Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

Вступ 1. Штрихи біографії Степана Гайдучка та Тараса і Петра Франків 2. Науково-педагогічна спадщина професора Степана Гайдучка в сфері фізичної культури 3. Петро Франко – біля витоків українського «Пласту» 4. Теоретико-методичні особливості фізичного виховання в поглядах Тараса Франка Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Історія фізичної культури і спорту українців довгий час перебувала поза увагою серйозних дослідників. Нині, будуючи систему фізичного виховання незалежної України, ми мусимо вдивлятись не тільки в майбутнє, де вже вирисовуються обриси XXI століття, але й у минуле. Саме в минулому черпаємо натхнення, знаходимо мудрість, запозичуємо досвід. Адже те, що ми переживаємо, творимо, виборюємо, вже не раз в інших історичних умовах робили наші батьки і діди. Тепер їхній досвід стає для нас доступним і, нарешті, по-справжньому беремося за його вивчення. Беремося, на жаль, занадто пізно, коли деякі важливі документи вже назавжди втрачені і встановлювати історичні факти буде нелегко . Відсутність історичного підґрунтя, без якого не можуть бути сформовані, ідейно-теоретичні засади української фізичної культури, боляче відгукується в практиці. Бо вона, практика, досі оперта майже виключно на радянський спортивний досвід. То ж спроба продовжувати будувати спортивний СРСР в одній, окремо взятій, республіці Україна, неминуче мусить закінчитись невдачею. Бо національна культура (а спорт – це таки культура!) може і повинне розвиватись лише на національному ґрунті. А власний досвід, тобто історія вітчизняної фізичної культури є елементом цього підґрунтя . Історія тіловиховання на українських теренах має давні й глибокі корені, традиційно пов'язана з військовою справою, побутовими й релігійними мотивами. Підвалини сучасного національного тіловиховання і спорту закладалися в тій невеличкій частині України, якій судилось на початку XX ст. стати збудником українського відродження – в Галичині. На відміну від Наддніпрянської України, де панував нічим не обмежений самодержавний режим Російської імперії, в Галичині, в умовах, конституційної Австро-Угорської монархії, протягом декількох десятиліть склались доволі сприятливі умови для потужного сплеску національного життя. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні поруч з просвітянським і кооперативним рухом був одним з вагомих його складників. Правдива історія західноукраїнських земель складна й тривалий час була в забутті. Малодосліджені є сторінки розвитку різних сфер життя на теренах краю в період до вересня 1939 р., а спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні – одна з галузей, яку практично не зачіпали дослідники. Беручись вивчити і проаналізувати зародження та розвиток усього спектру спортивно-гімнастичного руху на західноукраїнських землях, сподіваємося, що це додасть знань, ідей, практичного досвіду в розбудові та організації сучасної системи фізичної культури в Україні. Територіальні межі нашого дослідження означуємо умовним терміном «Західна Україна». Це поняття природно охоплює, окрім Галичини, такі регіони, як Буковина, Закарпаття, Волинь. Однак, через об'єктивні обставини, усі вони мали різний історичний розвиток. Тому основна увага нашого дослідження сконцентрована на розвитку спортивно-гімнастичного руху в Галичині – краї, де цей рух був найвиразнішим, найзмістовнішим, а саме на територіях сьогоднішніх Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей України, а також Перемищини, що тепер перебуває у складі сучасної Польщі .

Справедливости ради надо сказать, что «салонные» картины Коро, и в особенности «исторические» и «мифологические» пейзажи, – наиболее слабая часть его творчества, однако и они свидетельствуют об оригинальном таланте. Несомненной удачей Коро в «мифологическом» жанре была картина «Гомер и пастухи», выставленная в Салоне 1845 года, ее отметил Ш. Бодлер. В Салоне 1846 года художник выставляет единственную картину этого года, которая называлась «Лес в Фонтенбло». Популярность Коро растет. Бодлер и Шанфлери поддерживают его в прессе. В 1846 году Коро получил орден Почетного легиона. Только тогда его семья, четверть века игнорировавшая его работу, начала что-то понимать. Отец говорил, что пора давать Камилю побольше денег, а Камиль уже стал седеть! После революции демократические художественные круги привлекают Коро к устройству Салона 1848 года. Признание его художниками выражается также и в том, что Коро был выбран членом демократического жюри Салона. В 1849 году известный теоретик реализма Ж. Шанфлери писал: «Молодость чтит его

