Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Політична роль партійних комітетів на ділі ставала вирішальною і приводила до підміни влади радянських і господарських органів партійними. Вростання партія в економіку і державну сферу з цього часу стало відмінною рисою всього радянського періоду. Наступним істотним рішенням XVII з'їзду з'явилося скасування колишньої системи партійно- радянського контролю запропонованого ще Леніним. З'їздом засновувалася нова децентралізована, позбавлена сили система контролю. Скасовуючи наркомат Робочо-селянської інспекції, з'їзд перетворив Центральну Контрольну комісію, що обирається з'їздом, у Комісію партійного контролю при ЦК ВКП(б). Керівник комісії призначався з числа секретарів ЦК. Одночасно була перетворена комісія виконання при СНК Союзу Сірий у намічувану з'їздом партії на затверджувану ЦИК і СНК Союзу Сірий комісію радянського контролю при СНК Союзу Сірий. Керівник і цієї комісії також призначався з числа заступників голови СНК Союзу Сірий. Таким чином, з'їзд заснував «зони поза критикою». Історичний досвід показав, що навіть ЦКК-РКП не зміг піднятися над ЦК партії і виявився знаряддям у боротьбі Сталіна за одноособову владу. Діяльність органів, що перевіряють, була узята під строгий контроль ЦК партії і Генсека. Піраміду партійно-державного керування, що вибудовується з'їздом, на вершині якої міцне місце займав Сталін як Генеральний Секретар ЦК ВКП(б), доповнило ще одою рішення з'їзду. У Статуті, прийнятому на з'їзді, принцип демократичного централізму був конкретизований 4 пунктами, запропонованими Сталіним: виборністю, звітністю, підпорядкуванням більшості й обов'язковостей для всіх комуністів прийнятих рішень. Якщо перші два пункти можна назвати декларативними, то два останніх дійсно строго і неухильно виконувалися. Усі комуністи додержували партійної дисципліни, що у першу чергу виражалася в підпорядкуванні будь-якої меншості будь-якій більшості, а також були зобов'язані виконувати рішення всіх , вищих партійних органів. Система керування на основі демократичного, а насправді бюрократичного, централізму була зведена з'їздом у закон, що поширив свою дію не тільки на партійну, але і на всі інші сфери керування в умовах радянської дійсності. Така система працювала в єдиному строго заданому напрямку, тільки зверху вниз і, отже, не могла сама по собі бути життєздатною без додаткових засобів і штучно створюваних стимулів. Ствердження влади адміністративно-командної системи партійно-державного керування супроводжувалося зміцненням силових структур держави його репресивних органів. Посиленню репресивних дій багато в чому сприяли події, що відбулися на XVII з'їзді партії, що ввійшли в її історію офіційно як «з'їзд розстріляних». Дійсно, факти свідчать про те, що з 1961 делегата з'їзду репресіям було піддано 1108, а з 139 членів ЦК, обраних на з'їзді, - 98. Головною причиною цих репресій, що були організовані Сталін, з'явилося розчарування в ньому як у Генеральному Секретарі ЦК ВКП(б) визначеної частини партійних працівників і комуністів. Вони засуджували його за організацію насильницької колективізації, викликаний нею голод, немислимі темпи індустріалізації, що викликали численні жертви.

