Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Козацькі полки брали участь у воєнних діях Північної війни і в 1704 р. Боротьба козацтва в 1700—1704 pp. під проводом Семена Палія за незалежність Правобережної України За умовами польсько-турецького договору 1699 р. Туреччина відмовилась від претензій на правобережні українські землі й повернула їх Польщі. Через це для польської держави відпала необхідність у правобережному козацтві, котре прикривало її землі від турецько-татарських вторгнень. У 1699 р. польський сейм вирішив скасувати козаччину на Правобережжі. Це означало відміну традиційного козацького устрою, ліквідацію всіх соціально-економічних і політичних завоювань місцевого населення й реставрацію польсько-шляхетської влади на залежній від Польщі українській території. Покозачені жителі Правобережної України не збиралися добровільно поступатися своїми надбаннями. Вони відмовлялися виконувати розпорядження польських властей, не допускали шляхту в міста і села, чинили їй всілякий опір. Мирними методами польський уряд не міг нічого вдіяти проти козаків Самійла Самуся на Богуславщині, Семена Палія на Фастівщині, Захара Іскри на Корсунщині та Андрія Абазина на Брацлавщині. Коронний гетьман восени 1700 р. з метою захопити Фастів вирядив 4-тисячне військо. Але воно зустріло організовану відсіч населення, що зібралося під захист Фастівського полку. Бої під Фастовом завершилися перемогою козаків і відступом нападників. Відносини між правобережним козацьким краєм і Річчю Посполитою набрали відверто воєнного характеру. Козацтво Київщини й Брацлавщини почало готувати сили для вирішальних боїв з польською шляхтою, яка захопила на їхній території важливі стратегічні центри. Зовнішня обстановка для цього була сприятливою. Основні збройні сили Речі Посполитої вели кровопролитні бої зі шведськими військами на території Польщі й не могли взяти участі у воєнних діях в Україні. Взимку 1702 р. у Фастові відбулася розширена нарада козацьких полковників, а також представників селянства й міщанства. У ній брав участь і відомий український поет Данило Братковський, непримиренний борець проти уніатів і єзуїтів, поборник єдності й незалежності України. Учасники наради виробили план загального збройного повстання проти Речі Посполитої й почали діяти. До літа 1702 р. козаки й селяни вигнали польську шляхту з насиджених місць на Черкащині, Київщині та Поділлі. Головний удар козацькі полки спрямували на Білу Церкву, найсильніший форпост польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні. На початку вересня 1702 р. повстанські загони почали штурмувати білоцерківську фортецю. Одночасно спалахнули селянські виступи в інших місцях. На придушення визвольного руху пішло 2-тисячне регулярне польське військо. Воно завдало поразки повстанцям під Немировом, Слободищами, Котельнею та іншими населеними пунктами. Йому на допомогу збиралося шляхетське ополчення Київського, Волинського й Брацлавського воєводств. Не припиняючи облоги Білої Церкви, Палій спорядив проти ворога козацькі загони. Деякі з них успішно громили шляхту на Подністров'ї й 7 жовтня здобули сильну фортецю Немирів. Полки Самуся та Іскри 16 жовтня під Бердичевом завдали поразки головним силам поляків і оволоділи містом.

