Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Зміст Вступ 1. Стан ринку алкоголю продукції в Україні 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.1 Район діяльності 2.2 Чисельність та структура 2.3 Аналіз матеріально-технічної бази 2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності 3. Організація торгово-технологічного процесу 3.1 Приймання товарів за кількістю та якістю 3.2 Зберігання товарів 3.3 Підготовка до продажу 3.4 Організація продажу товарів 4. Організація реклами Висновки та пропозиції Список літератури Додаток Вступ Для правильного керівництва діяльністю торгівельного підприємства необхідно мати в своєму розпорядженні повну, точну, об'єктивну, своєчасну і досить детальну економічну інформацію. Це досягається ведення господарського обліку. У основі господарської діяльності торгівельного підприємства лежать процеси придбання, зберігання і реалізації товарів. Тому основними цілями бухгалтерського обліку в торгівлі є: контроль за збереженням товарів, своєчасне представлення керівництву інформації про товарообіг і валовий дохід, про стан товарних запасів і ефективності їх використання. Для досягнення цих цілей вирішується цілий комплекс бухгалтерських завдань: правильність документального оформлення товарних операцій, своєчасне і контроль за товарними запасами, правильне віддзеркалення їх в обліку; контроль за фінансовими неходових, залежаних і недоброякісних товарів; показниками (розмір прибутку, джерела вступу засобів і порядок їх витрачання, оборотні кошти, капітальні вкладення, відрахування від прибутку і так далі). За правильністю розрахунків з постачальниками і покупцями, за своєчасним вступом платежів до бюджету, за правильністю використання облік витрачання фонду заробітної плати, виявлення банківських кредитів; співвідношення між зростанням ефективності праці і середньою заробітною платою; виявлення можливості для зниження витрат звернення і підвищення рентабельності виробництва (витрати звернення, що покриваються за рахунок торгівельних націнок, що включаються в ціну товару, але за рахунок націнки утворюється і прибуток тому, чим нижче рівень витрат звернення, тим велика частина торгівельної націнки йде на контроль за наявністю і рухом матеріальних цінностей – утворення прибутку); і грошових коштів. Для правильного і своєчасного обліку мають бути встановлені чіткі розмежування матеріальної відповідальності посадових осіб за увірені їм цінності, а також своєчасно і якісно необхідно проводити інвентаризації і ревізії. Вказані завдання бухгалтерського обліку вирішуються на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі. Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить не лише його власників, але і широкий круг інших користувачів, які приймають рішення відносно стосунків з цим підприємством, дотримання ним угод, норми і правил. 1. Стан ринку алкоголю продукції в Україні Вітчизняний ринок алкоголю – самий швидкорослий в світі. Заснованим на показниках аудиту і роздрібних продажів, в списку самих швидкорослих ринків за обсягами продажів алкогольної продукції Україна стала абсолютним лідером. Її показник зростання склав 43%.

За рахунок безподаткової складової тіньовики мають конкурентну цінову перевагу. Недивно, що частка тіньового ринку з 2006-го по 2008-й збільшилася з 18% до 25%. Легальні гравці вчасно схаменулися, пролобіювавши впровадження мінімальних цін на коньяк і горілку. Із середини листопада горілка в магазинах не може коштувати дешевше 14 грн., коньяк трирічної витримки — 25 грн. за півлітрову пляшку, коньяк категорії «п’ять зірок» — 32 грн. Ще на початку осені 2008 р. в компанії emiroff з огляду на наступ тіньової горілки прогнозували падіння попиту на легальну продукцію за підсумками року на 10%. Якщо мінімальні ціни не скасують, то вже 2009 року найбільші гравці, зробивши ставку на виробництво дешевої горілки, цілком можуть відвоювати в тіньовиків 5% ринку. Втім, самі горілчані королі розраховують щонайменше на 10%. 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю Парасоцкая Н.С. Аудит и анализ оптового товарооборота // Экономический анализ: теория и практика. 2004. №5. С. 40-44.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

РЕФЕРАТЫ:

