Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

Ця тріада симптомів спостерігається лише у 10.15% хворих і є пізньою ознакою пухлинного процесу. Найбільш ранньою ознакою, що дає підставу запідозрити пухлину нирки, є безболісна гематурія, що з'являється раптово. При сильній гематурії кровяні згустки, порушуючи відтікання сечі, можуть спричиняти біль у нирці. Характерним для пухлини нирки є те, що гострий біль, як при нирковій кольці, з'являється після початку гематурії, тоді як при сечокам'яній хворобі послідовність зворотна. Ниркова колька припиняється з відходженням згустків крові завдовжки 2.10 см. Гематурія може спостерігатися під час кількох актів сечовипускання, триває кілька годин або навіть діб, потім раптово припиняється. Наступна кровотеча може виникнути через декілька годин, діб, тижнів, місяців чи років. При профузному характері гематурії можлива тампонада сечового міхура і гостра затримка сечі. З огляду на те що гематурія часто є симптомом раку, навіть у разі одного епізоду гематурії потрібне повне урологічне обстеження. Поширеним симптомом раку нирки є біль у ділянці ураженої нирки. Він може бути гострим, тупим, постійним або приступоподібним; частіше біль є ниючим, тупим, постійним із локалізацією у поперековій ділянці і/або підребер'ї. Третій класичний симптом — пухлина, що пальпується, трапляється у 20.60 % пацієнтів. Здебільшого цей симптом є ознакою пізніх стадій раку нирки. Зрідка (у 10% випадків) він може бути ранньою ознакою раку нирки. Ступінь рухомості ураженої раком нирки не завжди визначає стадію захворювання і можливість виконання радикальної операції. Діагностика. За наявності характерних ознак діагностика пухлини нирки не становить труднощів. Вона ґрунтується на даних лабораторних, рентгенологічних, радіоізотопних і ультразвукового досліджень. Лабораторна діагностика. Аналіз крові. Анемія не є характерною ознакою раку нирки, але і не виключає його. При деяких гістологічних формах раку нирки можна спостерігати велику кількість еритроцитів, високу концентрацію гемоглобіну. Ці показники в окремих випадках дають змогу виявити ранні стадії раку нирки. Зростання ШОЕ — показник, який дає підставу запідозрити пухлину будь-якого органа, зокрема нирки. При біохімічному аналізі крові можна спостерігати гіперальбумінемію, гіпопротромбінемію, гіперглобулінемію, підвищення концентрації лужної фосфатази сироватки крові. Аналіз сечі. Макрогематурія і мікрогематурія є показаннями для повного урологічного обстеження. Може спостерігатись лейкоцитурія при пієлонефриті, який супроводжує рак нирки. Висока протеїнурія може бути проявом амілоїдозу, який рідко виникає при раку нирки. Для диференційної діагностики іноді необхідне цистологічне дослідження сечі на атипові клітини. Ультразвукова діагностика в сучасній урології є основним методом дослідження, за допомогою якого виявляють ранні стадії раку нирки. У 2.3% випадків УЗД дає хибні результати. Ультразвукове дослідження дає змогу виявити так звану ниркову масу, розміри і локалізацію пухлини, метастази в печінку і лімфатичні вузли, пухлинний тромб у нирковій вені і нижній порожнистій вені. Рентгенологічні методи дослідження. Екскреторна урографія дає змогу оцінити анатомічний і функціональний стан обох нирок. На екскреторних урограмах можна виявити вінбластин блеоміцин платидіам.

С помощью этого метода можно добиться положительных перемен в самых разных сферах жизни. Мы научим вас использовать его с целью улучшения и восстановления здоровья. Мы уже говорили в начале этой книги о том, что визуализацию давно и успешно используют для лечения рака американские врачи Саймонтоны. Для того чтобы вы осознали серьезность этого метода и оценили его возможности, приведем основные положительные результаты использования визуализации, официально зафиксированные специалистами. ? Визуализация понижает общее напряжение и уменьшает стресс, вследствие чего восстанавливаются многие функции организма. Поскольку душевное состояние имеет непосредственное отношение к состоянию иммунной системы и гормональному равновесию, эти физиологические изменения напрямую связаны с изменениями в представлениях и установках человека. ? Визуализация уменьшает страх. Чаще всего страх бывает вызван чувством, что мы не способны справиться с происходящим. Больные ощущают, что состояние их организма ухудшается, а они ничего не могут поделать

