Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Крім вищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як стать, вік, діагноз (1- рак сліпої кишки, 2 - рак висхідної ободової кишки, 3 - рак печінкового вигину ободової кишки, 4 - рак поперечної ободової кишки, 5 - рак селезінкового вигину ободової кишки, 6 - рак низхідної ободової кишки, 7 - рак сигмовидної кишки, 8 - ураження ободової кишки, яке виходить за межі вищезазначених локалізацій, 9 - рак ободової кишки, неуточнений, 10 - рак ректосигми), характеристика пухлини (1 - пухлина інфільтрує підслизову оболонку, 2 - пухлина інфільтрує м’язову оболонку, 3 - пухлина інфільтрує підсерезну основу або тканину, яка прилягає до неперитонізованих ділянок ободової кишки, 4 - пухлина поширюється на інші органи або структури і (або)проростає вісцеральну очеревину, 5 - недостатньо даних, 6 -первинна пухлина не визначається), наявні метастази (1- 1 - метастази в 1-3 периколічних ЛВ, 2 - метастази в 4 і більше ЛВ, 3 - метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів, 4 -недостатньо даних для оцінки ЛВ, 5 - немає ознак враження ЛВ), віддалені метастази (0 - немає віддалених метастазів, 1 - наявні віддалені метастази, 2 - недостатньо даних), стадія (1 - стадія 1 - Т1-2 0M0, 2 - стадія 2 - Т3-4 0M0, 3 - стадія 3 - Т1-4 1-3M0, 4 - стадія 4 - Т1-4, любі , M). При виконанні курсової роботи застосований програмно-методичний апарат комплексу статистичного аналізу та побудови графічної інтерпретації результатів “S A IS IKA 6.0”. Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності Нехай  - вибірка з невідомого розподілу , стосовно якого висувається гіпотеза . Для перевірки гіпотези  скористаємося критерієм . Невідомі параметри  і  оцінюються за вибіркою згідно з методом максимальної правдоподібності. Спільною щільністю розподілу незалежних випадкових величин  є Функцією максимальної правдоподібності вибірки  є  диференційована за  і . Точкою , в якій функція  набирає найбільшого значення, є , . Статистикою критерію є величина , де  – імовірність того, що вибіркове значення потрапить до множини  обчислена за гіпотетичним розподілом , – кількість вибіркових значень, що потрапили до множини . Гіпотезу  будемо відхиляти, якщо , і не будемо відхиляти в супротивному разі; при цьому з імовірністю  гіпотеза  буде відхилятися, коли вона справджується, – верхня –межа –розподілу з  ступенями вільності (рівень значущості критерію дорівнює ).

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів в таблицях 1.1-1.21 (див. також відповідні рисунки при кожній таблиці). Невідхилення гіпотези  означає, що далі за розподіл параметра крові ми можемо розглядати нормальний розподіл. Гемоглобін у стані компенсації Таблиця 1.1 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл гемоглобіна у стані компенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Гемоглобін 104 (110,09; 819,83) 3,86 7 14,07 Не відхиляється Гемоглобін у стані декомпенсації Таблиця 1.2 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл гемоглобіна у стані декомпенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Гемоглобін 86 (124,5; 584,1) 0,86 3 7,82 Не відхиляється Гемоглобін у стані субкомпенсації Таблиця 1.3 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл гемоглобіна у стані субкомпенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Гемоглобін 108 (107,7; 518,3) 3,56 3 7,82 Не відхиляється Еритроцити у стані компенсації Таблиця 1.4 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл еритроцитів у стані компенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Еритроцити 104 (3,77; 0,44) 0,43 1 3,84 Не відхиляється Еритроцити у стані декомпенсації Таблиця 1.5 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл еритроцитів у стані декомпенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Еритроцити 86 (124,5; 584,15) 0,86 3 7,82 Не відхиляється Еритроцити у стані субкомпенсації Таблиця 1.6 Результати перевірки гіпотези  про нормальний розподіл еритроцитів у стані субкомпенсації Показник Обсяг вибір-ки Оцінки параметрів (a; ) Значення Число  ступенів вільності Гіпотеза Еритроцити 108 (3,59; 0,266) 4,32 3 7,82 Не відхиляється 7.

