Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Маркетингові комунікації

ТЕМА 7. МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЯ : ЩО ЦЕ ? ВИБІР КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ВИСНОВКИ Після вивчення теми Ви зможете: Зрозуміти сутність і призначення маркетингових комунікацій; Виявити фактори, що впливають на вибір елементів комплексу; Проаналізувати рішення щодо вибору комплексу просування; Охарактеризувати основні елементи комплексу просування; Визначити специфіку застосування основних елементів комплексу; МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЯ : ЩО ЦЕ ? Маркетинг одночасно є система мислення і система дії. Для ефективного втілення стратегічний вибір, який зробило підприємство, повинний бути підтриманий динамічними програмами дій, інакше шанси комерційного успіху незначні. Щоб успішно продавати, недостатньо запропонувати товар по привабливій ціні через розгалужену збутову мережу. Необхідно добитися того, щоб відмітні властивості товару стали відомі цільовій групі покупців. Отже, умовою ефективної маркетингової стратегії є розробка програми комунікації з двома взаємозалежними цілями : ЗРОБИТИ ТОВАР (ПІДПРИЄМСТВО) ВІДОМИМ І ЗРОБИТИ ПРИВАБЛИВИМ Така програма використовує: рекламу, стимулювання збуту, public rela io , персональні продажі. спрямовано на створення позитивного іміджу підприємства, пропагування різноманітної, корисної для суспільства діяльності підприємства. Персональні продажі дають можливість здійснювати безпосереднє спілкування зі споживачем мають переконливі переваги в просуванні певних товарів. 23

Мимо цього, УПА стосує досить часто цей засіб партизанської боротьби з огляду на його велике психологічно-політичне значення. 3. Атентат - тобто вбивство окремого представника окупаційної влади, можливий до переведення найменшою кількістю повстанців. Часто для безпосереднього виконання вистачає одна людина, очевидно - при належній підготові. Атентат переводить УПА звичайно в терені, в якому не можлива дія більшого повстанського відділу. 4. Саботажі - зривання мостів, нищення комунікаційних шляхів та засобів, переривання телефонічно-телеграфічних сполучень, нищення магазинів бензини тощо, - дезорганізують окупаційний апарат і не дають большевикам змоги закріпитись у терені. Самі саботажі не потягають за собою людських жертв зі сторони повстанців, тому УПА стосує цей засіб дуже широко. Погоні й облави, що приходять звичайно у висліді саботажів, використовують відділи УПА дуже часто для організування засідок. 5. Рейд зв'язаний завжди з найбільшими трудами й небезпеками, - відділ відривається під час рейду від своїх баз, що ускладнює питання прохарчування, постачання амуніцією та відсилки ранених до підпільних лікарень, - але за те дає найбільші політично-пропагандивні успіхи

РЕФЕРАТЫ:

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Таким образом, основная цель работ по внедрению и развитию методов аэрокосмического мониторинга в отрасли - совершенствование установления корреляционных связей между оптическими свойствами экологических комплексов (природных и антропогенно измененных), отраженными на аэрокосмических изображениях, и их свойствами в системе различных природных признаков (физической, биологической, химической и др.), направленными на выявление существующих зависимостей между геологическим строением местности и ее рельефом, гидрографией, почвами, растительностью и другими элементами ландшафта, для разработки и совершенствования методов региональных комплексных исследований, оценки природно-экологических и антропогенных условий территории при проектировании и проведении землеустроительных мероприятий с целью сохранения экологического равновесия. Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориального деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) - конкретное сельскохозяйственное угодье - культура.

Маркетингові комунікації

Если мужчина в случае опасности превращает в поле боя целые города, то женщина старается действовать лишь в границах своих владении: дома, семьи, но ее гнев даже на таком небольшом пространстве приводит к ощутимым результатам. «Женский» взгляд проявляется в том, что очень большое внимание уделяется таким понятиям, как семья, дом, верность, муж, жена и любовница, неверность, жертва ради любви, карьера, личная жизнь. Даже страна описывается не с точки зрения политики, отношения с внешним миром, а описанием ситуации в школе, в интернатах, на улице, в такси, даже с точки зрения особенностей советского торта. Так уж исторически сложилось, что произведения писали больше мужчины, и назвать имена даже нескольких писательниц – дело довольно непростое. Но «женская проза» всегда занимала особое место в литературе, потому что ни один мужчина, даже гений, не сможет передать мир так, как его воспринимает женщина. Когда человека описывает писатель или писательница, получаются довольно разные портреты: особенности психологии играют огромную роль. Только сопоставив оба портрета можно получить изображение. Тоже и с событиями. Женские работы Виктории Токаревой отличаются большей чувственностью, меньшей прямотой, запутанностью, интригой.

