Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ііміджелогія комунікацій

Чим ближче ця репрезентація до власного уявлення, тим впевненіше може почувати себе людина відносно власного іміджу; набутого іміджу — того, як інші бачать вас насправді. Якщо цей імідж розходиться з проекційним, це означає, що людина погано обміркувала, яким чином представити себе. Проекційний імідж ефективний тільки в тому випадку, коли він належним чином сприймається іншими людьми. Якщо ж людина посилає набір сигналів, але вони сприймаються іншими не так, як їй хотілося б, вона буде почувати себе людиною, яку не зрозуміли. 2. Закон множення і його характеристика Імідж може переноситися з загального на приватний. Наприклад: ми голосуємо за представника тієї або іншої партії, переносячи на конкретних людей сформований у нас імідж партії. Ці закономірності особливо істотні в тих випадках, коли треба виправити розвиток ситуації, похід не по запланованому сценарію, знайти шлях, що приведе до нової мети. Американці виділяють для цих цілей навіть нову професію, що одержала назву спіндоктор. В. Костіков говорить про досвід Росії: , 2005. — 272 с.

Зміст 1. Іміджелогія комунікацій 2. Закон множення і його характеристика 3. Іміджева стратегія. Різні підходи до іміджу Список використаних джерел 1. Іміджелогія комунікацій Для кожної людини важливо, як вона виглядає в очах оточуючих. Цією проблемою займається спеціальна галузь знань — іміджелогія. Імідж (від англ. image — образ) — це візуальна привабливість особистості. Багато людей від природи мають привабливий імідж, але, як правило, частіше симпатії людей здобуваються завдяки мистецтву самопрезентації, без якої не досягти серйозних успіхів у будь-який діяльності, не осягти приємності людської уваги. Вигляд людини, його імідж в очах знайомців і незнайомців сьогодні виконує дуже важливу комунікативну функцію. Можна сказати, що імідж — це розповідь про себе. Зовнішній вигляд людини — це символ, що без слів розповідає оточуючим про те, на якому східці суспільних сходів перебуває людина, до якого передбачуваного кола професій належить, про її характер, темперамент, фінансові можливості, смак, іноді навіть про родинний стан і багато чого іншого. Через безліч каналів людина посилає іншим людям інформацію про те, що вона собою являє. Те, як вона «обігрує» свою зовнішність, її манера триматися, жести, голос і мовлення, предмети, що оточують її, навіть те, якими канцелярськими товарами вона користується — усе це повідомлення, що посилаються людиною іншим. Люди формують свою думку про іншу людину протягом перших секунд, просто кинувши очима, — навіть до того, як вона почне говорити. Вважається, що люди оцінюють один одного за зовнішнім враженням, що складається протягом перших п'яти секунд знайомства і першими п'ятьма секундами розмови. Саме такі якості особистості, як зовнішність, голос і уміння вести діалог, можуть зіграти вирішальну роль у створенні кар'єри і навіть у всьому житті . Не завжди люди чітко усвідомлюють і фіксують свої враження, «розкладають їх по поличках». Зазвичай велика частина цих вражень сприймається несвідомо. Але, проте, усі вони глибоко закарбовуються у свідомості і «видають результат», програмуючи те чи інше ставлення до людини. І цю «програму» надалі змінити дуже непросто. Безумовно, не можна думати, що здобуття інформації про секрети спілкування дасть моментальний результат у взаємодії. Необхідні не тільки знання, але й уміння, навички спілкування. Сприятливі зовнішні дані є важливим природним надбанням, що дозволяє людям подобатися оточуючим, однак ними теж треба вміло розпоряджатися. Поза всяким сумнівом, красивим людям легше створювати ефект особистої чарівності. Психологи знають, що з 10 випадків принаймні у вісьмох наше перше враження про інших людей складається за їхніми зовнішніми даними. Однак відсутність привабливих зовнішніх даних не перекриває дорогу до створення сприятливого особистого іміджу. Треба тільки хотіти і вміти щонайкраще самовиразити свої позитивні особистісні якості. Більш того, у кожній людині закладена здатність подобатися іншим. Як показують дослідження, чим більше додається зусиль у прояві здатності подобатися людям, тим яскравіше буде видно інтелектуальні, художні й інформаційні характеристики особистості.