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Этим платежам уделяется исключительное внимание. Оптимизация приемлемого способа платеже :огда платежи осуществляются валовым способом один за другим, электронным способом в режиме реального времени. Такие расчеты являютс: •осударственными и осуществляются ЦБ. Низкостоимостные платежи применяются почти всеми субъектами хозяйствования. Они имеют исключительную разносторонность 'ниверсальность и удовлетворяют самые разнообразные потребности. Типы мелких платежей принято подразделять на регулярные и нерегулярные. Регулярные - часто на одну и туже сумму страховые взносы, платежи за коммунальные услуги, квартплата, зарплата, пенсии, налоги. Нерегулярные платежи совершаются время от времени при разовых покупках товаров Указанное разграничение мелких платежей позволяет организовать безналичные расчеты с огромным числом потребителей включа 1аселение Очередность платежей при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований федьявляемых к счету, расчетные документы должны оплачиваться в порядке календарной очереди (дата поступления в банк плательщика).

Інвестиційна діяльність страхових компаній

В данном случае усиливается впечатление беззащитности жизни перед смертью. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Совместными силами предполагалось захватить важнейший торговый путь, связывавший Балтику с Новгородом по Неве. Разработанный папским легатом план свидетельствует о том, насколько серьезно ставился вопрос о войне против Руси. Несомненно, что одновременно имелось в виду насильственно навязать русским также католическую веру. Что общие основы соглашения в Стенби были разработаны Вильгельмом Моденским в тесном единстве с папой Григорием IX, подтверждает булла от 9 декабря 1237 г., в которой папа обратился к архиепископу Швеции и его суффраганам-епископам с призывом организовать «крестовый поход» в Финляндию «на помощь епископу Томасу» «против тавастов» и их «близких соседей». Очевидно, что, призывая крестоносцев уничтожать «врагов креста», папа имел в виду наряду с тавастами также карелов и русских, в союзе, с которыми тавасты в эти годы энергично противились католической экспансии. Папская курия и ранее не упускала случая для разжигания враждебного отношения к русским. В своих более ранних посланиях папа не скрывает этого.

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Царь Тисронг построил большое количество новых .монастырей и храмов, приказал перевести на тибетский язык ряд священных книг буддизма, по- новому организовал корпорацию ламаистского духовенства и предоставил ей огромные права и привилегии. Все ламы были разделены на три группы: послушников, созерцателей и совершенных (гелюнгов), причем последние имели большое число крепостных. Ламаистские историки утверждают, что в результате религиозного рвения Тисронга благоденствие населения Тибета достигло наивысшей степени. Однако в действительности рост благосостояния ламства и огромные расходы, вызванные строительством монастырей и храмов, имели своим последствием обнищание народных масс и рост антибуддистских и антиламских настроений. Вряд ли можно считать случайностью, что царь счел нужным обнародовать специальный указ следующего содержания: «Строго воспрещается презрительно смотреть на мое духовенство и указывать на него пальцами; кто на будущее время позволит себе это, у того будут выкалываемы глаза и отсекаем указательный палец».

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Признание расходов в части равной вознаграждению производится по методу начисления исходя из сроков уплаты. Стоимость предмета лизинга относится на расходы периода в виде амортизационных отчислений по одному из 4 существующих методов начисления амортизации, выбранных лизингополучателем согласно СБУ №6 «Учет основных средств». Если нет достаточной уверенности в том, что к концу срока лизинга право собственности на активы перейдет к лизингополучателю, стоимость актива должна быть полностью отнесена на расходы через амортизацию в течение более короткого из двух периодов: срока лизинга или срока полезной службы. Налогообложение лизинговых операций Налогообложение лизинговых операций в Казахстане не регламентируется налоговым законодательством, которое состоит из Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – Налоговый кодекс) и нормативно-правовых актов, принятие которых предусмотрено Налоговым кодексом. Для признания сделки финансовым лизингом в целях налогообложения, необходимо, чтобы: . договор финансового лизинга был заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О финансовом лизинге».

