Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

Багато уваги приділяє дослідженню мобільності праці й капіталу в економіці, аналізу меж та можливостей заміни праці й капіталу і впливу цих процесів на ефективність виробництва. К.-Дж. Ерроу відомий і як автор праць в галузі економіки НТП, організації і управління виробництвом, загальної теорії економічної рівноваги і апарату виробничих функцій. Є співавтором «Довідника з математичної економіки». Про незаперечний авторитет ученого свідчить його обрання президентом Американських економетричного товариства (1956) та економічної асоціації (1973), у 1957 р. остання нагородила його медаллю імені Дж.-Б. Кларка). К.-Дж. Ерроу — член Національної академії наук СІЛА, Фінської, Британської академій наук, Американської академії мистецтв і наук, Американських статистичної асоціації та філософського товариства, Економетричного товариства та інших. Почесний доктор багатьох американських та іноземних університетів. Дебре (Debreu) Джеральд (нар. 1921) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1983). Народився в м. Кале (Франція). У 1939 р. здобув ступінь бакалавра. Після війни (1945) Дж. Дебре працював викладачем математики. Але його дедалі більше вабила економіка. Став молодшим співробітником з економіки в Національному центрі наукових досліджень. Будучи впродовж півтора року стипендіатом Фонду Рокфеллера, почав науково-дослідницьку діяльність. З осені 1949 р. Дж. Дебре працював асистентом-дослідником у Комісії Каулза з економічних досліджень у Чиказькому університеті. У 1956 р. йому присвоєно учений ступінь доктора природничих наук. З 1962 р. — професор економіки Каліфорнійського університету, з 1975 р. — професор математики. У своїх наукових дослідженнях Дж. Дебре велику увагу приділив проблемам загальної рівноваги. Він, як і К.-Дж. Ерроу, Л. Маккензі, Р. Раднер та інші економісти, займаючись переважно мікроекономічною теорією, прагнув краще зрозуміти, як західна економічна система, що декларує свободу дій кожної особи, може визначати таку ринкову поведінку учасників, за якої стає можливим ефективний розподіл ресурсів. У праці «Подання впорядкованих переваг числовою функцією» (1954) вчений сформулював умови існування неперервної функції, що було важливим для дослідження проблем кон'юнктури. Загалом у 50-ті роки в журналі «Економетрика» економіст опублікував шість своїх досліджень новаторського характеру, де аналізував різні аспекти системи рівноваги (роль цін в ефективному розподілі ресурсів, врівноваженні попиту і пропозиції, забезпеченні стабільності ринку). У 1971 р. Дж. Дебре було обрано президентом Міжнародного економетричного товариства, а в 1990 р. — президентом Американської економічної асоціації; член Американської академії мистецтв і наук, Національної академії наук США, Американської асоціації сприяння розвиткові науки та Американського філософського товариства, іноземний член Французької академії наук. Дж. Дебре — кавалер ордена Почесного легіону Франції, удостоєний почесних учених ступенів Боннського, Лозаннського, Північно-Західного, Йєльського університетів і Тулузького університету соціальних наук. Заслужений член Американської економічної асоціації. Вчені перебудували систему Л. Вальраса. До них теорію загальної рівноваги подавали як суто формальне визначення економічної рівноваги в децентралізованій конкурентній економіці, яке не має практичного значення. К.-Дж. Ерроу і Дж. Дебре подали свою теорію у формі, що піддавалася математичному обчисленню.

