Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

Начальником повтроплавних вддлв у листопад 1917 р. було призначено полковника Гинейка. 13 грудня 1917 р. вдповдно до наказу Генерального Секретарату вйськових справ ч. 71 «завдуючим авацйною справою Укрансько Народно арм» був призначений пдполковник Вктор Олександрович Павленко. Павленко був людиною досить знаною  авторитетною в укранських вйськових колах. Життвий шлях його в дореволюцйний перод загалом являв собою типову кар'ру офцера-льотчика росйсько мператорсько арм. Закнчивши 1909 р. пхотне училище, Павленко захопився модним в той час серед офцерв авацйним спортом. Це захоплення привело його у Севастопольську авашколу, псля закнчення яко вн служив у рзних авацйних частинах. З кнця 1916 р. Павленко перебував на довол престижнй посад начальника повтряно охорони мператорсько ставки, однак псля Лютнево революц залишив цей пост  прибув в Украну. Тут вн активно включився в укранський вйськовий рух, беручи, зокрема, участь у створенн 1-го Укранського полку м

РЕФЕРАТЫ:

Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Домашнє виховання - новий напрямок у сучасній освітній системі, ще недостатньо досліджене; у цій області ведуться пошуки найбільш ефективних форм його здійснення, накопичується досвід. У роботі не ставиться мета розкрити виховання соціальних навичок спілкування дитини, включення його в інші, крім сімейного, співтовариства. Робота складається з передмови, чотирьох розділів, де приведені, педагогічні ситуації для аналізу, фрагменти з теоретичних джерел із проблем родини, шлюбу, сімейного і домашнього виховання. Запропонований матеріал буде цікавий студентам педагогічних навчальних закладів, викладачам, батькам і усім, кого цікавлять проблеми родини і виховання дитини. Дана проблема цілком не розроблена, зокрема, такі аспекти, як нетипова родина, і все це вимагає більш пильної уваги з боку педагогів, батьків, вихователів. У практичній частині роботи запропонований матеріал діяльності Астраханського обласного соціально-реабілітаційного центру для дітей і підлітків (із притулком) у системі реабілітації дезадаптованих дітей.

Генеральний Секретаріат та його склад

Религиозное смирение Агафьи воспитало в Лизе начало всепрощения, покорности судьбе и самоотречения от счастья. В образе Лизы сказались свобода взгляда, широта восприятия жизни, правдивости ее изображения. Самому автору по натуре ничто не было более чуждо, чем религиозное самоотречение, отказ от людских радостей. Тургеневу была присуща способность наслаждаться жизнью в самых разных ее проявлениях. Он тонко чувствует прекрасное, испытывает радость и от естественной красоты природы, и от изысканных созданий искусства. Но более всего умел он ощутить и передать красоту человеческой личности, пусть не близкой ему, но цельной и совершенной. И поэтому такой нежностью овеян образ Лизы. Как пушкинская Татьяна, Лиза — из тех героинь русской литературы, которым легче отказаться от счастья, чем причинить страдания другому человеку. Лаврецкий — человек с “корнями”, уходящими в прошлое. Недаром его родословная рассказана от начала — с XV века. Но Лаврецкий не только потомственный дворянин, он также и сын крестьянки. Он этого никогда не забывает, он ощущает в себе “мужицкие” черты, и окружающие удивляются его необыкновенной физической силе. Марфа Тимофеевна, тетка Лизы, восхищалась его богатырством, а мать Лизы, Марья Дмитриевна, порицала в Лав-рецком отсутствие утонченных манер.

Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Не стало воно й опорою центральної влади у боротьбі з роздробленістю, як це мало місце в Європі. Специфічні риси соціально-політичного розвитку країн Сходу визначалися тією обставиною, що тут не склалися державні форми, властиві феодальній Західній Європі. Тут не було сеньйориальної монархії як своєрідного союзу феодалів сеньйорів, що володіють суверенними правами в межах територій своїх доменів. Ця форма могла скластися в суспільстві, де процес утворення класів носив завершений характер. Не могла скластися і станово-представницька монархія в суспільстві, у якому місто було позбавлено будь-якої було самостійності, де не сформувався стан городян зі своїми становими цілями й інтересами. Розповсюдженою формою східної середньовічної держави стала спадкова монархія, в якій були відсутні інституційні форми обмеження влади правителя. Разом з тим, ці державні форми не були ідентичні. Різним був і рівень централізації в цих державах, ступінь застосування військово-деспотичних засобів і методів здійснення державної влади. Більш того, вони мінялися і на окремих етапах розвитку конкретних східних середньовічних держав.

