Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

Міністерство транспорту і зв що наведені нижче. Траса повинна бути по можливості коротшою, топографічні і геологічні умови повинні забезпечувати найменший обсяг земляних робіт і максимальне застосування будівельних механізмів, порубки лісових і лісозахисних насаджень, а також потрави сільськогосподарських культур повинні бути мінімальними. У лісистій місцевості вирубують просіки шириною 6м. корчують пні на всій ширині просіки і роблять планування площі на ширині 3 м. Трасу вибирають з тієї сторони залізничної колії, на якій розташована переважна кількість лінійних об'єктів і пасажирських будинків. Кабельну лінію і лінії ВСЛ АБ бажано розташовувати з різних сторін залізничного полотна. Якщо траса кабелів розташована по одну сторону з діючою ВСЛ АБ, то вона повинна розташуватися за ВСЛ АБ в сторону поля. На перегонах і малих станціях траса, як правило, повинна знаходитись в межах смуги відведення залізниці, ширина якої складає по 60м в обидві сторони від головки рейки залізничної колії. На окремих ділянках, в особливості при підходах до великих станцій, траса може бути вибрана за межами смуги відведення, коли це технічно і економічно обґрунтовано. Якщо траса проходить поза смугою відведення, то для збереження і нормального утримання кабелю встановлюють охоронну зону по 2 м в обидві сторони від осі прокладеного кабелю. Трасу вибирають за межами території, на якій можливе додаткове укладання колії. Траса не повинна проходити болотистими місцями і місцями, що часто затоплюються, слід обходити ділянки з агресивними речовинами (вапняні грунти, звалища, шлак, скупчення рідкого гною). На ділянках з електротягою змінного струму мінімальна відстань до електричного кабелю від контактної мережі визначається на основі розрахунків небезпечних і заважаючих впливів тягового струму на кабельному ланцюзі зв'язку. Трасу ВОЛС можна вибрати у безпосередній близькості від електрифікованих залізниць, ЛЕП. Оптичний кабель можна підвішувати на опорах контактної мережі електрифікованих залізниць. При переході кабелю через річку необхідно враховувати особливості річки: інтенсивність судноплавства, наявність лісосплаву, крутизну і характер ґрунту берегів і дна річки, ширину і глибину та ін. Місце переходу кабелю через річку слід вибирати, як правило, нижче мосту по течії річки. На всіх судноплавних і сплавних річках, незалежно від їхньої глибини, кабелі повинні прокладатися із заглибленням в дно річки. Глибина закладання кабелів повинна бути не меншою 1 м. Кабель ТЗПАПКПЖ 14Ч4Ч0,9 При переході кабелю через судноплавні і сплавні річки, а також через річки шириною більшою 300м передбачається прокладання двох кабелів: одного по мосту, іншого — по дну річки. Трасу підводного кабелю відносять від мосту на відстань не меншу 300 м. Підводні кабелі вибираються з бронею із дроту, а на обох берегах в місцях стику з підземним кабелем монтуються розгалужувальні муфти, які повинні розташовуватися не ближче 50 м від берега річки. В нашому випадку по дну річки ми прокладаємо кабель типу ТЗПАПКПЖ. При прокладанні по мосту кабель вкладається в металеві або дерев'яні жолоби оббиті листовою сталлю.