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

В экономической литературе рекомендуется определять дополнительный доход (дифференциальную ренту) от использования природного ресурса данного качества, местоположения и продуктивности (ценности), одним из двух способов: как разность между оптовой ценой продукции и нормальными затратами на ее получение при использовании данного природного ресурса; величиной общественно необходимых затрат, требуемых для воспроизводства полезного результата, приносимого данным природным ресурсом, по мере его исчерпания или истощения. На основе этих способов определения дифференциальной ренты предложены конкретные методы установления ставок платежей за природопользование, учитывающие специфику отдельных видов природных ресурсов. В основе формирования платежей за воспроизводство природных ресурсов лежат следующие принципиальные положения: следует обеспечить максимально возможный полный возврат на воспроизводство важнейших видов природных ресурсов при определении сумм платежей по видам ресурсов, в том числе необходимо ввести также платежи при использовании сельскохозяйственных земель (исходя из различных бюджетных ассигнований на их качественное улучшение и охрану); источником возмещения затрат на воспроизводство природных ресурсов является приносимая ими дифференциальная рента.

Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Вторая причина провала кредитно-денежной политики реформаторов либерализация цен. Правительство проводило либерализацию цен ради ее самой, как самоцель. В меморандуме российского правительства об экономической политике за 92 г. провозглашалось: «Важно немедленно осуществить либерализацию цен на энергоносители», то есть позволить естественным монополиям устанавливать цены. Что произошло в результате? Предприятия-монополисты повысили цены в несколько раз и заняли выжидательную позицию, не зная, как отреагирует рынок. «Еще одна причина спада производства при росте цен – это резкая дифференциация доходов населения. В промышленности соотношение средней зарплаты 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников в 1996 г. составило 20,6 раза, в сельском хозяйстве этот показатель был равен 21, в строительстве - 25,1, в банковской деятельности – 26,3 раза. При отсутствии сильного расслоения населения по уровню доходов предельная ценность денег примерно одинакова, и изменение цен существенно влияет на динамику спроса.

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Процессы глобализации Но до этого дело дойти не должно, если мы сделаем правильные выводы из глобального развития. Все высказывания фаталистического характера относительно протекания процессов глобализации базируются на предположении, что решения об инвестициях будут приниматься исключительно с учетом того, где самая дешевая в мире рабочая сила и самые низкие налоги. При таком подходе идеальным местом для инвестиций была бы такая страна, в которой не существует ни тарифных соглашений, ни условий охраны труда, ни экологических норм хозяйствования, ни других ограничителей свободы предпринимательства. Если бы это действительно было так, то нам и в самом деле не оставалось бы ничего другого, как в бессилии ждать, когда последняя германская и баварская фирма переведет свое производство за рубеж, поскольку в глобальном соревновании стран всегда найдутся конкуренты, которые предлагают более низкие издержки производства за счет чрезвычайно низких стандартов социального уровня или уровня охраны окружающей среды. Но дело как раз обстоит не так просто. В последнее время даже наблюдаются случаи, когда многие фирмы переводят свое производство назад в Германию, поскольку оказалось, что в других местах, действительно, есть преимущество более низкой стоимости рабочей силы, но, с другой стороны, есть и откровенные недостатки, например, нехватка квалифицированных кадров, недостаточно развитая инфраструктура или правовой хаос.

Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

На полную мощность работает печатный станок, развивается бешеная спекуляция. Производство дезорганизуется. Чтобы остановить или притормозить гиперинфляцию, приходиться прибегать к чрезвычайным мерам. Но нет однозначного представления о том, как именно бороться с гиперинфляцией. Предлагаются различные, нередко весьма противоречивые рецепты. Чтобы опередить неизбежное, ожидаемое всеми повышение цен, владельцы «горячих» денег стремятся как можно быстрее избавиться от них. В результате разворачивается ажиотажный спрос; раскупаются в первую очередь те товары, которые могут служить средством частичного сохранения сбережений (недвижимость, предметы искусства, драгоценные металлы). Люди действуют под давлением « инфляционного психоза», а это подстёгивает рост цен, и инфляция начинает кормить сама себя. Классический пример гиперинфляции – обстановка, сложившаяся в Германии, ряде других стран после первой мировой войны. В Германии в 1923 г. уровень роста цен исчислялся десятизначными и двенадцатизначными числами; заработную плату следовало расходовать немедленно, ибо в течение дня цены на продукты повышались неоднократно.