Але воно є неконкурентним, бо споживання блага однією особою не знижує споживання того самого блага іншими особами і особливості формування політичних партій називають умови, за яких можливе створення однорідного співтовариства. Прийняття прогнозованих колективних рішень є імовірнішим у співтовариствах, де сповідують загальні цінності, ніж у довільних групах індивідів. Якщо відмовитися від постулату про незалежність альтернатив, то можна одержати велике число процедур прийняття рішень: а) проста більшість, за якої для прийняття рішення потрібно 50 відсотків голосів учасників плюс один голос; б) відносною більшістю голосів вважається кількість голосів, більша хоча б на один голос; в) кваліфікована більшість має становити дві третини, три чверті або ще більше всього складу тих, хто приймає рішення; г) схвальне голосування. Якщо число варіантів дорівнює двом (обрання—необрання, схвалення—несхвалення) і число виборців непарне, то єдиним правилом, що відповідає усім п'ятьом умовам, є правило простої більшості. Отже, теорема неможливості доводить, що не існує такого демократичного процесу прийняття рішень, який би одночасно відповідав усім п'ятьом сформульованим аксіомам. Тому виробити лише одне правило голосування неможливо. Розв'язання цієї проблеми можливе у разі відмови від аксіоми транзитивності чи пом'якшення постулатів незалежності, повноти та універсальності. На основі сформульованих етичних норм, а також аксіом, що визначають колективний вибір, К.-Дж. Ерроу запропонував концепцію демократичного вибору, спрямовану на захист вільної ринкової конкуренції, що має підтримуватися державою. Держава, формуючи економічну стратегію, повинна враховувати інтереси всіх громадян. Праці К.-Дж. Ерроу є вагомим внеском у теорію оптимальних запасів, аналіз стабільності ринкових моделей, математичне програмування і теорію статистичних рішень. Поширеною є думка про те, що смисл і значення теореми неможливості Ерроу, а також теорії соціального вибору донині не усвідомлені цілком і теорія «випереджає» їх застосування. Однак робляться спроби використання теорії соціального вибору в двох сферах. Одна з них — розроблення виборчих систем. Комп'ютери здатні подолати існуючі бар'єри створення оптимальної виборчої системи. Друга сфера — теорія демократії, де теорія соціального вибору сприяє переоцінці класичних тверджень. Використовують теорію соціального вибору і в політичній сфері, при розгляді ринку праці та торгової політики. Завершення Роль поглядів К.-Дж. Ерроу в сучасній теорії добробуту істотна: 1. Вчений намагався ліквідувати одну з найбільш очевидних суперечностей маржиналізму — між постулатом про індивідуальну поведінку і математичним моделюванням, яке є частиною методу. З одного боку, всі західні економісти — від Маршалла до Самуельсона — здійснюють математичні операції з індивідуальними функціями корисності. З іншого — вони спираються на аксіому, що людина суб'єктивна в оцінці свого добробуту і вибирає ту комбінацію визначальних його факторів, яка, на її погляд, забезпечує максимум корисності. Властивості об'єкта аналізу (індивідуальної економічної поведінки) роблять безглуздим або одне, або друге. На думку К.-Дж. Ерроу, для відновлення внутрішньої логіки теорії добробуту необхідно або створити математичні моделі індивідуальної поведінки без посилань на суб'єктивні оцінки, або цілком відмовитися від математичних перетворень. 2. К.-Дж. Ерроу переглянув позицію економістів австрійської школи щодо принципів раціональної поведінки, їхній критерій, що зводиться до оптимізації індивідуального добробуту, відповідав лише індивідуальній функції корисності, але виявився недостатнім для індивідуальної функції переваги соціальних станів.

Хоч загалом автори чесно визнають, що «процес асимляц росян», який «певною мрою» вже розпочався в Укран, «охоплю поки що незначну частину росйського етносу»  триватиме, скорш за все, «роками  десятилттями». Найслабшим роздлом книги  третй, заключний, пд назвою «Нова Украна в новому свтоустро». Фактично весь роздл присвячено обAрунтуванню невибагливо тези про те, що «американц зацкавлен в тому, щоб Рося зникла з географчно карти, як свого часу зник Радянський Союз. Наявнсть держави-гганта на ґвразйському континент, - переконан автори, - це завжди  за всх умов альтернатива американськй монопол». Вдповдно, пдступний Захд, на думку Д. Видрна й Д. Табачника, всляко поглиблю укрансько-росйськ антагонзми та пдтриму укранських нацонал-лбералв, нтереси яких «найбльш адекватн нтересам атлантичного Заходу з причини явних прозахдних настров нацонал-лбералв та хньо прихильност до моделей «нацонал-золяцонзму" (sic!)». Виявляться, цьому сприя навть «розгалужена мережа гумантарних нституцй, фнансованих США», насамперед фондв «Вдродження», «ґвразя», а також аналтичних пдроздлв МВФ, МБРР та н. «Основна мета дяльност цих органзацй - створення умов для жорстко деологчно орнтац полтичного стеблшменту Украни в бк суто прозахдного напряму зовншньо та економчно полтики, створення "власних" геоекономчних та геополтичних моделей, як заперечують можливост нтеграц в постсоюзному простор»