У цьому зв'язку особливий інтерес представляють його погляди саме в останній період життя, коли його діяльність уже дала визначені результати, а сам він уже повинний був бачити свої і чужі помилки і, якимсь образом, повинний був спробувати скорегувати курс «революційної боротьби», змінити з урахуванням практичного досвіду свої погляди на шляху побудови соціалізму. Останні роботи Леніна ввійшли в 45 тім Повного зібрання його творів під загальною назвою «Останні листи і статті В.И. Леніна». Можливо, важкий стан Леніна в період написання, а точніше в період диктування, останніх своїх думок відбилося на змісті цих документів. Наше завдання полягає не в тім, щоб піймати автора на якихось помилках і протиріччях, а спробувати знайти і проаналізувати спроби Леніна скорегувати політику партії, оцінити із сьогоднішньої точки зору роль і наслідки цих робіт. Почнемо з «Листа до з'їзду», у першій частині якого говориться про поповнення складу ЦК робітниками. Результат такої кадрової політики усім нам, на жаль, добре відомий. Замість підйому інтелектуального рівня керування країною, дотримуючи цієї тези і поширюючи його не тільки на склад ЦК, але і на склад усієї партії, комуністи домоглися практично повної деградації своєї структури, повної втрати авторитету не тільки партії і її членів, але і самої ідеї соціальної справедливості. Сьогодні в можливість соціальної справедливості мало хто вірить уже в усьому світі. Дивує примітивізм вимоги Леніна по цьому питанню. Якби ця теза була супроводжувалась якимись застереженнями, уточненнями і т.п., то можна було б говорити про неправильне тлумачення ідеї нащадками. Але цього ні, а виходить, ідея була цілком невірною. Друга частина «Листа до з'їзду» містить особисті характеристики видатних діячів партії. На думку істориків, незважаючи на вимогу Леніна зберігати ці записи в абсолютному секреті, вони стали відомі членам ЦК ще при його житті. Імовірно, ця думка породила першу частину листа. Але тоді виходить, що невдоволення складом ЦК Ленін хотів виправити аж ніяк не кращим образом. Нереальними чи просто наївними варто визнати і спроби Леніна змусити партійний «.авангард.попрацювати над самим собою, переробити самого себе, визнати відкрито свою недостатню підготовленість, недостатнє уміння». (Ленін В.Т. 45, с. 137.) Як відомо, ленінська пропозиція про розширення ЦК було прийнято, хоча і не за рахунок робітників. Однак у цілому ця теза використовувалася партією постійно і дав відомий результат: верхівка партії стала складатися з людей, яких не можна віднести ні до робітників, ні до інтелігенції, ні взагалі до яких-небудь людей, здатним ефективно займатися корисної для суспільства діяльністю. Багато моментів у роботах, що відносяться до політичного заповіту, у тім чи іншому ступені актуальні для нас сьогодні. Але це не має відносини до політичних аспектів існуючого суспільного ладу. Ленін часто критикував чиновників («Краще менше, так краще»). Але чиновник є чиновник при будь- якому ладі, у будь-якій країні. Не треба плутати державного чиновника і клерка приватної чи комерційної фірми. Досвід функціонування фінансово- промислових монстрів на Заході свідчить про те, що чим більше фірма, чим більше її чиновницький апарат, тим більше клерки схожі на державних чиновників. Однак різниця все-таки є.

Сталін користався цим правом у відношенні самих великих художників, щоб дати приклад своїм підлеглим, як їм керувати художниками краще. Під дулом пістолета людей змушували робити те, що в корені суперечило їхній природі. Не знаючи ніяких обмежень у своєму прагненні до влади, бюрократія тоталітарного типу не має і ніяких гарантій свого існування, незалежних від волі Вождя. Тим часом, для нього єдиним способом утвердження абсолютної влади над бюрократією було постійне її перетряхування, чищення бюрократичного апарату. Це, якщо хочете, міра самозахисту. Верхівка бюрократичного апарату тоталітарного типу точно так само схильна до пожирання Вождя, як він сам - до винищування своїх можливих конкурентів і спадкоємців. А це створює усередині апарата ситуацію граничної напруженості - перманентного НП, - яка за допомогою цього самого апарату створювалася усередині суспільства в цілому, коли в ньому "зрізали" один шар за іншим. Було б спрощенням вважати, що такого роду механізм розширеного відтворення бюрократії (через її перманентне перетряхування) спершу існував у голові її творця у виді "проекту" і тільки потім був реалізований вже в дійсності. Цей механізм відпрацьовувався в міру росту бюрократії, що супроводжувалась - уже після смерті В.И.Леніна - усе більш виразним бажанням бачити на чолі "свою людину". Фракційна боротьба, що стала очевидною відразу ж після смерті В.И.Леніна, вже незабаром розкрилася як боротьба за владу над апаратом, боротьба, у якій переможця визначив сам апарат. Це специфічне соціальне утворення. Воно здатне забезпечити людям, його складовим, визначені привілеї, гарантувати їм саме головне - особисту безпеку і більш чи менш тривале функціонування. Чим більшими були привілеї апаратників вищого ешелону бюрократичної влади, тим більше реальним ставав ризик у будь-яку хвилину заплатити за них життям. З однієї сторони, затверджуючи себе як знаряддя політичної влади , цей парадоксальний соціальний апарат збільшував владу свого Вождя. Однак чим абсолютніше ставала ця влада, тим менш гарантованим було існування кожного нового покоління тоталітарної бюрократії. Деякі функції тоталітарного апарату іноді розглядають як його функціональне виправдання. Насамперед мається на увазі "наведення порядку", а також зосередження людських і матеріальних ресурсів на тій чи іншій вузькій ділянці. При цьому чомусь щораз забувають про головний критерій оцінки соціальних функцій - про ціну, котру приходиться платити країні і народу за її виконання. Коли сьогодні чуєш: "При Сталіні був порядок!", то так хочеться запитати - якою ціною був досягнутий цей "порядок". І чи був це дійсно "порядок"? За десятиліття свого функціонування сталінська бюрократія довела, що вона здатна "наводити порядок" лише одним єдиним способом: спочатку суспільство чи окрема його "ділянка" приводять у соціально-аморфний стан, руйнують усі його зв'язки, усю складну структуру, а потім вносять у нього "елемент організації ", найчастіше взявши за зразок військову організацію. Причому військову організацію знов-таки зовсім особливого типу, де, наприклад, "червоноармієць повинний боятися каральних органів нової влади більше, ніж куль ворога". Звертання В.И.Леніна до непу говорить про те, що він бачив можливість іншої, не тоталітарної модернізації економіки дореволюційної Росії.