Частным, но и более проработанным случаем использования компьютерного зрения для интерактивного трехмерного сканирования являются системы захвата лицевой анимации. В данном случае с частотой 24120 кадров с секунду сканируется только голова актера с умопомрачительной плотностью и в реальном времени. На основе этого облака точек строится текстурированная (!) модель головы. В каждом кадре. На лицо актера вместо маркеров наносится специальный фосфоресцирующий грим, а сам актер освещается специальными флуоресцентными лампами. На выходе говорящая трехмерная голова. Лидер и разработчик этой технологии компания Mova с системой Contour не новичок на Сигграфе и каждый год заметно улучшает характеристики своей системы. В дальних урочищах, где стенды становятся меньше, а проходы уже, я обнаружил любопытную программную разработку, не имеющую прямого отношения к компьютерной графике, но призванную решить некоторые проблемы, возникающие в ходе ее производства. Всем известно, что если попытаться открыть папку, где мирно покоятся десять тысяч файлов, то можно сильно расстроиться

РЕФЕРАТЫ:

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

В 1965 Леонов (90-91). Первый этап: в обеспечения. впервые вышел в открытый мае-июне 1989 состоялся 1 Военно-политическая- космос. Авиация съезд Народных депутатов без индустриализации (Туполев, Антонов, СССР (высшего органа невозможно обеспечить Яковлев).Общественные власти в стране). Всего технико-экономическую науки: крупные успехи в было 5 съездов. В декабре независимость страны и области философии. 1989 2 съезд нар депутатов ее оборонную мощь. Удалось обосновать СССР. Сформирован 4). Условия антологические корни верховный совет СССР индустриализации: до случайностей, обосновали (председатель Горбачев). конца не устранены теорию относительности, На съезде шла борьба между последствия разрухи, не выпущена философская демократами, союзниками и налажены международные энциклопедия. В истории старой партийной гвардией. экономические связи, не обозначились новые Символами демократии стали хватает опытных кадров, подходы либерального Сахаров и Ельцин. Старую потребность в машинах характера. Литературный партийную гвардию удовлетворяется за счет процесс в 50-60 возглавил глава политбюро, импорта. определяли три журнала: секретарь ЦК Лигачев. 5). Цели, методы, новый мир, октябрь, Коммунистов-реформаторов источники, сроки и юность. 1958 нобелевская представлял Горбачев, сценарий премия для Пастернака. Яковлев, Шеварнадзе.

Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

В обществе предпринимались попытки религиозного синтеза, принципов православия с католицизмом или протестантизмом (религиозные поиски В.С. Соловьева). Трагичность этого конфликта хорошо выразил П.Я. Чаадаев в своих «Философических письмах». Противостояние двух идейных течений было более заметно в русской публицистике и критике. Эта полемика между славянофилами, или почвенниками с одной стороны, и «западниками», революционерами- демократами или народниками (а позднее и марксистами) — с другой. Менее заметным было противостояние в самом искусстве: конфликты между писателями, художниками и композиторами зачастую определялись личными взаимоотношениями, а уже затем приобретали идеологическую окраску. Различие между ними в большей степени проявлялось в преобладании отрицающего или утверждающего пафоса произведений Последний чаще бывал связан с религиозными ценностями. И все же, как правило, русские деятели культуры стремились в своем творчестве сочетать оба типа ценностей. Несмотря на внешний отрыв искусства от христианства в его церковнобытовом обличий, именно христианство нужно признать одним из самых важных источников характерного для русского искусства нравственного идеала.

Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

Повторные кровотечения при беременности или в родах этом фоне приводят к активации тромбопластина, падению свертывающей способности крови и развитию гипокоагуляции. ГШ при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. Особенностью развития ГШ при данной патологии является неблагоприятный фон хронического нарушения периферического кровообращения. При этом имеют место потеря плазмы, гипервязкость, стаз и лизис эритроцитов, активация эндогенного тромбопластина, потребление тромбоцитов, хроническая форма ДВС. Хроническое нарушение кровообращения всегда наблюдается при токсикозе беременных, особенно при длительном его течении, на фоне соматических заболеваний, таких, как болезни почек и печени, сердечно-сосудистой системы, анемии. При отслойке плаценты возникает экстравазат, выделяющий тромбопластины и биогенные амины в процессе разрушения клеток, которые "запускают" механизм нарушения системы гемостаза. На этом фоне быстро наступают коагулопатические расстройства. ГШ при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты протекает особенно тяжело, сопровождается анурией, отеком мозга, нарушением дыхания, а закрытая гематома ретроплацентарного пространства по типу синдрома сдавления способствует этому.