Невербальні засоби комунікації

При этом сам по себе упор на такое налогообложение вступает в противоречие с необходимостью перехода к рыночной налоговой системе, предполагающей, что основное бремя ложиться на физических лиц - работников и собственников предприятий. Среднемесячная зарплата и норма потребления 1997 г., грн. Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Средняя заработная плата 140 148,3 157 164,3 Доход на члена семьи (предполагается 2 раб, и коэфф. семейности 3,2) 38,7 41,4 46,4 49,7 Физиологический минимум 51,635 64,952 75,206 113,89 Рациональная норма потребления 108,314 131,892 150,514 230,608 Аналогичными недостатками страдает и показатель средней заработной платы. В силу того, что он используется при налогообложении, руководители всячески завышают количество работающих и занижают среднюю заработную плату, стараясь, однако, не выходить за пределы численности работающих для малых предприятий. Вследствие того, что минимальная зарплата не выполняет тех функций, которые она должна бы выполнять в первую очередь, возникают противоречия и в единой тарифной системе (ЕТС).

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

По согласию с тогдашним зетским митрополитом Виссарионом, викарным епископом Вавилой и всей братией Иван устанавливает общежительный устав монастыря. Сюда, из монастыря Враньина переносится резиденция Зетской епархии, основанной Свт. Саввой I в 1219 г. В своей грамоте Иван Черногевич щедро наделил свою “задужбину” землями, лесными угодьями и всем необходимым. Обитель находилась на холме Чипур. По свидетельству современников это был “малый, но прекрасный” монастырь. В середине его стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы, окружённая с трёх сторон колоннадой. Предположительно храм строили мастера из Приморья. По краям участка стояли монастырские постройки: малая церковь Св. Ап. Петра, кельи, митрополичьи покои и хозяйственный постройки. В наружных стенах этих зданий были бойницы, а весь монастырь был опоясан рвом и оградой из кольев. Иван Черноевич умер в 1490г. и был похоронен в церкви монастыря, у южной стены. Его останки были найдены при археологических раскопках 1980-х гг.Сын Ивана - Георгий, правивший Зетой в 1490-1496 гг, основал в 1494г. первую на славянском юге типографию на Ободе, но вскоре перенёс её в Цетиньский монастырь.

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

"Доктор Живаго" Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов. Б. Пастернак Эти пастернаковские строки выглядят эпиграфом к роману “Доктор Живаго”, над которым Борис Леонидович работал около четверти века. Роман как бы вобрал его самые сокровенные мысли и чувства. И вот на склоне лет роман завершен, окончательный вариант подготовлен к печати, но опубликован роман был только за границей. В 1958 г. за него Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. На Родине же Бориса Леонидовича не признавали. В газете “Правда” была опубликована статья Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”. Автор статьи утверждал, что Пастернак якобы никогда не был “подлинно советским писателем” и даже в свое золотое время “не числился в мастерах первого класса”. Поэта называли “предателем”, “внутренним эмигрантом”. Он был исключен из Союза писателей. Пастернак заявил, что отказывается от премии и ни при каких условиях не покинет Советского Союза. Он тяжело переживает обрушившиеся на него огульные обвинения и измену некоторых друзей.

