Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

На державному рівні приймаються нормативно-правові акти, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, охорону довкілля від забруднення і спрямовані на захист життя та здоров'я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення екологічної безпеки для людини і середовища, що її оточує. Так поступово складається система однорідних правових норм і правових інститутів. Наукові погляди завжди знаходили своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це — правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обґрунтування проблеми захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише у другій його половині. Охорона довкілля є важливою функцією нашої держави. Тому в Особливій частині Кримінального кодексу України існує спеціальний розділ, присвячений охороні довкілля. Даний розділ аналогічно й називається – єктивна сторона складу незаконного полювання і питання його кваліфікації. // Право України. – 1998. - № 3 . – 54-57 с.

В то же время мы не можем отказаться от представления научной рациональности как совокупности подобных критериев, ибо иначе мы утратили бы не только методологическую почву под ногами, но и сам объект исследования: научная рациональность предстала бы в призрачном, фантомном виде, и всю проблематику, связанную с ней, можно было отправить в архив как ложную и тупиковую. Перед нами парадоксальная ситуация: нельзя отказаться от перспектив, которые могут открыться перед методологическим анализом научной рациональности, и в то же время нельзя не признать узость этих перспектив, ограниченность и неадекватность образа науки, стоящего за таким анализом. Выход из парадокса может подсказать системный подход. Суть его в том, чтобы рассматривать научную рациональность не как "набор" или совокупность определенных критериев, а как динамическую систему, состоящую из элементов и подсистем, обладающих относительной автономией в качестве моделей научной рациональности. Принципиальная характеристика этой системы - ее открытость, допустимость перестройки, реконструкции

РЕФЕРАТЫ:

Форми співучасті та види співучасників у злочині

Гуманизм социального воспитания проявляется в том, чтобы личности помочь, а не заставить. Помочь быть самим собой, убедится в своей исключительности, уникальности как человека и быть ответственным за свою жизнь. Гуманизм социального воспитателя проявляется в том, чтобы принимать человека, его поступки без осуждения, поддержать оступившегося в критической ситуации. В современных условиях социальная педагогика – это самостоятельный раздел педагогики, где сложилась особая методика социальной воспитательной и образовательной деятельности. Методика социальной педагогики направлена на личность, на ее самосовершенствование, самовоспитание, самоорганизацию. Общественный смысл социальной педагогики состоит в том, чтобы помочь человеку, попавшему в беду: помочь семье, ребенку найти свой путь социального жизненного самоопределения, развиваться в обществе на основании своих способностей и задатков. Помочь в стремлении человека выйти на путь нравственных человеческих отношений. В.Д. Семенов Взаимодействие школы и социальной среды – М 1986г. стр. 16 А.В. Мудрик Введение в социальную педагогику М 1997 стр. 16-17 А.В. Мудрик Социализация стр. 20 Общественный смысл социальной педагогики состоит в том, чтобы помочь человеку, попавшему в беду: помочь семье, ребенку найти свой путь социального жизненного самоопределения, развиваться в обществе на основании своих способностей и задатков.

Поняття та види адміністративного примусу

У сирах, що дозрівають під дією молочнокислої мікрофлори, ліполіз жиру має місце, але в значно меншому ступені. При ліполізі утворюються жирні кислоти, що надають сиру своєрідний гострий перцевий смак. Активним регулятором біохімічних і мікробіологічних процесів у сирі є молочна кислота. Найбільша кількість її накопичується на початку дозрівання після зброджування цукру. У цей момент рН сирної маси знижується до 5,1-5,2. При такій кислотності придушується ріст газоутворюючої і іншої сторонньої мікрофлори. Кислотність сирної маси регулюється шляхом застосування різноманітних заквасок і їхньої кількості, а також концентрацією цукру в сирі, від якого залежить вихід молочної кислоти при молочнокислому бродінні. Для зниження вмісту цукру частину сироватки в процесі другого нагрівання заміняють пастеризованою водою. У процесі протеолізу утворюються лужні продукти і рH сиру поступово підвищується. У процесі дозрівання сири потребують конкретного догляду, який полягає в перевертанні сирів, мийці для видалення цвілі і нанесенні покриттів, що перешкоджають пліснявінню й усушці сиру.

