Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Зміна клімату проблема парникового ефекту

Після 1970 року термічний ефект довгого життєвого циклу З2 і метани придушив швидко, що розпадаються аерозолі, викликаючи підвищення температури. Таким чином, можна укласти, що вплив диоксида вуглецю на інтенсивність парникового ефекту величезне й незаперечно. Однак парниковий ефект, що збільшується, може не бути катастрофічним. Справді, високі температури можуть вітатися там, де вони досить рідкі. З 1900 року найбільше потепління спостерігається від 40 до 70 0 північної широти, включаючи Росію, Європу, північну частину США, де раніше всього починалися промислові викиди парникових газів. Більша частина потепління ставиться до нічного часу, насамперед, через збільшення хмарного покриву, що затримував вихідне тепло. Як наслідок посівний сезон збільшився на тиждень. Більше того парниковий ефект може бути гарною новиною для деяких фермерів. Висока концентрація З2 може мати позитивний ефект на рослини, тому що рослини використовують вуглекислий газ у процесі фотосинтезу, перетворюючи його в живу тканину. Отже, більше рослин означає більше поглинання З2 з атмосфери, сповільнюючи глобальне потепління. Це явище було досліджено американськими фахівцями. Вони вирішили створити модель миру з подвійним змістом З2 у повітрі. Для цього вони використовували чотирнадцятилітній сосновий ліс у Північній Каліфорнії. Газ нагнітався через трубки, установлені серед дерев. Фотосинтез збільшився на 50-60 %. Але ефект незабаром став зворотним. дерева, Що Задихаються, не справлялися з таким обсягом вуглекислого газу. Перевага в процесі фотосинтезу було загублено. Це ще один приклад як людські маніпуляції приводять до несподіваних результатів. Але ці невеликі позитивні аспекти парникового ефекту не йдуть ні в яке порівняння з негативними. Взяти хоча б досвід із сосновим лісом, де обсяг З2 був збільшений удвічі, а до кінця цього століття прогнозується збільшення концентрації З2 у чотири рази. Можна представити якими катастрофічними можуть бути наслідку для рослин. А це у свою чергу підвищить обсяг З2 , тому що чим менше рослин, тим більше концентрація З2 . Глобальне потепління Значимість потепління, певна американськими вченими, може спонукати розповсюджену катастрофу. По-перше, потепління викличе збільшення концентрації водяної пари в атмосфері (на 6 % більше з кожним градусом підвищення температури), що викличе збільшення опадів і можливо більшу напруженість погоди, у загальному. Хоча частота дощів і снігопадів може збільшитися, найбільш очікуваний ефект, що полягає в тім, що середні коливання опадів можуть бути ще більш вираженими, як затверджує Томас Карл, американський фахівець в області зміни клімату. У місцевостях, схильних до затоплень і водним эрозиям, прогнози будуть жахливими. Збільшення опадів буде вкрай нерівномірно, затопляючи найбільш вологі території, зробить сухі місцевості ще більш посушливими. (см. додаток № 2) На додаток Карл припускає, що теплові хвилі можуть стати ще серйозніше там, де місцевість має маленький шанс остудиться вночі. Триградусне підвищення середньої температури збільшить можливість виникнення небезпечних теплових хвиль (вище 35 0С) у середніх широтах від одного разу в 12 років до одного разу в 4 роки.

Современные экологические проблемы и возрастающий интерес к экологии связаны с действием антропогенных факторов. Существует классификация факторов степени адаптации к ним организмов по периодичности (смена суток, сезонов года, приливноотливные явления и т. п.) и направленности действия (потепление кли мата, заболачивание территорий и т. п.). Организмы легче всего адаптируются к четко изменяющимся факторам (строго периодические, направленные). Адаптация к ним часто является наследственно обусловленной. Даже если фактор меняет периодичность, то организм продолжает некоторое время сохранять адаптацию к нему, действовать в ритме биологических часов (при смене часовых поясов). Наибольшие трудности для адаптации представляют факторы неопределенные, например антропогенные факторы. Многие из них выступают как вредные (загрязняющие вещества). Из быстроизменяющихся факторов большое беспокойство сегодня вызывают изменения климата (в частности, из-за парникового эффекта), изменение водных экосистем (из-за мелиорации и т. п.)