Форми і методи комунікацій у підприємництві

И пусть в истории многое переставлено местами — в этом ли суть? Не должен человек доверять бесовским силам — что бы они ему ни сулили, и даже если они выполняют обещанное. Ибо чаще всего они выполняют обещанное. Но тут же человек становится причастным к бесовской кутерьме и метели, где нет для него смысла. И только одно слышится сквозь метель: “Ску-у-шно!”, и потому-то: Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! “Мне скучно, бес”. Так идёт перекличка через столетие двух русских поэтов, из которых один провидел природу зла, а другой ощутил эту природу уже “разгулявшейся”, хотя и ощутил менее чётко. Список литературы

Ііміджелогія комунікацій

Здесь все атрибуты власти, военной славы: на весах, с одной стороны, закон милосердия, с другой — закон совести. С подобострастием смотрят на владыку государственные чины, в отдалении — народы. «Иной вполголоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества. Другой восклицал: он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю.» Юношество восклицало, что «он правдив, закон его для всех равен, он почитает себя его первым служителем». Льются потоки восхвалений, но среди присутствующих одна женщина «являла вид презрения и негодования». Неизвестная «именует себя Прямовзорой и глазным врачом». Она заявила, что у правителя на обоих глазах бельмо, и очистила его глаза. «Ты видишь теперь, что ты был слеп, и слеп всесовершенно. Я есть Истина». И увидел правитель, что власть его жестока, подданные его ненавидят, всюду ложь, гибель; «знаки почестей, им раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным». Глава заканчивается словами: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается».

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Мандельштам переходит от "гeo-этнических" сигнатур к следующему уровню, к образу Венеции, как он сложился в тексте русской Италии (см. выше). Тогда становится понятной оценка Поляковой: роковая, мрачно-роскошная, двуликая Венеция, олицетворяющая праздничную смерть, у Ахматовой действительно не возникает. Ахматова выбирает другой путь, выбирает сознательно, подчеркивая свое собственное видение в противоположность другому, привычному и т. п. (но не тесно, не душно). И разве не имеет право Венеция на то, чтобы быть праздником безо всякого мрачного оксюморона?26 Венеция - золотая голубятня. Это стихотворение Ахматовой действительно выделяется среди "мужских", с почти обязательной траурной, трагической Венецией, с гробами гондол и т. п. "Женскость"27 можно видеть в том, что Ахматова придала своему изображению Венеции оттенок легкого каприза. Но было бы ошибкой воспринимать этот каприз буквально. Зная автора, здесь можно предполагать (и) сознательную полемичность. Ахматовское но едва ли не в большей степени, чем к ее собственным впечатлениям и ощущениям, может относиться к венецианскому тексту русской поэзии.

Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

Однако более пристальное внимание позволяет обнаружить, что чужое слово выводит не столько к прототипам, сколько к метапоэтическому слою "Поэмы", едва ли не превалирующему над сюжетным. В определенном смысле в основу "Поэмы" положен меональный способ письма, в свое время сформулированный Мандельштамом: "Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда"1. В статье "Выпад" Мандельштам говорит о роли читателя (читателя, который эту свою роль понимает и берет на себя сознательно) в овладении такого рода текстом: ".поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным все эти значки поэтически грамотный читатель ставит от себя, как бы извлекая их из самого текста" (курсив мой. - Т. Ц.)2. В поэтике Ахматовой эти отступления, наросты, проколы и прогулы становятся важнейшими конструктивными приемами.

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Более половины людей сталкиваются с этими микробами в раннем детском возрасте. И у многих из них данная инфекция остается в хроническом латентном (скрытом) состоянии на многие десятилетия. По-видимому, этому способствуют генетические особенности вирусов данного семейства, которые позволяют им долгое время "ускользать" от иммунного контроля со стороны организма (противовирусных антител, лимфоцитов-киллеров и даже системы интерферона). Конечная цель любого вируса - паразитирование в человеческом организме на генетическом уровне. Обычно вирус старается заставить клетку человека-хозяина производить белки, нужные для жизни вируса. Если это удается, то вирус размножается, клетка же чаще всего погибает. Герпес-вирусы такого "звездного часа" могут ждать очень долго. Вирусы генитального герпеса и цитомегалии могут длительно "подпольно" существовать в клетках женской половой системы (слизистой влагалища, матки и др.) Периодически, когда иммунная система женщины ослабляется (например, при переохлаждении или другом стрессе), эти вирусы активизируются, давая обострение хронического инфекционного процесса.