Поняття та види слідів у трасології

Для заквашування вершків використовують також бактеріальний концентрат. У виробництві сметани 15%-ной жирності для одержання більш щільного згустка припускається вносити в вершки ферментний препарат. Сквашування вершків проводять до утворення згустка і досягнення кислотності 68-75 °Т (дієтична сметанна), 55-75 (сметанна 15%-ной жирності), 65-80 (сметанна 20%-ной жирності) і 55-70 °Т (сметанна 30%-ной жирності). Тривалість процесу сквашування складає 6-16 ч у залежності від виду сметани. При сквашивании, охолодженні і дозріванні відбуваються основні процеси структуроутворення сметани, що формують консистенцію готового продукту. При сквашивании вершків відбувається спільна кислотна коагуляция казеина і сироваткових білків. Деякі сироваткові вивірки, денатуровані в процесі пастеризації, утворять комплекси з казеином. При цьому поліпшуються гидратационные властивості казеина, що краще зв'язує воду в період сквашування, що забезпечує щільну консистенцію продукту, що добре утримує сироватку. Крім того, при сквашивании відбуваються часткове тужавіння жиру в жирових кульках і деякій утраті негативного заряду на їхнє поверхні в результаті підвищення кислотності вершків, утворяться скупчення жирових кульок, що беруть участь у формуванні структури продукту.

Поняття та склад злочину

Открыто много новых предприятий, особенно укрепилось и усовершенствовалось рабочее, школьное и студенческое питание. Внедрены и получили широкое одобрение прогрессивные формы обслуживания ( комплексные обеды, доставка пищи к рабочим местам, абонементная система расчета, механизированные линии раздачи комплексных обедов и др.), улучшилось питание людей, работающих в вечерние и ночные смены. К 1980 году товарооборот общественного питания достиг объема 24,4 миллиарда рублей, что было на 25% выше, чем в 1975 году. Выпуск продукции собственного производства возрос на 27%. Промышленность увеличила производство быстро замороженных блюд. В связи с этим вводятся электрофизические методы обработки пищевых продуктов, создаются и производятся аппараты периодического и непрерывного действия с инфокрасным и СВЧ нагревом. Создаются автоматизированные моечные отделения, включающие ряд специализированных машин и транспортирующих средств. Особое внимание обращалось на рациональное питание, на введение комплексных обедов, составленных на научной основе.

Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

Р Е Ф Е Р А Т Вирусные гепатиты Калинин Н.Е.Вирусные гепатиты I. Клинико-эпидемиологические особенности и этиология Вирусные гепатиты ­ группа антропонозных вирусных заболеваний с различным механизмом передачи и особенностями патогенеза, объединенных гепатотропностью возбудителей и обусловленным этим сходством клинических проявлений (желтуха, интоксикация, гепатоспленомегалия). В настоящее время уже доказано существование семи относящихся к различным группам вирусов, которые являются возбудителями одноимённых вирусных гепатитов (ВГ): вирус гепатита А (HAV) ­ возбудитель вирусного гепатита А (ВГА), вирус гепатита В (HBV) ­ возбудитель ВГВ, вирус гепатита С (HCV) ­ возбудитель ВГС, вирус гепатита D (дельта вирус ­ HDV) ­ возбудитель ВГD, вирус гепатита Е (HEV) ­ возбудитель ВГЕ, вирус гепатита F (HFV) ­ возбудитель BГF, вирус гепатита G (HGV) ­ возбудитель BГG. Как полагают, этим списком далеко еще не исчерпываются все возбудители ВГ. ВГ широко распространены на всех континентах, занимая по числу пораженных второе место после гриппа.

