Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Вступ Економіка СРСР в 50–60-х рр. ХХ ст. характеризувалась рядом реформ, які повинні були модернізувати промисловість країни та вивести державу з кризи післявоєнних років. Саме М.С. Хрущов розпочав реформування економки, що стало новим етапом економічної історії Радянського Союзу. Актуальність теми полягає в тому, що в результаті економічних реформ М.С. Хрущова економіка СРСР розвивалася неоднозначно. На початку реформ економіка характеризувалась підйомом промисловості та сільського господарства, проте вже в 60-х роках реформи показали свої негативні наслідки. Волюнтаристські заходи та авантюри реформування економіки показали свої результати. Вивчення причин цих наслідків є дуже актуальним, тому що в період сучасного економічного розвитку треба користуватися досвідом минулих реформ, знаходити позитивні риси та не допускати промахів, які були допущені М.С. Хрущовим та радянським керівництвом. Зараз Україна знаходиться на перехідному етапі, і саме тому вивчення цього періоду є важливим для того, щоб не повторити цих помилок. Об яса, молока та масла, реорганізація МТС, укрупнення колгоспів. Послаблення колосального державного тиску на село сприяло тому, що у 1953–1958 рр. середньорічні темпи зростання сільськогосподарського виробництва були у вищими. Вагомий внесок у зростання сільського господарства зробило спочатку й освоєння цілинних земель. Частка капіталовкладень у сільське господарство підвищилась. період найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспного виробництва в СРСР. Проте пожвавлення радянського села виявилось нетривалим. На продовження розпочатої у 1953–1954 рр. аграрної політики не вистачало внутрішніх джерел фінансування. У 1958 р. проведено реорганізацію МТС із примусовим викупом колгоспами сільськогосподарської техніки. Хоча цей захід дав змогу викачати із села деякі кошти, але разом з тим різко погіршив фінансове становище більшості господарств. З 1954 р. (освоєння цілини) розпочалися економічно необґрунтовані масово-політичні кампанії. Серед них: з 1955 р. – максимальне розширення посівів кукурудзи, з 1957 р. – «м'ясні» та «молочні» кампанії – наздогнати СІЛА щодо виробництва м'яса, масла і молока на душу населення. Інші адміністративні реорганізації – укрупнення колгоспів, перетворення частини з них у радгоспи і т. ін. – також не дали відчутних результатів. Політика реалізації надпрограм доповнювалась намаганнями ліквідувати присадибне селянське господарство. Як наслідок, середньорічні темпи зростання сільськогосподарського виробництва у 1959–1964 рр. знову знизились до рівня початку 50-х років. Освоєння цілини, в яке вкладено величезні інвестиції, хоч і дало спочатку позитивні результати, створило на сході країни нові райони сільськогосподарського виробництва, але не змогло вирішити зернової проблеми СРСР. На початку 60-х років у містах виник гострий дефіцит продуктів харчування, включаючи хлібобулочні, м'ясні вироби та інші продовольчі товари масового вжитку. СРСР став регулярно, у зростаючих обсягах, завозити зерно з-за кордону. У ці роки було зроблено суттєвий крок до підвищення рівня життя населення.

За цих обставин командування військ УНР згодилось здати зброю і відвести свої сили з міста. Скориставшись із сум’яття, нерозберихи, робітничі бойові дружини за наказом більшовицького ревкому захопили багаті збройні трофеї і на деякий час 18 грудня запанували в низці ключових пунктів Одеси. Однак, не маючи ще достатніх сил, більшовики віддали наказ робітничим загонам відступити в навколишні села, перейти на нелегальне становище й приступити до організації партизанської боротьби. На заклик більшовиків встати на боротьбу за відновлення влади рад під їх прапори прийшло чимало жителів південного регіону і Одеса виявилася практично блокованою. Військовий губернатор Гришин-Алмазов доповідав у штаб Денікіна, що „Одеса перебуває у стані обложеної фортеці”[929]. Спроби антантців розширити зону окупації навколо міста наражалися на істотний спротив партизанів і з великими труднощами врешті вдалося закріпитися лише на деяких залізничних станціях (Роздільна, Вознесенськ тощо). Отже, попри всю військово-економічну й політичну могутність країн Антанти, реальність реалізації первісних планів окупації України без підтримки інших союзних сил, без зміни підходів до справи, зокрема — істотного збільшення інтервенційного корпусу, на кінець 1918 р. слід визнати дуже проблематичною