Діяльність СГ "ТАС"

Каждый вечер в одном из кварталов Дамаска устраивались открытые заседания Совета. Народный совет национальной обороны собирал средства и оружие для партизанской борьбы в приморских районах Сирии и в Ливане, вербовал добровольцев в партизанские отряды. Однако развитие национально-освободительной борьбы тормозилось политикой Фейсала и его окружения. В начале 1920 г. Фейсал подписал с премьер-министром Франции Клемансо документ, в котором, по существу, признавался французский протекторат над Восточной Сирией. Сопротивление народных масс сорвало ратификацию этого соглашения. Однако Фейсалу все же удалось провести ряд реакционных мер: он распустил Народный совет национальной обороны, запретил оказывать помощь партизанским отрядам, приказал их командирам прекратить борьбу с оккупантами. В марте 1920 г. на сессии Всеобщего сирийского конгресса Фейсал был провозглашен королем Сирии. Вместе с тем конгресс декларировал полную независимость Сирии, а также Ливана и Палестины. В июле 1920 г. французские войска двинулись на Дамаск, намереваясь оккупировать Восточную Сирию.

Маркетингова діяльність комерційного банку

Царь и министры не сочли необходимыми реформы и в других областях: в рабочем вопросе было сделано лишь несколько незначительных уступок; вместо того, чтобы гарантировать право на забастовки, правительство продолжало репрессии. Политикой стагнации и репрессий, которая одновременно в осторожной форме продолжала начатую экономическую политику, царь не мог удовлетворить никого. Умеренное земское движение, которое, сопротивляясь государственной экономической политике и постоянному вмешательству Министерства внутренних дел, требовало больших полномочий для местного самоуправления, реформ в крестьянском вопросе и в школьном образовании, а также свободы печати и собраний, становилось все сильнее. Зашевелились и низшие слои. Крестьяне дали о себе знать в 1902 г. массовыми беспорядками в Полтаве и Харькове, что привело к еще большему пониманию неотложной необходимости реформ, по крайней мере в небюрократических и недворцовых кругах. Царь, разумеется, решился на ужесточение репрессий. После долгих колебаний Николай под влиянием своей матери решился вопреки первоначальному намерению назначить министром внутренних дел сторонника реформ Святополк-Мирского.

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Это отношение американцев может быть оправдано даже без учета будущего", которое вскоре показало разрушительные последствия французской политики. Столкновения интересов крупнейших монополистических объединений в США находили прямое отражение во внутриполитической борьбе, связанной с проблемами американской внешней политики (деятельность группировки в конгрессе - "Азия прежде всего". Эта борьба в значительной мере определила появление в американской буржуазной историографии новых критических переоценок прошлой политики США. Сторонники преимущественного внимания к Тихому океану пытались ревизовать историю для подтверждения своих основных внешнеполитических концепций. Критика и ревизия дальневосточной политики Ф.Рузвельта смыкалась с лозунгами наиболее реакционных, а часто и профашистских группировок в США. Расхождения в правящих кругах США, касавшиеся внешней политики и нашедшие отражение в американской буржуазной историографии, не могут, конечно, заслонить основной агрессивной направленности дипломатических интриг и политических маневров империализма.

Життєдіяльність личинок волохокрильців

Однако, попав под перекрестный огонь, вынуждены были отступить под прикрытием Суздальского и Углицкого полков. Наступление союзных войск было остановлено лишь усилиями Волынского полка, гусар и казаков. Однако потери русских войск были столь велики, что они были вынуждены отступить к Севастополю. Основные причины поражения русской армии следующие. Двойное превосходство противника в силах, важное преимущество в вооружении, неиспользование русскими войсками всех средств фортификации в целях возможного усиления позиции, недостаточность разведки, не выяснившей возможности обхода левого фланга, отсутствие наблюдения за флангами и за движением неприятельских колонн и, наконец, разрозненность в действиях частей нашего боевого порядка, не имевших общего руководства и предоставленных самим себе. Союзные войска, также понеся большие потери, отказались от их преследования. Всего в сражении на Альме союзники потеряли 4 300, русские — 5 700 человек. Сражение показало полное преимущество нарезного оружия (штуцеров) и рассыпного строя легкой пехоты перед гладкоствольным оружием, сомкнутыми колоннами и развернутыми линиями, использовавшимися в боевых порядках русской армии.