Мимо цього, УПА стосує досить часто цей засіб партизанської боротьби з огляду на його велике психологічно-політичне значення. 3. Атентат - тобто вбивство окремого представника окупаційної влади, можливий до переведення найменшою кількістю повстанців. Часто для безпосереднього виконання вистачає одна людина, очевидно - при належній підготові. Атентат переводить УПА звичайно в терені, в якому не можлива дія більшого повстанського відділу. 4. Саботажі - зривання мостів, нищення комунікаційних шляхів та засобів, переривання телефонічно-телеграфічних сполучень, нищення магазинів бензини тощо, - дезорганізують окупаційний апарат і не дають большевикам змоги закріпитись у терені. Самі саботажі не потягають за собою людських жертв зі сторони повстанців, тому УПА стосує цей засіб дуже широко. Погоні й облави, що приходять звичайно у висліді саботажів, використовують відділи УПА дуже часто для організування засідок. 5. Рейд зв'язаний завжди з найбільшими трудами й небезпеками, - відділ відривається під час рейду від своїх баз, що ускладнює питання прохарчування, постачання амуніцією та відсилки ранених до підпільних лікарень, - але за те дає найбільші політично-пропагандивні успіхи

РЕФЕРАТЫ:

Історія первісного суспільства на українських землях

В цивилизации нет места для художественного творчества, в ней господствует техника и бездушный интеллект, она нивелирует людей, превращая их в безликие существа. Книга Шпенглера имела огромный успех, в ней ярко показаны многие характерные черты культуры и цивилизации. Однако сама концепция, основанная на полной противоположности и несовместимости культуры и цивилизации, вызвала вполне обоснованные и убедительные возражения и критику. Более приемлемыми представляются первые два подхода к пониманию соотношения культуры и цивилизации. Между этими явлениями действительно имеется много общего, они неразрывно связаны между собой, взаимно переплетаются и переходят друг в друга. Одними из первых на это обратили внимание немецкие романтики, которые отмечали, что культура "прорастает" цивилизацией, а цивилизация переходит в культуру. Поэтому вполне объяснимо, что в повседневной жизни мы не слишком различаем их. Цивилизованность с необходимостью предполагает наличие некоего уровня культуры, которая в свою очередь включает в себя цивилизованность.

Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Флоренс Найтингейл Реферат по дисциплине ОСД выполнила студентка 611 группы Матвеева Анна Александровна Читинский Медицинский колледж Чита, 2005 Флоренс Найтингейл известна как основатель профессии медицинских сестер и инициатор реформы госпиталей. Сама же она видела свою высокую миссию в служении человечеству, в избавлении людей от смерти и болезней, которые можно предотвратить. Этому она посвятила большую часть своей долгой жизни (1820-1910 гг.), проявляя беспримерное упорство и настойчивость, отличавшие все ее поступки. Но все же главной ее заслугой была борьба за реформу системы медицинского обслуживания в английской армии и превращение службы медицинских сестер в серьезную, уважаемую профессию на основе разработки программ специальной подготовки и предъявления высоких профессиональных требований к деятельности медсестер. Многое из того, что составляет сегодня основу медицинского обслуживания, берет начало в ожесточенных баталиях, которые Флоренс Найтингейл вела в XIX в. Менее известно, что в этих баталиях она впервые стала использовать новейшие методы статистического анализа. Ее биографы об этом почему-то не упоминают.

Наука й релігія в первісному суспільстві

Поэтому вопросы оптимизации метаболических реакций и конструирования улучшенных функциональных внутриклеточных компонентов в ближайшем будущем обещали стать весьма актуальными. Начало десятилетия было отмечено значительным ростом прикладных исследований по оптимизации значимых для человека сельскохозяйственных культур. Методы «компьютерной селекции», основанные на полной информации о генетических текстах сельскохозяйственных растений позволили создавать компьютерные оптимизированные геномы с высокой степенью достоверности. Проверка построенных компьютерных геномов на практике порой занимала больше времени, чем процессы их оптимизации и конструирования. Сроки выращивания растений составляли всего несколько месяцев, и это позволяло очень быстро отсеять неверные и опасные варианты и сосредоточить усилия на перспективных моделях. Даже первые практические результаты были ошеломляющими. Увеличение урожайности в два раза, полученное за счет улучшения генома растений естественными генами близкородственных растений при помощи методов генной инженерии, стало настоящей революцией в сельском хозяйстве.