РЕФЕРАТЫ:

Политика Хрущева. Реформы 50x-60х годов

Вместе с тем Рим изменяется и внутренне: старый патриархальный строй рушится, примитивное натуральное хозяйство заменяется сложными экономическими отношениями, ."унаследованные от древности социальные перегородки стесняют. Новая жизнь требует наивысшего напряжения всех сил, всех способностей каждого отдельного индивида. В соответствии с этим римское право меняет свой характер, перестраиваясь по началам индивидуализма: свобода личности, свобода договоров и завещаний делаются его краеугольными камнями. Отношения военные и политические приводят Рим и к сношениям экономическим. Между тем, еще задолго до появления Рима на сцене всемирной истории на побережье Средиземного моря шел оживленный международный торговый обмен: Египет, Финикия, Греция, Карфаген давно уже находились друг с другом в постоянных торговых отношениях. Рим неизбежно втягивался в этот международный оборот, и по мере того, как он делался центром политической жизни мира, он становился также центром мирового торгового оборота. На его территории непрерывно завязывались бесконечные деловые отношения, в которых принимали участие торговцы разных национальностей; римские магистраты должны были разбирать споры, возникающие из этих отношений, должны были вырабатывать нормы для разрешения этих споров.

Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Называясь еще "Земля" будущие " Блэк Сэббэт" решили не копировать своих предшественников и "учителей" "Лед Зеппелин" и "Дип Перпл" и одними из первых начали играть так называемый "тяжелый блюз". Хотя сам Тони Йомми говорил: "Мы не знали как назвать свою музыку, - единственным нашим желанием было играть ее и как можно громче." В 1969 году они стали называться "Блэк Сэббэт", взяв для группы название одноименного фильма. Этот же фильм стал неплохой основой для нескольких песен с нового альбома коллектива. В принципе ничего революционного "Блэк Сэббэт" не предложили, но в отличие от "Дип Перпл" и "Лед Зеппелин", они решили избавиться в своих песнях от различных "аранжементных" добавок. Полностью были исключены клавишные, исчезли фольклорные напевы, никаких любовных песенок, никакой ориентации на шлягеры, способные войти в хит-парады. Ужасы и оккультная тематика песен (автор текстов, в основном, Батлер) стали визитной карточкой “Блэк Сэббэт”, которые стали неожиданно очень популярными среди студенческой молодежи. На самом деле сверхужасного в их песнях ничего не было - тексты больше напоминали сказки для взрослых. В начале 70-х годов “Блэк Сэббэт” зарекомендовали себя еще и как самая громкая группа в мире, и этот факт нашел свое место в Книге рекордов Гиннеса.

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Если понадобится, Министерство финансов США готово оказать помощь в укреплении нашей национальной валюты — сума — и обеспечении ее свободного обмена. Мы можем рассчитывать на такую серьезную помощь. Правильно оценив такую ситуацию, мы договорились об укреплении экономических связей. В Государственном департаменте нас очень тепло принял Государственный секретарь США Колин Пауэлл. Было подписано шесть документов. Самый важный из них — Декларация о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Узбекистаном. Этот документ будет способствовать укреплению международных связей, росту авторитета нашей страны в мировом сообществе. Ибо Декларация определяет не только связи между двумя государствами, но и способствует повышению интереса международной общественности, других развитых государств к Узбекистану, росту авторитета нашей страны. Чтобы вы глубже поняли суть вопроса, я поясню свою мысль. В сегодняшнем политическом мире не секрет: то, как поступают Соединенные Штаты Америки, как они оценивают те или иные события, находится в поле зрения многих политиков, и в соответствии с позицией США меняют свою политику даже развитые государства.

