Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

Курсова робота з дисципліни Некомерційний маркетинг на тему: «Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: «За здорову правильну поставу молодого покоління (за підтримки виробника ортопедичних матраців СП «Венето)» Зміст Вступ 1 Набір заходів та інструментів маркетингових комунікацій для некомерційного проекту «За здорову правильну поставу молодого покоління» 1.1 Впровадження у школах спеціальної програми «Твоя постава» 1.2 Акція «Вага шкільної сумки» 1.3 Використання рекламних матеріалів (бігборди, реклама на транспорті тощо) 2 Соціальний ефект від реалізації некомерційного проекту 3 Оцінка економічної ефективності проекту Висновки Список використаних джерел Вступ За останнє десятиліття в Україні сформувались негативні тенденції в динаміці основних параметрів фізичного здоров відбулося збільшення прибутку СП «Венето» (економічна ефективність від реалізації некомерційного проекту становить 198%). Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація некомерційного проекту за підтримки виробника ортопедичних матраців СП «Венето» виявилась достатньо ефективною, принесла значний соціальний ефект – покращання постави дітей та підлітків (школярів м.Суми), а також принесла відчутну економічну ефективність для фірми «Венето». Список використаних джерел Єфименко, М. Сколіозу – ні! /М. Єфименко //Дошкільне виховання. –2008. – № 6. – С. – 21 – 23. Ковальчук Ульяна. Ученики за плечами носят ранцы тяжелее нормы! Февраль 2010 // Лабунська Ірина. Київські школярі стануть стрункішими. У школах запроваджують програму «Постава». «Хрещатик» // www.ve e o.ua – Сайт СП «Венето». - «Золотой стандарт» правильной осанки. - «Золотой стандарт» правильной осанки. - Как измерить лояльность, используя молву?

На другій сторінці опублікована «Нота України мирній конференції», що відбувалася в той час у Парижі (Версалі). Голова української делегації, міністр шляхів і комунікацій Григорій Сидоренко просив Паризьку конференцію визнати Українську Народну Республіку як незалежну державу. Петлюру в цій ноті названо генералісимусом. Поруч — телеграма отаманові 1-ї Сірої дивізії Вікторові Абазі: «Головний отаман наказав не визнавати авантюри, яка зробилась в Рівному, і ні в якому разі не виконувати наказів Рівенських авантюристів Агапієва та Оскілка, — писав старшина філії Інформаційного бюро при 1-й Сірій дивізії Драченко. — Коли буде потрібно, виступте зі зброєю. Отаман Петлюра вірить, що Сіра Дивізія не зрадить національним і демократичним ідеалам свого народу. Вночі або завтра рано прибуду з особливим наказом од От. Петлюри» [12, с. 2]. На третій сторінці вміщено повідомлення про засідання Кабінету Міністрів у Рівному та радіоповідомлення про події у Німеччині і Франції. А ось з інформацією з Росії було кепсько. Єдине скупе і неточне повідомлення про події в Росії та на Лівобережній Україні звучало так: «Від людини, яка приїхала з Конотопу через Київ, дізнаємося, що в Росії більшовики несуть великі поразки від армії Колчака

РЕФЕРАТЫ:

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Мандельштам переходит от "гeo-этнических" сигнатур к следующему уровню, к образу Венеции, как он сложился в тексте русской Италии (см. выше). Тогда становится понятной оценка Поляковой: роковая, мрачно-роскошная, двуликая Венеция, олицетворяющая праздничную смерть, у Ахматовой действительно не возникает. Ахматова выбирает другой путь, выбирает сознательно, подчеркивая свое собственное видение в противоположность другому, привычному и т. п. (но не тесно, не душно). И разве не имеет право Венеция на то, чтобы быть праздником безо всякого мрачного оксюморона?26 Венеция - золотая голубятня. Это стихотворение Ахматовой действительно выделяется среди "мужских", с почти обязательной траурной, трагической Венецией, с гробами гондол и т. п. "Женскость"27 можно видеть в том, что Ахматова придала своему изображению Венеции оттенок легкого каприза. Но было бы ошибкой воспринимать этот каприз буквально. Зная автора, здесь можно предполагать (и) сознательную полемичность. Ахматовское но едва ли не в большей степени, чем к ее собственным впечатлениям и ощущениям, может относиться к венецианскому тексту русской поэзии.

Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

Поэтому о вещах, вызывающих презрение и негодование, советует великий грек, необходимо говорить языком гневающимся, о вещах похвальных — с восхищением, а о вещах, возбуждающих смирение и сострадание, — языком смиренным. Другими словами, истинное положение вещей диктует соответствующий стиль речи. Завершая краткий обзор взглядов Аристотеля на риторику, мы видим, что в его сочинениях нашли отражение все важнейшие принципы, на которых основывается доказательность, эмоционально–психологическая и стилистическая адекватность публичной речи. Можно с полной уверенностью сказать, что “Риторика” Аристотеля представляет собой наиболее глубокое и систематическое исследование важнейших проблем ораторского искусства, в особенности тех, которые связаны с аргументацией. Именно на этой основе в античном мире сформировалась аристотелевская традиция, которая, в отличие от платоновской, переносит центр тяжести с диалога на публичную речь, будь то выступление на форуме, народном собрании, в судебном заседании и т.п. В связи с этим значительно расширились и обогатились приемы и методы аргументации, а вместе с ними и возможности самой риторики.

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

О мироощущении писателей, называвших себя пролетарскими (хотя они были выходцами из интеллигенции) можно сказать словами А.Фадеева: "Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему". С этими писателями в революции пришло новое содержание, поданное с революционных позиций. Для революционной беллетристики типична повесть Ю.Либединского "Неделя". Журнал "На посту" занял резко нигилистическую позицию как по отношению к классическому наследию, так и к современным непролетарским писателям - "попутчикам" - по отношению к которым "напостовцы" нагнетали атмосферу межгрупповой борьбы. (Полемику с такой позицией "напостовцев" вел А.Воронский). Отстаивание пролетарской литературы велось с вульгарно-социологических позиций. Остроту ситуации тех лет обнажает письмо в ЦК РКП(б), подписанное 36 писателями, среди которых были В.Катаев, Б.Пильняк, С.Клычков, С.Есенин, О.Мандельштам, И.Бабель, М.Волошин, В.Инбер, М.Пришвин, М.Зощенко, Н.Тихонов, А.Толстой, В.Каверин, Вс.Иванов, М.Шагинян и другие. В письме отмечалось: "Мы протестуем против огульных нападок на нас.

Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

Что касается логических средств и риторической техники, то в сочинениях Платона можно найти лишь рекомендации весьма общего характера. Так, в “Федре” он перечисляет основные части речи оратора, а именно вступление, изложение, где должны быть приведены предположения, которые подкрепляются соответствующими свидетельствами, фактами и другими видами подтверждения. Кроме того, в обвинительной и защитительной речи необходимо приводить подробные опровержения, а также побочные объяснения . Очевидно, что такие рекомендации мало чем могут помочь в овладении ораторским искусством, но Платон и не преследовал подобной цели. Его главные усилия были направлены на то, чтобы найти такие общие принципы аргументации, которые могли придать речи не только изящество и ясность, но прежде всего убедительность. Такие принципы он надеялся найти в диалектике и психологии. Психологические основания риторики Платон усматривал в знании характера и душевных особенностей слушателей, перед которыми выступает оратор. Об этом он ясно говорит в диалоге “Федр”, но не раскрывает подробно какими приемами и методами достигается постижение характера слушателей. Что касается диалектического подхода к риторике, то в том же диалоге он подразумевает под ним умение расчленять и объединять идеи или, говоря современным языком, с анализом и синтезом.