Ми радо стрільнули б у них зі скорострілів, але їх набагато більше як нас, а до того в нас ще спішне завдання. Ідемо далі і заки минемо перехрестя шосе і старо-житомірського шляху, щоб не було несподіванок, їду до касарень бувших залізничних курінів, бо там Бельгійські панцирники. Авта гудуть, випробовують машини, провіряють пристрої скорострільних та гарматних веж, набирають бензину, все у строгім поготівлю. Старшина на всі мої запити відповідає ляконічно: "Підготовлюємось до бою". Ліс перед Святошином занятий сторожею польських формувань, які ставляться до нас неворожо; розпитують та співчувають. Від ліса вислані верхові з одною сотнею, 42 людей, просто в напрямі на Пост Волинський, з якого раз у раз гупає гармата, а решта полку й обоз йдуть на Борщагівки (підгородні села) в обхід Посту Волинського, але поява нашої кінноти викликала те, що ті відділи (щось коло 100 люда), які були захопили гавбицю та лякали вогнем Київ, утікли і Пост Волинський був вільний. Гірше зі зв'язком на правому крилі: його команди не знайшли мої стежі, вони лише донесли, що коло залізниці б'ється якийсь полк імени Грушевського та рештки кінного полку Вільна Україна і що Сердюки, чи то знову прихиляються до "нейтралітету", чи то просто розбирають коні та тікають

РЕФЕРАТЫ:

Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

Что же касается распространенного до сих пор мнения об обмане Актера сказкой о бесплатных лечебницах для алкоголиков, то о наличии их в дореволюционной России - в Казани, Москве, Киеве - было сказано Вс. Троицким еще в 1980 г. и повторено другими исследователями - Н.Жегаловым, П.Долженковым, Е.Поповой. Глубже других проблему лжи в пьесе затрагивает П.Н.Долженков и трактует ее так: "Надежда в своем пределе - это Ложь" (9; 47). Исследователь приходит к выводу, что "Лука не врет в прямом смысле этого слова, но, по Горькому, он врет в принципе" (9; 48), потому что вселяет беспочвенные надежды. Как видим, проблема переходит в иную плоскость и приходится уже отвечать на другие вопросы: были ли беспочвенными советы Луки? нужно ли вообще вселять в людей надежду? Второй вопрос представляется риторическим, и потому, опуская его, переходим к первому. И здесь, думается, стоит прислушаться к мнению исследователей, уже процитированных нами: Н.Жегалов, например, считает, что Лука "в каждой конкретной ситуации выступает как самый трезвый, деловой консультант.

Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

Иногда сок из свежих листьев назначают при туберкулезе, затяжном рините (вводят в ноздри) и в качестве легкого потогонного средства. Свежие листья прикладывают к ранам, язвам и фурункулам, а измельченные свежие или сухие к нарывам. Кашицу из листьев применяют при груднице, против мозолей и др. Измельченные сухие листья курят при одышке и затрудненном дыхании В стоматологии используют настой для полоскания рта и настой для аппликаций. В гинекологии настой и отвар применяется при воспалительных заболеваниях влагалища сопровождающихся белями, обычно в виде спринцеваний и микроклизм. Растертые свежие листья, прикладывают к нарывам, лечат воспаления кожи и вен на ногах. Отваром листьев мать-и-мачехи и крапивы моют голову для укрепления волос, а также против перхоти. Листья мать-и-мачехи входят в состав грудных и потогонных сборов. Готовят препараты следующим образом: измельченное сырье (10г) заливают 200мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают 45 минут, процеживают и доводят кипяченой водой количество настоя до первоначального объема.

"Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

Решения районных (городских) судов по трудовым делам могут быть обжалованы в кассационном порядке сторонами и другими лицами, участвующими в деле, либо опротестованы прокурором в 10-дневный срок со дня объявления решения. Можно сказать, что распределение компетенции между КТС и судом таково, что защитой индивидуальных прав работников в трудовых отношениях, в первую очередь, занимается КТС. На суд возложена задача защиты самого права на работу по трудовому договору (контракту) и рассмотрение других споров после КТС или когда КТС отсутствует. Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что подавляющее большинство индивидуальных трудовых споров, рассмотренных судами, решается в пользу работников. Это свидетельствует об эффективности судебной защиты трудовых прав работников. Имеющиеся в этом деле недостатки (особенно значительно возросшие сроки прохождения трудовых споров в судах) препятствуют успешному осуществлению судами государственной защиты прав и интересов граждан. Суды не только восстанавливают нарушенные трудовые права, но одновременно выявляют причины и условия данных нарушений и проводят профилактическую работу по их устранению и предупреждению.

Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

В реальных программах, конечно, далеко не всегда производится последовательная выборка операндов, и на самом деле эффективное быстродействие памяти не достигает указанных границ. В предположении, что запросы к восьми блокам памяти идут в хаотическом порядке (равновероятное распределение номеров запросов), эффективное быстродействие оценивается формулой , где Т - время цикла одного блока памяти и - число параллельно работающих блоков. Приведенные выше формулы показывают значение метода "запараллеливания" блоков памяти для получения выигрыша в эффективном быстродействии. В реальных программах законы выборки адресов весьма сложны, и для них трудно подобрать соответствующий закон распределения. Поэтому при конструировании БЭСМ-6 была проделана большая работа по моделированию структуры машины и анализу временных параметров работы отдельных ее устройств на потоках информации, генерируемых реальными программами, и в частности, на модели считались реальные задержки при обращении к различному количеству параллельно работающих блоков памяти.

Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

Пленники (Cap ivi) Тит Макций Плавт ( i us Maccius Plau us) ок. 250–184 до н. э. Комедия (200 — 190 до н. э.?) Античная литература. Рим. М. Л. и В. М. Гаспаровы  «Это необычная комедия! — предупреждает актер, произносящий пролог. — В ней нет никаких непристойностей, нет ни сводника, ни распутницы, ни хвастливого воина, ни подкидышей, ни влюбленного, похищающего возлюбленную, а только игра судьбы, тщета людских намерений и благородство совершенной доблести». Были в Греции две соседние области, Этолия и Элида. У одного старика из Этолии было два сына, Филополем и Тиндар. Младшего, Тиндара, еще малым ребенком похитил хитрый раб и продал в Элиду. Там хозяин отдал мальчика в товарищи собственному сынишке Филократу; Филократ и Тиндар выросли друзьями. Прошло много лет, между Этолией и Элидой началась война. Старший сын этолийского старика Филополем попал в элидский плен, а Филократ и Тиндар — в этолийский плен, и купил их как раз старик отец, не зная, что один из пленников — его собственный сын. Поистине «людьми играют боги, словно мячиком!». Действие разыгрывается в Этолии. Начинается пьеса монологом прихлебателя — без этого персонажа не смогла обойтись даже такая необычная комедия.

Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд

Вместе с тем, в силу сохранения в Греции полисного устройства, политический строй и характер социальных отношений Здесь в значительной мере отличались от политического строя и социальных отношений в деспотических монархиях типа государства Селевкидов или птоле-меевского Египта. Правда, независимость греческих городов была иллюзорной, но в них еще сохранился свободолюбивый дух граждан и демократические традиции древних полисов и, следовательно, имелась почва для сохранения художественных традиций классической эпохи. Поэтому в памятниках греческого искусства эпохи Эллинизма собственно эллинистические черты, выраженные достаточно отчетливо, не получили, однако, такого заостренного выражения, как, например, в искусстве Пергама, и вместе с тем в них явственно ощутимы черты, восходящие к искусству классики. В период раннего эллинизма классические традиции не были мертвой догмой - они обладали еще животворной силой. После римского завоевания, когда Греция оказалась на положении римской провинции, когда возможности для прогрессивного развития эллинистического искусства были исчерпаны, а классические традиции переродились в условные каноны, греческое искусство переживало глубокий упадок.

Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

Верный принципу многогранного показа человека в его "текучести", Леонов не скрывает озлобленного равнодушия к Сайфулле даже со стороны милого авторскому сердцу Алеши Пересыпкина. Не случайно после жестких слов, брошенных Пересыпкиным, Леонов добавляет: "С ожесточением заводного механизма он (Сайфулла) продолжал работу." Равнодушие и отступничество в беде недостойно человека, оно удел роботов - таков вывод писателя-гуманиста. Однако без всякого снисхождения рисует Леонов пьяный угар Сайфуллы, то окруженного стайкой темных гулящих молодчиков, то вместе с забулдыгой Кормилицыным "догуливающего пропащий день". Наконец, последовал финал, собравший любопытствующих обывателей Черемшанска: "Посреди, весь в снегу и с рассеченной бровью, плясал Сайфулла; то была уже не лихая, сдержанного и бешеного ритма апипа, лишь беспорядочные конвульсии отравленного человека". И этот танец, как и упоминание (незадолго до того) о безотчетном кружении по лесным дорогам - "этом выразительном танце первого юношеского отчаяния", - становится лейтмотивом, отражая в себе, как в кривом зеркале, первый танец любви и такое же безотчетное кружение по заснеженным дорожкам в порыве счастья.

Структурні схеми каналів зв’язку

Во второй редакции романа идея убийства как прямого способа перераспределить материальные блага в пользу обездоленных разрастается до идеи убийства ради обретения ощущения власти над людьми: это ощущение власти, силы необходимо Раскольникову, чтобы совершать добрые дела. В процессе дальнейшей работы над романом Достоевский трансформирует идею убийства ради власти, необходимой для добрых дел, в идею убийства ради достижения превосходства над людьми. Но при этом не отказывается и от первоначальной трактовки героя как заблуждающегося доброго сердца. Таким образом, в личности главного героя романа «Преступление и наказание» выведены две прямо противоположные идеи: идея любви к людям (пусть и в несколько странной трактовке героя), и идея безграничного презрения к людям - идея Наполеона. Как справедливо замечает Разумихин, в Раскольникове «два противоположных характера поочередно сменяются». Противоборство двух составляющих личности Раскольникова и является той пружиной, которая определяет развитие сюжетной интриги произведения.

Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

Обломов стыдится собственного барства, как личность, возвышается над ним. Перед героем встает мучительный вопрос: "Отчего я такой?" Ответ на него содержится в знаменитом "Сне Обломова". Здесь раскрыты обстоятельства, оказавшие влияние на характер Ильи Ильича в детстве и юности. Живая, поэтическая картина Обломовки - часть души самого героя. В нее входит российское барство, хотя барством Обломовка далеко не исчерпывается. В понятие "обломовщина" входит целый патриархальный уклад русской жизни не только с отрицательными, но и с глубоко поэтическими его сторонами. На широкий и мягкий характер Ильи Ильича оказала влияние среднерусская природа с мягкими очертаниями отлогих холмов, с медленным, неторопливым течением равнинных рек, которые то разливаются в широкие пруды, то стремятся быстрой нитью, то чуть-чуть ползут по камушкам, будто задумавшись. Эта природа, чуждающаяся "дикого и грандиозного", сулит человеку покойную и долговременную жизнь и незаметную, сну подобную смерть. Природа здесь, как ласковая мать, заботится о тишине, размеренном спокойствии всей жизни человека.

Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

Пять из них весьма сходны по своей природе и представляют собой далекие звездные системы - галактики. Шестая туманность, обозначаемая символом М 97, резко отличается от остальных. Прежде всего - это не звездная система, а исполинское шарообразное облако светящегося газа. Внешне туманность отдаленно напоминает диски планет, и потому, как уже говорилось, образованиям такого рода присвоено наименование планетарных туманностей. В мощные телескопы планетарная туманность из созвездия Большой Медведицы отдаленно напоминает физиономию совы, за это ее астрономы неофициально называют "Совой". В центре туманности, как обычно, видна очень горячая белая звездочка. Есть основания думать, что газы, образующие туманность, когда-то были выброшены центральной звездой при каком-то не вполне понятном взрывном процессе. Во всяком случае в настоящее время туманность расширяется во все стороны от звезды - явное указание на породивший ее источник. Туманность "Сова"- очень далекий и трудный для наблюдения объект - расстояние до нее равно 2290 парсеков, а видимый блеск около 12m.

Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Сделав такое допущение, человек уверен в том, что он сможет произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему. Вдобавок ко всему, человек убежден, что все то, что он проделывает с каким либо предметом, окажет воздействие на личность, которая была в соприкосновении с этим предметом. Эти умозаключения человек возвел в ПРИНЦИПЫ, которые легли в основу МАГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Короче, магия для человека является искусством, а не наукой. Сама идея НАУКИ отсутствует в его неразвитом уме. С точки зрения общества, самым главным, на что следует употребить магию, является создание достаточного запаса пищи. Известно, что все добытчики пищи прибегают к магии. Но они здесь поступают как частные лица. Другое дело, когда обряды исполняются профессиональными колдунами от имени соплеменников. Выделение колдунов в особый класс, чтобы они своим искусством приносили пользу всему обществу, был великим шагом вперед. Значительная группа людей освободилась при этом от необходимости зарабатывать себе на жизнь тяжелым физическим трудом, а получила возможность заняться исследованием тайн природы.

Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Таким образом, карнитин является мощным фактором, влияющим на обмен сократительных белков во время интенсивных тренировок в сторону их сбережения. Снижение концентрации карнитина в мышцах при больших нагрузках трудно компенсировать путем обычного питания. Добавление карнитина в рацион приводит к повышению выносливости организма, улучшению функции сердца, уменьшению подкожного жира, более быстрому восстановлению за счет общего улучшения обменных процессов в клетках, при которых витамины, минералы и другие необходимые вещества более свободно проникают в клетки, а из клетки удаляются токсичные продукты обмена. Рекомендуется принимать перед тренировкой, а также перед и после сна, когда организм испытывает недостаток энергии. Прием карнитина ведется по специальному курсу длительностью 4-6 недель. Курс заключается в ежедневном приеме трех таблеток L-CAR I I E на протяжении 4-6 недель (по одной таблетке три раза в день, т. е. 1 г карнитина в день). Две банки L-CAR I I E (120 табл.) обеспечивают один 6- недельный цикл. L-Car i i e Dri k Оздоровительный напиток с липотропным эффектом Состав: карнитин.

Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

Определите наличие расширения яремной вены. Подсоедините монитор или снимите ЭКГ Г. Открытая торакотомия Показана пострадавшим с возникшей в результате травмы остановкой сердца, поскольку закрытый массаж сердца при гиповолемии может оказаться неэффективным. Начните выполнение СЛР на месте происшествия, затем в отделении скорой помощи выполните торакотомию с открытым массажем сердца. IV. Повреждения грудной клетки, опасные для жизни (выявленные во время первичного осмотра) А. Напряженный пневмоторакс 1. Развивается в случае, когда воздух, попавший из легких или через рану грудной стенки в грудную полость, задерживается внутри, вызывает коллапс легкого на стороне травмы. При этом в результате смещения средостения и трахеи в противоположную сторону и сопутствующего уменьшения венозного возврата ухудшается сердечная деятельность 2. Напряженный пневмоторакс - клинический диагноз а) Респираторный дистресс б) Смещение трахеи к противоположной стороне в) Одностороннее отсутствие дыхательных шумов г) Расширенные шейные вены д) Цианоз 3.

Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Шлифование огрунтованных, окрашенных и прошпаклеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на поверхности. Оклеивание стен бумагой и варка клея. Облицовщик-плиточник 3-го разряда Характеристика работ: Выполнение простых работ по облицовке керамическими, стеклянными, асбесто-цементными и другими плитками. Должен знать: свойства соляной кислоты и допустимую крепость раствора, способы установки и крепления плиток, требования к качеству облицовки, приемы работы с уровнем. Должен уметь: облицовывать плитками на растворе сплошные прямолинейные поверхности стен при толщине шва 2 мм и полы по готовым маякам, заполнять раствором швы между плитками, натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором, выполнять устройство выравнивающего слоя, разбирать плитки облицованной поверхности, перерубать и прирубать плитки с подтачиванием кромок, сверлить отверстия в плитках приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей, облицовывать полы плитками из литого камня. 2.1Материалы и материальное обеспечение рабочего места. Штукатурные работы. Строительным раствором называют искусственный каменистый материал, полученный в результате затвердения правильно подобранных смесей, Состоящий из вяжущего, воды, мелкого заполнителя и добавок.

Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

На польский сейм отправилась делегация во главе с литовским канцлером и вильнюсским воеводой Радзивиллом Черным. Но как только пришла весть о поражении московских войск на реке Уле (январь 1564 года) канцлер сразу прервал переговоры. И все же упорство литовских магнатов было наконец сломлено. В 1568 году на польский сейм отправилась новая делегация. Сменивший умершего канцлера Николай Радзивилл Рыжий тщетно пытался предотвратить неизбежное. В результате Люблинской унии образовывалось федеративное государство площадью около 950 тысяч квадратных километров с населением около 8 миллионов человек (в том числе в Великом княжестве Литовском соответственно 300 тысяч квадратных километров и 2 миллиона человек). К Польше перешли Подляшье и три богатых украинских воеводства – Волынское, Брацлавское (с восточным Подольем) и Киевское. По условиям Люблинской унии Великое княжество сохранило все важнейшие признаки государственности: печать, казну, собственную монету, отдельное войско. Однако с конца XVI века эта некогда грозная держава начинает приходить в упадок. Земли Великого княжества, особенно белорусские, становятся ареной жесточайшего противоборства между Москвой и Варшавой.

Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

Казалось бы, все предельно ясно: России нужна новая, мощная, единая профессиональная адвокатура, способная на равных со следствием и обвинением достойно выступать в суде, отстаивать через свои высшие органы интересы граждан, быть инициатором демократических реформ и влиятельной политической силой. Не случайно парламенты и правительства большинства развитых стран во многом состоят из профессиональных адвокатов. Разве найдется здравомыслящий человек, возражающий против этих простых истин? Но все попытки прийти к общему мнению на собрании председателей коллегий адвокатов (Федеральный союз адвокатов). как и на множестве подобных мероприятий, разбиваются о вопрос единства адвокатуры. Исторически сложилось так, что российская адвокатура никогда не была единой, не имела своего центрального органа, способного выработать общие требования к профессиональной деятельности адвокатов, к приему новых членов в свое сообщество, к этическим нормам и правилам профессиональных правозащитников. Неоднократные попытки объединения адвокатуры в профессиональное сообщество в 1905, 1917. 1926 и 1990 гг. не увенчались успехом. В годы советской власти руководящим органом адвокатуры выступало Министерство юстиции СССР. государственный орган, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами и последствиями.

Реконструкция волоконно-оптической линии связи

За всё время действия дороги, по ней было доставлено в Ленинград 361 419 т различных грузов, из которых 262 419 т продовольственных. Это не только улучшило снабжение героических ленинградцев, но и позволило создать некоторый запас продуктов к моменту окончания работы ледовой дороги составило 66 930 т. Ледовая дорога так же сыграла важную роль в эвакуации населения города. Это была очень сложная задача. Эвакуации из Ленинграда подлежали несамодеятельная часть населения, а так же рабочие эвакуируемых заводов, учреждений, научные работники и др. Массовая эвакуация началась во второй половине января 1942 г., после того как Государственный Комитет Обороны 22 января 1942г. принял постановление об эвакуации 500 тыс. жителей Ленинграда. Долгожданная пора. Наконец наступила весна 1942 года, которую с таким нетерпением ждали ленинградцы. Но вместе с весной пришли новые заботы. Зимой город не очищался от трупов. Ленинградцам угрожал еще один смертельный враг - эпидемия. На нее очень надеялись фашисты. Необходимо было очистить город.

Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

Реконструкция основного оборудования отделения абсорбции

Большое количество судей должно было, по мнению афинян, сделать невозможным их под-куп, а следовательно, гарантировать справедливость процесса. Для формирования коллегии судей ежегодно составлялся список, куда по жребию попадали афиняне независимо от знатнос-ти и богатства, не моложе 30 лет и не замеченные в дурных поступках. В 510 г. до н.э. активное участие в управлении Афинским государством принимал Клисфен. Новые демократические реформы, направленные на усиление власти Народного соб-рания, и дальнейшее развитие принципа выборности должностных лиц были проведены под его руководством. Одной из реформ Клисфена стало разделение Аттики по территориальному принципу. Это подрывало устои родовой аристократии, традиционно имевшей в филах большое влияние. Вместо четырех прежних было образовано десять новых административных единиц. Каждая фила вклю-чала три округа: в Афинах, в приморской полосе и во внутренней области. Самыми мелкими единицами стали демы (их было около ста). Эти меры преследовали ясную цель: разрушить свя- зи между знатью и рядовыми гражданами. Реформа фил положила предел региональному сепаратизму в Аттике.

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Цель данного реферата – рассмотреть основные вопросы, связанные с обеспечением работодателем работника средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием. Обеспечение работников средствами индивидуальной защитыСтатья 211.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением , работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляется за счет средств работодателя. Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам по установленным норам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.1.В соответствии со ст.210 настоящего Кодекса одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя.

Реконструкция волоконно-оптической линии связи

Как уже говорилось, контурную резьбу нередко выполняют на затонированной и отполированной поверхности. Если узор вырезается на светлой древесине, её защищают от воздействия пыли, влаги и воздуха прозрачным лаковым покрытием. Перед покрытием лаком резную поверхность шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном. Если поверхность строганая, шлифуют шкуркой, навёрнутой на деревянный брусок. Шлифование выполняется вдоль волокон. Если поверхность точёная, работу ведут в процессе вращения изделия в зажимах станка. Древесную пыль тщательно удаляют из всех углублений резьбы. Здесь можно воспользоваться одёжной щёткой. В зависимости от назначения предмета наносят соответствующее покрытие. Поверхность можно отлакировать до блеска или добиться матового покрытия, протирая резьбу с помощью жёсткой кисти жидкоразведённым лаком. Если потребуется, перед прзрачным покрытием поверхность резьбы после шлифования можно затонировать, причём плотность тона может быть самой различной — от лёгкой подкраски поверхности до глухого тёмного тона как сверху изделия, так и в резных углублениях.

Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

Наш бераг быў вельмі круты, з пясчанымі плывунамі, зараслямі ажын, малін, шыпшыны, а процілеглы – адхоны. Дом стаяў вялізны, аднапавярховы, перад ім раслі векавыя ліпы. Супраць дома – сад, каменныя слупы брамы. На слупках заўсёды жылі буслы. Вакол дома – сажалкі, у якіх вадзілася шмат рыбы і ракаў.” . Гэта фрагмент з запісак жывапісца. Чытаеш і перад вачыма ўстае “Быстрая рэчка”. У малюнках роднай прыроды мастак шукаў не толькі выразныя знакі багацця і шматстайнасці свету, але і глыбокі сэнс зямнога існавання. Менавіта прысутнасць касмічных стыхій заўсёды адчуваецца ў карцінах Бялыніцкага-Бірулі. Сёння можна сказаць і гэтак: адчуваецца прысутнасць Бога, Першатворцы ўсяго на свеце. Бо што лепш за ўсё даказвае існаванне вышэйшага сэнсу ў свеце, як не сам неаглядны, эпічна ўсёахопны, шматстайны вобраз Сусвету?! Творчасць мастака, на карцінах якога мы знаходзім водбліск ранішняга святла, зары чалавецтва, і ёсць галоўны паэтычны аргумент на карысць змястоўнасці чалавечага быцця. Бялыніцкі-Біруля здолеў дасягнуць у творчасці недасяжнага, спалучыць на сваіх карцінах зямлю і неба, матэрыяльнае і духоўнае, зямное, плоцевае і высокае, нябеснае і здабыць гармонію.