РЕФЕРАТЫ:

Реферат по информационным системам управления

Иного выхода, кроме возвращения, у Эфрона не было, и он бежал в Советский Союз. Трудно сказать, знала ли Марина Цветаева о деятельности мужа. Конечно, что-то ей было известно, ведь она ходила к тем же людям, вращалась в тех же кругах, что и он. Однако Марина Цветаева была уверена в честности мужа и доверяла ему. К тому же по характеру она была чужда политических дрязг, не понимала дипломатических игр. После отъезда мужа и дочери Цветаева осталась в Париже одна с сыном. Большинство знакомых отшатнулось от нее из-за скандала с мужем, и она осталась практически в одиночестве. Оставаться было невозможно, и она решила возвращаться в Советский Союз. Большую часть своего архива Цветаева оставила друзьям и знакомым, сохранилось далеко не все. Наиболее значительным ее произведениями этого периода являются «Стихи к Чехии» – два цикла «Сентябрь» и «Март». Они написаны перед самой Второй Мировой войной в тот период, когда фашистская Германия оккупировала Чехию. Всю жизнь почитала Марина Цветаева Германию, а в данный момент истории германцы обернулись варварами: Пред горестью безмерною Сей маленькой страны, Что чувствуете, Германы: Германии сыны? Цикл «Март» имеет особую мелодику построения: он начинается на тихих, спокойных нотах – «Колыбельная», а потом все усиливается, доходя до крика – «Германии».

Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

Маркетинг – это человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к рынку. Маркетинг – это работа с рынком ради осуществления обменов, цель которых – удовлетворение человеческих нужд и потребностей. Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара, исследования, налаживание коммуникации, организация распределения, установление цен, развертывание службы сервиса. Маркетинговая деятельность должна обеспечить: надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы; создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.Глава 2 Основные принципы, задачи, функции, маркетинга 2.1 Основные принципы маркетинга Маркетинг опирается на следующие принципы: 1) производить то, что нужно потребителю; 2) выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами решения проблем потребителей; 3) организовывать производство товаров после исследования потребностей и спроса; 4) концентрировать усилия на достижении конечного результата производственно-экспортной деятельности фирмы; 5) использовать программно-целевой метод и комплексный подход для достижения поставленных целей; 6) применять тактику и стратегию активного приспособления производства товаров к требованиям рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него в целях охвата маркетингом всех звеньев в цепи продвижения товара к потребителю; 7) ориентировать деятельность предприятия не на сиюминутный результат, а на долгосрочную перспективу эффективных коммуникаций на основе осуществления стратегического планирования и прогнозирования поведения товаров на рынке.

Організаційна структура митної системи України

Археология для истории, по выражению крупнейшего английского ученого Гордона Чаилда, подобна телескопу в астрономии и микроскопу в биологии: столь же расширяет она пространственный горизонт исторической науки. И публикуемая картина не плод досужей фантазии. Облик первоначальной Москвы воссоздан по археологическим данным доктором исторических наук М. Г. Рабиновичем, архитектором-реставратором С. С. Кравченко, художниками Г. И. Лазаревым и Ю. Д. Бржевской. О Домострое и "тяжелой женской доле" "Жены ради доброй блажен есть муж,и число дней его сугубо (удвоено)" Домострой "Россия оказалась на первом месте в мире по количеству женщин, работающих в сфере управления. 89 процентов отечественных предприятий зачислили дам в верхние менеджерские эшелоны. Второе место заняли Филиппины - 85 процентов, и США третье - 75 процентов. Женщинам досталось 42 процента всех руководящих постов в российском бизнесе ". Эта новость облетела газеты, экраны и сайты нашей страны в преддверие празднования женского дня и, наверняка, заставила испытать население страны чувство гордости таким прорывом русских женщин в мировую экономику.