Зародження медицини. Медицина первісного ладу

В тех случаях, когда доказательства и спор касаются области этических оценок, «двойная бухгалтерия» является лишь формулированием «готтентотской морали» в области доводов и доказательств. Это ясно, конечно, само собою. Иногда «двойная бухгалтерия» нисколько не скрывается, а выступает с открытым забралом. Это бывает в тех случаях, когда она в том, что выгодно для нее, открыто опирается на «свои убеждения», а где это не выгодно – на убеждения противника. Вот пример. Во Франции упрекали католиков в логической непоследовательности: они для себя требуют полной свободы слова, в то время как вообще сами являются ожесточенными врагами этой свободы. Один католический публицист ответил приблизительно так: «когда мы требуем свободы для себя, мы исходим из ваших принципов. Вы так отстаиваете свободу слова. Почему вы не применяете ее по отношению к нам? Когда же мы стесняем свободу слова, то исходим из наших убеждений. В этом мы тоже вполне правы и логически последовательны». – Конечно, это очень выгодная часто «бухгалтерия»! Одним словом, тут проявляется особая, повышенная любовь к логике.

Суспільна організація життя слов

Для выполнения американских военных заказов были пущены в ход мощности японской промышленности, сохранившейся вследствие фактического отказа США от изъятия японского промышленного оборудования в счет репарации. В этих же целях оккупационные власти почти полностью сняли ограничения в области промышленности и внешней торговли. В период 1949- 1951гг. объем промышленного производства вырос более чем в полтора раза. В 1950г. промышленное производство Японии составило 83,6% от уровня 1934-1936гг. , а в 1951г. превзошло его на 14,4%. Оборот внешней торговли Японии за 1950-1954гг.был почти в 10 раз больше, чем в период 1945-1949гг. Таким образом, подводя итоги можно отметить, что американские оккупационные власти провели широкую демократизацию общественно – политического устройства Японии. Ее наиболее важными проявлениями были утверждение многопартийной системы, формирование независимых профсоюзных объединений, существенное ограничение полномочий государственного аппарата и подчинение всей его деятельности жестким нормам законов, ответственность правительства перед парламентом в условиях небывалой гласности, а также отстранения от участия в общественной жизни одиозных фигур прежнего режима.

Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

В наступательном варианте инновация - средство использования новых возможностей сохранения или завоевания конкурентного превосходства. В долгосрочном аспекте у предприятия нет другого выбора, кроме ведения инновационной политики, которая является единственным источником длительного успеха. По результатам многочисленных исследований, проведенных в США, экономическая отдача инвестиций в инновации превышает окупаемость в любых других сферах применения финансовых ресурсов и находится на уровне 35-50%. Если учесть сопутствующие выгоды для общества в целом, которые часто могут превышать прямой эффект первоначального назначения разработки, инвестиции в инновации и питающую их науку являются высоко эффективным способом размещения денег. Однако тут вступают различия между утешительными среднестатистическими данными и необходимостью принятия решений по конкретному всегда высокорисковому (иначе он и не несет в себе увлекательного революционного начала) проекту в условиях ограниченных ресурсов. Применительно к инвестициям в НИОКР недостаточность ресурсов становится общемировой проблемой, потому что растущий уровень общемировой конкуренции в условиях открытых границ делает необходимыми столь высокие интенсивности инвестиций в разработку новых продуктов и технологий, что это становится все более непосильным ни большим корпорациям, ни бюджету даже в странах Запада.

Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

В настоящей работе раскрывается понятие каждого элемента состава преступления и объясняется их значение. Также раскрываются признаки элементов состава преступления (именно на них ссылается российский законодатель в ст.8 УК Российской Федерации) и объясняется их значение. Автор считает, что правоприменительные органы не всегда исследуют признаки элементов состава преступления с должной тщательностью (особенно объективную и субъективную стороны), а ведь состав преступления является единственным основанием уголовной ответственности! Ошибки в установлении состава преступления могут повлечь незаконное привлечение лица к уголовной ответственности! Цель данного исследования – обратить внимание на существенную значимость состава преступления в целом и его элементов и признаков этих элементов в частности. Автор в своей работе будет опираться на мнения ученых-правоведов и сведения из деятельности органов охраны правопорядка, в качестве примеров будут использованы случаи из судебной практики и статьи уголовных кодексов Эстонской Республики и Российской Федерации.

Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Когда pечь идет о многомеpности федеpализма, имеется ввидy сyществование pазличных, более или менее одинаково значащих его стоpон либо аспектов:истоpических, политических, кyльтypных, идеологических, и дp. . Федеpализм, как пpедставляется, это даже не столько статика, сколько динамика, пpоцесс, пpичем не пpостой, а циклический. Это подтвеpждается пеpиодически изменяющимся хаpактеpом отношений междy федеpацией и ее сyбъектами. В pазные пеpиоды истоpии данные отношения являются в pазличной степени жесткими, центpализованными или децентpализованными. Федеpализм независимо от того, в какой стpане он yстанавливается-в США, Геpмании, России, Канаде-сyществyет не сам по себе и не для себя как самоцель, а пpиобpетает смысл лишь в слyжении обществy, отдельномy человекy. Федеpализм пpеследyет по кpайней меpе пять основных целей. Сpеди них: -"пpимиpение единства и pазнообpазия"; -защита от тиpании центpальное пpавительство;- создание yсловий для yчастия населения в политических пpоцессах на нескольких ypовнях власти; -создание yсловий для повышения " эффективности пpоизводства чеpез pегиональнyю конкypенцию" и выстyпление в качестве фоpмы или пyти"к стимyлиpованию новатоpских идей в pегиональных пpавительствах".

Громадянське суспільство і держава

Возвратившись к жизни, Эр подробно описывает устройство Загробного Мира, которое удивительно напоминает некоторые картины из Бардо Тодол. Много сходств с Бардо Тодол, но с совсем другими знаками, обнаружит читатель в средневековом наставлении для помирающих (если разыщет таковое у нас в библиотеке) (См. примечание). Главный принцип - условие Распознания - совершенно одинаков в Бардо Тодол и в Египетской Книге Мертвых. И там и там ты должен проникнуться и стать тем, что видишь. Разница в том, что в Бардо Тодол вначале является Знак - Божество, которое надо узнать, чтобы им стать; а в Египетской Книге Мертвых ты должен стать с самого начала Известным Божеством - Знаком, чтобы пройти, войти, не быть уничтоженным. В этом смысле Тибетская Книга Мертвых дозволяет гораздо большую свободу, в смысле ее наполнения Образами - Знаками других народов. Как проникнуться и превратиться в то, что видишь? В мире, где Знак и Плоть сравнимы, достаточно объявить: ты - это я! Хотя может быть, надо наоборот заклясть: я - это ты. Одной девочке пяти лет приснился сон: играет она на розовом рояле яблочную песню. Когда она ее доиграла, по дорожке из леса вышел ежик, а ему навстречу второй. "Я - это ты?" - спрашивает второй. "Нет, ты - это я!" - ответил первый.

Філософська культура особи та її суспільна значущість

Неумение владеть своим телом будет серьезной помехой в изучении любого вида борьбы. Здесь Вам предлагаются уроки балансировки из китайских школ единоборства. Балансировка с поднятым коленом. Левую ногу поднять, согнув колено, носок оттянуть вниз, правая опорная нога прямая. Правая прямая рука поднята вверх, центр ладони направлен вверх. Левая рука образует крюк, выпрямлена и помещена позади тела, центр крюка направлен вверх, смотрят влево. Особенности: Колено поднять выше пояса. Пальцы правой ноги хватают землю. Стоять устойчиво. Балансировка "Наблюдение луны" Стать, соединив стопы, затем корпус наклонить вперед и немного развернуть вправо. Левую ногу согнуть и вздернуть назад вверх, носок направлен вверх. Правая опорная нога прямая. Руки прямы, естественно разведены в стороны, смотрят влево, вперед. Балансировка "Разведка моря" Стать, соединив стопы, затем поднять прямую правую ногу вправо вверх, подошва направлена назад, корпус наклонен влево вниз, левая опорная нога выпрямлена, левую прямую руку помещают перед левой стороной вверху, правую руку помещают с правой стороны вверху, образуется боковое равновесие тела, смотрят вниз.