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Он представляет собой белый кристаллический порошок с очень сильным ароматом. Использовать ванилин нужно строго по рецептуре, что не всегда можно соблюсти, тогда используют ванильную пудру. Для приготовления ванильной пудры на 100 г берут ванилин – 40 г, смешивают с этиловым спиртом – 40 г и нагревают до тех пор пока ванилин не растворится, после этого смешивают с сахарной пудрой – 1000 г просушивают и просеивают. Хранят в помещениях для сухих продуктов (=18(C, влажность 65%, вентиляция обязательна. Молоко цельное Молоко состоит из воды и сухих веществ, или сухого остатка, в состав которго входят молочный жир, белки, молочный сахар и др. вещества. Молоко – ценный питательный продукт, имеет приятный вкус и содержит почти все нобходимые для организма питательные вещества. Для приготовления кондитерских изделий используют свежее молоко и консервированные продукты. Они улучшают вкус изделий и повышают их пищевую ценность. Молоко цельное содержит жиры, белки, молочный сахар и витамины. Оно должно быть белого цвета с желтоватым оттенком, без посторонних привкусов и запахов. Молоко используется в основном для приготовления дрожжевого теста и кремов.

Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Далее появляется негативное отношение к родителям. Вместо любви может появляться сначала временами, а потом постоянно ненависть к ним. Чувство любви и ненависти могут сочетаться. Это называется эмоциональная амбивалентность (две противоположные эмоции сосуществуют одновременно). Пример: живет мальчик, в соседней комнате живет его бабушка. Бабушка боле, мучается. Он ее очень любит. Но она по ночам стонет, не дает ему спать. И тогда он начинается ее тихо ненавидеть за это, но все-таки любит. А бабушка мучается. И чтобы она не мучалась надо ее убить. Человек отгораживается не только от родственников, изменяется отношение к жизни - все, что его раньше интересовало перестает быть для него интересным. Раньше он читал, слушал музыку, все лежит у него на столе - книги, кассеты, дискеты, покрывается пылью, а он лежит на диване. Временами появляются не свойственные ранее другие интересы, для которых у него нет ни данных, ни возможностей. Нет определенной дальнейшей цели в жизни. Например, вдруг увлеченность философией - философическая интоксикация. В народе говорят - человека учился, учился и заучился.

Декабристський рух та його поширення на Україні

В России дело обстояло не так. Избранная на основе закона 1907 г. Государственная дума не была выражением народовластия. Она даже в глазах членов Государственного Совета отнюдь не олицетворяла нацию, за исключением первых Дум «народного гнева», которые в определенной степени соответствовали представлению об общенародной воле. «Первую Государственную думу Государственный совет боялся, но в известной мере с ней считался. Третью Думу Государственный Совет не боится и с ней не считается. В первую сессию Совета (1906) ряд ораторов подчеркивал необходимость «стремиться как можно больше быть в единении с Государственной думой». Поэтому Совет одобрил законопроект о помощи пострадавшим от неурожая в редакции Государственной думы и отклонил все поправки правительства. Но кадеты в Думе не смогли это оценить, требуя упразднения «палаты лордов». И не удивительно, что либеральные проекты III и IV Дум (до начала войны) Советом в большинстве случаев отклонялись. Однако во время первой мировой войны ситуация изменилась. Вновь был взят курс на «штурм власти» на основе платформы и тактики прогрессивного блока, а ядро его было в Думе, большинство Совета стало ее поддерживать.