Подготовка бизнес-плана реконструкции предприятия «ХХХ»

Акмеисты видели в поэте Адама – первооткрывателя мира, дающего имена всему сущему. Иначе относились к роли поэта футуристы. Поэт – это тот, кто своим творчеством приближает будущее. И не в мистическом плане, а вполне конкретно. Именно такое отношение к творчеству декларировал Маяковский. С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. Таких смелых радикальных изменений в поэзии не совершил ни один поэт 20века. А ведь этот век бредит новаторством. Но оказалось, что новаторство подчиняется общим закономерностям развития литературы и искусства. Уже почти вековая «эпопея первооткрывательства» убеждает, что возникновение новых художественных форм –сложный процесс, в котором прихотливо пересекаются социальная атмосфера, мощь и характер таланта, литературные взаимодействия, традиции и т.д. Однако сопоставление опыта Маяковского и его современников приводит к мысли, что приживаются и оказывают влияние на дальнейшее развитие искусства прежде всего те открытия, которые отвечают потребностям времени, способствуют утверждению его прогрессивных тенденций.

Политическая эволюция южных штатов в период Реконструкции

То, что касается церия, Менделеев сам проверил, определив его теплоемкость, а затем подтвердил Браунер в Праге. Роско в Англии, Циммерман в Германии и др. оправдали требуемое П. законностью и указанное Менделеевым удвоение принятого прежде ат. веса урана. Торпе в Лондоне оправдал требуемый П. законностью ат. вес титана, а исследования Зейберта, Крюсса, Маллета и др. подтвердили то соображение, вытекавшее из П. законности, что величина ат. веса в ряде Os, Ir, P , и Au должна идти возрастая, тогда как прежние данные показывали обратное. Особенное же внимание привлекли к себе исследования, касающиеся величины ат. веса бериллия, и оправдание П. законности свойствами новооткрытых элементов, о чем говорится далее (III и IV). Вместе с тем стали прилагать П. законность к изучению разных свойств простых и сложных тел (от изоморфизма до парамагнитности и теплот соединения) и везде находили оправдание общих начал, законом установленных, т.е. свойства стояли в П. зависимости от ат. веса элементов, что и повело к общему признанию П. законности, чему много содействовали труды и статьи особенно Роско, Браунера, Торпе, Лаури, Пиччини и К.

Общая реконструкция истории оружия и вооружения народов и государств

Оппоненты внутри страны и критики за рубежом обвинили его в намерении пересмотреть послевоенную конституцию. Столкнувшись с критикой, премьер-министр распустил парламент и назначил проведение досрочных выборов. В июне 2000 правящая коалиция выиграла выборы в нижнюю палату парламента: ЛДП получила 238 из 480 мест, Новая Комэйто – 31, а Новая консервативная партия – 7 мест. Крупнейшей оппозиционной партией стала ДП (127 мест), 20 мандатов досталось коммунистам, 19 – социал-демократам. Вопреки требованиям японских и иностранных экономических и финансовых кругов, Мори отказывался от осуществления далеко идущей либерализации экономики страны. В условиях роста безработицы, достигшей почти 5%, кабинет принял в мае 2000 чрезвычайную программу обеспечения занятости: предполагалось создать 350 тыс. новых рабочих мест. Столкнувшись с растущей непопулярностью, Мори вынужден был согласиться на проведение досрочных выборов председателя ЛДП, на которых неожиданно победил Дзюнъитиро Коидзуми, обещавший провести экономические и политические реформы. 26 апреля 2001 Коидзуми занял пост премьер-министра Японии, возглавив правительство трехпартийной коалиции.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.