Поняття комунікацій. Види комунікацій

К сожалению, иллюзия длится недолго, а пробуждение приносит и ещё более мучительное ощущение отчужденности. Из - за этого наркомания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и приобретает черты социальной проблемы. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды наркотиков. Марихуана. Другие названия: анаша, бошки, ганджа, ганджубас, гаш, грасс, дуды, дудки, дядя, пластилин, трава, хаш, хэш, шала, шишки, шмаль. Откуда берется: произрастает всюду и везде. Кто употребляет: чаще всего неформалы . Как: марихуана - это общее название для значительного количества разнообразных дериватов, таких, как: шала, шишки, гашиш, синтетический каннабиол, гашишное масло. На российском рынке наиболее распространён гашиш (похож на коричневый пластилин) и шала (среднего помола сушеные листья, похожие на махорку, только зелёные) шалу забивают в ,косяки, - пустые гильзы от ,Беломора, и ,Казбека, . Дальше всё как с обычными папиросами. Гашиш либо измельчают и смешивают с табаком для забивки в ,косяки, , либо кладут на фольгу маленькими порциями, подогревают снизу зажигалкой и вдыхают дым через трубочку.

Сутність, види та канали комунікацій

Общее состояние больного удовлетворительное, самочувствие хоро- шее. Выражение лица осмысленное. Сознание ясное. Положение ак- тивное. Рост - 174 см. Масса - 93 кг. Индекс Брока - 145% - ожирение II степени. Телосложение по гиперстеническому типу, пропорциональное. Патологических изменений головы и лица нет. Температура тела 36,6. 2. Общие свойства кожи. Видимо здоровые участки кожного покрова розовой окраски, чис- тые, умеренно влажные и эластичные, рисунок не усилен, кровена- полнение достаточное. Кожа теплая. Подкожно-жировая клетчатка развита хорошо, распределена равно- мерно. Толщина кожной складки на передней поверхности живота 3 см. Консистенция упругая. Тургор мягких тканей сохранен. Пас- тозности и отеков нет. Кожные фолликулы не изменены. Отмечаются отдельные пигментные невусы. Патологических элементов нет. На левом запястье - ис- кусственная татуировка. Волосы густые, черные, мягкие, эластичные. Оволосение по мужс- кому типу. Ногти желтоватой окраски, утолщенные, поперечно ис- черченные, с точечными вдавлениями. Видимые слизистые бледно-розового цвета, чистые, влажные.

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Доступные на сегодняшний день данные позволяют рекомендовать этот метод только в случаях открытой травмы грудной клетки. МЕХАНИЗМЫ ТРАВМЫ (4) Ричард В. Агабабян Введение: Персонал службы НМП обычно занимается оказанием медицинской помощи пострадавшим с травмами. От того, насколько квалифицированно персонал службы НМП способен быстро оценить состояние пострадавшего, стабилизировать его и начать лечение, нередко зависит жизнь пострадавшего, а также степень тяжести физических и нейропсихических нарушений, возникающих вследствие травм. Персонал службы НМП должен уметь в полевых условиях одновременно первично оценить состояние пострадавшего и выполнить основные стабилизирующие мероприятия. Необходимо крайне внимательно отнестись к возможным ранее существовавшим нарушениям здоровья у пострадавшего, которые могли спровоцировать несчастный случай. Внимательный осмотр места происшествия или выяснение обстоятельств возникновения травмы обеспечивает для больничного персонала ценную информацию о явных и скрытых органных поражениях. I. Роль персонала службы НМП в оценке состояния пострадавшего: 1.

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Но у последних скорость зрительного восприятия подвержена более резким колебаниям. Нарушения зрения также влияют на качество, точность, полноту восприятия. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно, так как, во-первых, кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки предметов, воспринимаемые зрительно, во-вторых, осязательное поле ограничено зоной действия рук и восприятие протекает более длительно, чем зрительное. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. В настоящее время в деятельности слепых и слабовидящих всё шире внедряются технические средства компенсации дефекта зрения (тифлоприборы). Их назначение—приблизить объём информации, получаемой при дефектах зрения, к объёму той информации, которую получает нормально видящий. Таким образом, восприятие слепых, хотя и имеет специфические особенности, при своевременной и правильной коррекционной работе не создаёт каких-либо серьёзных трудностей в познавательной деятельности, а, следовательно, даёт возможность приложения способностей таких людей во многих отраслях трудовой деятельности.

