.В. Сталина (март 1953 г.). Новое руководство, не имеющее за собой сталинского авторитета, могло сохранить накопленный политический капитал лишь при условии повышения уровня жизни населения, возможного, в свою очередь, в результате увеличения эффективности советской экономики.

Оподаткування сільського господарства в Україні

Фразеология этого фрагмента Жития восходит к библейским пророчествам Амоса и Иеремии, а также к апокрифическому Откровению Мефодия Патарского, предсказывающих самое скорое (если не немедленное) наступление последних времен 35. Смерть Александра знаменовала в глазах автора житийной повести и ее читателей богооставленность Русской земли и прекращение человеческой истории. Пренебрежение подобными различиями в восприятии мира древнерусским книжником и современным исследователем, в их историческом сознании и памяти чревато самыми серьезными заблуждениями и ошибками. 34 Повести о житии. Александра. С. 438. 35 Подробнее см.: Данилевский И.Н. Русские земли глазами современни- ков и потомков (ХII-XIV вв.): Курс лекций. М., 2001. Список литературы "Цепь времен": Проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005

Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

Борис решает поговорить с Кудряшом по душам. Он любит замужнюю женщину. Кудряш советует ему отказаться от нее, иначе он ее погубит. Кудряш догадался, кого любит Борис, — молодую Кабанову. Он поздравляет Бориса — ведь если его позвали сюда, значит, это сама Катерина велела. Кудряш напоследок предостерегает Бориса, что “хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта”. Из калитки выходит Варвара.   ЯВЛЕНИЕ III   Варвара, стоя у калитки, поет, Кудряш ей подпевает. Варвара подходит к Борису, говорит ему, чтобы подождал, и уходит с Кудряшом к Волге. По тропинке сходит Катерина. На ней большая белая шаль, глаза потуплены. Борис хочет взять ее за руку, она отшатывается: “Не трогай меня!. Зачем ты пришел?.”. Потом кидается к нему на шею. “Не жалей, губи меня! Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?” Борис говорит Катерине, что не надо думать о будущем, ведь им сейчас хорошо. Катерина признается, что давно любит Бориса. Появляются Кудряш и Варвара.   218   ЯВЛЕНИЕ IV   “Ну что, сладили?” — спрашивает Варвара. “Сладили”, — отвечает Бо-р![С.

Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Греческие скульптуры занимали большое пространство многих городов.(В Акрополе – 30000) Скульптуры изображали богов и спортсменов. Гениальный скульптор Мирон создал сложнейшую скульптуру, т.е. спортсмена в движении, который собирается метнуть диск. У Фидия – сидящий Зевс. У Поликлета – трактат «Конон», где он разработал идеальные пропорции человеческого тела (скульптура Дорифор – воплощение идеальных пропорций человеческого тела). Лаоккон – жрец, который говорил троянцам, чтобы не вводили деревянного коня. Повседневная жизнь греков: 1) дом делился на 2 части: мужскую половину и женскую. 1) Греческая женщина не имела прав. 1) Мальчики становились самостоятельными уже в 7 лет. 1) В каждом доме существовал свой бог, которому поклонялись и приносили в жертву не только домочадцы, но и гости; пили только разбавленное с водой вино. 5) Из Греции к нам пришли комедии: Аристофан – написал комедию «Облака» (главный герой Сократ), «Птицы», а также «Лисистрата» (имеет современную постановку). Катарсис (Аристотель) – ощущение от зла и злых помыслов у человека во время сопереживания героям трагедии. Символ греческой культуры – кентавр. Боннар – автор исследования «Греческая цивилизация».

Политическая система Франции

Само направление, которое сложилось в "Новом мире", однако, не было продолжением "народнической традиции": журнал Твардовского расколол её и опрокинул движением новых сил. Народничество - это попытка духовного сближения культурного общества с народом, что можно выразить словами Глеба Успенского: "Одни, убедившись, в бесплодности интеллигентного существования "в одиночку" ищут, или, вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил. Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно иное, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации." "Новый мир" показал обратное - он был попыткой сближения народного интеллигента с культурным обществом. Того народного интеллигента, о котором Глеб Успенский ещё за сто лет перед тем написал, что он умер и без него опустела народная душа. Этого сближения не произошло. Народничество эпохи Успенского и Михайловского кончилось духовно в революционных кружках. А народничество времён Твардовского - в диссидентских.

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Киево-Печерский патерик Кириллин В. М. «Киево-Печерский патерик» представляет собой сборник сочинений, написанных разными авторами и в разное время. Исследователи полагают, что первоначально в его состав входили два сочинения епископа Суздальского и Владимирского Симона (1214-1226 гг.): «Послание» к киево-печерскому иноку Поликарпу и «Слово» о создании Успенской церкви в Киево-Печерском монастыре, дополненные «Посланием» упомянутого Поликарпа к печерскому игумену Акиндину. Позднее в книгу был включен ряд других произведений: «Сказание о черноризцах печерских» из «Повести временных лет» (1074 г.), «Житие» преподобного Феодосия Печерского и посвященное ему «Похвальное слово». Именно в таком составе «Патерик» представлен самой ранней рукописью, которая была создана в 1406 г. по инициативе тверского епископа Арсения. Соответственно, списки «Патерика» с аналогичным набором и порядком текстов принято относить к «Арсениевской» редакции. В XV веке созданы были и другие рукописные редакции «Патерика» — «Феодосиевская» и «Кассиановская». В XVII столетии появляется несколько печатных версий книги.