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Зиновьева были брошены воинские части и военные курсанты. Недовольство, самих вооруженных сил вылилось в волнения солдат и матросов в некоторых гарнизонах. Чрезвычайную опасность они приобрели в феврале-марте 1921 г., когда восстала крупнейшая военно-морская база Балтийского флота город-крепость Кронштадт. Моряки выступили под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!». Восстание в Кронштадте было подавлено  войсками под руководством Тухачевского. Кронштадтский мятеж В.И.Ленин сравнил с "молнией", которая осветила "действительность ярче, чем что бы то ни было". 1, 2, 3, 4, 5 Загладин Н.В. История России и мира в XX веке Москва «Русское слово» 2003 Для вывода страны из общенационального кризиса при сохранении власти в руках большевиков требовалось единство партийной воли. Но партия сама переживала кризис, который выразился в «профсоюзной дискуссии» (конец 1920 г. - начало 1921 г.). Речь шла о методах подхода и формах связи партии и государства с массами в условиях перехода от войны к миру.

Процес управління та його основні стадії

Ошибки в этом не будет при учете того, что христианском понимании все процессы, происходящие в мире, происходят под влиянием божественного разума. Таким образом, анализ философско-педагогических взглядов святителя Иоанна на процесс познания и процесс обучения позволяет сделать следующие выводы: обнаруживается четкая линия взаимосвязи двух процессов - процесса познания и процесса обучения, их осоз- нанный характер, ясно поставленная цельспасение души для жизни вечной. Единство цели определяет сходство в содержании процесса обучения и процесса познания. В оценке данных процессов святитель опирается на христианское учение, заложенное в основы для постро- ения процесса познания и обучения предлагает оптимальные методы, средств, формы работы. . - 23 - 2.ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. Понятие "процесс" происходит от латинского слова "процес- сус", означающего "движение вперед", "изменение". Педагогический процесс подразумевает взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на достижение поставленной цели.

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

В условиях административно-командной си­стемы управления экономикой кредитные отно­шения носили формальный характер. Госбанк СССР обладал практически неограниченной мо­нополией на кредитные ресурсы. На его счетах автоматически аккумулировались все свободные денежные средства, образуя общегосударственный ссудный фонд. Распределялись средства это­го фонда централизованно в соответствии с ут­вержденными кредитными планами. Роль кредит­ных учреждений на местах сводилась по сути к распределению кредитов между конкретными заемщиками в соответствии с инструкциями и на цели, предусмотренные планом. Банковские учреждения несли ответственность главным об­разом перед вышестоящими организациями, а не клиентами. Применение кредитных договоров в народном хозяйстве было предусмотрено еще в первом нор­мативном документе Госбанка СССР при его со­здании в 1921 г. в Условиях кредитования банком государственной промышленности. Однако начи­ная с 30-х годов с переходом к централизован­ной системе управления народным хозяйством, a соответственно и кредитом, отношения между кредитором и заемщиком не оформлялись специальным договором.

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Во- первых, маркетинговые коммуникации точно направлены на целевую аудиторию, что говорит об их целенаправленном характере. Во-вторых, им характерна периодическая повторяемость сообщений для обеспечения определенного уровня запоминания. И, в-третьих, маркетинговые коммуникации имеют характер комплексного воздействия на целевую аудиторию. Таким образом, маркетинговые коммуникации — это методы и формы подачи информации и воздействия на целевую аудиторию. Цели: . информировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, условиях продажи; . убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам; . заставлять покупателя действовать, т.е. направлять поведение потребителя на незамедлительную покупку. Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, оформления, витрин, упаковки, названий магазинов, раздачи бесплатных образцов, купонов и других коммуникационных видов деятельности. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия (элементов): реклама, стимулирование сбыта, личная продажа и Паблик Рилейшнз (англ. Public Rela io s — PR).