Розвиток та сучасний стан соціології

Первичные манифестации - сфера деятельности парапсихологов, они доступны лишь немногочисленным узким специалистам, работающим на тонких планах. Поскольку первичные энергоинформационные манифестации в абсолютном большинстве случаев не доступны обычному глазу, то практические схемы и методы анализа сводятся к работе с вторичными манифестациями - характеристиками внешних качеств, доступных органам грубого восприятия. Манифестации внешности являются вторичными относительно энергоинформационных. Их можно разделить на условные и безусловные. Безусловные манифестации внешности - это природные качества, жестко связанные с аппаратом эмоций и его сигнальной системой - мимикой, пантомимикой, речевой и голосовой системами. Особой, специфической системой являются глаза. Этот орган у живых существ способен излучать и принимать очень мощные энергоинформационные потоки, оказывая сильное управляющее воздействие на биологические характеристики. Безусловные манифестации - это сфера интересов психологов и психиатров. Условные манифестации внешности - одежда, прическа, макияж, атрибутика, искусственные мимика и пантомимика, искусственные речевые и голосовые приемы.

Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Это подразумевает интенсивное использование оборудования для технологической обработки указанных единиц и наличие инфраструктур, заинтересованных в эксплуатации учетно-договорных единиц при перевозках многими видами транспорта. Применение этого правила требует, чтобы в сфере физического распределения производились сравнительные оценки эффективности возможных сценариев на макро- и микроэкономическом уровне, в частности, по используемому технологическому оборудованию. Правило 3 Если нельзя избежать создания стационарного склада. Он должен располагаться из логистической цепи в центре консолидации, который размещается возможно ближе к конечным торговым точкам, если это касается физического распределения в плане транспортировки. И в центре консолидации, расположенном возможно ближе к исходному производственному процессу, если это касается сортировки. Этому правилу должны подчиняться все уровни групповых единиц продукции. В идеальном случае, когда существует адекватность между темпами производства и потребления, можно было бы действовать уплотненными потоками с нулевым запасом во всех звеньев логистической цепи, через которые проходит дистрибутивный канал, и минимальным запасом в конечных торговых точках сбыта.

Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Они должны приступить к маркетингу, как только составили план, дополнительный план и определяющий план и как только все их коллеги прочли планы и вникли в их суть. Приступая к маркетингу, партизаны понимают, что атака рынка — это не то, что происходит иногда. Это постоянный процесс. Процесс, а не случайное событие. Однажды начав процесс маркетинга, его нельзя остановить. Многие рассматривают маркетинг как случайное событие, то, чем мы занимаемся и будем заниматься, когда мы этого хотим или когда в порядке экономика. Однако на самом деле процесс должен продолжаться всегда. Откорректируйте свой маркетинг Обычно самый лучший и наиболее успешный процесс маркетинга является результатом не первой рекламы или первого почтового сообщения. Напротив, это результат совершенствования с наименьшими, но значительными изменениями, вплоть до деталей — что и носит название корректировка. Корректировка — это существенный промежуток между восьмым и десятым шагами, т. е. между началом и выполнением атаки рынка. Принятие во внимание идеи корректировки значительно улучшит результаты, которых достигают партизаны в любой маркетинговой программе, особенно в кампании прямого маркетинга.

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Правовая психология характеризует те переживания, чувства, мысли людей, которые возникают в связи с изданием норм права, состоянием действующего законодательства и практическим осуществлением его требований. Радость или огорчение после принятия нового закона, чувство, удовлетворения или неудовлетворения при реализации конкретных норм, нетерпимое или равнодушное отношение к нарушениям правовых предписаний – все это относится к области правовой психологии. Психологическая структура играет значительную роль в формировании и реализации права. Это либо мощный фактор правового развития, прогресса в демократических преобразованиях, либо тормоз, сопротивление преобразованиям, реформам. Причем психологическую структуру в решающей степени формирует национальная психология. Сложившиеся за многие столетия национальные привычки, обычаи, особенно на бытовом уровне, диктуют эмоциональное отношение у этносов к тем или иным правовым нововведениям, модернизациям. Прежде всего, это касается установившихся форм брачно-семейных, имущественных отношений, положительное отношение к которым сохраняется, как бы те или иные 'революционные' правовые решения ни старались их разрушить.