Невербальні засоби комунікації

Считается очевидным, что переход к рыночной экономике сам собой обеспечит высокую мотивацию труда, существующую в наиболее развитых странах. Однако это не оправдывается практикой. Современные достижения высокоразвитых стран являются результатом длительной эволюции производительных сил и соответственно, производственных отношений, причем те и другие находятся в непрерывном развитии. Сегодня идут активные поиски новых форм и методов стимулирования трудовой активности человека. Эти процессы основываются на анализе и переоценке сложившихся представлений о побуждении к труду, в научных исследованиях используются разработки отечественных и зарубежных специалистов в области мотивации труда: социологов, педагогов, психологов. В экономических же трудах глубокая проработка мотивации трудовой деятельности лишь начинается. Актуальность экономического исследования мотивации к труду диктуется тем, что поиск путей повышения трудовой активности все более становится отправной точкой желаемой эффективной хозяйственной системы и выхода России из затяжного экономического кризиса.

Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

Приведите общий вид интерполяционного многочлена Лагранжа. 64. Что называется разностной схемой при численном решении обыкновенного дифференциального уравнения методом конечных разностей? 65. В чем заключается квадратичная интерполяция? 66. Первые и вторые разности таблично заданной функции с постоянным шагом аргумента. 67. Выведите формулу линейной интерполяции, взяв первые два члена интерполяционного многочлена Ньютона. 68. Чему равна погрешность интерполяционного многочлена Лагранжа? 69. В чем заключается явление Рунге при многочленной интерполяции с равномерно расположенными узлами? 70. В чем заключается различие степенных разложений Тейлора от степенных разложений Чебышева? 71. Как вычисляются многочлены Чебышева с помощью рекурентных соотношений? 72. Почему многочлен Чебышева называется наименее уклоняющимся от нуля? 73. В чем отличие ошибок, получаемых при среднеквадратичном и чебышевском равномерном приближении? 74. Какой вид имеет квадратурная формула прямоугольников для вычисления определенного интеграла? 75.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод. В соответствии с аграрной реформой старые деньги с крестьян списывались, налоги уменьшались вдвое, были подняты закупочные цены на мясо, молоко, овощи. Это дало незамедлимый политический эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа. В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С. Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Это был глубокий, но резкий доклад, в котором, кроме исчерпывающего анализа дел в деревне, было отмечено, что 1928 год был наилучшим во всей русской и советской истории. Именно на этом Пленуме Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, положение которого соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина. Важных изменений требовала и общественная жизнь в стране. Стали пересматриваться существующие догмы о роли Сталина. Несколько тысяч незаконно арестованных было отпущено на волю. Этот период Илья Оренбург назвал словом – «оттепель». В ходе расследований по делу Берия было дорасследовано так называемоё «ленинградское дело». Выяснилось, что в разгроме городской партийной организации вместе с Берия и Абакумовым принимал участие и Маленков.

Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

Реальной полагается способность материального воздействия на явление через мысленные и физические манипуляции с его образом. В процессе длительной эволюции архаического сознания, его рационализации появляются и закрепляются в культуре представления о “сверхъестественном”. В основе этих представлений лежат “верования в одушевление всей природы — верования, которые достигают высшей своей точки в олицетворении её. Для примитивных человеческих племён солнце и звёзды, деревья и реки, облака и ветры становятся личными одушевлёнными существами, которые живут наподобие людей или животных.” Термин “анимизм” (от лат. a ima — душа, дух) впервые был употреблён немецким химиком и физиологом Г.Э.Шталем (1660 - 1734), но в научный оборот его ввёл Э.Б.Тайлор. Анимизм — это вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего мира. Тейлор, исследуя анимистические представления в работе “Первобытная культура”, выдвигает гипотезу, согласно которой появление “тонкого, невещественного образа”, составляющего “причину жизни и мысли”, независимо и нераздельно владеющего личным сознанием и волей своего телесного обладателя, то есть “души”, вызвано двумя причинами: во-первых, “они старались понять., что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти; " во-вторых, они задавались вопросом, “что такое человеческие образы, появляющиеся в снах и видениях”.