Рішуче застереження підсудного проф. С. Єфремова, що він вірить у сили українських мас, а не в інтервенцію[85], теж нагадує міцно наголошуване і в постановах Конґресу Українських Націоналістів, і в окремих статтях на сторінках „Розбудови Нації”, становище ОУН про конечність відкинення орієнтації на чужу інтервенцію й опертя визвольної боротьби українського народу на віру у власні сили. Це свідчить про те, що хоч жодного організаційного пов'язання СВУ і СУМ із ОУН не було, проте під ідейно-політичним оглядом Спілка Визволення України та Спілка Української Молоді стояли на позиціях ОУН. Для підсилення цього твердження пригадаємо дуже виразне й рішуче самостійницько-державницьке становище підсудних. Наприклад, проф. Голоскевич на питання судді, як він ставився до совєтської влади в Україні, відповів: „Я поставився вороже; я вважав радвладу за московських окупантів!” А всі підсудні засуджували середовище УНР за його „Варшавський договір” і стверджували, що в розмовах на ту тему вони стояли на становищі, що „УНР оджила себе” і „щоб взагалі довести до ліквідації уенерівського центру за кордоном і замінити його іншим центром”.[86] Згаданий уже факт, що вже в першому числі „Пролітфронту” з 1930 року було надруковано полемічну відповідь на статтю в числах „Розбудови Нації”, в яких були опубліковані постанови Конґресу Українських Націоналістів, говорить про те, що ті числа „Р. Н.” були в руках київських українців уже в 1929 році, ще до ув'язнення членів СВУ і СУМ

РЕФЕРАТЫ:

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Введение. На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов компьютеров и более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в офисах до глобальных сетей типа I er e . Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений ( факсов, E - Mail писем и прочего ) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программным обеспечением. Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем, который при этом испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на практике.

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Действует на кожные рецепторы, периферические нервы, вызывает активацию обменных и трофических процессов, метаболизма БАВ, стимулирует ряд защитных механизмов ( фагоцитоз и др. ), расширяет ( при экспозиции 5 - 8 минут ) кровеносные сосуды. Применяют слабоэнергетическое ( низкоинтенсивное ) излучение с длиной волны 0.632 мкм. Используются разнообразные лазерные установки : УЛФ - 01, « Ягода », ЛГ - 38, ЛГ - 75, ЛГ - 78 и другие, излучающие монохроматический, когерентный, поляризованный красный свет. Применяемая плотность мощности излучения составляет 1 -10 мВт/см2, начальная экспозиция облучения варьирует от 1 до 3 - 5 минут, далее повышается до 10 минут в зависимости от исходного состояния больного, степени активности процесса ( при большей выраженности воспалительного процесса начальная экспозиция должна быть меньше ). Курс лечения ( 14 - 15 ежедневных процедур ) при необходимости повторяют после 6 - 7 - дневного перерыва. ==> Электрофорез лидазы. ==> Диадинамические токи Бернара. ==> Диатермия ( местная и косвенная ). ==> Теплолечение - аппликации парафина 40 - 45 0С, лечебных грязей, озокерита - компресс и лепёшку накладывают на 40 - 60 минут, воска.

Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

Если простота для Игоря Северянина - это движение к Пушкину - назад, то названные поэты, стремясь к простоте, шли к Пушкину - вперед, как бы по спирали. Марина Цветаева пишет: "Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1820 года нам, людям 1929 года, только контрпушкинский. Лучший пример "Темы и вариации" Пастернака. Дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания". Именно эти поэты прокладывали столбовую дорогу русской поэзии. Игорь Северянин оказался несколько в стороне от нее. Он не смог уловить главных ритмов грядущего времени. Это было обусловлено рядом причин. Во-первых, можно утверждать, что в последующие годы для развития поэзии эго-футуристические принципы оказались менее "сильными", чем, например, акмеистические с их требованием очень строгого жёсткого отбора слов в до-предела-сжатой строфе. Во-вторых, волна необычайной популярности среди невзыскательной публики, как это бывает, могла вызвать встречную волну забвения. И наконец, если для названных поэтов 20-е годы были годами необычайного творческого подъема, то Игорь Северянин с 1918 года и практически до конца дней своих находился в страшной духовной изоляции.

Політичне життя в Україні 1993-2000 років

В названиях многих стихотворений обнаруживается попытка связать событие с циклами и ритмами жизни. «1830. Майя. 16 число», «1830 год. Июля 15-го» представляют символическое опосредование переживаний одинокой души и исторический порыв, героический вызов. Из всех стихотворений, в названиях которых присутствуют точные даты, большинство отмечены летними месяцами, именно они наиболее часто указываются в творчестве поэта до 1831 года. Осень если и появляется в лирических раздумьях, то только как горестное сетование на измену возлюбленной. «Другому голос твой во мраке ночи твердит: люблю! люблю!» – пишет поэт в стихотворении «Сентября 28». Пушкинская традиция воспринимать осень периодом рождения поэтических импульсов и высвобождения творческой энергии подвергается корректировке, намечая возникновение иной тенденции в русской поэзии. Лермонтов не обнаруживает ни в одном из времен года распространенных значений и функций. Природа остается декорацией горестных признаний и откровений одинокого, подчас озлобленного сердца.

Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

И, строго говоря, ассоциативность здесь может быть только ассоциативностью личного каприза, абсолютного своеволия художника и воспринимающего. Что это именно так, следует уже, между прочим, из цитированного выше требования, предъявляемого Бен Хеллером. Художник-абстракционист должен, пишет Хеллер, «целиком уйти в себя, должен искажать действительность». Здесь, стало быть, заранее предполагается неограниченное своеволие художника. Творчество абстракционистов, а также их предшественников, наглядно подтверждает, что так было, так есть и (если исходить из логики абстракционистов) иначе быть не может. Приведем пример. У известного американского абстракциониста Джаспера Джонса есть картина «Мишень с четырьмя лицами». Зрители и некоторые критики, как рассказывает Лео Стейнберг, реагировали на эту картину вполне определенно: «Абсурд и лжеискусство», «Выхолащивание живописи», «Вырождение», «Вроде товаров на складе» и т. п. Да и сам Лео Стейнберг долго не мог ее осмыслить, подыскивая разные объяснения. Наконец он все же нашел свое толкование, хотя до конца испытывал и серьезные опасения: «Искусство ли это вообще?. Может — не искусство, а дрянь».

Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Но ведь с дорогим ему доктором Вернером (который духовно автору "Журнала" несравнимо ближе, чем Максим Максимыч) Печорин прощается еще куда как холоднее. А вот с Грушницким они обнимаются, хотя друг друга и не любят. Печорин привык скрывать свои истинные чувства, и его поведение порой разительно противоречит чувствам. Скача за Верой, Печорин чувствует, что "при возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья!". Что это — любовь, вспыхнувшая, осознавшая себя в предчувствии неизбежной потери единственно нужной герою женщины? И неутолимая жажда удержать эту женщину в своей власти? И что означают горькие слезы Печорина: он плачет из-за утраты Веры или потому, что гордыне его нанесен тяжелый удар? Его сильные страдания свидетельствуют о любви, но быстрое успокоение — нет: "Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок. Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих".

Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

Из старшего поколения — графиня Ростова. Имя "Николай", очевидно, для Толстого не только "отцовское" имя (его отец Николай Ильич) и имя любимого рано умершего брата Николеньки, но и "победоносное" — Николаем звали Болконского-старшего, генерал-аншефа, которого ценили еще екатерининские полководцы и сама императрица; Николенькой зовут младшего из Болконских, в Эпилоге мечтающего о подвиге, о подражании героям Плутарха. Честным и храбрым военным стал Николай Ростов. Имя "Николай" — как бы "самое русское имя": не случайно, все оставшиеся в живых из Ростовых и Болконских и Пьер, а также друг Николая Ростова Денисов в Эпилоге собираются в лысогорском доме к празднику Николы зимнего. Тайны князя Андрея Раскрыть (точнее, приоткрыть) смысл вне- и сверхсмыслового в предсмертных переживаниях князя Андрея — значит попытаться совершить почти безнадежное, почти глупое и почти кощунственное. И, тем не менее, эти попытки объяснения необъяснимого по-своему естественны: в видениях князя Андрея таится очень глубокий и именно потому плохо передаваемый рациональным словом смысл.

Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Сначала обнажают шейку и низводят ее. Извлекают таким образом ребенка до 22 недель (20 недель). Надо не повредить мочевой пузырь, очень сложна эта операция технически. А следовательно много осложнений. Сейчас практически не применяется. Абдоминальное кесаревео сечение бывает интраперитонеальным (доступ через рассечение брюшины) и экстраперитонеальным (без проникновения в полость брюшины), а также кесарево сечение с временным отграничением брюшной полости. Классическое кесарево сечение: разрез от лона, обходя пупок слева и выше, матка разрезается прдольным разрезом, выводится из брюшной полости. Корпоральное кесарево сечение: разрез от лона до пупка, разрез проводится по средней линии. Матка в рану не выводится ( поэтому и название корпоральное - “в теле”). Единственное показание к этому виду операции - поперечное положение плода. Недостатки классического и корпорального кесарева сечения: большой разрез на матке часто формируется несостоятельность швов на матке - при последующей беременности может быть разрыв по этому рубцу.

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

Сумма, подлежащая выплате по земельному налогу, подсчитывается исходя из базы путем умножения ее на соответствующую процентную ставку обложения, принятую для данного года. Субъект данного налога имеет право опротестовать базу налогообложения в течение установленного законодательством срока. В случае стихийного бедствия, повлекшего исчезновение объекта обложения, субъект получает право на возмещение части внесенного налога, считая с первого дня после данного стихийного бедствия. Аналогичный порядок применим и в сельском хозяйстве, если в результате стихийных бедствий урожай был уничтожен полностью или частично (заморозки, пожар). Если данное бедствие принесло убыток многим владельцам, мэр имеет право принять коллективное решение о возмещении понесенного ущерба всем хозяйствующим субъектам. При гибели скота в следствие эпидемии потерпевший ущерб имеет право на возмещение части внесенной суммы по земельному налогу, если представит аттестацию мэра и сертификат ветеринарной инспекции. 5. Арендная плата за землю. Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливается договором. При аренде земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры арендной платы но видам использования земель и категориям арендаторов.

АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

В случае брака «cum ma u» все имущество жены поступало в полную собственность мужа. Это имущество не возвращалось жене даже после развода. При браке «si e ma u» имущество супругов оставалось раздельным. 6. Вещные права. 6.1. Право владения и право собственности. Владение, в смысле фактического обладания вещами, являлось исторически тем отношением, на почве которого складывался институт права собственности. Владение (possessio) представляло собой именно фактическое обладание, вызывающее юридические последствия, прежде всего юридическую защиту, вне зависимости от того, имел ли данный владелец право собственности на данную вещь или нет. Владение имело следующие виды: 1) законное владение (таково владение собственника); 2) незаконное владение; 3) производное владение. Незаконное владение, в свою очередь, делилось на две разновидности: добросовестное незаконное владение (когда владелец не знает, что он не имеет права владеть вещью); недобросовестное незаконное владение (когда владелец, - например, вор, - знает, что он не имеет права владеть вещью.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Историки до сих пор удивляются поведению правительства в эти трагические для Франции дни. Они ссылаются на невразумительный приказ по армии главнокомандующего Гамелена, невыразительное выступление по радио Рейно. Как выяснилось, у Генерального штаба не было удовлетворительного плана военных действий против Германии, правительство никак не подготовило простого француза к войне. Командование практически потеряло управление войсками, отдавались противоречивые приказы. Уже на пятый- шестой день германского наступления правительство фактически создает в стране и армии обстановку отчаяния и безнадежности. 15 мая Рейно посылает Черчиллю краткое и совершенно отчаянное сообщение: “Вчера вечером мы проиграли битву. Дорога на Париж открыта. Посылайте все самолеты и войска, которые вы можете послать”. Огромные массы населения стремились уйти из района военных действий вглубь страны. Бегство буквально парализовало жизнь нации и, не говоря о неудобствах для военных действий, создало неразрешимые жилищные и продовольственные трудности, в то время когда надо было давать отпор врагу и напрягать для этого все силы.