Поняття та види відходів

Творческое начало и самобытность мышления в детском возрасте проявляются с особой силой. Это давно уже замечено и подтверждено экспериментально. Поэтому педагогический процесс должен не столько насаждать шаблонный подход к решению заданий, сколько уважать и развивать своеобразие индивидуального стиля каждого ребенка. Плохо, когда педагогический процесс превращается в борьбу амбиций: обостренное самолюбие подростков сталкивается с амбициями педагогов, которые, действуя с позиции силы, стремятся подавить бунтарский настрой испытывающих недовольство подростков. Настоящий педагог не станет вымещать на трудноуправляемых детях свои обиды и занижать оценку по предмету за плохое поведение. Он понимает, что любая деформация личности подростка - результат неправильного воспитания. Но плохо, когда каждая воспитывающая сторона (школа, родители) относит дефекты воспитания за счет другого, тем самым как бы снимая ответственность с себя. Жаль, что в современной педагогической методологии по-прежнему гласом вопиющего в пустыне остается призыв Сухомлинского к уважению личности ребенка.

Суть та види відтворення

СЧЕТ 40 «ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)» Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» предназначен для обоб­щения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой про­дукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет используется организацией при необходимости. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной из произ­водства продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонден­ции со счетами 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про­изводства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»). По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражает­ся нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и др.). Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца опреде­ляется отклонение фактической производственной себестоимости про­изведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от норматив­ной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение норматив­ной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 «Выпуск продук­ции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной запи­сью.

Вибори та види виборчих систем

Скульптуры в период Нара создавались из глины, дерева, глины и дерева, сухого лака без основы, металлов, камня. Одной из наиболее древних скульптур, дошедших до нас и выполненных из дерева и глины, является скульптура Конгорики-си — божества, охраняющего буддийское учение, созданная, как предполагается, около 711 г. Скульптуры из сухого лака также порой достигали внушительной величины — до 3 м. В конце периода Нара глиняная скульптура начала исчезать, деревянная же продолжала развиваться. Об искусстве японских скульпторов периода Нара косвенно свидетельствует наличие особых мастерских для изготовления будд. Мастерские эти подчинялись особому учреждению — приказу по строительству храмов Тодайдзи. В приказе были объединены художники, резчики по дереву, скульпторы, мастера по лаку, специалисты в области художественного литья и др. Здесь велась документация, из которой можно узнать, какие мастера и когда выполнили те или иные художественные заказы. Часть ее дошла до нас. Одной из примечательных скульптур периода Нара является так называемый Большой Будда — Дайбуцу. Работы по сооружению этого бронзового колосса начались в 747 г. и завершились в апреле 757 г.

Основні організаційні форми та види туризму

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов рассмотрен в 1 части Налогового кодекса в статье 64.и) Проверка и закрытие лицевых счетов плательщиков. Не реже одного раза в квартал работником отдела учета и отчетности производится проверка правильности произведенных записей в лицевых счетах плательщиков. Проверке подлежат все без исключения лицевые счета. При проверке лицевых счетов организаций особое внимание должно быть обращено на следующие моменты: по всем ли срокам уплаты произведены на карточке записи операций по начислению платежей, а также доначислено платежей в результате перерасчетов и проверки налоговых отчетов и правильности выведенного сальдо расчетов плательщиков с бюджетом (недоимка или переплата). При этом также проверяется соответствие сумм, поступивших в бюджет с начала года по лицевым счетам, суммам, записанным в реестре, по соответствующим подразделам классификации доходов бюджета. Начальником отдела учета (заместителем начальника) налоговой инспекции ежеквартально производится выборочная проверка своевременности и правильности разноски данных первичных документов о начислениях и поступлениях в бюджет и других записей.

Ринкова конкуренція: значення та види

Остальные 70 % изделий пойдут на продажу. В нашем районе нет подобного производства, поэтому товар будет пользоваться спросом. Выставочный зал планируется оборудовать в детском доме. Также в помещении универмага можно арендовать небольшую торговую площадь. Сотрудники детского дома смогут познакомиться с продукцией и приобрести понравившиеся вещи в выставочном зале, а жители поселка смогут приобрести продукцию кружка в универмаге. Рекламные листы можно разместить на доске объявлений на рынке и вблизи административного здания. В рамках района рекламу можно поместить в газете «Черлакские вести». 4. Конкуренция. Так как в Черлакском районе аналогичных предприятий нет, то единственным потенциальным конкурентом является Омская фабрика «Омичка», продукция которой реализуется через магазин частного предпринимателя Шакина Н.С. «Шанс». Омск находится в 150 км от поселка, поэтому частный предприниматель Шакин Н.С. увеличивает стоимость товара не менее чем на 25% от изначальной стоимости. Так как производство кружка «Машенька» будет расположено в поселке Черлак, то естественно, что наши цены на товар будут значительно ниже, чем в магазине «Шанс».

Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Чтобы сеть представляла практическую ценность, нужен систематический метод (алгоритм) для вычисления значений весов и порогов. Процедуру подстройки весов обычно называют обучением. Цель обучения состоит в том, чтобы для некоторого множества входов давать желаемое множество выходов. Алгоритм обучения персептрона был предложен в и имеет множество модификаций. В настоящей работе реализованна модель одного из вариантов. 2 Многослойные сети. Серьезное ограничение представляемости однослойными сетями можно преодолеть, добавив дополнительные слои. Многослойные сети можно получить каскадным соединением однослойных сетей, где выход одного слоя является входом для последующего слоя, причем такая сеть может привести к увеличению вычислительной мощности лишь в том случае, если активационная функция между слоями будет нелинейной. Многослойные сети способны выполнять общие классификации, отделяя те точки, которые содержаться в выпуклых ограниченных или неограниченных областях. Если рассмотреть простую двухслойную сеть с двумя нейронами в первом слое, соединенными с единственным нейроном во втором слое, то каждый нейрон первого слоя разбивает плоскость на две полуплоскости, образуя в пространстве образов V-образную область, а нейрон второго слоя реализует различные функции при подходящем выборе весов и порога.

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Это требование дворянской аристократии носило олигархический характер. Одновременно происходило развитие дворянского либерализма, своеобразным центром которого было тверское дворянство. Его бывший предводитель А. М. Унковский выступал за созыв представительства «от всего народа без различия сословий». За введение представительства выступали и влиятельные дворянские публицисты М. Н. Катков и Н. А. Безобразов. Обеспокоенное настроением дворянства, правительство приступило к проведению земской реформы. Необходимость введения местного самоуправления была также обусловлена рядом экономических и социальных причин. Упадок промышленности и торговли в первые пореформенные годы, слабость путей сообщения, плохая организация продовольственного дела, фактическое отсутствие медицинской помощи населению, народная неграмотность, отсутствие рациональной системы налогообложения требовали серьезной реорганизации управления. В новых условиях царизм уже не мог взять на себя полную ответственность за состояние и развитие всех этих сфер. §2. Земская и городская реформы.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства

В тестоприготовительном отделение предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Для отчистки внутренней поверхности секций бродильного бункера применяются скребки на длинных рукоятках. Работа внутри емкости проводится при разрешение начальника смены двумя рабочими, один из которых дублер, один находится вне емкости. Технологический процесс разделки теста состоит из деления, формования закатки и растойки тестовых заготовок. Рабочий орган тестоделителя и головка делителя имеют крышки, сблакированно с пусковым устройством обеспечивающим отключение электродвигателя при открытой крышке. Чистка, смазка, ремонт тестоделителя производят при полном отключение электродвигателя при полном отключение с помощью вводного автоматического отключателя с обязательной вывеской плаката. Основная причина которая заставляет отнести печь к объектной опасности является их взрывоопасной и пожароопасносной категории поэтому на хлебозаводе составлен график ремонта и осмотра печей, утверждающих главным инженером, профилактических работ.

Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

Для регулювання молочнокислого процесу припускається проводити нагрівання шляхом додавання 5- 20% гарячої води, температура котрої 65-75 °С. У результаті знижуються кислотність сироватки й утримання молочного цукру у відпресованому сирі. При нагріванні сырного зерна підвищується його клейкість і воно легко утворить грудки. Для попередження комкования сырного зерна процес другого нагрівання проводять при постійному вымешивании сырного зерна. Якщо регулювання кислотності сироватки не потрібно, те процес другого нагрівання здійснюють шляхом непрямого нагрівання суміші сырного зерна і сироватки пар або гарячою водою. Тривалість нагрівання до низької температури другого нагрівання 10-20 мин, а до високої температури другого нагревания-25-40 мин і більш. Після другого нагрівання сырного зерна проводять його обсушку, домагаючись визначених вологості і кислотності. Зерно набуває округлої форми і зменшується в розмірі. Клейкість зерна зменшується. Для одержання високоякісного сыра необхідно правильно визначити закінчення обсушки.