Введение в маркетинг (Доклад)

И такие кнехты есть у каменоломен Рано-Рараку. Все исследователи их видели, трогали руками и даже отмечали, что они установлены явно по какому-то ранее намеченному плану, но никто так и не заметил, что это в первую очередь технические устройства – речь идет о самих статуях, стоящих в земле. Изваяния в кратере – это, если смотреть сугубо рационально, кнехты, которые принимали на себя вес монолита. Заглубленная всего на полтора метра статуя может вполне8. соперничать по удерживающей силе со становым якорем крупного морского судна. Если обмотать оба, удерживающих статую каната вокруг двух или нескольких кнехтов и взять в руки их свободные концы, то всего два и даже один человек будет в состоянии спустить свободно подвешенную статую любого веса с любого отвесного обрыва. Но скалы на Рано-Рараку не отвесны, это намного усложняет задачу. Необходима сила, отклоняющая груз от скалы, иначе монолит будет ползти по склону, разрушая высекаемые статуи, и вскоре просто застрянет на каком-нибудь уступе. Приложить эту силу к монолиту можно только с помощью оттяжек. Самые ранние, небольшие статуи, которые высекались из камня самого нижнего продуктивного горизонта, оттягивались примитивно, вручную (рис.2). Но по иерее того как статуи становились больше по размерам и спускать их приходилось со все более высоких точек, людей для этого требовалось все больше и больше.

Бюджет маркетинга

Поэтому он способен к какой-то иной и в чем-то, возможно, даже более глубокой интерпретации того, что автором сказано. Как пишет А. А. Бахтин, древние греки не знали о себе самого главного, что он древние. Но та дистанция во времени, которая превратила их в древних греков, имеет огромное культурное содержание: она наполнена постепенным раскрытием в произведениях античной культуры все новых и новых смысловых регистров, о которых сами творцы этих произведений ничего не знали. Точно также Трезмин не мог увидеть современного архитектурного облика Петербурга, а Пушкин не мог осмыслить свои творения в контексте последующего развития русской культуры. Не могли этого осмыслить и их современники. Поэтому они не имели возможности оценить содержание и значение своих собственных произведений, как это делаем мы. Текст, попадая в новый историко-культурный контекст, наполняется новым смыслом, отличным от того, кокой он имел во время его создания. «Каждый век, приобретая новые факты, приобретает и новые глаза» (Гетне). Новыми глазами многое видится иначе. Таким образом, понимание произведений культуры меняется от эпохи к эпохе. Оно никогда не может быть окончательным, единственное верным.

Маркетинг в банковской сфере

На каком-то уровне в эту иерархию включаются люди: сначала папа и кардиналы, затем клирики более низких уровней, ниже их простые миряне. Затем еще дальше от Бога и ближе к земле, размещаются животные, потом растения и потом — сама земля, уже полностью неодушевленная. А дальше идет как бы зеркальное отражение верхней, земной и небесной иерархии, но опять в ином измерении и со знаком «минус», в мире как бы подземном, по нарастанию зла и близости к Сатане. Он размещается на вершине этой второй, хтонической пирамиды, выступая как симметричное Богу, как бы повторяющее его с противоположным знаком (отражающее подобно зеркалу) существо. Если Бог — олицетворение Добра и Любви, то Сатана — его противоположность, воплощение Зла и Ненависти. Средневековый европеец, включая и высшие слои общества, вплоть до королей и императоров, был неграмотен. Ужасающе низким был уровень грамотности и образованности даже духовенства в приходах. Лишь к концу XV века церковь осознала необходимость иметь образованные кадры, принялась открывать духовные семинарии и т. п. Уровень же образования прихожан был вообще минимальным.