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Хотя формально каникул не существовало, дети могли отдохнуть от учебы во время многочисленных церковных праздников. В школах царили жестокие наказания: голод, карцер, избиения. До XI в. учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже — по голому телу. В XIV—XV вв. розгу, палку и плеть сменил бич. В XV в. этот бич стал вдвое длиннее, чем в предшествующее время. Наказания рассматривались как естественное и богоугодное дело . Подавляющее число церковных школ ограничивалось рудиментарным образованием. В школах бенедиктинцев три года н обучали началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных ритуалов. Немного шире была программа аналогичных школ капуцинов, которая знакомила с религиозным учением и давала общую подготовку (письмо, счет, пение); иногда к этому добавляли начала астрономии. Церковные школы, где давалось повышенное образование, исчислялись единицами. Обучали в церковных школах повышенного образования по программе семи свободных искусств. Канон семи свободных искусств обычно включал следующие дисциплины: грамматику (с элементами литературы), диалектику (философию), риторику (включая историю), географию (с элементами геометрии), астрономию (с элементами физики), музыку, арифметику.

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Выясним, как люди понимают фашизм и нацизм. По этому поводу существует множество мнений и ведутся горячие споры. Некоторые люди даже не знают, что есть разница между фашизмом Муссолини и национал-социализмом Гитлера. О национал-социализме часто говорят фашизм, или германский или немецкий фашизм. Чаще всего это отождествление понятий наблюдается в среде русских, воспитанных на коммунистической идеологии, которая называла все проявления тоталитаризма в Европе фашизмом. Зачастую человек просто не хотел разделять эти идеологии, считая их злом одного корня, общим, смешивая оба понятия и не желая разбираться в разнице. В общем-то, здесь есть логика, поскольку зародилась эта ветвь Европейского тоталитаризма в Италии и называлась - фашизм от итальянского слова "fascio", что означает “пучок”, “связка”, “объединение”, “союз”. А поскольку именно в то время было мощное противостояние идей коммунизма и фашизма, то всякое подобное зло называлось фашизмом, что осталось в сознании людей, особенно старых. Несколько позже, Гитлер, взяв за основу идею Муссолини, развил ее на расистской почве и создал уже национал- социализм или нацизм. Существенным различием между этими двумя учениями, является тональная окрашенность их националистических идей.

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Когда pечь идет о многомеpности федеpализма, имеется ввидy сyществование pазличных, более или менее одинаково значащих его стоpон либо аспектов:истоpических, политических, кyльтypных, идеологических, и дp. . Федеpализм, как пpедставляется, это даже не столько статика, сколько динамика, пpоцесс, пpичем не пpостой, а циклический. Это подтвеpждается пеpиодически изменяющимся хаpактеpом отношений междy федеpацией и ее сyбъектами. В pазные пеpиоды истоpии данные отношения являются в pазличной степени жесткими, центpализованными или децентpализованными. Федеpализм независимо от того, в какой стpане он yстанавливается-в США, Геpмании, России, Канаде-сyществyет не сам по себе и не для себя как самоцель, а пpиобpетает смысл лишь в слyжении обществy, отдельномy человекy. Федеpализм пpеследyет по кpайней меpе пять основных целей. Сpеди них: -"пpимиpение единства и pазнообpазия"; -защита от тиpании центpальное пpавительство;- создание yсловий для yчастия населения в политических пpоцессах на нескольких ypовнях власти; -создание yсловий для повышения " эффективности пpоизводства чеpез pегиональнyю конкypенцию" и выстyпление в качестве фоpмы или пyти"к стимyлиpованию новатоpских идей в pегиональных пpавительствах".

Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия

Из- за серьезного заболевания в течение первых 18 месяцев жизни ребенок получал повышенное внимание от своих обеспокоенных родителей. Фактически, из-за его крика и плача, когда он ложился спать, кто-то из родителей или тетя, жившая вместе с этой семьей, оставались в его спальне до тех пор, пока он не засыпал. Такое ночное бодрствование обычно занимало два-три часа. Оставаясь в комнате, пока он не засыпал, родители, несомненно, давали позитивное подкрепление поведению плача у ребенка. Он прекрасно контролировал своих родителей. Чтобы подавить это неприятное поведение, врачи велели родителям оставлять ребенка засыпать одного и не обращать никакого внимания на плач. Через семь ночей поведение плача фактически прекратилось. К десятой ночи ребенок даже улыбался, когда его родители уходили из комнаты, и можно было слышать его довольный лепет, когда он засыпал. Через неделю, однако, ребенок сразу начал кричать, когда тетя уложила его в постель и вышла из комнаты. Она возвратилась и осталась там, пока ребенок не заснул. Этого одного примера позитивного подкрепления было достаточно, чтобы стало необходимым во второй раз пройти через весь процесс угасания.