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Кастор славился как искусный возничий, а Поллукс как непревзойденный кулачный боец. Они участвовали в походе аргонавтов и калидонской охоте. Но однажды Диоскуры не поделили добычу со своими двоюродными братьями, великанами Идасом и Линкеем. В бит-ве с ними братья были сильно изранены. И когда Кастор умер, бессмертный Поллукс не за-хотел расстаться с братом и попросил Зевса не разлучать их. С тех пор по воле Зевса братья полгода проводят в царстве мрачного Аида, а полгода - на Олимпе. Бывают периоды, когда в один и тот же день звезда Кастор видна на фоне утренней зари, а Поллукс - вечерней. Возможно, именно это обстоятельство и дало повод к рождению легенды о братьях, оби-тающих то в царстве мертвых, то на небе. Братья Диоскуры считались в древности покровителями моряков, попавших в бурю. А появление на мачтах кораблей перед грозой "Огней Святого Эльма" считалось посещением Близнецов их сестрой Еленой. Огни Святого Эльма - светящиеся разряды атмосферного электричества, наблюдаемые на остроконечных предметах (верхушках мачт, гро-моотвода и т.п.). Диоскуры почитались также как хранители государства и покровители гос-теприимства.

Орган зрения

Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Во сне происходили не только художественные, но и научные открытия. Много подобных свидетельств имеется о математиках — Р. Декарте, К. Гауссе, Ж. Пуанкаре, которые «создавали» новые теоремы и системы во время сна. Д. И. Менделееву во сне «пришла» форма таблицы периодической системы. Ученому долго не удавалось найти таблицу, выражающую открытый им закон периодичности химических элементов. Проработав всю ночь безуспешно, Д. И. Менделеев заснул в своем рабочем кабинете. Во сне он ясно увидел таблицу, которую искал. Ученый проснулся и тут же быстро набросал эту таблицу на бумаге. О новых мыслях, пришедших к ним во сне, рассказывали многие ученые. Ничего сверхъестественного эти случаи в себе не содержат. Они лишь говорят о том, что сон людей, занятых напряженным творческим трудом, часто бывал неполным: те отделы коры головного мозга, которые усиленно работали днем, не захватываются процессом торможения во время сна, остаются возбужденными, продолжают работать и ночью. В результате в сознании спящего человека основная мысль, идея становится необыкновенно ясной и простой. Все, что напряженно подготавливалось работой многих дней, но не было завершено, вдруг становилось предельно понятным и завершенным.

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: на каждый карабин по 30 патронах в обоймах. Кроме того по приказу начальника гарнизона начальники караулов могут вооружаться автоматами, караулы могут иметь на вооружении пулеметы, с тремя снаряженными магазинами на каждый из них и ручными гранатами на весь состав караула, из расчета по две гранаты на рыло, а так же усиливаться боевой техникой. Боеприпасы личному составу караула, кроме лиц, вооруженных пистолетами выдаются на караульном городке, после практики. 13

Социальная защищенность таможенных органов

Когда удалось оторваться от неприятеля, Кутузов приказал оставить Рязанскую дорогу и проселочными дорогами, через Подольск, перейти на Калужскую. В Калуге и ее окресностях были сосредоточены продовольственные склады, необходимые для армии. Вечером того же дня проходящие войска заметили огромное зарево, поднявшееся над Москвой. В оставленной русскими войсками и обезлюдевшей Москве орудовали мародеры из “Великой армии” и обыкновенные грабители. Французское командование сначала не придало значения начавшимся в разных местах пожарам. Но в сухую и теплую погоду огонь быстро распространялся. И вот уже сплошь загорелись Арбат и Замоскворечье, вспыхнули деревянные дома на Моховой. Огонь охватил торговые ряды Китай-города. В огромные костры превратились баржи с сеном на Москве-реке. Москва горела шесть дней. Пожар уничтожил три четверти городских построек и провиантские склады. Французская армия сразу оказалась на грани голода. Огненное кольцо сжималось вокруг Кремля, где остановился Наполеон. Поздно вечером император со свитой выехал из Кремля и по горящей Тверской перебрался в Петровский загородный дворец.

Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Она может быть частичной и полной. Частичная специальная обработка проводится, как правило, в ходе выполнения боевой задачи, полная — после ее выполнения. При проведении полной специальной обработ­ки обрабатывается вся наружная поверхность вооружения и техники, а при попадании от­равляющих и радиоактивных веществ внутрь техники и внутренняя поверхность. 023. Применение аэрозолей (дымов) орга­низуется в целях маскировки действий своих подразделений и противодействия средствам разведки и управления оружием противника. Аэрозоли (дымы) применяются с использова­нием термодымовой аппаратуры боевых ма­шин пехоты и танков, дымовых шашек, гра­нат и зажигательных дымовых патронов.

Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Люди, тварини, рослини отримують необхідну для життя енергію за рахунок біологічного окислення різних речовин киснем, який надходить в організм різними шляхами (легені, шкіра). Кисень — найрозповсюдженіший на Землі елемент. У вигляді складових він становить 1/2 маси Земної кори, входить до складу води. живих організмів. У вільному стані — 21%. Завдяки фотосинтезу рослини продукують кисень. Формула фотосинтезу: При цьому близько 80% кисню надходить в атмосферу при фотосинтезі океанського планктону і 20% — від земних рослин. Аргон (А2) — інертний газ з густиною 1,73 г/л. Використовується в промисловості (аргонове зварювання) при хімічних процесах, для наповнення електричних ламп і газорозрядних трубок. Озон (О3) — модифікація кисню. Газ синього кольору з різким запахом. Утворюється із О2 при електричних розрядах в атмосфері на висотах 20 — 25 км. Озон охороняє все живе на Землі від шкідливого впливу короткохвильової УФ — радіації Сонця. У техніці використовується як озонатори для знезараження води та збагачення повітря. Вуглекислий газ (СО2) — основний газовий компонент у процесі фотосинтезу зелених рослин.

Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

Необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены и следить за тем, чтобы их выполняли все члены семьи; нужно напоминать об этом соседям, товарищам по работе. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯХ Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны иди изменения ветра в устье реки. Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток). При значительном времени упреждения наводнения осуществляются мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических сооружений на реках и в других местах предполагаемого - наводнения, по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из районов возможного затопления.

Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

Реферат о Пугачеве

Официальными праздниками в Республики Кипр также считаются: Новый год, годовщина греческой национально-освободительной революции 1821 года ( 25 марта ), День начала национально-освободительной борьбы против английских колонизаторов в 1955 году ( 1 апреля ), День международной солидарности трудящихся ( 1 мая ), День независимости ( 1 октября ). В мае или июне в приморских городах устраиваются Праздник воды, который уходит корнями к временам языческого поклонения Афродите и Адонису. По легенде, после гибели на охоте Адонис каждую весну воскресает на один день. Такая привилегия была дана ему богами по просьбе Афродиты. В этот народ собирался в храмах вокруг ложа Афродиты и Адониса, и девушки пели песни любви. Затем все устремлялись на берег моря или реки, где совершались жертвоприношения и проводились всевозможные состязания. В летние месяцы в приморских городах проводятся туристические фестивали, сопровождающиеся поэтическими вечерами, концертами народной и классической музыки, выставками. Большую популярность среди киприотов, пользуется проводимый в сентябре в Лимасоле Праздник вина. Он длится, как правило, несколько дней. Программа праздника включает дегустацию кипрских вин, концерты и театральные представления, конкурсы певцов и танцоров.

Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

К середине 90-х родов Китай вошел в десятку крупнейших торговых стран мира (4% оборота мировой торговли). Внешний долг страны находится на нормальной отметке в 16% ВВП. Постепенно ослабляя государственный контроль над внешней торговлей, Китай стремится к ее дальнейшей диверсификации. По объему производства электроэнергии Китай поднялся с седьмого места в мире на четвертое. По производству цемента и хлопчато-бумажных тканей вышел на первое место, приемников и телевизоров - соответственно на первое и второе места. При этом была реально решена проблема самофинансирования. Доля собственных накоплений государственных предприятий в капитальные вложения значительно увеличилась. Все это послужило основой ускоренного технического перевооружения промышленности, начала комплексной модернизации всего народного хозяйства, развития производственной и социальной инфраструктуры. На ближайшие 10 лет предусмотрено удвоение ВВП, а среднегодовой темп прироста - 7,2%. Немаловажную роль в решении назревших экономических и социальных проблем в Китае играет интенсивное привлечение иностранного капитала посредством создания предприятий с участием зарубежных фирм, формирования и развития свободных экономических зон (СЭЗ).