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

Практическая реализация этих положений отложена до принятия и вступления в силу отдельного федерального закона. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в ст. 41 установлено, что органы местного самоуправления, которые в соответствии с законом и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций. Они подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц. Основаниями для такой регистрации служат устав муниципального образования и решение о создании такого органа. В ряде городов статус муниципального учреждения имеют органы управления жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранения, образования. 1.2 Порядок образования представительного органа местного самоуправления Представительный орган муниципального образования принимает, в первую очередь, нормативные решения. Поэтому нужна дееспособная структура, четкая организация правотворческой деятельности, необходимы комитеты, комиссии, группы и должностные лица, которые осуществляют эту работу.1 Закон от 6 октября 2003 г. установил, что организацию деятельности представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава муниципального образования, если указанное лицо является главой местной администрации – председатель представительного органа муниципального образования, избираемый этим органом из своего состава.

Криминологическая характеристика преступлений, совершенных против собственности

Согласно статье 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 статьи 81) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 81) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Работники по НК имеют право на стандартные налоговые вычеты: 400 р. на каждого работающего, по одному месту работы на выбор. Особенностью является то, что теперь работник вправе сам выбирать по какому месту работы будут его производить, для этого необходимо написать заявление. Так же предоставляется налоговый вычет на каждого ребенка 300 р., одиноким родителям в двойном размере.52. Особенности налогообложения имущества физических лиц. ФЗ «О налогах на имущество физических лиц» от 9.12.91г. Плательщиками налога на имущество являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие на территории РФ в собственности следующее имущество.

Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

Понятия «право» и «правовая система» - это часть и целое. По характеру права в обществе можно судить о сущности правовой системы данного общества. Правовая система наделена также следующими элементами: правотворчество, правоотношения, правовые учреждения, законность и т.п. Если под правом понимается система общеобязательных формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, то под правовой системой - явление, отражающее правовую организацию общества, систему юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает правовое воздействие на поведение людей. Важно совершенствовать и укреплять элементы правовой системы российского общества, что будет содействовать обогащению и оптимизации его правовой жизни.VIII. ЛИТЕРАТУРАГольцова И.Ф. Теория государства и права, Самара,1999 Гольцова И.Ф. Экономическая теория, Самара,2000 Жинкин С.А. Теория государства и права. Ростов н/Д: «Феникс»,2003 Конституция Российской Федерации. Москва,2002 Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2000 Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М.:19971 См.: Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М;,1997. 1 См.: И.Ф. Гольцова Теория государства и права. Самара, 1999 г. 2 См.: И.Ф. Гольцова Экономическая теория. Самара, 2000 г., С.80 1 См.: С.А. Жинкин Теория государства и права.

Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

Отказ в выдаче лицензии может быть обжаловав в соответствии с разделом ХШ Таможенного кодексе Российской Федерации. Срок действия лицензии составляет 3 года. За выдачу лицензии взимается сбор в размере 6000-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. Аннулирование, приостановление действия и отзыв лицензии. Лицензия на учреждение магазина беспошлинной торговли может быть аннулирована или отозвана либо ее действие может быть приостановлено ГТК России. В качестве меры взыскания за нарушение таможенных правил лицензия может быть отозвана таможней, в регионе деятельности которой учрежден магазин беспошлинной торговли, и вышестоящими таможенными органами. Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на основании установленного порядка заявителю либо если она была выдана на основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное значение для принятия решения о ее выдаче. Решение об аннулировании действует с даты выдачи лицензии. Действие лицензии может быть приостановлено на срок до трех месяцев при наличии достаточных оснований полагать, что владелец магазина беспошлинной торговли злоупотребляет своими правами.

Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

Можно разделить на демократический, антидемократический и переходный. Государственно-политический режим – это понятие, обозначающее систему приемов, методов, форм, способов осуществления государственной и политической власти в обществе. Это функциональная характеристика власти. Характер государственно-политичекого режима никогда прямо не указывается в конституциях государств (не считая распространенных указаний на демократический характер государства), однако почти всегда самым непосредственным образом отражается на их содержании. Чаще всего современная теория государства различает следующие основные виды государственно-политических режимов: демократический, либеральный, авторитарный и тоталитарный. Эта классификация восходит еще к Платону, выделявшему, помимо «наилучшего государства», тимократию (господство благородных воинов), олигархию (правление богатых семей), демократию и тиранию. Последняя, если воспользоваться современной терминологией и есть тоталитаризм. #G0Демократия (гр. demokra ia - власть #M12291 820002089народа#S, от demos - народ и kra os - власть) - в совр. понимании форма гос. устройства, основанная на признании таких устоев конституционного строя, как #M12293 0 820002099 1710435908 4294967294 315 403454216 3922678796 1318887888 4090 2596531803нaродовлaстие#S и политический плюрaлизм, свобода и равенство #M12291 820000853граждан#S, #M12291 820002183неотчуждаемость#S прав человека.

Загальная характеристика специализированных установок ООН

Однако тяжелее всего кризис проявился в двух странах - Польше и Венгрии, где национальная неприязнь к СССР была более глубокой. Советское правительство стояло перед сходными проблемами в своих странах и было вынуждено принять нелегкие решения. Как в Польше, так и в Венгрии оно оказалось перед лицом широких народных движений, в основе которых лежала враждебность к политике и вмешательству СССР. В обоих случаях советские руководители, не имевшие общего мнения, реагировали нервно и с запозданием. 1 События в Польше (Познань) В Польше первыми признаками кризиса стали рабочие волнения на автомобильном заводе ЦИСТО в Познани. К рабочим присоединились трудящиеся других заводов. Движение началось с мирной демонстрации. Но затем произошли столкновения. Полицейские участки были атакованы рабочими и захваченное там оружие распределено между ними. Требования рабочих были : «Хлеб!» и «Советские войска убирайтесь из Польши». Солдаты регулярных частей, вызванных для разгона рабочих , не только отказались стрелять в них, но и братались с рабочими.

Характеристика отдельных видов наказаний

Так, летние социологические опросы жителей Санкт-Петербурга (2000 г., =1200) показали, что 8 из 10 горожан не знают, чем должно заниматься местное самоуправление, и в чем его суть. Только 6% населения дают положительную оценку работе местных органов власти, более четверти (27% ) - отрицательную, а каждый третий (32%) ничего не знают о его работе (опрос 900 чел. летом 2002 г в Саратовской области). Опрос в Санкт-Петербурге (лето 2001 г., =1200) зафиксировал, что 92% респондентов не знают (не помнят), кто именно представлен от их округа в региональном парламенте и местном законодательном собрании; 70% не имеют ни малейшего представления о том, что именно обсуждается в региональной ассамблее. На вопрос же “Готовы ли Вы участвовать в компании по отзыву депутата?” 84 % отвечали отрицательно. Социальный состав депутатов муниципальных палат в указанных регионах различен. В Санкт-Петербурге деятельность в качестве депутата местных законодательных собраний не считается престижной, значимой и не несет особых выгод. В Ленинградской и Саратовской области (где возможно получение муниципального заказа, есть доступ к бюджетному финансированию) значительную часть представляют директорат, предприниматели или лица, связанные через родственников с ведением предпринимательской деятельности.

