Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Безпечність лікарського засобу - ступінь побічних явищ (функціональні розлади, імунна реактивність, тератогенна, наркотична дія, вплив на репродуктивну здатність тощо), їх частота, співвідношення користь/ризик при застосуванні даного препарату порівняно з препаратами-аналогами. Щодо переваги перед аналогами, то для лікарського засобу є певні труднощі, оскільки один препарат може бути значно ефективніший від іншого й водночас давати і тяжчі побічні реакції. Це вимагає проведення складного порівняння між користю і ризиком, обумовленим застосуванням порівнювальних препаратів, що ґрунтується на таких принципах: • новий лікарський засіб має бути ефективніший, ніж відомий аналог, при задовільному сприйнятті; • при однаковій ефективності з існуючим препаратом новий лікарський засіб повинен мати менш виражену побічну дію у зв'язку з меншою токсичністю і кращим сприйняттям; • при комбінованій терапії новий лікарський засіб повинен підвищувати ефективність наявних препаратів, знижуючи або хоча б не збільшуючи токсичну дію; у тому разі, якщо препарат має значні переваги, але його застосування супроводжується більшим ризиком, його конкурентоспроможність може бути обмежена. Вартість характеризує доступність лікарського засобу для споживача і відіграє відповідну роль в його конкурентоспроможності. Лікарський засіб оцінюється як із погляду властивостей, так і з погляду ціни. Існує усталена думка, що вартість курсу лікування новим лікарським засобом завжди вища від вартості курсу лікування більш старими препаратами-аналогами, однак дуже часто це не так. Проведені дослідження з фармакоекономіки показують, що лікування новими ефективнішими і безпечнішими лікарськими засобами у кінцевому підсумку менш витратне, ніж довготривале лікування дешевими препаратами, яке є малоефективним, але більш затратним, що пов'язано з терміном перебування хворого у стаціонарі, тимчасовою втратою працездатності тощо. Якщо препарат не має переваг перед аналогами, то його збут залежатиме здебільшого від ціни. Якість і вартість лікарських засобів чи виробів медичного призначення є одним із найважливіших факторів успішної комерційної діяльності фармацевтичної фірми. Існує кілька методик визначення конкурентоспроможності лікарських засобів. 1.2 Характеристика методик визначення конкурентоспроможності Одна з них - методика оцінки рівня якісно-цінової конкурентоспроможності. Як видно з даних рис.1, ця методика передбачає три етапи розрахунків. Перший етап визначення конкурентоспроможності досліджуваного лікарського засобу передбачає обрання серед ринкових аналогів базового варіанта, який найкраще задовольняє потребу споживачів і з котрим порівнюватимуть даний препарат. Потім здійснюється добір якісних (функціональних) параметрів. До них належить терапевтична ефективність, безпечність та переваги перед аналогами тощо. Далі за кожним параметром визначають вагомість як відсоткове відношення величини окремого параметра оцінюваного лікарського засобу (Рі) до величини того самого параметра базового препарату (Ріа) або навпаки: ,коли якісний показник необхідно збільшити; , коли показник необхідно зменшити.

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

РЕФЕРАТЫ:

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Ежегодно лечится стационарно. Инвалидность 2 группы. В последнее время возникла высокая гипергликемия на инсулин, на обычную его дозировку. Госпитализирована для коррекции дозы инсулина. Анамнез жизни. Росла и развивалась нормально. В детстве болела корью, коревой краснухой, эпидемическим паротитом. Работала дояркой. Наследственность не отягощена. Объективно по системам Правильного телосложения, нормостенического типа. Дыхательная система: ЧДД - 22 в минуту, остальное без патологии. Сердечно-сосудистая система: Р - 88 уд/мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД - 175/100, тоны сердца приглушены. Пищеварительная система: язык обложен белым налетом. При глубокой пальпации болезненна поджелудочная железа. Стул со склонностью к запорам, 1 раз в 3-4 дня. Мочевыделительная система: без патологии. Костно-суставная система: болезненна пальпация костей голеней и стоп. Деформаций нет, движения в полном объеме. Мышечная система: болезненна пальпация мышц голеней и стоп. Мышцы гипотрофичны, тонус снижен.