Особливе обурення її викликало підпорядкування козацьких загонів російським офіцерам, брутальне поводження з козаками, відбирання коней та запровадження солдатської муштри. Та й сам гетьман у липні 1707 р. дістав царський указ виконувати всі розпорядження Олександра Меншикова, що викликало спалах його гніву. Волею царя Україна дедалі більше позбавлялась автономних прав і перетворювалась на повністю залежну від центральних властей окраїну. Під час перебування Петра І у Києві влітку того ж року виявилися наміри царя та його найближчого оточення змінити внутрішній устрій Гетьманщини й управління нею. Серед старшини визрівала думка про необхідність відновлення статусу України за умовами Березневих статей 1654 р. Старшина шукала вихід із становища, в якому опинилась Україна. З осені 1707 р. таємні зв'язки польського короля з лівобережним гетьманом активізувалися. Щоб привернути Україну на свій бік, Станіслав Лещинський обіцяв козакам повернути їхні давні права та вольності й закликав визнати його владу й повалити «московське іго». У ці зв'язки Мазепа втаємничив своїх найближчих однодумців: генерального обозного Івана Ломиковського, прилуцького полковника Дмитра Горленка, лубенського — Данила Зеленського і миргородського — Данила Апостола. Вони й склали найближче оточення гетьмана в реалізації його зовнішньополітичного курсу, спрямованого на зміну відносин України з Росією. За деякими даними, влітку 1708 р. Мазепа доручив якомусь розжалуваному болгарському архієрею підписати від його імені договір з Лещинським. За умовами союзу лівобережний гетьман нібито просив Карла XII визволити Україну від «московської тиранії» і, в свою чергу, зобов'язувався забезпечити шведські війська всім необхідним та зимовими квартирами у Стародубі, Малині, Новгороді-Сіверському та інших містах. Крім того, гетьман обіцяв залучити на бік шведів калмиків і донських козаків, явно незадоволених обмеженням їхніх традиційних прав і привілеїв. Україна входила до складу Речі Посполитої на тих умовах, що й підвладні курляндському герцогові території. Сам гетьман діставав титул «князя і Вітебське та Полоцьке воєводства». Вірогідніших даних про цю сторінку діяльності Мазепи історія не зберегла. Незважаючи на всі запобіжні заходи, чутки про закулісні переговори гетьмана просотувались назовні й про них ставало відомо Петру І. Кілька разів писав про це і генеральний суддя Василь Кочубей, з дочкою якого Марією (Мотроною) Мазепа завів свій останній любовний роман. Кочубея підтримував і колишній полковник Полтавського полку Іван Іскра. Щоб особисто передати царю компрометуючі Мазепу матеріали, вони, після тривалого переховування від гетьманських властей, наприкінці квітня 1708 р. прибули до царської резиденції у Смоленськ, а потім у Вітебськ. У 27 пунктах свого листа Кочубей звинувачував Мазепу в намірах зрадити Росію й повернути Україну під владу Польщі. Сановники не повірили донощикам, піддали їх тортурам і вирвали визнання Кочубея, що він написав на гетьмана неправдивий донос і не знає за ним ніякої «невірності». Знаючи віру Петра І в Мазепу, канцлер Головкін відпровадив заарештованих Кочубея та Іскру до гетьмана. Військовий суд засудив їх обох до страти, і в липні 1708 р. Кочубею Й Іскрі було відтято голови поблизу с.

Орлик присягнувся на дотримання усіх пунктів, а Карл XII скріпив документ своїм підписом. Потрібні були півстоліття відступу від національної ідеї, службової катастрофи правлячої верхівки, щоб козацька старшина зрозуміла згубність для держави й суспільства попереднього політичного курсу й намітила шляхи побудови нового, справді демократичного устрою України. Документ був складений під великим впливом запорізького козацтва, яке давно виступало за обмеження влади козацької старшини, розширення політичних та соціально-економічних прав нижчих верств населення. «Конституція» України ставила на перше місце людину, гарантувала їй широкі права й недоторканість особи. Перший український уряд в екзині складався з гетьмана, генеральних обозного, бунчужного й осавула, а також полковників та старшин. Головну військову силу становило те запорізьке козацтво, яке перейшло у володіння кримського хана після розгрому Січі. Уряд Орлика визнали Швеція, Кримське ханство, Туреччина, підтримували Австрія, Франція і Англія, незадоволені посиленням Росії на європейському континенті. Головним завданням уряд Орлика ставив створення антиросійської коаліції держав і визволення України. Укладений з кримським ханом союз передбачав допомогу гетьманові у визволенні українських земель від російських військ. Наполягання Орлика прискорило оголошення Туреччиною в листопаді 1710 р. війни Росії. Кримські татари Девлет-Гірея до березня наступного року безуспішно намагалися вигнати російські гарнізони зі Слобожанщини, завдавши при цьому значної шкоди місцевому населенню. Тим часом Орлик готував військові сили. У березні 1711 р. гетьман повів на визволення України 16-тисячне козацьке військо, посилене загонами поляків і татар. Визвольні наміри й плани Орлика щодо суспільного устрою майбутньої Української держави знайшли підтримку правобережної людності. Без великих зусиль наступаючі розгромили посланий проти них загін генерального осавула Бутовича і з допомогою місцевих жителів увійшли в Умань, Богуслав, Корсунь та інші придніпровські міста. Найсиль-ніший опір Орлику вчинив гарнізон Білої Церкви, що складався переважно з російських солдатів. Поки тривала облога, білогородські, буджацькі та ногайські татари стали палити містечка й села, грабували, нищили і брали в полон людей у межиріччі Росі, Тетерева і Дніпра. Козаки Орлика кинулися рятувати людей, майно і оселі, польський загін попрямував до Польщі. Військо розпалося, а його залишки відійшли до Бендер. Нова можливість здобути Україні незалежність з'явилася влітку 1711 p., коли величезна турецька армія під Яссами оточила російську армію фельдмаршала Бориса Шереметьева. Перед неминучою поразкою Росія пішла на мир з Туреччиною. 12 липня 1711 р. між двома державами була підписана Прутська угода, за якою Росія повертала Туреччині Азов, зобов'язувалася зруйнувати збудовані фортеці на Азовському морі та Дніпрі. Доля українських земель визначалась нечітко, й кожна зі сторін трактувала відповідний пункт у вигідному для себе світлі. Уряд Орлика вважав, що Росія мала вивести війська з усієї української території, в тому числі й Запоріжжя.

