Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Залежно від того, як і між ким відбувається акт спілкування, виділяють такі рівні. . примітивний —— коли партнер розглядається як перешкода, що потребує усунення; . маніпулятивний —— коли партнер використовується як засіб для досягнення певної мети; . стандартизований —— справжнє ставлення ховається під "масками", які демонструють партнеру певні стандартні норми поведінки; . конвенційний —— нормальна партнерська взаємодія випадкових (чужих) людей, коли враховуються потреби, інтереси, цінності обох сторін; . діловий —— партнерська взаємодія, що не виходить за межі ділових стосунків, спрямована на взаємодопомогу, взаєморозуміння; . ігровий —— взаємодія між досить близько знайомими людьми, які чуйно і щиро намагаються "грати партнера" (Станіславський), створювати оптимальну атмосферу спілкування; . духовний —— обмін духовними цінностями, доступ до найпотаємніших переживань, мрій, "розкриття" душі перед партнером. У реальній взаємодії партнери переходять з рівня на рівень.Важливо, щоб вони не опускалися нижче конвенційного рівня.2. Зміст тестів і почуттів, ходи, виразу обличчя, рукопотискання. Жести сміху: рівний сміх видає уважну людину, дуже голосний при якому диформується лице свідчить про те, що людина не управляє собою.Так звана закрита посмішка при якій куточки вуст піднімаються чи опускаються видає самовпевнену людину, а іноді насмішку чи зневагу до інших. Людина, яка сміється з закритими очима- любитель насолод. Коротким, уривчастим сміхом сміється людина, яка безкомпромісно йде до цілі. Тихий регіт видає людину, яка любить товариство і легко завойовує дружбу. Жести ходи: люди,які ходять швидко розмахуючи руками мають чітку ціль і готові негайно діяти. Люди, які тримають руки в кишенях переважно критичні і потайні. Їм подобається пригнічувати інших людей. Люди, які знаходяться в пригніченому стані також ходять тримаючи руки в кишенях, тягнучи ноги і рідко дивляться в гору або в тому напрямку куди йдуть. Люди, які зайняті вирішенням проблем часто ходять у медитативній позі: голова опущена,руки щіплені за спиною,захват ліктів – контролює себе. Самозадоволені дещо помпезні люди символізують свій стан тихою походкою – підборіддя високо підняте, руки рухаються підкреслено інтенсивно, ноги наче дерев’яні. Жести з окулярами: погляд поверх окулярів негативний, повільне зняття окулярів і доскіпливе витирання скелець – засіб витрачати час, кінчик дужки в роті чекає надходження нової інформації. Поглажування шиї долонею захист.Відвернення обличчя вбік незадоволення і відхилення всіх пропозицій, очі вбік – нещирість, каже не правду. Захват носа – велика застережливість над всім, яке приймається, поглажування підборіддя – приймає рішення, постукування по столу чи ногою по підлозі – жест стурбованості, голова в руках,очі напіввідкриті – нудьга, зниження інтересу до теми. Розкачування на стільці, звичайний тест задоволення, володіння ситуацією, відкривання і закривання ящика стола, роздумування над складною проблемою.Якщо людина встала з-за столу, очинає ходити не спиняйте, може загубити думку. Якщо щіплені руки – це жест підозри і недовіри, подзенькування монетами в кишені, людина стурбована недостатністю грошей, посмикування себе за вухо, позбавлення від пригнічуючих подій.