Маркетинг (Шпаргалка)

Особой группой объектов гражданских прав являются нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством. Особенностями нематериальных благ как объектов гражданских прав являются: 1) отсутствие материального (экономического) содержания; 2) неотделимость от личности их носителя; 3) то, что они обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. Действующий ГК РФ закрепляет общие для всех личных неимущественных прав и других нематериальных благ правила об их регламентации и защите6. Регулирование и защита нематериальных благ осуществляется комплексно, нормами ряда отраслей права. В теории права применительно к гражданскому праву существовали несколько точек зрения на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними личных неимущественных прав. По мнению одной группы ученых, гражданское право не регулирует, а лишь охраняет личные неимущественные права. По мнению других, правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем регулирования соответствующих отношений.

Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

Из-под куполов спускаются литые медные паникадила высокохудожественной работы. Все стены и своды покрыты фресками. Их выполнили в одно лето 1684 года тридцать пять изографов во главе с Димитрием Григорьевым (имена художников перечислены на западной стене собора, под росписью "полотенец"). Надкладезная часовня. У юго-западного угла Успенского собора стоит веселая, нарядная, похожая на резную раскрашенную игрушку Надкладезная часовня конца XVII века, типично нарышкинской архитектуры - знаменитые "три восьмерика на четверике". Вторая Надкладезная (Пятницкая) часовня, также конца XVII столетия, стоит за оградой лавры, на берегу, к востоку от Введенской и Пятницкой церквей (обе - 1547 года). От последней она и получила свое название. Часовня утратила многие из украшений, "вросла в землю", но волнистая кровля с двумя световыми восьмеричками, тонкая скульптурная обработка входного портала, остатки наличников говорят о том, каким красивым было это небольшое здание, ждущее реставрации. Трапезная. В конце XVII столетия в лавре перестроили старую, насчитывавшую около трех столетий Трапезную.

Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Техника — это и есть органопроекция, знаменующая собой возникновение человека. Конечно, с некоторой натяжкой можно органопроекцию трактовать как начало культуры, так как Капп делает акцент не на том, что техника включена в природу, а на том, что она возникает из нее как качественно новое реальное состояние. Но только в этом случае сам культурный процесс надо понимать как ступень жизненной силы. Именно витализм и оттолкнул от него многих культурологов. Оценку техники с позиций культуры продолжил А. Дюбуа-Реймон. В своей книге «Изобретение и изобретатель» он поставил вопрос о соотношении общественных потребностей и явлений природы. Культура повлияла на потребности людей. Из объективных они в определенной степени стали трансформироваться в субъективные. Полезность, престижность, прихоть и каприз деформирующим образом воздействовали на мотивы изобретательства. Культура не обнаружила в себе механизма запрета на политические амбиции, национальный и классовый эгоизм, потребительство и погоню за престижем и модой. Культурные запреты смогли бы избавить общество от многих бесполезных и вредных технических изделий. Метафизический спор о технике продолжил М.Хайдеггер. Он отверг технику в качестве человеческой деятельности и ее инструмента.

Внедрение отдела маркетинга на предприятии /на примере Леспромхоза/

Цивилизация раздробленного человечества и раздробленного человека – так можно бы назвать теперешнюю цивилизацию. Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, станет, возможно, цивилизацией единого человечества и цельного человека, и её генеральным законом будет, наверно, не соперничество, а содружество людей. Хотя вряд ли. И одним из главных строителей этой цивилизации может стать именно любовь. Всякая любовь – братская, половая, родственная как принцип отношения человека к миру и к другим людям. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении хотелось бы сказать, что все – таки не кино, вино и домино вопреки распространенной поговорке составляет смысл нашего бытия, не эта и другая мишура, и даже не футбол, а как это не банально звучит любовь. Банально, но от этого не утрачивая всей своей прелести. Любовь – это самая сложная, таинственная и парадоксальная реальность, с которой сталкивается человек. И не потому, как обычно считается, что от любви до ненависти всего один шаг, а потому, что «ни просчитать, ни вычислить» любовь нельзя! В ней нельзя быть расчетливым – природа легко опрокинет любые расчеты! В ней можно быть только чутким, чтобы следить за её прихотливым течением и вовремя душой угадать все её изгибы, неуловимые для глаза смещения, необъяснимые подчас для разума повороты.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.