РЕФЕРАТЫ:

Соціальні проблеми у ЗМІ

Спрос и предложение- это суть двойственные отношения, а системы, основанные на равновесных состояниях спроса и предложения – суть интегрированные системы с отношениями координации или субординации. А. Маршалл разработал концепцию, явившуюся своего рода компромиссом между различными направлениями экономической науки, и, в частности, теориями стоимости. Ключевая идея Маршалла состоит в переключении усилий с теоретических споров вокруг стоимости на изучение проблем взаимодействия спроса и предложения, как сил, определяющих процессы, протекающие на рынке. Он обстоятельно проанализировал, как складываются и взаимодействуют спрос и предложение; ввел понятие эластичности спроса, предложил свою, “компромиссную” теорию цены. Маршалл использовал понятие равновесной цены: когда цена спроса равна цене предложения, объем производства не обнаруживает тенденции ни к увеличению, ни к сокращению; налицо - равновесие. Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товара, производимого в единицу времени, можно назвать равновесным количеством, а цену, по которой он продается, равновесной ценой.

Ожиріння як медико-соціальна проблема

Необходимо сегментировать рынок, исходя из нескольких признаков сегмента. Такая информация может быть полезна при планировании рекламной кампании – зная, какой сегмент является потребителем тех или иных видов продукции, мы продвигаем для соответствующего сегмента соответствующий класс продукции. А при выпуске нового товара на рынок мы узнаем, кто является потенциальным потребителем, что позволит более точно «подогнать» характеристики продукта под требования покупателей. Сегментирование желательно проводить по следующим критериям: o Возраст и пол o Образование o Уровень дохода o Стиль, образ жизни o Затраты на пиво: частота покупок, средняя сумма разовой покупки o Потребительские предпочтения: a) Требования к качеству, внешнему виду b) ценовые предпочтения c) место приобретения 2. Одним из методов определения приоритетности изделия с точки зрения интересов покупателей является анкетирование, которое позволяет выяснить степень и мотивы предпочтения при выборе товара. Здесь можно применить следующие методы изучения спроса: I. Опрос посетителей на выставках – продажах и специализированных выставках, распродажах.

Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

Мера воздействия объекта на поле скаляров проявляется как энергия объекта. Для внешнего наблюдателя энергия объекта будет зависеть от выбранной системы координат. 3.2. Возмущения поля скаляров в отсутствии объекта Фотон – самостоятельное незатухающее движущееся колебание структуры суперпространства. Такое колебание может возникнуть в следующих случаях. 1. Поворот вектора скорости объекта в 4-х мерной системе координат с одним компактифицированным измерением под воздействием внешних сил, что для 3-х мерной системы координат “линейных” измерений эквивалентно изменению направления и (или) величины скорости перемещения. Возмущение, созданное объектом, продолжает перемещаться в поле скаляров с параметрами, полученными при его возникновении, “отрывается” от объекта. Таким образом объект излучает фотон. 2. Полное взаимоуничтожение двух объектов, имеющих противоположные характеристики сворачивания измерений. При исчезновении объекта остается созданное им возмущение. Возникшее колебание поля скаляров – фотон, перемещаясь в трубке 5-го измерения, взаимодействует само с собой на поверхности трубки и образовывает стабильное кольцевое колебание.

Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

Он наблюдается при эпилепсии, инсульте. 2) Сердечный обморок бывает при патологии сердечно-сосудистой системы: сужения устья аорты, митральном стенозе, врожденных пороках сердца и др. Во время физического напряжения левый желудочек сердца в такой ситуации не в состоянии в достаточной степени увеличить минутный объем крови. В результате наступает острая ишемия головного мозга. 3) Рефлекторный обморок развивается под действием боли, психоэмоционального напряжения (страх, испуг). В этом случае в результате рефлекторного спазма периферических сосудов резко уменьшается приток крови к сердцу и, следовательно, снижается кровоснабжение головного мозга. Разновидностью рефлекторного обморока является ортостатический обморок. Способствует развитию данного вида обморока - хроническое недосыпание, умственное или физическое переутомление, беременность, менструация. Происходит мгновенная потеря сознания при переходе из горизонтального положения в вертикальное, вследствие падения АД при нормальной ЧСС. Обморок истерической природы: возникает при конфликтной ситуации и наличии зрителей, носит демонстративный характер.

Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Во время приготовления в суп можно добавлять различные овощи и макаронные изделия по вкусу.Способ приготовления. Содержимое пакетика высыпать в 1 л кипящей воды и варить в течении 5 минут. Рассчитано на 4 порции.Применение супов значительно облегчает приготовление диетических блюд и освобождает больного от необходимости специального подбора продуктов.9. Бальзам Биттнера (оригинальный большой шведский горький бальзам Биттнера). Достоинства. Многогранное лечебное воздействие . Мягкость действия и отсутствие побочных эффектов . Оригинальная рецептура - разгадка вековой тайны рукописи известного шведского врача Замста, раскрывающая секрет легендарной микстуры из лекарственных трав, обладающих универсальной лечебной силой . Экологически чистые исходные продукты . Организация производства по правилам GMP и строгий контроль - гарантия качества и повышение эффективности продукции. . С целью сохранения действующих веществ на каждом этапе изготовления бальзама используют щадящий режим обработки. Состав: Бальзам Биттнера состоит из 24 растений, характеристика которых. представлена в таблице. Фармакологическое действие. Благодаря оригинальному составу бальзам способствует регуляции функции ЖКТ, стимулирует желчеотделение, обладает спазмолитическим действием.

Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

Фізичне виховання в дошкільних установах

ПРЕПАРАТЫ ВЕРАПАМИЛА С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ (slow release, ретард, изоптин SR) также имеют некоторые преимущества по сравнению с обычными таблетками. Так, из таблетки изоптин SR (ретард) верапамил высвобождается на 100% за 7 часов, а из капсул ретард мобилизуется 80% препарата за 12 часов. Этим достигаются увеличение продолжительности эффекта и сохранение постоянной терапевтической концентрации в крови. Однако преимущество перед обычными таблетками верапамила не столь велико, так как при длительном лечении, особенно у пожилых, и обычные таблетки назначаются 2 раза. На больных артериальной гипертонией препараты верапамила с за медленным высвобождением оказывают гипотензивный эффект в дозе 120 мг 2 раза или 240 мг 3 раза в день либо в дозе 240-480 мг однократно. Биодоступность амлодипина - 60-65%. Всасывание происходит медленно, и пик концентрации достигается в пределах 6-12 часов. В крови он на 97,5% связан с белком. Метаболизм препарата осуществляется преимущественно в печени, где образуются неактивные метаболиты, экскретирующиеся с мочой. При длительном приеме амлодипина наблюдается постепенное увеличение его концентрации, и Т1/2 колеблется от 35 до 45 часов.

Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

Затем расслабьте запястья. Соедините безымянный палец и мизинец с кончиком большого пальца и положите поперек среднего пальца указательный. 2. Положите кончик среднего пальца правой руки на корневое ложе среднего пальца левой кисти. Поверните крестообразно сложенные пальцы 9 раз влево и 9 раз вправо и вслед за этим выполните выдох, когда пальцы давят на точку, и вдох, когда пальцы отпускают точку. Повторите по три раза для каждой руки. Упражнение для расслабления мышц шейной и грудной области 1. Исходное положение — стоя. Чтобы найти нужную точку, проведите прямые линии от каждой вершины уха к вершине головы. Место, где эти две линии встретятся, и есть искомая точка. 2. Расположите руки следующим образом: средние линии запястий опираются на верхушки ушей, а кончики средних пальцев поместите на искомой точке. 3. Произведите глубокий вдох и затем медленный выдох. 4. Выполняйте массаж точки круговыми движениями ладоней: 9 раз вперед и 9 раз назад; при этом обе ладони и пальцы движутся одновременно. Затем направьте ладони скользящим движением назад к затылку и опустите их на колени. 5. После этого выполните по три коротких вдоха и выдоха. Упражнение для снятия головной боли 1. Встаньте прямо, выпрямите спину.