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Более половины людей сталкиваются с этими микробами в раннем детском возрасте. И у многих из них данная инфекция остается в хроническом латентном (скрытом) состоянии на многие десятилетия. По-видимому, этому способствуют генетические особенности вирусов данного семейства, которые позволяют им долгое время "ускользать" от иммунного контроля со стороны организма (противовирусных антител, лимфоцитов-киллеров и даже системы интерферона). Конечная цель любого вируса - паразитирование в человеческом организме на генетическом уровне. Обычно вирус старается заставить клетку человека-хозяина производить белки, нужные для жизни вируса. Если это удается, то вирус размножается, клетка же чаще всего погибает. Герпес-вирусы такого "звездного часа" могут ждать очень долго. Вирусы генитального герпеса и цитомегалии могут длительно "подпольно" существовать в клетках женской половой системы (слизистой влагалища, матки и др.) Периодически, когда иммунная система женщины ослабляется (например, при переохлаждении или другом стрессе), эти вирусы активизируются, давая обострение хронического инфекционного процесса.

Маркетингові комунікації

Подсистема получения космической информации включает: космические носители измерительной аппаратуры - искусственные спутники Земли, пилотируемые космические корабли (ПКК) и орбитальные станции (ОС); измерительную аппаратуру, устанавливаемую на космических носителях; аппаратуру, передающую полученную Блок-схема 3. Структура космической системы изучения природных ресурсов информацию на Землю (на пункты приема информации - ППИ) в подсистему сбора информации. Данные, полученные с помощью космической измерительной подсистемы, содержат для каждого отдельного элемента природного объекта информацию о его состоянии. Эти данные передаются на пункты приема информации и оттуда в банк данных подсистемы сбора информации на хранение. Подсистема получения дополнительной дистанционной информации объединяет средства и методы получения дистанционной информации о природных и антропогенно измененных объектах, осуществляемых в основном в пределах тропосферы. В эту подсистему включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и вертолеты); суда-лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, установленная на этих носителях измерительная аппаратура, установленная на них аппаратура, передающая получаемую информацию на пункт приема информации.

Невербальні засоби комунікації

При этом сам по себе упор на такое налогообложение вступает в противоречие с необходимостью перехода к рыночной налоговой системе, предполагающей, что основное бремя ложиться на физических лиц - работников и собственников предприятий. Среднемесячная зарплата и норма потребления 1997 г., грн. Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Средняя заработная плата 140 148,3 157 164,3 Доход на члена семьи (предполагается 2 раб, и коэфф. семейности 3,2) 38,7 41,4 46,4 49,7 Физиологический минимум 51,635 64,952 75,206 113,89 Рациональная норма потребления 108,314 131,892 150,514 230,608 Аналогичными недостатками страдает и показатель средней заработной платы. В силу того, что он используется при налогообложении, руководители всячески завышают количество работающих и занижают среднюю заработную плату, стараясь, однако, не выходить за пределы численности работающих для малых предприятий. Вследствие того, что минимальная зарплата не выполняет тех функций, которые она должна бы выполнять в первую очередь, возникают противоречия и в единой тарифной системе (ЕТС).

Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ

Реформа российской Конституции: этапы и проблемы Хотя Государственная Дума в 1999 году отвергла попытки внести частичные изменения в Конституцию РФ 1993 года, в российском обществе созрело убеждение в необходимости ее реформы. Этот вопрос опять возникает в новой Думе, начавшей работу в 2000 году. Известно, что Конституция 1993 года была принята в спешке, в своеобразных условиях, которые сложились после вооруженного противостояния парламента и президента. В Конституционном совещании преобладали лица, включенные в его состав по должности или назначенные президентом, ее окончательный текст после совещания подвергся некоторой правке. Да и в 28 субъектах Федерации (из 89) она либо не получила большинства голосов на референдуме, либо не выносилась на голосование. Правда, хотя последнее очень важно, неодобрение федеральной конституции на территории субъекта не означает, что она не действует на этой территории, если принята общегосударственным референдумом или установленным большинством субъектов (отказ субъектов или субъекта федерации в ратификации имел место и в США, и в Германии, что не исключило ее применения).