РЕФЕРАТЫ:

Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

В предварительной беседе учитель объясняет учащимся, что экскурсия – это тоже урок, который проводится на природе. Главная задача экскурсии состоит в том, чтобы показать детям знакомый мир с новой, может быть, неожиданной для них стороны. Не сразу дети в таком возрасте начинают ощущать свое родство с природой. К сожалению, многие приходят в школу с очень ограниченными, потребительскими представлениями о ней. Предстоит длительный и нелегкий путь к их сердцу. Важно осторожно, тонко и ненавязчиво воздействовать в первую очередь на ощущения детей. По пути к парку дети проводят наблюдения. Их внимание учитель обращает на красоту и разнообразие окраски осенней природы: на яркое голубое небо и плывущие по нему облака, на яркое солнце и пестроту листьев на деревьях. Малышам отводится время для молчаливого наблюдения и переживания. После этого учитель приступает к постановке перед ними заранее продуманных вопросов: какая сегодня погода? А какое сегодня небо? и т.д. Учитель предлагает взять детям по листу дуба и обвести пальцами по краям пластинки.

Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

Отже, народ, якщо він бажає бути вільним, не повинний добровільно підпадати під ярмо процедур прийняття рішень, заснованих на поділі влади. «Будь-який закон, котрий народ самий «особисто» не підтверджував, ніщо, порожнє місце, він - не закон»,- говорив Руссо. Така жорсткість судження спочиває, власне, на эмпірично не обгрунтованій фікції про існування якоїсь гомогенної волі народу. Тільки в тому випадку, коли всі ми віримо в існування, що припускається, але нічим не доказане і не існуюче загальне благо, можливе й ототожнення керуючих і керованих, і ігнорування розходжень між владою і народом, як того потребують Руссо і його послідовники. Тут чітко вирисовується протилежність концепцій Руссо і плюралістичної представницької концепції демократії. Прихильники плюралістичної концепції виходять з того, що сприйняття, в першу чергу, власної користі або вигоди відноситься до гріхів людської природи. З цієї причини гомогенність мислення і волевиявлення не може стати вихідним пунктом любої політики. Таким початком є лише урахування і, можливо, більш повна «репрезентація» різноманітних, по своїй внутрішній спрямованості, інтересів і думок.

Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

По данным многоцентровых исследований, у 80% исследуемых женщин в возрасте от 18 до 40 лет уровень содержания фолиевой кислоты находился на субоптимальном уровне. В свою очередь, недостаток фолиевой кислоты в первом триместре беременности является причиной возникновения дефектов нервной трубки . Закладка нервной трубки происходит между 22 и 28 днями гестации. К патологии закладки нервной трубки относятся менингоцеле, менингомиелоцеле, энцефалоцеле. Данные пороки встречаются в среднем у 1–5 на 1000 новорожденных . На сегодняшний день считают, что в возникновении этих изменений имеют значение как генетические факторы, так и факторы окружающей среды . Значение факторов окружающей среды подтверждает географическая неоднородность встречаемости данной патологии, связь с социально–экономическим положением беременной женщины. При повторном возникновении пороков развития нервной трубки нужно думать о генетических факторах. Тем не менее в обоих случаях назначение фолиевой кислоты имеет большое значение, как мера профилактики возникновения данных пороков.

Моделі економічних систем

Очень большие изменения в процессе обучения претерпевает мышление младшего школьника. Развитие творческого мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, к превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Важно правильно воздействовать на процесс развития, так как долгое время считалось, что мышление ребенка – это как бы “недоразвитое” мышление взрослого, что ребенок с возрастом больше узнает, умнеет, становится сообразительным. А сейчас у психологов не вызывает сомнения тот факт, что мышление ребенка качественно отличается от мышления взрослого, и что развивать мышление возможно, только опираясь на знание особенностей каждого возраста. Мышление ребенка проявляется очень рано, во всех тех случаях, когда перед ребенком возникает некоторая задача. Задача эта может возникнуть стихийно / придумать интересную игру /, а может быть предложена взрослым специально для развития мышления ребенка. Исследования детского творчества позволяют выделить как минимум 3 стадии развития творческого мышления: наглядно-действенное, причинное и эвристичес-кое.