Інтрузивний магматизм та його продукти

Среди основных законодательных актов, регулирующих иностранные инвестиции, следует отметить Закон о валютном обмене и внешней торговле, который, в частности, определяет понятие «иностранный инвестор», классифицирует виды сделок, относящихся к «иностранным инвестициям», включая сделки, связанные с импортом технологий, а также устанавливает порядок их осуществления и механизм контроля. Имеются также законы, принятые в связи с осуществлением конкретных программ, нацеленных на дальнейшую либерализацию деятельности иностранного капитала в Японии. Так, в 1986 г. был принят Закон о временных мерах по поддержке строительства особо установленных объектов с использованием возможностей частного сектора. Закон дает право предоставлять широкие льготы тем предприятиям, которые участвуют в строительстве центров по обучению иностранных бизнесменов, офисов, сдаваемых в аренду иностранным предпринимателям, готовящимся начать инвестиционную деятельность в Японии, и т.д. В 1992 г. был принят Закон о временных мерах содействия импорту и привлечению иностранных инвестиций, в результате чего стало возможным значительно расширить деятельность по оказанию различного рода помощи (в том числе в области налогообложения и кредитования) иностранным компаниям, имеющим свои филиалы в Японии.

Етикет та його національні особливості

Неэффективность принимаемых мер приводила к выводу о необходимости коренной перестройки политического механизма, что проявилось в реформе политической системы советского общества. 2. Политические преобразования в период "перестройки". Изменения в области экономической жизни, необходимость реформирования вместе с ухудшением положения народа вызвали к жизни волну критики. Сверхцентрализованному общественно политическому устройству противопоставлялись идеи демократизации. Демократизация затронула идеологию, культуру и политику. Поиск альтернативных решений в процессе развития приводил к критике существующих партийно-государственных устоев и прошлой истории. Обстановка гласности позволяла узнавать о трагических страницах прошлого, о коррупции и взяточничестве в верхних эшелонах власти. Впервые общественность узнала о том, что в 1985 году было совершено 2080 тыс. преступлений,а в 1990 - 2787 тыс., при этом осуждено было в 1985 г. 1269 тыс., а в 1990 - 820 тыс. человек. 5 ( ) 0 Количествоосужденных оказалось сопоставимо с периодом 30-х годов, то есть годами политических репрессий.

Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Особенно славились ювелирные изделия, кольчуги, клинки, замки.Внутренняя торговля в Древнерусском государстве была развита слабо, поскольку в экономике господствовало натуральное хозяйство. Расширение внешней торговли было связано с образованием государства, обеспечивавшего русским купцам более безопасные торговые пути и поддерживавшего их своим авторитетом на международных рынках. В Византии и странах Востока реализовывалась значительная часть дани, собиравшейся русскими князьями. Из Руси вывозили продукты промыслов: меха, мед, воск, изделия ремесленников — оружейников и златокузнецов, рабов. Ввозились в основном предметы роскоши: виноградные вина, шелковые ткани, ароматные смолы и приправы, дорогое оружие. Ремесло и торговля сосредотачивались в городах, количество которых росло. Часто посещавшие Русь скандинавы называли нашу страну Гардарикой — страной городов. В русских летописях на начало XIII в. упоминаются более 200 городов. Однако жители городов еще сохраняли тесную связь с сельским хозяйством и занимались земледелием и скотоводством. Процесс формирования в Киевской Руси основных классов феодального обществ слабо отражен в источниках.

Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

Все магистратуры были коллегиальными, и возможность сосредоточения власти была исключена. В Афинах принята демократическая структура избрания: кроме военных магистратур, кандидаты на все другие должности избирались по жребию из представителей всех имущественных разрядов. Афинская демократия заботилась об образовании и воспитании граждан. Начиная с Перикла, т. е. с 40—30 гг. V в. до н. э., власти стали раздавать малоимущим гражданам специальные жетоны, по которым можно было пройти на театральное представление. Таким образом, афинская демократия базировалась на широком участии различных категорий граждан, обеспечивала ее общественную активность, создавала условия для развития политического самосознания афинского гражданина. Однако и у афинской демократии существовали свои недостатки. Во-первых, афинская демократия была рабовладельческой, т. е. рабы, также как и метеки, постоянно живущие в Афинах, не имели гражданских прав и не принимали участия в управлении государством. Афинская архэ, возникновение и структура. По мнению древних авторов, Афинский морской союз — творение соперника Фемистокла Аристида. В 477 г. до н. э. полисы Эгеиды обратились к афинянам с просьбой отправить к ним Аристида, чтобы он, познакомившись с их доходами, определил размер взноса каждого.