Вже в умовах незалежност ц рухи перетворюються на нтеграцйн, тобто т, що прагнуть нтегрувати рзн, часом досить строкат етнчн групи в нову, дину полтичну спльноту, «територальну нацю». Етнчн, сепаратистськ та даспорн рухи на стад боротьби за незалежнсть прагнуть вдокремитися вд бльшо полтично одиниц  створити нову полтичну «етнонацю». Як приклад сепаратистських рухв можна згадати норвежцв, чехв, укранцв, сербв тощо, даспорних врев, грекв, врменв. Оскльки концепця нац у цих рухв етнчногенеалогчна, вони псля здобуття незалежност прагнуть включити до сво «етнонац» тих родичв, як залишилися поза  державними кордонами. Вони перетворюються на редентистськ (поляки, талйц, сомалйц тощо) та глобалстськ (пан-) рухи (араби, латиноамериканц, панафриканськ)[235]. Зауважимо, що редентистськ рухи снують  на етап боротьби за незалежнсть. Як визна сам Е. Смт, ця типологя не врахову всх рзновидв нацоналзмв. Зокрема, з не випадають протекцонстський економчний та «нтегральний» фашистський, расов нацоналзми. «Проте, зазнача вн, можна доводити, що ц форми лише рзновиди нтеграцйних або редентистських нацоналзмв псля здобуття незалежност, з якими вони, по сут, повязан сторично, якот у випадку «нтегрального» нацоналзму Мораса (так перекладене прзвище Ш. Морра. Г. К.) в добу французького редентистського нацоналзму з приводу ЕльзасаЛотаринг, або латиноамериканського протекцонзму в добу популстських нтеграцйних нацоналзмв у Аргентин, Бразил та Чил»[236]

РЕФЕРАТЫ:

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Второй этап, как первый шаг собственно индустриальной эпохи, начавшись примерно с 1885 г., завершился в 1900 г. В его рамках фабрично-заводская промышленность пережила небывалый подъем (1895–1899 гг.). Промышленный рывок сменился кризисом 1901–1902 гг. и затяжной депрессией (1903–1908 гг.). Это был третий этап. Четвертый характеризует экономический подъем 1909–1913 гг., прерванный первой мировой войной. Развитие промышленности в условиях военного времени составляет основу пятого этапа. Реформирование Александром II основ государственного устройства империи: раскрепощение крестьян и создание земства, введение всеобщей воинской повинности, учреждение суда присяжных и судебных уставов и др. стимулировало развитие производительных сил, создало социально-экономические предпосылки для вступления страны на путь индустриализации. Одной из характерных черт эпохи реформ был рост городского населения. Высокие выкупные платежи и подати за пользование землей ложились тяжелым бременем на крестьянские хозяйства. Многие из них разорялись.

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Необходимое количество коробов и труб мною рассчитано по рабочим чертежам, и представлено в Приложении 5. Кабеля оконечиваются встраиваемыми в короб розетками RJ-45, способными подключать также телефонные коннекторы RJ-11. Для подключения оборудования рабочих мест СКС укомплектовывается патч-кордами длиной 3 и 5м. Комплектование компьютеров пользователей сетевыми картами данным проектом не рассматривалось и подбирается индивидуально к каждому системному блоку.Сети бесперебойного и стабилизированного электропитания. Проектом предусматривается две параллельных сети электропитания: . бесперебойное электропитание системных блоков и мониторов компьютеров для защиты электронных устройств и информации; . стабилизированное электропитание различных электронных устройств, не требующих постоянного или безобрывного электропитания (типа принтеров, ксероксов, факсов), для их защиты от скачков напряжения. Обе сети разбиты симметрично на группы, в основном по две на этаж, для бесперебойной работы других пользователей при отключении одной группы. Для предотвращения несанкционированного доступа включение или отключение каждой группы предусмотрено из помещения аппаратной (п.13 5 этажа) от основного щита бесперебойного и стабилизированного электропитания, снабженного автоматическими выключателями и устройством защитного отключения.

Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

Он прямо указывает на прямого виновника этих несчастий-русский царизм. Писатель обнажает бесчеловечность, жестокость Николая I. Заключение выдержано в тоне убийственного сарказма, как бы подводящего итоги всему повествованию. “ Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы”1 Именно такому человеку поклонялись сотни людей, безропотно выполняя все его приказы. Один из них — герой рассказа “За что?”казак Лифанов. Вскользь брошенному Макси- мовым замечанию, что“ казаку удалось подслушать разговор супругов и донести ко начальству” 2, Толстой придал особое значение. Образ казака Лифанова занял видное место в композиции рассказа “За что?” Последнюю главу произведения Толстой полностью посвятил именно ему. Писатель рассказывает о семье казака, о том, почему “ во всех своих делах он был медлительно - твердо обстоятелен” 3, и особенно подробно о том, как по отдельным приметам он заподозрил недоброе и открыл тайну Альбины.