Проводиться 4——5 турів.Обговорення: які засоби переконування виявилися найефективнішими? Чому?"Читаємо жести".Учасникам роздаються малюнки з зображеннями різних ситуацій групової взаємодії, жестів. Дискутується значення тих чи інших жестів.Обговорення: яку інформацію несуть жести?"Комплімент".Учасники сидять колом. Перший повертається і робить комплімент сусіду ліворуч, той дякує і робить комплімент своєму сусідові. Так до кінця кола.Обговорення: Які почуття переживали, коли робили комплімент? Які —— коли слухали? Які компліменти були вдалими, які ні? Чим характеризується вдалий комплімент?"Активне слухання".Робота в парах: комунікатор —— комунікант. Партнери одержують різні інструкції. Комунікатор повинен протягом 5 хвилин розповідати щось партнеру, щоб він його уважно слухав. Комунікант повинен спочатку (2, 5 хв.) показувати, що уважно слухає, а далі за сигналом тренера демонструвати неуважність, небажання слухати.Обговорення: як виглядає людина, коли уважно, зацікавлено слухає, як —— коли не бажає слухати, неуважна? Як примусити себе слухати?Задача.Визначити і намалювати схеми трансакцій, оцінити їх ефективність:а) Співробітниця: Не могли б Ви мені сказати, як я повинна це робити (мова йде про роботу, яка вже виконувалась)?Начальник (дружньо): А як Ви робили це раніше?б) Працівник: Скільки ще я повинен вводити Вас в курс справи?!Доброволець: Дуже шкодую, будь-ласка, повторіть ще раз, якщо Вам не важко. 6. Невербальні канали передачі інформації в мережі інтернет. Транснаціоналізація та глобалізація телекомунікацій, а також поява нового ЗМК (Інтернет вважається першим новим засобом масової комунікації, що виник після телебачення) ставить перед теорією і практикою перекладу нові задачі. Оскільки процес глобалізації телекомунікаційних мереж, а особливо, Інтернету, поширюється на дедалі більше країн, обсяг інформації, що її доводиться перекладати, відповідно, дедалі більше зростає. Тому переклад матеріалів, що передаються через Інтернет, стає складовою масової комунікації в глобальному масштабі. Інформація, що зберігається й презентується у Всесвітній комп’ютерній мережі (World Wide Web), розміщується на веб-сайтах, які на своїх сторінках містять як текст, так і графіку, анімацію, відео, аудіо і т.д., тобто є мультимедійними. Крім того, веб-сайти характеризуються такою рисою, як інтерактивність, яку можна визначити як технологічно опосередковане двостороннє спілкування, і яку дедалі частіше розглядають як головну відмінну рису технологій, впроваджуваних на разі в засоби масової комунікації.Іншими словами, користувач має можливість взаємодіяти в реальному часі з інформацією, що її містить веб-сайт, вибирати, що саме дивитися, проводити пошук потрібної інформації, а також самому передавати свою інформацію на сайт. Оскільки отримання доступу до веб-сайтів не залежить від територіальних кордонів, їх потенційна аудиторія розширюється до величезних масштабів, будучи при цьому різноманітною з мовної, етнічної, культурної і т.д. точок зору. Таким чином, основні риси веб-сайтів – можливість доступу до них через Інтернет (тобто, засіб масової комунікації) незалежно від часових поясів та територіальних кордонів, мультимедійне середовище й інтерактивність, визначають основні напрямки вивчення їх як матеріалів, що перекладаються.

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації” Роботу виконала: Студентка 3-го курсу ІМБ гр. 10-02 БУП (2,3з) Скворцова Анна Анатоліївна Викладач: Лапицька Ніна Іванівна Київ,2003 Вступ:Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;- моральні принципи членів організації;- моральний клімат в організації;- норми ділового етикета. Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2). Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body la guage”. Багато практики стосовно невербального (зокрема вербального) контакту використовується в Нейро лінгвістичному програмуванні (НЛП).Все тому, що справді цікаво: проникнення в підсвідоме людського буття та таким чином владнати можливі перешкоди на шляху спілкування,або ж і вилікувати психічно, чи просто допомогти. Це неначе гра, правила якої і досі розгадують і пояснюють у своїх працях вчені.Ознайомившись з нижче поданим матеріалом можна зробити висновки які надалі можуть знадобитись не тільки в повсякденному житті а й у професіональній сфері: на навчанні та на роботі навички психоаналізу . Саме невербальне спілкування а також де-яке ототожнення невербальної комунікації з вербальною, ми роздивимось нижче. Зміст:Вступ 1. Поняття невербального 2. Зміст тестів і почуттів, ходи, виразу обличчя, рукопотискання.7 3. Агресивна невербальна поведінка. Жестовий репертуар чоловіків та 4. Методи невербальної 5. Невербальний контакт.( Вправи для практичних занять).13 6. Невербальні канали передачі інформації в мережі інтернет.15 .17 .18-19 1. Поняття невербального спілкування. Важлива складова моделі Я-особистості - це те, які наші рухи і жести, як ми стоїмо, як дивимося на співрозмовника, який у нас вираз обличчя. Психологами встановлено, що в комунікації три фактори є найбільш важливими: зміст того, що говориться; тон, яким цей зміст промовляється і власне - невербальна комунікація (форми комунікативної поведінки людини, за допомогою яких немовленнєвим (невербальним) шляхом передається інформація від однієї людини до іншої. Це, наприклад, жести, міміка, пантоміміка – англ. o -verbal behaviour; нім. u verbales Verhal e ; угор. em verbбlis viselkedйs; рос. поведение невербальное.) Причому, встановлено, що від 60 до 80% комунікація здійснюється саме за допомогою невербальних засобів.