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Особенно это относится к водным ресурсам. Природная вода - не только источник водоснабжения и транспортное средство, но и среда обитания животных и растений. Круговорот воды в природе создает необходимые условия для жизни человечества на Земле. Происхождение воды на земле связано с происхождением самой Земли. Существует две гипотезы образования воды на Земле. В первом случае это существование готовых молекул воды в газопылевом облаке, из которого произошла Земля и которое наблюдается в кометах и метеоритах сегодня. Во втором случае вода образовалась из водорода и кислорода после конденсации газопылевого облака в планету Земля. Впоследствии при повышении температуры недр Земли и их дегазации, а также в процессе миграции водорода и кислорода из центральной части планеты к периферии и химических реакций образовались молекулы воды. Происхождение воды, ее первичное образование как растворителя и ее миграция представляют единое целое в изучении природной воды. Одним из невосполнимых природных ресурсов является нефть, которая в процессе добычи, транспорта, переработки и потребления постоянно соприкасается с окружающей средой и загрязняет ее, особенно воду.

Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Прибыль и расширяющиеся отрасли. Допустим, что наиболее благоприятное соотношение между общим доходом и общими издержками производства продукта Х возникает, когда продукция фирмы составляет 15 единиц. Предположим также, что наилучшая комбинация ресурсов, необходимых для производства 15 единиц Х, складывается из двух единиц рабочей силы, трех единиц земли, единицы капитала и единицы предпринимательской способности, приобретаемых по ценам соответственно 2, 1, 3 и 3 руб. За каждую единицу. Допустим, наконец, что 15 единиц продукта Х, производимых из тех ресурсов, можно продать по цене 1 дол. за единицу. Пожелает ли фирма заняться производством продукта Х? Конечно, да. Фирма, осуществляющая производство продукта Х на таких условиях, сможет покрыть издержки на заработную плату, ренту, процент и нормальную прибыль, так как общая сумма этих издержек составит 13 руб. Разницу между общим доходом в 15 руб. и общими издержками в 13 руб. образует экономическую прибыль в 2 руб. Эта экономическая прибыль служит свидетельством, что отрасль Х процветает.

Введення в курс “Основи економічної теорії”

В данiй роботi розглядаються деякi питання, пов’язанi iз стримуванням iнфляцiйних процесiв в економiцi, а саме: питання державного регулювання й контролю за цiнами та антиiнфляцiйного пiдходу до оподаткування. За своiм змiстом робота роздiлена на такi частини: у першому та другому пунктах аналiз зосереджений на механiзмi iнфляцii та на ii наслiдках як у соцiальнiй, так i в економiчнiй сферах; третiй пункт плану присвячено розгляду методiв державного регулювання цiн та стримування iнфляцii за допомогою податковоi системи краiни; в останньому-четвертому пунктi дана характеристика реалiзацii антиiнфляцiйноi полiтики в Украiнi. 1. Суть iнфляцii та ii причини Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих краiн свiту i с основною проблемою в тих краiнах, що розвиваються. Дамо чiтке визначення цьому економiчному процесу. Пiд iнфляцiсю, як правило, розумiють будь-яке знецiнення грошовоi одиницi, тобто систематичне зростання цiн незалежно вiд того, якими причинами цей процес викликасться. Це, звичайно, не означас, що пiдвищуються обов’язково всi цiни. Навiть у перiоди досить швидкого зростання iнфляцii деякi цiни можуть залишатися вiдносно стабiльними, а iншi навiть знижуватися.

Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Одним из факторов, обусловивших изменения поведения в ходе гоминизации, была нейроэндокринная система, которая могла быть точкой приложения отбора. В частности, возможна роль первичной реорганизации структур лимбической области, в известной мере  контролирующей эмоциональное поведение, а также и некоторых других структур, участвующих в становлении и развитии социального и коммуникативного поведения предков человека. Возрастающие требования к регуляторной деятельности мозга и факторы стресса, усиливающие изменчивость регуляторных систем, могли через механизм дестабилизирующего отбора (Беляев, 1982) способствовать значительному ускорению темпов эволюции нервной системы и поведения. Другая позиция исходит из первичной роли крупных мутаций, вызвавших значительные анатомические изменения при переходе к прямохождению. Повышение уровня радиации в Восточной и Южной Африке привело к появлению ранних гоминид, тогда как “необлученные” приматы из Экваториальной и Западной Африки морфологически не изменились (Матюшин, 1982).

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Посад Судиславль стал известен по всей губернии грибной торговлей и даже «успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика – Парфентьев». (6) Сбор грибов в Парфентьеве начинали в июле, в августе начинался период заготовки впрок. Грибы высушивали в печах, и, как вспоминает С.В.Максимов, в это время во всем посаде стоял характерный запах сушеных грибов. Сбором занимались все жители от мала до велика, с первым лучом солнца они шли в соседние леса. Некоторые раз пять в день успевали сходить за грибами и возвращались домой лишь поздним вечером. Как пишет С.В. Максимов, « каждая хозяйка с детьми выхаживает летом грибов на 25-30 рублей, а считая семью в пять человек получает в подспорье хозяйству 150-200 рублей, которые кормят дом круглый год». (7) С.В. Максимов с укором замечает, что мещанские мужья оставляли в трактирах и кабаках значительные суммы, заработанные трудом их жен, детей. Урожай грибов в Парфентьеве был каждый год богатым. Но даже если лето выдавалось неурожайным, осень с росами и влажностью способствовали появлению огромного количества грибов.

Автоматизована обробка економічної інформації

Ведь лейтмотивом прославленной картины 1889 года как раз и является туман в сосновом лесу. Судя по описанию оказавшегося в Чехо-Словакии пейзажа, задний план его с участком густого леса напоминает дальний вид исполненного маслом эскиза картины "Утро в сосновом лесу", принадлежащего Государственной Третьяковской галерее. И это лишний раз подтверждает возможность взаимосвязи обеих картин. Видимо, по эскизу Шишкина (то есть так, как они были задуманы пейзажистом), Савицкий и написал медведей в самой картине. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и в количестве (сначала их бы ло два) фигурируют во всех подготовительных набросках и эскизах Шишкина. А их было немало. В одном только Государственном Русском музее хранятся семь карандашных эскизов-вариантов. Медведи получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался вместе с Шишкиным на картине. Однако приобретший ее П. М. Третьяков снял подпись, решив утвердить за этой картиной только авторство Шишкина. Ведь в ней "начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину". Занимательный жанровый мотив, введенный в картину, во многом способствовал ее популярности, но истинной ценностью произведения явилось прекрасно выраженное состояние природы.

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и  различного рода официальных мероприятиях,  приемах, церемониях, переговорах. Итак, этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, нравственности морали, выработанной на протяжении многих веков жизни всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, человечности - в области моральной культуры и о красоте, порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. В вопросах общегражданского этикета не малое место занимает этикет делового общения, а в частности – этика приема посетителей и подчиненных и беседа с ними. Деловая этика составляет не только репутацию самого руководителя, но и репутацию фирмы в глазах деловых партнеров и потенциальных клиентов. К вопросам этики приема посети непосредственное отношение, имеет вопрос внешнего облика “хозяина” и его кабинета.

Структура й оцінка економічної інформації

Это были обильные снегопады и последующие наводнения. Йима, по повелению Ахура-Мазды, строит этот город из земли, котороую “топчет пятками и мнет руками” как это сказано в Авесте, как люди мнут намокшую землю. То есть речь идет о земляной архитектуре, конечно, с деревянными элементами.” Кстати, грунтовые кирпичи прослужили примерно 200-300 лет, именно столько существовал Аркаим. Завидный срок, даже по современным меркам! Быть может, вещь или сооружение, которое несет в себе скрытый высший смысл не портится и не ломается со временем, а становиться как бы “пропитанной” энергией этого смысла. Поэтому и служит долго. Вспомним уникальный “кухонный комбайн” древних ариев – печь, колодец и хранилище. При раскопках, на дне колодцев были обнаружены побывавшие в огне копыта, лопатки и нижние челюсти лошадей и коров. Причем кости животных помещались в колодец преднамеренно и аккуратно прикреплялись по кругу вбитыми березовыми колышками. Это открытие произвело на археологов очень сильное впечатление, ведь это не что иное, как наглядная иллюстрация, как говорится, в форме “натурального макета” древнейшего индоевропейского мифа о рождении бога Огня.

Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

И эта особенность «Книги Рая», опирающаяся на восточную образность, лишний раз показывает специфику западно-восточного синтеза в творчестве Гете. На Востоке поэт ищет истоки гуманистической идеи, доводившей почитание человека до его обожествления и универсализировавшей человеческую любовь в хафизовском смысле слова, определяя ее как основу мира и жизни. Это та тема, что красной нитью проходит через все творчество Гете вообще и через ЗВД в частности; то, к чему стремились романтики. В синтезе Гете гуманистические, художественные и нравственные категории, связанные с реальной историей и обозначенные соответственно как «Восток« и «Запад», не просто сосуществуют, они органически слиты в единый литературно-художественный, культурный сплав. Вместе с тем, формирование в творчестве Гете западно-восточного синтеза дает повод литературоведам искать его истоки и разнообразные формы на разных этапах развития мирового литературного процесса. Выражение этого синтеза характерно, например, для Байрона. Пушкина. Кроме того, этот синтез присущ целым литературам, в частности, в древности – эллинистической.

Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Поэтому такие приборы будут работоспособны только при температуре, соответствующей примесной электропроводности. Появление собственной электропроводности при высокой температуре нарушает нормальную работу прибора. Максимальная допустимая температура полупроводникового прибора, в первую очередь, определяется шириной запрещенной зоны исходного полупроводникового материала. Таким образом, использование материала с большой шириной запрещенной зоны позволит увеличить максимальную допустимую температуру прибора. Кроме того, приборы на основе широкозонного полупроводникового материала будут способны работать с большей допустимой удельной мощностью рассеяния, т. е. При нормальных условиях работы могут быть уменьшены габариты прибора или габариты теплоотводящих радиаторов. В настоящее время основным материалом полупроводниковой электроники является кремний. На разработку технологии изготовления чистого кремния и полупроводниковых приборов на его основе затрачено много сил и средств. Поэтому в ближайшее время мала вероятность замены кремния на другой полупроводниковый материал. Для такой замены необходимы существенные преимущества в свойствах и характеристиках приборов, а также в экономичности производства этих приборов.

Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Настой корней (или листьев) употребляют для полосканий при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек рта и насоглотки. Иногда в качестве ранозаживляющего средства используют свежие или размоченные сухие листья лопуха. Их прикладывают непосредственно к ожогам, язвам, незаживающим ранам. Особой популярностью пользуются препараты из корней лопуха как средство для укрепления волос при их выпадении. Настоем или отваром корней обмывают и протирают через день волосистую часть головы. Настой корня лопуха на миндальном или оливковом маслах (можно и на подсолнечном) представляет собой известное «репейное» масло, используемое для укрепления волос. Готовят препараты следующим образом. Измельченное сырье (10г) заливают 200мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 30мин., охлаждают 10мин., процеживают и добавляют кипяченую воду до первоначального объема. Принимают по 1/2 стакана 2—3 раза в день. Чайную ложку измельчённых корней заливают стаканом кипятка, настаивают в течение ночи и процеживают. Используют для полоскания полости рта (при стоматитах).

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Кровоизлияние в жёлтое тело обычно не вызывает очень сильных болей и шока, типичных для эктопической беременности. Кроме того, маточного кровотечения обычно нет. Апоплексия яичника может возникнуть и в момент овуляции (В отечес­твенной практике апоплексия яичника — кровоизлияние в момент овуляции). Методы диагностики эктопической беременности 1.  Определение уровня ХГТ. Проба на определение в сыворотке крови р-субъединицы ХГТ положительна во всех случаях эктопической беременности, в то время как проба на ХГТ в моче положительна только в 50% случаев. а. Скорость нарастания ХГТ в крови помогает дифференцировать нормальную и патологическую (эктопическую или неразвивающуюся) беременность; при нормаль­ной беременности уровень ХГТ в крови удваивается каждые 2 дня. б. При пороговом уровне ХГТ 6000 мМЕ/мл маточную беременность выявляют при УЗИ. Если в полости матки нет эмбриона, можно предположить эктопическую беременность. в. Стандартная проба мочи на беременность бывает отрицательной в 50%) случаев эктопической беременности.