Структура органов власти в США по конституции 1787 года

С 1633 года – генерал-губернатор Новой Франции (будущий Канады). Богатство Канады. Канадский щит – обширная геологическая структурная единица, сложенная выходящими на поверхность древними кристаллическими породами. Канадский щит занимает огромную территорию в 4,6 млн. кв. км от Арктического архипелага до Адирондакских гор в США, охватывает со всех сторон Гудзонов залив; его породами сложен и Лабрадор. Скальные породы щита слажены и отполированы движением ледников в эпоху великого оледенения, в иных местах они перекрыты ледниковыми моренами и другими новейшими отложениями, в иных – оставлены обнаженными и везде испещрены множеством озер, связанных бурными порожистыми реками. У южной границы Канадского щита – Великие озера, долина реки Святого Лаврентия. Огромные минеральные ресурсы Канадского щита – главное богатство Канады.Самая маленькая провинция. Остров Принца Эдуарда. Это самая маленькая и самая густонаселенная провинция Канады, почти лишенная минеральных ресурсов и промышленности, с экономикой, основанной на развитии сельского хозяйства и туризма.

Государственная Дума как представительный орган государственной власти

Из многообразия экономических факторов, влияющих на развитие и размещение топливной промышленности, следует выделить транспортный фактор. При размещении всех отраслей топливной промышленности этот важнейший фактор имеет особое значение, так как он обеспечивает экономические связи между районами и центрами, способствует освоению вновь открытых природных ресурсов, изменяет экономико-географическое положение территорий, способствует улучшению территориальной организации. При планировании размещения предприятий стоит задача транспортного строительства, задача ликвидации или сокращения дальних нерациональных перевозок. Транспорт обеспечивает потребность западных районов в топливе и сырье. Несмотря на огромное значение транспортного фактора в рациональном и планомерном размещении производительных сил ещё велики встречные и чрезмерно дальние перевозки грузов. Эффективность транспорта повышается в результате электрификации железных дорог, развития систем трубопроводов. Одним из важнейших экономических факторов размещения производства топливной промышленности является научно-технический прогресс. «Он представляет непрерывный процесс развития науки, техники и технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации труда и производства».1 Одним из направлений научно-технического прогресса является использование новых технологических решений при освоении природных богатств восточных районов страны.

Разделение властей в системе государственных органов

Итак, подлинной границей двух огромных этнокультурных регионов была комбинация из природных и антропогенных элементов рельефа; ландшафтная же граница колебалась в зависимости от изменений климата, что особенно ощущалось в изучаемую нами эпоху. В III веке н.э. усыхание степной зоны Евразии достигло кульминации. Поэтому полоса пустынь и сухих степей переместилась на юг, в северные окраины Шэньси и Шаньси. На месте былых пашен стали появляться барханы, а вслед за ними-кочевники со стадами, потому что с севера их теснила пустыня. Китайская стена перестала служить целям обороны. Она приняла примерно такой же вид, как в конце XIX века, когда местами превратилась в простой сглаженный вал и разрозненные руины башен, окруженных барханами . Четкая граница стерлась; на месте ее возникла зона этнического контакта, где китайцы и хунны жили вперемешку. Зато Южный Китай был надежно прикрыт от кочевников. Поросший густым лесом хребет Циньлин, отделяющий Шэньси от Сычуани, преграждал дорогу любой коннице. Впрочем, столь же непреодолима была голубая река Янцзы, ширина которой достигает 5 км.

Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Точная численность коренного населения того времени по минимальным оценкам составляла 220 тысяч человек. Вторая группа населения - европейские колонисты- сформировали две новые народности - франкоканадскую и англоканадскую. Огромную роль в увеличении численности населения играла иммиграция, составляя на протяжении первых 60 лет ХIХ века почти половину его прироста. При этом почти единственным источником иммиграции оставались Британские острова. В 80-х годах в западную Канаду стали въезжать китайцы из США, из Европы - шведы, норвежцы, итальянцы, евреи, поляки. Позднее к ним прибавились исландцы, датчане, бельгийцы, финны, венгры, а затем украинцы, греки, румыны, русские, литовцы. Сильно вырос поток немецкой иммиграции. В настоящее время наибольшие по численности группы - это немцы, итальянцы, украинцы, выходцы из Великобритании. Для Канады характерна крайняя неравномерность размещения населения - огромные территории Канадского Севера (Северо-Западные территории, Юкон, северные части ряда провинций) населены очень редко, плотность населения здесь не более 1 человека на 5-10 кв. км, а свыше 90 % населения живет в сравнительно узкой полосе вдоль границе с США.

Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

Правительство согласилось рассмотреть это заявление, но маловероятно, что оно его удовлетворит. Несмотря на большое количество национальных общин в каждом мало-мальски населенном городе Канады, представители всех народов мира умудряются сосуществовать относительно мирно. Однако, в стремлении сохранить свое национальное с ним ассоциируются бесстрашие, тяга к приключениям, неутомимость в труде. В вояжеров играют даже франко-канадские дети. Королевский географ. Старейший город Канады, Квебек основал в 1608 году Самюэль де Шамплен – французский путешественник и государственный деятель, получивший в 1601 году титул «королевского географа». Он первым из европейцев прошел вверх по реке Святого Лаврентия в Великие озера, исследовал их берега и заключил союз с индейским племенем Гуронов. С 1633 года – генерал-губернатор Новой Франции. Национальные праздники. Новый Год – первое января. День благодарения – второй понедельник в октябре. Пасха – Великая пятница и первый понедельник после пасхи. Рождество – одиннадцатое ноября. День Канады – первое июля.

Правительство РФ - высший орган государственной власти

Например - Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Ливан, Бангладеш, Шри-Ланка, Республика Корея, Руанда, Сальвадор. Средней плотностью можно считать показатель, близкий к среднемировому (40 человек на 1 км кв.). Например, Ирландия, Ирак, Камбоджа, Малайзия, Марокко, Тунис, Мексика, Эквадор. И, наконец, к показателю самой низкой плотности можно отнести 2 человека на 1 км кв. К этой группе относятся Монголия, Ливия, Мавритания, Намбия, Гвиана, Австралия и Гренландия (0,02 чел-к/ км кв.). Урбанизация (от лат. urbs - город) - рост городов, увеличение доли горожан в общей численности населения, повышение роли городов во всех сторонах жизни общества, а также распространение городского образа жизни на сельскую местность. Урбанизация - (от англ. rural- сельский и урбанизация) распространение городских форм и условий жизни на сельские поселения, составная часть процесса урбанизации в его широком понимании. Урбанизация может сопровождаться миграцией городского населения в сельские поселения, переносом в сельскую местность форм хозяйственной деятельности, характерных для городов (торговли, обслуживания населения по городскому образцу и др.). Город - это крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, организационно- хозяйственные, культурные, управленческие, транспортные и другие, кроме сельскохозяйственной, функции. "Крупность" города измеряется людностью, то есть численностью живущих в нем людей.

Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Сравнительный анализ природно-ресурсного потенциала районов. Минеральные ресурсы. Районы расположены на Русской равнине, где пласт осадочных пород покрывает кристаллическое основание. Поэтому полезные ископаемые здесь главным образом нерудные. На Северо-Западе – огнеупорные глины (Боровичское месторождение), известняки (Пикалевское и Сланцевское месторождения), бокситы (Мягозеро, Тихвинская группа), кингисеппские фосфориты. Основные энергетические ресурсы района — сланцы (Сланцевское месторождение), торф, гидроресурсы. ЦЭР обладает запасами бурого угля (Подмосковный бассейн), фосфоритами (Полпинское, Егорьевское месторождения), торфом. ВВЭР обладает запасами фосфоритов (Вятско-Камское месторождение – 20% российских запасов) и торфа, ЦЧЭР обладает мировыми запасами железных руд КМА, фосфоритами (Курско-Щигровский бассеин), бокситами (Висловское месторождение). Все районы богаты строительными материалами: гипсом, глинами, мелом, доломитами, цементным сырьем, стекольными песками и др. Лесные ресурсы. По запасам лесных ресурсов районы также различаются.

Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

Так, в пределах валдайской части Тверской и Новгородской областей многие реки вытекают из одного озера и впадают в другое, образуя целую цепочку, состоящую из живописных рек м озёр. Аналогичная ситуация наблюдается в Карелии, что обусловило большую привлекательность этого региона для водного туризма. Спортивные категорийные сплавы на байдарках, каноэ, катамаранах и плотах проходят по рекам, отличающихся большим количеством препятствий. Сложность маршрута определяется скоростью течения реки, протяженностью маршрута и количеством препятствий (порогов, перекатов, сливов, водопадов). Для тренировочных спортивных сплавов рекомендуются порожистые реки Новгородской (Ловать, Мста, Полометь, Уверь и др.) и Тверской (Мста, Тверца и др.) областей. Более сложные маршруты проложены по Карелии и Кольскому полуострову. Значительные категории водных маршрутов отмечаются на реках Урала и Сибири. Наиболее благоприятные для высококатегорийных сплавов имеются на реках Большого Кавказа (Белая, Терек), и Алтая (Катунь, Чулымшань)Растительный покров.

Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

Топливно-энергетический баланс Дальнего Востока фор­мировался и формируется как за счет местных источников, так и частично привозных топливных ресурсов, хотя ими сам Даль­ний Восток располагает в большом количестве. На долю региона приходится 40% от учтенных запасов угля на тер­ритории России. Однако геолого-поисковые и разведочные работы здесь проведены в недостаточных объемах, в связи с чем его обеспеченность детально разведанными балансовыми запасами угля в 4-5 раз меньше, чем в целом по стране. Все это, наряду с отставанием научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, привело к крайне сложному положению с подготовкой угольных месторождений к освоению, к практическому отсутствию необходимого задела и благопри­ятных условий для дальнейшего развития угольной промыш­ленности Дальнего Востока. Более того, господствующим ста­ло проектирование и сооружение угольных предприятий не только согласно комплексным проектам освоения угольных месторождений, НО и при явно недостаточной разведанности и изученности их, что приводит к порочным решениям.

1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

Центрально-Черноземный экономический район занимает центральное положение в черноземной полосе Русской равнины и граничит с ведущим промышленным районом страны — Центральным, а также с Поволжским и Северо-Кавказским районами и Украиной. Используя преимущества своего географического положения между важнейшими экономическими районами страны, а также большие природные и людские ресурсы, Черноземный Центр является высокоразвитым индустриально-аграрным районом. В межрайонном территориальном разделении общественного труда Центрально-Черноземный район выделяется производством продукции железорудно-металлургического комплекса, связанного с ним машиностроения, химической и пищевой промышленностью. В формировании хозяйственного комплекса Центрально-Черноземного экономического района важную роль играют наличие богатейших запасов железных руд, массивов плодородных черноземных земель в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями и удобное экономико-географическое положение. В сельском хозяйстве отраслями рыночной специализации являются производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, эфирно-масличных культур, плодов, ягод, молока и мяса.

Правоохранительная деятельность таможенных органов

Свыше четверти территории Российской Федерации подвержено сейсмическим воздействиям, требующим проведения антисейсмических мероприятий. Значительную площадь занимают чрезвычайно опасные в сейсмическом отношении 8-9-ти и 9-10-балльные зоны. К ним относятся Дальний Восток и весь юг Сибири. В европейской части страны таким регионом является Северный Кавказ. Ощутимые и 6-7-балльные землетрясения свойственны Среднему Уралу и Приуралью, Поволжью, Кольскому полуострову и сопредельной с ним территории. Техногенная сейсмотектоническая активизация характерна для нефтедобывающих районов Татарстана и Башкортостана. Известны местные землетрясения и в Воронежской области, где расположена Ново-Воронежская АЭС. Угроза землетрясений с каждым годом растет по мере освоения сейсмоактивных территорий и строительства в их пределах особо ответственных сооружений. Исследования в области сейсмического районирования базируются на детальном и комплексном изучении глубинной структуры земной коры и всей литосферы, современной геодинамики, региональной сейсмичности, сейсмотектоники и инженерной сейсмологии.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.