РЕФЕРАТЫ:

Зміна клімату проблема парникового ефекту

Размышления об образовании Карлов Н. В. "Нача поимати оу нарочитое чади дети и даяти нача на сучение книжное" "Повесть временных лет", 088 г "Вопросы, связанные с построением народного образования, у нас в России и ныне имеют первостепенную важность". И.И. Толстой, 1907г. Чуть более девяноста лет назад, в августе 1906 г., были завершены воспоминания графа И.И.Толстого, министра народного просвещения в кабинете С.Ю.Витте (31 мая 1905 — 20 апреля 1906 Г.Г.)1. Большое место в нем занимает рассказ о тех реформах в области образования, которые начал он проводить в то бурное время первой революции. Концепция реформ этих была изложена им в "Записках о народном образовании в России"2. Сейчас Россия, как и тогда, который раз в своей истории вновь переживает бурные времена. Замечательная при этом просматривается преемственность. В частности, как и 90 лет назад, только ленивый не ругает нашей школы — начальной, средней, высшей — все едино. При этом, как и в то время, общественное мнение, средства массовой информации, мастера художественного слова и разговорного жанра, лицемеры и лицедеи разного толка — вес они едины в огульно отрицательной оценке школы начальной и средней, едины вне зависимости от того, интересы какого участка политического спектра они представляют, от крайне левого — до крайне правого.

Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

В "Основах теории финансов" под редакцией Л.А. Дробозиной бюджет рассматривается как "основной централизованный фонд денежных средств". В. С. Павлов определяет бюджет как "основную экономическую форму планомерного образования и использования общегосударственного фонда денежных средств. Наиболее точным определением бюджета является приведенное Т.В. Сорокиной в книге "Бюджетный процесс Республики Беларусь": "Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию бюджетного фонда страны составляет понятие государственного бюджета". Что касается законодательных актов, то в них еще более игнорируется природа бюджетных отношений. Закон Республики Беларусь "О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах" в разделе "Основные термины и определения" представляет бюджет как "основной финансовый план формирования и использования денежных средств для обеспечения функций государственных органов, экономического и социального развития Республики Беларусь или соответствующих административно- территориальных единиц.". Таким образом, в различных источниках под бюджетом понимается финансовый план государства, форма образования и расходования денежных средств, фонд денежных средств либо система или совокупность денежных отношений, фактор реализации экономических законов и др. •S {. 1. Бюджет и его сущность.

Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

Отождествление же русского искусства XVII в. с одним из западноевропейских художественных стилей чревато утратой представления о своеобразии национальной культуры, отвечающем историческим условиям развития Русского государства. Поэтому сейчас, когда отечественное искусство XVII столетия изучается особенно интенсивно, кажется актуальным критический анализ основных концепций стиля, существующих в научной литературе. Поскольку в европейском искусствознании представление о стилях первоначально сложилось на архитектурном материале, то и отечественная историография этого вопроса зародилась как историография архитектуры. Еще в 1847 г. И. М. Снегирев указывал, что церковь Покрова в Филях выстроена в стиле «Возрождения. или лучше сказать Барокко»(1). Таким образом, И. М. Снегирев считал барокко одним из этапов развития искусства ренессанса и использовал эти термины как синонимы. Попытки Л. В. Даля и А. М. Павлинова(2) ввести иные обозначения стиля также не увенчались успехом: «петровское зодчество» Л. В. Даля оказалось понятием и слишком узким (поскольку оно связывало всю архитектуру конца XVII в. с Петром I), и слишком широким, так как в него попадала и архитектура первой четверти XVIII столетия.

Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

В 1995 продукция рыболовства составила 6 млн. т. Высокой эффективностью отмечен промысел в глубоких водах. В прибрежной зоне лов рыбы ведется с небольших баркасов. В акватории северных островов добываются лососевые, треска и сельдь, у побережья южных островов – тунец, скумбрия и сардины. Транспорт. Япония располагает развитой железнодорожной сетью, современным каботажным флотом и неплохой системой автомобильных дорог. В 1955 ок. 43% всех грузоперевозок в стране приходилось на каботажное судоходство, 52 – на автотранспорт, лишь 5 – на железнодорожный и 0,2% на воздушный транспорт. Пассажироперевозки примерно на 66% осуществлялись автомобильным и на 29% рельсовым транспортом. В результате роста парка частных автомашин, который менее чем за 20 лет удвоился и к 1996 достиг 40 млн. единиц, автобусное и железнодорожное сообщение утратило былую популярность, и легковые машины взяли на себя почти половину всего пассажиропотока. Протяженность автомобильных дорог – 1,2 млн. км, включая 5700 км скоростных трасс. Высокоскоростное железнодорожное сообщение со скоростью движения поездов более 200 км в час было открыто в 1964 на линии Токио – Осака и в 1975 продлено до города Фукуока на о.Кюсю. Другие высокоскоростные магистрали проложены от Токио на север до городов Мориока и Ниигата.

Зміни під час зберігання м’яса

Этот мальчик сразу показался мне самым добрым и сердечным человеком в классе. Как хорошо он придумал! Конечно, это доктор скачет на коне в бурную ночь, прижимая к груди чемоданчик с инструментами, и боится опоздать, не успеть, изо всех сил торопится спасти больного. Когда я вышел из школы-интерната, было совсем темно, хотя прошел всего час. Метель усилилась, и все было по-своему похоже на бурную ночь, описанную Стивенсоном. Я шел и думал о том, какая трудная жизнь была у Стивенсона: он не прожил и пятидесяти лет, из года в год боролся с тяжелой болезнью и не сдался ей. Он и смерть одолел: его стихи будут жить всегда. В те дни, когда Стивенсон писал стихотворение "Бурная ночь", он был так болен, что в его комнате говорили шепотом, а окна были наглухо задернуты шторами. Но какая неудержимая, бурная, полная сил жизнь бьется в каждой строке! И я подумал, что если бы Стивенсон услышал слова ненецкого мальчика о докторе, скачущем к больному, он, наверное, сказал бы, что разгадка правильная. Список литературы

Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

Выражается в днях или долях года. - Оборачиваемость склада - обратный к продолжительности оборота показатель - насколько часто полностью обновляется содержимое склада. - Готовность к поставке. Есть 3 подхода : а) по числу выполненных заказов (отношение выполненных заказов к общему числу) б) в количественном выражении (по объему поставок, отношение выполненного объема поставок к общему объему) в) в стоимостном выражении (отношение стоимости выполненных заказов к общей стоимости) - Ошибки в поставках - отношение неправильных поставок к общему числу поставок. Неправильные поставки: дефекты в изделиях, неверная продукция, неполная поставка, опоздания, преждевременная поставка.2-я группа: - Вместимость склада - характеризует количество груза, которое может единовременно вместить склад. - Полезная площадь склада (занятая непосредственно материально-техническими ресурсами). Площадь делят на грузовую (полезную), оперативную (занятую приемными, сортирующими и комплектующими площадями), а также проходы и проезды. Конструктивная площадь - занятая перегородками, колоннами, тамбурами.

Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

Настоящее определение, как следует из его содержания, трактует логистику как науку. Как хозяйственная деятельность логистика представлена в следующем определении: логистика — процесс управления движением и хранением сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщикам до момента получения денег за доставку готовой продукции потребителю (принцип уплаты денег — получения денег). Настоящая трактовка понятия логистики чаще встречается в зарубежной литературе. На первый взгляд, логистика несколько упрощает экономические процессы, останавливая свое внимание лишь на материальных потоках. Однако, такое упрощение позволяет ставить и решать задачи сквозного мониторинга движения грузов, начиная от первичного источника сырья через все промежуточные процессы вплоть до поступления к конечному потребителю. Абстрагирование от ряда факторов и выделение материального потока в качестве объекта исследования и управления позволяет проектировать сквозные логистические цепи, изучать и прогнозировать их поведение, существенно сокращая при этом размерность задач моделирования, а также открывает новые возможности формализованного исследования экономических процессов.

Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

Фирма стала ориентироваться на корпоративного заказчика. Через некоторое время к основным видам деятельности фирмы добавилась телефония, разработка проектов по кабельным и телефонным сетям. А затем фирма получила статус авторизованного дилера и сервис-провайдера COMPAQ - мирового лидера компьютерной индустрии, и на базе “ rade Mas er” был создан сервис-центр, то есть фирма полностью обслуживает проданное оборудование в гарантийный и постгарантийный период, а также ведет историю на каждую проданную технику. Сегодня к основным видам деятельности фирмы относятся: 1. Создание современных информационных систем. 2. Проектирование, установка и обслуживание локальных и корпоративных компьютерных телефонных сетей. 3. Поставки рабочих станций, компьютерной периферии, серверов, сетевого оборудования и программного обеспечения, структурированных кабельных систем, учрежденческих АТС, телефонов, факсов, копировальной и множительной техники. 4. Консалтинговая, сервисная, техническая и информационная поддержка. Стратегия фирмы - комплексное решение проблем заказчиков по оптимизации бизнес-процессов, основанное на последних достижениях информационных технологий.

Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

ПРИЛОЖЕНИЯ----------------------- Доцент, директор Центра международных образовательных программ РЭА им. Г.В. Плеханова К характерным чертам общественных благ относятся: коллективное потребление; невозможность исключения из потребления; предложение обеспечивается государством; индивидуальное потребление общественного товара не несет ущерба интересам других потребителей, т.е. объемы индивидуального потребления равны между собой и равны совокупному предложению. Квазиобщественное благо - товары или услуги, которые, строго говоря, по своей природе и назначению не относятся к общественным, но обеспечивают такие большие выгоды перелива капитала, что правительство поощряет их производство с целью не допустить возникновения дефицита финансовых ресурсов В последнее время в педагогике даже выделилось особое направление – адрагогика (от греч. зрелый, взрослый) - теория и практика обучения взрослых, основа которой - учет особенностей взрослых учащихся, контекста их обучения. Наглядно изложенная иерархическая структура представлена в Приложении 2. Примеры рекламы, использующей данную группу аргументов, представлены в Приложении 3.

Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Рекомендации относительно иммунизации детей, имеющих острое, фебрильное заболевание, основаны на оценке врачом состояния ребенка и зависят от конкретной вакцины, плановую прививку которой он должен получить. Повышенная температура сама по себе не является противопоказанием к иммунизации. Однако, если лихорадка или другие проявления указывают на наличие средней тяжести или тяжелого заболевания, ребенка нельзя прививать до полного выздоровления. Вакцина Противопоказания Все вакцины Сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу , среднетяжелое, тяжелое заболевание Все живые вакцины Иммунодефицитное состояние (первичное), иммуносупрессия, злокачественные новообразования, беременность БЦЖ - вакцина Вес ребенка менее 2000 г, келлоидный рубец после предыдущей дозы ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина) Иммунодефицит (в т.ч. инфицированность ВИЧ); домашний контакт с больным иммунодефицитом (в т.ч. ВИЧ); длительная иммуносупрессивная терапия ИПВ (инактививрованная полиомиелитная вакцина) Анафилактическая реакция на неомицин или стрептомицин АКДС Прогрессирующее заболевание нервной системы, афебрильные судороги в анамнезе (вместо АКДС вводят АДС) АДС, АДС-М Абсолютных противопоказаний нет ЖКВ (живая коревая вакцина), ЖПВ (живая паротитная вакцина) Вакцина против краснухи или тривакцина (корь, паротит, краснуха) Анафилактическая реакция на белок куриного яйца и неомицин; беременность; определенные виды иммунодефицита (лейкозы и опухоли, врожденный иммунодефицит); долговременная иммуносупрессивная терапия Сильной реакцией является наличие температуры выше 40 градусов, в месте введения вакцины - отек, гиперемия > 8 см в диаметре, реакция анафилактического шока. Примечание. Плановая вакцинация откладывается до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний.