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

И вряд ли они назовут наше время прогрессивным. И вряд ли они скажут, что оно было на благо Великой России С. Алмелуева. Я выбираю две модели: диахроническую – Ивана Грозного и синхроническую – Адольфа Гитлера. К каждому из них у Сталина было свое положительное отношение. Учитывая это последнее, оесть тонко судя о другом по себе самому, Гитлер, например, не раз точно предугадывал психологическую реакцию Сталина и потому провоцировал таковую в нужном ему направлении. Что же касается фигуры Ивана IV, то к ней со стороны Сталина было особо положительное отношение, о чем можно судить по тому, как специально им поощрялись писатели –исторические романисты, кинодеятели и т.д. в том направлении, чтобы они реабилитировали перед сталинскими современниками его, Иосифа, грозную фигуру – фигурой исторического Грозного. По свидетельству дочери, Сталина во всех отношениях считая себя русским царем, только коронованный не церковью, а марксизмом. Это видно и в замашках того безмерного самодурства в традиции отечественной власти, что покоятся на столь же традиционном отсутствии каких либо гражданских прав у личности в социализме, как равное проявлялось в иоановском средневековье, и в сталинском.

Право України другої половини XVII-XVIII ст.

Оратор выбирает такой способ речи, который ему нужен. Типы его речей различны. Совершенно справедливо он говорит о себе: "Ни в одном роде нет такого ораторского достоинства, которого бы не было в наших речах, пусть не в совершенном виде, но хотя бы в виде попытки или наброска" (Or. 29, 103)9 Речь "За поэта Архия" звучит как спокойные литературные мемуары, проповедующие уважение к искусству и образованию, "Против Ватиния" — как полная сарказма инвектива, "Против Пизона" — похожа на политический памфлет. В "Катилинариях" преобладает патетика, выражающая и любовь к Риму, и беспокойство по поводу исхода заговора, и предчувствие своей миссии. Особенно впечатляет "Первая речь против Катилины, произнесенная на заседании срочно созванного сената, на которое пришел и сам руководитель заговорщиков. Безо всякого вступления Цицерон сразу нападает на него лавиной риторических вопросов: "До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь злоупотреблять ты нашим терпением? Сколько может продолжаться эта опасная игра с человеком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел разнузданной твоей заносчивости? Тебе ничто, как видно, и ночная охрана Палатина, и сторожевые посты, — где, в городе! — и опасенья народа, и озабоченность всех добрых граждан, и то, что заседание сената на этот раз проходит в укрепленнейшем месте, — наконец, эти лица, эти глаза? Или ты не чувствуешь, что замыслы твои раскрыты, не видишь, что все здесь знают о твоем заговоре и тем ты связан по рукам и ногам? Что прошлой, что позапрошлой ночью ты делал, где был, кого собирал, какое принял решение, — думаешь, хоть кому-нибудь из нас это неизвестно? Таковы времена! Таковы наши нравы!" (I Ca . I 1). Цицерон не может арестовать Катилину, потому что заговорщик — римский гражданин.

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Постмодернизм окончательно зацепляет переход от «произведения» к «конструкции», от искусства как деятельности по созданию произведений к деятельности по поводу этой деятельности. Постмодернизм в этой связи есть реакция на изменение места культуры в обществе. Постмодернистская установка по отношению к культуре возникает как результат нарушения «чистоты» такого феномена, как искусство. Условием его возможности выступает изначальное смыслопорождение, восходящее к созидающему началу (субъекту), оригинальному творческому деянию. Если же эти условия нарушены — а именно это и происходит в постиндустриальном обществе с его бесконечными возможностями технического воспроизведения — то существование искусства в его прежних (классических или модернистских) формах оказывается под вопросом. Другой стороной изменения статуса культуры является то, что сегодняшний художник никогда не имеет дело с «чистым» материалом – последний всегда тем или иным образом культурно освоен. Его «произведение» никогда не является первичным, существуя лишь как сеть аллюзий на другие произведения, а значит, как совокупность цитат. Постмодернизм сознательно переориентирует эстетическую активность с «творчества» на компиляцию и цитирование, с создания «оригинальных произведений» на коллаж.

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Фауст распоряжается лишь номинально,- действует, организует Мефистофель. Толпы рабочих, которые целыми днями орудуют лопатами, олицетворяя грядущее трудовое человечество,- вовсе ни при чем, это лишь подставные фигуры для наведения идиллического глянца на дьявольский замысел. Своими руками рабочие не прорыли бы и малой доли тех каналов, не построили бы тех дамб, которые растут на фаустовской земле не по дням, а по часам. На самом деле работают по ночам какие-то адские силы, озаряющие мрак. О нечистоте этого дела говорит Бавкида: "Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых: Пламя странное ночами Воздвигало мол за них" (перевод Б. Пастернака).   Что-то противоестественное, "нечистое" есть и в том месте, где Петр построил свой город: здесь тоже смешаны ночь и день, в "прозрачном сумраке" разлит "блеск безлунный". И в "Фаусте", и в "Медном всаднике" признаком нарушенного порядка вещей являются белые ночи, реки огненные, прорывающие во мраке канал,- сиянье, вторгшееся в святилище ночи. Ведь изначальной границей, проведенной в миротворении, была граница между светом и тьмой, созданная в первый день творения; значит, силы, восстающие против Божьего мира, первым делом должны нарушить именно эту границу - начальную заповедь физического мироустройства, так же как они нарушают и главную заповедь нравственного мироустройства - "не убий".

Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Расти себе пышные брыжи и фижмы , Вбирай облака и овраги , А ночью , поэзия , я тебя выжму Во здравие жадной бумаги . Поэзия — не выхлест содержания , не водоизвержение , а выжимание содержания из формы , как из губки . И чем сильнее сжатие , или , по терминологии Тынянова , чем теснее стиховой ряд , тем больше стих заряжен поэзией . Было бы интересно проследить , как та же интуиция “ тесноты ” и “ согласности ” иврита повлияла на тыняновскую теорию поэтического языка , как и вообще “ иностранное ” происхождение Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума на теорию “ остранения ” и другие принципы формальной школы . Это не расширение , не простор гулкого песнетворчества , но выжимание смысла из формы при ее сокращении . В другой статье Пастернак определяет поэтический образ как скоропись духа , как сжатие и уплотнение форм бытия , как стремительную аббревиатуру . “ Метафоризм — стенография большой личности , скоропись ее духа ”. Б . Пастернак . “ Замечания к переводам из Шекспира ”. Собр . соч ., т . 4, с . 414. Та же идея творчества как сжатия или выжимания развивается , независимо от Пастернака , Мандельштамом в “ Разговоре о Данте ” (1933).

Культура України в XVIII–XIX ст.

Именно в области фонологии анализ, абсолютно свободный от структуралистских принципов, стал в сущности вообще невозможным. Но, конечно, вполне естественно, что хотя Н.С. Трубецкой и дал в своих "Основах фонологии" глубоко продуманную методологию анализа звуковой системы языка, ни он, ни пражская фонология в целом не сказали последнего слова в этой области. Многое в фонологии (и, в частности, сами критерии фонологического анализа) продолжают быть предметом споров, и между современными теоретиками-фонологами существует ряд существенных разногласий. Важную роль в развитии фонологии безусловно сыграло и соссюрианское противопоставление диахронии и синхронии. Именно благодаря ему стали актуальны чисто синхронные исследования фонологических систем языков мира. Обнако часто забывают, что структуралистское движение с самого момента своего возникновения внесло существенную поправку в соссюровскую антиномию. В то время как де Соссюр отрицал системный характер диахронических изменений и находил систему только в синхронии, уже в Первом манифесте структуралистов, с которым они выступили в 1928 г. на Первом международном конгрессе в Гааге, было указано на необходимость признания системного характера диахронических изменений.

Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

Эти слова мы можем с пол­ным правом отнести к А. П. Чехову. «Пошлость пошлого человека» — это то, против чего всю свою жизнь боролся великий писатель, эта тема прошла через все его творчество. Она раскрывается в таких рассказах, как «Ионыч», «Дама с со­бачкой», и во многих других. Протест против «обыденщины» — главное в этих произведениях. «Жизнь пошлая» и «жизнь футлярная» — это сходные понятия. «Человек в футляре» Беликов, герой рассказа «Крыжовник» Чимша-Гималайский тоже живут скучно, без всяких интересов, стараясь уединиться от мира, уйти в свой «фут­ляр». Разве такое существование не назовешь пошлым? «Отчего вы живете так скучно, так не­интересно, так мало берете от жизни?» — вот во­прос, который можно задать этим людям. Чеховские формулировки так точны и образ­ны, что многие стали крылатыми: «На деревню дедушке.» («Ванька Жуков»); «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа.» («Крыжовник»); «Как бы чего не вышло.» («Человек в футляре»). Названия некоторых рассказов («Душечка», «Палата № 6») приобрели многозначность, они стали образами-символами — определяют челове­ка и характеризуют явления жизни.

Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

Эл-ты этой системы: предметы труда, отд. операции, процедуры ); - организационные (позвол-т с пом. разработки стр-ры упр-я, соотв-х инструкций , положений рац. использ-ть технич. ср-ва, предметы труда, инф., ресурсы ); - экон-кая (предст. собой единство хоз. и фин. процессов и связей); - социальные (совок-ть соц. отношений, образуемых в рез-те совместной деят- ти). Все эти системы взсвязаны. При этом технич., технологич., организац-е системы образуют организационно-технич. сторону упр-я, а эк-ке и соц. - соц-экономическую сторону упр-я. Связь между упр-мой и упр-щей системами осущ. с пом. инф-ции, кот. служит основой для выработки упр. воздействий и решений, поступающих упр-щей сист. В упр-мую для исполнения. Каждая соц. система самоуправляемая, но испытывает воздействие из вне. Внешн. и внутр. воздействия в любой системе обусловлены. Чем значительнее одно, тем меньше роль другого. Функционирование любой системы подчинено глобальной цели, а ее эл-ты имеют локальные задачи, решение кот. подчинено их сущ-нию. Функционирование таких систем и упр-е ими – это не только процесс их целостности, но и перевод их в др. кач-ное состояние. Хар-ные черты СУ: - познание и использование общественных законов и закономерностей упр-я; - обеспечение системности и непрерывности процесса упр-я воздействия; - моделирование упр-х субъектов и объектов в упр-ии с учетом их кол-ного и кач-ного изменений.

Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

Это верно и для двух других членов барионного антидекуплета, обведенных на рис.1 красными кружками, которые имеют странность S = -2, заряды Q = -2 и 0 соответственно и входят в изотопический квартет -частиц (Н.Н.: напомню, что эта загадочная греческая буква читается КСИ). Рис.: а) Суммарное распределение инвариантных масс -, -, - и -систем; b) распределение по инвариантной массе за вычетом комбинационного фона, -пик аппроксимируется при помощи распределения Гаусса. В эксперименте A49, который проводится в CER -е на ускорителе SPS (Super Pro o Sy chro ro ), велись поиски состояния и в протон-протонных столкновениях при энергии 158 ГэВ . Треки частиц, родившихся в протонных столкновениях, регистрировались в четырех больших камерах, наполненных газом. Высокое разрешение достигалось при помощи точной реконструкции траекторий и импульсов частиц, в то время как идентификация частиц проводилась по их ионизационным потерям в газе. Реконструкция вершин вторичных распадов дала возможность наблюдать сложные цепочки распадов пентакварковых состояний. После подавления фона при помощи подходящих экспериментальных ограничений в распределении по инвариантной массе -системы был обнаружен узкий пик на уровне 5,6 стандартного отклонения.

Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Они самостоятельно принимают свои конституции, имеют собственное законодательство. Нормативный правовой акт субъектов РФ является приоритетным в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным в соответствии со своими полномочиями. В современных федерациях происходит процесс усиления политической интеграции. Входящие в состав федераций земли, провинции, кантоны, республики, области) не обладают суверенитетом. Это значит, что субъекты федераций не обладают верховенством на своей территории. Сфера действия федерального права распространяется на всю федерацию, и ни в одной из них субъекты не вправе препятствовать его применению. Тот факт, что субъекты федерации не суверенны, следует из тестов конституций. В США, Канаде, Австралии этот факт подтвержден решениями федеральных верховных судов. Сами конституции о суверенитете ничего не говорят, хотя отдельные конституции (Швейцария, Мексика) за субъектами федераций формально признают суверенитет, но лишь в той мере, в которой он не ограничен федеральной конституцией.

Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

После трехдневного роспуска законодательных палат, ухудшились отношения Столыпина с октябристами, еще более сузился круг его союзников. Столыпин не был подлинным конституционалистом, в официальных речах он избегал слова «конституция». Выдвигая на первый план реформы социальные, «низовые», местные, он в глубине души, возможно, сочувствовал «теоретическим рассуждениям» Тихомирова, но не считал своевременным ставить этот вопрос. Во всяком случае, он не признавал конституцию в России. По-видимому, Столыпин считал что в России складывается самодержавный строй с законосовещательными, представительными учреждениями. После третьеиюньского переворота, он еще более укрепился в этом мнении. Но в основных законах, составляемых на рубеже 1905-1906гг. говорилось о законодательных палатах. Своего рода прыжком в неизвестность был для Столыпина и тот проект обширных государственных преобразований, который он составлял в последний год своей жизни. Проект был тесно связан с разработанными ранее реформами местного управления. Теперь намечалось реформировать центральное управление. После смерти Столыпина все бумаги, связанные с проектом, бесследно исчезли.