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Однако, и это главное, содержание сообщения остается неизменным. Следовательно, от перекодирования не изменяется неопределенность, устраняемая сообщением у субъекта. Таким образом, кодирование изменяет качественную природу носителя информации и количественные характеристики формы представления сообщения, но не изменяет количество и качество информационного содержания сообщения. Как видно, теория кодирования, хотя и имеет определенное отношение к качественному аспекту информации, все же не выходит за пределы синтаксического уровня. В человеческом общении особую роль играет смысл информации, то есть семантический аспект. Одна из известных семантических теорий — теория Р. Карнапа и Й. Бар-Хиллела , использующая аппарат символической логики. По существу, каждому предложению, выражающему законченную мысль, ставится в соответствие его вероятность (мера истинности). Когда из более простых суждений образуются более сложные, вероятность последнего вычисляется по определенным правилам исходя из вероятностей исходных суждений.

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

В течение 10 лет (1807-1816 гг) было выпущено более 500 млн. рублей бумажных денег, что привело к их обесцениванию. Укрепился обычай вести двойной счет- на рубли ( серебряные) и на ассигнации, курс которых к 1830 году составлял 4 руб. ассигнациями за один серебряный или 1р 08 коп. за рубль медью. Это приводило к огромной путанице и люди малограмотные всегда оставались в убытке. Простое уничтожение части ассигнаций видимого эффекта не дало, нужны были иные меры. Министром финансов при Николае I был ученый финансист генерал Е.Ф. Канакрин, известный бережливостью и распорядительностью. Ему удалось накопить в государственном казначействе значительное количество золота и серебра, с которым можно было решиться на уничтожение обесценившихся ассигнаций и замену их новыми денежными знаками. Было решено в 1839 году объявить монетной единицей серебряный рубль и по отношению к этому рублю узаконить постоянный курс ассигнаций по расчету 350 рублей ассигнациями за 100 руб. серебряных денег. А затем, постепенно, был произведен выкуп по этому курсу в казну всех ассигнаций с обменом их на серебро или же новые “кредитные билеты”, которые разменивались уже рубль за рубль.

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Если посмотреть на всю эпоху существования церкви на Руси, можно увидеть, что примерно с 10 по 13 век дела церкви были не заметны в государстве—период становления, с 14 по 17 век — церковь, как никогда принимала участие в государственных вопросах, возможно, этот период был самым значительным для неё. С 18 по 19 век церковь находится «в спячке» в её жизни не происходит ничего значительного, и она отходит на задний план перед проблемами государства. Двадцатый век стал самым ужасным испытанием для Русского православия Придя к власти, большевики не видели в церкви свое врага, но с продвижением своих социалистических идей они пришли к выводу, что для русского человека нет иных верований кроме, как «в светлое будущее», а церковь просто отомрет, как не нужный орган. Её (церковь) превратили в ещё одно средство для выкачивания денег для нужд Красной армии, возможно, именно поэтому церковнослужители поддерживали белых офицеров. К сороковым годам в СССР не осталось ни одной церкви, которая была бы разграблена. Но самое ужасное заключалось в том, что храмы и соборы, замечательные исторические памятники, разрушались до основания.

Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Вообще же были постоянно нелады во взаимных отношениях, причем одни за начало и повод выставляли отмену долгов (это были как раз люди, разорившиеся от нее), другие были недовольны государственным порядком, так как произведенная в нем перемена оказалась серьезной, а некоторые — из взаимного соперничества» (Афинская полития, 13. Пер. С. И. Радцига). Писистрат происходил из древнего знатного афинского рода. Он был богатым человеком, владевшим золотыми рудниками во Фракии. Возвышение Писистрата началось со времени войны за Саламин, где он отличился и показал себя храбрецом. Испуганные ростом влияния Писистрата эвпатриды попытались организовать покушение на его жизнь, но оно не удалось. После этого по требованию диакриев народное собрание выделило Писистрату охрану. Эту охрану составляли крестьяне-диакрии, вооруженные дубинами. Опираясь на поддержку крестьянства и используя поддержку дубинщиков, Писистрат в 560 г. до н. э. захватил власть в Афинах. Однако его положение на первых порах не было прочным. Политика Писистрата, проводимая в интересах аттического крестьянства, вызвала недовольство и эвпатридов-педиеев, и паралиев.