Аудиторська діяльність

Британських похід в Африці на деякий час було зупинено опорою двух республік, які боролись за суверенітет, - Оранжевою і Трансваалем. Якщо знищення двох африканських племен було непомітним, то англо-бурська війна була в центрі уваги ЗМІ Європейського континенту. 899-1902 рр. Англо-бурська війна. Натиск Англії на бурські республіки пояснюється потребою і вузько корисними інтересами – у кінці XIX ст. тут відкрили великі залежи золота і алмазів. Перемогу над бурами Англія одержала не тільки завдяки великим військом, а і завдяки особливому характеру війни: і ті і інші виступали загарбниками Африканського населення. Було досягнуто компромісу – включення тер-ї республік Оранжевої і Трансваалю в утворений Англією у 1910 р. домініон – Південно-Африканський союз – зміцнив позиції англійських і бурських поселенців в їх жорстокій боротьби з чорним населенням. Таким чином, до колоніальної політики Англії можна ставитися неоднозначно. З одного боку Англія збагатила себе, розширила свої кордони, уряд підвищив свій авторитет в очах населення.

Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Винниченко (УСДРП) — голова, С. Петлюра (УСДРП), Ф. Швець (селянська спілка), П. Андрієвський (УПСС), А. Макаренко. С.В.Петлюра не був присутній на цій нараді. Він виїхав до Білої Церкви у розташування гетьманського полку галицьких “січових стрільців”, що перейшов на бік Директорії. Там від імені Директорії підписав звернення до населення України, закликаючи розпочати збройну боротьбу проти гетьмана. З Білої Церкви війська Директорії почали наступ на Київ. У зіткненні 18 листопада під Мотовилівкою (40 км від Києва) гетьманські частини були розсіяні 20 листопада війська Директорії оточили Київ, а 14 грудня військові частини на чолі з командиром “осадного корпусу” Є. Коновальцем увійшли в нього. П. Скоропадський залишив місто, а його Рада Міністрів склала свої повноваження й передала владу Директорії, яка прибула до Києва 19 грудня. Директорії у “спадщину” від гетьманського уряду перейшла складна внутрішня й зовнішня ситуація в Україні. Практично вона опинилась у повному оточенні. На заході з відновленням польської держави був створений польський фронт. На південному заході стояли румунські війська, які захопили Бессарабію та Буковину.

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Второй этап, как первый шаг собственно индустриальной эпохи, начавшись примерно с 1885 г., завершился в 1900 г. В его рамках фабрично-заводская промышленность пережила небывалый подъем (1895–1899 гг.). Промышленный рывок сменился кризисом 1901–1902 гг. и затяжной депрессией (1903–1908 гг.). Это был третий этап. Четвертый характеризует экономический подъем 1909–1913 гг., прерванный первой мировой войной. Развитие промышленности в условиях военного времени составляет основу пятого этапа. Реформирование Александром II основ государственного устройства империи: раскрепощение крестьян и создание земства, введение всеобщей воинской повинности, учреждение суда присяжных и судебных уставов и др. стимулировало развитие производительных сил, создало социально-экономические предпосылки для вступления страны на путь индустриализации. Одной из характерных черт эпохи реформ был рост городского населения. Высокие выкупные платежи и подати за пользование землей ложились тяжелым бременем на крестьянские хозяйства. Многие из них разорялись.

Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

Сюжеты достаточно просты, если не сказать примитивны. Мы посмотрели две постановки - "Подарок жемчужины на мосту радуги" и "Перекресток". Первая - это старая сказка, история любви. Молодая девушка и юноша повстречались на мосту и тут же полюбили друг друга. В знак своего чувства девушка дарит своему избраннику жемчужину. Ну а дальше начинаются препятствия в виде злых мужей, родственников, жен и так далее. Но все оканчивается вполне благополучно. Во второй постановке главное - бой в темноте. Два воина в полной темноте пытаются найти друг друга. Естественно, из этого ничего не получается. Темнота - воображаемая. На самом деле все происходит при ярком свете в сопровождении оркестра национальных инструментов - двухструнных скрипок эрху, тарелок, барабанов и гитар. Надо сказать, что от длительного прослушивания такой музыки у человека неподготовленного может даже разболеться голова, поскольку вся эта мелодия сильно смахивает на какофонию. И звучит она без перерыва на протяжении всего действия. Иногда это сопровождается репликами или диалогами актеров, также сильно смахивающими на нечленораздельные выкрики. Но это только для европейского уха.

Приватна детективна і охоронна діяльність

Выражение «ходить в баню» означает как посещение бани, так и всю банную процедуру. Она включает в себя процесс потения от жара каменки и пара брошенной на камни воды, по-фински «л братья парились в рождество на соломе в новой курной избе, наслаждаясь рождественским пивом, пока баня не загорелась, и чтобы не замерзнуть насмерть, им пришлось в одних рубахах пробежать через зимний лес до ближайшего дома! Литература основана на богатой народной традиции. Баня была по-разному связана с ходом сельскохозяйственного года. В ней сообща выполняли разнообразные хозяйственные работы: обрабатывали лен, коптили мясо и колбасы, затирали и сушили солод, проращивали семенной картофель, стирали белье. В ходе этих ежегодных занятий старые и молодые члены рода работали вместе несколько дней подряд, коротая время народными рунами и песнями: в ритме работы пели, например, эротические песни, рассказывали предания и сказки, загадывали загадки. В народном календаре внимание обращали на знаменательные дни, когда гадали на удачу в будущем году, в промыслах, в женитьбе. На Карельском перешейке в Койвисто баню топили в канун нового года в каждом доме очень рано до рассвета.

Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Буйство жизненных сил в окружающей природе создавало объективные предпосылки для формирования мировосприятия через призму эротических представлений. В более жёстких природных, демографических и др. условиях общества возникает необходимость в более строгой регламентации половых отношений, семейной жизни. “Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности жителей Скандинавии, – пишет А.Я. Гуревич, – удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорождённого приносили отцу, и он решал  оставить ребёнка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребёнка, младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорождённого окропили водой и отец дал ему имя и взял в руки,   он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство. Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рождённых вне брака   от рабыни или наложницы; если он не признавал ребёнка, его судьбой должна была распорядиться сама мать.

Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Используя этот прием, итальянский актер Томмазо Сальвини сумел обмануть взыскательную театральную публику. Вот как преподносит эту широко известную в театральных кругах историю Павел Таранов: «.итальянская публика всегда слыла очень строгой и требовательной к исполнению сценических законов. И вот появился Отелло. Белый плащ декоративно оттенял темный цвет его кожи. В зале — восторженная овация. Отелло — Сальвини начал один из первых своих монологов: .Я - царской крови и могу перед ним стоять, как равный, не снимая шапки. И вдруг в рядах зрителей прошел шорох, какое-то движение, послышались возмущенные возгласы. Оказывается, Сальвини загримировал лицо, шею, все видимые из-под костюма части тела, но забыл загримировать руки! У него — белые руки! Такого кощунства публика стерпеть не могла. Темпераментные итальянцы стали выкрикивать не лестные для актера реплики, кто-то швырнул на сцену апельсиновые корки. Сальвини, однако, не выглядел смущенным. Он терпеливо дождался тишины и продолжал играть как ни в чем не бывало. Публика наконец затихла. Она поняла: артист «исправится» во втором акте и тогда можно будет простить ему ужасную оплошность. Начался второй акт. Все ждали Отелло, и сразу же тысячи взглядов устремились на его руки.