Налоги и налоговые реформы в России

Льготы по роду занятия предоставлялись: полное освобождение - священнослужителям всех христианских вероисповеданий; с зачислением в запас - медицинским и ветеринарным врачам, фармацевтам, пансионерам академии художеств и артистам императорских театров, преподавателям. В середине апреля 1873 г. проект Устава о воинской повинности поступил на обсуждение в Особое присутствие Государственного совета. В результате чего в проект Устава был внесен ряд изменений, не коснувшихся основных принципиальных положений. 1 января 1874 года Устав о воинской повинности был утвержден Александром II. Обширная программа преобразования армии утвержденная секретным совещанием 1873 г. в течение ближайших 3-4 лет реализована почти не была в основном из-за отсутствия средств. В деле разработки мобилизационного плана был предпринят ряд серьезных мер. В конце 1875 г. был создан мобилизационный комитет, который с 1875 по 1877 гг. привел в надлежащую систему все сведения о готовности армии по всем отраслям ее личного и материального снабжения; обсудил и указал на меры, которые должны быть приняты управлениями для наилучшего распределения имеющихся средств и пополнения недостающих предметов. В мае 1876 г. он приступил к составлению общего мобилизационного плана, однако осложнение политической обстановки весной 1876 г. заставила отказаться от этой работы и приступить к подготовке ряда неотложных мер, связанных с угрозой войны. Заключение. Таким образом, анализ реформ Петра 1 и Александра 2, а также периода между правлениями этих русских реформаторов даёт понять, что реформы в армии необходимы.

Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

Добыча руд тяжелых цветных металлов сосредоточена на Мексиканском нагорье, где многие месторождения отличаются богатством и высоким качеством руды. Главная железнорудная база - месторождение Серро-де-Меркадо в районе Дуранго. Высококачественная самородная сера на Теуантепекском перешейке стала важным экспортным товаром. Экспортное значение имеют плавиковый шпат, сурьма, графит. Добыча руд цветных мепталлов (серебра, золота, ртути, меди, цинка, свинца) ведется в основном в северных, а также в центральных частях Мексики. Обрабатывающая промышленность. Основные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы расположены в районах нефтегазовой промышленности, а также в городах Мехико и Саламанка. В нефтехимической промышленности созданы сложные производства: выработка синтетических волокон, минеральных удобрений. Заводы цветной металлургии расположены в районах добычи полиметаллов, в городах Мехико (электролитическая медь) и Веракрус (алюминий). Главные предприятия черной металлургии расположены в городах Монтеррей и Монклова, а также в районе Мехико. Основные автосборочные предприятия расположены в городах Мехико, Толука, Пуэбола; кроме легковых машин, выпускаются также грузовики и автобусы.

Реформа белорусского правописания 1933 года

Установив момент окончательного разделения по удельному весу минералов в данной жидкости, зажимают резиновую трубку вторым зажимом выше положения столбика тяжелой фракции. После этого открывают первый зажим, закрывающий самую нижнюю часть трубки, и бромоформ с тяжелой фракцией выливают в небольшой химический стаканчик или фарфоровую чашечку. Бромоформ из стаканчика с тяжелой фракцией сливают осторожно опять в воронку таким образом, чтобы зерна минералов тяжелой фракции не попали в легкую фракцию. 2.6 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. После разделения шлиха на фракции, последние подвергают минералогическому анализу, который состоит в просмотре их под бинокуляром. Шлиховой материал обычно представлен мелкими минеральными частицами, трудно определимыми невооруженным глазом. Поэтому при исследовании шлихов необходимо применение бинокуляра с большими увеличениями. Следует отметить также, что под бинокуляром возможно исследовать лишь материал, крупностью не меньше 0,01 мм, так как минеральные частицы меньшего размера трудно извлекать в виде отдельных зерен для определения физических свойств и оптической и химической проверки минералов.

Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

Экономический ущерб, нанесенный природе Карпатского региона в предыдущие годы, расточительство и бесхозяйственность повлекли за собой значительное ухудшение состояния окружающей среды, вызвали деградацию уникальной природы Карпат. Стратегические ориентиры развития Карпатского региона и региональные приоритеты Анализ географических, природных, исторических и экономических условий показывает, что на этапе становления государственности Украины и вхождения ее в мировое сообщество Карпатский регион имеет уникальный шанс стать своеобразным полигоном, где разумная экономическая политика может успешно сочетать региональные, государственные и международные интересы страны, обеспечив при этом и прогресс в его социально-экономической жизни. Следовательно, речь идет о выборе правильного стратегического курса в развитии региона. Если руководствоваться тем, что Карпаты являются географическим центром Европы, а в природном отношении — уникальной экосистемой на Западе Украины, то при формировании политики освоения этого края необходимо разумно использовать его геополитические преимущества и сохранить экологический феномен территории.

Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

Плохо стало уже сейчас. Комитетом по проблемам Севера на завоз 1997 года из бюджета предусмотрено выделить 3,5 триллиона (всем Северным районам). Это очень мало - всего 30 % от минимально необходимой суммы.На сегодняшний день из них получено только 41,4 % - больше денег не ожидается ! . На Севере в прошлом году работала комиссия, выясняющая куда именно уходят выделяемые а завоз деньги.И выяснила : деньги уходят куда угодно, только не по назначению. Ими выплачиваются долги по зарплате и в федеральный бюджет, их выдают неплатёжеспособным предприятиям, и хуже того - на них покупается спиртное и прочие продукты, которые никак не относятся к товарам первой необходимости. В результате,когда приходит время возвращать средства в бюджет ( выдаются они в виде ссуд ), возвращать уже нечего. Теперь, когда в Москву приезжают очередные представители с Севера, московские чиновники первым делом демонстрируют им отчёт « О результатах проверки Счётной палатой целевого использования средств, выделенных их федерального бюджета на возвратной основе в 1993-1997 годах на завоз продукции в районы Крайнего Севера» У северян свои претензии.

Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг.

Глинистая составляющая песков меняется от 10-15 % до 45-50 %. В зависимости от глинистости четвертичные пески к подошве слоя переходят в суглинки, редко в глины. Также встречается коалин, возможно переотложенный, мощностью от 3,3 м и 2,2 м белого и желтовато-белого цвета, жирный на ощупь, с включениями серебристо-белых чешуек гидрослюд. Мощность среднечетвертичных отложений колеблется от 1,5 м до 6,5 м. Структурная кора выветривания, совместно с четвертичными отложениями отнесена к рыхлой вскрыше. Мощность рыхлой свкрыши колеблется от 1,3 м до 9,6 м. Средняя мощность в контуре подсчёта запасов – 6,04 м. Абсолютные отметки кровли рыхлой вскрыши 189,3 – 195,5 м. Среднечетвертичные флювиогляционные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (ПРС), предоставленным супесью – тонкозернистой песчано-глинистой породой слабо гумусированной с остатками корней растительности. Мощность ПРС колеблется от 2,0 до 0,4 м. Средняя мощность ПРС в контуре подсчётного блока 0,27 м. Абсолютные отметки кровли (дневная поверхность) составляют от 189,5 до 195,8 м.

Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

Экономика почти всегда берет верх над экологией, и миллионы гектаров леса каждый год приносятся в жертву сиюминутным целям. Но нельзя забывать, что сейчас с (экономической точки зрения) страна проедает капитал, восстановить который не смогут и наши внуки. К сожалению, в Эстонии эта проблема стоит не менее остро. 5.5. Лесостепь - неширокая полоса между степной и лесостепной зонами - расположена к югу от лесов в равнинных западных частях страны. Наиболее распространенный здесь тип почв - выщелоченные черноземы - благоприятствует произрастанию богатой луговой растительности, однако встречаются здесь и лесные участки. В лесостепи Русской равнины они преимущественно состоят из дуба, в Западной Сибири - из березы /4,c.108/. Животный мир представлен в основном некрупными животными, характерными для степей (грызуны, полевки, суслики, тушканчики, хомяк, сурок), а также некоторыми видами лесных животных /4, 115/. 5.6. Зона степей проходит широкой полосой по Русской равнине и Западно-Сибирской низменности. В Восточной Сибири встречаются отдельные степные участки в межгорных котловинах и некоторых горных районах Забайкалья. Степи распространены в районах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

Стандартне визначення світового господарства як сукупності національних господарств, що беруть долю в міжнародному поділі праці і зв'язаних міжнародними відношеннями, несе занадто вузьке навантаження і не враховує навіть у малій мірі роль просторові і просторової ієрархії у формуванні і функціонуванні світового господарства. У умовах сучасної глобалізації господарської діяльності світове господарство втягує у свою орбіту практично усі види економічної діяльності, роблячи на них прямий або непрямий вплив. При динамізмі ринкових зон збуту важко провести жорстку стійку межу між фірмами, компаніями, підприємствами, що беруть долю в міжнародному обміні або замикають свою діяльність на внутрішньому ринку. У підсумку верхні поверхи в просторовій ієрархії займають територіальні і галузеві підсистеми світового господарства - інтеграційні об'єднання, національні господарські комплекси, галузеві і міжгалузеві транснаціональні корпорації (МНК). Більш умовно до підсистем можна віднести найважливіші сфери діяльності - первинні, вторинні, третинні, четвертинні й окремі галузі і види діяльності.