Розробка програм мовою С++

Характеризуя данный проект устава надо сказать, что это был первый официальный документ в истории товарищества. Он был прародителем действительного утвержденного устава передвижной организации. Вот что пишет Г. Мясоедов – И.Н. Крамскому в своем письме: "Хорошее дело, основанное на началах справедливости не должно компрометироваться, приноравливаться ко вкусам отдельных личностей. Успех выставки, несомненно будет находиться в зависимости от первого ее дебюта".38 В своем ответе Крамской советует Мясоедову непременно подать проект устава на утверждение министру внутренних дел А.Е. Тимашеву: "Когда будете подавать устав, хорошо бы Вы известили за дня 4 или за 5. Потому что есть возможность достать письмо к Тимашеву "39 И вот по совету Г.Г. Мясоедова в сентябре 1870 года 15 художников подписывают прошение: "Его превосходительству, господину министру внутренних дел, генерал-лейтенанту, генерал-адъютанту Александру Егоровичу Тимашеву".40 Кто же они, эти 15? Это профессор императорской Академии художеств Николай Ге, академик той же академии Иван Крамской.

Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Руководитель натурного класса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учеников С.А. Коровин, А.П. Рябушкин, Н.А. Касаткин, М.В. Нестеров."65 Но не только это событие омрачало выставочную деятельность передвижников. Успех новой организации не давал покоя руководству Академии, которое всячески пыталось сохранить свой авторитет. Для этого им предпринимается ряд тактических мер, одна из которых: попытка объединить передвижные и академические выставки. Так, в 1873 году, в декабре великий князь Владимир приглашает к себе для переговоров по этому поводу ряд художников: А.П. Боголюбова, Н.Н. Ге, М.К. Клодта и К.Ф. Буна. "Академия художеств своими выставками имеет целью давать отчет об успехах русского искусства, а так как выставки Товарищества передвижных художественных выставок, соединяя в себе лучшую часть произведений того же искусства. ослабляют выставки Академии, то его императорское высочество товарищ президент Академии., поручает общему собранию его обсудить этот вопрос и найти средства к соглашению целей академических выставок и Товарищества без нарушения прав и интересов последнего "66 Передвижники согласились провести весеннюю выставку в Петербурге одновременно с академической, но " в отдельных залах и с отдельной кассой и каталогами "67 Таким образом, Товарищество, не идя на открытое сращение с Академией, дипломатично намекает на независимости своей организации.

Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

В 1260-1270 годах мастерская Никколо Пизано выполняла многочисленные заказы в городах средней Италии. Новые веяния проникают и в живопись Италии. В течение некоторого времени значительная роль в этой области принадлежала художникам Рима. Римская школа выдвинула одного из крупнейших мастеров Проторенессанса - Пьетро Каваллини (между 1240 и 1250 – около 1330). Подобно тому, как Никколо Пизано реформировал итальянскую скульптуру, Каваллини заложил основу нового направления в живописи. В своем творчестве опирался на позднеантичные и раннехристианские памятники, которыми в его время был еще богат Рим. Он автор мозаик (церковь Санта-Мария ин Трастевере; 1291) и фресок (церковь Санта-Чечилия ин Траствере; около 1293). Заслуга Каваллини состоит в том, что он стремился преодолеть плоскостность форм и композиционного построения, которые были присущи господствовавшей в его время в итальянской живописи "византийской" или "греческой" манере. Он вводил заимствованную у древних художников светотеневую моделировку, достигая округлости и пластичности форм. Однако со второго десятилетия XIV века художественная жизнь в Риме замерла.