Зміни в церковному житті незалежної України

Важно, чтобы контроль был систематическим и динамичным, охватывал все сферы общественной деятельности. Не может сопровождаться сколько-нибудь ощутимым эффектом контроль, проводимый эпизодически, только при обнаружении каких-либо недостатков. В этом случае неизбежно ограничивается регулирующее воздействие контрольных действий, снижается их предупредительное значение в укреплении дисциплины, воспитании у работников чувства ответственности за результаты своей работы. Конечно, всякого рода «сигналы» о неблагополучии могут служить поводом для контрольных действий, однако гораздо больше пользы приносит систематический контроль. Польский специалист в области управления Ковалевский выделяет такие понятия как стратегический контроль и контроль всех видов деятельности. Сущность данной концепции состоит в следующем: чтобы полностью ориентироваться в том, что делается в контролируемом объекте, все ли его функции осуществляются должным образом, не нужно контролировать каждую функцию или каждого работника. Достаточно охватить контролем определенные стратегические пункты. Их контроль должен дать картину всей деятельности и выявить возможные недостатки.

Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

Поскольку простая повременная оплата труда недостаточно стимулирует рабочих к достижению высоких показателей труда, то была разработана шкала премирования за уровень сдачи продукции с первого предъявления. 4. Экономическая эффективность Эффективность экономической работы на предприятиях в значительной мере зависит от качества норм труда и степени охвата нормированием всех работ. Техническое нормирование лежит в основе планирования. На основании норм времени производится расчет количества и загрузки оборудования и рабочих мест, определение производственной мощности участка, цеха, предприятия. С развитием конкуренции и рыночных отношений, вынуждающих товаропроизводителей снижать цены, одной из важнейших задач стало снижение трудоемкости и материалоемкости продукции. В этом случае нормы затрат труда служат основой оценки эффективности работы и определения перспективных направлений. С помощью норм оценивается рациональная организация того или иного трудового процесса и происходящих в нем изменений, которые сказываются на затратах рабочего времени.

Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

Распространение системы Коперника и просвещение развенчали её, она потеряла свой авторитет, и сегодня её часто считают той суеверной практикой, которой человечество пользовалось с незапамятных времён, чтобы нести свет во мрак будущего. Однако такое отношение в ближайшие годы должно принципиально измениться."(стр. 3) "Свой наивысший расцвет астрология пережила в период между 1450 и 1650 годами. В это время жили Парацельс, Иоганн Кеплер, Нострадамус, Тихо Браге, Франческо Джунтини и Жан Баптист Моирин. Последнего модно считать создателем современной астрологии. В своём знаменитом сочинении "As rologia gallica" он продемонстрировал искусство толкования, которое даже ещё сегодня в значительной степени выдержит любую проверку."(стр. 4) "До сегодняшнего дня астрология не могла занять место среди наук, везде отвергалась как суеверие и ни в одном университете не преподавалась как наука. Этот отказ исходил, в основном, от астрономов, что не в последнюю очередь объясняется многовековой враждой. Астрономия всё-таки в течении нескольких столетий была служанкой астрологии (от латинского выражения "as ro omia as rologiae a cilla es "), и человек мстит каждый раз за всякое угнетение, как только для этого представится случай."(стр. 4) Полезно вспомнить, что первые таблицы эфемерид (долгот планет) подготовил Тихо Браге (1546-1601).

Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не сегодняшним днем, а устремлены в будущее. Именно они являются истинными лидерами, обладающими непререкаемым авторитетом у своих подчиненных. Подчиненным импонирует руководитель, берущий на себя ответственность, смело принимающий решения, честно признающий ошибки. Росту авторитета способствует также терпимость к слабостями людей, не мешающим работе. Авторитет завоевывается долго, а теряется быстро. И главные причины этого - бездеятельность и перестраховка. Ошибки же на авторитет влияют меньше - от них никто не застрахован, а исправить. их при желании не трудно. Обычно авторитетный лидер - руководитель от природы. Но что же делать, если этого нет? Единственный ответ - на­стой­чи­вое стрем­ле­ние к со­вер­шен­ст­во­ва­нию своего про­фес­сио­наль­ного  мас­тер­ст­ва, под­чи­нение це­ли "раз­ви­тия вы­даю­щих­ся спо­соб­но­стей у ор­ди­нар­ных лю­дей", ру­ко­во­дствуясь прин­ци­па­ми япон­ской на­род­ной педагогики, про­воз­гла­шаю­щей, что "усид­чи­вость  и ин­тен­сив­ная ра­бо­та над со­бой все­гда ве­дут к ус­пе­ху".

Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Они самостоятельно принимают свои конституции, имеют собственное законодательство. Нормативный правовой акт субъектов РФ является приоритетным в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным в соответствии со своими полномочиями. В современных федерациях происходит процесс усиления политической интеграции. Входящие в состав федераций земли, провинции, кантоны, республики, области) не обладают суверенитетом. Это значит, что субъекты федераций не обладают верховенством на своей территории. Сфера действия федерального права распространяется на всю федерацию, и ни в одной из них субъекты не вправе препятствовать его применению. Тот факт, что субъекты федерации не суверенны, следует из тестов конституций. В США, Канаде, Австралии этот факт подтвержден решениями федеральных верховных судов. Сами конституции о суверенитете ничего не говорят, хотя отдельные конституции (Швейцария, Мексика) за субъектами федераций формально признают суверенитет, но лишь в той мере, в которой он не ограничен федеральной конституцией.

Парниковий ефект

Наконец, ваша жалость к такому ребенку постоянно мешает вам проявить надлежащую требовательность, настоять на каких-то необходимых действиях, направленных на воспитание положительных актуальных способностей. Соответственно, с самого раннего детства, во всяком случае во втором дошкольном периоде, ребенку должны преподноситься начальные знания о здоровье. Он должен понимать и уметь передавать сведения о болевых ощущениях, знать элементарные правила санитарии и гигиены тела, рта, зубов, иметь представления о причинах и путях распространения болезней. Ребенок должен представлять себе улицу и те опасности, которые могут подстерегать его там. И это не только автомобили, но также незнакомые дяди и тети, от которых, если они затевают разговоры, надо держаться подальше. И уж конечно не уходить далеко от дома, особенно на проезжую часть, даже, если поблизости автомобиля не видно. Он может неожиданно вывернуться из=за угла или выехать из ворот. Важнейшим компонентом валеологического воспитания является внушение необходимости быть здоровым, потому что именно здоровье делает человека веселым, счастливым, любящим и любимым.

Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

Язык сатир Кантемира (при отдельных метких выражениях) был так труден для восприятия тогдашнего читателя (не говоря уже о читателе современном), что автор счел необходимым сопроводить текст примечаниями, иногда даже в виде перевода. Тяжелым, неуклюжим языком писал свои стихотворные произведения Василий Тредиаковский, но в отличие от Кантемира, с его близким к прозе силлабическим стихом, Тредиаковский ввел в стихосложение более свойственный русскому языку тонический стих (вместо известного числа слогов в силлабическом стихе — правильное чередование ударного и безударного слогов). М. В. Ломоносов усовершенствовал этот ритмический стих с помощью ямба, отчего появилась невиданная в русских виршах энергия, полетистость, звучность стиха. И это не было частным вопросом стихосложения, а отвечало духу времени с его победами русского оружия. В ямбическом стихе как бы чудился “орлиный полет” победоносных русских полков (вроде оды Ломоносова “На взятие Хотина”). Обожествляя Петра, горячо ратуя за петровские реформы, Ломоносов не умалял, не отрицал прошлое России, он как великий патриот страстно отстаивал все то, что было связано с истоком духовно-национального самосознания.

Вплив російської кризи на економіку України

Критическая величина расходов на его обслуживание при, казалось бы, приемлемом с макроэкономической точки зрения размере бюджетного дефицита в последние три года заставляют искать первопричины подобной неблагоприятной динамики. В большинстве аналитических работ в данной связи отмечаются три ключевых фактора: высокая доля государственных расходов в структуре ВВП; неточный финансовый счет бюджетного дефицита, приводящий к его двукратному занижению (к этому приводят: во-первых, различия, существующие между российской методикой расчета дефицита бюджета и методикой, используемой МВФ; во-вторых, накопление текущей бюджетной задолженности в процессе исполнения бюджета); высокая доходность государственных ценных бумаг. Все вышеперечисленные проблемы и вопросы подробно рассмотрены М.В.Романовским, В.М.Родионовой, А.М.Ковалевой и другими известными экономистами. Цель настоящей курсовой работы – рассмотрение вопроса о погашении внешнего государственного долга. Задачами данной работы являются следующие: изучение роли и значения государственного долга Российской Федерации, также проблем управления государственным долгом и поиск путей их решения.

Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

Предприниматели заявили, что введут премию за то, чтобы иностранцы оставались в стране. Кроме программ, стимулирующих репатриацию путем выплаты определенных денежных сумм, страны-импортеры рабочей силы разрабатывали различные меры, направленные на облегчение интеграции возвращающихся рабочих в экономику их родных стран. Франция в числе первых среди стран Западной Европы в декабре 1975 года ввела систему профподготовки для иммигрантов из Алжира, Туниса, Марокко, Португалии, Мали, Югославии, Турции, Испании. ФРГ в начале 70-х годов объявила аналогичную программу профессиональной подготовки иностранцев из Турции, Югославии, Греции. Однако число иностранцев, прошедших обучение в рамках этой программы было весьма незначительно и не дало ощутимых результатов по стимулированию репатриации. Одним из средств, направленных на ограничение численности иностранных рабочих, является установленная в некоторых европейских странах плата за наем иностранных рабочих, которая постепенно повышается. Однако, несмотря на этот налог, предпринимателям во многих случаях выгодно использовать иностранную рабочую силу, особенно нелегальную, как менее защищенную и более управляемую.

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

В последующие месяцы состоялось несколько аналогичных процессов. Некоторые из них происходили при закрытых дверях, такие, например, как "процесс о Госплане" или о "Рабоче-крестьянской партии". Другие процессы были публичными, например "процесс Промпартии", в ходе которого восемь человек "признались" в том, что создали обширную сеть, состоящую из двух тысяч специалистов, чтобы на деньги иностранных посольств организовать экономический переворот. Эти процессы поддержали легенду о саботаже и заговорах, которые были столь важны для укрепления сталинской идеологии. За четыре года, с 1928 по 1931 год, многие специалисты промышленности и управленческого аппарата оказались выключенными из жизни общества, 23.000 из них были списаны по первой категории ("враги советской власти") и лишены гражданских прав5. Травля специалистов приняла огромные размеры на предприятиях, которые заставляли необоснованно увеличивать выпуск продукции, отчего росло число несчастных случаев, брака, поломок машин. С января 1930 до июня 1931 года 48% инженеров Донбасса были уволены или арестованы: 4500 "специалистов-саботажников" были "разоблачены" в ходе первого квартала 1931 года в одном только секторе транспорта.

Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Советское правительство нарушило так же собственную конвенцию, заключенную с соседними государствами в июле 1933 года. К этому документу присоединилась тогда и Финляндия. В нем определялось понятие агрессии и четко отмечалось, что никакими соображениями политического, военного, экономического или какого-либо другого характера нельзя будет обосновывать или оправдывать угрозы, блокаду или нападение на другое государство-участника. Подписывая название документа, Советское правительство не допустила, что сама Финляндия могла совершить агрессию против своего великого соседа. Она опасалась лишь того, что ее территория может быть использована третьими странами в антисоветских целях. Но поскольку подобное условие не было оговорено в этих документах, то, стало быть, договаривающиеся страны не признавали его возможность и им надо было уважить букву и дух указанных договоренностей. Конечно, одностороннее сближение Финляндии с западными странами и особенно с Германией обременяло советско-финляндские отношения. Послевоенный президент Финляндии У.

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Но еще больше, чем фразеология, значили в этом меморандуме подписи. Это были подписи хозяев металлургии (Тиссен, Рейш, Феглер), угольной промышленности (Шпрингорум), финансов (Шахт, Гельферих, Вейндорф, Шредер), химии (Мерк), судостроения (Виттхефт), помещичьего хозяйства (Калькрейт, Эйхборн, Кайзерлинк, Венцкн). В общей сложности они представляли более 160 крупнейших компаний с капиталом более 1,5 млрд. марок10. А 4 января 1933 г. Гитлер встретился в Кельне с одним из участников “петиции” – Куртом фон Шредером. Там состоялся сговор, обеспечивший Гитлеру 30 января приход к власти. Какую же роль в этом сыграл германский генералитет? Хотя рейхсвер в те годы не являлся силой, которая диктовала Германии состав правительства, руководители рейхсвера всегда принимали участие в различных закулисных комбинациях, следя за тем, чтобы их интересы также были учтены. В сложной паутине политических интриг и споров буржуазных партий всегда находилась нитка, которая вела в военное ведомство, на Бендлерштрассе. Второе обстоятельство, которое заставляет обратить внимание на роль руководства рейхсвера в январских событиях 1933 г., – иного рода. Дело заключается в том, что оставшиеся в живых ветераны рейхсвера, обосновавшиеся сегодня в Западной Германии, энергично пытаются изобразить рейхсвер противником прихода Гитлера к власти или по крайней мере непричастным к этому событию.