Сравнительный анализ и оценка эксплутационных характеристик различных терминальных устройств информации в вычислительных системах

Мне казалось, что за ночь она всякий раз чуточку меняет своё положение.” Это маленький отрывок из повести нашей современницы Марины Палей. Повесть называется «Поминовение» и наряду с другими прозаическими произведениями писательницы входит в книгу «Месторождение ветра» (СПб.: Лимбус Пресс, 1998). «Поминовение» открывает эту книгу, и именно это произведение хотелось бы рекомендовать старшеклассникам если не для изучения в классе, то хотя бы для списка дополнительной литературы. Тому есть несколько причин. Проза Марины Палей – это хороший русский язык, чистый и простой по своей конструкции – не “мусорный”, как, наверное, сказали бы героини других её повестей и рассказов, так или иначе связанных с “темой коммуналки”. И в то же время это не нейтральное, не выхолощенное письмо, а язык конкретного писателя, узнаваемый и несущий в себе чувство стиля. (Не случайно книжка вышла в серии «Мастер».) Кроме того, повесть, наряду со своей оригинальностью, очень традиционна и, да простит меня автор, очень “удобна” для учителя-словесника в том положительном смысле, что она буквально пропитана разного рода литературными аллюзиями, реминисценциями, ассоциациями.

Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

При повышении внутриглазного давления возникала блокада в продвижении изотопа в области решетчатой пластинки, здесь ой аккумулировался. Этот процесс в начале был обратимым, так как при снижении внутриглазного давления проводимость аксонов восстанавливалась до нормы. Возможно, считает автор, при длительно существующем повышенном внутриглазном давлении может развиться перманентная блокада диска зрительного нерва с последующим исчезновением аксопов, повреждением ганглиозных клеток, глиозом и другими вторичными изменениями. Рассматривая приведенные выше взгляды на патогенез патологической экскавации с точки зрения существующих в настоящее время представлений, следует, видимо, отметить сохраняющееся значение концепции Фукса. Так, Годьдман (СгоЫшапп, 1959), обсуждая его ранние работы, присоединяется к тому, что первые патологические изменения заключаются в уменьшении нейроглии передних отделов диска зрительного нерва, задние пластинки ткани начинают изменяться в развитой стадии заболевания. Поддерживают взгляд о том, что частичное значение в поражении диска зрительного нерва имеет механическое действие внутриглазного давления (^ишпегшап, Но§ап, 1962).

Грошово-кредитна система Франції

Гарантами стабильности светимости Солнца являются, по мнению астрофизиков , устойчивое положение Солнца на диаграмме Герцшпрунга - Рассела и масса Солнца. Все это находит подтверждение в палеоклиматических исследованиях. Плотность  потоков солнечного излучения в рентгеновском и дальнем ультрафиолетовом диапазонах варьируется очень сильно - здесь имеют место и вариации солнечной активности с различной периодичностью, и отдельные солнечные вспышки . Эти вариации потока не могут изменить хотя бы на заметные доли процента общий  поток энергии, но оказывают решающее влияние на поглощение солнечного излучения и энергообмен в атмосфере на высотах 80-1000 км. Цикличность солнечной активности хорошо изучена на большом экспериментальном материале; в настоящее время известны 11-летний, 22-летний и 80-90-летний  солнечные циклы. Известны циклы большой длительности - порядка 6 столетий; хорошо изучены вариации солнечной деятельности в пределах 11-летнего цикла. Кроме того, в настоящее время в СЗФ известны натуральные процессы, имеющие четкий сезонный ход, 27-суточную повторяемость, суточный ход.

Денежно-кредитная система Франции

Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава. Стехиометрия. Строение атома. Атомное ядро. Изотопы. Стабильные и нестабильные ядра. Радиоактивные превращения, деление ядер и ядерный синтез. Уравнение радиоактивного распада. Период полураспада. Двойственная природа электрона. Строение электронных оболочек атомов. Квантовые числа. Атомные орбитали. Электронные конфигурации атомов в основном и возбужденном состояниях, принцип Паули, правило Хунда. Периодический закон Д.И.Менделеева и его обоснование с точки зрения электронного строения атомов. Периодическая система элементов. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, водородная. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия связи. Потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Полярность связи, индуктивный эффект. Кратные связи. Модель гибридизации орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов 2-го периода).

Податкова система Франції

Температура замерзания соленой воды ниже нуля градусов по Цельсию, например температура приповерхностных вод морей Северного Ледовитого океана с соленостью 25-26 промилле почти всега ниже нуля. Для засоленных почв - солонцов и солончаков приняты несколько типов по засоленности (слабозасоленные, средне- и сильнозасоленные, солончаки). Кроме того для засоленных почв выделяются отдельные типы в зависимости от количество и химического состава легкорастворимых солей (содовый, хлоридно-содовый, сульфатно-содовый, хлоридный и т.д.). Почвоведы считают, что при количестве легкорастворимых солей (галита, сильвина, мирабилита, тенардита, астраханита, карналлита) более 1% почва является солончаком, на котором выживают лишь единичные растения. Так как в состав реагентов, используемых хозяйственными службами Москвы, в качестве антигололедных, входят сильвин, галит, а также некоторые сульфаты, то можно говорить о преобладании хлоридо-сульфатного засоления. При данном типе засоления при содержании менее 0,25% легорастворимых солей (очень слабозасоленные почвы) развитие и рост растений в норме, при содержании солей около 0,4% - происходит  среднее угнетение растений и резкое падение урожайности, при 0,7% - сильное угнетение растений и снижение урожайности на 50-80%, более 1% (т.е. примерно 1 промилле по сопоставлению с морской водой) - солончаки.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.