Точность восприятия партнера по общению А. Вводные положения Люди как правило высказывают одно, а думают совсем другое, поэтому очень важно понимать их истинное состояние. При передаче информации лишь 7% от нее сообщается посредством слов (вербально), процентов 30 выражается звучанием голоса (тональностями, интонацией) и более 60% идет по прочим невербальным (взгляд, жесты, мимика) каналам. Для правильного понимания говорящего оценивать произносимое желательно в неразрывной связи слов, речи, пантомимики и других «сопроводителей» общения, доводя свое восприятие до некоторой завершенности. Испытываемые в душе эмоции люди обычно выражают: Pконвенциально (стандартно принятым в данной среде общения способом); Pспонтанно (непроизвольно). Когда партнер стремится не выдать то, как он относится к сообщаемому, все может ограничиться простым конвенциальным невербальным намеком, бывающим иной раз истинным, но чаще дезориентирующим. Люди нередко взвешивают свои слова и контролируют мимику, однако человек способен следить одновременно не более чем за двумя-тремя из всех рождаемых внутри реакций

РЕФЕРАТЫ:

Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

При этом достигается экономия затрат труда, энергии или материальных ресурсов, необходимых для реализации данного процесса. В качестве общего критерия эффективности любых видов технологий можно использовать экономию социального времени, которая достигается в результате их практического использования. Эффективность этого критерия особенно хорошо проявляется на примере информационных технологий. Какие же виды информационных технологий представляются с точки зрения этого критерия наиболее перспективными сегодня и в ближайшем будущем? Необходимость, экономии социального времени ориентирует наше внимание, в первую очередь, на технологии, связанные с наиболее массовыми информационными процессами, оптимизация которых, как представляется, и должна дать наибольшую экономию социального времени именно благодаря их широкому и многократному использованию. Анализируя роль и значение информационных технологий для современного этапа развития общества, можно сделать вполне обоснованные выводы о том, что эта роль является стратегически важной, а значение этих технологий в ближайшем будущем будет быстро возрастать.

Агресивна поведінка підлітків

Но он, благодаря стойкости и мужеству русского солдата, полностью провалился и японцы вынуждены были перейти к длительной осаде крепости, сосредоточив под Порт-Артуром значительные военные силы. Осада крепости продолжалась почти восемь месяцев. Но общая стратегическая обстановка на других участках фронта к этому времени складывалась явно не в пользу русских войск. И 20 декабря 1904 года комендант крепости Стессель А.М. сдал Порт-Артур японцам. Итак, Порт-Артур пал. 17-21 августа произошло крупное Лаолянское сражение, которое отличалось особым кровопролитием. Японцы потеряли 24тысячи человек, русские - 17 тысяч человек. Русские войска откатились ещё дальше на север Маньчжурии, к Мукдену. Японцы с 22сентября по 4 октября 1904 года решили развернуть наступательные действия у реки Шахэ. Русские войска, не имея достаточного четкого плана действий, вели боевые действия вяло, упустив возможность охвата правого фланга противника, что существенно повлияло бы на благополучный исход сражения. Японцы, в свою очередь, перешли в контрнаступление по центру и на левом фланге русских войск. Их боевые действия были намного успешнее. Победа в бою складывается из многих слагаемых и не последнюю роль в этом играет уверенность и смелость действий высшего командного состава. 25-28 января 1905 года предпринималось новое наступление против японцев силами основной второй армии со стратегической задачей охватить левый фланг японского фронта.

Екологія та поведінка плазунів

Польша, которая еще с октября 1938 г. испытывала давление Германии по данцигскому вопросу, теперь находилась под угрозой и со стороны южной границы, до сих пор относительно безопасной. Захват Праги, провозглашение немецкого протектората в Словакии, взятие Клайпеды и поставленные в резкой форме требования в данцигском вопросе и по вопросу экстерриториальных коммуникаций и связей через Померанский "коридор" побудили польское правительство к принятию ряда превентивных воеенных мер. Уже 21 марта, сразу же после переговоров Риббентропа с Липским был издан ряд приказов о мобилизации, которые были выполнены в течении ближайших дней. Так, армейские инспектора взяли на себя командование своими армиями и направились в места их дислокации. Армейские штабы укомплектованы почти по полным штатам военного времени. Инспектор противовоздушной обороны государства генерал Ян Заяц был назначен командующим военно-воздушными силами и противовоздушной обороной. Все расположенные вблизи границы гарнизоны были усилены благодаря призыву на учения военнослужащих запаса.

Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

Именно с появлением этих  лейтмотивов минорное настроение лирического героя постепенно сменяется радостью,  связанной с воспоминанием о прежних встречах и с надеждой на встречу в будущем.  Далее следует строфа, содержащая антитезу: новые (лицемерные и ложные) друзья —  друзья истинные (лицеисты). Вслед за этим фрагментом описываются три встречи  лирического героя — опального изгнанника с тремя бывшими соучениками: с Пущиным,  Горчаковым, Дельвигом. Каждой из встреч посвящена отдельная строфа. В этих  строфах изображено преодоление разлуки и одиночества поэта: И ныне здесь, в забытой сей глуши, В обители пустынных вьюг и хлада, Мне сладкая готовилась отрада: Троих из вас, друзей моей души, Здесь обнял я. И первая из этих встреч — приезд в Михайловское Пущина — мыслится как некая  частица и замена ежегодного лицейского праздника: “Ты усладил изгнанья день  печальный, // Ты в день его Лицея превратил”. Вслед за упоминанием имени Дельвига в стихотворении развёртывается мотив  лицейского союза как братства поэтов. Драгоценная встреча с другом-стихотворцем  пробуждает в лирическом герое чувство жизни: .О Дельвиг мой: твой голос пробудил Сердечный жар, так долго усыплённый, И бодро я судьбу благословил.

Асоціальна поведінка підлітків

У заболевших развивается запор, иногда рефлекторная задержка мочеиспускания. Весьма характерен и внешний вид больных менингитом. В первые дни болезни лицо и шея ярко гиперемированы, сосуды склер инъецированы. Как и при других тяжелых заболеваниях, при менингите оживляется латентный herpes simplex: вокруг рта, на крыльях носа, ушных раковин и других областях тела появляются многочисленные везикулы, высокий нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение СОЭ. Наблюдаются небольшая протеинурия и цилиндрурия. У части больных развиваются осложненные варианты менингококкового менингита. 1. Молниеносное течение менингита с синдромом набухания и отека головного мозга. Крайне неблагоприятный вариант течения менингита, протекающий с гипертоксикозом и дающий высокий процент летальности. Главные симптомы этого страдания являются следствием вклинения головного мозга в большое затылочное отверстие и ущемления продолговатого мозга миндалинами мозжечка. 2. Менингит с синдромом церебральной гипотензии — редкий вариант течения менингококкового менингита, диагностируемый преимущественно у детей младшего возраста.

Девіантна поведінка

Это происходит потому, что специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут уделять большее внимание их достижению, чем целей всей организации. Например, отдел сбыта может настаивать на производстве как можно более разнообразной продукции и ее разновидностей, потому что это повышает их конкурентноспособность и увеличивает объемы сбыта. Однако, цели производственного подразделения, выраженные в категориях затраты – эффективность выполнить легче, если номенклатура продукции менее разнообразна. Аналогичным образом, отдел снабжения может захотеть закупить большие объемы сырья и материалов, чтобы снизить среднюю себестоимость единицы продукции. С другой стороны, финансовый отдел может захотеть воспользоваться деньгами, взятыми под товарно-материальные запасы и инвестировать их, чтобы увеличить общий доход на инвестированный капитал. Различия в представлениях и ценностях. Представление о какой-то ситуации зависит от желания достигнуть определенной цели. Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей.

Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

Его значение во времени является достаточно стабильным и корректировать его необходимо сравнительно редко. Коэффициент приведенного объема работ (К2) отражает реальный объем работы, выполненный тем или иным сотрудником. Для расчета этого коэффициента используется такой показатель, как приведенная нагрузка (Нпр) в часах. В связи с тем, что, как показывает практика, традиционно используемые нормы трудоемкости в часах не отражают объективного положения дел (т.к. разные виды работ могут требовать различных трудозатрат), то для отдельных видов работ целесообразно использовать повышающие коэффициенты, например: кураторство над региональными учебными центрами – 2,5; написание информационных отчетов – 1,5; разработка и написание учебно-методических пособий – 2,0; заключение и курирование договоров – 1,5; формирование статистической отчетности – 1,3 и т.д. Поскольку, использование повышающих коэффициентов приводит к превышению показателя приведенной нагрузки стандартного количества рабочих часов в месяц (Qm), то формула расчета коэффициента приведенного объема работ имеет вид (3.3): К2 = Нпр / Qm (3.3) Коэффициент трудового участия (К3) образуется путем мультипликации его базового значения, равного 1,0, с частными повышающими или понижающими коэффициентами.

Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

Теория пролетарской революции как составная часть марксистско-ленинской теории зиждется на основании ряда абсолютизированных понятий, как-то производительные силы и производственные отношения, деление общества на антагонистические классы эксплуататоров и эксплуатируемых, непримиримая классовая борьба между ними, переход политической власти в руки рабочего класса и установление диктатуры пролетариата, революционное насилие и пр. Поскольку революция является по определению К. Маркса, политическим актом уничтожения и разрушения старого, постольку пролетариат как ведущая сила социалистической революции не мог рассчитывать на то, что эксплуататорские классы отдадут власть безо всякого сопротивления. Уже в ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса появляется термин «контрреволюция». Революция и контрреволюция рассматриваются марксизмом как одно целое общественное движение, действующие в тесной взаимосвязи. Ни одно революционное движение не обходится без контрреволюционного противодействия, любая революция неминуемо рождает контрреволюцию, отмечал К. Маркс. Перед государством диктатуры пролетариата встаёт задача подавления противореволюционных сил.

Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации

Немой диалог двух честолюбцев оттеняет великолепное, скучающее равнодушие молодого кардинала Алессандро, безразлично взирающего на нас из-за плеча папы. Портрет семьи Фарнезе не имеет никаких параллелей в искусстве Италии этих лет; мы присутствуем как бы при рождении нового жанра — своеобразной исторической картины, построенной на драматическом столкновении реальных, социально-типичных характеров. Элементы исторической картины есть и в ряде других портретов Тициана 40-х годов. В 30-е—40-е годы Тициан находится в зените славы. Но уже в эти десятилетия появляются первые признаки охлаждения к художнику ряда заказчиков. С начала 30-х годов в ряде итальянских центров все более широкое распространение получает новое, антиренессансное течение—маньеризм. В 40-е годы Тициан почти не получает заказов от новых правителей Мантуи, Феррары, Урбино. Видимо, не случайно не был закончен и портрет семьи Фарнезе. Должность официального художника Венецианской республики, вероятно, тоже отчасти тяготила Тициана; уже в 30-е годы он не выполняет своих обязательств, и в 1537 году потерявший терпение Совет Десяти передал ряд заказов, по праву принадлежавших Тициану, провинциальному мастеру Порденоне, а в 30-е годы вообще отстранил его от должности, передав ее Якопо Тинторетто.

Особенности невербального общения в деятельности учителя

Итак, обособление организационно-правовых форм юридических лиц основано одновременно на нескольких критериях в различных их сочетаниях. Наиболее стройной и относительно законченной представляется по современному гражданскому законодательству система организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Она построена на сочетании 3х основных критериев (признаков). 1й и главный из них – характер организации юридического лица (корпоративный или унитарный). По этому основанию выделяют: 1. Корпорации, к которым относятся хозяйственные общества и товарищества и производственные кооперативы; 2. Унитарные предприятия. 2й критерий – характер гражданско-правовой ответственности юридического лица. В зависимости от того, является ли она исключительно самостоятельной для юридического лица или применяется дополнительная ответственность 3х лиц по его обязательствам, различают: 1. Унитарные предприятия, созданные на праве хозяйственного ведения, общества с ограниченной ответственностью, акционерные обества; 2. Казённые предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества, общества с дополнительной ответственностью.

Общая характеристика невербальных средств коммуникации

Каковы возможные проявления местного самоуправления как института гражданского общества? Оно находится в тесном взаимодействии и взаимосвязи с другими структурными элементами гражданского общества, которые действуют на местном уровне, зачастую в тех же территориальных границах, что и местное самоуправление. Это — общественные объединения, религиозные организации, средства массовой информации, предприятия и другие экономические структуры различной подчиненности и разных форм собственности, учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта и множество других. В одних случаях, с рядом таких структур органы местного самоуправления выступают как равноправный партнер, в других — как орган местной власти, который является источником существования некоторых из них, выступая в качестве учредителя, в третьих — как орган управления, действуя на началах соподчиненности, координации, административного вмешательства. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости обеспечить представительство наиболее значимых общественных и других структур, действующих в пределах муниципального образования, в представительных органах местного самоуправления путем делегирования в них представителей от соответствующих структур.

Невербальные средства общения

Примерами универсальных международных экономических договоров являются Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года, а также получившие широкое распространение многосторонние соглашения по сырьевым товарам. Однако, несмотря на значение многосторонних связей, в своей подавляющей части сотрудничество в экономической сфере осуществляется на основе двусторонних договоров. Среди международных договоров, регулирующих двусторонние экономические отношения, следует выделить договоры общего, рамочного политического характера, в частности договоры о дружбе и взаимной помощи. Наряду с основными политическими обязательствами сторон в них закрепляются обязательства по расширению экономического сотрудничества, по содействию заключению коммерческих сделок и т.п. В 1994 году был принят пакет Марракешских соглашений, связанных с модификацией ГАТТ. Этим пакетом была учреждена так называемая ВТО – Всемирная торговая организация. Это общая организационная структура во взаимных торговых отношениях. Сферой её деятельности являются различные торговые соглашения и связанные с ними документы юридического характера, например, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1994).

Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

Это достигается не только тем, что приватизация целого ряда объектов и выбор способов ее осуществления производятся по решению трудовых коллективов предприятий, но и широким предоставлением рабочим и служащим ряда льгот и гарантий. В частности, ст. 30 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в РФ" от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 23 июня 1999 года № 116-ФЗ устанавливается административная ответственность должностных лиц за необоснованный отказ от заключения коллективного договора с трудовым коллективом приватизированного предприятия или невыполнение требований о социальных гарантиях работников приватизированных предприятий. В период приватизации (с момента принятия решения трудовым коллективом и до момента возникновения права собственности у покупателя) запрещается изменение штатного расписания предприятия, сокращение численности его работников без разрешения трудового коллектива предприятия (подразделения) или уполномоченного им органа (совета трудового коллектива).

Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

Ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Поскольку режим работы с ненормированным рабочим днем предполагает определенные переработки сверх нормальной продолжительности рабочего времени, Кодекс, в качестве компенсации, предусматривает, что работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. В случае, когда такой отпуск (не менее трех календарных дней) не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная работа (ст. 119 ТК). Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а также водителям других автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях, может устанавливаться ненормированный рабочий день.

Вербальный и невербальный языки деловых людей

Особенно близок Некрасов к изображению Петербурга Достоевского. В романе "Преступление и наказание" мы встречаемся не с парадной стороной этого прекрасного города, а с черными лестницами, облитыми помоями, дворами - колодцами, напоминающими душегубку, город облупленных стен, невыносимой духоты и зловония. Это город, в котором невозможно быть здоровым, бодрым, полным сил. Он душит и давит. Он - соучастник преступлений, соучастник бредовых идей и теорий. Он свидетель кошмарных снов, преступлений, человеческих трагедий. Особое внимание уделяет Достоевский не просто описанию убогих интерьеров меблированных комнат, но также обращает наше внимание на запахи и символические цвета. Так, желтый цвет - символ болезни, нищеты, убожества жизни. Желтые обои и мебель желтого цвета в комнате старухи-процентщицы, желто от постоянного пьянства лицо Мармеладова, желтая "похожая на шкаф или на сундук" каморка Раскольникова, дома окрашены в желто-серый цвет, Соня Мармеладова пошла "по желтому билету", женщина-самоубийца с желтым испитым лицом, желтоватые обои в комнате Сони, "мебель желтого отполированного дерева" в кабинете Порфирия Петровича, перстень с желтым камнем на руке Лужина Эти детали отражают безысходную атмосферу существования главных действующих лиц произведения, являются предвестниками недобрых событий.

Правила вербальной и невербальной обратной связи во время деловой беседы

Необходимо было сбалансированное распределение ролей, требующих повелительных инструкций и интонаций, а также ролей, содержащих выражения просьбы, согласия, неуверенности и т.п., для экстравертов, стремящихся к повышенному доминированию в общении. Первые необходимы данной группе учащихся для ощущения комфорта, вторые, очевидно, помогли им посмотреть на себя со стороны, потренироваться в использовании приемов общения (которые они редко применяли в естественных условиях), лучше понимать своих партеров. Это, с одной стороны, роли учителя, тренера, режиссера, а с другой – робкого и застенчивого человека, скромного помощника и т.п. Эффективным было применение ролей рассудительных, неторопливых персонажей, высказываниям которых присущи логичность и последовательность, например роль старого и мудрого сверчка из сказки «Пиннокио», роли героев книг А. Кристи мисс Марпл и Шерлока Холмса А. Дойля. Для интровертов также желательны роли, позволяющие создать комфортные условия для формирования навыков. Это были роли персонажей, особенности иноязычного речевого поведения которых хорошо известны ученику: роли персонажей учебника, героев телепередач телесериалов, литературных произведений, социальные роли.

Невербальное общение

Периодическую чистку и промывку карбюратора производят при сезонном обслуживании, а также в случаях повышенного расхода бензина, резкого уменьшения мощности на переходных режимах и неустойчивой работы при малых оборотах холостого хода. Чистке подвергают поплавковую и смесительные камеры, крышку поплавковой камеры, диффузоры, воздушные, топливные и эмульсионные жиклеры и каналы в корпусах. Для выполнения этих работ карбюратор необходимо полностью разобрать. Разборку карбюратора следует производить на чистом, специально оборудованном верстаке, исправными и хорошо подогнанными ключами и отвертками (осторожно, чтобы не повредить прокладки). Если карбюратор работал на этилированном бензине, то перед началом разборки его следует опустить в керосин на 10—20 мин. После разборки все детали карбюратора должны быть тщательно промыты и очищены от грязи. Промывка производится в неэтилированном бензине или в горячей воде (при температуре не менее 80° С). Чистку каналов и жиклеров следует производить после промывки продувкой сжатым воздухом.