Соціалізм в історії України

Сходную функцию выполняют и мелкие бесы: медицины, технических усовершенствований, социализма, искусства и т. д. Таким образом, перед нами уникальное в некотором роде явление литературы - Толстой доверяет выражение своей концепции праведничества не праведникам, а традиционно отрицательным персонажам всех народов и литератур - бесам, слугам дьявола. Причем для художественной системы самого яснополянского писателя не в меньшей степени, чем для других авторов, свойственна однозначно негативная художественная интерпретация нечистой силы. Достаточно вспомнить бесов из повести "Фальшивый купон" или чертенка из комедии "Первый винокур". Поэтому возникает необходимость определенного объяснения толстовской "переадресовки" концепции праведничества. В науке, насколько известно, до сих пор такого объяснения не существует. Думается, первое объяснение использования образов дьяволов лежит на поверхности. Образы нечистой силы позволяли Толстому в очередной раз применить прием "остранения", то есть продемонстрировать взгляд на действительность как бы со стороны, с точки зрения не людей, стремящихся оправдать себя, а бесов, которым известно все зло, творящееся в мире и которым нет нужды приукрашивать его и самооправдываться.

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

При Александре I долго не было ни одного яркого дарования, которое могло бы овладеть умами силой творчества. Таким дарованием во втором десятилетии века явился совсем юный тогда Пушкин. Историческое значение А.С. Пушкина (1799 - 1837) определяется тем, что он составляет центральное явление в развитии нашей новейшей литературы. Он тесно связан с прошлым, но и завершает его; вместе с тем он первый, от кого идут корни последующей литературы. Его сила была гениальная: на последних пушкинских торжествах один из ораторов, авторитетный (хотя иногда парадоксальный) историк, не без основания сказал, что два исторических человека имели громадное влияние на развитие русского общества - Петр Великий и Пушкин. Как у того, так и другого это влияние было глубокое и разностороннее. Прежде всего Пушкин, как никто из предшественников, высоко ставил значение самой поэзии; она создается только вдохновением, ей принадлежит царственная свобода, она не ищет одобрений и не боится хулы черни; она призвана создавать сладкие звуки, но и жечь сердца людей.

Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

Так рождается слух о сумасшествии Чацкого в глазах представителей фамусовского общества. Ведь каждый из них понимает, что Чацкий вовсе не лишен здравого рассудка, однако его непохожесть на них, его живой, критический склад ума, дает "право" думать о нем, как о сумасшедшем. Чацкий любит людей и очень болезненно воспринимает их проблемы, тогда как всеми это воспринимается как амбиции и гонор. В действительности же подобная желчь Чацкого, негодование вызваны исключительно его неравнодушием, подлинной симпатией ко многим из фамусовского общества. Чацкий говорит: "Послушайте, ужели слова мои все колки? И клонятся к чьему-нибудь вреду? Но если так: ум с сердцем не в ладу". Чацкий разочарован и разочаровывается с каждым шагом "приближения" к обществу все больше и больше. Не значит ли это, что он верит в это самое общество, которое отвергло его? Ведь если человек чувствует боль разочарования, значит, он верит во что-то, чего-то ждет и на что-то надеется. Наверное, истинное безумие Чацкого состоит в том, что он, понимая то, что фамусовское общество есть и будет неизменно и что он всегда будет отвергнут им, всё ещё продолжает бороться, стремиться объяснить всем и каждому, что есть на свете и другие идеалы, более чистые, более возвышенные, ради которых стоит жить.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.