Економічний аналіз

Чи може в такій ситуації магнітна продукція заводу Маяк гідно конкурувати із зарубіжною, якою наповнений вітчизняний ринок? Звісно, що ні. В основному те, що дає змогу триматися заводу, як то кажуть “на плаву” – це надійність, якість та відносно дешева ціна своєї продукції. Але що буде з цими перевагами при абсолютному моральному старінні їхньої продукції? Тут є над чим замислитись. Ще одним мінусом у виробництві та збуті своєї продукції є небажання залучення інвестора, можливо навіть закордонного, оскільки в даний тяжкий час для багатьох підприємств України, завод сам, власними силами скорочує заборгованості, кредитні зобов’язання, та інші боргові договори. Під час проходження навчальної практики, ми почули від одного з керівників ПЕВ “Заводу “Маяк”, що “ . інвестори не хочуть до нас іти . ”, на наше питання “Чому Ви самі їх не залучаєте, не приваблюєте їхні погляди?” почули у відповідь, що ніби то “А кому ми потрібні?”. Тобто, у керівництва не виникає такої високої потреби щось робить більш рішуче, щось змінювати кардинально, виробляти якісь маркетингові стратегії та заходи щодо підвищення рівня підприємства.

Технічний аналіз фондового ринку

Эти полки служили военно-практической школой для высшего и среднего дворянства:прослужив рядовым в гвардии, дворянин переходил офицером вармейский пехотный или драгунский полк. А теперь посмотрим значение изложенных выше перемен.Преобразование дворянского поместного ополчения в регулярнуювсесословную армию произвело троянскую перемену вдворянской службе. Во-первых, разделились два прежде сливавшиеся ее вида,служба военная и гражданская. Во-вторых, та и другая осложниласьновой повинностью, обязательной учебной подготовкой. Третьяперемена была, может быть, самая важная для судьбы России какгосударства. Регулярная армия Петра утратила территориальныйсостав своих частей. Прежде не только гарнизоны, но и частидальних походов, отбывавшие «полковую службу», состояли изземляков, дворян одного уезда. Полки иноземного строя,набиравшиеся из разноуездного служилого люда, начали разрушениеэтого территориального состава. Вербовка охотников и потомрекрутские наборы довершили это разрушение, дали полкамразносословный состав, отняв состав местный. Рязанский рекрут,надолго, обыкновенно навсегда, оторванный от своей Пехлецкой илиЗимаровской Родины, забывал в себе рязанца и помнил только,что он драгун фузелерного полка полковника Фамендина; казармагасила чувство землячества.

Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

Кулішеві характери й колізії так само рельєфні, колоритні, різноманітні, трагедійне загострені, як у п'єсах Шекспіра. Художні реалії М.Куліша так само узагальнені в своїй гротескності й пародійній епатажності, як і комедії Мольєра. Драмам і трагедіям Куліша властива така ж настанова на панглибинність інтелектуальних і філософських пошуків, як і творам Ґете. Кулішеві п'єси відрізняються такою ж орієнтацією на поєднання ліричного й соціального, символічного й алегорійного, інтимно особистісного й масштабно людського, як і драми Ібсена. Творам українського драматурга притаманний такий же тонкий, проникливий аналіз психології та форм вираження сучасного буття, як і п'єсам Шоу. Кулішеві драми характеризуються такою ж парадоксальністю й афористичністю художньо- образного мислення, як і драматичні твори Брехта. П'єси Куліша містять взірцеві фрагменти поетики художнього абсурду, ірраціоналізму, трагекомедійності, поетики концептуально- структурного оксюморону, які значно пізніше репрезентували себе в творчості Іонеско, Беккета, Мрожека та інших "абсурдистів".

Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин, адреналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови. Тромбоциты способны выделять из клеточных мембран арахидоновую кислоту и превращать ее в тромбоксаны, которые, в свою очередь, повышают агрегационную активность тромбоцитов. Эти реакции происходят под действием фермента циклооксигеназы. Тромбоциты способны к передвижению за счет образования псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных комплексов, тем самым, выполняя защитную функцию. Тромбоциты содержат большое количество серотонина и гистамина, которые влияют на величину просвета и проницаемость капилляров, определяя тем самым состояние гистогематических барьеров. Тромбоциты образуются в красном костном мозге из гигантских клеток мегакариоцитов. Продукция тромбоцитов регулируется тромбоцитопоэтинами. Тромбоцитопоэтины образуются в костном мозге, селезенке, печени. Различают тромбоцитопоэтины кратковременного и длительного действия. Первые усиливают отщепление тромбоцитов от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь.

Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

Обзорная рентгенография а) в виду неподготовленности кишечника тени почек не визуализируются. б) в проекции границы L III - L IV тень конкремента продолговатой формы размером 0.7х1 см. 5. Экскреторная внутривенная урография а) выделительная функция правой почки сохранена. Контраст в почечной лоханке и мочеточнике на всем протяжении. б) слева - резкое нарушение выделительной функции почки. В проекции границы LIII - LIV тень конкремента продолговатой формы размером 0.7х1 см. 6. УЗИ а) правая почка: без патологии. б) левая почка: гидронефроз, паренхма толщиной 1.6 см. 7. Обследование per rec um Предстательная железа размером 3х4 см, безболезненая, междолевая борозда определяется, слизистая легко смещается. Показана уретеролитотомия ПРЕМЕДИКАЦИЯ Sol. Dimedroli 1% - 1 ml Sol. Promedoli 2% - 1 ml Sol. A ropi i sulfa is 0.1% - 2 ml ХОД ОПЕРАЦИИ Разрез по Погорелко слева. Мышцы разведены, выделяется забрюшинное пространство. В верхней трети пальпируется конкремент Проводится разрез мочеточника над конкрементом. Удален камень размером 1.0х0.8 см, коричневого цвета, шиповатый, выделилась светлая моча. Разрез мочеточника ушили кетгутом.

Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

Допускается также возможность развития СПИДа без каких-либо предстадий. Синдром приобретенного иммунного дефицита — финал инфекции ВИЧ — проявляется летальными осложнениями в виде тяжелых, обычно множественных оппортунистических инфекций и различных новообразований. Как известно, оппортунистические Инфекции вызываются условно-патогенными микроорганизмами, «оживающими» на фоне угнетения иммунитета и приобретающими непреодолимую пока агрессивность. От их губительного воздействия практически не застрахован ни один орган, ни одна ткань, ни одна система заболевшего. Все это обусловливает чрезвычайное разнообразие клинических проявлений при СПИДе. По преобладанию симптомов в клинической картине, согласно рекомендациям ВОЗ, условно можно выделить 4 фирмы заболевания; легочную, неврологическую, желудочно-кишечную, лихорадочную. Легочная форма. В клинической картине этой формы преобладают симптомы пневмонии (одышка, гипоксия, боли в груди, кашель), развивающиеся на фоне лихорадки, нарастающего похудания и ухудшающегося общего состояния.

Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

С точки зрения мотивации наихудшей является ситуация, когда подчиненные не получают ни положительного, ни отрицательного подкрепления. Каждый сотрудник хочет, чтобы на работе его воспринимали как творческого и цельного человека. Поэтому он сам организует усиление внимания к своей персоне, иногда с помощью создания затруднительных ситуаций и даже сознательного допущения ошибок. Здесь очень существен механизм обратной связи. На основе такого рода связи люди формируют свое поведение сообразно тому, как они ее" восприняли. Положительное подкрепление эффективно использовать как в индивидуальном порядке, наедине, скажем, в беседе, в которой анализируются достигнутые результаты, так и в присутствии группы. Никогда не стоит преуменьшать роль положительного подкрепления, даже незначительного, особенно в случаях, когда оно применяется оперативно и связано с решением текущих практических ситуаций. При использовании обратной связи в мотивационном процессе важно не упустить из виду именно воздействие достигнутых результатов на практическую деятельность.

"Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

На мой взгляд, «СКИФ» – это единственная государственная программа, в рамках которой предпринимаются серьезные шаги по решению проблем отечественной суперкомпьютерной отрасли. Поэтому мы надеемся, что, инвестируя наши разработки и средства в программу «СКИФ», мы вносим свой вклад в развитие отечественной экономики», – отметил директор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. Список литературы

Технічний аналіз ринку форексних операцій

Концепция Куна, однако, содержит в себе зерно, которого нет у Койре и которое проросло в дальнейшем принципиально новыми ростками: философия и история науки своей проблематикой постепенно совместились с социологией науки. Это связано с тем, что Кун говорит не только о глобальных научных революциях и их философской сущности, он переносит ситуацию конкуренции между разными типами мировосприятия в ходе фундаментальной революции в контекст гораздо более простых случаев, когда перед учеными возникает проблема выбора, пусть и не между системосозидающими теориями. Кун широко использует понятие научного сообщества, и если у него оно в основном охватывает ученых, занятых решением одной проблемы, даже если они и работают в разных местах, а может быть и живут в разное время, то впоследствии социологи стали его привязывать чаще всего к определенной лаборатории, где работают не только ученые, но и обслуживающий персонал: менеджеры, снабженцы, редакторы, психологи и т. д. В подобных случаях речь уже не идет об осмыслении начал мышления, решаются задачи другого рода – задачи нормальной науки, если использовать терминологию Куна.

Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

Рисунок сопровождается пояснением учащихся. Кроме того, при~опросе ученик должен уметь показывать предметы на таблицах, рисунках, т.е. его ответ может сопровождаться демонстрацией, в том числе, что особенно важно, и демонстрацией по географической карте. Ученик должен уметь найти заданный географический обект, например Уральские горы, Черное море и т.д. Он должен уметь ориентироваться по карте, что тоже необходимо оценивать на уроке. Письменную проверку знаний в начальной школе проводят в редких случаях. Продолжительность таких работ не должна превышать 5-10 мин. Не следует предлагать учащимся писать больше тексты. В этом возрасте они пишут медленно, недостаточно грамотно и не владеют в полной мере навыком посьменного изложения материала. Можно предложить учащимся сделать подписи, проверить их записи в тетрадях или дневниках наблюдений, дать тестовые задания, где нужно вписать различные определения в соответствующие понятия. Письменную проверку знаний можно проводить и записывая краткие ответы на поставленные вопросы. Проверку знаний по контурной карте можно проводить разными способами.

Экономічний аналіз підприємства

Весь материал составлен из русской жизни, большей частью из жизни деревни. Сведения по природоведению, географии, истории даны в форме художественных рассказов. Много рассказов на нравственные темы, занимающих три-четыре строки. Педагогическая печать по справедливости высоко оценила эти учебные книги сразу же после их выхода в свет. Так, известный соратник Ушинского, крупный педагог Д.Д. Семенов писал, что эти книги -- >. Рассказы, написанные Толстым для учебных книг, богаты и разнообразны по содержанию; они явились ценным вкладом в литературу для детей. Многие из этих рассказов были помещены в советских книгах для чтения в начальной школе. Следует, однако, отметить, и серьезный недостаток этих книг: нек5оторые имеющиеся в них рассказы проникнуты религиозными взглядами Толстого. В разностороннем педагогическом творчестве Толстого было много положительных сторон, обогативших русскую педагогическую мысль, было много ценного и оригинального. К этим положительным чертам его педагогического учения относятся глубокая любовь к детям, уважение к личности ребенка, умение пробуждать и развивать творчество детей, тонкий психологический анализ особенностей каждого отдельного учащегося.

Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Этот срок организация устанавливает самостоятельно (если он не определен в централизованном порядке или не указан в технических документах на конкретный объект), принимая во внимание: 1. конкретные условия эксплуатации объекта с учетом планируемого количества смен работы, планово – предупредительных ремонтов, наличия агрессивной среды и других факторов; 2. ожидаемую производительность объекта с учетом его технико – экономических показателей; 3. действующие ограничения на эксплуатацию (например, срок аренды). Единицей учета основных средств является инвентарный объект – законченное устройство со всеми приспособлениями, или конструктивно – обособленный предмет, способный самостоятельно выполнять необходимые функции в соответствии с его предназначением. Если устройство состоит из нескольких частей с различными сроками полезного использования, то каждая их них рассматривается в учете как самостоятельный инвентарный объект. В аналитическом учете основные средства показывается исходя из характера использования: в эксплуатации, в запасе, резерве. Во внимание принимаются также границы прав собственности, в пределах которых организация оказывает влияние на характер их использования: принадлежащие полностью предприятию, включая переданные в аренду, полученные в аренду или находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении.

Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Многие специалисты считают первым бесспорным гоминидом Н. Наbilis, чей гоминидный статус доказывается прямохождением, высоким уровнем церебрализации, признаками орудийной деятельности на кисти и ассоциацией с орудиями олдувайской культуры. Большинство систематиков включают в семейство гоминид и австралопитеков как двуногих гоминоидов, уже освоивших в той или иной мере новую адаптивную нишу и, следовательно, прибегавших к использованию, а затем и изготовлению искусственных средств культурной адаптации в новой экологической обстановке или потенциально способных к такой деятельности. Таким образом, за основу принимается морфологический комплекс прямохождения, который формировался опережающими темпами сравнительно с другими системами гоминизации и являлся первым и необходимым условием перехода к трудовой деятельности. Австралопитеки уже были высокоразвитыми прямоходящими гоминоидами, т. е. удовлетворяли главному условию систематического критерия гоминид. Уровень развития мозга, и особенно руки, у них был тоже выше, чем у современных понгид.

Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Основой богословских построений Максима составляет идея воссоединения человека с богом (через преодоление пропасти между духовным и плотским) как воссоединение первопричины всего сущего, целого с его частью. В восхождении к духовному активную роль Максим отводил самому человеку, его свободной воле. Иоанн Дамаскин поставил перед собой и выполнил две основные задачи : он подверг острой критике врагов правоверия (несториан, манихеев, иконоборцев) и ситематизировал богословие как миросозерцание, как особую систему идей о боге, сотворении мира и человеке, определив его место в посюстороннем и потустороннем мирах. Компиляция (в соответствии с девизо Дамаскина "Не люблю ничего своего") на основе аристотелевской логики представляла основной метод его работы. Он использовал и естественнонаучные представления древних, но тщательно отобрал из них, как и из догматов своих предшественников- богословов, лишь то, что ни ву коей мере не противоречило канонам вселенских соборов. В сущности творчество Дамаскина даже по средневековым меркам лишено оригинальности. Его труды сыграли крупную роль в идейной борьбе с иконоборчеством, но не потому, что содержали новые доводы в защиту традиционных представлений и религиозных обрядов, а благодаря устранению из церковных догматов противоречий, приведению их в стройную систему.

Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Никто из писателей-мужчин не может передать переживания женщины, как сама женщина. У мужчин нет способностей мыслить, как женщина, да и психология между противоположными полами сильно отличается друг от друга. Поэтому и взгляды женщин на жизнь отличаются от взглядов мужчин. Особенностями «женской прозы» являются особенности исследования социально-психологических и нравственных координат современной жизни: отстраненность от злободневных политических страстей, внимательность к глубинам частной жизни современного человека. Душа конкретного, «маленького» человека для «женской прозы» не менее сложна и загадочна, чем глобальные катаклизмы эпохи. Круг общих вопросов, решаемых «женской прозой» – это проблема отношений между человеком и окружающим его миром, механизмы отношения и оподления или, напротив, сохранения нравственности. Список использованной литературы. 1. «Знамя» (журнал) – Москва, 1992, №10, стр. 199-200. А.Зорин «Недорогое ощущение какого-то отражения жизни». 2. «Литературная газета» - Москва, 1989, №6, стр. 4. Сергей Чупринин «Два мнения» 3.

Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

Безликой монументальности советского стиля здесь противопоставляется глубоко личностное и одновременно эпически масштабное сказовое повествование, где меняющийся ритмический рисунок (от протяжных анапестических строк до логаэдов и динамичного ямба), сочетание песенного и речитативного, непременно обращенного к слушателям исполнения ("не забудьте, как это было"), контраст трагедийного звучания основных строф и рефрена, взятого из изначально мажорной песни, – доносят до воспринимающей аудитории саднящую, "неудобную", но необходимую обществу историческую память: "Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка, Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка, Тум-балалайка, шпилт-балалайка " Рвется и плачет сердце мое! А купцы приезжают в Познань, Покупают меха и мыло Подождите, пока не поздно, Не забудьте, как это было: Как нас черным огнем косило, В той последней, слепой атаке Лиро-эпическая природа творческого дарования Ахматовой и Галича, взаимопроникновение индивидуальной и общенациональной памяти в их произведениях обусловили во многом сходные жанровые искания двух художников в сфере большой поэтической формы: поэмы и лирического цикла.

Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Вся жизнь его - сплошное надругательство над словом, над духовной природой человека. Уже в детстве в ласковых словах Иудушки Арина Петровна чувствовала что-то зловещее: говорит он ласково, а взглядом словно петлю накидывает. И действительно, елейные речи героя не бескорыстны: внутренний их источник - стремление к личной выгоде, желание урвать у маменьки самый лакомый кусок.   По мере того как богатеет Иудушка, изменяется и его пустословие. Из медоточивого в детстве и юности оно превращается в тиранствующее. Подобно злому пауку, Иудушка в главе "По-родственному" испытывает наслаждение при виде того, как в паутине его липких слов задыхается и отдает Богу душу очередная жертва - больной брат Павел.   Но вот герой добивается того, к чему стремился. Он становится единственным и безраздельным хозяином головлевских богатств. Теперь его пустословие из тиранствующего превращается в охранительное. Привычными словоизвержениями герой отгораживает себя от жизни, отговаривается от "посягательств" родного сына Петра. Истерическая мольба сына о помощи и спасении глушится и отталкивается отцовским пустословием.   Наступает момент, когда никакое, даже самое действительное горе не в состоянии пробить брешь в нещадном Иудушкином словоблудии. "Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви.

Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

Цвет волос на голове у людей различен, являя до тридцати вариантов комбинаций, что зависит от вида кератина (белковых веществ): у рыжих больше родокератина, у наиболее часто встречающихся черноволосых жителей Земли - меланокератина, у блондинов и шатенов - смесь мелано- и лейкокератина. Это также является генетическим признаком. Химический состав волос очень сложен. В него входят марганец, медь, натрий, бром, хлор, ртуть - всего до 40 веществ. В волосах человека, много думающего, как определили, больше, по сравнению с остальными, цинка и меди. Марганец, свинец, титан, медь и серебро преобладают у тех, у кого цвет волос темный. В седых же волосах содержится лишь никель. Да еще они и с мудростью ассоциируются. У рыжих на голове около 80 тысяч волос, у брюнетов примерно 102 тысячи, всех обогнали блондины - у них до 140 тысяч. Рыжих всегда меньше, чем остальных. Что-то около двух процентов. Различают массу оттенков рыжего - соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, цвет шерсти ирландских сеттеров, желчи, глины.

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Аналогичные экспериментальные операции выполнялись в нескольких центрах различных стран мира и на больных. Предварительные данные показывают высокую частоту осложнений и смертельных исходов при трансплантации мозгового вещества надпочечников. У некоторых больных, однако, получен небольшой или умеренный эффект в виде уменьшения выраженности симптомов. Лишь единичным больным производилась пересадка дофаминергических нейронов плода. Пока еще рано судить о конечном итоге этих исследований. При болезни Паркинсона, как и при других заболеваниях, ограничивающих подвижность, важно поддерживать больного в возможно более активном состоянии. На ранних стадиях больной должен стремиться осуществлять свою повседневную деятельность в максимально возможном объеме. По мере нарастания двигательных расстройств особое значение приобретает регулярное выполнение специальных физических упражнений. Поскольку и само заболевание, и применение лечебных препаратов, и ограничение двигательной активности приводят к запорам, важно соблюдать адекватную диету с высоким содержанием растительных волокон.

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Гортань недеформирована, припухлостей в области гортани нет. Форма грудной клетки нормостеническая. Над- и подключичные ямки выражены умеренно. Межреберные промежутки умеренные, эпигастральный угол прямой, лопатки и ключицы выступают умеренно. Грудная клетка симметрична. Дыхание смешанное. Обе половины грудной клетки равномерно участвуют в акте дыхания. Дыхание поверхностное, ритмичное. ЧДД - 18 в минуту. Признаков одышки не выявлено. При пальпации грудной клетки выявлена умеренная резистентность. Межреберные промежутки умеренно ригидны. Голосовое дрожание на симметричных участках не ослаблено, одинаковое. При сравнительной перкуссии на симметричных участках грудной клетки звук ясный, легочный. Границы легких Нижняя граница легких Слева Справа Li ea paras er alis V межреберье - Li ea mammilaris VI ребро - Li ea axilaris a erior VII ребро VII ребро Li ea axilaris media VIII ребро VIII ребро Li ea axilaris pos . IX ребро IX ребро Li ea scapularis X ребро X ребро Li ea paraver ebralis XI ребро XI ребро Высота стояния верхушек легких Слева Справа Спереди 3,5 см 3,5 см Сзади на уровне VII шейного позвонка Ширина полей Кренига справа и слева по 6 см Подвижность нижнего края легких Слева Справа Li ea mammilaris 4 см - Li ea axilaris media 6,5 см 6,5 см Li ea scapularis 4 см 4 см Над симметричными участками легких дыхание везикулярное.