Вербальное и невербальное общение

Аргумент является необходи- мой частью всякого доказательства. Наиболее сильным аргумен- том в процессе доказательства являются факты, истинность ко- торых не подвергается сомнению. 3. Доказательсто по способу рассуждения может быть пря- мым или косвенным. При опоре на прямой способ доказательства аргументы непосредственно обосновывают истинность тезиса. При косвенном способе доказательность истины обосновывается путем доказательства ложности противоречащего положения. Логическая аргументация по тому или иному вопросу в процессе публичного выступления может быть развернута в 3 вариантах: индуктивно (от частных факторов к общим заключе- ниям), дедуктивно (от общих положений к частным заключениям) и в сочетании, т.е. индуктивно и дедуктивно одновременно. При индуктивном характере доказательстве оратор опира- ется на отдельные факты, отдельные, чаще всего заранее отоб- ранные примеры, выдвинутые им гипотезы, идеи. При индуктив- ном доказательстве следует еще на этапе подготовки к выступ- лению продумать и отобрать: - наиболее существенные факты, отдельные, чаще всего заранее отобранные примеры; - такое количество фактов и примеров, чтобы их анализ и обобщение давали убедительный вывод, заключение; - факты и примеры должны быть близки и понятны аудито- рии, уровню образования и подготовки слушателей.

Невербальное общение

I Отношения социального контроля (ревизора — ревизуемого). Аналогично отношениям социального заказа данный тип отношений является асимметричным. Взаимодействие идет по следующим направлениям: ревизор сильной первой функцией давит на точку наименьшего сопротивления ревизуемого, а в ответ получает воздействие на вторую творческую функцию, по которой сам неуязвим. Это дает ему возможность приближаться к ревизуемому на любую удобную ему дистанцию, высказывая свое отношение ко всему, что делает или говорит его подконтрольный. Мало из того, что делает, мыслит или чувствует ревизуемый, может удовлетворить ревизора. Да и какой бы он был ревизор, если бы он стал хвалить того, кого контролирует. Ревизуемый же болезненно воспринимает критику своего ревизора. Он ведь и так старается быть на высоте. Но в присутствии ревизора он всегда напряжен. Напряжение накапливается и может вылиться в конфликт. Ревизору же причина конфликта непонятна. Он искренне считает, что критикует, указывает на ошибки и промахи подконтрольного для его же блага. Так же, как и при отношениях социального заказа, каждый социотип — ревизор для кого-то, и одновременно для кого-то сам ревизуемый.

Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

Эта особенность выражается в характерных для холерика вспыльчивости и отходчивости, непосредственно следующей за бурными вспышками чувств. Холерик – человек горячий, страстный, отличающийся резкой сменой чувств, которые у него всегда глубоки, захватывают его целиком. Он глубоко и сильно переживает как радость, так и печали, что находит свое (иногда бурное) выражение в его мимике и действиях. Люди холерического темперамента отличаются большой подвижностью, однако их подвижность иная, чем у сангвиников. Если сангвиника отличают быстрые, плавные и ловкие движения, то у холерика они часто носят резкий характер, отличаются стремительностью. Для людей холерического темперамента характерна большая активность и энергия. Это делает холерический темперамент социально ценным, если им отличаются люди, обладающие серьезными интересами большого общественного значения. Такие люди, когда дело идет об обстоятельствах, требующих быстрых и решительных действий, проявляют себя с положительной стороны: они быстро понимают суть вопроса, меньше других бояться опасности, скорее других находят быстрые и необходимые решения, проявляют требуемую инициативность, действуют принципиально, с большим эмоциональным подъемом.

Невербальные средства общения

Це може викликати недовіру тому що їх часто використовують спаммери,  для того що б не засвітити свою реальну поштову адресу.  Додатковим позитивним моментом вашої активної участі є той факт, що часто популярні й авторитетні дискусійні аркуші моніторяться представниками спеціалізованої преси і є імовірність, що ви будете процитовані на сторінках чи видань вас запросять написати статті.  Роблячи аналіз друкованих повідомлень, ви можете обчислити ваших потенційних клієнтів і зв'язатися з ними прямо.  На www.forumo e.com знаходиться спеціалізована пошукова система по дискусійних аркушах ForumO e, де проіндексовані порядку 225 000 аркушів.  Наступні чотири групи не використовують e-mail як засіб віщання, але близькі їй по своїй суті.  3. Конференції Use e (групи новин)  Usе е бурхливо розвивався ще до появи WWW, на жаль зараз він залучає усе менше і менше користувачів. У більшому ступені це викликано тим фактом, що спаммери в першу чергу атакують саме Use e і на одне дійсно корисне повідомлення по темі приходиться п'ять листів зі схемами швидкого збагачення і рекламою порносайтів.