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

СТО, показав относительность пространства и времени, ввела новый абсолют. Таким абсолютом является четырехмерное "пространство-время", где три координаты пространственные, а четвертая - временная. В целом философское значение специальной теории относительности состоит в том, что она открыла неразрывную связь, единство пространства и времени. Дальнейшее развитие представлений о пространстве и времени и их взаимосвязи с материей связано с возникновением общей теории относительности (ОТО). Одним из основных постулатов ОТО являются гравитационные уравнения Эйнштейна, в которых правая часть есть физическая величина, выражающая материю - энергию - импульс. А левая часть выражает геометрические свойства 4-х мерного пространства-времени. Таким образом, уравнения Эйнштейна описывают одновременно и гравитационное поле, и геометрию пространства-времени. Установление зависимости гравитационного поля, а через него о пространства- времени от распределения в нем материальных масс является важнейшим фактором не только в физическом, но и в общей философском плане.

Суспільне виробництво та заробітна плата

Целью управления активами и обязательствами как составной части управления финансами банка является получение прибыли при одновременном обеспечении ликвидности вложенных в банк средств вкладчиков и кредиторов и выполнении нормативов, установленных регулирующими органами. Доходность банка. Эффективность банка выражается в уровне его доходности и отражает положительный совокупный результат работы банка во всех сферах его хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. За счет доходов банка покрываются все его операционные расходы, включая административно-управленческие, формируется прибыль банка, размер которой определяет уровень дивидендов, увеличение собственных средств и развитие пассивных и активных операций. Доходность банка является результатом оптимальной структуры его баланса как в части активов, так и пассивов, целевой направленности в деятельности банковского персонала в этом направлении. Другими важными условиями обеспечения доходности банка являются рационализация структуры расходов и доходов, расчеты процентной маржи и выявление тенденций в доходности ссудных операций, планирование минимальной доходной маржи для прогнозирования ориентировочного уровня процентов по активным и пассивным операциям. 1.5 Цели и виды анализа финансового состояния коммерческих банков Анализ финансового состояния коммерческого банка можно представить как внешний: со стороны ЦБ РФ, независимых рейтинговых агентств, потенциальных клиентов (вкладчиков, акционеров), и внутренний - внутренними аналитическими службами банка.

Поняття громадянського суспільства і правової держави

Он распределяет денежные средства между различными отраслями национального хозяйства, секторами производства, сферами общественной деятельности, экономическими районами и территориями страны. Государственный бюджет активно воздействует на экономику в целом, так как он выступает в качестве бюджета всего национального хозяйства. Большую роль играет государственный бюджет в сфере материального производства выступая в качестве стимулятора его роста. Средства бюджета используются для обеспечения как индивидуального (в рамках отдельных предприятий), так и общественного (в масштабе всего национального хозяйства) кругооборота фондов. Бюджетное финансирование капитальных вложений и оборотных средств на действующих и вновь вводимых предприятиях, обеспечение других расходов позволяет бюджету включаться в индивидуальный кругооборот фондов на отдельных предприятиях, способствуя его бесперебойности и равномерности. Бюджетные ассигнования в производственной сфере являются основным источником ее функционирования и дальнейшего развития. Основная часть учреждений и организаций этой сферы не имеет собственных источников доходов и находится на бюджетном финансировании.

Нестор Махно про державу, народ і суспільство

Вне всякого сомнения, обстоятельства для деятельности государства в отношении предпринимательского сектора изменились. Защита окружающей среды Однако это отнюдь не означает, что экономическая, финансовая, налоговая, экологическая и социальная политика определяются или могут быть определяемы слепым экономизмом. Это означает, что политика на национальном и федеральном уровне должна быть дальновиднее в своих действиях, чем ранее. Идет ли речь о величине налогообложения, обсуждаются ли социальные услуги, проводятся ли мероприятия по охране окружающей среды - всегда нужно учитывать, как эти решения воздействуют на нашу конкурентоспособность на мировом уровне. Они не должны приводить к слишком большому крену, который действует против нас при разработке инвестиционных проектов и при решении о создании новых рабочих мест. Речь идет не о том, нужны ли действия со стороны государства, но о том, какие его действия необходимы. Так, охрана окружающей среды есть и остается экзистенциально важной задачей по сохранению основ жизни в высокотехнологичной цивилизации.

Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Подготовленный проект Закона РФ "О свободных экономических зонах" предусматривал формирование преимущественно микрозон двух разновидностей: -свободных таможенных зон; - зон экспортного производства. В основу отбора зональных территорий был положен принцип сочетания их выгодного географического положения с минимизацией затрат на их инфраструктурное обустройство, что обосновывалось необходимостью более реалистичного подхода к масштабности зональных проектов.На фактическое закрытие ранее созданных зон были направлены решения, принятые в июне 1993 г.: законодательное урезание предоставленных зонам таможенных льгот (Закон РФ "0 таможенном тарифе") и очередная о тмена налоговых преференций . И хотя иностранным инвесторам указом президента были даны гарантии по сохранению прежних условий деятельности на три года вперед, над зонами нависла атмосфера бесперспективности.Такое развитие событий прежде всего отражало стремление правительства удержать те или иные территории , претендующие н а статус свободной зоны, в пределах национального экономического пространства.В результате к осени 1994 г. наметились следующие контуры российской зональной политики: -урезание (до 1-2 кв.км) возможных размеров свободных зон, исключающее создание ; - относительно крупных комплексных зон свободного предпринимательства; - формальное заимствование и перенос на российскую почву простейших образцов из мировой зональной практики без учета ее перспективных тенденций и увязки с национальной промышленной политикой; -усложненная система управления зонами, сопряженная с многочисленными бюрократическими согласованиями и невозможностью создания зон по инициативе "снизу".

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Причину, может быть, главную причину неадекватного ответа РФ на политику западных стран, редактор Белого Листка видит в эволюции режима власти в России. Г.М. Моисеев так же, как и монархисты С.В. Волков и В.Н. Беляев, указывает на национал - большевистскую эволюцию режима. Эта эволюция внесла сумбур в общество и в процессе выработки ясной, четкой и эффективной внешней политики. Российско-американский саммит в Любляне в июне 2001 г., по мнению Белого Листка, также не дал положительных результатов Москве. Подчеркивая, что России срочно нужна смена правительства, смена ориентиров, Г.М. Моисеев утверждал, что встреча в Любляне зафиксирован неприглядный нынешний статус России в международном распорядке, а президент В.В. путин не владел инициативой . Критикуя состояние российско-американских отношений, Г.М. Моисеев настойчиво рекомендует нашим политикам разработать и осуществить курс на сближение с Германией, которая гораздо ближе к России, чем все остальные страны мира в стратегическом отношении . В этом смысле состоявшийся осенний 2001 г. визит президента РФ в Германию очень близок германофильским предположениям полковника Г.М. Моисеева: Россия действительно созидает особые отношения с ФРГ.

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

В действительности в специфической форме территориальная Определенность существовала и в казахском обществе. Территория Среднего жуза не была разделена на отдельные цельные полосы, участки, отрезки, тесно примыкающие друг к другу, как это обычно имеет место в земледельческих обществах. Главное для казахов составляли места основных кочевых стоянок с удобствами для содержания скота. Такие участки находились, на строгом учете и составляли владение определенного рода или его подразделений. Кочевой путь, пролегавший между этими урочищами, закрепленными за кочевыми коллективами не являлся чьей-либо групповой собственностью. Встреча на этих кочевых путях обычно не порождала споров между кочевыми коллективами, поскольку каждый из них, направляясь к своим основным стойбищам, останавливался на этих путях временно. Но занятие основных мест хозяйственного освоения, закрепленных за определенными группами, другими всегда порождало конфликт. Следовательно, на обширном степном пространстве орды представляли хозяйственную ценность не кочевые районы, пути вообще, а ограниченные пастбищные участки.