Утворення Скіфії та її політична історія

Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Качество товара - совокупность свойств и характеристик, благодаря которым товар удовлетворяет определённые потребности. В маркетинге большую роль в качестве товара играет обратная связь с рынком. Конкурентоспособность - указывает на наличие особенностей товара, отличающих его от товаров конкурента. Особенности могут быть технические, экономические, организационные (цена, дизайн, качество). Жизненный цикл товара. Он описывает динамику продаж на рынке, получаемую при этом прибыль и стратегию маркетинга изготовителя этого товара. Существует 4 стадии жизненного цикла товара: 1) Стадия внедрения или выхода товара на рынок; 2) Рост; 3) Зрелость; 4) Спад На первой стадии товар появляется на рынке. Объем продаж незначительный, а себестоимость высокая, т.к. много средств тратится на освоение рынка. Следовательно, прибыль минимальная или отсутствует. На второй стадии спрос на товар растёт высокими темпами, увеличивается объем продаж, себестоимость снижается за счет сокращения затрат на маркетинговые исследования и за счет объема выпускаемой продукции.

Політичний іслам

В практике наиболее развитых стран действует правило монетизации ВВП. Стоимость ВВП либо равняется массе денег, находящихся в обращении (в Западной Европе), либо меньше ее на 20% (США). В России же . в условиях ваучерной приватизации уровень денежного обеспечения снизился с 76% от ВВП в 1991 г. до 8,5% в 1995 г. К началу реформ фактически на официальном уровне была признана неэффективность нерыночной системы СССР как экономико-политической системы, находящейся в противостоянии с остальным миром. Вместе с тем неэффективность экономической системы в реализации, поставленной перед ней задачи, начинала проявляться и ранее в виде структурной разбалансированности, неэффективности денежной системы, в виде возникновения и углубления кризиса потребления, роста внутреннего и внешнего долга, а также изменения структуры обмена с внешним миром - "сырьевого" экспорта, "проедания" золотого запаса, исчерпания природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации. Усугубляла ситуацию и нереалистическая, несоответствующая внутренним ресурсам позиция СССР в "холодной войне". В самом начале реформ пошел демонтаж системы управления народным хозяйством.

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Как известно, до начала 1918 г. в Харбине размещались российская администрация КВЖД, а также русская полиция, суд и войска. После Октябрьской революции и гражданской войны огромное количество беженцев приехало на Дальний Восток и далее в Харбин, население которого к началу 20-х годов достигало 100000 человек. Следовательно, при обсуждении вопроса о том, был ли российский колониализм в Харбине, необходимо рассматривать ситуацию до 1918 г. отдельно от ситуации последующего периода, когда власть в городе перешла в руки китайской администрации. 22-го мая 1896 года (ст. ст.) в Москве был подписан секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-Китайскому банку построить и эксплуатировать железную дорогу на территории Северо-Восточного Китая. В Статье 4 этого договора ясно сказано: Соединение этой железной дороги с русской железной дорогой не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской территории или покушению на верховные права его величества императора китайского(1). В Статье 5 договора, кроме того, сказано: В мирное время Россия будет иметь то же право на сквозной провоз своих войск и припасов, лишь с теми остановками, которые вызываются требованиями транспортной службы.(2). Согласно последующим, более конкретным до Харбин - продукт колониализма договорам между двумя государствами, русские имели право арендовать территорию по обе стороны линии КВЖД и приобретать необходимые д стройки железной дороги материалы на этой территории. В середине XIX в., еще до того как русские начали интересовать Северо-Восточным Китаем, другие западные державы уже открыли ворот долго закрытой страны с помощью своих вооруженных сил.