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Воздействие государства на уровень цен в машиностроительных и сырьевых отраслях, как правило, осуществляется косвенным образом. Например, государство берет на себя часть финансирования НИОКР, проводит преимущественно скрытое финансирование экспорта, ведет протекционистскую таможенную политику. Так, представляя экспортные субсидии компаниям, государство позволяет им держать экспортные цены на уровне мировых и не покидать рынок. Устанавливая низкий уровень импортных пошлин, например, на сырье, государство преследует цель повысить конкурентоспособность на внешнем рынке тех товаров, на изготовление которых оно идет. Одной из разновидностей воздействия на цены мирового рынка является демпинг. Цель демпинга – завоевание определенным товаром или группой товаров внешнего рынка путем продажи товаров на мировом рынке по ценам ниже внутренних. В дальнейшем убытки покрываются путем повышения цен на внешнем рынке, а затем и за счет проникновения в экономику стран-импортеров. Имеются и другие механизмы и инструменты, используемые государством для проведения внешнеторговой политики (квоты, добровольное ограничение экспорта и т.д.), которые в конечном счете оказывают существенное влияние на уровень цен на мировом рынке, особенно если данная страна является, с экономической точки зрения, крупной.3. Практика и методы определения внешнеторговых цен.Для современного мирового рынка характерно наличие большого количества различных отраслевых рынков товаров и услуг, множественность цен.

Основи фізичного виховання

Пример: Срок представления квартального бухгалтерского отчета установлен 20 апреля. Предприятие представило расчет по налогу на прибыль 20 апреля и в этот же день перечислило в бюджет доплату по расчету - 30000 рублей. Налоговая инспекция 28 апреля проверила расчет предприятия за 1 квартал и установила, что платежи в бюджет подлежат перечислению в сумме 32000 руб. или больше исчисленных плательщиком на 2000 рублей. Извещение на доплату 2000 руб. послано предприятию 29 апреля. Пеня на сумму 2000 рублей начисляется с 26 апреля по день фактической уплаты. Суммы, подлежащие перечислению в бюджет по результатам документальных проверок бухгалтерских отчетов и балансов указываются в актах документальных проверок. При этом в решении налогового органа по акту документальной проверки, помимо сумм доначисленных налогов, указываются суммы начисленных за истекший период пеней, рассчитанные до даты составления акта документальной проверки включительно и суммы налоговых санкций. Пени на дополнительно начисленные суммы налогов и налоговые санкции по актам документальных проверок проводятся в лицевые счета налогоплательщика на основании решения налогового органа одновременно с доначисленными суммами налогов.

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Вскрыв сущность индивидуального подхода в воспитании, установив его связь с жизнью, они обосновали положение о том, что методы и подходы индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения зависят от общих целей и задач воспитания, учета возрастных и индивидуальных особенностей и характера деятельности ребенка. Индивидуальный подход к детям осуществлялся ими в плане проектирования лучших качеств личности, а не только как процесс перевоспитания и исправления недостатков. Проблема индивидуального подхода к детям получила всестороннее развитие в практическом опыте и в педагогическом учении В.А.Сухомлинского. Он подчеркивал важность развития индивидуального своеобразия личности ребенка. Путь изучения индивидуальных особенностей ребенка В.А.Сухомлинский считал нужным начинать с его семьи, одновременно подчеркивая необходимость педагогического просвещения родителей : «По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать наукой для всех » (№8.с.9). При этом он отмечал, что общие формы работы с родителями необходимо сочетать с индивидуальными, так как в каждой семье свой уклад жизни, традиции и сложные взаимоотношения между ее членами. В.А.Сухомлинский находил интересные формы работы для развития индивидуальности каждого ребенка при воспитании его эстетических чувств.

Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Краткая схема бизнес-плана Выгон Григорий Схема бизнес-плана приводится для того, чтобы можно было получить первое представление об объеме информации, которая необходима для его подготовки. Это - та же самая схема, которая используется в практике подготовки бизнес-планов на Западе, этот формат предпочитается бизнесменами, банкирами, и инвесторами, потому что он содержит необходимую информацию и необходимые разделы, именно в которых кредитор или инвестор более всего заинтересованы. 1.0 Краткое резюме 2.0 Описание компании 3.0 Описание изделия (или услуги) 4.0 Описание странички в Интернете (если имеется) 5.0 Анализ рынка 6.0 План маркетинга 7.0 Финансовый план 8.0 Приложения ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ЭТОЙ СХЕМЫ 1. Краткое резюме 1.1 Обзор секторов бизнеса и рынка 1.2 Назначение и цель 1.3 Изделие (или услуга), его особенности и преимущества 1.4 Возможности на рынке 1.5 Анализ нашего состояния в соревновании с конкурентами 1.6 Управленческие кадры 1.7 Планируемые доходы 1.8 Потребности в капитале 1.9 Цели финансирования и конкретное использование инвестиций 1.10 Окупаемость инвестиций 1.11 Стратегия возврата полученных инвестиций и выхода инвестора из проекта 1.12 Планы по маркетингу 1.13 Критические элементы для успеха 1.14 Ключевые факторы, могущие повлиять на рассмотрение возможности инвестирования 2. Описание компании 2.1 История создания и деятельности компании 2.2 Юридическое положение и место расположения 2.3 Организационная структура 2.4 Члены правления и их функции 2.5 Стратегические партнеры 2.6 Критические вехи планируемого развития 2.7 Цели и задачи на будущее 3.

Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

Дополнительное тепло еще сильней нагреет горячий участок проволоки, так что разница температур будет нарастать и нарастать. Для опыта возьмите волосок перегоревшей лампочки мощностью 40 или 60 ватт и батарейку напряжением 4,5В. Положив волосок на лист белой бумаги, коснитесь его краев проводами, подключенными к батарее. Постепенно сдвигая провода и уменьшая длину включенной в цепь части волоска, найдите такое положение, при котором волосок раскалится докрасна. Вы заметите, что он раскалится не весь, а лишь на некоторых участках – чаще всего в местах изгиба, где вольфрам деформирован и уже обладает повышенным электрическим сопротивлением. Следы раскаленных участков останутся на бумаге в виде темных подпалин. Может возникнуть вопрос: почему такая неустойчивость не проявляется в обычных электрических цепях? Почему не раскаляются отдельные части шнура от утюга или телевизора? И почему волосок не расплавляется – ведь его температура, непрерывно повышаясь, должна в конце концов превысить температуру плавления? Оказывается, кроме рассмотренной положительной обратной связи, имеется и стабилизирующая отрицательная обратная связь: чем сильней нагревается проволока, тем быстрей она отдает тепло окружающему воздуху, поскольку скорость теплообмена между телами пропорциональна разности их температур.

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

У 1950 році підприємство починає впроваджувати у виробництво новий вид продукції – сітьові стаціонарні котушкові магнітофони, а також різноманітну радіотехнічну апаратуру для задоволення попиту населення і потреб народного господарства, що стало початком нового етапу в історії підприємства. Саме з цього моменту підприємство починається спеціалізуватися вже на певному конкретному виду продукції, що значно вирізняє його з ряду інших підприємств країни легкої промисловості. У 1950 році з конвеєра виходить перший вітчизняний магнітофон “Днєпр- 2”, а потім “Днєпр-3”. З цього року і аж до 1955 року завод переходить на випуск нових моделей магнітофонів і доводить їх випуск до 10 тис. штук на рік, що на ті часи було досить великим досягненням і помітним кроком вперед. Поступово у кожній сім’ї робітників і трудящих починає з’являтися продукція заводу, що каже про велику популярність і поширеність продукції підприємства. 1954-1956рр. – випускаються перші радянські телевізори “КВН” і “Рекорд”, радіоприймачі на елементах живлення, динамікові гучномовці. 11 листопада 1953 року було визначною датою для колективу та країни в цілому.

Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Опыт восточного похода для монголов был во всех отношениях плодотворен. Военное искусство монголов, делало большие успехи, главным образом в смысле заимствования у противника идей и их применения к технике военного дела. В следующих походах мы уже видим в монгольской армии наиболее совершенные из имевшихся в ту эпоху военных машин. Начало монгольской эпохи в истории Казахстана связано с вторым периодом в истории Монгольской империи. По монгольским и китайским источникам этот период состоит из трех наиболее важных походов – малый сибирско-семиреченский, хорезмский и великий западный. Все эти три похода непосредственно связаны с историческими судьбами народов, проживавшими на территории Казахстана. Говоря о западном походе монголов необходимо отметить три наиболее важных момента. Первое касается даты начался западного похода монголов. По моему мнению, он начала уже с войны против найманского ханства в 1204 г. По основным монгольским источникам найманы воспринимались самими монголами как внешний враг – иноверцы.

Соціально-філософські погляди І.Франка

Но современники восприняли новую вещь Чехова, как драму. Станиславский писал, что для него «Вишнёвый сад» является не комедией, не фарсом, а в первую очередь трагедией. И он поставил «Вишневый сад» именно в таком драматическом ключе. Чехов открыл в драме новые возможности изображения характера. Он раскрывается не в борьбе за достижение цели, а в переживании противоречий бытия. Пафос действия сменяется пафосом раздумья. Возникает неведомый классической драме чеховский «подтекст», или «подводное течение». Герои Островского целиком и полностью реализуются в слове, и слово это лишено двусмысленности, твердо и прочно, как гранит. У героев Чехова, напротив, смыслы слова размыты, люди никак в слово не умещаются и словом исчерпаться не могут. Здесь важно другое: тот скрытый душевный подтекст, который герои вкладывают в слова. Поэтому призыв трех сестер «В Москву! В Москву!» отнюдь не означал Москву с ее конкретным адресом. Это тщетные, но настойчивые попытки героинь прорваться в иную жизнь с иными отношениями между людьми.

Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

Вторичную оценку состояния можно осуществить в машине скорой помощи по пути в больницу. ТРАВМЫ СКЕЛЕТА И МЕТОДЫ ШИНИРОВАНИЯ (9) Грегори Сиоттон Введение:Наложение шин при травматических повреждениях скелета в полевых условиях. I. Основные принципы А. Проходимость дыхательных путей, дыхание, кровообращение 19. При всех типах травм иммобилизируйте позвоночник с помощью корсета для фиксации шейных позвонков и доски. 20. Все повреждения костно-мышечной системы должны быть выявлены при вторичном осмотре. 21. До наложения шин остановите кровотечение. 22. Выявите деформации, сравнивая форму обеих конечностей. 23. Проверьте целость нервно-сосудистых пучков выше места травмы. 24. Относитесь ко всем подозрительным растяжениям и деформациям как к переломам, пока не будет подтверждено обратное. II. Переломы А. Закрытые - целость кожного покрова не нарушена Б. Открытые - нарушена целость кожного покрова над местом деформации или вблизи него В. Диагностика: 16. Деформация 17. Опухоль 18. Локальная болезненность Г. Лечебные меры: 19. При переломе подберите подходящую по размеру шину 20.

Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Общеукрепляющие средства — препараты фосфора (фитин — по 0,25 г 3 раза в день, кальций глицерофосфат — по 0,2—0,5 г 3 раза в день), железа (железо восстановленное — по 1,0 г 3 раза в день, железа лактат — по 1,0 г Зраза в день, таблетки Бло — по одной 3 раза в день и др.), соединения фосфора и железа (фосфрен — по 2 таблетки 3 раза в день), гематоген {взрослым по 1 столовой ложке, детям — по 1 чайной или десертной ложке 3 раза в день). Курортное лечение полезно при поздних формах заболевания, упорных к терапии, сифилитическом поражении костей и суставов, при серорезистентных формах заболевания (если нет общих противопоказаний для курортного лечения). Применяются сульфидные, радоновые, углекислые ванны (Сочи—Мацеста, Пятигорск, Сергиевские минеральные воды, Белокуриха и др.), йодобромные ванны (Анапа, Нальчик, Чартак). При висцеральном сифилисе рекомендуется лечение в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске. Курортное лечение противопоказано при сифилитических психозах, тяжелых органических поражениях нервной системы, пациентам, страдающим эпилептиформными припадками.

Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Диуретики могут увеличивать токсичность бета-адреноблокаторов и их побочные эффекты (бронхоспазм, сердечная недостаточность). Сердечные гликозиды могут потенцировать возникновение брадиаритмий и нарушений проводимости сердца. Антикоагулянты и кортикостероиды усиливают антиаритмический эффект бета- адреноблокаторов. Сами бета-адреноблокаторы устраняют некоторые побочные действия периферических вазодилататоров (в частности, тахикардию) и увеличивают антиаритмическую активность хинидина. Несмотря на возможное потенцирование нежелательных эффектов бета- адреноблокаторов такими препаратами, как диуретики, сердечные гликозиды и некоторые другие, их комбинированное применение не исключается, а проводится под более тщательным контролем. Побочные действия. При лечении бета-адреноблокаторами могут наблюдаться брадикардии, артериальная гипотензия, усиление левожелудочковой недостаточности, обострение бронхиальной астмы, атриовентрикулярная блокада различной степени, усиление синдрома Рейно и перемежающейся хромоты (вследствие изменения периферического артериального кровотока), гиперлипидемия, нарушения толерантности к углеводам, в редких случаях - нарушение половой функции.

Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

У больных развивается гиперкальциемия, гиперфосфатемия, боли в костях, зуд, сопутствующая остеомаляция (недостаточность витамина D и кальция), отмечается генерализованная фиброзная остеодистрофия (чрезмерное действие ПТГ на кость). Интоксикация алюминием встречается у некоторых больных, находящихся на хроническом гемодиализе. Гиперкальциемия развивается при лечении витамином D или кальцитриолом. Несвоевременное распознавание этого синдрома может быть фатальным. Щелочной синдром характеризуется гиперкальциемией, алкалозом и почечной недостаточностью. Лечение включает диализ и прекращение приема препаратов. Гипокальциемия Ее симптомы включают мышечный спазм, карпопедальный спазм, гримасы, ларингоспазм, эпилептические припадки и остановку дыхания. При длительной гипокальциемии могут развиться повышение внутричерепного давления и отек соска зрительного нерва. Другие проявления включают раздражительность, депрессию, психоз, кишечные спазмы и мальабсорбцию. Симптомы Хвостека и Труссо часто положительны; на ЭКГ наблюдают удлинение интервала Q .

Політика і етика: соціально-філософський аспект

Перед врачом стоит задача не допустить юрогрессирования патологической стираемости. Поскольку снижения прикуса еще не произошло или оно едва заметно и не беспокоит больного, необходимости в восстановлении окклюзионной высоты не возникает, поэтому ортопедическое лечение имеет профилактическчю направ- ленность. Больчым с гиперестезией дентина назначают медикаментозное и физиотера- певтическое лечение. Б тех случаях, когда консервативное лечение незффектив- но, показано ортопедическое лечение, направленное на восстановление нару-

Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

Новый продукт чаще адресуется новым пользователям, чем потребителям текущего продукта. Оказалось, что успешные компании создавали новые предприятия или подразделения для разработки новой платформы продуктов. Это связано с тем фактом, что технологическая культура, отточенная для поддержки одного вида продукта, часто оказывается неплодотворной для принципиально новых изделий. Вновь созданные подразделения оказываются более “отзывчивыми” на поощрение их предпринимательского поведения, как со стороны материнской компании, так и со стороны рынка. Демонстрируют высокую мотивацию к разработке перспективного бизнес-плана и к возможно более раннему началу продаж. Подбор персонала в команды по созданию новых платформ продуктов. Здесь важную роль играет оптимальное число разработчиков на каждом из этапов разработки (в частности, оказалась благоприятной малочисленность такой команды на стадии формулирования концепции, что помогло избежать потерь времени на ненужные обсуждения), а также наличие у них сочетания квалификации и опыта.

Філософія соціальної роботи

Менеджер-освободитель Эдуард Стак. Коучинг на предприятии. Станьте менеджером-тренером. 2-е международное издание. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2006. Эта книга была дважды издана во Франции и была переведена на несколько европейских языков. В книги описаны методы коучинга, его цели и задачи, приведено много примеров из практики. Автор раскрывает широкий круг тем, важных для менеджеров, бизнес-тренеров, психологов и преподавателей, и побуждает к размышлению и переосмыслению собственного жизненного опыта, показывает перспективы развития и поиска новых решений в использовании и управлении человеческими ресурсами в организациях. Часть первая. Развитие людей 1. Зачем нужны менеджеры-тренеры? Вот уже несколько лет все больше предприятий уделяют значительное внимание оценке и повышению роли человеческого потенциала. Они стремятся скорее методом проб и ошибок найти, менеджеров, которые стали бы тренерами, чтобы способствовать созданию коллективного богатства, повышению адаптации, а также профессиональному росту сотрудников.

Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

Впрочем, уже в военной школе Мусоргский выделялся среди окружающих своей любознательностью и серьезным направлением мысли. Он увлекался чтением, интересовался вопросами истории, философии, за что иногда подвергался насмешкам со стороны начальства. Однако, при отсутствии моральной поддержки и руководства, его самообразование еще не могло быть направлено по верному руслу. Продолжались музыкальные занятия Мусоргского. Со времени приезда в Петербург он брал уроки у известного фортепианного педагога А. А. Герке и делал выдающиеся успехи в игре на рояле. К юношеским годам относятся и первые попытки сочинения. Однако в то время будущий композитор еще был далек от того, чтобы видеть в музыке свое жизненное призвание, и смотрел на музыкальные занятия, подобно большинству людей своего круга, как на приятное времяпрепровождение. В 1856 году один из военных товарищей Мусоргского, любитель музыки, привел его в дом Даргомыжского, где, как известно, в то время происходили регулярные музыкальные собрания. Здесь Мусоргский впервые услышал некоторые произведения Глинки и самого Даргомыжского, столкнулся с новым для него отношением к искусству, узнал о борьбе передовых музыкантов за реализм и народность.

Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

У этих законов есть и математическая формулировка, и если вы знаете, например, на каком расстоянии данная планета находится от Солнца, третий закон позволит вам вычислить продолжительность ее года. Законы Кеплера, кстати, — хороший пример, иллюстрирующий сделанное выше замечание: полученную из наблюдений информацию можно обобщить с помощью нескольких простых правил, умещающихся на обороте конверта, вместо того чтобы пробиваться сквозь тома данных. Здесь надо отметить еще вот что: ученые очень небрежно обращаются со словом «закон». В книге, посвященной разъяснению законов природы, эту проблему нельзя упускать из виду. Было бы очень удобно, если бы существовало простое правило, определяющее использование в науке таких слов, как «теория», «принцип», «эффект» и «закон». Например, можно было бы проверенное тысячу раз называть «эффектом», проверенное миллион раз именовать «принципом», а то, что проверили 10 миллионов раз, — «законом». Но так просто не поступают. Использование этих терминов основано на исторических прецедентах и не имеет отношения к тому, насколько ученые убеждены в верности каждого конкретного утверждения.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.