Гудвіл та його облік

Важнейшим фактором, влиявшим на формирование, планировку и облик средневековых городов, были войны, длившиеся почти непрерывно, и постоянная угроза нападений со стороны собственных и чужеземных королей, князей, феодалов помельче, а то и просто грабителей и разбойников. Забота о неприступности города от нападения была крайне важной. Два ядра — замок феодала или монастырь и выраставшее рядом торгово-ремесленное поселение — формировали структуру средневекового города. Между этими двумя частями средневекового города поддерживались сложные отношения соперничества, враждебной настороженности и непрочного союза перед внешним врагом. Средневековые города характеризовались крайне низким благоустройством: не было, как правило, водопровода, канализации, плохое мощение улиц вызывало непролазную грязь. Неудовлетворительное санитарное состояние городов способствовало частым эпидемиям. В городах часто вспыхивали эпидемии, от которых умирало иногда от 1/3 до 1/2 населения. Осложнение демографической ситуации привело к восстановлению феодалами барщины, что получило название сеньоральной реакции. Кроме того, было принято рабочее законодательство, обязывающее взрослых людей к наемному труду и предусматривающее строгое наказание за отказ от найма.

Аудиторський ризик та його визначення

Ему не дали казенного автомобиля председателю Совета министров пришлось искать извозчика. Трагедия Столыпина как реформатора состояла в том, что они не захотели иметь "приказчика, превосходящего их по личным качествам", - с этими словами трудно не согласиться. С вершины сегодняшнего исторического опыта теперь особенно хорошо видна главная коренная причина банкротства Столыпина. Органический порок его курса состоял в том, что он хотел осуществить свои реформы вне демократии и вопреки ей. Сначала, считал он, надо обеспечить экономические условия, а потом уже осуществлять "свободы". История повторяется. Как неудивительно, подобная ошибка была совершена значительно позже и совсем в иных исторических условиях. Экономическая реформа Косыгина 65г. провалилась у нас, как мне кажется, точно по той же причине: хотя реформа была хорошо продумана, но осуществить ее хотели не разрушая старого давно прогнившего изнутри режима, который противостоял всем нововведениям и потворствовал всему старому и не нужному. Ее хотели осуществить вне демократии и без демократии. Но ведь на ошибках истории учатся похоже в 65г. про них забыли. После Столыпина деятельность правительства в 1912-1914 гг. показывала то, что все крупномасштабные реформы будут свернуты.

Місто та його структура

Включив плебеев в состав "римского народа", допустив их к участию в центуриатном и трибутном народных собраниях, они способствовали консолидации свободных, обеспечивали их господство над рабами. Возникшее государство стало формой такой консолидации и господства. Но одновременно государственная власть была направлена и против свободных пролетариев. Реформы, приписываемые Сервию Туллию, подвели итог важнейшему этапу процесса образования государства, но не завершили его. Этот процесс развивался как путем трансформации органов власти, унаследованных от родовой организации, так и путем создания новых. В основе его лежала дальнейшая консолидация свободных в господствующий класс, что требовало окончательного устранения былых различий между патрициями и плебеями. Реформы Сервия Туллия допустили плебеев к участию в народных собраниях, но не устранили полностью политических и социальных их ограничений. Последующие два века в истории Рима характеризуются продолжением борьбы плебеев за уравнение в правах с патрициями. В этой борьбе можно выделить два основных этапа. В V в. до н.э. плебеи добились успеха в стремлении ограничить произвол должностных лиц, которые по сохранившейся традиции были патрициями.

Основні характеристики клімату Закарпатської області

Такое оружие массового уничтожения по эффективности в сравнении с ядерными боеголовками все равно, что Автомат Калашникова с дубинкой древнего человека. Хотя истоки сего метода уходят в древнюю магию, когда по посреднику (предмету) воздействуют на его владельца, пользуясь их энергоинформациончой СВЯЗЬЮ. Наверное, не стоит продолжать. Видимо, чтобы история науки перестала быть историей развития средств уничтожения, людям в своем развитии нужно пройти какой-то качественный рубеж (возможно нравственный, духовный). Предвидится ли это в ближайшем будущем, трудно сказать. Хотя, по части оружия на, прощанье, можно обратиться к людям более авторитетным в области предсказаний: Мишель де Нотр Дам (Нострадамус) в расшифровке немецкого ученого М. Димде: “2006 г. На Востоке будет изобретено новое оружие, настолько страшное, что в сравнении с ним поблекнет все, что было создано прежде. Кажется, что это оружие даст мусульманам силу, чтобы основать “тысячалетнюю империю”. Панарабская идея и презрение к неверным представяться несокришимыми”.Очень неплохо сочетается с сегодняшней агрессивно-воинственной активностью Востока, неправда ли? И потом, если кинуть беглый взгляд на эволюцию оружия, идущую параллельно с эволюцией человечества, то не трудно, как и во всем, заметить закономерность, цикличность.

Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

Проанализировав результаты проведенных экспериментов, Ван Аллен предложил разместить на борту первых американских искусственных спутников Земли достаточно простые по конструкции детекторы космических лучей. С помощью спутника «Эксплорер-1» выведенного США на орбиту 31 января 1958 г. было обнаружено резкое уменьшение интенсивности космического излучения на высотах более 950 км. В конце 1958 г. АМС «Пионер-3», преодолевшая за сутки полета расстояние свыше 100000 км, зарегистрировала с помощью имевшихся на борту датчиков второй, расположенный выше первого, радиационный пояс Земли, который также опоясывает весь земной шар. В августе и сентябре 1958 г. на высоте более 320 км было произведено три атомных взрыва, каждый мощностью 1,5 к.т. Целью испытаний с кодовым названием «Аргус» было изучение возможности пропадания радио и радиолокационной связи при таких испытаниях. Исследование Солнца - важнейшая научная задача, решению которой посвящены многие запуски первых спутников и АМС. Американские «Пионер-4» - «Пионер-9» ( 1959-1968гг.) с околосолнечных орбит передавали по радио на Землю важнейшую информацию о структуре Солнца.

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

LO BUILDER позволяет с помощью устанавливаемых в него модулей производить отладку: 1. прикладного программного обеспечения модулей разработанных пользователем на основе различных EURO -контроллеров, 2. объединять несколько эмуляционных модулей в сеть Echelo .для отладки сетевых взаимодействий, 3. с помощью роутер-модуля осуществлять объединение действующей и проектируемой сетей, 4. объединять узлы ECHELO в сети различных типов, а также LO BUILDER может быть использован, в качестве шлюза- маршрутизатора сети ECHELO , с возможностью каскадирования отдельных крейтов LO BUILDER. Таким образом, LO BUILDER является мощнейшим средством отладки не только непосредственно прикладного программного обеспечения конкретного модуля, но и полноценным эмулятором сети ECHELO , а учитывая его широкие возможности при построении реальной сети его цена перестает быть столь пугающе высокой (от 24 тысяч долларов США в базовой поставке, состоящей из LO BUILDER, 2-х эмуляторов EURO 3150, служебного модуля LO BUILDER, роутера, РС-карты, программного обеспечения и комплекта проводов).

Підряд та його види

Конфликтные ситуации не всегда влекут за собой противоправное или аморальное поведение, даже если они возникают для решения нравственных проблем. Некоторые конфликты могут выступать стимулятором социально полезной активности человека и способствовать его воспитанию. Жизненная ситуация как возможность удовлетворения мотива поведения и достижения тех или иных целей. Жизненная ситуация может означать создание возможностей для удовлетворения определенных потребностей личности. Представим себе человека, испытывающего нормальные материальные потребности. Как он может их удовлетворить? Это зависит от особенностей его личности (статус, способностей и т.п.) и от конкретной жизненной ситуации, в которой он находится. Эта ситуация может быть благоприятной для него или неблагоприятной. Она открывает для человека законные возможности получения средств или блокирует их. Возможно ситуация подсказывает ему и незаконный путь. Законные возможности могут быть недоступны человеку в связи с объективными причинами, например экономическим положением в стране и в данной отрасли народного хозяйства (закрытие предприятий, безработица), с административными препонами, особенностями политической обстановки и пр.