Судебная реформа 1864 года

Она начинается в Турции и пересекает территорию Сирии с северо-запада на юго-восток на протяжении 675 км, после чего направляется в Ирак. Ширина долины Евфрата на территории Сирии колеблется от 4 до 15 км. В Сирии Евфрат принимает 2 левых притока: Хабур (460 км) и Белих (105км). Уровень воды в прежние годы преимущественно был неустойчив, случались частые наводнения, особенно в период таяния снегов. Однако построенная при содействии СССР гигантская плотина дает с 1973 г. возможность регулировать сток реки. Эль-Аси – вторая по величине река Сирии. Она берет начало в Ливане (в горах Баальбек) и впадает в Средиземное море. По территории Сирии Эль-Аси течет на протяжении 325 км, пересакая страну с юга на север. Эта река питается горными источниками, талыми снегами и обладает значительными запасами воды. Водами этой реки орошаются плодородные равнины Хомс, Хама, Эль-Габ. Местами река образует озера и болота. Наиболее крупное озеро – Хомс, болота – Ашарна и Габ. По реке Тигр (по-арабски Эд-Дижля) на протяжении 50 км проходит государственная граница Сирии с Турцией и Ираком.

Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

Таиланду принадлежат многочисленные острова. Таиланд (страна тайцев) до 1939г. назывался Сиамом. По форме государственного устройства Таиланд – конституционная монархия (с1932 г.). Во главе государства стоит король Пумипон Адулядет (Рама 1Х ). За время его правления не раз сменяли друг друга военные и гражданские правительства, но при этом вопрос о свержении короля ни когда не вставал. Высшим законодательным органом является двухпалатная Национальная ассамблея (парламент), состоящая из сената (268 человек), назначаемого королем, и палаты представителей (357 человек), избираемых населением страны прямым голосованием на 4 года. Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров, который формирует премьер-министр на основании результатов выборов. По этническому составу население Таиланда чрезвычайно пестро, это сиамцы , тайцы , лао и малые тайские народы. Контрасты между современным Бангоком и остальной сельской провинцией – как, впрочем , и в пределах одного города между жителями разных его кварталов- отражают социальную напряженность, существующую внутри страны.

Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

На западе и востоке залива горы далеко вдаются в море, занимая Ликийский и Киликийский полуострова. Довольно высокие горные хребты (Бедаг, 3086 м; Эльмалы, 3073 м) разделены глубокими долинами, изрезаны каньонами. Между хребтами Западного Тавра, особенно на севере его, расположены группы озер и глубоких котловин (пресные озера: Бейшехир, Эгридир, Сугла, соленые: Аджигель,Акшехир; котловина Испарта и др.). давшие этому району название “турецкая страна озер”. Несколько обособленно расположены хребты Султан (2581 м) и. Эгрибурун, имеющие необычное для Западного Тавра простирание с юго-востока на северо-запад. Центральный Тавр выделяется среди соседних отрезков Тавра наибольшей высотой и альпийским типом рельефа. Высота многих хребтов здесь превышает 3000 м. На западе к юго-западе Центральный Тавр близко подходит к Средиземноморскому побережью, круто обрываясь в море. Лишь в некоторых местах на побережье имеются узкие полоски аллювиальных равнин, как это можно наблюдать в районах Анамура, Аланьи, Силифке и Финике.

Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

Стокгольм, 1997 Публикации Шведского института в ИНТЕРНЕТ на официальном сайте посольства в Москве ( ru/shee s. h ml ) Советский Энциклопедический Словарь Большая Советская Энциклопедия Энциклопедия «Страны и народы»