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

"Доктор Живаго" Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов. Б. Пастернак Эти пастернаковские строки выглядят эпиграфом к роману “Доктор Живаго”, над которым Борис Леонидович работал около четверти века. Роман как бы вобрал его самые сокровенные мысли и чувства. И вот на склоне лет роман завершен, окончательный вариант подготовлен к печати, но опубликован роман был только за границей. В 1958 г. за него Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. На Родине же Бориса Леонидовича не признавали. В газете “Правда” была опубликована статья Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”. Автор статьи утверждал, что Пастернак якобы никогда не был “подлинно советским писателем” и даже в свое золотое время “не числился в мастерах первого класса”. Поэта называли “предателем”, “внутренним эмигрантом”. Он был исключен из Союза писателей. Пастернак заявил, что отказывается от премии и ни при каких условиях не покинет Советского Союза. Он тяжело переживает обрушившиеся на него огульные обвинения и измену некоторых друзей.

Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

Но его переводы тоже  оказались слишком талантливыми для установленного сверху уровня талантливости в разрешенной литературе. Заказы появлялись редко и вряд ли окупали затраты на кофе, довольно дешевый, кстати в те времена, выпиваемый Иосифом во время работы над переводами. В другой стране и в другие времена стремительно растущая известность принесла бы поэту через несколько лет достаток и возможность спокойно работать. Однако в Совдепии эпохи так называемой хрущевской оттепели эта известность не только лишала последних шансов опубликовать в печати свои стихи, но и привлекала внимание органов идеологического надзора и подавления. С их точки зрения, поэт, углубленный в собственный мир, поглощенный собственными  взаимоотношениями с бытием, временем, вечностью, посягал чуть ли не на основы имперской системы. В 1964 году И. Бродский был арестован, посажен в тюрьму и приговорен к 5 годам ссылки с привлечением к тяжелой работе по указу ПВС СССР «Об ответственности за тунеядство». Тунеядством именовалась литературная работа, которую судившая поэта торжествующая серость расценивала как правонарушение, особенно серьезное в молодом возрасте.

Маркетингові комунікації

Такие фразы: «Ты им не нужна. Но ты им необходима», «Ведь вы любите его для себя, чтобы вам было хорошо, а не ему», - привели к размышлению отношений матери и сына. Жизнь Анны после этого потеряла всякий смысл, но судьба устроила так, что Олег столкнулся с настоящими трудностями, и тогда он пришел к матери за помощью, только сейчас осознав, что у него нет никого, кроме нее. Анна приняла сына, они снова вместе, сын и мать, а сострадание, порожденное отсутствующим взглядом Ирины, «съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота». Мать взяла на себя все заботы, создала для сына все условия, и он попав в сети Петраковой. Пришел к такой мысли: «Только в этом доме он - бог. Богочеловек». Но Петраковой удалось больше, чем Ирине: «Олега заглотнули вместе с каблуками», теперь мать уже окончательно потеряла сына, но долгие заботы об Ирине дали ей право на новую семью, в которой будут она, Ирина, вернувшаяся на «земную планету» и собака Дин, воспринимающая теплое и ясное состояние Анны. Помимо сложностей во взаимоотношениях сына и матери, в повести затронуты и другие проблемы: невосприимчивость счастливого человека к чужой доле, одиночество людей в несчастье, родители – обработанный материал, закон бумеранга, засорение атмосферы бурыми испарениями человеческого зла, город и уединение, общество конца ХХ и ХIХ веков, Родина и карьера.

Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

А ведь философ Владимир Соловьев писал: "Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры" - "В Россию можно только верить.". Вера в Россию как страну, противостоящую всеобщему европейскому разладу, несущую начала человеческого единения и истинной религии, всегда воодушевляла его. Такие строки, как Велико, знать, о Русь, твое значенье! Мужайся, стой, крепись и одолей! могли быть рождены только народным поэтом, т.е. поэтом своего народа, всем своим существом понимающим и знающим духовность великого людского мужества, говорящего на том языке, на котором он пишет. Народным поэтом мы можем назвать автора цитированных строк и потому, что душу своего народа он понимал в ее тысячелетнем развитии, предчувствовал ее грядущее; его слова действительно обращены к нам, к людям, живущим при великих потрясениях России: О, в этом испытанье строгом, В последней, роковой борьбе, Не измени же ты себе И оправдайся перед Богом. Завершить беседу можно оценками, данными творчеству Тютчева Тургеневым, Некрасовым, Фетом, Майковым, Достоевским, Толстым и другими писателями и поэтами его круга (см. раздел "Слово о Тютчеве").

Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів. Суть концепції соціально-етичного маркетингу можна виразити таким чином: спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства. Ця концепція сама передова з п'яти.1.2. Стратегічне планування маркетингу Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще враховує специфіку умов, можливостей, цілей і ресурсів. Усім компаніям необхідно думати про майбутнє і розробляти довгострокові стратегії, що дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Маркетинг відіграє важливу роль у стратегічному плануванні. Він надає необхідну інформацію для розробки стратегічного плану. Стратегічне планування, у свою чергу, визначає роль маркетингу в організації. Стратегічне маркетингове планування складається з трьох стадій: . стратегічного плану; . управління маркетингом; . реалізації плану. Багато компаній ведуть свою діяльність без усяких планів.

Поняття комунікацій. Види комунікацій

К сожалению, иллюзия длится недолго, а пробуждение приносит и ещё более мучительное ощущение отчужденности. Из - за этого наркомания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и приобретает черты социальной проблемы. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды наркотиков. Марихуана. Другие названия: анаша, бошки, ганджа, ганджубас, гаш, грасс, дуды, дудки, дядя, пластилин, трава, хаш, хэш, шала, шишки, шмаль. Откуда берется: произрастает всюду и везде. Кто употребляет: чаще всего неформалы . Как: марихуана - это общее название для значительного количества разнообразных дериватов, таких, как: шала, шишки, гашиш, синтетический каннабиол, гашишное масло. На российском рынке наиболее распространён гашиш (похож на коричневый пластилин) и шала (среднего помола сушеные листья, похожие на махорку, только зелёные) шалу забивают в ,косяки, - пустые гильзы от ,Беломора, и ,Казбека, . Дальше всё как с обычными папиросами. Гашиш либо измельчают и смешивают с табаком для забивки в ,косяки, , либо кладут на фольгу маленькими порциями, подогревают снизу зажигалкой и вдыхают дым через трубочку.

Характеристика інноваційного проекту

Так например, кусочки трахеи крысы с нанесенными на них клетками бронхогенного эпителия человека, имплантированные подкожно атимусным мышам, формируют струк- туру поверхностного эпителия, сходную с той, которая имеется в бронхах человека. Именно таким путем мыши u/ u были ак- тивно использованы для анализа экспрессии мутантных вариан- тов гена муковисцидоза человека, а также для испытания эф- фективности коррекции этого генетического дефекта с помощью методов генотерапии. В последнем случае мутантные эпители- альные клетки пациентов с муковисцидозом вначале подвергали трансфекции ретровирусными или аденовирусными векторами, не- сущими, наряду с геном - репортером, полноразмерную кДНК нормального гена муковисцидоза. Относительная простота по- добных моделей и возможность генетического манипулирования с клетками человека до их трансплантации атимусным мышам дела- ют этот подход весьма привлекательным для решения многих экспериментальных вопросов. Основные недостатки таких моде- лей связаны с трудностями содержания и разведения атимусных мышей и их низкой жизнеспособностью. Генетические линии жи- вотных в этом отношении имеют значительные преимущества. Раздел 8.4. Конструирование модельных генетических ли- ний животных.