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Во время траления вахтенный мастер обязан следить за натяжением ваеров и ленточными тормозами траловой лебедки. В случае задева трала обязанности вахтенного мастера по добыче теже, что и при кормовом тралении. Работа близнецовым тралом. Между судном-флагманом и судном близнецом в период лова должна быть обеспечена надежная связь. Взятие кабелей на стопор и отдача их со стопора должны производиться при остановленном ходе судна, остановленной лебедке и застопоренных барабанах. Отдача кабелей со стопора должна производиться только при помощи легкого ломика длиной 75 см. Лицо, отдающее кабель со стопора, должно находиться от него на расстоянии вытянутой руки в сторону кормы у носовой траловой дуги на судне-флагмане, а не судне-близнеце в сторону носа у кормовой траловой дуги. При работе с близнецовым тралом запрещается: а) давать полный ход судну, если ваера не натянуты и имеют слабину; б) при передаче и приеме переходного конца давать ход судну, пока кабели не будут отданы со стопора; в) находиться между фальшбортом и переходным концом при его выборке; г) выливать за борт и принимать из-за борта груз вручную; д) при выборке ваеров, подъеме и спуске трала, необходимо выполнять требования изложенные выше.

Характеристика основных видов речи

Однако близорукие люди часто начинают видеть в среднем возрасте лучше, чем во времена своей молодости. Но изменение психофизиологических функций зрения у людей, достигших возраста средней взрослости, никак не отражается на функционировании их когнитивной сферы (8). Слух в целом становится менее острым после 20 - летнего возраста, продолжая ухудшаться и далее, что вызывает у человека определённые трудности при восприятии звуков высокой частоты. В целом снижение слуха в среднем возрасте редко бывает настолько заметным, чтобы не позволять человеку вести обычный разговор. Проводимые экспериментальные исследования показывают, что вкусовая и обонятельная чувствительность человека также снижается в разных точках периода средней взрослости, хотя эти изменения происходят более плавно и не столь заметны, как снижение зрения и слуха. При этом чувствительность к температурным изменениям практически остаётся высокой. Кроме того, следует отметить, что описанная выше закономерность является обобщенной, ни в коей мере не является всеобщей.

Основные виды памяти и их характеристика

Пока не удовлетворены нижние потребности, высшие остаются сравнительно неинтересными. С момента выполнения низшие потребности перестают быть потребностями, т.е. они теряют мотивирующую силу; 4. С повышением потребностей повышается готовность к большей активности. Таким образом, возможность к удовлетворению высших потребностей является большим стимулом активности, чем удовлетворение низших. Maslow A. отмечает, что нехватка благ, блокада базовых и физиологических потребностей в еде, отдыхе, безопасности приводит к тому, что эти потребности могут стать для обычного человека ведущими. Но если базовые, первичные потребности удовлетворены, то у человека могут проявляться высшие потребности, метамотивация (потребности к развитию, к пониманию своей жизни, к поиску смысла жизни). Автор выделяет следующие качества, присущие личности: - самоактуализация: полное принятие реальности и комфортное отношение к ней (не прятаться от жизни, а знать и понимать ее); принятие других и себя; профессиональная увлеченность, ориентация на дело; автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений; способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям; постоянная новизна, свежесть оценок, открытость опыту; спонтанность, естественность поведения; юмор; саморазвитие, проявление способностей, потенциальных возможностей, самоактуализирующее творчество в работе, любви, жизни; готовность к решению новых проблем, к осознанию проблем и трудностей, к осознанию своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей, к повышению конгруэнтности; потребности к развитию, к пониманию своей жизни, к поиску смысла жизни.

Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

Богатство, стяжательство рассматривались новой религией как «западня дьявола». Христианство отбрасывало не только социальные, но и национальные преграды между людьми. «Нет ни эллина, ни иудея . ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного», - говорится в одном из апостоловских посланий. Христианство получило характер универсальной, общечеловеческой религии. Однако осуществление этих мечтаний христианство отодвигало в «потусторонний» мир, и само земное существование людей рассматривало лишь как «божье царство». Со временем христианство меняет свое социальное лицо. Углубление кризиса римского рабовладельческого общества побуждало все большее число людей искать утешения и спасения в новой религии. Во II – III веках в христианские общины хлынули состоятельные люди. Они принесли не только имущество, но и свои социально-политические воззрения. Идеалы бедности, нестяжательства, равенства отодвигаются на задний план. Христианские общины становятся богатыми, приобретают экономический и политический вес. Руководство ими сосредотачивается в руках немногих должностных лиц – епископов. Создается сложная церковная организация.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.