Невербальные средства общения

Об этом свидетельствует опыт мировой экономики, подтверждающей наличие объективных факторов, способствующих трансформации форм и отношений собственности, изменению структуры, сочетания этих форм, движения как в сторону приватизации, так и национализации. Во второй половине 70-х годов, как известно, произошел глубокий структурный кризис в мировой экономике. Одной из его основных черт была высокая степень перенакопления и централизация частного капитала. Поиск новых сфер применения накопленной стоимости привел к расширению рынка за счет сокращения государственного сектора. Именно в 1980 г. в Великобритании был впервые применен термин “priva iza io ”. Хотя возможность передачи государственного предприятия в частную собственность рассматривалась и даже использовалась намного раньше. Проникновение передовой технологии в большинство отраслей экономики привело к формированию более сложных производственных отношений, требующих отказа от административного регулирования и перехода к индикативным методам управления. Развитие специализации и кооперации мировой экономики усилило дальнейшую интеграцию национальных хозяйств и унификацию регулирующих воздействий государств в рамках своих национальных границ.

Управление невербальными ритуалами при встречах и прощаниях

Большевистские методы разрешения проблем привели к утверждению партийно-бюрократической диктатуры и одновременно к стихийно нарастающим волнениям масс: крестьянство деградировало, не ощущая хоть какой-нибудь значимости, ценности своего труда; росло число безработных; цены вырастали вдвое каждый месяц. Также итогом "военного коммунизма" стал неслыханный спад производства. В 1921 году объем промышленного производства составил только 12 % довоенного, объем продуктов на продажу сократился на 92 %, государственная казна пополнялась на 80 % за счет продразверстки. Весной и летом в Поволжье разразился жуткий голод – после конфискации не осталось зерна. Не справился "военный коммунизм" и с обеспечением продовольствием городского населения: выросла смертность среди рабочих. С уходом рабочих в деревни сужалась социальная база большевиков. Член коллегии наркомпрода Свидерский так сформулировал причины надвинувшейся на страну катастрофы: "Причины отмечаемого кризиса сельского хозяйства лежат во всем проклятом прошлом России и в империалистической, и революционной войнах.

Невербальные средства общения в речевой деятельности человека

И в это время на престол вступает Б Годунов . Торжествен венчание на царство в сен 1598 стало началом крушения политики госуд централизации, кот Г проводил вслед за И4. Год не принадл по своему происхожд к Рюриковичам и это более усиливало распри в среде высшей знати. Росли слухи о том, что царевич Дмитрий был убит в Угличе по приказу Годунова. Г как во внутр так и во внешн политике развивал те тенденции, кот наметились в послед годы правления И грозного. Прежде всего прав-во Г заботилось об удовлетворении насущ нужд служилого дворянства, в кот видело свою главн опору. С этой целью были приняты улож-е об отмене тарханов(земель, освоюожденных от уплаты налогов) 1584г и закон о выделении господской запашки феодалов нач 90-х. Решит предел ставился росту владений церкви. Намечалось оздоровл-е хоз-ва военно-служилых земледельцев. Целая серия мероприятий была призвана покончить с обезлюдьем центра страны. Внешнеполит деят-ть Г была направл на освоение юга и юго-востока страны и продвиж в Сибирь. В Поволжье, в южн и сибирские земли хлынул поток крестьян, холопов, ремесленников, спасавш от голода и гнета. На новых рубежах возводились крепости и города, осваивались необжитые земли.

Место невербальных компонентов в парадигме агрессивных реакций человека

Жители Италии, не входившие в римскую общину (латины), вначале не пользовались всеми правами римских граждан. Они делились на две группы — древние латины и латины колоний. За первыми признавались имущественные права, право выступать в суде и вступать в брак с римскими гражданами. Но они были лишены права участвовать в народных собраниях. Латины, жители колоний, основанных Римом в Италии, и некоторых ее городов и областей, заключивших с Римом договоры о союзе, пользовались теми же правами, что и древние латины, за исключением права вступать в брак с римскими гражданами. В дальнейшем в результате союзнических войн (I в. до н.э.) всем латинам были предоставлены права римских граждан. Второй категорией свободных, не имевших прав римских граждан, были перегрины. К ним относились свободные жители провинций — стран, находящихся вне Италии и завоеванных Римом. Они должны были нести налоговые , повинности. К перегринам относились также свободные жители иностранных государств. Перегрины не имели прав латинов, но получили имущественную правоспособность. Для защиты своих прав они должны были избирать себе покровителей — патронов, в отношении которых находились в положении, мало отличавшемся от положения клиентов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.