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Причину, может быть, главную причину неадекватного ответа РФ на политику западных стран, редактор Белого Листка видит в эволюции режима власти в России. Г.М. Моисеев так же, как и монархисты С.В. Волков и В.Н. Беляев, указывает на национал - большевистскую эволюцию режима. Эта эволюция внесла сумбур в общество и в процессе выработки ясной, четкой и эффективной внешней политики. Российско-американский саммит в Любляне в июне 2001 г., по мнению Белого Листка, также не дал положительных результатов Москве. Подчеркивая, что России срочно нужна смена правительства, смена ориентиров, Г.М. Моисеев утверждал, что встреча в Любляне зафиксирован неприглядный нынешний статус России в международном распорядке, а президент В.В. путин не владел инициативой . Критикуя состояние российско-американских отношений, Г.М. Моисеев настойчиво рекомендует нашим политикам разработать и осуществить курс на сближение с Германией, которая гораздо ближе к России, чем все остальные страны мира в стратегическом отношении . В этом смысле состоявшийся осенний 2001 г. визит президента РФ в Германию очень близок германофильским предположениям полковника Г.М. Моисеева: Россия действительно созидает особые отношения с ФРГ.

"Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Буде же паче чаяния где окажется сему противное предприятие, то городничий не только в том уведомить долженствует губернское правление и (главнокомандующего или правителя губернии), но имеет до того не допустить и смирить, по мере данной ему власти, нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, в чем всякий верный и.в. подданный обязан, по мере власти, силы и возможности своей, помогать городничему. 257. Штатные команды, кои в городах находятся при разных караулах присутственных мест, или при должностях, суть в команде городничего , который в случае опасности. оные собрать и употребить может для предохранения общего блага от опасности; почему городничему надлежит за исправным состоянием той штатной команды прилежное смотрение иметь. 264. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то городничий о сем уведомит (губернское правление и главнокомандующего или правителя губернии) наместническое правление и генерал-губернатора или правителя наместничества, а между тем приложит старание ослушных привести в послушание, по мере данной ему власти. Задание №2. В 1785 г. была издана “Жалованная грамота городам”.

Політична географія як складова частина СЕГ

Для этого требовалось создать орган народного представительства, более авторитетный чем в "таборах", подобный существовавшему под Москвой до 22 июля 1611 г. После вступления в Ярославль руководители Второго ополчения начали реорганизацию Нижегородского войскового (ополченского) "Совета всей земли" и учреждение органов центрального государственного управления - приказов. От имени князя Пожарского по городам, поддержавшим почин Нижнего Новгорода, разослали грамоты, призывавшие органы местного самоуправления прислать в Ярославль "изо всяких людей человека по два, и с ними совет свой отписать, за своими руками". В Ярославле при реорганизованном "Совете всей земли", как и в земском лагере под Москвой, создаются органы центрального административного управления - приказы. Важнейшими из них являлись: Разрядный (дьяки А. Вареев и М. Данилов), Поместный (Г. Мартемьянов и Ф. Лихачев), Дворец (С. Головин), Дворцовый (Большой Дворец - Н. Емельянов и П. Насонов), Монастырский (судья Т. Витовтов и дьяк Н. Дмитриев), Галицкая и Новгородская четь (В. Юдин, затем А. Иванов). Учреждением приказного типа стал созданный при ярославских ополченских властях Денежный двор. П.Г. Любомиров высказал в свое время интересное предположение о существовании в Ярославле Посольского приказа, дьяком которого он называет С.

Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Сначала копался котлован до твердой горной породы, затем велись буровые работы с помощью бура с чугунной головкой. Соляной промысел был государственной монополией. Газ использовался не только в производстве соли, но и для отопления. Для этого из бамбука делались трубопроводы. Например, в провинции Сычуань в ГУ в. н. э. газ доставлялся таким образом на расстояние «дня пути от колодца». 3.3 Торговля Рост объема избыточного продукта привел к появлению сначала меновой торговли, а затем и денежной. Развитие внутренней торговли обусловливалось не только разделением сельскохозяйственного и ремесленного производства, но и обособлением скотоводческих и земледельческих районов. В качестве денег в эпоху Шан сначала использовались привозимые из южных стран раковины моллюска кауры. Затем появились металлические деньги. Следует отметить, что в Китае были впервые сделаны попытки по замене металлических денег на казначейские билеты. В эпоху династии Хань в результате постоянных войн с гуннами казна опустела и император У-Ди стал выпускать денежные знаки из шкуры редкого белого оленя в виде квадратов с рисунками.

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Летящие птицы не отстают от находящейся под ними Земли, как должно было бы быть при ее вращении. Дальность стрельбы орудий на запад не больше, чем на восток. Тяжелые тела падают по вертикали, а не наклонно, и т. д. На всю эту критику Галилей отвечает классическим принципом относительности: "Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть будет у вас там также большой сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из которого вода будет капать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы увидите, будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая другу какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния будут одни и те же; и если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.