Діяльність Євгена Коновальця

Они явились прямыми продолжениями вторичных общественных структур, присущих первобытному обществу. При этом надо учитывать следующее обстоятельство. Первобытные архетипы вторичных общественных структур и соответствующих им форм сознания в эпоху ранней цивилизации были дуплицированы (удвоены). Древний вариант архетипа продолжал существование, сохраняя тесную преемственность со своим первобытным состоянием. Новое ответвление архетипа сохраняло с ним лишь общетипологическую связь и обретало в цивилизованных условиях конкретные новые свойства. Так образовалась целая серия парных линий родственных вторичных общественных структур, к которым из числа перечисленных можно отнести следующие: общественное сознание в целом и индивидуальное самосознание, обычный звуковой язык и дублирующий его письменный язык, сакральное изобразительное искусство и параллельный ему светский вариант, мистерии религиозного культа и светский театр, нравственные нормы поведения и нормы поведения правового и, может быть, политического свойства.

Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Последний случай позволяет по–новому взглянуть на общественную природу той социальной связи в истории, которая представлена в сфере исторического самосознания цивилизованного человека и выражена в письменных памятниках исторического содержания. Эта проблема представляется довольно сложной, поскольку назначение наблюдений, издавна осуществляемых цивилизованными людьми над своей историей, остается загадочным, а его понимание — интуитивным. Первые памятники исторического содержания появляются во время нулевой династии Египта (3390–3160 до н.э.), однако они еще лишены датировок. От фараона Хора Ухи (Скорпиона) дошла “палетка городов”, из пиктографии которой следует, что этот фараон разрушил в Ливии семь городов–крепостей с указанием их названий. По–видимому, это — древнейшее в истории сообщение военно-политического свойства. Палетка Хора Нара (Сома) Мера сообщает о поражении, нанесенном этим фараоном Нижнему Египту (вероятно, восставшему), а булава того же царя — о захвате (вероятно, в Нижнем Египте) 400000 быков, 1422000 голов мелкого скота и 120000 пленников.

Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

Однако был введены термины perso ae vice (вместо лица) и priva orum loco (вместо отдельных лиц). Так, римский юрист Марциан замечает, что театры, ристалища и тому подобное имущество принадлежат самой общине как некоему целому, а не отдельным ее членам, и если община имеет раба, то это не значит, что отдельные граждане, члены данной общины, имеют какую-то долю права на этого раба. Другой юрист Алфен приводит следующее сравнение: время от времени на корабле приходится сменять то одну часть, то другую, и может наступить момент, когда все составные части корабля сменяются, а корабль будет все тот же. Так, утверждал Алфен, и в легионе одни выбывают, другие вновь вступают, а легион остается все тем же. Наконец, третий юрист Ульпиан говорил, что в корпоративном объединении (u iversi as) не имеет значения для бытия объединения, остаются ли в нем все время одни и теже члены, или только часть прежних, или все замечены новыми; долги объединения не являются долгами отдельных его членов, и права объединения ни в какой мере не принадлежат отдельным его членам. 3.1. Общие положения. Римские юристы признавали имущественную обособленность.

Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

Вскоре в его жизни произошли существенные изменения. Еще в 1929 г. Президиумом ВСНХ на Государственную научную библиотеку ВСНХ (переданную в 1932 г. с ведение Наркомтяжпрома СССР) было возложено руководство техническими библиотеками. В первую очередь это означало организацию координированной деятельности библиотек по обслуживанию книгой промышленности и технических наук, развитие библиографической работы ГНБ. В частности, в июле 1931 г. была организована экономическая группа библиографического отдела. Тогда же заведовать этой группой был приглашен М. П. Гастфер. С 1932 г. он возглавил библиографический отдел, а затем, оставаясь в этой должности, стал ученым секретарем ГНБ. Это был период формирования ГНБ как методического и библиографического центра сети технических библиотек страны, роль которых резко возросла в годы завершения реконструкции народного хозяйства. М. П. Гастфер начал осваивать новый для себя род деятельности. В течение 1932 г. Михаил Павлович опубликовал ряд статей в созданном тогда же журнале «Техническая информация»; в них получили освещение вопросы библиографической работы технических библиотек и становление их системы, а также проблемы организации технической информации. В 1933 г. состоялось I всесоюзное совещание библиотек тяжелой промышленности, на котором М. П. Гастфер выступил с докладом об организации научной работы технических библиотек.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.