Поняття держави та її історичні форми

Рабочее место должно располагаться по ходу технологического процесса, не допуская пересечения потоков готовой продукции и сырья. Рабочее место различают на: универсальные и специальные и специализированные. При планировании рабочего места необходимо обеспечить работнику удобное местонахождение, при этом необходимо учитывать антропометричные данные человека, то есть рост человека. Он подразделяется на низкий средний и высокий, и от этого определяет высоту рабочего глубину и фронт работы. Машина для просеивания муки МПМ-800. Машина состоит из вертикальной трубы, загрузочного бункера, просеивательного механизма, загрузочного лотка и приводного механизма. Загрузочный бункер с предохранительной решеткой установлен на чугунной станине. К загрузочному бункеру крепится подвижная рама для подъема мешка с мукой. В бункере расположена вращающаяся крыльчатка, подающая муку к вертикальной трубе. Внутри трубы находится шнек. На вале шнека укреплены сито и каркас с неподвижными лопастями. Снизу сито имеет загрузочные лопатки. Сверху машина закрыта крышкой, имеющей откидной болт.

Поняття права природокористування та його види

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ До кисломолочних напоїв відносяться простокваша, кефір, кумис, ацидофільні напої, кисломолочні напої із солодовим екстрактом. Крім того, виробляють кисломолочні напої зі сколотин і молочної сироватки. Всі види кисломолочних напоїв виробляються шляхом сквашування підготовленої вихідної сировини заквасками визначених чистих культур. Отриманий згусток охолоджується, а для деяких продуктів він дозріває. Для одержання кисломолочних напоїв використовують молоко суцільне і знежирене, вершки, згущене і сухе молоко, казеїнат натрію, сколотини й іншу молочну сировину, а також солодовий екстракт, цукор, плодово-ягідні сиропи, джеми, корицю й ін. Існує два способи виробництва кисломолочних напоїв — резервуарний і термостатний. Резервуарний спосіб. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв резервуарним способом складається з таких технологічних операцій: підготовки сировини, нормалізації, пастеризації, гомогенізації, охолодження, заквашування, сквашування в спеціальних ємностях, охолодження згустку, дозрівання згустку (кефір, кумис), фасовки.

Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Слова “Hic es filius meus dilec us” (лат. – “Сей есть сын мой возлюбленный”) могут быть написаны в пространстве картины над парящим голубем. Очень красивую линию эта латинская надпись образует на картине Рогира ван дер Вейдена. Ангелы Ангелы, дабы уравновесить композицию, помещаются на противоположной от Иоанна Крестителя стороне картины – это левый от Христа, стоящего лицом к зрителю, берег реки. В памятниках древнейшего христианского искусства ангелов обычно два – число, естественное для выражения мысли художников: один ангел созерцает Святого Духа, сходящего с неба, и прислушивается к голосу Бога-Отца, другой с благоговением смотрит на Спасителя. Начиная с XI–XII веков количество ангелов увеличивается: чаще всего изображают трех ангелов, но порой их число доходит до семи. В Евангелии ничего не говорится о присутствии ангела (или ангелов) при крещении Иисуса Христа. Ответ на вопрос, чем оправдано их введение, опять-таки находится в плоскости традиции, согласно которой ангелы, как служители божии, присутствуют при всех важнейших событиях жизни Христа.

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Они выставляли 80 сотен (центурий) пехотинцев и 18 центурий всадников в собственном вооружении и доспехах. Они же располагали большинством голосов в Народном собрании. Самые же бедные - пролетарии - выставляли только 1 центурию. Соответственно военная добыча и политические права их ограничивались. Реформа Сервия Туллия ограничивала власть патрициев - членов коренных римских родов, державших в своих руках общественные земли, обладавших властью. Среди всадников же были и люди не знатные, но обогатившиеся разными путями. Таким образом власть регулировала распределение политических прав и возможность участия в управлении государством, устраняя одних и возвышая других. В республиканском Риме во главе государства стояли два консула, правящие попеременно и во время войн попеременно же управлявшие войсками. Они опирались на Сенат, готовивший законы для Народного собрания. Его составляли очень богатые римляне-представители "римского народа", которые избирались либо по сотням (центуриям) или по округам (трибам). Трибуны, представители народа от округов-триб, имели право потребовать созыва Народного собрания и имели право "вето".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.