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Австрии, оставив на Петербургском направлении 25-тюсячный Договор сохранял Польши, корпус генерала П.Х.Витгенштейна. за Францией Саксонии). 19 июля - Витгенштейн выдержал бой у д.Клястицы, значительные Условия: отбив атаки Удино. территории, но Война начата 20 июля – русские после боя у мызы Головчицы, создавал вокруг Францией. принудили дивизию Вердье к отступлению. неё кольцо 4 июня – 22 июля - оторвавшись от французов, 1-я и 2-я враждебных подписана нота русские армии соединились под Смоленском. Солдаты государств. о разрыве получили возможность отдохнуть, а командующие Окончательно дипломатических попытались скоординировать свои действия. вопрос о разделе отношений После соединения русские совершили несколько Польши был решен Франции с осторожных наступательных операций. монархами России, Россией. 27 июля - состоялся бой атамана М.И.Платова при Австрии и Пруссии 10 июня – посол Молевом болоте с французскими войсками на Венском Франции в Себастиани, которые потерпели поражение. конгрессе в том же России 31 июля – на выручку разбитомуТормасовым Ренье 1814 г.

Громадянин і суспільство

Кстати, последние регулярно ударяют в Останкинскую башню — по нескольку сот раз в году. Правда, башня обладает столь сильным полем, что отталкивает от себя электрический разряд. И тогда молнии уходят параллельно стволу и бьют в землю рядом с башней. Самой башне они не страшны, ведь ее создатели задали ей фантастические пределы прочности: она в состоянии выдержать восьмибалльное по шкале Рихтера землетрясение, ураганный ветер силой до 44 метров в секунду, а также отклонение вершины в радиусе до 14 метров. Единственное, чего инженеры не могли предвидеть, а вернее, предотвратить, — это элементарную человеческую халатность. Скорее всего, именно она и стала причиной пожара, случившегося в воскресенье 27 августа 2000 года около 15 часов на высоте 320 — 350 метров. Вначале на башне показались клубы густого дыма. Затем один за другим стали отключаться телевизионные каналы — НТВ, «Культура», ТВ-6, ОРТ, ТВЦ, СТС. Пожарные в спешном порядке начали выводить посетителей из ресторана. В 17.30 в экстренном выпуске программы «Вести» зрители, наконец, узнают, что происходит на башне. В 18.00 канал РТР также прекратил вещание. К 20.00 становится очевидно, что огонь, несмотря на все усилия пожарных, погасить не удается.

Громадянське суспільство в Україні

Уровень оснащенности российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным и росли одновременно с ними. Интенсивное развитие российской электроэнерге тики в начале ХХ века определялось появлением, а затем и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, ростом электрического освещения в городах. Однако все строившиеся в России электростанции - в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Риге и т.д. имели ограниченное (от одного до нескольких десятков) число потребителей и энергетически связаны между собой не были. Мало того: значения величин их тока и частот имели колоссальный разброс, поскольку никакой единой системы при разработке этих станций не существовало. Между тем отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире. Деятельность ее координировалась VI (электротехническим) отделом Русского технического общества, а также всероссийскими электротехническими съездами, которых с 1900 по 1913 год состоялось целых семь. На этих съездах рассматривались как технические, так и сугубо стратегические проблемы. В частности, вопрос о том, где лучше строить тепловые электростанции: непосредственно в промышленных регионах - с тем, чтобы подвозить к ним топливо, или, напротив, - в месте добычи этого топлива, чтобы затем передавать электроэнергию по линиям электропередач.

Громадянське суспільство та держава

К концу же пятнадцатилетнего срока - к 1935 году советская энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье - после США и Германии - место в мире. Наиболее ярко успех выполнения плана проявлялся в постепенном исключении импортных поставок оборудования - за счет роста энергомашиностроения в этой отрасли. Если в 1923 году завод "Электросила" изготовил всего четыре первых гидрогенератора мощностью по 7,5 МВт для Волховской ГЭС, то к середине 30-х годов в стране функционировали столь крупные предприятия, как "Электрозавод" (Москва), "Динамо" (Москва), "Красный котельщик" (Таганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова (Харьков). И начиная с 1934 года в импорте для энергостроения СССР уже не нуждался. Само же строительство шло невиданными в истории темпами. И причиной тому был не только энтузиазм народа, о котором нам говорили прежде, но и ряд весьма теневых аспектов реализации плана ГОЭЛРО. Значительную часть строителей составляли не только призванные в так называемые "стройтрудармии" бойцы, но и заключенные. А для финансирования программы широко распродавались сокровища отечественной культуры.

Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Летящие птицы не отстают от находящейся под ними Земли, как должно было бы быть при ее вращении. Дальность стрельбы орудий на запад не больше, чем на восток. Тяжелые тела падают по вертикали, а не наклонно, и т. д. На всю эту критику Галилей отвечает классическим принципом относительности: "Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть будет у вас там также большой сосуд с водой и плавающими в нем маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведерко, из которого вода будет капать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы увидите, будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая другу какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния будут одни и те же; и если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении.

Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Субъект прогнозирования – организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, разрабатывающее данный прогноз. Этап прогнозирования – часть процесса разработки прогнозов, характеризующаяся своими задачами, методами и результатами. Деление на этапы связано со спецификой построения систематизированного описания объекта прогнозирования. Сбором данных прогнозного фона, с построением поисковой и нормативной моделей, верификацией прогноза. Особое место занимает прогнозная ориентация, предшествующая операциям собственного прогнозирования, а также разработка рекомендаций для целеполагания, программирования, планирования, проектирования, т.е. для управления на основе данных, полученных в результате прогнозирования. Необходимость прогнозирования возникает из-за неопределённости будущего и из-за того, что эффект многих решений, которые принимаются сегодня, в течении определённого времени не ощущается. Можно привести такой общеизвестный пример. В большинстве стран составляются и публикуются средствами массовой информации прогнозы погоды, к которым проявляют интерес работники сельского хозяйства, путешественники и широкая масса населения.

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Эксперт, выступая в качестве специалиста-медика, ещё на месте происшествия обязан выяснить у следователя, какие он собирается ставить вопросы на разрешение экспертизы, а при затруднении или личной просьбе следователи составить или откорректировать их. Сотрудники экспертно- криминалистических подразделений могут заранее разработать перечень наиболее типичных вопросов для того, чтобы каждый следователь в любой момент мог этим воспользоваться. Очень важным вопросом является хранения вещественных доказательств. Если специалист, позаботившись об упаковке тех или иных специфических объектов , не предупредит следователи об условиях хранения, исключающих их порчу или уничтожение, то его коллегам уже нечего будет исследовать . Помогая следователю в назначении экспертизы эксперт прежде всего должен выяснить, что следователь хочет установить (конечно, не в том смысле, какое заключение следователь желает получить). Он может дать консультацию по вопросам возможностей экспертиз и наличию тех или иных технических средств в экспертно-криминалистическом подразделении, а также в вышестоящих подразделениях вплоть до экспертно-криминалистческого центра МВД РФ.

Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Известно, что статуя Гайи Цецилии, жены царя Тарквиния Старшего, стояла в святилище Sa cus (Fes ., Praebia). После смерти Тарквиния именно его жена отдает все распоряжения, касающиеся внутренней жизни в городе и выборов нового царя (D.H., IV,2,3). Можно, правда, предположить, что в Риме этого периода продолжалась борьба матриархального и патриархального начал, о чем говорит Э.Магер-Пирнат11, и связи по женской линии и особое положение в обществе Гайи Цецилии – только пережитки матриархата. Оставив в стороне дискуссию о возможном сохранении в раннем Риме установлений материнского права, обратимся снова к данным традиции. В царствование Тулла Гостилия Гораций, одержав важную для Рима победу над альбанцами Куриациями, осуждает и казнит собственную сестру за неправедную, по его мнению, любовь, а отец их одобряет такую расправу (D.H., III,21,6; Liv., I,29,6). Жизнь и смерть женщины, таким образом, находится в руках не только отца, но и братьев. Женщина не принимается во внимание при составлении завещаний, как в случае с отцом Тарквиния Старшего Демаратом, который не оставил своей невестке и, следовательно, не родившемуся тогда еще внуку никакого наследства (Liv., I,34,2-3). Наконец, Гайя Цецилия участвует в "общественной жизни" Рима, но сама быть царицей не может (Plu ., Q.R., 36). Женщина, оставшись вдовой, теряет право называться ma er famiilias, так как этот "титул" обеспечивал ей (при наличии детей) только муж, pa er familias.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.