Реформы Ивана IV Грозного

На выборах 1994 года три из четырех партий коалиции потеряли места, и правительство подало в отставку. Социал-демократическая партия, получившая 161 место, сформировала новое правительство меньшинства. Все политические организации пользуются полной свободой и всеми демократическими правами. В Швеции свобода печати в отношении политики неограниченна. Почти половина газет (по размеру тиража) поддерживает либеральную партию или придерживается политической концепции либералов, немногим менее одной четвертой части поддерживает партию умеренных и одна четвертая — социал- демократов. Партия центра и остальные партии имеют сравнительно мало газет.Роль организацийПредставители различных организаций имеют места в риксдаге, работают в комиссиях и административных органах. Эти организации могут делать замечания по любого рода предложениям, разработанным в административных органах или в риксдаге. Их мнения также отражаются в официальных публикациях политического аппарата. Правами, перечисленными выше, пользуются организации, представляющие рабочих, трудящихся, женщин, работодателей, потребительские и производственные кооперативы, арендаторов, промышленников, бизнесменов, оптовую и розничную торговлю, квартиросъемщиков и домовладельцев и т.д. С 1977 года профсоюзы, объединяющие государственных служащих, пользуются определенным правом вести переговоры с представителями государства, выступающего в роли работодателя, о планируемых реформах и подобных вопросах, которые могут сказаться на условиях труда.

Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

Большие ирригационные работы производились в этот период и в других "сильнейших" царствах, расширивших свои территории до пределов речных долин. Однако не согласованные между собой локальные гидротехнические предприятия отдельных царств бывали чреваты губительными последствиями. Так, возведение береговых дамб на Хуанхэ шаньдунским царством Ци привело к страшным наводнениям в царстве Вэй, расположенном выше по течению реки. Тем не менее, достигнутые в этот период успехи в борьбе с разливами Хуанхэ в нижнем и среднем ее течении привели к быстрому росту населения в этих регионах. Со второй половины I тысячелетия до н. э. ирригация, причем крупномасштабная, становится непременным условием сельского хозяйства в районах исконного земледелия бассейна Хуанхэ, поскольку здесь, с одной стороны, в результате многовекового сведения лесов и засоления произошло истощение почвы, а с другой — в связи с увеличением численности и плотности населения и нарастающими симптомами аграрного перенаселения остро встала проблема массового освоения "высоких" целинных земель, требующих искусственного орошения.

Витте, денежная реформа

Последовательная работа на профиле заключается в следующем: 1) выделяются растительные сообщества, пересекаемые профильным ходам , устанавливаются границы и измеряются их протяженность ; 2) описываются растительные сообщества путём заложения детальных пробных площадей по веткам основного хода или , при более беглой работе , списывается растительность в её естественных границах либо делаются только ссылки на аналогичные , ранее сделанные описания; 3) детально или по сокращённой программе характеризуются экологические условия экотипа путём закладки почвенных разрезов , буровых скважин, взятие образцов для последующего анализа. Изучения экологических рядов путём закладки профилей не является единственно возможным. А.А.Корчягин указывает, что В.В Алёхин в своих исследованиях предпочитал выявлять экологические ряды, проекций границ поясов, совпадающих по- видимому , в какой-то мере и с горизонталями. А А.Г Раменский считает необходимым для всестороннего и полного анализа отношений между растительным покровам и местообитанием наряду с профильными ходами выполнять геоботаническую съёмку широких полос или ключевых участков, сочетаемых с сетью беглых профилей, закладываемых с целью возможно более дробного расчленения местности.

Реформа федеративных отношений в современной России

Наиболее распространенными языками считаются: китайский, хинди, испанский, английский, бенгальский, арабский, русский, португальский, японский, немецкий, французский, малайско-индонезийский (курсивом обозначены официальные языки ООН). Однако число существующих языков в мире оценивается до 3 тысяч. По национальному составу населения выделяются 5 видов государств: Однонациональные (основная национальность составляет свыше 90 %) - около половины государств земного шара: большинство государств Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки; С резким преобладанием одной нации, но при наличии более или менее значительных национальных меньшинств: Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Китай, Монголия, США, Австралийский Союз, Новая Зеландия и т.д.; Двунациональные: Канада, Бельгия; С более сложным национальным составом, но относительно однородным в этническом отношении: в Азии - Иран, Афганистан, Пакистан, Малайзия, Лаос;          в Центральной, Восточной и Южной Африке; Многонациональные, со сложным и разнородным в этническом отношении составом: Индия (около 1500 народов!), Россия, Швейцария, Индонезия, Филиппины, многие страны Западной и Южной Африки.

Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

Изменение объема продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году. Жирной сплошной линией показан понижательный тренд в общем объеме продукции На рис. 5 приведены главные факторы, ограничивающие развитие сельского хозяйства (по данным опросов Госкомстата). Рисунок 6. Земельная площадь, используемая сельскохозяйственными предприятиями и организациями, млн. га Рисунок 7. Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными предприятиями, % Рисунок 8. Удельный вес государственных закупок в общем объеме реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями, % Рисунок 9. Изменение структуры землепользования, млн. га (сельскохозяйственные предприятия и организации) Рисунок 10. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции (в % от хозяйств всех категорий) Рисунок 11. Изменение структуры землепользования, млн. га (хозяйства населения) Рисунок 12. Товарность сельскохозяйственного производства хозяйств населения и ее роль в общем объеме реализации Рисунок 13. Доля производства фермерами основных видов сельхозпродукции в общем объеме производства, % Таблица 1.

Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

Импортные пошлины широко используются в торгово-политических и тарифных преференциях. В торгово-политических отношениях между странами применяется принцип наиболее благоприятствуемой нации, который дает право пользоваться всеми преимуществами и льготами, предоставляемыми любым третьим государствам. Изъятия из указанного принципа касаются развитых стран, которые должны предоставлять уступки всем развивающимся странам и распространять на них все уступки, которые они предоставляют друг другу, но при этом не требуют взамен от развивающихся стран каких бы то ни было уступок. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.94 года № 1057 "Об утверждении перечня стран-пользователей схемой преференций Российской Федерации и списка товаров на которые при импорте на территорию Российской Федерации преференциальный режим не распространяется" с изменениями от 06.05.95 № 454, от 31.12.95 год № 1301, от 26.07.96 года № 887 утвердило перечень стран-пользователей схемой преференций Российской Федерации в количестве 150 государств и список товаров, на которые при импорте на территорию нашей страны преференциальный режим не распространяется.

Петровские реформы

Столыпин и его реформа

Конституционный Суд РФ при принятии указанного постановления руководствовался следующими нормами закона. Согласно ст. 168 ГК РФ на сделку, совершенную с нарушением закона, не распространяются общие положения о последствиях недействительности сделки, если законом указаны иные последствия данного нарушения. Понятие «добросовестное приобретение», содержащееся в ст. 302 ГК РФ, применяется в случае приобретения имущества не непосредственно у собственника, а у неправомочного отчуждателя, последствием же будет выступать виндикация (возврат имущества из незаконного владения), а не двусторонняя реституция. Собственник или законный владелец имеют право предъявить требование о признании сделки недействительной, если заключена была только одна сделка. Если же совершено несколько сделок, и в результате от неправомочного отчуждателя имущество приобретено добросовестным приобретателем, то собственник или законный владелец могут рассчитывать только на удовлетворение виндикационного иска и лишь при наличии указанных в ст. 302 ГК РФ оснований35.

Александр II и его реформы

Подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшая за собой постановление незаконного или необоснованного решения; 3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении данного дела; 4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления. Наиболее характерными для рассматриваемого производства являются обстоятельства, указанные в п. 1 ст. 333 ГПК. Вновь открывшиеся обстоятельства — юридические факты, существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие существенное значение для его разрешения, которые не были и не могли быть известными для заявителя. Для признания обстоятельства вновь открывшимся необходимо, чтобы юридический факт существовал в момент разрешения дела, имел существенное значение для дела, не был и не мог быть известным во время рассмотрения дела стороне, заявившей об этом впоследствии.

Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы

Право членства в с/х предприятии кооп типа составляет совок правовых норм законов и подзак внутренних локальных правовых актов, кот установлены опред правила относительно порядка и условий вступления граждан в с/х предприятия кооп типа, юр оформления этого факта, возникновение уставных прав и обязанностей у этих граждан-членов, а также правила прекращения пребывания граждан в числе членов предприятия кооп типа. 20. Права и обязанности членов сельскохозяйственных предприятиях кооперативного типа. Правоспособность членов частных агр предприятий кооп типа разделяются на: членские организации, членские трудовые, членские управленческие, членские имущественные, членские социальные и др. Эти права определены законами «О собственности», «О коллективном с/х предприятии», а также нормами Устава этих агр предприятий. Трудовые права и обязанности членов агр предприятия регулируются КЗоТ. 21. Сельскохозяйственные работники как субъекты аграрных правоотношений. К субъектам права юр наука относит участников общ отношений (граждан и юр лиц), кот на основе действующего зак-ва явл носителями субъективных прав и юр обязанностей.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.