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Вслед за ним, в 1500 году, Родриго де Бастидас ступил на землю и проник к югу страны, где обнаружил устье реки, которую он назвал Магдалена. Эта эпоха характеризуется стремительными и успешными военными экспедициями испанских конкистадоров, а также желанием испанской короны (монархии) взять под свой контроль приобретенные территории, многие из которых были переданы в собственность предводителям испанских завоевателей в качестве платы за их страдания. Конкиста была актом насилия, осуществленного над коренными жителями Американского континента, когда испанцы имели преимущество в вооружении, верховых лошадей, собак, что помогло им за короткое время овладеть обширными землями. Вооруженная конкиста сопровождалась проповедью евангелия, которая как бы морально оправдывала жажду наживы и, постепенно нарастая, закрепила полный контроль над коренным населением. Христофор Колумб, адмирал родом из Генуи, который открыл Америку, назвал Колумбию Южной Америки, и ее территория должна была играть важную роль в последующих открытиях.

Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Англия и Франция в 1904 заключают сердечное согласие Россия в 1907 1893-5 союз России с Францией Россия между выбором : укреплять русско-фр союз или переориентироваться на союз с Германией или принять нейтральную сторону. Российское общество раскололось надвое : один за союз с Германией ( правые , двор , гвардия ) , второй за союз с Англией и Францией В 1906 Англия предлагает раздел сфер влияния . Углубляются Р-герм и р- а-венг противоречия !908 состоялось особое совещание у Столыпина и был сделан вывод , что у России нет возможности военными средствами противодействовать усилению позиций А-В на Балканах , т.е. нужно искать дипломатические пути . 1905 попытка сближения с Германией ( встреча Николая и Вильгельма в Бьерне) заключен договор , но в силу он не вступил . 1908 Встреча Николая с Английским королем ( вопрос о возможной войне с Германией ) 1907-10 улучшение отношений с Японией 1909 Боснийский кризис Германия , поддерживая А-В хотела проучить Россию Извольский уходит в отставку ( Сазонов его сменяет ) Новые попытки сближения с Германией ( носят формальный х-р ) 1912 -13 Балканские войны Миссия германского генерала фон Сандерса : прогерманские силы в Турции приглашают 70 немецких генералов на высшие командные посты в турецкой армии ( Турция теряет полит независимость , проливы ставятся под германский контроль 1914 Премьер Коковцев уходит в отставку .Новый премьер Горемыкин .

Аудиторський ризик та його визначення

Ему не дали казенного автомобиля председателю Совета министров пришлось искать извозчика. Трагедия Столыпина как реформатора состояла в том, что они не захотели иметь "приказчика, превосходящего их по личным качествам", - с этими словами трудно не согласиться. С вершины сегодняшнего исторического опыта теперь особенно хорошо видна главная коренная причина банкротства Столыпина. Органический порок его курса состоял в том, что он хотел осуществить свои реформы вне демократии и вопреки ей. Сначала, считал он, надо обеспечить экономические условия, а потом уже осуществлять "свободы". История повторяется. Как неудивительно, подобная ошибка была совершена значительно позже и совсем в иных исторических условиях. Экономическая реформа Косыгина 65г. провалилась у нас, как мне кажется, точно по той же причине: хотя реформа была хорошо продумана, но осуществить ее хотели не разрушая старого давно прогнившего изнутри режима, который противостоял всем нововведениям и потворствовал всему старому и не нужному. Ее хотели осуществить вне демократии и без демократии. Но ведь на ошибках истории учатся похоже в 65г. про них забыли. После Столыпина деятельность правительства в 1912-1914 гг. показывала то, что все крупномасштабные реформы будут свернуты.

Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Самые старые из известных сегодня африканский орудий- мелкие каменные отщепы из Кооби Фора близ озера Рудольфа и с эфиопской стоянки Омо- имеют возраст 2-3 млн. лет. Прославленные исследователи супруги Лики в не менее знаменитом Олдувайском ущелье в Восточной Африке открыли древнейшие орудия, залегавшие в четко стратифицированных слоях вместе с костными останками массивного австралопитека, которого Лики назвал бойсовским зинджантропом (Zi ja hropus boisei), и прогрессивного гоминида, известного под именем “человека умелого” (Homo habilis). Эти каменные орудия, представленные в основном ударно-рубящими рубилами, обозначаются в литературе как олдованская культура. Их древность, исчисленная в 1-2 млн. лет., доказывает, что процесс гоминизации имел место гораздо раньше, чем это первоначально предполагалось. Над слоем с олдувайской культурой выше по разрезу залегали орудия, типичные для шелль-ашельской культуры, создателем которой был, как олдувайская культура. Находки рубил известны и из других мест Восточной Африки, например их стоянки Мелка Контуре, Эфиопия, а также из Южной Африки, из Сахары, с Севера Африки.

Правовий стан вільних та рабів у античній державі

Так образовалась сложная и живописная водная система усадьбы. Несколько позднее Николай Давидович к северу от усадьбы построил железобетонный завод. К краю глубокого карьера он провел аллею, а по бровке обрыва высадил деревья. Дети – Николай, Диодор, Вера и София, унаследовав имение в 1885 году, разделили его только через 19 лет, затем оно досталось Диодору Николаевичу. Попечитель детских приютов Новгородской губернии, он подолгу жил в Трубниковом Бору, занимался хозяйством, провел мелиорацию, осушение и расчистку покосов, распахал луга. Необходимые для этого средства он получил, заложив в 1911 году имение в банке. При этом отмечалась красота «старинной усадьбы с обширными строениями, огородами, садами, лужайками, большим парком с аллеями и сообщающимися прудами». Усадьба Трубников Бор - редкий памятник садово-паркового искусства середины XIX века. Нужно не так много усилий, чтобы вернуть ей былую выразительность. Ведь парк практически полностью сохранился, хотя нуждается в расчистке. Усадьба Марьино – одна из самых замечательных во всей Ленинградской области.

Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Если бы художник остановился на этом варианте, картина превратилась бы в апофеоз не столько военной мощи Венеции, сколько самого адмирала-победителя, избранного затем дожем. Это противоречило твердым республиканским принципам Венеции, питавшей отвращение к любым формам культа отдельной личности. Именно поэтому "первоначальная идея" Паоло претерпела существенные изменения в процессе работы над холстом, законченным, скорее всего, уже после смерти Веньера, в 1578 году. В окончательной версии Веньер в доспехах и мантии дожа изображен коленопреклоненным перед Мадонной и Святой Юстиной, тогда как игравшие важную роль в эскизе фигуры Венеции и Святого Марка переместились на задний план. Наконец, рядом с Веньером, как раз с целью "уравновесить" его роль, появляется фигура Агостино Барбариго, второго венецианского адмирала, участника битвы при Лепанто, скончавшегося от ран, полученных в сражении. В недавнем прошлом исследователи высказывали сомнения относительно того, что данное произведение целиком является работой самого Паоло. Во многом подобная точка зрения основывалась на неважной сохранности холста, искаженного записями и правками XIX века, которые частично скрывали авторскую живопись, придавая фигурам несвойственную работам Веронезе застылость.

Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Уже тогда с редкой силой восприятия он чувствовал, по собственному признанию, «божественное великолепие мира» - главный мотив всего его творчества. Именно в этом возрасте обнаружилось в нем художественное восприятие жизни, что, в частности, выражалось и в способности изображать людей мимикой и жестами; талантливым рассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин написал первое стихотворение. В 17 лет Бунин опубликовал первые стихи. Поэтическим творчеством он занимался всю жизнь, однако более значительной является его проза, в которой запечатлены яркие картины русской жизни, типы крестьян, помещиков, интеллигентов и т.д. Еще в предреволюционные годы в полной мере развернулся талант Бунина-прозаика, мастера рассказа, умеющего в немногих эпизодах и сценах передать характер и судьбу человека, воссоздать его психологию и язык, очертить весь окружающий его мир. Таковы Бунинские рассказы «Танька», «Антоновские яблоки», «Чернозем», «Сосны». Последний рассказ был отмечен Чеховым, писавшим, что «Сосны» - это «очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона».

Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Он сознательно принимает решение быть человеком. Поэтому он должен решать вопрос: «Быть или не быть (можно и “жить или не жить”) человеком?» Вдобавок он должен решать, своевременно ли быть человеком. Кстати, опять же, доказательства бывают и «от противного». Иногда бывает достаточно, как это делает Ричард II, начать с аргументов другой стороны: А мысли о смиренье и покое Твердят о том, что в рабстве у Фортуны Не первый я и, верно, не последний. Так утешается в своем позоре Колодник нищий – тем, что до него Сидели тысячи других в колодках, – И ощущает облегченье он, Переложив груз своего несчастья На плечи тех, кто прежде отстрадал. (V, 5. Перевод М. Донского) Как справедливо заметил В. Шекспир в пьесе «Конец – делу венец» (IV, 3): «How migh ily some imes we make us comfor of our losses!» Как мощно иногда мы создаем себе удобство из наших потерь. Свои главные слова В. Шекспир не всегда поручал говорить тем персонажам, от которых подобные слова ждут скорее всего. Вот и пояснение, над каким вопросом раздумывал Гамлет, дает не благородный Кассио, а негодяй Яго: «От нас самих зависит быть такими или иными.

Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

Очерк о человеке подразделяется на два раздела - «Анатомия тела» и «Анатомия души». Суждения о влиянии физиологии на состояние человека (часть I, секция I, раздел 2, подсекция 9) включают и весьма опасные мнения: упомянуты Гиппократ, Гален, Эпикур, Лукреций, то есть авторы, которые признавали материальную природу душевных состояний человека. Бертон перечисляет естественные причины болезненных состояний: страх, зависть, гнев, честолюбие, недовольство своим положением, суеверия. Выразительные определения дополнены цитатами. Например, о зависти сказано: «моль, грызущая душу», она побуждает человека «поедать собственное сердце», - и Бертон приводит обширную цитату из сочинения Гесиода «Труды и дни», а также суждения Аристотеля, Плиния, Лукиана и многих других о влиянии гнева: это безумие превращает человека в чудовище, этот зверь бушует, бранится, сражается и не сознает своих поступков (I, 359). Причиной многих болезней Бертон считает образ жизни, обычаи, попутно говорит о влиянии праздности и одиночества на возникновение меланхолии. Заслуживает внимания и выбор античных суждений о влиянии нервной системы на болезни тела и мозга: чрезмерное возбуждение и воображение порождают химеры, галлюцинации, видения; при этом резко отрицательные оценки вызывает у Бертона вера в колдунов и ведьм.

Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Основным инструментом проектного управления является модель стоимости жизненного цикла изделий. Свою деятельность проект осуществляет на основепрограммы. Программа проекта комплект нормативных документов, регламентирующий порядокисполнения проекта. Программа определяет состав участниковпроекта ираспределение прав и обязанностей между ними, этапы осуществления проекта, источникии порядок его финансирования, прогнозные и расчетные финансовые параметры проекта, график формирования совокупного дохода, сроки и порядок поставки продукции и услуг заказчику (потребителю), представления проекта соглашение о разделе продукции. Организационная форма проектного управления В настоящее время существует несколько основных видов реализации проектного управления, различающихся по их организационным формам. Это линейно-функциональная, матричная, проектная структура и смешанные структуры, сочетающие в себе все эти виды. Линейно-функциональная структура характерна практически для всех предприятий. Она представляет собой совокупность линейно функциональных подразделений, в которой каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия.

Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

Положения dema d-drive philosophy широко применялись в доиндустриальной экономике: большая часть товаров изготовлялась кустарями, которые четко представляли, что необходимо покупателю. Промышленное производство этих достоинств было лишено изначально. Опыт Генри Форда показал, насколько массовый подход дешевле и удобнее. Основой выстраивания отношений с рынком стала фраза основателя компании: "Машина может быть любого цвета, если он черный". Первым шагом к спросоориентированной экономике стало появление в 1950-х годах концепции рыночного сегментирования. Предприятия стали ориентироваться на все более узкие группы потребителей. И по мере дробления сегментов массовое производство стало давать сбои: предприятия были вынуждены либо сокращать партии и поднимать цены, либо продолжать экономить на масштабе и увеличивать складские запасы разнородных продуктов. Подход переставал работать. Надо было интегрировать производство, схемы поставок, взаимоотношения с потребителями в одном процессе. Ненасытный потребитель. "Идеальное" воплощение принципов dema d-drive philosophy – дело рук компании Dell, которая ежегодно напрямую продает миллионы компьютеров, разработанных в десятках тысяч конфигураций, исключительно по заказам клиентов, как частных, так и корпоративных. "Идея корректировки производственного цикла, разработки товаров на основе клиентского отклика казалась нам совершенно очевидной, но в других компаниях этого почему-то не делают",– пишет Майкл Делл.

Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

Некоторые жалобы-предложения могут оказаться вполне разумными и, возможно, I er e соответственно изменится. Что-то может показаться просто делом вкуса или традиции, тогда эти возражения будут отклонены. Если сеть делает что-либо, что может навредить I er e , она может быть исключена из сообщества до тех пор, пока она не исправится. Сейчас I er e состоит из более чем 30 тысяч объединенных между собой сетей. За I er e никто централизовано не платит; нет такой организации как I er e I c., которая собирает плату со всех сетей I er e или пользователей. Вместо этого каждый платит за свою часть. SF платит за содержание SF E . ASA платит за Научную Сеть ASA ( ASA Scie ce I er e ). Представители сетей собираются вместе и решают, как им соединяться друг с другом и содержать эти взаимосвязи. Колледж или корпорация платит за ее подключение к некоторой региональной сети, которая в свою очередь платит за свой доступ сетевому владельцу государственного масштаба. 1.1.4 Влияние структуры Интернет на пользователя То, что I er e не сеть, а собрание сетей, мало как сказывается на конкретном пользователе.

Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

Индикатор выбора ТОО "Морделикатес" 1,11 говорит о том, что каналы распределения предприятием выбраны верно, т.е. достигается как эффективный количественный, так и качественный состав торговцев. ТОО "Самал" работающее с малым числом посредников, также работает с "верными" каналами (IСамал = 1,33). Индикаторы выбора для ТОО "Балык", ЧП "Соммер" и ТОО "Бекон" соответственно 0,82, 0,89, 0,87. Это говорит о том, что данные поставщики работают с торговыми точками, товарооборот которых по морепродуктам невысок. Для ТОО "Морделикатес" доля продаж в общем товарообороте магазинов имеющих в своем ассортименте продукцию с маркой "Морделикатес", не высока и занимает примерно 1/3 продаж морепродуктов данных магазинов - 36,8% , что ниже доли ТОО "Балык" на 7,3%, ЧП "Соммер" - на 7,5% и ТОО "Бекон" - на 6,5%. Но наименьшую долю продаж (из основных конкурентов) имеет ТОО "Самал", она составляет - 19,7%. На основе приведенных значений основных показателей рассчитаем долю рынка, показывающую степень доступности марки в каналах распределения.

Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

Каждый из участников организует материальный поток лишь в пределах участка своей непосредственной деятельности.Очевидно, что здесь имеет место классический способ формирования системы, обеспечивающей прохождение совокупного материального потока. Действительно, мы видим здесь три, самостоятельно сформированные подсистемы:13. подсистема, обеспечивающая прохождение материального потока на складах оптовой базы: 14. подсистема, обеспечивающая его обработку на транспорте; 15. подсистема, обеспечивающая его обработку в магазинах. Эти подсистемы соединены между собой в значительной степени механически. Несмотря на это, в целом они образуют работоспособную систему, обеспечивающую прохождение совокупного материального потока по всей цепи:оптовая база --- транспорт --- магазины.Вариант 2 (централизованная доставка) характеризуется следующими признаками:участники логистического процесса создают единый орган, цель которого оптимизация именно совокупного материального потока. Например, в потребительском союзе для организации централизованной доставки создается рабочая группа, в состав которой входят директора автотранспортных, оптовых и розничных предприятий.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.