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Доступные на сегодняшний день данные позволяют рекомендовать этот метод только в случаях открытой травмы грудной клетки. МЕХАНИЗМЫ ТРАВМЫ (4) Ричард В. Агабабян Введение: Персонал службы НМП обычно занимается оказанием медицинской помощи пострадавшим с травмами. От того, насколько квалифицированно персонал службы НМП способен быстро оценить состояние пострадавшего, стабилизировать его и начать лечение, нередко зависит жизнь пострадавшего, а также степень тяжести физических и нейропсихических нарушений, возникающих вследствие травм. Персонал службы НМП должен уметь в полевых условиях одновременно первично оценить состояние пострадавшего и выполнить основные стабилизирующие мероприятия. Необходимо крайне внимательно отнестись к возможным ранее существовавшим нарушениям здоровья у пострадавшего, которые могли спровоцировать несчастный случай. Внимательный осмотр места происшествия или выяснение обстоятельств возникновения травмы обеспечивает для больничного персонала ценную информацию о явных и скрытых органных поражениях. I. Роль персонала службы НМП в оценке состояния пострадавшего: 1.

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Но у последних скорость зрительного восприятия подвержена более резким колебаниям. Нарушения зрения также влияют на качество, точность, полноту восприятия. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно, так как, во-первых, кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки предметов, воспринимаемые зрительно, во-вторых, осязательное поле ограничено зоной действия рук и восприятие протекает более длительно, чем зрительное. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. В настоящее время в деятельности слепых и слабовидящих всё шире внедряются технические средства компенсации дефекта зрения (тифлоприборы). Их назначение—приблизить объём информации, получаемой при дефектах зрения, к объёму той информации, которую получает нормально видящий. Таким образом, восприятие слепых, хотя и имеет специфические особенности, при своевременной и правильной коррекционной работе не создаёт каких-либо серьёзных трудностей в познавательной деятельности, а, следовательно, даёт возможность приложения способностей таких людей во многих отраслях трудовой деятельности.

Невербальні засоби комунікації

Считается очевидным, что переход к рыночной экономике сам собой обеспечит высокую мотивацию труда, существующую в наиболее развитых странах. Однако это не оправдывается практикой. Современные достижения высокоразвитых стран являются результатом длительной эволюции производительных сил и соответственно, производственных отношений, причем те и другие находятся в непрерывном развитии. Сегодня идут активные поиски новых форм и методов стимулирования трудовой активности человека. Эти процессы основываются на анализе и переоценке сложившихся представлений о побуждении к труду, в научных исследованиях используются разработки отечественных и зарубежных специалистов в области мотивации труда: социологов, педагогов, психологов. В экономических же трудах глубокая проработка мотивации трудовой деятельности лишь начинается. Актуальность экономического исследования мотивации к труду диктуется тем, что поиск путей повышения трудовой активности все более становится отправной точкой желаемой эффективной хозяйственной системы и выхода России из затяжного экономического кризиса.

Аналіз інвестиційного проекту

В масштабе страны новый двигатель экономит миллиарды долларов на импорте нефти, уменьшает на миллионы тонн вредные выбросы в окружающую среду. Казалось бы государственные организации, призванные развивать инновации должны были ухватиться за столь заманчивое предложение. Но огромные суммы, отпускаемые на новые технологии, на развитие малого бизнеса, распределяются в первую очередь по своим знакомым, приятелям, по лично полезным организациям. И когда смотришь на «победителей» закрытых технических «конкурсов», то просто диву даешься каким порой никчемным проектам отпускаются деньги. Например, в противовес моему двигателю даже такая казалось бы компетентная организация как НАСА отдала предпочтение (деньги!) пустопорожнему «усовершенствованию» свечи зажигания и исследованию керамического покрытия цилиндра поршневого двигателя, хотя мало-мальски грамотному инженеру ясно, что керамическое покрытие внутренности цилиндра поршневого двигателя неприменимо из-за большой силы, прижимающей трущийся поршень к цилиндру, а мой роторный двигатель идеально подходит для керамического покрытия, т.к. ротор лишь слегка касается статора. Другой пример. США очень сильно страдают от торнадо (вертикальные вихри диаметром 20.100м). Так 3 мая 1999г. торнадо убили в Оклахома-Сити 42 человека, ранило и покалечило более тысячи людей, разрушило 3 тысячи домов, нанесло убытки в сотни миллионов долларов. Всего за период 1950.1994гг. торнадо убило, ранило и покалечило 74 тысячи человек, нанесло убытков на 19млрд долларов. Т.е. в среднем торнадо убивает ежегодно почти 100 человек, калечит 1,5 тысячи и наносит убытков на 400млн долларов.