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Размер озоновой дыры над Южным полушарием в 1995 г. составил 10 млн. км2, что по площади равно Европе и в два раза больше дыры в 1993 – 1994 гг. В 1998 г. уменьшение концентрации озона над Антарктидой оказалось рекордным; весной площадь озоновой дыры превышала 10 млн. км2, а осенью – 25 млн. км2. Наиболее опасные для человека последствия истощения озонового слоя – увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз. Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. По оценкам специалистов АОС США, каждый процент снижения содержания озона в атмосфере может привести увеличению заболеваемости, прежде всего в экваториальной зоне, на 4 – 5%, снижению иммунитета как у человека, так и у животных. Помимо негативного влияния на здоровье, истощение озонового слоя приводит к усилению парникового эффекта, снижению урожайности, деградации почв, общему загрязнению окружающей среды. Фотохимический туман. Для фотохимических реакций требуется световая энергия. Некоторые загрязнители атмосферы – оксиды азота и углеводороды – вступают в фотохимические реакции.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Содержание человеческой культуры в концепции Кареева представлено в виде двух крупных пластов. Один из них объединяет такие продукты духовной деятельности как язык, религию, искусство, науку, философию; другой состоит из структур, обеспечивающих функционирование общества: государство. народное хозяйство, право. В заключении необходимо отметить, что Н.И.Кареев великолепно знал историю социологии. Его труды явились одной из первых в России попыток осмысления общих закономерностей развития социологии, анализ ее успехов и неудач. Кареев наряду с большой научно-исследовательской работой в течение всей своей жизни - преподавал историю и социологию, создал много работ, посвященных задачам преподавания истории и социологии, выступая в этой области как теоретик и методист. Он заботился о совершенствовании системы школьного и вузовского образования, ходатайствовал о создании кафедр социологии в российских университетах, занимался научным поиском в области методов обучения, изучал традиции. сложившиеся в российской системе образования.

Державній бюджет України

Наряду с рисунком для Шеллинга большое значение имеет и свет, поэтому идеал Шеллинга в живописи двойствен: это то Рафаель (рисунок!), то Корреджо (светотень!).3.7. Архитектура и скульптура Искусство, синтезирующее музыку и живопись, Шеллинг видит в пластике, куда включаются архитектура и скульптура. Шеллинг рассматривает архитектуру в значительной мере в плане отражения в ней органических форм, вместе с тем подчеркивая ее родство с музыкой. Для него она “застывшая музыка”. В пластических искусствах скульптура занимает самое важное место, ибо ее предметом является человеческое тело, в котором Шеллинг в духе древнейшей мистической традиции видит осмысленный символ мироздания. Скульптурой завершается реальный ряд искусств.3.8. Поэзия: лирика, эпос и драма Если изобразительные искусства воспроизводили абсолютное в конкретном, материальном, телесном, то поэзия осуществляет это в общем, т.е. в языке. Искусство слова - это искусство идеального, высшего ряда. Поэтому поэзию Шеллинг считает выражающей как бы сущность искусства вообще. Как и во всех других случаях, соотношение идеального и реального служит у Шеллинга основой спецификации отдельных видов поэзии: лирики, эпоса и драмы.

Сбалансованість бюджета України

Мыслитель хочет сказать, что ребенок, научившийся еще с детства подчиняться правилам игр, обязательно вырастет законопослушным гражданином — “если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности” («Государство», IV, 425a). К методам стимулирования можно отнести мусические состязания, предусматриваемые Платоном. В основном мыслитель предлагает устраивать состязания в хороводах (песнях и плясках) (VIII, 834e–835a, b). Таким образом, в мусическом воспитании представлен целый спектр всевозможных методов и средств, с помощью которых формируются нравственные качества граждан совершенных полисов. Наряду с мусическим воспитанием для развития гармоничного человека, как уже отмечалось, должно уделяться внимание и гимнастическому воспитанию. В первом проекте воспитание стражей как воинов требует от них здоровья, проворности (II, 37b, c) и “умение упорно сражаться”, а из нравственных качеств такие как “пылкость духа”, “природная отвага” и мужество (III, 410b).

Бідність в України

Налоговая система РФ включает в себя налоги и сборы трех уровней: федеральные, региональные и местные3. Федеральные налоги (в том числе размеры их ставок, объекты налогообложения, плательщики налогов ) и порядок зачисления их в бюджет устанавливаются законодательными актами РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие законами субъектов РФ. Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих образований. Итак, классификация необходима не только для составления налоговых расчетов и отчетности с использованием электронной системы обработки данных. Пользуясь такой классификацией, можно определить роль каждого налога и налоговой группы в составе доходных источников консолидированного бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ местных бюджетов.   Функция налога - это проявление его сущности в действии, способ выражения его свойств. Фискальная функция. Фиск (от латинского fiscus — корзина) в Древнем Риме, начиная с IV века н.э., — единый общегосударственный центр Римской империи, куда стекались все виды доходов, налогов и сборов, производились государственные расходы и т.д. (отсюда происходит обозначение термином "фиск" государственной казны).

Хімічна промисловість України

Цель курсовой работы заключается в анализе экономического развития и экономического роста и зависимости между первыми и социально – экономической эволюцией страны. В работе изложены факты перехода России от плановой экономической системе к рыночной. Здесь же имеет место предложить России дальнейшие пути формирования экономики. В соответствии с целью работы были поставлены и решены следующие основные задачи, такие как - исследован теоретический материал в котором рассмотрены вопросы экономического развития и экономического роста. - проведен анализ пути развития экономики России, конкретнее ряд проведенных реформ - анализируя предыдущий материал были подведены итоги 2000 года по некоторым показателям - предложены сценарии ближайшего будущего Т.е. рассмотрены пути выхода из положения, в котором на данный момент находиться Россия. По прошествии лет с начала реформ, представляется возможным оценить их результаты: успехи и провалы, какие действия дали положительный эффект, какие провалились из-за искажения их в российских условиях, и что было ошибочным с самого начала.

Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Динамика внешней торговли опережала мировое производство, рост внешнеторгового оборота сильно сократился. Самое глубокое замедление темпов роста - в США, где экспорт упал в 3,5 раза. В Японии и Германии в 80-е гг. наблюдалась противоположная тенденция. Резкое превышение экспорта над импортом, увеличилось положительное сальдо платежного баланса. Япония превратилась в крупнейшего кредитора. В 70-80-х гг. наблюдалось усиление протекционизма. Свои особенности в развитии внешнеэкономических связей наблюдались и в странах развивающегося мира. Произошло сокращение спроса и падение мировых цен на основную часть экспорта - сырье, поэтому рост экспорта обеспечивался в основном за счет увеличения доли продукции обрабатывающей промышленности. На развитие развивающихся стран огромное влияние оказывает долговой кризис. В 1987 г. задолженность возросла до 1150 млрд. долларов (40% совокупного ВВП развивающихся стран, на 1/3 больше их совокупного экспорта). Огромные темпы инфляции, однако в 1992 г. они снизились до 145% годовых, однако это является причиной нестабильности в валютно-финансовой сфере и обострения социальной напряженности. 80-е гг. стали рекордными после войны по уровню безработицы, которая в 1980 г. составила 28 млн. человек за 20 лет ее рост составил 4,4%).

Легка промисловість України укр

Инструмент научного познания производственно-хозяйственных явлений и процессов абстракция, отражающая в научном сознании действительные экономические отношения Рассмотрим несколько примеров: Собственность как экономическая категория. Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потрясения, от которых порой содрогается весь мир, одной из главных своих причин имеют, в конечном счете, попытки изменить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в других терпели крах. Бывало, что общество действительно переходило на новую, более высокую степень своего развития. Но случалось, что в результате ломки отношений собственности общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало в трясину, из которой не знало, как выбраться. В нашей стране на протяжении двадцатого века дважды происходила ломка отношений собственности. Первая началась в октябре 1917 года и завершилась невиданной катастрофой, последствия которой будет оценивать с геометрически противоположных позиций еще не одно поколение.

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Как известно, до начала 1918 г. в Харбине размещались российская администрация КВЖД, а также русская полиция, суд и войска. После Октябрьской революции и гражданской войны огромное количество беженцев приехало на Дальний Восток и далее в Харбин, население которого к началу 20-х годов достигало 100000 человек. Следовательно, при обсуждении вопроса о том, был ли российский колониализм в Харбине, необходимо рассматривать ситуацию до 1918 г. отдельно от ситуации последующего периода, когда власть в городе перешла в руки китайской администрации. 22-го мая 1896 года (ст. ст.) в Москве был подписан секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-Китайскому банку построить и эксплуатировать железную дорогу на территории Северо-Восточного Китая. В Статье 4 этого договора ясно сказано: Соединение этой железной дороги с русской железной дорогой не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской территории или покушению на верховные права его величества императора китайского(1). В Статье 5 договора, кроме того, сказано: В мирное время Россия будет иметь то же право на сквозной провоз своих войск и припасов, лишь с теми остановками, которые вызываются требованиями транспортной службы.(2). Согласно последующим, более конкретным до Харбин - продукт колониализма договорам между двумя государствами, русские имели право арендовать территорию по обе стороны линии КВЖД и приобретать необходимые д стройки железной дороги материалы на этой территории. В середине XIX в., еще до того как русские начали интересовать Северо-Восточным Китаем, другие западные державы уже открыли ворот долго закрытой страны с помощью своих вооруженных сил.

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Любой, у кого были дела с ошельмованным мог быть подвергнут наказанию. Артикул воинский знает также имущественные наказания: штраф, вычет из жалования, конфискация имущества. Многие статьи устанавливали церковное наказание. В арт 117 предусмотрена коллективная ответственность и наказание каждого десятого. По сравнению с Соборным уложением Артикул воинский содержит значительно большее число видов преступлений, причем составы преступлений определены более точно и четко. На первом месте в Артикуле воинском стоят преступления против веры (гл 1 и 2). Государство жестоко наказывало тех, кто осмелился выступить против религии, против веры. В законе предусмотрены такие преступления как чародейство, идолопоклонность, богохульство, непосещение церкви и др. Многие преступления против веры влекли за собой смертную казнь, телесные наказания. Следующими по важности шли политические преступления (главы 3, 16, 17). В период абсолютизма они получили особенно большое развитие. На первое место среди них было поставлено всякое выступление против жизни, здоровья, чести государя.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.