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

Рассмотрим теперь ситуацию, когда жизненно необходимый для выживания признак контролируется рецессивным аллелем. Здесь ситуация намного проще. Из первого поколения выживет лишь одна особь с сочетанием аллелей -аа-, т.е. процент гомозиготности по рассматриваемому признаку сразу станет равным 100% и таковым останется и в последующих поколениях. При условии, конечно, что изначально популяция располагает достаточным количеством носителей сочетания аллелей -Аа-. Ну с этим особых проблем не просматривается, особенно если с момента возникновения мутации, вызвавшей появления аллеля -а- до момента когда его наличие в геноме особей стало жизненно необходимым сменилось достаточное количество поколений, что опять же не невероятно, учитывая, что в природе изменение условий обитания вида чаще всего происходит достаточно плавно. Мутации, как известно, могут привести к появлению не только полезных, но и вредных признаков. Но нетрудно заметить, что вредный признак – это тот же полезный признак, но со знаком минус. Таким образом ситуация с абсолютно вредными признаками сводится к уже рассмотренной. Вернемся к тому, что мы рассматривали процесс накопления признаков в ситуации предельной, вероятность которой в природе пренебрежимо мала.

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

В качестве третьей причины роста тревожных, впрочем, так же как и депрессивных расстройств, можно назвать культ силы и культ рацио, которые ведут к запрету на переживание и выражение негативных эмоций. При этом резко затрудняется их психологическая переработка, а значит, происходит их постоянное накопление, когда психика работает по принципу "парового котла без клапана". То, что "лик" или основное содержание депрессии меняется в зависимости от культуральных конфликтов и ценностей, впоследствии отмечалось разными авторами (Arie i, Bemporad, 1983). Межкультурные различия и депрессия Кросскультурные исследования показали, что число депрессивных нарушений выше в тех культурах, где особо значимы индивидуальные достижения, успех и соответствие самым высоким стандартам и образцам. Эти исследования проводились на группах, относящихся к одному этносу (т.е. имеющих общие биологические корни), но проживающих в условиях разных культурных традиций и норм. Подобное исследование было проведено на нескольких племенах индейцев, жителей США, резко различающихся числом депрессивных состояний (Ba o , Well, 1965), а также на католических сообществах, характеризующихся повышенной религиозностью и одновременно повышенной статистикой депрессивных расстройств (Parker, 19 62).

Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Представляя собой в широкой исторической перспективе по существу поздний этап эволюции романтизма, он вместе с тем выступает как своего рода эпохиальная стилевая система связанная с именем К.Дебюсси, фактически создавшим ее в музыке, названная стилевая система вышла за пределы Франции. Безоговорочному признанию данного стиля эпохиальным препятствует временная ограниченность его существования - всего примерно три с половиной десятилетия. Однако скорость и широта распространения этого стилевого направления на протяжении краткого периода как бы поднимает его до уровня эпохального стиля. Достаточно напомнить различные национальные варианты музыкального импрессионизма в России (А.Скрябин, С.Прокофьев, И.Стравинский), Италии (О.Респиги), Испании (М.Фалья), Польша (К.Шимановский), Англии (С.Скотт, Г.Холст), Венгрии (Б.Барток). Жизнеспособность импрессионистских тенденций и связанной с ним стилистики сохраняется еще и в более позднее время на родине импрессионизма (О.Мессиан) и за ее пределами (А.Хачатурян). Стиль этого направления существенно обогатил средства европейского музыкального искусства, составивший видный этап его эволюции.

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Авиация флота за это время на разведку, прикрытие конвоя и удары по аэродромам произвела свыше 2 тыс. самолето-вылетов. В зоне Северного флота конвой потерь не имел. Британское адмиралтейство считало проводку этого конвоя значительным военным успехом. Первый лорд адмиралтейства прислал в Советский Союз телеграмму: «Мы поздравляем весь личный состав с его великолепным подвигом в боевом конвоировании PQ-16 по пути в Северную часть России, несмотря на опасность атак противника с моря и воздуха. Желательно, чтобы это сообщение было доведено до командира конвоя, офицеров и рядового состава торгового флота союзных стран и всех лиц, имеющих к этому непосредственное отношение». В июне гитлеровское командование тщательно подготовило большую операцию по уничтожению очередного конвоя. Оно считало, что союзники увеличат поставки, чтобы помочь СССР, когда на советско-германском фронте началось большое наступление немецко-фашистских войск. Стремясь к полному уничтожению большого конвоя, они учитывали чувствительность англичан к потерям и надеялись, что это окажет влияние на ход войны на море в целом.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.