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Измерения доплеровского сдвига показывают, что разница между скоростями отдельных сгустков в кольце молекулярного газа достигает десятков километров в секунду. Эти сгустки должны сталкиваться, а их распределение сглаживаться в масштабах времени порядка 100 тыс. лет, т. е. за один-два оборота вокруг центра. Отсюда следует, что в течение этого промежутка времени газ подвергся сильному возмущению, возможно, в результате выделения энергии из центра или падения вещества с некоторого расстояния извне, и столкновения между сгустками должны быть еще достаточно сильными, чтобы в газе возникали ударные волны. Справедливость этих выводов может быть проверена путем поиска «следов» таких волн. Ударные волны могут быть идентифицированы по спектральным линиям горячих сильно возбужденных молекул. Такие молекулы были обнаружены при наблюдениях с Койперовской астрономической обсерватории; к ним относятся радикалы гидроксила — электрически заряженные фрагменты молекул воды, которые были с силой разорваны на части. Зарегистрировано также коротковолновое инфракрасное излучение горячих молекул водорода; оно указывает, что в некоторых местах температура облаков молекулярного газа достигает 2000 К — именно такая температура может создаваться ударными волнами.

Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

Приведите общий вид интерполяционного многочлена Лагранжа. 64. Что называется разностной схемой при численном решении обыкновенного дифференциального уравнения методом конечных разностей? 65. В чем заключается квадратичная интерполяция? 66. Первые и вторые разности таблично заданной функции с постоянным шагом аргумента. 67. Выведите формулу линейной интерполяции, взяв первые два члена интерполяционного многочлена Ньютона. 68. Чему равна погрешность интерполяционного многочлена Лагранжа? 69. В чем заключается явление Рунге при многочленной интерполяции с равномерно расположенными узлами? 70. В чем заключается различие степенных разложений Тейлора от степенных разложений Чебышева? 71. Как вычисляются многочлены Чебышева с помощью рекурентных соотношений? 72. Почему многочлен Чебышева называется наименее уклоняющимся от нуля? 73. В чем отличие ошибок, получаемых при среднеквадратичном и чебышевском равномерном приближении? 74. Какой вид имеет квадратурная формула прямоугольников для вычисления определенного интеграла? 75.

Национальный проект "Здоровье": направления и результаты

Для закрепления позиций на рынке среди конкурентных фирм осуществляют дифференциацию продуктов. Как отмечалось выше дифференциация может иметь разные направления. Можно осуществлять продуктовую, ценовую, сервисную, кадровую и имиджевую дифференциации . Всякая дифференциация призвана обеспечить такое предложение фирмы или ее основных факторов производства и имиджа, которые бы превосходили соответствующие показатели конкурирующих организаций. На практике может осуществляться дифференциация как по одному направлению, так и по их комплексу, то есть по нескольким направлениям одновременно. Правильно организованное позиционирование рынка является предпосылкой эффективной разработки комплекса и плана маркетинга. 35 Технология процесса создания нового товара. Решение о выпуске новых товаров является сложным и рискованным, но чрезвычайно важным для выживания и развития фирмы. Разработка концепции нового товара - это система, ориентирующих базисных представлений предприятия-изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях (потребностях, свойствах, жизненном цикле, о внешних факторах, определяющих успех и неудачу).


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.