Митний тариф як інструмент економічної політики держави

За рядами, против Спасских ворот, видно Лобное место, обнесенное круглой оградой. Близ него, "на рву", знаменитый Покровский собор о девяти верхах. Собор изображен с открытыми лестницами в верхний ярус и с главками вокруг среднего шатрового верха, как на рисунках Олеария и Мейерберга, ныне уже не существующими. Подле него трехъярусная колокольница, покрытая тремя шатровыми верхами, в которых видны колокола. Далее, к Москворецким воротам, четыре ряда торговых лавок, в которых продавались сапоги. За этими лавками две небольшие церкви, вероятно, Николы Москворецкого и Спаса Смоленского. Наконец, у Москвы-реки, в стене Китая намечены Москворецкие ворота, так же, как и Неглиненские, под двускатной крышей. От них стена идет через ров и примыкает к Кремлю у Беклемишевской угловой башни. Возвращаемся затем к концу царствования Годунова. 13 апреля 1505 года Борис Феодорович встал с постели, по-видимому, здоровым, и казался бодрым и за обедом ел охотно и много. После обеда он взошел на вышку, с которой часто любовался Москвой; но вдруг спустился оттуда и сказал, что ему дурно, что у него сильное колотье внутри. Бросились за врачом. Видно было, что приходил смертный час.

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Измерения доплеровского сдвига показывают, что разница между скоростями отдельных сгустков в кольце молекулярного газа достигает десятков километров в секунду. Эти сгустки должны сталкиваться, а их распределение сглаживаться в масштабах времени порядка 100 тыс. лет, т. е. за один-два оборота вокруг центра. Отсюда следует, что в течение этого промежутка времени газ подвергся сильному возмущению, возможно, в результате выделения энергии из центра или падения вещества с некоторого расстояния извне, и столкновения между сгустками должны быть еще достаточно сильными, чтобы в газе возникали ударные волны. Справедливость этих выводов может быть проверена путем поиска «следов» таких волн. Ударные волны могут быть идентифицированы по спектральным линиям горячих сильно возбужденных молекул. Такие молекулы были обнаружены при наблюдениях с Койперовской астрономической обсерватории; к ним относятся радикалы гидроксила — электрически заряженные фрагменты молекул воды, которые были с силой разорваны на части. Зарегистрировано также коротковолновое инфракрасное излучение горячих молекул водорода; оно указывает, что в некоторых местах температура облаков молекулярного газа достигает 2000 К — именно такая температура может создаваться ударными волнами.

Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

1 Элементы ядерной физики 1.1 Строение атомов, ядер Как известно, все в мире состоит из молекул, которые представляют собой сложные комплексы взаимодействующих атомов. Молекулы - это наименьшие частицы вещества, сохраняющие его свойства. В состав молекул входят атомы различных химических элементов. Химические элементы состоят из атомов одного типа. Атом, мельчайшая частица химического элемента, состоит из "тяжелого" ядра и вращающихся вокруг электронов.

Аналіз економічної ефективності виробництва молока

Зная об этом, некоторые учащиеся убеждены, что оценка их учебной деятельности не зависит от результата, а обусловлена внешними конъюктурными моментами. Все это не способствует формированию значимости личной ответственности учащихся за свою учебную деятельность и ее результаты. 4. Внешний контроль и оценка педагога являются главными, а зачастую и единственными при проверке. И как следствие этого - не осуществляется формирование у учащихся привычки и умений самоконтроля и самооценки. Значит, в существующей системе контроля и оценки ее функции не реализуются полностью, что приводит к снижению возможностей педагогического стимулирования учащихся. Перечисленные недостатки применяемой системы контроля и оценки в учебном процессе позволяют сделать вывод о том, что ее необходимо совершенствовать и, возможно, радикально изменить. Такие предложения выносятся на обсуждение, а педагоги, занятые практической деятельностью, проверяют различные варианты в учебном процессе. Относится это прежде всего к новаторам средней и высшей школы.

Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Таким образом, «электрическая активность правой половины лобной доли мозга может отражать и временную эмоциональную реакцию младенца на депрессию матери» . Связь между мозгом матери и мозгом ребенка осуществляется по специфическим каналам, которые, по всей видимости, не существуют между мозгом отца и ребенка. Любопытно, что есть множество примеров, когда мать во время сна не реагирует ни на что, кроме своего младенца, которому достаточно просто проснуться, даже не закричав. И речь идет, по всей видимости, не об избирательной чуткости сна, а о существовании иного типа связи между правым полушарием матери и правым полушарием ребенка, обоюдно воспринимающими изменения электрической активности мозга. По всей видимости, именно этот тип связи Густав Юнг отчасти определял как понятие «анима», подразумевавшее постоянную связь с матерью, которой с отцом практически не существовало. Вместе с тем эта внутренняя связь с матерью выступает в качестве способа передачи (получения) базовой информации, чрезвычайно важной для формирования фенотипа.

Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и способностей: - оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять простейшие изменения и зависимости объектов по форме, величине; - сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству; - проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; - рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического ) действия. Основные представления, познавательные и речевые умения, которые осваиваются детьми 4-5 лет в процессе овладения математическими представлениями: СВОЙСТВА. Представления. Размер предметов: по длине (длинный, короткий); по высоте (высокий, низкий); по ширине (широкий, узкий); по толщине (толстый, тонкий) ; по массе (тяжёлый, лёгкий); по глубине(глубокий, мелкий); по объёму (большой, маленький).

Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

Однако для возникновения специфического эффекта стихотворной речи все эти виды ритма должны быть соподчинены с собственно стиховым ритмом"(36,222). Стихотворные ритмы, как и музыкальные, могут быть быстрыми и медленными, сильными и слабыми, резкими и плавными, монотонными и меняющимися. Все эти ритмические разновидности, создаваемые речевыми средствами, подчиненными правилам стихосложения, используются поэтами в изобразительно-выразительных целях. Замедленные и ослабленные ритмы «навевают» грустные и печальные чувства и настроения, также они хорошо передают спокойную повествовательную интонацию и интонацию торжественной размышляющей речи. Замедленность и ослабленность ритма создает стихотворная речь, разбитая на многосложные стихи. Более быстрые и энергичные ритмы, создаваемые чередованием коротких стихов, усиливают радостное, бодрое настроение или подчеркивают динамизм изображаемых событий, быструю смену впечатлений и т.д. По мнению М.А.Палкина, основным ритмообразующим элементом стихотворной речи, является " особым образом организованный и отделяемый от предшествующих и последующих стихов специальными паузами стих- строка"(36,222).

Основні етапи еволюції економічної думки

Та команда, яка перша дасть правильну відповідь - одержує 1 бал, якщо відповідь незадовільна - слово надається команді. Завдання і запитання до змагання " Хто найшвидше. хто найкраще". 1. Чому звірів посіпають на хижих, усеїдних, травоїдних? 2. Назвіть, які звірі відносяться : а/ до хижих; б/ до усеїдних; в/ до травоїдних; 3. Які звірі впадають у сплячку ? Чому? 4. Які звірі не впадають у сплячку і не запасають їжу ?їжу Р 5. Розповісти, як білка пристосувалась до життя в лісі восени? 6. Розповісти, як їжачок пристосувався до життя в лісі восени ? 7. Як ведмідь готується до зими ? 8. . Як зайчик готується до зими ? 9. Розповісти, як лисиця. і вовк пристосувались до життя в лісі ? 10. Хто з відомих вам звірів полює на комах ? В завданнях, де учням треба розповісти про звірів, слово можна надавати обом командам і порівняти яка з команд розповіла краще. В кінці змагання - підсумок і оцінювання. ІУ. На уроці на будь-якому етапі доцільно використати вірш на тему " Звірі восени " і розучити його з учнями з метою розвитку мовлення.

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. По решению органа управления образовательного учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. Статья 27. Документы об образовании Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.